جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:49:36
 • طول برنامه:49 دقیقه

ادامه مناظره

تهیه کننده : اسکندری مجری : مرتضی حیدری

 • شروع برنامه:00:50:59
 • پایان برنامه: 01:06:37
 • طول برنامه:15 دقیقه

مزرعه دریایی

مدت : 16 دقیقه احداث مزرعه های پرورش ماهی در آب های خلیج فارس

 • شروع برنامه:01:11:09
 • پایان برنامه: 02:11:04
 • طول برنامه:59 دقیقه

مجموعه نجوا

کارگردان : ابراهیم شیبانی تهیه کننده : سعید شاهسواری بازیگران : مسعود کرامتی ، محمد علی نجفی ، احمد حامد ، سجاد افشاریان و نغمه ارجمند

 • شروع برنامه:02:13:54
 • پایان برنامه: 02:26:36
 • طول برنامه:12 دقیقه

گلستان نگارستان ایران

مدت : 13 دقیقه معرفی شهر مینو دشت در استان گلستان

 • شروع برنامه:02:29:33
 • پایان برنامه: 03:17:25
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند پرواز

مدت : 48 دقیقه چشم انداز زمین از نگاه پرندگان مهاجر

 • شروع برنامه:03:18:42
 • پایان برنامه: 03:57:57
 • طول برنامه:39 دقیقه

شرق دیوار آفتاب

تهیه کننده و کارگردان : رامین حیدری فاروقی

 • شروع برنامه:03:59:31
 • پایان برنامه: 04:19:03
 • طول برنامه:19 دقیقه

یک زندگی ساده

تهیه کننده : مریم اشرفی کارگردان : ابوالفضل جلیلی

 • شروع برنامه:04:19:28
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 56 دقیقه اذان صبح به افق تهران ساعت 5:15 می باشد

 • شروع برنامه:05:19:35
 • پایان برنامه: 05:28:35
 • طول برنامه:9 دقیقه

ادامه تسبیح صبا

مدت : 9 دقیقه نماز جماعت : حجت الاسلام و المسلمین روحانی فر

 • شروع برنامه:05:31:08
 • پایان برنامه: 05:43:49
 • طول برنامه:12 دقیقه

خلوت دل

مدت : 13 دقیقه خواننده : علیرضا افتخاری گوینده : بی نیاز

 • شروع برنامه:05:43:49
 • پایان برنامه: 05:49:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:49:26
 • پایان برنامه: 05:59:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

مدت : 10 دقیقه دعا

 • شروع برنامه:06:01:48
 • پایان برنامه: 06:11:56
 • طول برنامه:10 دقیقه

نقش تازه

تهیه کننده : حمید نوبهار

 • شروع برنامه:06:15:03
 • پایان برنامه: 07:56:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

صبح بخیر ایران

تهیه کننده : علي هنرور مجریان :امير حسين بابازاده- محمد علي واحدي - مبينا نصيري - بابك حسن زاده - رحمان نظام اسلامي - عبدالرضا امير احمدي

 • شروع برنامه:08:06:38
 • پایان برنامه: 08:46:58
 • طول برنامه:40 دقیقه

حرف حساب

تهیه کننده : علی ملکی مجری : اسفندیاری

 • شروع برنامه:08:50:38
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار صبحگاهی

مدت : 25 دقیقه

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:30:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:30:09
 • پایان برنامه: 10:30:01
 • طول برنامه:59 دقیقه

مجموعه نجوا

کارگردان : ابراهیم شیبانی تهیه کننده : سعید شاهسواری بازیگران : مسعود کرامتی ، محمد علی نجفی ، احمد حامد ، سجاد افشاریان و نغمه ارجمند

 • شروع برنامه:10:31:25
 • پایان برنامه: 11:01:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

نسخه

تهیه کننده : سيد مجيد حسيني زاد مجری : ساجده سليماني - بابك حسن زاده

 • شروع برنامه:11:02:58
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : ندا ملکی

 • شروع برنامه:11:53:30
 • پایان برنامه: 12:07:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : ندا ملکی

 • شروع برنامه:12:12:15
 • پایان برنامه: 12:21:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 13:50:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده : احسان نيلي مجری : هرمز شجاعي مهر - زهرا شوقي -عباس طاهريان -فرشته ايزدي - نعيمه خزايي

 • شروع برنامه:13:50:25
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار نیمروزی

مدت : 35 دقیقه

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:49:16
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:49:16
 • پایان برنامه: 15:50:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

مجموعه نجوا

کارگردان : ابراهیم شیبانی تهیه کننده : سعید شاهسواری بازیگران : مسعود کرامتی ، محمد علی نجفی ، احمد حامد ، سجاد افشاریان و نغمه ارجمند

 • شروع برنامه:15:50:27
 • پایان برنامه: 15:55:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:55:48
 • پایان برنامه: 16:36:18
 • طول برنامه:40 دقیقه

نامه 26 آبان

مدت : 41 دقیقه روایتی از زمان محاصر در آمدن سوسنگرد و کارشکنی بنی صدر و نامه مقام معظم رهبری به فرمانده لشگر 92 زرهی

 • شروع برنامه:16:40:49
 • پایان برنامه: 17:10:44
 • طول برنامه:29 دقیقه

کارنامه صد

تهیه کننده : خانم ابراهیمی کارگردان : آتشین

 • شروع برنامه:17:20:54
 • پایان برنامه: 17:26:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاف تا قبله

مدت : 6 دقیقه نماز جماعت : حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان

 • شروع برنامه:17:26:58
 • پایان برنامه: 17:33:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

شبستان

مدت : 7 دقیقه فعالیتهای مسجد روستای اسفندیار در خراسان جنوبی

 • شروع برنامه:17:38:44
 • پایان برنامه: 17:47:48
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:47:48
 • پایان برنامه: 18:50:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده و مجری : علی ضیاء

 • شروع برنامه:18:50:42
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عصرگاهی

مدت : 20 دقیقه

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:31:51
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:31:51
 • پایان برنامه: 20:25:49
 • طول برنامه:53 دقیقه

دستپخت

تهیه کننده و کارگردان : سید وحید حسینی

 • شروع برنامه:20:27:13
 • پایان برنامه: 20:50:43
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند و التین و الزیتون

مدت : 24 دقیقه پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:50:43
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:58:31
 • طول برنامه:58 دقیقه

اخبار شبانگاهی

مدت : 59 دقیقه

 • شروع برنامه:21:58:31
 • پایان برنامه: 22:08:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:08:00
 • پایان برنامه: 23:03:03
 • طول برنامه:55 دقیقه

مجموعه نجوا

کارگردان : ابراهیم شیبانی تهیه کننده : سعید شاهسواری بازیگران : مسعود کرامتی ، محمد علی نجفی ، احمد حامد ، سجاد افشاریان و نغمه ارجمند

 • شروع برنامه:23:03:03
 • پایان برنامه: 23:11:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:11:50
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:48 دقیقه

نگاه یک

تهیه کننده : حسن نهضت مجری : مهدی مهدی قلی