جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:16:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه سینمایی پزشک آفریقایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:23:30
 • پایان برنامه: 01:02:03
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال هشدار برای کبری 01/11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:03
 • پایان برنامه: 01:58:46
 • طول برنامه:53 دقیقه

شبهای جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:03:18
 • پایان برنامه: 02:51:58
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند اسب های افسونگر 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:56:24
 • پایان برنامه: 03:07:26
 • طول برنامه:11 دقیقه

موسیقی فیلم محمد رسول الله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:09:10
 • پایان برنامه: 04:42:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

سینمایی استرداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:25
 • پایان برنامه: 04:48:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ بی تو به سر نمیشود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:30
 • پایان برنامه: 05:02:42
 • طول برنامه:13 دقیقه

عروه الوثقی 76

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:54
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن/مریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:40
 • پایان برنامه: 05:19:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت صبح/حجت الاسلام عبدالله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:57
 • پایان برنامه: 05:43:51
 • طول برنامه:21 دقیقه

هنوز آواز می آید 36

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:03
 • پایان برنامه: 05:59:01
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:46
 • پایان برنامه: 06:18:37
 • طول برنامه:16 دقیقه

نشانه ها/ آسودگی خاطر بر روی زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:14
 • پایان برنامه: 06:30:41
 • طول برنامه:8 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:13
 • پایان برنامه: 06:37:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

اینجا ایران است

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:18
 • پایان برنامه: 06:51:37
 • طول برنامه:14 دقیقه

کاوش 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:31
 • پایان برنامه: 07:57:22
 • طول برنامه:59 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:29
 • پایان برنامه: 08:48:19
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:49:08
 • پایان برنامه: 09:03:41
 • طول برنامه:14 دقیقه

ویژه برنامه روز عرفه و عید قربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:07:47
 • پایان برنامه: 09:56:27
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند اسب های افسونگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

کیش و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:55
 • پایان برنامه: 11:09:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی هرمزگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:39
 • پایان برنامه: 11:57:39
 • طول برنامه:40 دقیقه

بچه های جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:54
 • پایان برنامه: 12:45:23
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال هشدار برای کبری 02/11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:44
 • پایان برنامه: 12:56:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:19
 • پایان برنامه: 13:07:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر /حجت الاسلام محمودی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:28
 • پایان برنامه: 13:31:01
 • طول برنامه:11 دقیقه

دانستامید 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:14
 • پایان برنامه: 14:03:41
 • طول برنامه:32 دقیقه

مسابقه مروارید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:35
 • پایان برنامه: 14:09:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:23
 • پایان برنامه: 15:26:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سینمایی انیمیشن آجیل فروش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:30
 • پایان برنامه: 15:33:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه 30نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:38:23
 • پایان برنامه: 16:23:03
 • طول برنامه:44 دقیقه

پزشک شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

دعای عرفه/ارتباط زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:23
 • پایان برنامه: 18:15:56
 • طول برنامه:14 دقیقه

ویژه برنامه روز عرفه و عید قربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:39
 • پایان برنامه: 18:26:02
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه تولید ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:17
 • پایان برنامه: 19:30:16
 • طول برنامه:1 ساعت

سینمایی ایستگاه فروتل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:50
 • پایان برنامه: 19:53:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب/حجت الاسلام رئیسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:30
 • پایان برنامه: 20:42:12
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه/17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:07
 • پایان برنامه: 21:57:07
 • طول برنامه:54 دقیقه

شب های جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

360 درجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:43
 • پایان برنامه: 22:52:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

با خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:48
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

سینمایی کلید شانس

تایم کلی 01:35:15