جدول پخش

کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:16:21
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه سینمایی ویلایی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:18:29
 • پایان برنامه: 00:53:29
 • طول برنامه:35 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:29
 • پایان برنامه: 00:59:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ دعوتنامه/امام زمان(عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:42
 • پایان برنامه: 01:31:51
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند اهل ایمان 09

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:37:38
 • پایان برنامه: 01:54:49
 • طول برنامه:17 دقیقه

پذیرایی ساده 09

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:12
 • پایان برنامه: 03:20:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی کودک و فرشته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:16
 • پایان برنامه: 03:52:23
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند یک لقمه نون حلال/09

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:02
 • پایان برنامه: 04:29:41
 • طول برنامه:36 دقیقه

نسیم سحر /09

لطفا از ساعت 04:06 شمارش معکوس اذان صبح پلی شود

 • شروع برنامه:04:44:52
 • پایان برنامه: 04:52:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح/ حجت الاسلام راشد یزدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:45
 • پایان برنامه: 05:55:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

ترتیل جزء 9 قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:46
 • پایان برنامه: 06:30:01
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی آیت الله ناصری / کلاکت 09

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:39
 • پایان برنامه: 06:36:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ کیش جغرافیای آرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:36:53
 • پایان برنامه: 07:19:59
 • طول برنامه:43 دقیقه

زنان قصه ما 09

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:56
 • پایان برنامه: 07:57:20
 • طول برنامه:31 دقیقه

اهل ایمان- افطار / کلاکت 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:11
 • پایان برنامه: 09:04:06
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند جاسوسی در حیات وحش 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:55
 • پایان برنامه: 09:12:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

آیین رمضان/رمضان در کردستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:12:39
 • پایان برنامه: 09:19:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

پشت صحنه خانه اجاره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:03
 • پایان برنامه: 10:01:47
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال پرده نشین 09

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:08:40
 • پایان برنامه: 10:14:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیقی فیلم دودکش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:07
 • پایان برنامه: 11:34:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سینمایی انیمیشن کوآلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:42
 • پایان برنامه: 12:22:06
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال نیل در خون 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:07
 • پایان برنامه: 12:41:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

چشمه معرفت/سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:15
 • پایان برنامه: 12:51:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن/ اعراف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:29
 • پایان برنامه: 14:03:23
 • طول برنامه:59 دقیقه

از جنوب ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:01
 • پایان برنامه: 14:58:44
 • طول برنامه:53 دقیقه

گلچین برنامه کیش و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:58:29
 • طول برنامه:58 دقیقه

ترتیل جزء 9 قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:02
 • پایان برنامه: 18:57:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه مسطور آسمانی/روز مقاومت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

برنامه ماه مهربون / ویژه افطار 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:54
 • پایان برنامه: 20:08:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب/ حجت الاسلام شاهینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:01
 • پایان برنامه: 20:44:01
 • طول برنامه:28 دقیقه

شکوه آدینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:23
 • پایان برنامه: 21:03:52
 • طول برنامه:18 دقیقه

ورزش جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:14
 • پایان برنامه: 21:43:12
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال پرده نشین 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:46:15
 • پایان برنامه: 22:16:41
 • طول برنامه:30 دقیقه

نیمه پنهان ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:24
 • پایان برنامه: 22:28:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:36
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

فیلم سینمایی اگر باران ببارد

تایم کلی سینمایی 01:30:23