جدول پخش

کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:11 ساعت

شبکه کیش ، شبکه گردشگری ،فرهنگ و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:21
 • پایان برنامه: 11:38:35
 • طول برنامه:31 دقیقه

دفاع همچنان باقیست/03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:43
 • پایان برنامه: 11:46:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن/

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:19
 • پایان برنامه: 11:56:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر /حجت الاسلام حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:34
 • پایان برنامه: 12:39:25
 • طول برنامه:40 دقیقه

فراتر از تاریخ 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:25
 • پایان برنامه: 13:10:22
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی محرم 03/96

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:22
 • پایان برنامه: 13:19:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه آسمون حسین/04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:38
 • پایان برنامه: 14:55:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

سینمایی ضد گلوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:03
 • پایان برنامه: 15:02:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه طبیب دلها/04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:45
 • پایان برنامه: 15:13:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

انیمیشن مقتل خوانی/01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:13:41
 • پایان برنامه: 15:29:54
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن افسانه موزه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:54
 • پایان برنامه: 15:51:38
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن خانواده دکتر ارنست /28

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:38
 • پایان برنامه: 15:58:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

به سبک ایرانی/امامزاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:02
 • پایان برنامه: 16:52:13
 • طول برنامه:50 دقیقه

میراث مرثیه/03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر ساعت 17

گزارش روزانه منطقه کیش -لنگه ...

 • شروع برنامه:17:13:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

رهسپار سفر 02 از مجموعه قلبهای شکسته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:16
 • پایان برنامه: 18:14:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب/حجت الاسلام علی اکبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:38
 • پایان برنامه: 18:19:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویر سلاله08

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:54
 • پایان برنامه: 18:29:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه عقبه-دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:21
 • پایان برنامه: 19:22:25
 • طول برنامه:51 دقیقه

کیش وزندگی01-پاییز

انسجام خانواده ها ، به یک جامعه مستحکم می انجامد . زیرا که خانواده اولین کانونی ست که فرد در آن قرار می گیرد . خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده نقش بسزایی دارد . در برنامه خانواده ، در کنار مطالب آموزشی و فرهنگی

 • شروع برنامه:19:27:29
 • پایان برنامه: 19:44:24
 • طول برنامه:16 دقیقه

تله تئاتر خورشید بر نیزه-03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:44:24
 • پایان برنامه: 19:50:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

تکه ای از یک کتاب-آتش به اختیار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:06
 • پایان برنامه: 20:00:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

سوگواره سرخ 04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:06:31
 • پایان برنامه: 20:55:26
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال رخصت-ویژه محرم05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مرثیه شب های جزیره 05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:48
 • پایان برنامه: 22:26:48
 • طول برنامه:30 دقیقه

دفاع همچنان باقیست /04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:46
 • پایان برنامه: 23:49:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سینمایی پوتین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:49:39
 • پایان برنامه: 23:57:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ ماه محرم شد

توضیحات برنامه درج نشده است.