جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:29:28
 • طول برنامه:29 دقیقه

ادامه سینمایی مایا ببر مازندران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:34:34
 • پایان برنامه: 01:18:49
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال جنگلبان 09

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:24
 • پایان برنامه: 02:13:07
 • طول برنامه:53 دقیقه

شبهای جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:14:03
 • پایان برنامه: 03:05:17
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند پنج جانور بزرگ آفریقای جنوبی 02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:52
 • پایان برنامه: 04:42:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

سینمایی ویلایی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:51
 • پایان برنامه: 04:59:56
 • طول برنامه:13 دقیقه

عروه الوثقی 72

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:40
 • پایان برنامه: 05:16:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح/حجت الاسلام علم الهدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:55
 • پایان برنامه: 05:41:33
 • طول برنامه:22 دقیقه

هنوز آواز می آید 32

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:45
 • پایان برنامه: 05:58:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:49
 • پایان برنامه: 06:23:07
 • طول برنامه:20 دقیقه

نشانه ها/فواید بیشمار باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:01
 • پایان برنامه: 06:35:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:36:11
 • پایان برنامه: 06:49:12
 • طول برنامه:13 دقیقه

رنگ شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:12
 • پایان برنامه: 06:54:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

اینجا ایران است

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:22:55
 • طول برنامه:23 دقیقه

شکر آباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:30
 • پایان برنامه: 07:56:01
 • طول برنامه:28 دقیقه

دهکده تندرستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:15
 • پایان برنامه: 08:46:57
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:52
 • پایان برنامه: 08:57:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه 30 نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:59
 • پایان برنامه: 09:46:15
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند ابر سازه ها 07

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:32
 • پایان برنامه: 09:55:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه من میتونم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

از جنوب ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:00
 • پایان برنامه: 11:12:51
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه شیطان44/ چهل سالگی انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:21
 • پایان برنامه: 11:22:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ معرفی اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:06
 • پایان برنامه: 12:04:06
 • طول برنامه:40 دقیقه

بچه های جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:16
 • پایان برنامه: 12:45:34
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال جنگلبان 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:37
 • پایان برنامه: 12:57:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن /

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:47
 • پایان برنامه: 13:09:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر /حجت الاسلام محمودی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:31
 • پایان برنامه: 13:27:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

جادو سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:16
 • پایان برنامه: 14:03:56
 • طول برنامه:33 دقیقه

مسابقه مروارید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:58
 • پایان برنامه: 15:38:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

سینمایی انیمیشن افسانه جغدها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:38:52
 • پایان برنامه: 15:45:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه سنما 30 نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:38
 • پایان برنامه: 16:10:11
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند آدرنالین 02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:11:06
 • پایان برنامه: 16:51:26
 • طول برنامه:40 دقیقه

آوای شرجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:52
 • پایان برنامه: 16:58:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

بیانات رهبری/کشور بن بست ندارد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:21:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ ایران جان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:34
 • پایان برنامه: 18:46:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی مایا ببر مازندران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:03
 • پایان برنامه: 19:04:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه 30 نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:08:33
 • پایان برنامه: 19:16:25
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:05
 • پایان برنامه: 19:28:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

کیش من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:06
 • پایان برنامه: 19:46:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن /توبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:38
 • پایان برنامه: 19:58:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب/حجت الاسلام تقدیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:26
 • پایان برنامه: 20:44:19
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه/13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:53:40
 • طول برنامه:53 دقیقه

شب های جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:37
 • پایان برنامه: 22:00:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

با خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:37
 • پایان برنامه: 23:03:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:07:17
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:52 دقیقه

سینمایی اشنو گل

تایم کلی 01:22:52