جدول پخش

کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:11 ساعت

شبکه کیش ، شبکه گردشگری ،فرهنگ و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:12
 • پایان برنامه: 12:08:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن- انبیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:00
 • پایان برنامه: 12:13:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر - فاطمی

موقع اذان ظهر 12:08:00

 • شروع برنامه:12:13:05
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر/ اخوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:41
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

در قصه ها زندگی می کند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:08
 • پایان برنامه: 14:00:18
 • طول برنامه:41 دقیقه

حسینیه شب های جزیره/شهادت حضرت زهرا(س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:52
 • پایان برنامه: 15:26:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی سبز به رنگ زمرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:07
 • پایان برنامه: 15:54:50
 • طول برنامه:26 دقیقه

انیمیشن پیامبران/ایوب نبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:50:09
 • طول برنامه:50 دقیقه

کیش وزندگی /26

انسجام خانواده ها ، به یک جامعه مستحکم می انجامد . زیرا که خانواده اولین کانونی ست که فرد در آن قرار می گیرد . خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده نقش بسزایی دارد . در برنامه خانواده ، در کنار مطالب آموزشی و فرهنگی

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ساعت 17

گزارش روزانه منطقه کیش -لنگه ...

 • شروع برنامه:17:19:01
 • پایان برنامه: 17:49:05
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی دکتر میر تبار / شهادت حضرت زهرا سلام الله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:12
 • پایان برنامه: 17:59:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه سبک زندگی/در آمد حرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:51
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سوره بقره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:40
 • پایان برنامه: 18:18:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جمات مغرب / آیت الله مکارم شیرازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:20
 • پایان برنامه: 18:38:20
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه فانوس - کتاب خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:28
 • پایان برنامه: 18:47:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:08
 • پایان برنامه: 19:26:10
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند امام زاده علی صالح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

360 درجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:19
 • پایان برنامه: 20:06:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:06:38
 • پایان برنامه: 20:59:54
 • طول برنامه:53 دقیقه

امانت دار از مجموعه نمایشی قصه های تبیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:05
 • پایان برنامه: 21:41:50
 • طول برنامه:40 دقیقه

حسینیه شب های جزیره/ویژه شهادت حضرت زهرا(س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:42:11
 • پایان برنامه: 21:48:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:30
 • پایان برنامه: 22:19:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

جزیره پاک/15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:15
 • پایان برنامه: 23:59:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

سینمایی بوسیدن روی ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.