جدول پخش

کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:44:49
 • طول برنامه:44 دقیقه

ادامه سینمایی روزهای طولانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:44:49
 • پایان برنامه: 00:47:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:47:15
 • پایان برنامه: 00:47:35
 • طول برنامه:

وله معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:47:35
 • پایان برنامه: 01:21:51
 • طول برنامه:34 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:51
 • پایان برنامه: 01:23:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر منتخب رادیو در فصل زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:23:32
 • پایان برنامه: 01:25:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:25:16
 • پایان برنامه: 02:13:39
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ/42

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:13:39
 • پایان برنامه: 02:16:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر سفر نرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:16:14
 • پایان برنامه: 02:16:46
 • طول برنامه:

وله آبرنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:16:46
 • پایان برنامه: 03:15:46
 • طول برنامه:59 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:46
 • پایان برنامه: 04:46:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی قائده بازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:56
 • پایان برنامه: 04:47:37
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:37
 • پایان برنامه: 04:48:01
 • طول برنامه:

وله معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:01
 • پایان برنامه: 04:59:40
 • طول برنامه:11 دقیقه

پیام آوران وحی 30/حضرت یوسف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:40
 • پایان برنامه: 05:00:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ساحل نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:52
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:00
 • پایان برنامه: 05:13:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 05:08:00

 • شروع برنامه:05:13:15
 • پایان برنامه: 05:20:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت صبح/ حجت الاسلام راشد یزدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:57
 • پایان برنامه: 05:22:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:18
 • پایان برنامه: 05:22:38
 • طول برنامه:

وله خاتم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:38
 • پایان برنامه: 05:25:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای روز شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:09
 • پایان برنامه: 05:34:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

یک لحظه آرامش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:58
 • پایان برنامه: 05:44:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:22
 • پایان برنامه: 05:45:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر 14 جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:32
 • پایان برنامه: 05:50:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:19
 • پایان برنامه: 05:55:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویر یاوران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:19
 • پایان برنامه: 05:58:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:56
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:03
 • پایان برنامه: 06:01:46
 • طول برنامه:

صلوات حضرت رسول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:46
 • پایان برنامه: 06:11:44
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:44
 • پایان برنامه: 06:13:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:14
 • پایان برنامه: 06:14:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه های منتخب رادیو در زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:55
 • پایان برنامه: 07:00:19
 • طول برنامه:45 دقیقه

خنده بازار/19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:19
 • پایان برنامه: 07:03:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:34
 • پایان برنامه: 07:04:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:44
 • پایان برنامه: 07:05:05
 • طول برنامه:

وله معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:05
 • پایان برنامه: 07:49:51
 • طول برنامه:44 دقیقه

مسابقه فاز/24

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:49:51
 • پایان برنامه: 07:53:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ نقش جمال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:26
 • پایان برنامه: 07:53:38
 • طول برنامه:

تیزر کیش و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:38
 • پایان برنامه: 07:54:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:56
 • پایان برنامه: 07:59:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک راه نو/اعتیاد و خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:06
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:02:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:34
 • پایان برنامه: 08:32:03
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ارنگ کوچ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:32:03
 • پایان برنامه: 08:33:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بخش مردمی 14 جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:13
 • پایان برنامه: 09:22:59
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال نفس/30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:22:59
 • پایان برنامه: 09:26:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ وقتی هستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:26:07
 • پایان برنامه: 10:16:07
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبحونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:16:07
 • پایان برنامه: 10:16:28
 • طول برنامه:

وله معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:16:28
 • پایان برنامه: 10:17:04
 • طول برنامه:

وله کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:04
 • پایان برنامه: 10:39:58
 • طول برنامه:22 دقیقه

مدرسه بچه های والت/18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:58
 • پایان برنامه: 10:59:48
 • طول برنامه:19 دقیقه

محیط بان جزیره/09

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:48
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:04:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

صبح با خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:00
 • پایان برنامه: 11:04:21
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:21
 • پایان برنامه: 11:07:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ حس خوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:03
 • پایان برنامه: 11:07:42
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه چهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:42
 • پایان برنامه: 11:57:57
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند خارجی سیاره زمین /09

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:57
 • پایان برنامه: 11:58:11
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:11
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله اذانگاهی حریم ملکوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:00
 • پایان برنامه: 12:12:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 12:07:00

 • شروع برنامه:12:12:01
 • پایان برنامه: 12:12:15
 • طول برنامه:

وله دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:15
 • پایان برنامه: 12:19:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر/ حجت الاسلام سبحانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:30
 • پایان برنامه: 12:20:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:46
 • پایان برنامه: 12:20:57
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:57
 • پایان برنامه: 12:21:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بخش مردمی 14 جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:57
 • پایان برنامه: 12:22:18
 • طول برنامه:

وله معرفی برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:18
 • پایان برنامه: 13:12:18
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب های جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:18
 • پایان برنامه: 13:13:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر کیش نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:49
 • پایان برنامه: 13:56:46
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند دهدشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:46
 • پایان برنامه: 13:59:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:10
 • پایان برنامه: 15:43:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 44 دقیقه

سینمایی روزهای طولانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:59
 • پایان برنامه: 15:47:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ فاصله نه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:00
 • پایان برنامه: 15:47:48
 • طول برنامه:

میان برنامه جشنواره حوادث و سوانح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:48
 • پایان برنامه: 15:48:24
 • طول برنامه:

وله کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:24
 • پایان برنامه: 16:08:14
 • طول برنامه:19 دقیقه

محیط بان جزیره /10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:08:14
 • پایان برنامه: 16:08:35
 • طول برنامه:

وله معرفی برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:08:35
 • پایان برنامه: 16:53:08
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ 43

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:08
 • پایان برنامه: 16:55:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:34
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 16:58:42
 • طول برنامه:

وله موج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:42
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:15:36
 • طول برنامه:

موسیقی تصویر کیش نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:36
 • پایان برنامه: 17:27:21
 • طول برنامه:11 دقیقه

دانستامید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:21
 • پایان برنامه: 17:28:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:22
 • پایان برنامه: 17:54:25
 • طول برنامه:26 دقیقه

شما که غریبه نیستید 02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:25
 • پایان برنامه: 17:55:05
 • طول برنامه:

تیزر آزمون حفظ و مفاهیم قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:05
 • پایان برنامه: 17:59:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

روشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:42
 • پایان برنامه: 18:01:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شمیم یار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:13
 • پایان برنامه: 18:07:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:47
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:

تصاویر دریا/ اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:13:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 18:08:00

 • شروع برنامه:18:13:12
 • پایان برنامه: 18:13:22
 • طول برنامه:

وله حی علی الصلواه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:22
 • پایان برنامه: 18:18:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:18
 • پایان برنامه: 18:19:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:34
 • پایان برنامه: 18:19:54
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:54
 • پایان برنامه: 18:22:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ عشق ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:49
 • پایان برنامه: 18:23:09
 • طول برنامه:

وله معرفی برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:09
 • پایان برنامه: 19:08:55
 • طول برنامه:45 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:08:55
 • پایان برنامه: 19:11:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر نجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:18
 • پایان برنامه: 19:12:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 100 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:58
 • پایان برنامه: 19:46:58
 • طول برنامه:34 دقیقه

شبخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:58
 • پایان برنامه: 19:47:53
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:53
 • پایان برنامه: 20:42:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال هفت سنگ /01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:00
 • پایان برنامه: 20:44:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:26
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

وله آبرنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:55:40
 • طول برنامه:

تیزر آزمون سراسری حفظ قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:40
 • پایان برنامه: 20:56:01
 • طول برنامه:

وله معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:01
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ یادت می آید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب های جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:51:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ حس عاشقانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:16
 • پایان برنامه: 21:52:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:52:34
 • پایان برنامه: 21:57:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

با خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:34
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:40
 • طول برنامه:

موسیقی تصویر شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:40
 • پایان برنامه: 23:02:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه های منتخب رادیو در فصل زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:02:21
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:57 دقیقه

سینمایی خشم دریا

تایم کلی : 01:42:14