جدول پخش

کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:09:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

ادامه سینماجزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:09:38
 • پایان برنامه: 01:22:59
 • طول برنامه:13 دقیقه

لحظه های دیدنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:23:30
 • پایان برنامه: 02:12:53
 • طول برنامه:49 دقیقه

مسابقه کوچ 06

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:13:57
 • پایان برنامه: 02:26:04
 • طول برنامه:12 دقیقه

مشق خط 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:48:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی سه همدست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:49:18
 • پایان برنامه: 04:06:53
 • طول برنامه:17 دقیقه

آموزش عکاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:11
 • پایان برنامه: 04:37:46
 • طول برنامه:30 دقیقه

دلنوازان 29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:53
 • پایان برنامه: 04:59:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

عروه الوثقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:33
 • پایان برنامه: 05:13:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:32
 • پایان برنامه: 05:34:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:46
 • پایان برنامه: 05:58:40
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند خارجی مهاجرت های مدرن 06

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:48
 • پایان برنامه: 06:53:04
 • طول برنامه:50 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:09
 • پایان برنامه: 07:59:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:07
 • پایان برنامه: 08:50:30
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال شمعدونی 29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 09:02:32
 • طول برنامه:11 دقیقه

دانستامید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:32
 • پایان برنامه: 09:25:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

سینما پشت پرده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:00
 • پایان برنامه: 10:18:35
 • طول برنامه:49 دقیقه

صبحونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:28
 • پایان برنامه: 10:38:17
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن بابا لنگ دراز 30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:41:48
 • پایان برنامه: 10:54:08
 • طول برنامه:12 دقیقه

مهارت های زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:02
 • پایان برنامه: 11:30:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند پازل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:02
 • پایان برنامه: 11:37:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک منهای نفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:41
 • پایان برنامه: 11:48:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:53
 • پایان برنامه: 11:59:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر / حجت الاسلام حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:55
 • پایان برنامه: 12:45:55
 • طول برنامه:45 دقیقه

360 درجه / تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:34
 • پایان برنامه: 12:58:46
 • طول برنامه:12 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:53:25
 • طول برنامه:53 دقیقه

مسابقه کوچ 07

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 16:09:07
 • طول برنامه:2 ساعت و 9 دقیقه

سینما جزیره /دان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:09:42
 • پایان برنامه: 16:22:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

مردم آبادی / تولید ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:24:30
 • پایان برنامه: 16:39:19
 • طول برنامه:14 دقیقه

بابا لنگ دراز 30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:50
 • پایان برنامه: 16:55:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

مهارت های زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:02
 • پایان برنامه: 17:33:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت مغرب/حجه الاسلام سبحانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:07
 • پایان برنامه: 17:59:29
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:45:52
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما / تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:39
 • پایان برنامه: 18:59:53
 • طول برنامه:13 دقیقه

رنگ شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:19:44
 • طول برنامه:19 دقیقه

ورزش جزیره / تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

فانوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:03:31
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:56 دقیقه

سینمایی قندون جهیزیه

تایم کلی 01:32:46