جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:25:01
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:03
 • پایان برنامه: 01:25:43
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسلسل الامام الحسن(ع)

زندگی و سیره و امامت امام حسن مجتبی

 • شروع برنامه:01:26:31
 • پایان برنامه: 01:32:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

سنن النبی

آشنایی مخاطبان با اداب زندگی پیامبر (ص)

 • شروع برنامه:01:32:24
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

هذا القرآن

تفسیر موضوعی قرآن کریم

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:00
 • پایان برنامه: 02:15:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:10
 • پایان برنامه: 03:00:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:10
 • پایان برنامه: 04:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:00
 • پایان برنامه: 04:29:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

عدسه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:28
 • پایان برنامه: 05:26:08
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسلسل الامام الحسن(ع)

زندگی و سیره و امامت امام حسن مجتبی

 • شروع برنامه:05:26:49
 • پایان برنامه: 05:32:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

سنن النبی

آشنایی مخاطبان با اداب زندگی پیامبر (ص)

 • شروع برنامه:05:32:42
 • پایان برنامه: 06:00:06
 • طول برنامه:27 دقیقه

الکوثر آنلاین

درخصوص معرفی سایت و اخبار پربازدید سایت شبکه

 • شروع برنامه:06:00:48
 • پایان برنامه: 06:56:13
 • طول برنامه:55 دقیقه

فقه الاسلام( مباشر قم المقدسه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:06
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسلمون بلا حدود

در خصوص معرفی افرادی که از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند و حتی مسلمان هم شدند از جمله کشور های آمریکای لاتین

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:35:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوة القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:54
 • پایان برنامه: 07:52:30
 • طول برنامه:16 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:05
 • پایان برنامه: 08:57:41
 • طول برنامه:47 دقیقه

مسلسل ودارت الایام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:52
 • پایان برنامه: 09:29:40
 • طول برنامه:29 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:18
 • پایان برنامه: 09:57:54
 • طول برنامه:27 دقیقه

هذا القرآن

تفسیر موضوعی قرآن کریم

 • شروع برنامه:09:59:22
 • پایان برنامه: 10:24:06
 • طول برنامه:24 دقیقه

المفتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:24:06
 • پایان برنامه: 10:31:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

عدسه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:09
 • پایان برنامه: 10:58:33
 • طول برنامه:27 دقیقه

الکوثر آنلاین

درخصوص معرفی سایت و اخبار پربازدید سایت شبکه

 • شروع برنامه:11:06:25
 • پایان برنامه: 11:32:39
 • طول برنامه:26 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:00
 • پایان برنامه: 12:58:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:23
 • پایان برنامه: 13:58:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

هذا القرآن

تفسیر موضوعی قرآن کریم

 • شروع برنامه:14:00:01
 • پایان برنامه: 14:55:41
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسلسل الامام الحسن(ع)

زندگی و سیره و امامت امام حسن مجتبی

 • شروع برنامه:14:55:41
 • پایان برنامه: 15:01:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

سنن النبی

آشنایی مخاطبان با اداب زندگی پیامبر (ص)

 • شروع برنامه:15:01:34
 • پایان برنامه: 15:56:44
 • طول برنامه:55 دقیقه

فقه الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:35:54
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسلمون بلا حدود

در خصوص معرفی افرادی که از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند و حتی مسلمان هم شدند از جمله کشور های آمریکای لاتین

 • شروع برنامه:16:36:22
 • پایان برنامه: 17:58:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

برنامج الاطفال الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:42
 • پایان برنامه: 18:59:38
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسلسل هجران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:59
 • پایان برنامه: 19:24:59
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسرتنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:59
 • پایان برنامه: 20:51:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:14:55
 • پایان برنامه: 21:59:53
 • طول برنامه:44 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:40
 • پایان برنامه: 22:20:06
 • طول برنامه:19 دقیقه

الطیور البحریه

تحقیق در خصوص پرندگان ماهی خوار

 • شروع برنامه:22:21:14
 • پایان برنامه: 22:28:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:07
 • پایان برنامه: 22:55:59
 • طول برنامه:26 دقیقه

رساله الحقوق

معرفی رساله حقوق امام سجاد(ع)

 • شروع برنامه:22:56:35
 • پایان برنامه: 23:55:12
 • طول برنامه:58 دقیقه

المنتظر

توضیحات برنامه درج نشده است.