جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:09
 • پایان برنامه: 06:02:07
 • طول برنامه:

آيه هاي نوراني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:02:07
 • پایان برنامه: 06:12:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:12:39
 • پایان برنامه: 06:12:57
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:57
 • پایان برنامه: 06:15:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد - انتخابات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:15:06
 • پایان برنامه: 06:15:17
 • طول برنامه:

هم اکنون / خروسخون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:15:17
 • پایان برنامه: 07:11:37
 • طول برنامه:56 دقیقه

خروسخون

[مدت]56دقيقه[موضوع]شيوه پيدا کردن راه حل[تهيه کننده]ميروهاب الدين عالمي[مجري]فريبا باقري[ميهمان]حسن بهرامني ، روان شناس باليني

 • شروع برنامه:07:11:37
 • پایان برنامه: 07:12:19
 • طول برنامه:

آگهي برنامه چاپارخانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:12:19
 • پایان برنامه: 07:13:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بازگشت خوشبختي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:13:19
 • پایان برنامه: 07:15:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

مزه خلاقيت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:15:26
 • پایان برنامه: 07:15:38
 • طول برنامه:

هم اکنون / زنگ ورزش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:15:38
 • پایان برنامه: 07:22:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

زنگ ورزش

[موضوع]ورزش صبحگاهي در مدارس

 • شروع برنامه:07:22:20
 • پایان برنامه: 07:23:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:23:20
 • پایان برنامه: 07:26:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسيقي ملل

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:26:18
 • پایان برنامه: 07:27:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه مستند اقليم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:27:18
 • پایان برنامه: 07:28:07
 • طول برنامه:

انتخاب من

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:28:07
 • پایان برنامه: 07:29:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

روايت زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:29:50
 • پایان برنامه: 07:30:01
 • طول برنامه:

هم اکنون / به وقت نوجواني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:30:01
 • پایان برنامه: 07:41:28
 • طول برنامه:11 دقیقه

به وقت نوجواني

[مدت]11دقيقه[موضوع]آموزش تجويد و مفاهيم قرآن[تهيه کننده]رحمان حاصلي[ميهمان]حسن فرقاني ( مدرس قرآن ) ، حجت الاسلام و المسلمين درّاني (کارشناس مذهبي ) - کارگردان : رحمان حاصلي - ژانر : مذهبي ، آموزشي

 • شروع برنامه:07:41:28
 • پایان برنامه: 07:41:44
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 1

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:41:44
 • پایان برنامه: 07:44:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد - نمايندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:44:18
 • پایان برنامه: 07:44:30
 • طول برنامه:

هم اکنون / بوستان سعدي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:44:30
 • پایان برنامه: 07:53:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

بوستان سعدي

[موضوع]پويا نمايي - حکايت‌هاي بوستان سعدي[تهيه کننده]ملوس مُراد[ميهمان]کارگردان : ملوس مُراد - ژانر: اخلاقي ، اجتماعي

 • شروع برنامه:07:53:55
 • پایان برنامه: 07:54:37
 • طول برنامه:

آگهي برنامه چاپارخانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:54:37
 • پایان برنامه: 07:55:19
 • طول برنامه:

انتخاب من

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:55:19
 • پایان برنامه: 08:00:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

بام ايران

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:00:04
 • پایان برنامه: 08:00:11
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:00:11
 • پایان برنامه: 08:00:38
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:38
 • پایان برنامه: 08:00:49
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند اقليم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:00:49
 • پایان برنامه: 08:31:06
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند اقليم

[مدت]30دقيقه[موضوع]جاذبه گردشگري گنبد نمکي شهرخورموج بوشهر[تهيه کننده]رئوف و موسي جابري[ميهمان]کارگردان : رئوف و موسي جابري

 • شروع برنامه:08:31:06
 • پایان برنامه: 08:31:24
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:24
 • پایان برنامه: 08:41:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

اميدانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:41:46
 • پایان برنامه: 08:42:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بسکتباليست ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:42:46
 • پایان برنامه: 08:44:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد - پرورش گاو شيري سمينتال

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:44:57
 • پایان برنامه: 08:45:09
 • طول برنامه:

هم اکنون / شکرستان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:45:09
 • پایان برنامه: 08:59:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

شکرستان

[مدت]14دقيقه[موضوع]پويا نمايي طنز - اين قسمت : طبيب مخصوص سلطان[تهيه کننده]سيد مسعود صفوي[ميهمان]کارگردان : بابک نظري - ژانر : طنز ، اجتماعي ، اخلاقي

 • شروع برنامه:08:59:32
 • پایان برنامه: 08:59:39
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:59:39
 • پایان برنامه: 09:00:06
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:06
 • پایان برنامه: 09:00:17
 • طول برنامه:

هم اکنون / چاپارخانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:00:17
 • پایان برنامه: 09:57:25
 • طول برنامه:57 دقیقه

چاپارخانه

[مدت]57دقيقه[موضوع]روابط عمومي[تهيه کننده]امير سينا سليمي[مجري]آلاء خامه يار ، شقايق کريمي ، فاطمه کياپاشا[ميهمان]کارگردان : سيد محمد حسين موسوي تبار

 • شروع برنامه:09:57:25
 • پایان برنامه: 09:57:45
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:57:45
 • پایان برنامه: 09:59:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد - انتخابات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:59:54
 • پایان برنامه: 10:00:06
 • طول برنامه:

هم اکنون / تاريخ از اين ور

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:00:06
 • پایان برنامه: 10:20:51
 • طول برنامه:20 دقیقه

تاريخ از اين ور

[مدت]20دقيقه[موضوع]پويا نمايي - يعقوب ليث صفار ( نون و پياز )[تهيه کننده]سيدمسعود صفوي[ميهمان]کارگردان : اصغرصفار

 • شروع برنامه:10:20:51
 • پایان برنامه: 10:21:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه خانه ما

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:21:51
 • پایان برنامه: 10:26:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

مزه هيجان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:26:09
 • پایان برنامه: 10:26:36
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:26:36
 • پایان برنامه: 10:28:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد - اقتصاد مشکلات راه حل ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:28:41
 • پایان برنامه: 10:28:48
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:28:48
 • پایان برنامه: 10:29:47
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:47
 • پایان برنامه: 10:29:58
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:29:58
 • پایان برنامه: 10:50:28
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجموعه لاک پشت هاي نينجا

[مدت]20دقيقه[موضوع]پويا نمايي[تهيه کننده]Sarah C. Nesbitt / Lloyd[ميهمان]کارگردان: Roy Burdine / Chuck Patton ژانر: پرتحرک (اکشن)، ماجراجويانه

 • شروع برنامه:10:50:28
 • پایان برنامه: 10:50:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:46
 • پایان برنامه: 10:51:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:51:46
 • پایان برنامه: 10:51:58
 • طول برنامه:

هم اکنون / اولي ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:51:58
 • پایان برنامه: 10:59:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

اولي ها

[موضوع]اصل 90 مجلس شوراي اسلامي[تهيه کننده]سينا هوشمندي نژاد[ميهمان]کارگردان : سينا هوشمندي نژاد ميهمان : 7 نفر از جوانان و نوجوانان

 • شروع برنامه:10:59:31
 • پایان برنامه: 10:59:38
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:59:38
 • پایان برنامه: 11:00:37
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:37
 • پایان برنامه: 11:00:48
 • طول برنامه:

هم اکنون / کاربرانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:00:48
 • پایان برنامه: 11:42:40
 • طول برنامه:41 دقیقه

کاربرانه

[مدت]41دقيقه[موضوع]ارز ديجيتال[تهيه کننده]عباس محمد خاني[مجري]شکيبا مير سعيدي - محمد صادق تربتيان[ميهمان]حسن انصاري فر ، کارشناس ارشد فن آوري اطلاعات

 • شروع برنامه:11:42:40
 • پایان برنامه: 11:43:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بازگشت خوشبختي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:43:40
 • پایان برنامه: 11:44:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بسکتباليست ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:44:40
 • پایان برنامه: 11:45:24
 • طول برنامه:

انتخاب من

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:45:24
 • پایان برنامه: 11:45:36
 • طول برنامه:

هم اکنون / به وقت نوجواني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:45:36
 • پایان برنامه: 11:57:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

به وقت نوجواني

[مدت]11دقيقه[موضوع]آموزش تجويد و مفاهيم قرآن[تهيه کننده]رحمان حاصلي[ميهمان]حسن فرقاني ( مدرس قرآن ) ، حجت الاسلام و المسلمين درّاني (کارشناس مذهبي ) - کارگردان : رحمان حاصلي - ژانر : مذهبي ، آموزشي

 • شروع برنامه:11:57:03
 • پایان برنامه: 11:57:19
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 3

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:57:19
 • پایان برنامه: 11:59:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد - نمايندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:59:53
 • پایان برنامه: 12:00:04
 • طول برنامه:

هم اکنون / بوستان سعدي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:00:04
 • پایان برنامه: 12:09:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

بوستان سعدي

[موضوع]پويا نمايي - حکايت‌هاي بوستان سعدي[تهيه کننده]ملوس مُراد[ميهمان]کارگردان : ملوس مُراد - ژانر: اخلاقي ، اجتماعي

 • شروع برنامه:12:09:29
 • پایان برنامه: 12:09:51
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:09:51
 • پایان برنامه: 12:10:38
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:10:38
 • پایان برنامه: 12:17:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن نوجوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:17:13
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر-نوجوان

[موضوع]موذن:مهدي مردان مرد

 • شروع برنامه:12:22:12
 • پایان برنامه: 12:23:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:23:49
 • پایان برنامه: 12:24:26
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:24:26
 • پایان برنامه: 12:24:40
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:24:40
 • پایان برنامه: 12:28:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي انيميشن شهيد سردار قاسم سليماني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:28:47
 • پایان برنامه: 12:29:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

نگاهي از آسمان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:29:53
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:30:59
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:59
 • پایان برنامه: 12:31:11
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه بازگشت خوشبختي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:31:11
 • پایان برنامه: 13:11:57
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجموعه بازگشت خوشبختي

[مدت]40دقيقه[ميهمان]تهيه کننده و کارگردان: رينتارو مايوزومي - ژانر : درام و خانوادگي

 • شروع برنامه:13:11:57
 • پایان برنامه: 13:12:07
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:12:07
 • پایان برنامه: 13:20:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

مکتب خانه

[موضوع]پويا نمايي - اين قسمت : بسته پستي[تهيه کننده]بهنام دلداده[ميهمان]کارگردان : بهنام دلداده - ژانر : اجتماعي ، معمايي

 • شروع برنامه:13:20:03
 • پایان برنامه: 13:20:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:21
 • پایان برنامه: 13:20:32
 • طول برنامه:

هم اکنون / اولي ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:20:32
 • پایان برنامه: 13:28:51
 • طول برنامه:8 دقیقه

اولي ها

[موضوع]اصل 89 قانون اساسي ( استيضاح )[تهيه کننده]سينا هوشمندي نژاد[ميهمان]کارگردان : سينا هوشمندي نژاد ميهمان : 7 نفر از جوانان و نوجوانان

 • شروع برنامه:13:28:51
 • پایان برنامه: 13:28:58
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:28:58
 • پایان برنامه: 13:29:25
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:25
 • پایان برنامه: 13:29:37
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه بسکتباليست ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:29:37
 • پایان برنامه: 13:50:47
 • طول برنامه:21 دقیقه

مجموعه بسکتباليست ها

[مدت]21دقيقه[موضوع]پويا نمايي[تهيه کننده]شونسوکه تادا،هيروماروياما[ميهمان]کارگردان: شونسوکه تادا - ژانر : ورزشي ، درام

 • شروع برنامه:13:50:47
 • پایان برنامه: 13:51:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه خانه ما

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:51:47
 • پایان برنامه: 13:52:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه مستند اقليم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:52:47
 • پایان برنامه: 13:56:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

اميدانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:56:51
 • پایان برنامه: 13:59:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد - مديريت قانون منافع

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:59:12
 • پایان برنامه: 13:59:19
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:59:19
 • پایان برنامه: 13:59:47
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:47
 • پایان برنامه: 13:59:58
 • طول برنامه:

هم اکنون / بازي ويزيون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:59:58
 • پایان برنامه: 14:42:53
 • طول برنامه:42 دقیقه

بازي ويزيون

[مدت]42دقيقه[موضوع]بازي هاي ويديويي[تهيه کننده]سيد مهدي حسيني[مجري]عليرضا خنجري[ميهمان]سيد علي غفاريان کارشناس دنياي بازي ها ، جواد ملا حسيني کارشناس تحليل بازي - کارگردان: محمد امين اسلام پناه

 • شروع برنامه:14:42:53
 • پایان برنامه: 14:43:13
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:43:13
 • پایان برنامه: 14:43:25
 • طول برنامه:

هم اکنون / بچه هاي برج ميلاد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:43:25
 • پایان برنامه: 14:59:56
 • طول برنامه:16 دقیقه

بچه هاي برج ميلاد

[مدت]16دقيقه[موضوع]پويا نمايي[تهيه کننده]سيد مسعود صفوي[ميهمان]کارگردان : رسول شيري

 • شروع برنامه:14:59:56
 • پایان برنامه: 15:00:03
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:00:03
 • پایان برنامه: 15:00:30
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:30
 • پایان برنامه: 15:00:41
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه خانه ما

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:00:41
 • پایان برنامه: 15:45:32
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه خانه ما

[مدت]44دقيقه[موضوع]عمه خانم[تهيه کننده]مسعود کرامتي[ميهمان]کارگردان: مسعود کرامتي بازيگران : رضا بابک ، گوهر خيرانديش ، زهرا اويسي ، وحيد رهباني

 • شروع برنامه:15:45:32
 • پایان برنامه: 15:45:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:50
 • پایان برنامه: 15:46:08
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:46:08
 • پایان برنامه: 15:46:19
 • طول برنامه:

هم اکنون / مهارت هاي زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:46:19
 • پایان برنامه: 15:57:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

مهارت هاي زندگي

[مدت]10دقيقه[موضوع]رفتار درست با لباس[تهيه کننده]رضا تقدسي[ميهمان]کارگردان: مرتضي محمدي

 • شروع برنامه:15:57:15
 • پایان برنامه: 15:59:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده]

 • شروع برنامه:15:59:15
 • پایان برنامه: 15:59:22
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:59:22
 • پایان برنامه: 15:59:49
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:49
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / حرکت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:41:47
 • طول برنامه:41 دقیقه

حرکت

[مدت]41دقيقه[موضوع]باور و انتخاب صحيح[تهيه کننده]حسين لطفي نيک[مجري]سجاد دائمي - زهرا فرزانه سراجي[ميهمان]حامد آقايي ، روانشناس - ميهمان : سحرنوري ، زهرا طاهريان - نوجوان موفق

 • شروع برنامه:16:41:47
 • پایان برنامه: 16:42:07
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:42:07
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کليپ ايران سربلند

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:45:12
 • طول برنامه:

هم اکنون / اولي ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:45:12
 • پایان برنامه: 16:53:19
 • طول برنامه:8 دقیقه

اولي ها

[موضوع]اولويت نمايندگان مجلس براي حل مشکلات و معضلات کشور در حوزه‌هاي مختلف[تهيه کننده]سينا هوشمندي نژاد[ميهمان]کارگردان: سينا هوشمندي نژاد

 • شروع برنامه:16:53:19
 • پایان برنامه: 16:54:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بازگشت خوشبختي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:54:19
 • پایان برنامه: 16:55:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه مستند اقليم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:55:19
 • پایان برنامه: 16:56:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بسکتباليست ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:56:19
 • پایان برنامه: 16:59:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده]

 • شروع برنامه:16:59:14
 • پایان برنامه: 16:59:21
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:59:21
 • پایان برنامه: 16:59:48
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:48
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / تاريخ از اين ور

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:45
 • طول برنامه:20 دقیقه

تاريخ از اين ور

[مدت]20دقيقه[موضوع]پويا نمايي - يعقوب ليث صفار ( نون و پياز )[تهيه کننده]سيدمسعود صفوي[ميهمان]کارگردان : اصغرصفار

 • شروع برنامه:17:20:45
 • پایان برنامه: 17:21:30
 • طول برنامه:

انتخاب من

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:21:30
 • پایان برنامه: 17:26:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

کليپ مثنوي اقوام

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:26:49
 • پایان برنامه: 17:29:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:17:29:49
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / به وقت نوجواني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:41:27
 • طول برنامه:11 دقیقه

به وقت نوجواني

[مدت]11دقيقه[موضوع]آموزش تجويد و مفاهيم قرآن[تهيه کننده]رحمان حاصلي[ميهمان]حسن فرقاني ( مدرس قرآن ) ، حجت الاسلام و المسلمين درّاني (کارشناس مذهبي ) - کارگردان : رحمان حاصلي - ژانر : مذهبي ، آموزشي

 • شروع برنامه:17:41:27
 • پایان برنامه: 17:44:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:17:44:48
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / بوستان سعدي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:54:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

بوستان سعدي

[موضوع]پويا نمايي - حکايت‌هاي بوستان سعدي[تهيه کننده]ملوس مُراد[ميهمان]کارگردان : ملوس مُراد - ژانر: اخلاقي ، اجتماعي

 • شروع برنامه:17:54:25
 • پایان برنامه: 17:57:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

روايت زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:57:45
 • پایان برنامه: 17:59:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:17:59:52
 • پایان برنامه: 18:00:18
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:00:18
 • پایان برنامه: 18:00:58
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:00:58
 • پایان برنامه: 18:04:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:04:13
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:09:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[موضوع]موذن نوجوان: علي رباط ميلي

 • شروع برنامه:18:09:18
 • پایان برنامه: 18:17:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:17:35
 • پایان برنامه: 18:19:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:19:12
 • پایان برنامه: 18:19:49
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:19:49
 • پایان برنامه: 18:20:03
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:20:03
 • پایان برنامه: 18:23:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

آيه هاي زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:23:23
 • پایان برنامه: 18:23:53
 • طول برنامه:

چون دُر

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:23:53
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي انيميشن شهيد سردار قاسم سليماني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:28:50
 • طول برنامه:

انتخاب من

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:28:50
 • پایان برنامه: 18:28:57
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:28:57
 • پایان برنامه: 18:29:49
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:49
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجموعه لاک پشت هاي نينجا

[مدت]20دقيقه[موضوع]پويا نمايي[تهيه کننده]Sarah C. Nesbitt / Lloyd[ميهمان]کارگردان: Roy Burdine / Chuck Patton ژانر: پرتحرک (اکشن)، ماجراجويانه

 • شروع برنامه:18:50:30
 • پایان برنامه: 18:50:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:48
 • پایان برنامه: 18:51:33
 • طول برنامه:

انتخاب من

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:51:33
 • پایان برنامه: 18:55:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

کليپ سبز سفيد سرخ

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:55:41
 • پایان برنامه: 18:58:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:18:58:42
 • پایان برنامه: 18:58:49
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:58:49
 • پایان برنامه: 18:59:48
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:48
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / رسانش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

رسانش

[مدت]42دقيقه[موضوع]پويانمايي داستان اسباب بازي 4[تهيه کننده]محمودرضا منتظري[مجري]سينا هوشمندي نژاد[ميهمان]ياسين پورعزيزي ( کارشناس سينما )

 • شروع برنامه:19:42:00
 • پایان برنامه: 19:42:16
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 5

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:42:16
 • پایان برنامه: 19:44:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:19:44:48
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند داستان علم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:58:04
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند داستان علم

[مدت]13دقيقه[موضوع]ما که هستيم ؟[تهيه کننده]مايکل موسلي

 • شروع برنامه:19:58:04
 • پایان برنامه: 19:58:45
 • طول برنامه:

انتخاب من

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:58:45
 • پایان برنامه: 19:58:52
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:58:52
 • پایان برنامه: 19:59:49
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:49
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / کلنجار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:41:31
 • طول برنامه:41 دقیقه

کلنجار

[مدت]41دقيقه[موضوع]اعتياد ، مردانه يا زنانه ؟ ( قسمت دوم )[تهيه کننده]سيد محمد رضا نعمتي[مجري]سعيد شهبازي[ميهمان]ميهمانان برنامه: 10نفر از نوجوان هاي کشور که هرکدام از منطقه يا شهري دور هم جمع شده اند - کارگردان: سيد محمد رضا نعمتي

 • شروع برنامه:20:41:31
 • پایان برنامه: 20:41:45
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:41:45
 • پایان برنامه: 20:41:57
 • طول برنامه:

هم اکنون / حکايات سعدي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:41:57
 • پایان برنامه: 20:55:41
 • طول برنامه:13 دقیقه

حکايات سعدي

[مدت]13دقيقه[موضوع]پويا نمايي - حکايت‌هاي گلستان سعدي[تهيه کننده]سروش خادمي[ميهمان]تهيه کننده و کارگردان: سروش خادمي

 • شروع برنامه:20:55:41
 • پایان برنامه: 20:58:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:20:58:43
 • پایان برنامه: 20:58:50
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:58:50
 • پایان برنامه: 20:59:48
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:48
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه بازگشت خوشبختي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:41:39
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه بازگشت خوشبختي

[مدت]41دقيقه[ميهمان]تهيه کننده و کارگردان: رينتارو مايوزومي

 • شروع برنامه:21:41:39
 • پایان برنامه: 21:41:57
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:41:57
 • پایان برنامه: 21:46:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

کليپ اي يادگار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:46:00
 • پایان برنامه: 21:53:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

مکتب خانه

[موضوع]پول هاي قرضي[تهيه کننده]بهنام دلداده[ميهمان]کارگردان : بهنام دلداده - ژانر : اجتماعي ، معمايي

 • شروع برنامه:21:53:29
 • پایان برنامه: 21:58:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

فرهنگ انتخاب

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:58:38
 • پایان برنامه: 21:58:45
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:58:45
 • پایان برنامه: 22:00:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:16
 • پایان برنامه: 22:00:28
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه بسکتباليست ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:00:28
 • پایان برنامه: 22:21:19
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجموعه بسکتباليست ها

[مدت]20دقيقه[تهيه کننده]استوديو پروراکشن آي جي[ميهمان]کارگردان: شونسوکه تادا - ژانر : کمدي درام ، ورزشي

 • شروع برنامه:22:21:19
 • پایان برنامه: 22:21:39
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 6

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:21:39
 • پایان برنامه: 22:22:02
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:22:02
 • پایان برنامه: 22:22:14
 • طول برنامه:

هم اکنون / اولي ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:22:14
 • پایان برنامه: 22:29:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

اولي ها

[موضوع]اصل 90 مجلس شوراي اسلامي[تهيه کننده]سينا هوشمندي نژاد[ميهمان]کارگردان : سينا هوشمندي نژاد ميهمان : 7 نفر از جوانان و نوجوانان

 • شروع برنامه:22:29:47
 • پایان برنامه: 22:30:26
 • طول برنامه:

انتخاب من

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:30:26
 • پایان برنامه: 22:30:37
 • طول برنامه:

هم اکنون / بازي ويزيون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:30:37
 • پایان برنامه: 23:13:21
 • طول برنامه:42 دقیقه

بازي ويزيون

[مدت]42دقيقه[موضوع]بازي هاي ويديويي[تهيه کننده]سيد مهدي حسيني[مجري]عليرضا خنجري[ميهمان]سيد علي غفاريان کارشناس دنياي بازي ها ، جواد ملا حسيني کارشناس تحليل بازي - کارگردان: محمد امين اسلام پناه

 • شروع برنامه:23:13:21
 • پایان برنامه: 23:13:28
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:13:28
 • پایان برنامه: 23:14:27
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:27
 • پایان برنامه: 23:14:38
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند آمديم نبوديد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:14:38
 • پایان برنامه: 23:55:10
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند آمديم نبوديد

[مدت]40دقيقه[موضوع]ژانر: مذهبي، تاريخي، زندگي‌نامه[تهيه کننده]محمدحسين خوش‌بيان[ميهمان]تهيه کننده و کارگردان: محمدحسين خوش‌بيان