جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:09
 • پایان برنامه: 06:02:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آيه هاي نوراني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:02:23
 • پایان برنامه: 06:10:47
 • طول برنامه:8 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:10:47
 • پایان برنامه: 06:11:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:05
 • پایان برنامه: 06:12:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:12:12
 • پایان برنامه: 06:13:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بچه هاي گروهان بلال

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:13:29
 • پایان برنامه: 06:13:49
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:13:49
 • پایان برنامه: 06:14:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:14:49
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / خروسخون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 07:14:47
 • طول برنامه:59 دقیقه

خروسخون

[مدت]59دقيقه[موضوع]ترافيک[تهيه کننده]عالمي[مجري]فريبا باقري[ميهمان] محمد رضا سعيد فيروز

 • شروع برنامه:07:14:47
 • پایان برنامه: 07:15:03
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 1

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:15:03
 • پایان برنامه: 07:16:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

چي بوديم چي شديم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:16:28
 • پایان برنامه: 07:16:40
 • طول برنامه:

هم اکنون / زنگ ورزش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:16:40
 • پایان برنامه: 07:24:54
 • طول برنامه:8 دقیقه

زنگ ورزش

[موضوع]ورزش صبحگاهي درمدارس

 • شروع برنامه:07:24:54
 • پایان برنامه: 07:30:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

کليپ پاييز

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:30:09
 • پایان برنامه: 07:30:20
 • طول برنامه:

هم اکنون / به توان خدا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:30:20
 • پایان برنامه: 07:45:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

به توان خدا

[مدت]14دقيقه[موضوع]پاسخ به سوالات نوجوانان[تهيه کننده]رکني-بيک محمدي[مجري]محسن قره شيخلو[ميهمان]خانم اسلاملو(کارشناس تربيتي)- حجت الاسلام مهدوي ارفع (کارشناس ديني)- حجت الاسلام هدايت(کارشناس ديني)

 • شروع برنامه:07:45:10
 • پایان برنامه: 07:45:36
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:45:36
 • پایان برنامه: 07:51:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

چارلي چاپلين

[موضوع]خنده‌دار (کمدي)[تهيه کننده]Vincent De Mul[ميهمان]کارگردان: Cyril Adam

 • شروع برنامه:07:51:32
 • پایان برنامه: 07:51:42
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:51:42
 • پایان برنامه: 07:58:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

اسکار

[موضوع]انيميشن

 • شروع برنامه:07:58:39
 • پایان برنامه: 07:58:55
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:58:55
 • پایان برنامه: 07:59:02
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:59:02
 • پایان برنامه: 07:59:59
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:59
 • پایان برنامه: 08:00:11
 • طول برنامه:

هم اکنون / رسانش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:00:11
 • پایان برنامه: 08:42:11
 • طول برنامه:42 دقیقه

رسانش

[مدت]42دقيقه[موضوع]نقد و بررسي فيلم سينمايي اسب جنگي[تهيه کننده]محمودرضا منتظري[مجري]سينا هوشمندي نژاد[ميهمان]ياسين پورعزيزي(کارشناس سينما) سيدسينا موسوي(فيلم ساز نوجوان)

 • شروع برنامه:08:42:11
 • پایان برنامه: 08:42:29
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:29
 • پایان برنامه: 08:42:44
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:42:44
 • پایان برنامه: 08:44:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي ويژه اربعين

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:44:44
 • پایان برنامه: 08:44:55
 • طول برنامه:

هم اکنون / شاهنامه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:44:55
 • پایان برنامه: 08:56:27
 • طول برنامه:11 دقیقه

شاهنامه

[مدت]11دقيقه[موضوع]برداشتي آزاد از شاهنامه فردوسي(داستان سهراب)[تهيه کننده]مجيد اسماعيلي[ميهمان]کارگردان: حسين صفارزادگان

 • شروع برنامه:08:56:27
 • پایان برنامه: 08:58:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد- کسب کار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:58:19
 • پایان برنامه: 08:58:26
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:58:26
 • پایان برنامه: 08:59:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:54
 • پایان برنامه: 09:00:06
 • طول برنامه:

هم اکنون / کلنجار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:00:06
 • پایان برنامه: 09:41:13
 • طول برنامه:41 دقیقه

کلنجار

[مدت]41دقيقه[موضوع]هوش هيجاني[تهيه کننده]سيد محمد رضا نعمتي[مجري]سعيد شهبازي[ميهمان]ميهمانان برنامه: 10نفر از نوجوان هاي کشور که هرکدام از منطقه يا شهري دورهم جمع شده اند

 • شروع برنامه:09:41:13
 • پایان برنامه: 09:41:33
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:41:33
 • پایان برنامه: 09:48:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

بره ناقلا

[موضوع]انيميشن بره ي شيطون و بازي گوشي هايش

 • شروع برنامه:09:48:30
 • پایان برنامه: 09:48:40
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:48:40
 • پایان برنامه: 09:50:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

شيرين سرا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:50:56
 • پایان برنامه: 09:52:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سينمايي تام ساير

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:52:06
 • پایان برنامه: 09:53:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه گمشده در فضا-بزودي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:53:18
 • پایان برنامه: 09:54:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:54:29
 • پایان برنامه: 09:56:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد-از کجا شروع کنم-توليد بلدرچين

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:56:48
 • پایان برنامه: 09:58:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

لاروا

[موضوع]پويا نمايي خنده‌دار (کمدي)، خانوادگي[تهيه کننده]Gi-tae Kim / Ji-na Kim[ميهمان]کارگردان: Joo-Gong Maeng

 • شروع برنامه:09:58:30
 • پایان برنامه: 09:58:37
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:58:37
 • پایان برنامه: 09:59:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:46
 • پایان برنامه: 09:59:58
 • طول برنامه:

هم اکنون / پانداي کونگ فو کار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:59:58
 • پایان برنامه: 10:20:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

پانداي کونگ فو کار

[مدت]20دقيقه[موضوع]جشنواره زمستاني[تهيه کننده]Peter Hastings[مجري] سال توليد: 2016 -[ميهمان]کارگردانان: Michael Mullen / Lane Lueras / Aaron Hammersley

 • شروع برنامه:10:20:15
 • پایان برنامه: 10:20:31
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:20:31
 • پایان برنامه: 10:21:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بچه هاي گروهان بلال

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:21:48
 • پایان برنامه: 10:23:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد - از کجا شروع کنم - توليد عسل

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:23:47
 • پایان برنامه: 10:25:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

ميان برنامه 100 ثانيه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:25:29
 • پایان برنامه: 10:29:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

بام ايران

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:29:29
 • پایان برنامه: 10:29:45
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:29:45
 • پایان برنامه: 10:29:57
 • طول برنامه:

هم اکنون / لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:29:57
 • پایان برنامه: 10:51:13
 • طول برنامه:21 دقیقه

لاک پشت هاي نينجا

[مدت]21دقيقه[موضوع]شِرِدِر حمله مي کند - بخش اول[تهيه کننده]Sarah C. Nesbitt / Lloyd[ميهمان]کارگردانان:Roy Burdine / Chuck Patton

 • شروع برنامه:10:51:13
 • پایان برنامه: 10:51:36
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:51:36
 • پایان برنامه: 10:57:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسيقي انيميشن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:57:18
 • پایان برنامه: 10:58:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سينمايي تام ساير

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:58:28
 • پایان برنامه: 10:58:35
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:58:35
 • پایان برنامه: 10:59:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:52
 • پایان برنامه: 11:00:04
 • طول برنامه:

هم اکنون / حرکت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:00:04
 • پایان برنامه: 11:43:07
 • طول برنامه:43 دقیقه

حرکت

[مدت]43دقيقه[موضوع]مقابله با ترس[تهيه کننده]حسين لطفي نيک[مجري]سجاد دائمي - زهرا فرزانه سراجي[ميهمان]حامد آقايي ، روانشناس و بنيان گذار مهندسي ذهن-مهمان:آرين ميرزايي - نوجوان موفق

 • شروع برنامه:11:43:07
 • پایان برنامه: 11:43:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:25
 • پایان برنامه: 11:43:47
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:43:47
 • پایان برنامه: 11:44:11
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:44:11
 • پایان برنامه: 11:49:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن نوجوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:49:13
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:54:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر-نوجوان

[موضوع]موذن نوجوان: مهدي عبرتي

 • شروع برنامه:11:54:34
 • پایان برنامه: 11:56:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:56:11
 • پایان برنامه: 11:56:48
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:56:48
 • پایان برنامه: 11:57:02
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:57:02
 • پایان برنامه: 11:57:50
 • طول برنامه:

آگهي بشارت 1453

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:57:50
 • پایان برنامه: 11:59:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

روايت زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:59:20
 • پایان برنامه: 11:59:50
 • طول برنامه:

چون در

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:59:50
 • پایان برنامه: 12:00:01
 • طول برنامه:

هم اکنون / به توان خدا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:00:01
 • پایان برنامه: 12:14:51
 • طول برنامه:14 دقیقه

به توان خدا

[مدت]14دقيقه[موضوع]پاسخ به سوالات نوجوانان[تهيه کننده]رکني-بيک محمدي[مجري]محسن قره شيخلو[ميهمان]خانم اسلاملو(کارشناس تربيتي)- حجت الاسلام مهدوي ارفع (کارشناس ديني)- حجت الاسلام هدايت(کارشناس ديني)

 • شروع برنامه:12:14:51
 • پایان برنامه: 12:15:07
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 3

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:15:07
 • پایان برنامه: 12:15:19
 • طول برنامه:

هم اکنون / مدرسه حفظ

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:15:19
 • پایان برنامه: 12:26:37
 • طول برنامه:11 دقیقه

مدرسه حفظ

[مدت]11دقيقه[موضوع]آموزش حفظ قرآن کريم

 • شروع برنامه:12:26:37
 • پایان برنامه: 12:27:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد-معجزه شفافيت- زلزله نيوزلند

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:27:49
 • پایان برنامه: 12:29:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بچه هاي گروهان بلال

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:29:07
 • پایان برنامه: 12:30:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:30:18
 • پایان برنامه: 12:30:29
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه دوران کهن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:30:29
 • پایان برنامه: 13:25:47
 • طول برنامه:55 دقیقه

مجموعه دوران کهن - خلاصه 2

[مدت]55دقيقه[تهيه کننده]تيم برادلي[ميهمان]کارگردان:جرج هووري-بازيگران اصلي : نيل متر - سارا کانينگ- دني رحيم

 • شروع برنامه:13:25:47
 • پایان برنامه: 13:26:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:05
 • پایان برنامه: 13:28:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

مزه هيجان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:28:12
 • پایان برنامه: 13:28:19
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:28:19
 • پایان برنامه: 13:29:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:55
 • پایان برنامه: 13:30:07
 • طول برنامه:

هم اکنون / قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:30:07
 • پایان برنامه: 13:50:24
 • طول برنامه:20 دقیقه

قهرمانان تنيس - قسمت 83

[مدت]20دقيقه[موضوع]نقشه اي سري براي کي کومارو[تهيه کننده]YUICHI ABE[ميهمان]کارگردان: TAKAYUKI HAMANA

 • شروع برنامه:13:50:24
 • پایان برنامه: 13:51:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سينمايي تام ساير

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:51:34
 • پایان برنامه: 13:53:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد - کسب و کار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:53:25
 • پایان برنامه: 13:56:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترافيک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:56:08
 • پایان برنامه: 13:57:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

قاب ايران

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:57:10
 • پایان برنامه: 13:58:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

از نگاه اميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:58:33
 • پایان برنامه: 13:58:40
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:58:40
 • پایان برنامه: 13:59:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:51
 • پایان برنامه: 14:00:02
 • طول برنامه:

هم اکنون / بازي ويزيون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:00:02
 • پایان برنامه: 14:42:32
 • طول برنامه:42 دقیقه

بازي ويزيون

[مدت]42دقيقه[موضوع]بازي هاي ويديويي[تهيه کننده]سيد مهدي حسيني[مجري]عليرضا خنجري[ميهمان]علي ذاکري کارشناس بازي سازي، محمد صادق ترابي کارشناس بازي سازي ، پدرام بهادري کارشناس تحليل بازي

 • شروع برنامه:14:42:32
 • پایان برنامه: 14:42:52
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:42:52
 • پایان برنامه: 14:44:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه گمشده در فضا-بزودي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:44:04
 • پایان برنامه: 14:45:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:45:11
 • پایان برنامه: 14:45:23
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند ايران

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:45:23
 • پایان برنامه: 14:59:13
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند ايران

[مدت]13دقيقه[موضوع]جاذبه هاي گردشگري ايران (مشهد-شفاعت)[تهيه کننده]حميدمجتهدي[ميهمان]کارگردان: وحيدشفيق.عطاجاويد

 • شروع برنامه:14:59:13
 • پایان برنامه: 14:59:20
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:59:20
 • پایان برنامه: 15:00:09
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:09
 • پایان برنامه: 15:00:20
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه بچه هاي گروهان بلال

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:54:49
 • طول برنامه:54 دقیقه

مجموعه بچه هاي گروهان بلال

[مدت]54دقيقه[موضوع]اعزام به خط مقدم[تهيه کننده]عزيز عليزاده[ميهمان]کارگردان: عبدالرحمان شليليان

 • شروع برنامه:15:54:49
 • پایان برنامه: 15:55:07
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:07
 • پایان برنامه: 15:57:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:15:57:45
 • پایان برنامه: 15:57:52
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:57:52
 • پایان برنامه: 15:59:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:49
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند بيوگرافي زلاتان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:42:51
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند بيوگرافي زلاتان

[مدت]42دقيقه[موضوع]زندگينامه زلاتان

 • شروع برنامه:16:42:51
 • پایان برنامه: 16:43:07
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:43:07
 • پایان برنامه: 16:49:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

دبيرستان

[موضوع]سلفي[تهيه کننده]علي اصغر صائبي[ميهمان]کارگردان: حسن امامي

 • شروع برنامه:16:49:47
 • پایان برنامه: 16:50:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:50:54
 • پایان برنامه: 16:52:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سينمايي تام ساير

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:52:04
 • پایان برنامه: 16:53:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بچه هاي گروهان بلال

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:53:21
 • پایان برنامه: 16:54:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:54:21
 • پایان برنامه: 16:55:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

مورف

[موضوع]پويا نمايي خنده‌دار (کمدي)[تهيه کننده]Christopher Blower /[ميهمان]کارگردان: Merlin Crossingham

 • شروع برنامه:16:55:51
 • پایان برنامه: 16:58:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:16:58:50
 • پایان برنامه: 16:58:57
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:58:57
 • پایان برنامه: 16:59:48
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:48
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / به توان خدا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:13:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

به توان خدا

[مدت]13دقيقه[موضوع]پاسخ به سوالات نوجوانان[تهيه کننده]رکني-بيک محمدي[مجري]محسن قره شيخلو[ميهمان]خانم اسلاملو(کارشناس تربيتي)- حجت الاسلام مهدوي ارفع(حکمتهاي نهج البلاغه)- حجت الاسلام هدايت(کارشناس ديني)

 • شروع برنامه:17:13:28
 • پایان برنامه: 17:13:39
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:13:39
 • پایان برنامه: 17:15:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:17:15:36
 • پایان برنامه: 17:15:47
 • طول برنامه:

هم اکنون / مدرسه حفظ

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:15:47
 • پایان برنامه: 17:27:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

مدرسه حفظ

[مدت]11دقيقه[موضوع]آموزش حفظ قرآن کريم

 • شروع برنامه:17:27:05
 • پایان برنامه: 17:27:25
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 5

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:27:25
 • پایان برنامه: 17:29:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي ويژه اربعين

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:29:25
 • پایان برنامه: 17:29:48
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:29:48
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / شاهنامه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:41:32
 • طول برنامه:11 دقیقه

شاهنامه

[مدت]11دقيقه[موضوع]برداشتي آزاد از شاهنامه فردوسي(داستان سهراب)[تهيه کننده]مجيد اسماعيلي[ميهمان]کارگردان: حسين صفارزادگان

 • شروع برنامه:17:41:32
 • پایان برنامه: 17:43:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:17:43:07
 • پایان برنامه: 17:47:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:47:13
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:52:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[موضوع]موذن نوجوان: محمد مهدي کلانتر

 • شروع برنامه:17:52:25
 • پایان برنامه: 17:54:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:54:02
 • پایان برنامه: 17:54:39
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:54:39
 • پایان برنامه: 17:54:53
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:54:53
 • پایان برنامه: 17:55:11
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:11
 • پایان برنامه: 17:56:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد - معجزه شفافيت - زلزله نيوزلند

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:56:23
 • پایان برنامه: 17:58:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:17:58:43
 • پایان برنامه: 17:58:50
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:58:50
 • پایان برنامه: 17:59:49
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:49
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه پانداي کونگ فو کار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:22:36
 • طول برنامه:22 دقیقه

پانداي کونگ فو کار

[مدت]22دقيقه[موضوع]شاهزاده و پو[تهيه کننده]Peter Hastings[مجري]سال توليد: 2016 - 2011[ميهمان]کارگردان: Michael Mullen / Lane Lueras / Aaron Hammersley

 • شروع برنامه:18:22:36
 • پایان برنامه: 18:23:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سينمايي باز مانده

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:23:45
 • پایان برنامه: 18:24:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سينمايي تاريکي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:24:58
 • پایان برنامه: 18:26:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سينمايي تام ساير

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:26:08
 • پایان برنامه: 18:27:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه گمشده در فضا-بزودي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:27:20
 • پایان برنامه: 18:27:32
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:27:32
 • پایان برنامه: 18:29:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد - از کجا شروع کنم - توليد بلدرچين

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:29:50
 • پایان برنامه: 18:30:20
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:30:20
 • پایان برنامه: 18:30:31
 • طول برنامه:

هم اکنون / موسيقي فيلم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:30:31
 • پایان برنامه: 18:37:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسيقي فيلم

[موضوع]موسيقي سينمايي کاپيتان مارول[تهيه کننده]تأمين برنامه شبکه اميد

 • شروع برنامه:18:37:28
 • پایان برنامه: 18:39:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد - از کجا شروع کنم - توليد عسل

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:39:27
 • پایان برنامه: 18:39:46
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:39:46
 • پایان برنامه: 18:41:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

چي بوديم چي شديم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:41:48
 • پایان برنامه: 18:44:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:18:44:48
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / ماجراجو

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:06:56
 • طول برنامه:21 دقیقه

ماجراجو

[مدت]21دقيقه[موضوع]مستند مسابقه طبيعت گردي و ماجراجويي[تهيه کننده]سيد رضا ميرمحمد ميگوني[ميهمان]کارشناس مربي :محمد جواد اسکندر فر

 • شروع برنامه:19:06:56
 • پایان برنامه: 19:07:12
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 6

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:07:12
 • پایان برنامه: 19:07:28
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:07:28
 • پایان برنامه: 19:09:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترافيک از اين مُدلش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:09:53
 • پایان برنامه: 19:12:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:19:12:39
 • پایان برنامه: 19:12:50
 • طول برنامه:

هم اکنون / کاوش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:12:50
 • پایان برنامه: 19:25:50
 • طول برنامه:13 دقیقه

کاوش

[مدت]13دقيقه[موضوع]ليزر

 • شروع برنامه:19:25:50
 • پایان برنامه: 19:26:12
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:27:16
 • طول برنامه:57 دقیقه

ارتباط مستقيم با کربلاي معلي

[مدت]57دقيقه[زنده][مجري]رامتين چيت سازان

 • شروع برنامه:20:27:16
 • پایان برنامه: 20:29:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي ويژه اربعين

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:29:16
 • پایان برنامه: 20:29:49
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:29:49
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / آزمايش ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:41:20
 • طول برنامه:11 دقیقه

آزمايش ها

[مدت]11دقيقه[موضوع]ماشين هاي همه جارو( ادامه قسمت دوم)[مجري]آنتوان وايت سخوفسکي

 • شروع برنامه:20:41:20
 • پایان برنامه: 20:41:40
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 7

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:41:40
 • پایان برنامه: 20:42:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بچه هاي گروهان بلال

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:42:58
 • پایان برنامه: 20:44:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:44:09
 • پایان برنامه: 20:45:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه گمشده در فضا-به زودي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:45:21
 • پایان برنامه: 20:52:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

دبيرستان

[موضوع]سلفي[تهيه کننده]علي اصغر صائبي[ميهمان]کارگردان: حسن امامي

 • شروع برنامه:20:52:01
 • پایان برنامه: 20:53:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سينمايي باز مانده

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:53:10
 • پایان برنامه: 20:54:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سينمايي تاريکي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:54:23
 • پایان برنامه: 20:55:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

مورف

[موضوع]پويا نمايي خنده‌دار (کمدي)[تهيه کننده]Christopher Blower /[ميهمان]کارگردان: Merlin Crossingham

 • شروع برنامه:20:55:53
 • پایان برنامه: 20:58:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:20:58:15
 • پایان برنامه: 20:58:34
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:58:34
 • پایان برنامه: 20:58:41
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:58:41
 • پایان برنامه: 20:59:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:48
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه فراري از قصر

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:46:29
 • طول برنامه:46 دقیقه

مجموعه فراري از قصر-قسمت 1

[مدت]46دقيقه[تهيه کننده]لي جين سئو[ميهمان]تهيه کننده و کارگردان: لي جين سئو و جئون و سونگ سال توليد: 2013

 • شروع برنامه:21:46:29
 • پایان برنامه: 21:47:21
 • طول برنامه:

طبيعت ايران

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:47:21
 • پایان برنامه: 21:49:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد - از کجا شروع کنم - توليد بلدرچين

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:49:39
 • پایان برنامه: 21:49:57
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:57
 • پایان برنامه: 21:51:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

100 ثانيه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:51:36
 • پایان برنامه: 21:57:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

چارلي چاپلين

[موضوع]نگهبان موزه

 • شروع برنامه:21:57:37
 • پایان برنامه: 21:58:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده سينمايي باز مانده

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:58:46
 • پایان برنامه: 22:01:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسيقي ملل

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:01:12
 • پایان برنامه: 22:01:24
 • طول برنامه:

هم اکنون / قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:01:24
 • پایان برنامه: 22:23:01
 • طول برنامه:21 دقیقه

قهرمانان تنيس - قسمت 84

[مدت]21دقيقه[موضوع]سويوناگوشي، در هم شکست[تهيه کننده]YUICHI ABE[ميهمان] کارگردان: TAKAYUKI HAMANA

 • شروع برنامه:22:23:01
 • پایان برنامه: 22:24:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه گمشده در فضا-بزودي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:24:13
 • پایان برنامه: 22:26:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترافيک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:26:56
 • پایان برنامه: 22:29:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

مزه طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:29:13
 • پایان برنامه: 22:29:20
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:29:20
 • پایان برنامه: 22:30:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:32
 • پایان برنامه: 22:30:43
 • طول برنامه:

هم اکنون / بازي ويزيون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:30:43
 • پایان برنامه: 23:14:01
 • طول برنامه:43 دقیقه

بازي ويزيون

[مدت]43دقيقه[موضوع]بازي هاي ويديويي[تهيه کننده]سيد مهدي حسيني[مجري]عليرضا خنجري[ميهمان]سيد علي غفاريان کارشناس بازي سازي، محسن وفانژاد کارشناس تحليل بازي

 • شروع برنامه:23:14:01
 • پایان برنامه: 23:14:08
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:14:08
 • پایان برنامه: 23:15:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:23
 • پایان برنامه: 23:15:34
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند آفريقا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:15:34
 • پایان برنامه: 23:58:15
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند آفريقا

[مدت]42دقيقه[موضوع]وضعيت اقليمي و همچنين پراکندگي و تنوع گونه هاي مختلف جانوري و گياهي در افريقا[تهيه کننده] hugh pearson

 • شروع برنامه:23:58:15
 • پایان برنامه: 23:58:30
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965