جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:09
 • پایان برنامه: 06:02:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آيه هاي نوراني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:14:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:14:05
 • پایان برنامه: 06:14:23
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:23
 • پایان برنامه: 06:15:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:15:23
 • پایان برنامه: 06:15:34
 • طول برنامه:

هم اکنون / خروسخون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:15:34
 • پایان برنامه: 07:12:39
 • طول برنامه:57 دقیقه

خروسخون

[مدت]57دقيقه[موضوع]به روز بودن[تهيه کننده]مير وهاب الدين عالمي[مجري]محسن محبي[ميهمان]عزيز اله بابلي بهمئي ، مشاور خانواده

 • شروع برنامه:07:12:39
 • پایان برنامه: 07:13:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه گمشده در فضا-بزودي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:13:51
 • پایان برنامه: 07:14:50
 • طول برنامه:

طبيعت ايران

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:14:50
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:22:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

زنگ ورزش

[موضوع]ورزش صبگاهي در مدرسه

 • شروع برنامه:07:22:44
 • پایان برنامه: 07:23:04
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 1

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:23:04
 • پایان برنامه: 07:25:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد - از کجا شروع کنم - توليد عسل

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:25:03
 • پایان برنامه: 07:26:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

از نگاه اميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:26:26
 • پایان برنامه: 07:27:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بچه هاي گروهان بلال

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:27:43
 • پایان برنامه: 07:29:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي ويژه اربعين

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:29:43
 • پایان برنامه: 07:29:55
 • طول برنامه:

هم اکنون / به توان خدا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:29:55
 • پایان برنامه: 07:42:58
 • طول برنامه:13 دقیقه

به توان خدا

[مدت]13دقيقه[موضوع]پاسخ به سوالات ديني - احکام و تربيتي نوجوانان[تهيه کننده]رکني - بيک محمدي[مجري]محسن قره شيخلو[ميهمان]حجت الاسلام کرمي(کارشناس تربيتي) حجت الاسلام شاکري (کارشناس احکام) - دکتر مدرسي(کارشناس تربيتي)

 • شروع برنامه:07:42:58
 • پایان برنامه: 07:43:53
 • طول برنامه:

من و کتاب

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:43:53
 • پایان برنامه: 07:44:23
 • طول برنامه:

چون دُر

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:44:23
 • پایان برنامه: 07:45:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبيعت ايران

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:45:27
 • پایان برنامه: 07:45:38
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:45:38
 • پایان برنامه: 07:50:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

چارلي چاپلين

[موضوع]پويا نمايي - اين قسمت : چاپلين 2[تهيه کننده]Vincent De Mul[ميهمان]کارگردان: Cyril Adam

 • شروع برنامه:07:50:15
 • پایان برنامه: 07:50:25
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:50:25
 • پایان برنامه: 07:57:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

اسکار

[موضوع]پويا نمايي[تهيه کننده]Sung-Jai Ahn / Genevieve[ميهمان]کارگردان: Tae-Sik Shin / Marco Allard / Fabrice Fouquet

 • شروع برنامه:07:57:22
 • پایان برنامه: 07:58:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:58:29
 • پایان برنامه: 07:58:36
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:58:36
 • پایان برنامه: 07:59:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:48
 • پایان برنامه: 07:59:59
 • طول برنامه:

هم اکنون / بازي ويزيون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:59:59
 • پایان برنامه: 08:42:29
 • طول برنامه:42 دقیقه

بازي ويزيون

[مدت]42دقيقه[موضوع]بازي هاي ويديويي[تهيه کننده]سيد مهدي حسيني[مجري]عليرضا خنجري[ميهمان]علي ذاکري کارشناس بازي سازي، محمد صادق ترابي کارشناس بازي سازي ، پدرام بهادري کارشناس تحليل بازي

 • شروع برنامه:08:42:29
 • پایان برنامه: 08:42:47
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:47
 • پایان برنامه: 08:43:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه گمشده در فضا-بزودي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:43:59
 • پایان برنامه: 08:44:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:44:59
 • پایان برنامه: 08:45:11
 • طول برنامه:

هم اکنون / شاهنامه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:45:11
 • پایان برنامه: 08:56:41
 • طول برنامه:11 دقیقه

شاهنامه

[مدت]11دقيقه[موضوع]برداشتي آزاد از شاهنامه فردوسي(تهمينه)[تهيه کننده]مجيد اسماعيلي[ميهمان]کارگردان: حسين صفارزادگان

 • شروع برنامه:08:56:41
 • پایان برنامه: 08:57:34
 • طول برنامه:

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:57:34
 • پایان برنامه: 08:58:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:58:41
 • پایان برنامه: 08:58:48
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:58:48
 • پایان برنامه: 08:59:47
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:47
 • پایان برنامه: 08:59:58
 • طول برنامه:

هم اکنون / کاربرانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:59:58
 • پایان برنامه: 09:40:14
 • طول برنامه:40 دقیقه

کاربرانه

[مدت]40دقيقه[موضوع]آشنايي با انواع دوربين و لنز[تهيه کننده]عباس محمد خاني[مجري]خانم شکيبا مير سعيدي[ميهمان]مهدي بيگ محمدلو - مدرس عکاسي

 • شروع برنامه:09:40:14
 • پایان برنامه: 09:40:30
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:40:30
 • پایان برنامه: 09:42:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد - کسب و کار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:42:21
 • پایان برنامه: 09:43:16
 • طول برنامه:

نگاهي از آسمان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:43:16
 • پایان برنامه: 09:44:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

من و کتاب

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:44:16
 • پایان برنامه: 09:46:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسيقي ملل

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:46:16
 • پایان برنامه: 09:47:09
 • طول برنامه:

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:47:09
 • پایان برنامه: 09:53:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

بره ناقلا

[موضوع]پويا نمايي بره ي شيطون و بازي گوشي هايش[تهيه کننده] John Woolley / Miles Bul[ميهمان]کارگردان: Richard Starzak / Christopher Sadler / Jay Grace /

 • شروع برنامه:09:53:10
 • پایان برنامه: 09:57:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

مزه هيجان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:57:28
 • پایان برنامه: 09:58:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

لاروا

[موضوع]پويا نمايي خنده‌دار (کمدي)، خانوادگي[تهيه کننده]Gi-tae Kim / Ji-na Kim[ميهمان]کارگردان: Joo-Gong Maeng

 • شروع برنامه:09:58:49
 • پایان برنامه: 09:58:56
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:58:56
 • پایان برنامه: 09:59:44
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:44
 • پایان برنامه: 09:59:56
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه پانداي کونگ فو کار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:59:56
 • پایان برنامه: 10:23:15
 • طول برنامه:23 دقیقه

مجموعه پانداي کونگ فو کار

[مدت]23دقيقه[موضوع]پويا نمايي-اين قسمت:استاد و پاندا[تهيه کننده]Peter Hastings[ميهمان]کارگردانان: Michael Mullen / Lane Lueras / Aaron Hammersley

 • شروع برنامه:10:23:15
 • پایان برنامه: 10:24:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه گمشده در فضا-بزودي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:24:27
 • پایان برنامه: 10:25:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبيعت ايران

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:25:28
 • پایان برنامه: 10:27:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

مزه خلاقيت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:27:36
 • پایان برنامه: 10:28:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

از نگاه اميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:28:59
 • پایان برنامه: 10:30:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:30:06
 • پایان برنامه: 10:30:17
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:30:17
 • پایان برنامه: 10:50:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجموعه لاک پشت هاي نينجا

[مدت]20دقيقه[موضوع]پويا نمايي - اين قسمت : مرد زباله اي[تهيه کننده] Sarah C. Nesbitt / Lloyd[ميهمان]کارگردان: Roy Burdine / Chuck Patton سبک : پرتحرک (اکشن)، ماجراجويانه

 • شروع برنامه:10:50:49
 • پایان برنامه: 10:51:07
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:07
 • پایان برنامه: 10:55:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

کليپ پاييز آمد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:55:23
 • پایان برنامه: 10:56:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

چي بوديم چي شديم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:56:52
 • پایان برنامه: 10:58:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد - معجزه شفافيت - زلزله نيوزلند

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:58:04
 • پایان برنامه: 10:58:11
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:58:11
 • پایان برنامه: 10:59:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:38
 • پایان برنامه: 10:59:50
 • طول برنامه:

هم اکنون / کلنجار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:59:50
 • پایان برنامه: 11:40:57
 • طول برنامه:41 دقیقه

کلنجار

[مدت]41دقيقه[موضوع]هوش هيجاني[تهيه کننده]سيد محمد رضا نعمتي[مجري]سعيد شهبازي[ميهمان]ميهمانان برنامه: 10نفر از نوجوان هاي کشور که هرکدام از منطقه يا شهري دورهم جمع شده اند

 • شروع برنامه:11:40:57
 • پایان برنامه: 11:41:27
 • طول برنامه:

چون دُر

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:41:27
 • پایان برنامه: 11:42:15
 • طول برنامه:

آگهي بشارت 1453

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:42:15
 • پایان برنامه: 11:42:37
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:42:37
 • پایان برنامه: 11:43:24
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:43:24
 • پایان برنامه: 11:49:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن نوجوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:49:13
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:54:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر-نوجوان

[موضوع]موذن نوجوان: مهدي عبرتي

 • شروع برنامه:11:54:34
 • پایان برنامه: 11:56:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:56:11
 • پایان برنامه: 11:56:48
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:56:48
 • پایان برنامه: 11:57:02
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:57:02
 • پایان برنامه: 12:00:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

نور هدايت-بيانات مقام معظم رهبري-توصيه نوجوانانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:00:37
 • پایان برنامه: 12:00:48
 • طول برنامه:

هم اکنون / به توان خدا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:00:48
 • پایان برنامه: 12:13:51
 • طول برنامه:13 دقیقه

به توان خدا

[مدت]13دقيقه[موضوع]پاسخ به سوالات ديني - احکام و تربيتي نوجوانان[تهيه کننده]رکني - بيک محمدي[مجري]محسن قره شيخلو[ميهمان]حجت الاسلام کرمي(کارشناس تربيتي) حجت الاسلام شاکري (کارشناس احکام) - دکتر مدرسي(کارشناس تربيتي)

 • شروع برنامه:12:13:51
 • پایان برنامه: 12:14:07
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 3

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:14:07
 • پایان برنامه: 12:14:37
 • طول برنامه:

چون دُر

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:14:37
 • پایان برنامه: 12:14:49
 • طول برنامه:

هم اکنون / مدرسه حفظ

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:14:49
 • پایان برنامه: 12:25:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

مدرسه حفظ

[مدت]10دقيقه[موضوع]آموزش حفظ قرآن کريم

 • شروع برنامه:12:25:27
 • پایان برنامه: 12:25:38
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:25:38
 • پایان برنامه: 12:26:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

من و کتاب

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:26:45
 • پایان برنامه: 12:27:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

نگاهي از آسمان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:27:51
 • پایان برنامه: 12:29:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بچه هاي گروهان بلال

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:29:08
 • پایان برنامه: 12:29:15
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:29:15
 • پایان برنامه: 12:29:53
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:53
 • پایان برنامه: 12:30:04
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه دوران کهن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:30:04
 • پایان برنامه: 13:23:12
 • طول برنامه:53 دقیقه

مجموعه دوران کهن - خلاصه 1

[مدت]53دقيقه[موضوع]دايناسورها[تهيه کننده]تيم برادلي[ميهمان]کارگردان:جرج هووري-بازيگران اصلي : نيل متر - سارا کانينگ- دني رحيم

 • شروع برنامه:13:23:12
 • پایان برنامه: 13:23:30
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:30
 • پایان برنامه: 13:25:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد - از کجا شروع کنم - توليد بلدرچين

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:25:48
 • پایان برنامه: 13:26:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:26:48
 • پایان برنامه: 13:28:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

چي بوديم چي شديم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:28:23
 • پایان برنامه: 13:28:30
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:28:30
 • پایان برنامه: 13:29:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:51
 • پایان برنامه: 13:30:03
 • طول برنامه:

هم اکنون / قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:30:03
 • پایان برنامه: 13:51:22
 • طول برنامه:21 دقیقه

قهرمانان تنيس - قسمت 82

[مدت]21دقيقه[موضوع]پويا نمايي - اين قسمت : هادوکيو[تهيه کننده]Yuichi Abe[ميهمان]محصول 2001 ژاپن - کارگردان : Takayuki Hamana

 • شروع برنامه:13:51:22
 • پایان برنامه: 13:52:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه گمشده در فضا-بزودي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:52:34
 • پایان برنامه: 13:55:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسيقي ملل

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:55:03
 • پایان برنامه: 13:56:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:56:03
 • پایان برنامه: 13:57:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

چي بوديم چي شديم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:57:52
 • پایان برنامه: 13:59:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بچه هاي گروهان بلال

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:59:09
 • پایان برنامه: 13:59:16
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:59:16
 • پایان برنامه: 14:00:12
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:12
 • پایان برنامه: 14:00:23
 • طول برنامه:

هم اکنون / ماجراجو

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:00:23
 • پایان برنامه: 14:26:54
 • طول برنامه:26 دقیقه

ماجراجو

[مدت]26دقيقه[موضوع]مستند مسابقه طبيعت گردي و ماجراجويي[تهيه کننده]سيد رضا ميرمحمد[ميهمان]محمد جواد اسکندر فر ، کارشناس مربي

 • شروع برنامه:14:26:54
 • پایان برنامه: 14:27:14
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:27:14
 • پایان برنامه: 14:32:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

روايت زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:32:19
 • پایان برنامه: 14:33:12
 • طول برنامه:

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:33:12
 • پایان برنامه: 14:40:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

بره ناقلا

[موضوع]پويا نمايي بره ي شيطون و بازي گوشي هايش[تهيه کننده] John Woolley / Miles Bul[ميهمان]کارگردان: Richard Starzak / Christopher Sadler / Jay Grace /

 • شروع برنامه:14:40:11
 • پایان برنامه: 14:41:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:41:18
 • پایان برنامه: 14:41:27
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:41:27
 • پایان برنامه: 14:43:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

لاروا

[موضوع]پويا نمايي خنده‌دار (کمدي)، خانوادگي[تهيه کننده]Gi-tae Kim / Ji-na Kim[ميهمان]کارگردان: Joo-Gong Maeng

 • شروع برنامه:14:43:01
 • پایان برنامه: 14:45:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

مزه هيجان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:45:08
 • پایان برنامه: 14:45:20
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند ايران

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:45:20
 • پایان برنامه: 14:57:39
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند ايران

[مدت]12دقيقه[موضوع]جاذبه هاي گردشگري ايران[تهيه کننده]حميد مجتهدي[مجري]گلنارفرنودي[ميهمان]کارگردان: وحيدشفيق-عطاجاويد - محصول سال 1380 - ايران

 • شروع برنامه:14:57:39
 • پایان برنامه: 14:58:12
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:58:12
 • پایان برنامه: 14:58:19
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:58:19
 • پایان برنامه: 14:59:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:49
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه بچه هاي گروهان بلال

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:11
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه بچه هاي گروهان بلال

[مدت]45دقيقه[موضوع]آمادگي براي اعزام به خط[تهيه کننده]عزيز عليزاده[ميهمان]کارگردان: عبدالرحمان شليليان سبک : جنگي، دفاع مقدس

 • شروع برنامه:15:45:11
 • پایان برنامه: 15:45:29
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:29
 • پایان برنامه: 15:46:17
 • طول برنامه:

آگهي بشارت 1453

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:46:17
 • پایان برنامه: 15:55:39
 • طول برنامه:9 دقیقه

هنر ايراني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:55:39
 • پایان برنامه: 15:58:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:15:58:34
 • پایان برنامه: 15:58:41
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:58:41
 • پایان برنامه: 15:59:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:49
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / جهان ورزش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:44:51
 • طول برنامه:44 دقیقه

جهان ورزش

[مدت]44دقيقه[موضوع]فوتبال پايه و مدارس فوتبال[تهيه کننده]حسين اسماعيلي[مجري]سعيد زلفي . احسان خراساني[ميهمان] بيژن عزيزي . مربي و کارشناس فوتبال

 • شروع برنامه:16:44:51
 • پایان برنامه: 16:45:06
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:45:06
 • پایان برنامه: 16:53:29
 • طول برنامه:8 دقیقه

دبيرستان

[تهيه کننده]علي اصغر صائبي[ميهمان]کارگردان:حسن امامي

 • شروع برنامه:16:53:29
 • پایان برنامه: 16:55:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد-از کجا شروع کنيم-توليد بلدرچين

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:55:48
 • پایان برنامه: 16:58:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:16:58:36
 • پایان برنامه: 16:58:43
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:58:43
 • پایان برنامه: 16:59:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:48
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / به توان خدا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:14:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

به توان خدا

[مدت]14دقيقه[موضوع]پاسخ به سوالات نوجوانان[تهيه کننده]رکني-بيک محمدي[مجري]محسن قره شيخلو[ميهمان]خانم اسلاملو(کارشناس تربيتي)- حجت الاسلام مهدوي ارفع (کارشناس ديني)- حجت الاسلام هدايت(کارشناس ديني)

 • شروع برنامه:17:14:50
 • پایان برنامه: 17:15:01
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:15:01
 • پایان برنامه: 17:15:12
 • طول برنامه:

هم اکنون / مدرسه حفظ

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:15:12
 • پایان برنامه: 17:25:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

مدرسه حفظ

[مدت]10دقيقه[موضوع]آموزش حفظ قرآن کريم[ميهمان]استاد شهريار پرهيزگار

 • شروع برنامه:17:25:50
 • پایان برنامه: 17:26:10
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 5

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:26:10
 • پایان برنامه: 17:27:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:17:27:48
 • پایان برنامه: 17:28:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / شاهنامه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:28:00
 • پایان برنامه: 17:39:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

شاهنامه

[مدت]11دقيقه[موضوع]برداشتي آزاد از شاهنامه فردوسي(تهمينه)[تهيه کننده]مجيد اسماعيلي[ميهمان]کارگردان: حسين صفارزادگان

 • شروع برنامه:17:39:30
 • پایان برنامه: 17:39:41
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:39:41
 • پایان برنامه: 17:41:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:17:41:47
 • پایان برنامه: 17:42:45
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:42:45
 • پایان برنامه: 17:48:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:48:13
 • پایان برنامه: 17:49:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:49:00
 • پایان برنامه: 17:53:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[موضوع]موذن نوجوان: امير معصومي

 • شروع برنامه:17:53:33
 • پایان برنامه: 17:55:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:55:10
 • پایان برنامه: 17:55:47
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:55:47
 • پایان برنامه: 17:56:01
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:56:01
 • پایان برنامه: 17:56:19
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:19
 • پایان برنامه: 17:57:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:17:57:34
 • پایان برنامه: 17:57:41
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:57:41
 • پایان برنامه: 17:59:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:48
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / پانداي کونگ فو کار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:17
 • طول برنامه:20 دقیقه

پانداي کونگ فو کار

[مدت]20دقيقه[موضوع]جشنواره زمستاني[تهيه کننده]Peter Hastings[مجري] سال توليد: 2016 -[ميهمان]کارگردانان: Michael Mullen / Lane Lueras / Aaron Hammersley

 • شروع برنامه:18:20:17
 • پایان برنامه: 18:20:33
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:20:33
 • پایان برنامه: 18:24:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

طبيعت و مردم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:24:55
 • پایان برنامه: 18:26:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد-از کجا شروع کنم-توليد عسل

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:26:55
 • پایان برنامه: 18:27:06
 • طول برنامه:

هم اکنون / موسيقي فيلم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:27:06
 • پایان برنامه: 18:35:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

موسيقي فيلم

[موضوع]موسيقي سينمايي مرد عنکبوتي/ دور از خانه[تهيه کننده]تأمين برنامه شبکه اميد

 • شروع برنامه:18:35:49
 • پایان برنامه: 18:36:12
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:36:12
 • پایان برنامه: 18:37:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه گمشده در فضا-بزودي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:37:24
 • پایان برنامه: 18:37:40
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 6

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:37:40
 • پایان برنامه: 18:40:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

کليپ ياد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:40:52
 • پایان برنامه: 18:43:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:18:43:35
 • پایان برنامه: 18:43:42
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:43:42
 • پایان برنامه: 18:44:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:48
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / بازي ويزيون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:28:18
 • طول برنامه:43 دقیقه

بازي ويزيون

[مدت]43دقيقه[موضوع]بازي هاي ويديويي[تهيه کننده]سيد مهدي حسيني[مجري]عليرضا خنجري[ميهمان]سيد علي غفاريان کارشناس بازي سازي، محسن وفانژاد کارشناس تحليل بازي

 • شروع برنامه:19:28:18
 • پایان برنامه: 19:28:38
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 7

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:28:38
 • پایان برنامه: 19:29:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مجموعه بچه هاي گروهان بلال

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:31:51
 • پایان برنامه: 20:42:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند آزمايش ها

[مدت]10دقيقه[موضوع]ماشين هاي همه جارو قسمت دوم[مجري]آنتوان وايت سوخوفسکي