جدول پخش

رادیو مناسبتی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كاروان آفتاب

نمایش

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صاحب عزا

كربلای معلی

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

رسم عاشقی

گفتگو با پیر غلامان

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه

مداحی مداحان اهل بیت

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 03:27:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

پیوند عاشورا و انتظار

مهندس ابطحی

 • شروع برنامه:03:27:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

بر بال سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:34:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

از كوفه تا كوفه

برنامه نمایشی

 • شروع برنامه:04:34:00
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذانگاهی

مناسك

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

مداحی

مداحی

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روشنا

مرثیه بر خاندان امام حسین(ع)

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صاحب عزا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بر بال سخن

شخصیت حضرت عباس(ع)

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه

آموزشی

 • شروع برنامه:07:25:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مرثیه ناتمام

پیر غلام

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بانوی كلام

مركز هنرهای نمایشی

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

صاحب عزا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

كاروان زیارتی

رادیو اربعین

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بی خواص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:46:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

میان برنامه

مداحی

 • شروع برنامه:11:46:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذانگاهی

مناسك

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

رد سرخ

مستند اربعین

 • شروع برنامه:12:58:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

مداحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شبستان

ویژه اربعین

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روشنا

ویژگیهای خاص و نهضت خاص امام حسین(ع)

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نخل میثم

پیر غلامان

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گزارش

كربلای معلی

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شبهای تردید، روزهای تاریك

رادیو اربعین

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

بر بال سخن

عاشورای سیاسی و نظام سازی

 • شروع برنامه:17:51:00
 • پایان برنامه: 18:03:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذانگاهی

قرآن و مناسك

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

مداحی

نغمات آئینی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مستند پیر غلامان

گفتگو با پیر غلامان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

شروه خوان عشق

مركز فارس

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

میان برنامه

پخش تلفن ها و خواندن پیامك ها

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

راست پنجگاه

آداب سفر اربعین

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

دعای كمیل

میثم مطیعی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مداحی

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

زیارت اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.