جدول پخش

رادیو خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران

معرفی و آداب ورسوم و فرهنگ مردم

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 حجت الاسلام هاشمی نژاد-- درباره ماه رمضان و امام زمان(عج)

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دعای مجیر

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

گم گم سحری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:49:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 تلاوت یک حزب قرآن

 • شروع برنامه:05:49:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

خونه به خونه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چشمام بازه

درباره قدم زدن شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

لبخند ایرانی

تقویت رادیو خوزستان

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سینما هویت

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 درباره تهیه کنندگی در سینما هالیود-- گفتگو با سیاوش حقیقی

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند دزفول

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 روز دزفول

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راویان عشق

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

برآستان جانان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 امام زمان(عج)

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 شعیب پیامبر(ص)

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پرسمان مهدوی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 سوالات مهدویت

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

باغ سخن

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-07

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:43:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

جمع خوانی قرآن

از امام زاده سید مظفر(ع)

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 درباره حجاب

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سازیان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سرداران سپیده

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 شهید عبدالرضا موسوی

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه تک و دو

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتمان رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ماه عاشقی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنان آیت اله نعیم آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تنظیمی اذان مغرب

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 اذان مغرب به افق بندرعباس 19/50

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نشانی

باید ها و نباید های دینی از نگاه قرآن

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

همسر افتاب

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 وفات حضرت خدیجه(س)

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گود فتوت

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرهنگ مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 شعیب پیامبر(ص)

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

دعای ابو حمزه ثمالی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076