جدول پخش

رادیو خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران مهاباد

معرفی آداب ورسوم وفرهنگ مهاباد

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شاهکارهای عاشقانه

درباره عشق رابعه وبکتاش - قسمت5

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه ها

باز پخش برنامه روز قبل

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

کنچیل ستاره

بازپخش برنامه کنچیل ستاره شب قبل

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

مجموعه حکایات طنز پارسی

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دنیای زیر اب

درباره: پروانه ماهیان

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی

سخنران حجت الاسلام رفیعی درباره غرور

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

راز ونیاز

درباره :مغفرت الهی اذان صبح به افق بندرعباس: 5/16

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت حزب 87

قاری عباس امام جمعه

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح بالا شهر

تهیه کننده/گزارشگر/صدابردار:مرتضی چشم براه موضوع : روستای آرابی

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ورزش باستانی

مرشد: علی نجفی تهرانی

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سمسارستان

تاریخچه طب

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح بخیر هرمزگان

تهیه کننده: گیلیاردی گوینده: پوریا گزارشگر: چشم براه شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

هشت وچهل وپنج

تهیه کننده ونویسنده:هاشمی گوینده :شریفی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:13:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مکث

تهیه کننده وگزارشگر: مهر درباره:خلاقیت کارشناس: سمصام پور

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آهنگ تندرستی

درباره :بهداشت در مدرسه تهیه کننده: احترامی گوینده:رزاقی گزارشگر:رفیعی کارشناس: مرادی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

غنچه ها

تهیه کننده وگوینده: مسجدی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کلودنگ عشق

موضوع : برنامه ریزی تحصیلی تهیه کننده: ناصری گوینده: امیر ابراهیمی گزارشگر:نقی زاده کارشناس:آب آب زاده شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راویان عشق

مصاحبه با برادر شهید احمد ذاکری از سیریک

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام ساحل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شاخص

تهیه کننده: احترامی گوینده:رزاقی نویسنده: رضوی گزارشگر: مهر موضوع: خانه های بوم گردی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

برآستان جانان

تهیه کننده: احترامی گوینده:رزاقی گزارشگر: مهر کارشناس: حجت الاسلام معصومی موضوع: فضایل آخر ذی الحجه واول محرم

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

شهر به شهر

تهیه کننده: مهر گوینده: شریفی موضوع: کنگ شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راه ولایت

تهیه کننده: احترامی گوینده: جعفری نویسنده: رضوی بخشی از بیانات رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی 94/01/01 شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پیام ساحل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گوهر دریا

استثناعات غیبت---از مباحث کارشناسی آیت اله نعیم آبادی

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه ها

تهیه کننده:رضوی گوینده: حسینی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:35:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:35:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ورزش هرمزگان

تهیه کننده: فدایی گوینده : پیشکار نویسنده :رضوی گزارشگر: مهر شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بیست

تهیه کننده: صابری نویسنده: حیدری پوری

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وقتی جوونی

تهیه کننده : مهرنوش ایرانخواه شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

پیسن هرمزگان

تهیه کننده :تنی گوینده :امیر ابراهیمی گزارشگر: میرابی- نقی زاده اذان مغرب به افق بندر عباس: 19/00 شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:12:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

پیام ساحل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:14:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

زیرسرگ بالاشهر

تهیه کننده: تنی گوینده:ساحلی زادگان گزارشگر: حاجی زاده موضوع: مجله روستا شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

کنچیل ستاره

تهیه کننده:روان سالار گوینده: پیشکار نویسنده: هاشمی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

داستان مثل ها

درباره کلاهش پس معرکه است

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میراث کهن

درباره قبله دعا در جاسک تهیه کننده: گیلیاردی گوینده: امیر ابراهیمی کارشناس:حیدری نژاد

 • شروع برنامه:23:02:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی

سخنران حجت الاسلام رفیعی درباره میانه روی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

موسیقی شب

توضیحات برنامه درج نشده است.