جدول پخش

رادیو مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای ایران و جهان

تقویت شبکه سراسری صدای ایران

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران(زنجان)

شبهای ایران برنامه شبانگاهی به از صدای مراکز استانهای سراسر کشور، هر شب یک مرکز شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آوای کتاب

باز پخش دیشب شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

افق روشن

باز پخش دیشب شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

برنامه ادبی(گلشن خیال)

شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش(برف وخون قسمت 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

چهارفصل(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

سپیده وصل وقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تعقیبات اذان صبح

دعای فرج، نماز صبح رهبر معظم انقلاب دعای عهد شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستندحکایتهای ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گلبانگ صبح

اجرای مشترک رادیو جوان با رادیو آفتاب شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه(حدیث ولایت ، آگهی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مشروح اخبار ایران و جهان

مشروح خبرها از صدای ایران شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه)

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کانون مهر

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رادیو تعاملی

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861 راه ارتباطی صدا و سیما در فضای مجازی @Shabakehaftab

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش مادرانه3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پاسخ

برنامه زنده پرسش و پاسخ با حضور مسوولین اجرایی استان و پاسخ به مشکلات مردم 34132112 30000861

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صدای سرزمین من(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

در حریم نور و قرآن

ویژه برنامه اذان ظهر و تلاوت قرآن کریم شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تعقیبات اذان ظهر

دعا و نیایش شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صدای صنعت(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پرسمان قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مشروح خبرهای نیم روزی ایران و جهان

مشروح خبرهای ایران و جهان شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایس مادرانه4

با موضوع محرم و قیام امام حسین ع شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شکوفه ها

برنامه ویژه خردسالان شماره های تماس صدای استان مرکزی تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مشروح خبر استان

مجله طنز اجتماعی شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

امیدهای فردا(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ایستگاه جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه وپیامهای شهرداری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:19:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

قرآن وترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تعقیبات نمازمغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شاخه طوبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبراستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صدای روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه وزیارت امام رضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای شبانگاهی ایران و جهان

مشروح خبرها از صدای ایران شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شوخیز(باز پخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

هنرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.