جدول پخش

رادیو مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای ایران و جهان

تقویت شبکه سراسری صدای ایران

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران(گلستان)

شبهای ایران برنامه شبانگاهی به از صدای مراکز استانهای سراسر کشور، هر شب یک مرکز شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آوای کتاب

باز پخش دیشب شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:56:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

افق روشن

باز پخش دیشب شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

برنامه ادبی

شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش تامینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

آیینه حقیقت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سپیده وصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 04:57:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

قران و ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تعقیبات اذان صبح

دعای فرج، نماز صبح رهبر معظم انقلاب دعای عهد شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

چهارفصل(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صدای روستا(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه(حدیث ولایت)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

جوان گشت (اجرای مشترک با رادیو جوان)

اجرای مشترک رادیو جوان با رادیو آفتاب شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مشروح اخبار ایران و جهان

مشروح خبرها از صدای ایران شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه)

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کانون مهر

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رادیو تعاملی

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه مراسم تشییع پیکر شهدای مدافع حرم

ویژه مراسم تشییع پیکر شهدای مدافع حرم

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پاسخ

میزگرد پرسش و پاسخ با حضور مسوولین اجرایی استان و پاسخ به مشکلات مردم

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شاخه نبات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:56:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

در حریم نور و قرآن

ویژه برنامه اذان ظهر و تلاوت قرآن کریم شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:12:01:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تعقیبات اذان ظهر

دعا و نیایش شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه(شعر وموسیقی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صدای سرزمین من(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

دوگوله خونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای نیم روزی ایران و جهان

مشروح خبرهای ایران و جهان شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

چهارفصل

با موضوع محرم و قیام امام حسین ع شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شکوفه ها

برنامه ویژه خردسالان شماره های تماس صدای استان مرکزی تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

هر روز با ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مشروح خبر استان

مجله طنز اجتماعی شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سرود،پیام ،آنونس

ویژه نوجوانان

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ایستگاه جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ایینه حقیقت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران و ترجمه

استقبال از اذان مغرب به افق اراک

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تعقیبات اذان مغرب وپخش

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیامهای شهرداری+میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبیات کهن(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بوووق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

هنر نامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای شبانگاهی ایران و جهان

مشروح خبرها از صدای ایران شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش هفته(باخانمان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شوخیز(بازپخش)

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

دعای کمیل

مستند معرفی مرکز تولیدی ایرانی و اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.