جدول پخش

رادیو زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری

اخبار سراسری

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

شبهای ایران

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بانگ نای

بانگ نای

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

نمایش

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

یاشاییش..

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کندیمیز

کندیمیزاطلاع رسانی.آموزشی

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:18:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

فقه پویا

فقه پویا

 • شروع برنامه:05:18:00
 • پایان برنامه: 05:48:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایشیخلی یول ویژه اذان صبح

اذان گاهی

 • شروع برنامه:05:48:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

ترتیل آیاتی از قرآن کریم..آهوی هزاره

.....ترتیل آیاتی از قرآن کریم....سرگذشت ایران

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

موج ورزش

موج ورزش

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

زلال تاریخ و دعای ندبه.....همنشین اشک

زلال تاریخ و دعای ندبه

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر سراسری 8 صبح

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

1آیتم پخش....اطلاع رسانی.....سرود.....هواشناسی....

1آیتم پخش....اطلاع رسانی.......هواشناسی....

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

گلبرگ.ترانه های در خواستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

پخش همزمان از رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رنگ زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

متن ازامام زمان (ع)......سرود از دهه فجر

حدیث از امام زمان (ع)....سرود از دهه فجر

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شریعت یولی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

در انتظار نور

در انتظار نور

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

نمایش

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صحیفه مهدویت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری 14

خبر سراسری 14

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

4 باکس پخش(آنونس....رهنمود سال...آگهی....گنج سخن..

4 باکس پخش(آنونس....رهنمود سال....گنج سخن.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

با فرزانگان

با فرزانگان

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

برنامه های تولید شده و تامینی مرکز زنجان

ال لره سلام...............ژله ....................گل نرگس...

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

2خبر های کوتاه از استان و شهرستانها .....آگهی.....

2خبر های کوتاه از استان و شهرستانها .....آگهی.....

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سازیان

سازیان

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه اذان مغرب

ویژه اذان مغرب

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خطبه نماز جمه زنجان و شهرستانها()

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

3معرفی نقاط دیدنی و صنایع دستی استان زنجان

3معرفی نقاط دیدنی و صنایع دستی استان زنجان

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کندیمیز

کندیمیزاطلاع رسانی.آموزشی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دوزدان

دوزدان

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

7مطلب از استفاده کابردی و درست از فضاهای مجازی

7مطلب از استفاده کابردی و درست از فضاهای مجازی

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

گلبرگ.ترانه های در خواستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری 21 شب

خبر سراسری 21 شب

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

چهارمضراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

آی ایشیقیندا

آی ایشیقیندا

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

افق روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

تماشاگه راز

توضیحات برنامه درج نشده است.