جدول پخش

رادیو اصفهان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبرسراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

از رادیو کرمانشاه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

در جستجوی سیمرغ

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ساریان

شعر و آواز

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

منشور امیر

FM 95 MHZ

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:16:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

نجوای بیداری

ویژه لحظات قبل از اذان صبح

 • شروع برنامه:04:16:00
 • پایان برنامه: 04:21:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 04:16:00

 • شروع برنامه:04:21:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

نجوای بیداری

ویژه لحظات قبل از اذان صبح

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اصفهان بر پهنه تاریخ

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاف عشق

برنامه ای جهت معرفی شهدای دفاع مقدس در استان

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنرانی

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تقویم تاریخ

رویدادهای تاریخی هرروز

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دعای ندبه

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سفر با رادیو

بازپخش

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بررسی رسانه های بیگانه

FM 95 MHZ

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

لبخند ایرانی

از رادیو یزد

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تویی انتخابم

مسابقه

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی آدینه

حجت الاسلام عالی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

FM 95 MHZ

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قرار بندگی

ویژه لحظات قبل از اذان ظهر به افق اصفهان

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 13:05:00

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرار بندگی

ویژه لحظات اذان ظهر به افق اصفهان

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش صدا

(FM 95 MHZ) (AM 837 KHZ)

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاف عشق

برنامه ای جهت معرفی شهدای دفاع مقدس در استان

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قصه ظهر جمعه

جمعه ها 13:30

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

رویدادهای هفته

(FM 95 MHZ) (AM 837 KHZ)

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

آوای زنده رود

031-32670051

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دستهای مهربان

معرفی خیرین استان

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آدینه انتظار

فرهنگ مهدویت

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

قند و عسل

طنز رادیویی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

ناژوان

تلفن 031-32670051 پیامک 30000333

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بهشت ثانی

معرفی محله های قدیمی اصفهان

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نام آشنا

مشاهیر اصفهان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش صدا

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:34:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بشارت

ویژه لحظات اذان مغرب به افق اصفهان

 • شروع برنامه:20:34:00
 • پایان برنامه: 20:39:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 20:34:00

 • شروع برنامه:20:39:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

بشارت

ویژه لحظات اذان مغرب به افق اصفهان

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یادمان نرود

سبک زندگی

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

رهنمود

گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

چراغ

AM 837 KHZ

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هفته

هر شب در همین ساعت

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آوای زنده رود

گلچین

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:23:03:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

نماز جمعه اصفهان

FM 95 MHZ

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سفرنامه خوانی

AM 837 KHZ