جدول پخش

رادیو قم
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:29:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:00:29:29
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:

آنونس رادیو قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:59:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

شب های ایران

رله رادیو فارس

 • شروع برنامه:01:59:30
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:

پخش/آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:19:43
 • طول برنامه:19 دقیقه

آوای کتاب

معرفی کتاب

 • شروع برنامه:02:19:43
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنجنامه

نکات اخلاقی و آرم استیشن

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:53:15
 • طول برنامه:23 دقیقه

پیام آشنا/بازپخش

ادبی-موسیقایی/تولید صدای مرکز قم

 • شروع برنامه:02:53:15
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

گلواژه

نکات اخلاقی و آرم استیشن

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش کیش مهر/قسمت9

ویژه علامه طباطبایی

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح1

مجموعه برنامه‌‎ها و میان برنامه‌ها

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:47:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

زمزم معرفت

پرسش و پاسخ در حرم مطهر

 • شروع برنامه:04:47:59
 • پایان برنامه: 04:49:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:53
 • پایان برنامه: 05:18:19
 • طول برنامه:28 دقیقه

نافله

ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:18:19
 • پایان برنامه: 05:24:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

سوره انفال/72تا75/قاری: منصوری

 • شروع برنامه:05:24:20
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:42:03
 • طول برنامه:17 دقیقه

اذان صبح /دعای فرج

مؤذن: محمد پور

 • شروع برنامه:05:42:03
 • پایان برنامه: 05:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

صبح 2

مجموعه برنامه‌‎ها و میان برنامه‌ها

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سلام زندگی

من فردا رای میدهم چون...

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:56:58
 • طول برنامه:46 دقیقه

ادامه ی سلام زندگی

من فردا رای میدهم چون...

 • شروع برنامه:07:56:58
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:37:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:08
 • پایان برنامه: 08:56:44
 • طول برنامه:19 دقیقه

اعلام کنداکتور/اطلاعیه‌ها/تیزرها/آنونس انتخابات1

ارتباط با حرم مطهر و جمکران

 • شروع برنامه:08:56:44
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (1)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:29:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

بی تعارف

با حضور مسئولان استانداری قم

 • شروع برنامه:09:29:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش / آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:39:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:39:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:52:17
 • طول برنامه:12 دقیقه

قاصدک

ویژه خردسالان

 • شروع برنامه:09:52:17
 • پایان برنامه: 09:56:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش/آنونس انتخابات2/آنونس شکوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:36
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

کاشانه / پیام روز (3)

مجله خانواده

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:00
 • پایان برنامه: 11:25:23
 • طول برنامه:24 دقیقه

طنز قند و عسل

طنز اجتماعی

 • شروع برنامه:11:25:23
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

پخش/آنونس انتخابات3/آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:44:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

در شهر

اجتماعی-انتقادی-اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:11:44:22
 • پایان برنامه: 11:52:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

پخش / انتخاب1/آنونس انتخابات4

ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:11:52:59
 • پایان برنامه: 12:19:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

آستان نیاز

ویژه اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:19:20
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:26:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان ظهر / مناجات

مؤذن: آقاتی

 • شروع برنامه:12:26:11
 • پایان برنامه: 12:27:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:26
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار حوزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش/شهر قانون(0:3:20)

ویژه انتخابات مجلس

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:04:58
 • طول برنامه:24 دقیقه

دام سالم، غذای سالم

مشارکت با سازمان دامپزشکی استان

 • شروع برنامه:13:04:58
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش/انتخاب2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:22:26
 • طول برنامه:12 دقیقه

سراب

ترک اعتیاد

 • شروع برنامه:13:22:26
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش/آنونس انتخابات5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:55:50
 • طول برنامه:30 دقیقه

بر ساحل سخن

اصول سعادت/سخنران: حسینی اراکی

 • شروع برنامه:13:55:50
 • پایان برنامه: 13:57:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:26
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:56:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

اعلام کنداکتور/اطلاعیه ها/حدیث ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:56:03
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (5)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:01:00
 • پایان برنامه: 15:46:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

همگام با ورزش

بررسی مسائل و مشکلات هندبال استان

 • شروع برنامه:15:46:00
 • پایان برنامه: 15:56:23
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش/کلام سردار/آنونس انتخابات6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:23
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:14:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:14:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:27:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

یه نفس تازه

ویژه نوجوانان

 • شروع برنامه:16:27:10
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (6)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

عصربه‌خیر قم / پیام روز (7)

من در انتخابات شرکت میکنم چون...

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:41:00
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بهترین انتخاب

ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:18:06:00
 • پایان برنامه: 18:07:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:18
 • پایان برنامه: 18:11:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

سوره تکاثر/قاری: پورزرگری

 • شروع برنامه:18:11:20
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:27:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان مغرب/نماز/مناجات

پخش زنده اذان از حرم مطهر

 • شروع برنامه:18:27:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش/آنونس انتخابات7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (9)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:00
 • پایان برنامه: 18:54:15
 • طول برنامه:23 دقیقه

پیام آشنا

ادبی-موسیقایی/تولید صدای مرکز قم

 • شروع برنامه:18:54:15
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش/انتخاب3/آنونس انتخابات8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (10)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:00
 • پایان برنامه: 19:21:08
 • طول برنامه:20 دقیقه

نمای نزدیک

ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:19:21:08
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش/آنونس انتخابات9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (11)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

بی تعارف/بازپخش

با حضور مسئولان استانداری قم

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (12)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:00
 • پایان برنامه: 20:26:09
 • طول برنامه:25 دقیقه

قله های سپید

ویژه سالمندان

 • شروع برنامه:20:26:09
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش/آنونس انتخابات10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (13)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش کیش مهر/قسمت9

ویژه علامه طباطبایی

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 20:56:30
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:30
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:36:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:36:24
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 21:45:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

روایت و حکایت

بیان روایت‌ها و حکایت‌ها

 • شروع برنامه:21:45:23
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش/آنونس انتخابات1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:54:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمایش کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:37
 • پایان برنامه: 21:56:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:53
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (14)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

برنامه ویژه انتخابات

رله سیما/ با حضور استاندار

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:00
 • پایان برنامه: 23:14:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

فانوس

خوانش داستانهای دفاع مقدس

 • شروع برنامه:23:14:40
 • پایان برنامه: 23:16:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش/آنونس انتخابات4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:16:58
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:52:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

زمزم معرفت/بازپخش

پرسش و پاسخ در حرم مطهر

 • شروع برنامه:23:52:59
 • پایان برنامه: 23:56:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش/آنونس انتخابات3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:56:53
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.