جدول پخش

رادیو قم
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:29:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:00:29:29
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:

آنونس رادیو قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:59:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

شب های ایران

رله رادیو خلیج فارس

 • شروع برنامه:01:59:30
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:

پخش/آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:22:18
 • طول برنامه:22 دقیقه

آوای کتاب

معرفی کتاب

 • شروع برنامه:02:22:18
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

گلواژه

نکات اخلاقی و آرم استیشن

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:51:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

پیام آشنا/بازپخش

ادبی-موسیقایی/تولید صدای مرکز قم

 • شروع برنامه:02:51:32
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

گنجنامه

نکات اخلاقی و آرم استیشن

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش کیش مهر /قسمت5

ویژه علامه طباطبایی

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

صبح1

مجموعه برنامه‌‎ها و میان برنامه‌ها

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 04:51:52
 • طول برنامه:34 دقیقه

زمزم معرفت

پرسش و پاسخ در حرم مطهر

 • شروع برنامه:04:51:52
 • پایان برنامه: 04:53:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:11
 • پایان برنامه: 05:21:31
 • طول برنامه:28 دقیقه

نافله

ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:21:31
 • پایان برنامه: 05:28:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

سوره انعام/12تا19/ قاری: سبزعلی

 • شروع برنامه:05:28:20
 • پایان برنامه: 05:29:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:29:00
 • پایان برنامه: 05:42:55
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح /دعای فرج

مؤذن: موذن زاده

 • شروع برنامه:05:42:55
 • پایان برنامه: 05:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

صبح 2

مجموعه برنامه‌‎ها و میان برنامه‌ها

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سلام زندگی

واقع بینانه ترین تصمیم زندگیتون؟

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:55:20
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه ی سلام زندگی

واقع بینانه ترین تصمیم زندگیتون؟

 • شروع برنامه:07:55:20
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 08:40:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:39
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اعلام کنداکتور/اطلاعیه‌ها/تیزرها

ارتباط با حرم مطهر و جمکران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 08:53:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

یادداشتهای روزانه من

اجتماعی

 • شروع برنامه:08:53:00
 • پایان برنامه: 08:54:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:47
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (1)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:29:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

بی تعارف

با حضور مسئولان برق استان

 • شروع برنامه:09:29:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش / آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:39:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:39:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:52:21
 • طول برنامه:12 دقیقه

قاصدک

ویژه خردسالان

 • شروع برنامه:09:52:21
 • پایان برنامه: 09:54:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:12
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

کاشانه / پیام روز (3)

تغذیه دوران بلوغ فرزندان

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:00
 • پایان برنامه: 11:26:03
 • طول برنامه:25 دقیقه

طنز قند و عسل

طنز اجتماعی

 • شروع برنامه:11:26:03
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پخش/تیزر رادیو/تیزر امداد/psa4

موضوع psa: سالمندان

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:43:04
 • طول برنامه:8 دقیقه

در شهر

اجتماعی-انتقادی-اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:11:43:04
 • پایان برنامه: 11:55:01
 • طول برنامه:11 دقیقه

پخش/انتخاب (0:3:14)/آنونس برنامه ها

ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:11:55:01
 • پایان برنامه: 12:20:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

آستان نیاز

ویژه اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:20:20
 • پایان برنامه: 12:21:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 12:26:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر / مناجات

مؤذن: منصوری

 • شروع برنامه:12:26:26
 • پایان برنامه: 12:26:32
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:32
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار حوزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش/شهر قانون(0:3:33)

ویژه انتخابات مجلس

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:04:49
 • طول برنامه:24 دقیقه

ایران 626

شعار سال

 • شروع برنامه:13:04:49
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش/آنونس شعار سال/psa2

موضوع psa: کالای ایرانی

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:17:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

یادمان نرود

اجتماعی

 • شروع برنامه:13:17:16
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:52:24
 • طول برنامه:32 دقیقه

بر ساحل سخن

سیره حضرت فاطمه(س)/سخنران:حسینی قزوینی

 • شروع برنامه:13:52:24
 • پایان برنامه: 13:55:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:34
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:56:18
 • طول برنامه:11 دقیقه

اعلام کنداکتور/اطلاعیه ها/حدیث ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:56:18
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (5)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:01:00
 • پایان برنامه: 15:43:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

همگام با ورزش

بررسی مسائل و مشکلات ووشو استان

 • شروع برنامه:15:43:00
 • پایان برنامه: 15:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:44:00
 • پایان برنامه: 15:55:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

نکته های تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:44
 • پایان برنامه: 15:55:51
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:51
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:14:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:14:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:27:20
 • طول برنامه:12 دقیقه

یه نفس تازه

ویژه نوجوانان

 • شروع برنامه:16:27:20
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (6)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:00
 • پایان برنامه: 17:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

عصربه‌خیر قم / پیام روز (7)

من در انتخابات شرکت میکنم چون...

 • شروع برنامه:17:36:00
 • پایان برنامه: 17:37:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:00
 • پایان برنامه: 18:02:26
 • طول برنامه:25 دقیقه

بهترین انتخاب

ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:18:02:26
 • پایان برنامه: 18:02:51
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:51
 • پایان برنامه: 18:07:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

سوره ابراهیم/31تا34/قاری: موسوی

 • شروع برنامه:18:07:20
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان مغرب/نماز/مناجات

پخش زنده اذان از حرم مطهر

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پخش/کلام سردار

سخنان سردار سلیمانی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (9)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:00
 • پایان برنامه: 18:52:40
 • طول برنامه:21 دقیقه

پیام آشنا

ادبی-موسیقایی/تولید صدای مرکز قم

 • شروع برنامه:18:52:40
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پخش/آنونس انتخابات/تیزر پژوهش/psa1

موضوع psa: رانندگی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (10)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:00
 • پایان برنامه: 19:25:44
 • طول برنامه:24 دقیقه

نظام ساخت/بازپخش

فرهنگسازی ساخت و ساز اصولی ساختمان

 • شروع برنامه:19:25:44
 • پایان برنامه: 19:26:19
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:19
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (11)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

بی تعارف/بازپخش

با حضور مسئولان برق استان

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (12)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:00
 • پایان برنامه: 20:26:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

از امید تا روشنایی

ویژه نابینایان

 • شروع برنامه:20:26:20
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (13)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش کیش مهر /قسمت5

ویژه علامه طباطبایی

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 20:57:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:52
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:37:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:37:46
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 21:44:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

روایت و حکایت

بیان روایت‌ها و حکایت‌ها

 • شروع برنامه:21:44:41
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش/آنونس پیام روز/psa3

موضوع psa: آب

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:56:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمایش کوتاه

صعود

 • شروع برنامه:21:56:06
 • پایان برنامه: 21:58:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش/psa4

موضوع psa: سالمندان

 • شروع برنامه:21:58:09
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (14)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

شب چراغ

مسئله انتخاب اصل بود در حساب تا که شوی کامیاب سعی بفرما در آن

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:00
 • پایان برنامه: 23:14:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

فانوس

خوانش داستانهای دفاع مقدس

 • شروع برنامه:23:14:05
 • پایان برنامه: 23:18:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش/تیزر رادیو/psa1

موضوع psa: رانندگی

 • شروع برنامه:23:18:09
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:54:52
 • طول برنامه:34 دقیقه

زمزم معرفت/بازپخش

پرسش و پاسخ در حرم مطهر

 • شروع برنامه:23:54:52
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش/آنونس انتخابات/psa3

موضوع psa: آب