جدول پخش

رادیو قم
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:29:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:00:29:29
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:

آنونس رادیو قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:59:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

شب های ایران

رله رادیو همدان

 • شروع برنامه:01:59:30
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:

پخش/آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:25:34
 • طول برنامه:25 دقیقه

آوای کتاب

معرفی کتاب

 • شروع برنامه:02:25:34
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

گلواژه

نکات اخلاقی و آرم استیشن

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:55:47
 • طول برنامه:25 دقیقه

پیام آشنا/بازپخش

ادبی-موسیقایی/تولید صدای مرکز قم

 • شروع برنامه:02:55:47
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

گنجنامه

نکات اخلاقی و آرم استیشن

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

نمایش علی مرد

تولید صدای مراکز

 • شروع برنامه:03:26:00
 • پایان برنامه: 04:15:12
 • طول برنامه:49 دقیقه

صبح1

مجموعه برنامه‌‎ها و میان برنامه‌ها

 • شروع برنامه:04:15:12
 • پایان برنامه: 04:16:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:12
 • پایان برنامه: 04:43:52
 • طول برنامه:27 دقیقه

نافله

ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:04:43:52
 • پایان برنامه: 04:53:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

قرآن

سوره شورا/69تا104/قاری: سعیدیان

 • شروع برنامه:04:53:20
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:00
 • پایان برنامه: 05:07:44
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح /دعای فرج

مؤذن: موذن زاده

 • شروع برنامه:05:07:44
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:00
 • پایان برنامه: 05:43:46
 • طول برنامه:34 دقیقه

زمزم معرفت

پرسش و پاسخ در حرم مطهر

 • شروع برنامه:05:43:46
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صبح 2

مجموعه برنامه‌‎ها و میان برنامه‌ها

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سلام زندگی

نقطه ضعفتون چیه و چکار میکنید تا اصلاح بشه؟

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:57:05
 • طول برنامه:47 دقیقه

ادامه ی سلام زندگی

نقطه ضعفتون چیه و چکار میکنید تا اصلاح بشه؟

 • شروع برنامه:07:57:05
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:48:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

اعلام کنداکتور/اطلاعیه‌ها/تیزرها

ارتباط با حرم مطهر و جمکران

 • شروع برنامه:08:48:00
 • پایان برنامه: 08:56:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

یادداشتهای روزانه من

اجتماعی

 • شروع برنامه:08:56:01
 • پایان برنامه: 08:57:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:02
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (1)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:29:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

بی تعارف

بیان مسائل و مشکلات شهری و روستایی

 • شروع برنامه:09:29:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش / آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:39:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:39:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:51:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

شاپرک

ویژه کودکان

 • شروع برنامه:09:51:43
 • پایان برنامه: 09:56:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش/تیزر رادیو/تیزر امداد/تیزر باشگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:48
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

کاشانه / پیام روز (3)

روابط سرد همسران و آسیب های آن

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش/تیزر راهنمایی/آنونس محیط/psa2

موضوع psa: همسایه

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:13:17
 • طول برنامه:8 دقیقه

یادمان نرود

اجتماعی

 • شروع برنامه:11:13:17
 • پایان برنامه: 11:23:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش/آنونس شعار سال/پیام انتظامی/psa1

موضوع psa: کالای ایرانی

 • شروع برنامه:11:23:35
 • پایان برنامه: 11:50:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

آستان نیاز

ویژه اذان ظهر

 • شروع برنامه:11:50:20
 • پایان برنامه: 11:51:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:00
 • پایان برنامه: 11:57:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان ظهر / مناجات

مؤذن: ابوزید

 • شروع برنامه:11:57:45
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:26:28
 • طول برنامه:26 دقیقه

نظام ساخت

فرهنگ سازی ساخت و ساز اصولی ساختمان

 • شروع برنامه:12:26:28
 • پایان برنامه: 12:28:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:39
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار حوزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش/آنونس پیام روز/آنونس آب/تیزر باشگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:06:56
 • طول برنامه:26 دقیقه

رویش

علم و فناوری

 • شروع برنامه:13:06:56
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:20:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

نکته های تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:29
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش/تیزر راهنمایی/آنونس محیط/psa2

موضوع psa: همسایه

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ندای وحدت

ویژه نماز جمعه بخش های استان

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 13:56:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:17
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:58:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

اعلام کنداکتور/اطلاعیه ها/حدیث ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:05
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (5)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:01:00
 • پایان برنامه: 15:44:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

فصل جوانی

سوغاتی

 • شروع برنامه:15:44:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:58:22
 • طول برنامه:13 دقیقه

جهاد سبز

مشارکت با سازمان جهاد کشاورزی استان

 • شروع برنامه:15:58:22
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:14:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار استان

توجه به تایم

 • شروع برنامه:16:14:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:27:49
 • طول برنامه:12 دقیقه

یه نفس تازه

ویژه نوجوانان

 • شروع برنامه:16:27:49
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (6)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:00
 • پایان برنامه: 17:33:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

عصربه‌خیر قم / پیام روز (7)

چه کنیم رودست نخوریم؟

 • شروع برنامه:17:33:24
 • پایان برنامه: 17:37:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

چشمه حکمت

حجت الاسلام رنجبر/ویژه اذان مغرب

 • شروع برنامه:17:37:54
 • پایان برنامه: 17:42:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

سوره بقره/87تا89/قاری: پورزرگری

 • شروع برنامه:17:42:20
 • پایان برنامه: 17:43:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان مغرب/نماز/مناجات

پخش زنده اذان از حرم مطهر

 • شروع برنامه:17:58:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:27:15
 • طول برنامه:27 دقیقه

فراسو

سلامتی

 • شروع برنامه:18:27:15
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (8)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:00
 • پایان برنامه: 18:56:47
 • طول برنامه:25 دقیقه

پیام آشنا

ادبی-موسیقایی/تولید صدای مرکز قم

 • شروع برنامه:18:56:47
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (9)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:00
 • پایان برنامه: 19:29:04
 • طول برنامه:28 دقیقه

نبض روستا

معرفی روستاهای استان و آشنایی با زندگی روستاییان

 • شروع برنامه:19:29:04
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (10)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

بی تعارف/بازپخش

بیان مسائل و مشکلات شهری و روستایی

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (11)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:00
 • پایان برنامه: 20:29:40
 • طول برنامه:28 دقیقه

گنجینه

نهج البلاغه

 • شروع برنامه:20:29:40
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (12)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:57:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

نمایش علی مرد

تولید صدای مراکز

 • شروع برنامه:20:57:00
 • پایان برنامه: 20:58:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:06
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

رله رادیو ایران

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:38:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:38:36
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 21:45:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

روایت و حکایت

بیان روایت‌ها و حکایت‌ها

 • شروع برنامه:21:45:38
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش/آنونس پیام روز/آنونس آب/تیزر امداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:57:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمایش کوتاه

یک نکته از هزاران

 • شروع برنامه:21:57:11
 • پایان برنامه: 21:58:06
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:06
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (13)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

شب چراغ

در بیابان گر زشوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام روز (14)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:00
 • پایان برنامه: 23:15:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

فانوس

خوانش داستانهای دفاع مقدس

 • شروع برنامه:23:15:30
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش/تیزر رادیو/تیزر باشگاه/psa1

موضوع psa: کالای ایرانی

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:54:46
 • طول برنامه:34 دقیقه

زمزم معرفت/بازپخش

پرسش و پاسخ در حرم مطهر

 • شروع برنامه:23:54:46
 • پایان برنامه: 23:59:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

پخش/آنونس شعار سال/پیام انتظامی/psa2

موضوع psa: همسایه

 • شروع برنامه:23:59:21
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.