جدول پخش

شبکه شی ران
 • شروع برنامه:00:00:11
 • پایان برنامه: 00:01:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

گام دوم - پدیده زنده

گام دوم - پدیده زنده- ویدئو کامنت - در بیان اهمیت این نکته مهم که انقلاب اسلامی یک پدیده همیشه زنده است- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:01:12
 • پایان برنامه: 00:18:44
 • طول برنامه:17 دقیقه

E چهل ستاره-کارخانه تولید ویتامین

مستند ۴۰ ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:00:18:44
 • پایان برنامه: 01:09:55
 • طول برنامه:51 دقیقه

پایش 980714

برنامه اقتصادی پایش - پایش بازار - مطالبه شفافیت - پایش مردمی و مسابقه جوان موفق - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:09:55
 • پایان برنامه: 01:11:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

معجزه شفافیت - سنگاپور

معجزه شفافیت - سنگاپور - ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:11:17
 • پایان برنامه: 01:12:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران - قسمت ۱

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:12:21
 • پایان برنامه: 01:12:26
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:12:26
 • پایان برنامه: 01:32:08
 • طول برنامه:19 دقیقه

هاسو سرباز وطن

هاسو سرباز وطن - روایت جانبازی یکی از اقلیتهای دینی ایران - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:32:08
 • پایان برنامه: 01:33:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ- ذخایر منابع طبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:33:08
 • پایان برنامه: 01:35:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

حضور بانوان در حماسه عظیم اربعین

بایدها و نباید های حضور بانوان در حماسه عظیم اربعین - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:35:46
 • پایان برنامه: 01:46:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند-برکت ماشین سازی مشهد

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:46:06
 • پایان برنامه: 01:47:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-شبیه سازی ژنتیکی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:47:21
 • پایان برنامه: 01:48:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

معجزه شفافیت

معجزه شفافیت- ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:48:42
 • پایان برنامه: 01:50:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

چرایی حرکت اربعین

چرایی حرکت اربعین - ویژه پیاده روی اربعین - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:50:08
 • پایان برنامه: 01:54:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

حاج محمود-ویژه اربعین

نوحه خوانی حاج محمود کریمی - ویژه پیاده روی اربعین - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:54:29
 • پایان برنامه: 01:57:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پیام نوروزی رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:57:56
 • پایان برنامه: 01:58:01
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:58:01
 • پایان برنامه: 02:01:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران۲۰- شاخص پیشرفت علمی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:01:26
 • پایان برنامه: 02:02:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت۲

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:02:27
 • پایان برنامه: 02:05:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصادمقاومتی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:05:34
 • پایان برنامه: 02:16:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

رمز موفقیت

مستند رمز موفیقت - کار آفرینی- طراحی و تولید ماشین آلات تولید قطعات بتنی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:16:06
 • پایان برنامه: 02:18:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

وعده صادق

وعده صادق - نماهنگی از گفتگو با سردار سرلشکر قاسم سلیمانی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:18:57
 • پایان برنامه: 02:19:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:19:08
 • پایان برنامه: 02:34:13
 • طول برنامه:15 دقیقه

زیتونهای کویر

مستند زیتونهای کویر - کارآفرینی در کویر - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:34:13
 • پایان برنامه: 02:46:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

شتاب

مستند شتاب - معرفی محصولات کارآفرینان جوان - محصول ربات اوربی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:46:10
 • پایان برنامه: 02:49:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

نقش جوانان در ۴۰ سالگی انقلاب - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:49:07
 • پایان برنامه: 02:50:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

روحیه خدمت و کار جهادی

روحیه خدمت و کار جهادی - بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هیأت دولت 1392/06/06 - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:50:37
 • پایان برنامه: 02:51:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران - قسمت۳

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:51:45
 • پایان برنامه: 02:51:50
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:51:50
 • پایان برنامه: 02:53:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

گام دوم - شعار فطری

گام دوم - شعار فطری - ویدئو کامنت - در بیان اهمیت شعارهای انقلاب و فطری بودن آن ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:53:10
 • پایان برنامه: 03:04:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

وطن من - طالقان

مستند وطن من طالقان - آشنایی با فرهنگ و زبان و بیشه اهالی طالقان- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:04:05
 • پایان برنامه: 03:07:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

بین سطور-معامله قرن

بین سطور - معامله قرن - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:07:09
 • پایان برنامه: 03:10:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ما پیشرفته ایم-صنایع پزشکی

تولیدشده در شبکه پنج - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:10:55
 • پایان برنامه: 03:11:28
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:11:28
 • پایان برنامه: 03:12:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-نرخ رشدافرادباسواد

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:12:33
 • پایان برنامه: 03:13:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-قدرت زیردریایی کشور

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:13:58
 • پایان برنامه: 03:15:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

معجزه شفافیت: تجربه کانادا

معجزه شفافیت: تجربه کانادا - ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:15:21
 • پایان برنامه: 03:15:26
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:15:26
 • پایان برنامه: 03:19:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

بیانات رهبری - ۹ راهکار

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:19:43
 • پایان برنامه: 03:19:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:19:48
 • پایان برنامه: 03:23:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران۲۰- صنعت خودرو

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:23:53
 • پایان برنامه: 03:24:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران- قسمت۴

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:24:53
 • پایان برنامه: 03:28:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت نفت

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:28:08
 • پایان برنامه: 03:28:19
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:28:19
 • پایان برنامه: 03:32:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

امید رمز پیشرفت-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:32:34
 • پایان برنامه: 03:33:32
 • طول برنامه:

طبیعت ایران- قسمت۵

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:33:32
 • پایان برنامه: 03:33:37
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:33:37
 • پایان برنامه: 03:43:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:43:54
 • پایان برنامه: 03:44:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-ذخایرمنابع طبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:44:54
 • پایان برنامه: 03:46:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-هواپیماهای جنگی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:46:19
 • پایان برنامه: 03:47:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

گام دوم -نهضت بزرگ دینی

گام دوم - نهضت بزرگ دینی - ویدئو کامنت - در باب اهمیت انقلاب به عنوان یک نهضت بزرگ دینی در میان جهان مادی شرق و غرب - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:47:22
 • پایان برنامه: 03:47:27
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:47:27
 • پایان برنامه: 03:59:13
 • طول برنامه:11 دقیقه

شتاب : گلخانه هوشمند

شتاب : گلخانه هوشمند - ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:59:13
 • پایان برنامه: 03:59:18
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:59:18
 • پایان برنامه: 04:16:50
 • طول برنامه:17 دقیقه

E چهل ستاره-کارخانه تولید ویتامین

مستند ۴۰ ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:04:16:50
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

از کجا شروع کنم: راه اندازی رستوران محلی

از کجا شروع کنم: راه اندازی رستوران محلی- ستاد رسانه ای رونق تولید- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:24:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران۲۰- صنعت و معدن

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:24:28
 • پایان برنامه: 04:25:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران- قسمت۶

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:25:30
 • پایان برنامه: 04:28:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پزشکی و درمان

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:28:51
 • پایان برنامه: 04:29:02
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:29:02
 • پایان برنامه: 04:32:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران۲۰- پیشرفت علمی و کشاورزی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:32:27
 • پایان برنامه: 04:44:23
 • طول برنامه:11 دقیقه

شتاب : محصولات خیاطی

شتاب : محصولات خیاطی - ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:44:23
 • پایان برنامه: 04:48:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

بیانات رهبری - ۹ راهکار

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:48:40
 • پایان برنامه: 04:48:45
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:48:45
 • پایان برنامه: 04:53:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران۲۰- صنعت و معدن

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:53:13
 • پایان برنامه: 05:14:46
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش - نمایشگاه اینوتکس

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:14:46
 • پایان برنامه: 05:16:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-رشد شاخص منابع انسانی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:16:07
 • پایان برنامه: 05:18:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

قهرمانان تولید: آقای نبی

قهرمانان تولید: آقای نبی - ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:18:46
 • پایان برنامه: 05:18:51
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:18:51
 • پایان برنامه: 05:19:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-رشدامیدبه زندگی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:19:52
 • پایان برنامه: 05:19:57
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:19:57
 • پایان برنامه: 05:23:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران۲۰- قدرت جهانی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:23:11
 • پایان برنامه: 05:27:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

در سراشیبی سقوط

در سراشیبی سقوط - مستند کوتاه در مورد قدرت پوشالی آمریکا از لسان رهبری- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:27:11
 • پایان برنامه: 05:27:23
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:27:23
 • پایان برنامه: 05:30:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ماپیشرفته ایم-صنایع پتروشیمی

تولیدشده در شبکه پنج - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:30:43
 • پایان برنامه: 05:35:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ با هر قدم

نماهنگ با هر قدم - دکتر میثم مطیعی - ویژه اربعین - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:35:07
 • پایان برنامه: 05:39:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

راه بهشت

راه بهشت - موشن گرافیک - ویژه اربعین - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:39:53
 • پایان برنامه: 05:40:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

گام دوم - انقلاب مردمی

گام دوم - انقلاب مردمی - ویدئو کامنت - تاکید بر مردمی بودن انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر انقلاب های جهان - شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:40:57
 • پایان برنامه: 05:41:30
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:41:30
 • پایان برنامه: 05:52:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

افزایش سواد سیاسی دختران و بانوان ایرانی

افزایش سواد سیاسی دختران و بانوان ایرانی - مصاحبه با خانم شهره پیرانی همسر شهید رضایی نژاد - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:52:15
 • پایان برنامه: 05:53:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آمریکا این است

کلیپ آمریکا این است - نگاهی به اوضاع نابسامان اجتماعی در آمریکا - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:53:52
 • پایان برنامه: 05:56:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

جنگ تولید

جنگ تولید - موشن گرافیک - اهمیت حمایت از تولید ملی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:56:04
 • پایان برنامه: 05:57:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران- قسمت۶

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:57:06
 • پایان برنامه: 05:58:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

حجاب زن ایرانی

حجاب زن ایرانی - سخنان رهبری در مورد حجاب و عفاف - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:58:38
 • پایان برنامه: 06:02:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

صدا می زنم کربلا

نماهنگ صدا می زنم کربلا - مداح سید طالح باکوئی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:03:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-کاهش مرگ نوزادان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:03:24
 • پایان برنامه: 06:03:29
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:03:29
 • پایان برنامه: 06:07:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران۲۰- رشد شاخص توسعه انسانی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:07:20
 • پایان برنامه: 06:07:25
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:07:25
 • پایان برنامه: 06:08:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تحریم اقتصادی

موشن گرافیک تحریم اقتصادی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:08:43
 • پایان برنامه: 06:08:55
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:08:55
 • پایان برنامه: 06:09:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:09:55
 • پایان برنامه: 06:12:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

قصه توپ رنگ 1

کلیپ قصه توپ رنگ - قسمت اول - تولید مرکز دنا - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:12:47
 • پایان برنامه: 06:13:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران - قسمت۱۷

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:13:51
 • پایان برنامه: 06:14:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-کاهش نرخ خودکشی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:14:55
 • پایان برنامه: 06:18:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران۲۰-تولیدناخالص ملی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:18:39
 • پایان برنامه: 06:20:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:20:10
 • پایان برنامه: 06:20:15
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:20:15
 • پایان برنامه: 06:21:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-رشدنرخ باسوادی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:21:20
 • پایان برنامه: 06:29:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ فرمانده

مستند فرمانده - مرکز کهگیلویه و بویر احمد- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:29:04
 • پایان برنامه: 06:32:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

صندوق توسعه ملی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:32:36
 • پایان برنامه: 06:33:35
 • طول برنامه:

طبیعت ایران - قسمت۱۲

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:33:35
 • پایان برنامه: 06:36:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:36:05
 • پایان برنامه: 06:36:54
 • طول برنامه:

چهل چراغ-کاهش مرگ و میربراثرمشروبات الکی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:36:54
 • پایان برنامه: 06:39:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم: کاشت گندم

از کجا شروع کنم: کاشت گندم - ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:39:20
 • پایان برنامه: 06:39:25
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:39:25
 • پایان برنامه: 06:39:37
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:39:37
 • پایان برنامه: 06:40:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

گام دوم -نگاه خوشبینانه

گام دوم - نگاه خوشبینانه - ویدئو کامنت - در باب اهمیت نگاه خوشبینانه و امیدوار به آینده در بین جوانان ایران - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:40:39
 • پایان برنامه: 06:57:03
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاش ایرانی- دکتر جانقلی

تلاش ایرانی - دکتر احسان جانقلی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:57:03
 • پایان برنامه: 06:59:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترک اعتیاد نفتی

ترک اعتیاد نفتی - موشن گرافی - اهمیت عدم تکیه اقتصاد به نفت - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:59:38
 • پایان برنامه: 07:03:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران۲۰-انرژی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:03:07
 • پایان برنامه: 07:12:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان روشنایی - آذربایجان شرقی

مستند داستان روشنایی - تولید شده در شبکه یک - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:12:40
 • پایان برنامه: 07:13:38
 • طول برنامه:

طبیعت ایران - قسمت۱۳

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:13:38
 • پایان برنامه: 07:14:27
 • طول برنامه:

چهل چراغ-کاهش سرطان دهانه رحم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:14:27
 • پایان برنامه: 07:18:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-جایگاه ورزشی ایران

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:18:28
 • پایان برنامه: 07:23:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ دیدار

نماهنگ دیدار - تولید شده در ماوا - پخش از شبکه شی ران (ایران پیشرفته) - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:23:25
 • پایان برنامه: 07:23:30
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:23:30
 • پایان برنامه: 07:27:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:27:39
 • پایان برنامه: 07:31:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران۲۰- شاخص جهانی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:31:30
 • پایان برنامه: 07:49:02
 • طول برنامه:17 دقیقه

E چهل ستاره-کارخانه تولید ویتامین

مستند ۴۰ ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:07:49:02
 • پایان برنامه: 07:50:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران- قسمت۱۶

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:50:04
 • پایان برنامه: 07:50:16
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:50:16
 • پایان برنامه: 07:51:05
 • طول برنامه:

چهلچراغ-کاهش مرگ و میرناشی از کبدچرب

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:51:05
 • پایان برنامه: 07:54:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران۲۰-توسعه صنایع دانش بنیان

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:54:49
 • پایان برنامه: 07:56:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

دولت و تولید: هدایت اعتباری در کشورهای جهان

دولت و تولید: هدایت اعتباری در کشورهای جهان- ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:56:52
 • پایان برنامه: 07:57:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران- قسمت۷

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:57:58
 • پایان برنامه: 07:58:52
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدغلات

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:58:52
 • پایان برنامه: 08:01:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

حمایت از کالای ایرانی ( مرکز دنا )

حمایت از کالای ایرانی - موشن گرافیک - تولید مرکز دنا - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:01:09
 • پایان برنامه: 08:01:42
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:01:42
 • پایان برنامه: 08:05:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران۲۰-صنعت خودرو

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:05:47
 • پایان برنامه: 08:08:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

جوانهااوج پیشرفت کشورهستند-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:08:06
 • پایان برنامه: 08:11:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

صندوق توسعه ملی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:11:38
 • پایان برنامه: 08:17:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ قدم قدم

نماهنگ قدم قدم - حسن کاتب کربلائی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:17:49
 • پایان برنامه: 08:18:05
 • طول برنامه:

طبیعت ایران- قسمت۲۲

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:18:05
 • پایان برنامه: 08:18:53
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدگندم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:18:53
 • پایان برنامه: 08:18:58
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:18:58
 • پایان برنامه: 08:29:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه تولید خرما

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:29:02
 • پایان برنامه: 08:29:14
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:29:14
 • پایان برنامه: 08:35:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

چله - احمدزاده

مستند چله - سید کاظم ااحمدزاده مجری - ویژه اربعین - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:35:30
 • پایان برنامه: 08:40:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران۲۰- سلامت عمومی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:40:42
 • پایان برنامه: 08:43:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

چند کلمه با اساتید -بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:43:00
 • پایان برنامه: 08:43:13
 • طول برنامه:

طبیعت ایران- قسمت۲۱

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:43:13
 • پایان برنامه: 08:44:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-ذخایرمنابع طبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:44:13
 • پایان برنامه: 08:45:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

گام دوم - مأموریت ها

گام دوم - مأموریت ها - ویدئو کامنت - بیان مأموریت ها گام دوم انقلاب از نگاه رهبر انقلاب - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:45:53
 • پایان برنامه: 08:47:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

چی بودیم ، چی شدیم

چی بودیم ، چی شدیم - مستند موشن - نگاهی به پیشرفت های ایران بعد از انقلاب اسلامی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:47:49
 • پایان برنامه: 08:47:54
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:47:54
 • پایان برنامه: 08:52:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران۲۰-کشاورزی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:52:20
 • پایان برنامه: 08:57:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

خط مقدم جهاد

خط مقدم جهاد - مروری بر بیانات رهبر انقلاب درباره جهاد سازندگی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:57:49
 • پایان برنامه: 09:00:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم: پرورش انار

از کجا شروع کنم: پرورش انار - ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:00:01
 • پایان برنامه: 09:04:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

امید رمز پیشرفت-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:04:16
 • پایان برنامه: 09:04:26
 • طول برنامه:

طبیعت ایران- قسمت۲۰

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:04:26
 • پایان برنامه: 09:07:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

نقش جوانان در ۴۰ سالگی انقلاب-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:07:23
 • پایان برنامه: 09:08:21
 • طول برنامه:

نا امید کردن جوانان

ناامید کردن جوانان یک منکر است - دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر انقلاب- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:08:21
 • پایان برنامه: 09:09:09
 • طول برنامه:

چهلچراغ-مساحت کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:09:09
 • پایان برنامه: 09:10:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

ولش کار نباشیم

ولش کار نباشیم - موشن گرافیک - اهمیت احساس مسئولیت - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:10:26
 • پایان برنامه: 09:14:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

یاشاسین کارگر ایرانی

یاشاسین کارگر ایرانی - ترغیب خرید کالای ایرانی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:14:06
 • پایان برنامه: 09:14:11
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:14:11
 • پایان برنامه: 09:18:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران۲۰- حمل و نقل

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:18:48
 • پایان برنامه: 09:19:00
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:19:00
 • پایان برنامه: 09:19:14
 • طول برنامه:

طبیعت ایران- قسمت۱۹

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:19:14
 • پایان برنامه: 09:19:59
 • طول برنامه:

چهلچراغ-آبیاری سرزمینی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:19:59
 • پایان برنامه: 09:22:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

گزارش مجوزهای کسب و کار در فارس

گزارش مجوزهای کسب و کار در فارس- ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:22:33
 • پایان برنامه: 09:25:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

دست آوردهای انقلاب اسلامی 1

مستند کوتاه دست آوردهای انقلاب اسلامی - نگاهی به گوشه ای از موفقیت های ایران بعد از انقلاب - قسمت اول- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:25:53
 • پایان برنامه: 10:04:05
 • طول برنامه:38 دقیقه

پای دیوار مرز 1

مستند پای دیوار مرز - این قسمت منفی سی درجه - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:04:05
 • پایان برنامه: 10:10:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایران۲۰- حمل و نقل

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:10:06
 • پایان برنامه: 10:12:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:12:36
 • پایان برنامه: 10:13:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران- قسمت۱۸

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:13:38
 • پایان برنامه: 10:15:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم؟ پرورش ماهی در قفس

از کجا شروع کنم ؟ - این قسمت پرورش ماهی در قفس - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:15:56
 • پایان برنامه: 10:16:45
 • طول برنامه:

چهلچراغ-ماشین کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:16:45
 • پایان برنامه: 10:16:50
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:16:50
 • پایان برنامه: 10:19:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-اقتصادمقاومتی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:19:57
 • پایان برنامه: 10:22:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

مردم قضاوت کنند-بیانات رهبری

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:22:56
 • پایان برنامه: 10:26:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

صداها

مستند کوتاه صداها - ترغیب خرید کالای ایرانی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:26:29
 • پایان برنامه: 11:12:09
 • طول برنامه:45 دقیقه

معادله نصر1

معادله نصر1 - مصاحبه اختصاصی با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان - قسمت اول - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:12:09
 • پایان برنامه: 11:13:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران- قسمت۱۷

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:13:13
 • پایان برنامه: 11:14:02
 • طول برنامه:

چهلچراغ-محصولات دائمی کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:14:02
 • پایان برنامه: 11:14:14
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:14:14
 • پایان برنامه: 11:18:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

مستند کوتاه - تجربه چین

مستند کوتاه تجربه چین - برنامه اقتصادی بر اساس الگوی اقتصادی موفق چین- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:18:05
 • پایان برنامه: 11:21:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-نفت

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:21:21
 • پایان برنامه: 11:23:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

سم مضاعف-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:23:42
 • پایان برنامه: 11:24:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران- قسمت۱۶

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:24:44
 • پایان برنامه: 11:25:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

خادم آستان

خادم آستان - آئین غبارروبی مضجع ضریف علی بن موسی الرضا (ع) - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:25:44
 • پایان برنامه: 11:26:39
 • طول برنامه:

چهلچراغ-گازطبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:26:39
 • پایان برنامه: 11:26:44
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:26:44
 • پایان برنامه: 11:32:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ کربلا

نماهنگ کربلا ویژه ماه محرم - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:32:48
 • پایان برنامه: 11:37:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

باور به خدا

باور به خدا - گزیده های از صحبت های حجت الاسلام و المسامین عالی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:37:07
 • پایان برنامه: 11:42:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

پدافند

پدافند - چند نکته درباره سامانه های پدافندی ایران - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:42:29
 • پایان برنامه: 11:44:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

آداب زیارت

آداب زیارت - موشن گرافیک - ویژه پیاده روی اربعین - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:44:39
 • پایان برنامه: 11:47:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

صاحب خانه خوب

صاحب خانه خوب - کلیپ - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:47:43
 • پایان برنامه: 11:51:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-پزشکی و درمان

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:51:05
 • پایان برنامه: 11:56:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیامی دارد-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:56:28
 • پایان برنامه: 11:59:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

ادخلوها بسلام آمنین

ویژه برنامه محرم - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:59:50
 • پایان برنامه: 12:06:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

از شما چه پنهون 1

از شما چه پنهون - محرم دفاع مقدس - حامد عسگری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:06:13
 • پایان برنامه: 12:09:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه امام کلام امام

راه امام کلام امام - بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران - حضرت امام خمینی (ره) - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:09:07
 • پایان برنامه: 12:24:31
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاش ایرانی- دکتر یوسفی

تلاش ایرانی - دکتر عقیل یوسفی کما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:24:31
 • پایان برنامه: 12:25:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های امام صادق (ع) 1

توصیه های امام صادق (ع) برای پیاده روی اربعین - قسمت اول کنترل زبان - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:25:55
 • پایان برنامه: 12:28:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیاده روی اربعین سلاحی در برابر دشمن

پیاده روی اربعین سلاحی در برابر دشمن - گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:28:24
 • پایان برنامه: 12:29:16
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت۱۵

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:29:16
 • پایان برنامه: 12:30:12
 • طول برنامه:

چهلچراغ-صنعت نفت خام

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:30:12
 • پایان برنامه: 12:33:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-سرمایه گذاری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:33:38
 • پایان برنامه: 12:33:50
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:33:50
 • پایان برنامه: 12:34:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

گام دوم - ثمرات

گام دوم - ثمرات - ویدئو کامنت - برجسته سازی ثمرات حاصل از گام اول انقلاب - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:34:56
 • پایان برنامه: 12:36:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

شورکمک رسانی

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:36:50
 • پایان برنامه: 12:52:33
 • طول برنامه:15 دقیقه

عزاداری 10 روز قبل

بدونیم بد نیست - چرا عزاداری امام حسین (ع) از اول محرم آغاز می شود - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:52:33
 • پایان برنامه: 12:55:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

قصه توپ رنگ 2

کلیپ قصه توپ رنگ - قسمت دوم - تولید مرکز دنا - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:55:33
 • پایان برنامه: 12:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قهرمان تولید - محمد عصارزادگان

قهرمان تولید - محمد عصار زادگان - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:58:00
 • پایان برنامه: 13:03:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

تکیه بر بیگانگان در مسائل اقتصادی خطاست

تکیه بر بیگانگان در مسائل اقتصادی خطاست - گوشه از سخنان رهبر معظم انقلاب - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:03:54
 • پایان برنامه: 13:04:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران- قسمت۱۴

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:04:55
 • پایان برنامه: 13:10:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

از شما چه پنهون 2

از شما چه پنهون - محرم دفاع مقدس - محسن جعفری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:10:48
 • پایان برنامه: 13:12:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های امام صادق (ع) 2

توصیه های امام صادق (ع) برای پیاده روی اربعین - قسمت دوم خوش رفتاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:12:05
 • پایان برنامه: 13:19:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

مدال مادری

مدال مادری - روایتی از دیدار نخبه علمی با مقام معظم رهبری- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:19:52
 • پایان برنامه: 13:21:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

انیمیشن ویژه محرم

انیمیشن ویژه محرم - السلام علیک یا اباعبدالله - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:21:40
 • پایان برنامه: 13:24:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایرانی بخواهیم

مستند کوتاه ایرانی بخواهیم - ترغیب خرید کالای ایرانی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:24:48
 • پایان برنامه: 13:25:36
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدبرق

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:25:36
 • پایان برنامه: 13:31:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ در آرزوی شهادت

کلیپ در آرزوی شهادت - سخنان مقام معظم رهبری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:31:11
 • پایان برنامه: 13:34:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

ابراهیم هادی

ابراهیم هادی - روایتی کوتاه از زندگی شهید ابراهیم هادی - انیمیشن عروسکی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:34:33
 • پایان برنامه: 13:36:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های امام صادق (ع) 3

توصیه های امام صادق (ع) برای پیاده روی اربعین - قسمت سوم ذکر یاد خدا - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:36:06
 • پایان برنامه: 13:38:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم: پرورش بز سانن

از کجا شروع کنم: پرورش بز سانن - ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:38:28
 • پایان برنامه: 13:43:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود پرتو امید

سرود پرتو امید - گروه سرود اسراء - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:43:16
 • پایان برنامه: 13:43:21
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:43:21
 • پایان برنامه: 13:46:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک-تولید

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:46:09
 • پایان برنامه: 13:48:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

محبت اهل بیت - حجت الاسلام عالی

محبت اهل بیت - حجت الاسلام و المسلمین عالی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:48:21
 • پایان برنامه: 13:50:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه حل مشکلات تولیدداخلی است-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:50:44
 • پایان برنامه: 13:51:42
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت۱۳

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:51:42
 • پایان برنامه: 13:55:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

دست آوردهای انقلاب اسلامی 2

مستند کوتاه دست آوردهای انقلاب اسلامی - نگاهی به گوشه ای از موفقیت های ایران بعد از انقلاب - قسمت دوم- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:55:55
 • پایان برنامه: 13:59:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

یک بشکه نفت

یک بشکه نفت - اهمیت خام فروشی نکردن نفت خام - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:59:38
 • پایان برنامه: 14:00:26
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدبنزین

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:00:26
 • پایان برنامه: 14:00:31
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:00:31
 • پایان برنامه: 14:06:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

از شما چه پنهون 3

از شما چه پنهون - محرم دفاع مقدس - حسین خلیلی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:06:55
 • پایان برنامه: 14:11:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:11:27
 • پایان برنامه: 14:12:25
 • طول برنامه:

طبیعت ایران- قسمت۱۲

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:12:25
 • پایان برنامه: 14:13:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

گزارش شرکت های کوچک و متوسط

گزارش شرکت های کوچک و متوسط - ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:13:51
 • پایان برنامه: 14:27:23
 • طول برنامه:13 دقیقه

بدونیم بد نیست زیارت قبور اهل بیت

بدونیم بد نیست - آیا زیارت قبور اهل بیت شرک است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:27:23
 • پایان برنامه: 14:30:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ یابن الشبیب - ویژه محرم

نماهنگ یابن الشبیب ویژه محرم - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:30:13
 • پایان برنامه: 14:33:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

سخنان رهبری در مورد اربعین 1

سخنان رهبری در مورد اربعین 1 - ویژه ایام اربعین - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:33:34
 • پایان برنامه: 15:18:11
 • طول برنامه:44 دقیقه

معادله نصر2

معادله نصر2 - مصاحبه اختصاصی با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان - قسمت دوم - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:18:11
 • پایان برنامه: 15:21:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ماپیشرفته ایم-حمل ونقل دریایی

تولیدشده در شبکه پنج - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:21:24
 • پایان برنامه: 15:22:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-معدن فیروزه

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:22:32
 • پایان برنامه: 15:29:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

قطب نما - سند مقاومت

قطب نما - سند مقاومت - تاریخچه مقاومت خرمشهر و اثرات آن بر ایران - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:29:55
 • پایان برنامه: 15:49:31
 • طول برنامه:19 دقیقه

بدون مرز

مستند بدون مرز - حقوق بشر آمریکائی _ پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:49:31
 • پایان برنامه: 15:51:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

تربت

روایت های کوتاه از اهل بیت رسول خدا - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:51:49
 • پایان برنامه: 15:58:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

از شما چه پنهون 4

از شما چه پنهون - محرم دفاع مقدس - حسین خلیلی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:58:11
 • پایان برنامه: 15:59:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های امام صادق (ع) 4

توصیه های امام صادق (ع) برای پیاده روی اربعین - قسمت چهارم نماز - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:59:37
 • پایان برنامه: 15:59:49
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:59:49
 • پایان برنامه: 16:03:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت گردشگری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:03:44
 • پایان برنامه: 16:09:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

اهمیت نماز-حجت الاسلام مومنی

اهمیت نماز - فرازی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین مومنی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:09:21
 • پایان برنامه: 16:15:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ حقیقت

نماهنگ حقیقت - ویژه دفاع مقدس پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:15:32
 • پایان برنامه: 16:20:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

عبد صالح 2

عبد صالح - خاطراتی از حضرت امام خمینی به روایت حضرت آیت الله خامنه ای - از آمریکا می ترسید؟ پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:20:52
 • پایان برنامه: 16:47:58
 • طول برنامه:27 دقیقه

قاب خاکی

قاب خاکی - روایتی مستند از حضور رهبر انقلاب در جمع مردم زلزله زده کرمانشاه - آبان96 - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:47:58
 • پایان برنامه: 16:48:57
 • طول برنامه:

طبیعت ایران- قسمت۱۱

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:48:57
 • پایان برنامه: 16:49:02
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:49:02
 • پایان برنامه: 16:53:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

از شما چه پنهون 5

از شما چه پنهون - محرم دفاع مقدس - غلامحسین دربندی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:53:19
 • پایان برنامه: 16:56:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

علاج مسائل کشور

علاج مسائل کشور پافشاری بر شعارهای انقلابی است - سخنان رهبری دردیدار با مجلس خبرگان -پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:56:38
 • پایان برنامه: 16:59:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

نان مردم را آجر نکنیم

مستند کوتاه نان مردم را آجر نکنیم - اهمیت خرید کالای ایرانی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:59:13
 • پایان برنامه: 17:00:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

نا امیدی

نباید اجازه بدهیم نا امیدی وارد زندگی مردم بشود - سخنان رهبری در دیدار با مجلس خبرگان - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:00:32
 • پایان برنامه: 17:02:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم ؟ نقره کوبی

از کجا شروع کنم ؟ - این قسمت نقره کوبی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:02:49
 • پایان برنامه: 17:06:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

سخنان رهبری در مورد اربعین 2

سخنان رهبری در مورد اربعین 2 - ویژه ایام اربعین - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:06:21
 • پایان برنامه: 17:07:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های امام صادق (ع) 5

توصیه های امام صادق (ع) برای پیاده روی اربعین - قسمت پنجم مسئولیت پذیری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:07:45
 • پایان برنامه: 17:11:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

سفر نفت

سفر نفت - اهمیت خام فروشی نکردن - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:11:28
 • پایان برنامه: 17:12:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولیدفولاد

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:12:37
 • پایان برنامه: 17:22:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ و اکنون گام دوم

نماهنگ و اکنون گام دوم - به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:22:18
 • پایان برنامه: 17:24:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

تسهیل در مجوزهای کسب و کار ۱

تسهیل در مجوزهای کسب و کار ۱ - ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:24:09
 • پایان برنامه: 17:27:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-اقتصاد

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:27:51
 • پایان برنامه: 17:32:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

برای مهتاب به مقصد رسید

برای مهتاب به مقصد رسید - شهید علی خوش لفظ - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:32:00
 • پایان برنامه: 17:33:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران- قسمت۱۰

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:33:00
 • پایان برنامه: 17:38:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

از شما چه پنهون 6

از شما چه پنهون - محرم دفاع مقدس - محمدابراهیم باباجانی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:38:48
 • پایان برنامه: 17:42:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

سیاست دوران پهلوی

سیاست دوران پهلوی - داستان احداث خط آهن در دوران پهلوی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:42:33
 • پایان برنامه: 17:47:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

داستان رسول ترک

داستان رسول ترک - حجت الاسلام و المسلمین پناهیان - ویژه محرمخ پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:47:08
 • پایان برنامه: 17:48:03
 • طول برنامه:

چهلچراغ-ذخایرنفت و گاز

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:48:03
 • پایان برنامه: 17:51:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک کالای قاچاق

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:51:37
 • پایان برنامه: 17:52:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:52:37
 • پایان برنامه: 17:54:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

دشمنان سرانجام زانو می زند

دشمن سرانجام زانو می زند - نگاهی به دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:54:32
 • پایان برنامه: 17:57:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

شاهرخ ضرغام

شاهرخ ضرغام - روایتی کوتاه از زندگی شهید شاهرخ ضرغام - انیمیشن عروسکی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:57:29
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آه از دوری

نماهنگ آه از دوری - حسین طاهری - ویژه محرم - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران- قسمت۹

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:06:00
 • پایان برنامه: 18:07:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولیدسیمان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:07:04
 • پایان برنامه: 18:07:09
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:07:09
 • پایان برنامه: 18:13:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

از شما چه پنهون 7

از شما چه پنهون - محرم دفاع مقدس - سردار هادی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:13:33
 • پایان برنامه: 18:13:45
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:13:45
 • پایان برنامه: 18:17:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک تولیدکالای ملی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:17:44
 • پایان برنامه: 18:29:49
 • طول برنامه:12 دقیقه

بدونیم بد نیست ضریح امام رضا

بدونیم بد نیست - چرا برای ضریح امام رضا انقدر هزینه می شود - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:29:49
 • پایان برنامه: 18:38:19
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ زیارت الحسین

نماهنگ زیارت الحسین - ویژه محرم - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:38:19
 • پایان برنامه: 18:39:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های امام صادق (ع) 6

توصیه های امام صادق (ع) برای پیاده روی اربعین - قسمت ششم دوری از گناه هنگام سفر - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:39:52
 • پایان برنامه: 19:30:17
 • طول برنامه:50 دقیقه

معادله نصر 3

معادله نصر3 - مصاحبه اختصاصی با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان - قسمت اول - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:30:17
 • پایان برنامه: 19:31:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران- قسمت۸

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:31:21
 • پایان برنامه: 19:32:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-صادرات سیمان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:32:25
 • پایان برنامه: 19:52:47
 • طول برنامه:20 دقیقه

قصه رسیدن-عماد صالحی نژاد

قصه رسیدن-عماد صالحی نژاد - روایت یک کارآفرینی موفق - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:52:47
 • پایان برنامه: 19:56:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

کرامت حضرت سیدالشهداء

کرامت حضرت سیدالشهداء - صابر خراسانی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:56:10
 • پایان برنامه: 20:19:09
 • طول برنامه:22 دقیقه

تب 33 درجه

مستند تب 33 درجه - روایتی از جنگ 33 روزه میان حزب الله لبنان و رژیم اشغالگر قدس - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:19:09
 • پایان برنامه: 20:23:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

چله - خانواده شهید احمدی روشن

مستند چله - خانواده شهید احمدی روشن - ویژه اربعین - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:23:29
 • پایان برنامه: 20:28:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

از شما چه پنهون 8

از شما چه پنهون - محرم دفاع مقدس - جانباز سرافراز مصطفی باغبانی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:28:02
 • پایان برنامه: 20:28:35
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:28:35
 • پایان برنامه: 20:32:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک انرژی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:32:54
 • پایان برنامه: 20:36:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

بین سطور-شرکت بلک واتر

بین سطور - شرکت بلک واتر - صحبتهای مقام معظم رهبری در مورد شرکت تروریستی بلک واتر - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:36:56
 • پایان برنامه: 20:50:41
 • طول برنامه:13 دقیقه

رازهایی برای حال و آینده

مستند راز هایی برای حال و آینده - واکاوی تاریخ گذشته - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:50:41
 • پایان برنامه: 20:57:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ بی امان گریه کردم

کلیپ بی امان گریه کردم - ویژه محرم - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:57:22
 • پایان برنامه: 20:58:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران- قسمت۶

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:58:24
 • پایان برنامه: 21:00:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم: پرورش گل نسترن

از کجا شروع کنم: پرورش گل نسترن- ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:00:47
 • پایان برنامه: 21:03:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

گام دوم -ثروت عظیم

گام دوم - ثروت عظیم - مستند موشن - نگاهی به ثروت های مادی و معنوی کشور در جهات پیشرفت از نگاه رهبر انقلاب - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:03:32
 • پایان برنامه: 21:08:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ امیری یا حسین

نماهنگ امیری یا حسین - حسن کاتب کربلایی و محمد معتمدی کربلایی - ویژه اربعین - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:08:43
 • پایان برنامه: 21:15:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

از شما چه پنهون 9

از شما چه پنهون - محرم دفاع مقدس - مجتبی جعفری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:15:57
 • پایان برنامه: 21:18:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

اهمیت تولید و اشتغال

اگر مسئولان به تولید و اشتغال اهمیت بدهند... - گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:18:50
 • پایان برنامه: 21:23:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

معامله شرف

نماهنگ «معامله شرف» - مروری بر شکست‌های پی‌درپی طرح‌های سازشکارانه ایالات متحده آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی در دهه‌های اخیر و زمینه محکوم به شکست بودن طرح جعلی «معامله‌ی قرن» - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:23:31
 • پایان برنامه: 21:31:51
 • طول برنامه:8 دقیقه

یادآوری 10-درسدن

یادآوری10 - درسدن ، شهری میان شعله ها - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:31:51
 • پایان برنامه: 21:38:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

افول آمریکا 1

افول آمریکا - اشاره ای به تاریخچه شکل گیری آمریکا - قدرت نامشروع - اضمحلال ایالت متحده - قسمت اول - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:38:02
 • پایان برنامه: 21:42:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ پنجره ای رو به گذشته

نماهنگ رو به گذشته - ویژه دفاع مقدس - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:42:40
 • پایان برنامه: 21:44:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه - اشاره گذرای رئیس جمهور به دشمنی آمریکا با ملت ایران - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:44:24
 • پایان برنامه: 21:46:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

دولت آمریکا منفورترین دولت دنیا

دولت آمریکا منفورترین دولت دنیاست - سخنان رهبری در دیدار با مجلس خبرگانپخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:46:52
 • پایان برنامه: 21:48:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های امام صادق (ع) 7

توصیه های امام صادق (ع) برای پیاده روی اربعین - قسمت هفتم امنیت سفر - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:48:05
 • پایان برنامه: 21:52:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ حسین لبیک

کلیپ حسین لبیک - ویژه محرم - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:52:53
 • پایان برنامه: 21:55:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

توصیه ائمه درباره زیارت

توصیه ائمه درباره زیارت - گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:55:06
 • پایان برنامه: 21:56:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه - کودکانتان را دوست بدارید

میان برنامه - کودکانتان را دوست بدارید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:56:06
 • پایان برنامه: 22:06:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

جهاد خدمت

جهاد خدمت - نصایح مقام معظم رهبری به جهادگران - دیدار تنی چند از گروههای جهادی با مقام معظم رهبری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:06:13
 • پایان برنامه: 22:07:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولید آلومینیوم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:07:23
 • پایان برنامه: 22:07:28
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:07:28
 • پایان برنامه: 22:11:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک علم و فناوری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:11:02
 • پایان برنامه: 22:16:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

از شما چه پنهون 10

از شما چه پنهون - محرم دفاع مقدس - حاج مهدی سلحشور - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:16:31
 • پایان برنامه: 22:21:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ فرشته

نماهنگ فرشته - ویژه دفاع مقدس - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:21:27
 • پایان برنامه: 22:24:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه دشوار عزم راسخ

نماهنگ راه دشوار ، عزم راسخ - سخنان مقام معظم رهبری - ویژه محرم - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:24:18
 • پایان برنامه: 22:26:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

نه به خام فروشی

نه به خام فروشی - موشن - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:26:06
 • پایان برنامه: 22:28:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

همه بدانند جمهوری اسلامی خیلی قویست

همه بدانند جمهوری اسلامی خیلی قویست - گزیده بیانات رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:28:34
 • پایان برنامه: 22:30:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:30:06
 • پایان برنامه: 23:14:55
 • طول برنامه:44 دقیقه

معادله نصر 4

معادله نصر4 - مصاحبه اختصاصی با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان - قسمت اول - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:14:55
 • پایان برنامه: 23:15:53
 • طول برنامه:

طبیعت ایران- قسمت۵

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:15:53
 • پایان برنامه: 23:19:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیشرفت واقعی

پیشرفت واقعی - پیشرفت نیروهای مسلح و مردم در جنگ تحمیلی از لسان رهبری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:19:05
 • پایان برنامه: 23:48:51
 • طول برنامه:29 دقیقه

پای دیوار مرز 2

پای دیوار مرز - این قسمت دیدار بلوچ - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:48:51
 • پایان برنامه: 23:49:03
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:49:03
 • پایان برنامه: 23:53:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

از شما چه پنهون 11

از شما چه پنهون - محرم دفاع مقدس - حاج مهدی سلحشور - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:53:18
 • پایان برنامه: 23:54:08
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدخودرو

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:54:08
 • پایان برنامه: 23:54:13
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:54:13
 • پایان برنامه: 23:56:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

دولت و تولید: حمایت از فناوری نو

دولت و تولید: حمایت از فناوری نو- ستاد رسانه ای رونق تولید - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:56:23
 • پایان برنامه: 23:59:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:23:59:46
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

مستند سراج

پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما