جدول پخش

رادیو تهران
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تهران در شب(زنده)

مجله رادیویی شبانگاهی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یك آسمان محبت

شیوه تعامل با سالمندان

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

معبر

معرفی عملیات های دفاع مقدس

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جهان مجازی(تكرار)

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گذر از شب

مجله اجتماعی

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سایه روشن(تكرار)

مستند

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شباهنگ

شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

همسنگر

بررسی تاریخ شفاهی دفاع مقدس

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

با تو، از تو آغاز می كنم

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان صبح به افق تهران: 5:19، مؤذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

كلام امیر

شرح جملات قصار، خطبه ها و حكمت های نهج البلاغه

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صبح انتظار

پخش دعای ندبه، گفتگو درباره ظهور امام زمان (عج)، مفهوم انتظار و شرایط منتظران

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بوی گل در كوچه ها

معرفی شهدای دفاع مقدس و نام گذاری كوچه ها به نام شهدا

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رادیو بی سیم

تهران قدیم

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جمعه گشت

طبیعت گردی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گاهشمار تهران

یادآوری مناسبت های مذهبی، ملی و فرهنگی تقویم

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

همراه با طبیعت

معرفی بخش های متنوع گردشگری، محیط زیست و مسائل زیست شهری- ردپای طبیعت

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

خانه هفتم

مسابقه خانوادگی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 30 دقیقه

در ساحت حضور(زنده)

انعكاس خطبه‌های نماز جمعه و تبیین موضوع‌ ها و محورهای مطرح شده در نماز جمعه- اذان ظهر: 12:18، مؤذن: كریم منصوری

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

از حرف تا واژه

معرفی مثل ها و واژه ها

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پخش

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

زنگ تفریح

مسابقه ای بین دو گروه از یك مدرسه

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شطرنج با شیطان

بررسی نحله ها و فرقه های انحرافی و عرفان های كاذب

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشاعره

شعرخوانی و مسابقه مشاعره با دو گروه از شاعران جوان

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دنده پنج

كارشناس: مهندس محمدرضا پورعبدالله، آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

افق آسمان

برنامه ویژه اذانگاهی- اذان مغرب به افق تهران: 18:12، مؤذن: شیخ محمد هلباوی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

توشنبه

طنز و سرگرمی

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پخش

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

آب و تاب

مهمان: آرش خوشخو(روزنامه نگار و منتقد سینما)، آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تمام قد

گفتگو با مشاهیر تهران

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كتاب شب

بازخوانی كتاب "سپیدارهای صبح"