جدول پخش

رادیو تهران
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تهران 24(زنده)

گزیده ای از بخش های جذاب و شنیدنی برنامه های 24 ساعت گذشته

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 55 دقیقه

بیدار باش تهران(زنده)

اذان صبح به افق تهران: 4:47، جنگ مبتنی بر موسیقی و ترانه

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش و آیتم كوتاه درباره لحظه ها

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ترانك

توام با موسیقی، ترانه و گفتارهای كوتاه به زبان طنز

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش، آیتم های كوتاه درباره نان

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه تهران، ایران و جهان

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

پارك شهر(زنده)

پیگیری رویدادهای حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گفت و گو با مسئولین مرتبط

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای شهر

اخبار ترافیكی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای شهر

ترافیك

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه پارك شهر(زنده)

پیگیری رویدادهای حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گفت و گو با مسئولین مرتبط

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

پخش، آیتم های كوتاه درباره كالای ایرانی

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صدای شهر

ترافیك

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تهران كلینیك(زنده)

بررسی پرونده های سلامت و پزشكی

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه تهران، ایران و جهان

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تهران ورزشی(زنده)

اطلاع رسانی اخبار ورزشی، پیگیری رویدادها و حواشی مسابقات ورزشی، ارتباط با مسئولین

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سعادت آباد(زنده)

اذان ظهر به افق تهران: 11:50، مهربانی، مهرورزی و حقوق شهروندی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش و آیتم كوتاه درباره مهربانی

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ادامه سعادت آباد(زنده)

مهربانی، مهرورزی و حقوق شهروندی

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نی نامه

مستند گفتگو با شخصیتهای مشهور آیینی

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

انقلاب تا آزادی

شاهدان عینی از«انقلاب تا آزادی» می گویند

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صاحب عزا

برگزیده سخنرانی بزرگان پیرامون محرم و صفر همراه با قصه های كوتاه و قطعه های ادبی

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خانه ما(زنده)

چگونگی رفتار با كودك نابینا

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

از رادیو تهران بپرسید(زنده)

تعامل با مخاطبان، پاسخگوی تمامی پرسش های مخاطبان

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

021(زنده)

مسابقه تلفنی بین شركت كننده های برنامه

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه تهران، ایران و جهان

 • شروع برنامه:16:35:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه 021(زنده)

مسابقه تلفنی بین شركت كننده های برنامه

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای شهر

اخبار ترافیكی

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تهران میدان شهدا

برگی از زندگی سنگر سازان بی سنگر

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك جرعه از صحیفه

پیام های اخلاقی و عرفانی از دعاها و مناجات امام چهارم شیعیان

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اذان

اذان مغرب به افق تهران: 17:48

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تهران من(زنده)

ده دقیقه چشماتون رو ببندید، چه حسی دارید؟

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای شهر

اخبار ترافیكی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه تهران من(زنده)

ده دقیقه چشماتون رو ببندید، چه حسی دارید؟

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای شهر

اخبار ترافیكی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

ادامه تهران من(زنده)

ده دقیقه چشماتون رو ببندید، چه حسی دارید؟

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صدای شهر

اخبار ترافیكی

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

گفتاورد

تبیین موضوعات اندیشه ای

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

شش نقطه

روز جهانی نابینایان(عصای سفید)

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش خانه پرخاطره

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تهران ورزشی(تكرار)

تحلیل و بررسی رویدادهای ورزشی در گفت و گو با مسئولین ورزش

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كتاب شب

بازخوانی رمان «ماجراهای حیرت‌انگیز بارن فن مونهاوزن» با صدای بهروز رضوی

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

ساعت صفر

مضمون جملات آموزنده، دل نوشته ها، نكات كوتاه عرفانی، سخنان بزرگان، مطالب پند آموز و متن های قصار