جدول پخش

رادیو تهران
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تهران در شب(زنده)

مجله تعاملی اجتماعی- ویژه محرم

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

نمایش رادیویی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبیه او

ویژه محرم

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتاورد

گفتگو محور

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

عبور آه تا شانه های ماه

ویژه محرم

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تسبیح باران

برنامه مذهبی-عرفانی ویژه اذان صبح- اذان صبح به افق تهران: 04:32

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سایه روشن

مستند ویژه محرم

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سكانس حماسه

سینما و دفاع مقدس

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از رادیو تهران بپرسید

پاسخگویی به سوالات شنوندگان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پزشكی توسط كارشناسان

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گاهشمار تهران

یادآوری مناسبت های دینی، مذهبی و فرهنگی

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

صبح تهران(زنده)

ویژه محرم

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

با نوای كاروان

ویژه محرم

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پخش

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بر بلندای همت

گفتگو با كارآفرینان برتر

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تهران ورزشی(زنده)

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ذره بین(زنده)

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

پنجره ای برای تماشا

برنامه اذانگاهی- اذان ظهر به افق تهران: 11:55

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سكانس حماسه

سینما و دفاع مقدس

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نمایشگاه صنعت پتروشیمی- ایران پلاست

ویژه برنامه یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت پتروشیمی- ایران پلاست

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اینجا تهران است(زنده)

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سایه روشن

ویژه محرم

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خانه ما(زنده)

تأثیر شركت در عزاداریهای ماه محرم بر اجتماعی شدن كودك

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گذری در تهران

معرفی اماكن تاریخی و میراث فرهنگی تهران- موزه فرش ایران

 • شروع برنامه:16:35:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صدای شهر

اطلاع رسانی اخبار، اطلاعات شهری، ترافیك و...

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ورزش از رادیو تهران

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

از رادیو تهران بپرسید(زنده)

پاسخگویی به سوالات شنوندگان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پزشكی توسط كارشناسان

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

افق آسمان

برنامه اذانگاهی- اذان مغرب به افق تهران: 18:13

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

از اروند تا بیكران

ویژه هفته دفاع مقدس و محرم

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

همنوایان تهرانی

آموزش مداحی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مرورگر 1332(زنده)

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

هیئت

ویژه محرم

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شقایق نامه

ویژه محرم

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مقتل خوانی

ویژه محرم

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتاورد

مهمان: سرهنگ ابوالقاسم خاتمی(معاون اجتماعی مرزبانی كشور) آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نغمه های عاشورایی

ویژه محرم

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كتاب شب

برخوانی كتاب "خون خدا"، نویسنده: حجت الاسلام جواد محدثی