جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

شب آفتابی(تكرار)

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

وطن ساز(تكرار)

معرفی كارآفرین در حوزه بازی سازی و آموزش- معرفی كارآفرین و تولیدكننده لوله های پولی اتیلن

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ما میتوانیم(تكرار)

استفاده و حمایت از تولیدات داخلی در دوران دفاع مقدس و بهره گیری از تجربیات آن دوران در اقتصاد كشور

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:34:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

روستای ما(تكرار)

روستای نقاب

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

اخلاق در تجارت(تكرار)

لوازم تصمیم گیری صحیح- قسمت دوم

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح: 5:25

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حجره(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال- نجاری

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

روز از نو(زنده)

شما خودتان را آدم موفقی در شغل و كسب و كارتان می دانید یا دیگران را؟

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رویش

نقش مدیریت جهادی در رونق اقتصاد و كسب و كار

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

چه اشتباهاتی از طرف والدین آینده مالی فرزندان را خراب میكند؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

كالای ایرانی(زنده)

تولید ظروف چینی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

عیار(تكرار)

اذان ظهر: 12:18 موذن: استاد مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه

مسابقه اقتصادی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خوشه چین

راهبردهای صرفه جویی واقعی آب در كشور به خصوص در بخش كشاورزی

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقتصاد مجازی

اقتصاد مجازی و مدیریت ارتباط با مشتریان

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

چالش

آیا با باروری ابرها می توان بخشی از اثرات منفی تغییرات آب و هوایی را جبران كرد؟

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تدبیر

راهكارهای مدیر مدعو در رفع چالش موجود

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 18:06- موذن: استاد كریم منصوری- آیا شما با افزایش قیمت سیگارموافقید؟ چرا؟

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما

روستای نی احمد بیك

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رهیافت(زنده)

توسعه سواحل مكران و الزامات آن- ویژگی ها و ظرفیت های اقتصادی و تجاری منطقه مكران

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ساعت صنعت

توانمندی كشور در صنعت CNG

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

تولید ظروف چینی