جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(تكرار)

آیا با كار كردن دانشجویان در حین تحصیل موافقید؟ حتی كسانی كه استطاعت مالی دارند؟

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

در خلوت حضور

ویژه برنامه سحرگاهی ماه مبارك رمضان- آثار و تبعات اعمال و رفتار فردی و اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات- اذان صبح: 4:14 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل یك جزء قرآن كریم

ترتیل یك جزء قرآن كریم

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما(تكرار)

مشكلات شوراهای روستاها

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حجره(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال- پیراهن دوزی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

روز از نو

مصرف زدگی و بهینه مصرف نكردن افراد چه تأثیری بر اقتصاد كشور دارد؟

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رویش

بررسی كسب و كارهای تعاونی زنان- قوانین و مسایل حقوقی آن

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

شما با چه روش هایی بهره وری رو به كودكانتون آموزش می دید؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

كالای ایرانی(زنده)

وضعیت صنعت اكستروژن

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه

مسابقه اقتصادی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

یك نكته از تاریخ(تكرار)

نگاه حضرت آیت الله ابوالقاسم خویی به ولایت فقیه

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر: 13:01 موذن: استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ارمغان طبیعت

تغذیه در دوران مختلف

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقتصاد مجازی(تكرار)

مهارتهای شغلی مورد نیاز در هزاره سوم

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

خانه تا كارخانه

منظور از تورهای صنعتی چیست و برگزاری چنین تورهایی چه كمكی به فعالان صنایع كوچك برگزاری می كند؟

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آن روی سكه

تحلیل اقتصاد امپراطوری عثمانی

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

راه ابریشم

مهارتهای ضروری برای تبدیل شدن به یك فرد حرفه ای در مذاكرات تجاری بین الملل

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

به نظر شما راهكارهای افزایش بهره وری در تولید داخلی چیست و چه ثمراتی دارد؟

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما

مشكلات دهیاران

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط اقتصاد

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

لحظه های اجابت

اذان مغرب: 20:28 موذن: استاد كریم منصوری- ویژه برنامه افطار ماه مبارك رمضان

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ساعت صنعت(تكرار)

بهره گیری از تكنولوژی و فناوری روز دنیا در صنعت سنگ

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ

روند حضور فیلم های ایرانی به عنوان یك كالای فرهنگی در عرصه های بین المللی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

وضعیت صنعت اكستروژن