جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شب آفتابی(زنده)

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

تولید اسباب بازی

 • شروع برنامه:01:55:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

نود و هشتی ها(تكرار)

بنظر شما شرط اول برای پذیرش یك مسئولیت خطیر با تبعات اقتصادی چیست؟

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

اقتصاد در نهج البلاغه(تكرار)

فرازی از خطبه های نهج البلاغه

 • شروع برنامه:04:29:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

روستای ما(تكرار)

ایجاد صنایع تبدیلی محصولات دامی در روستاها

 • شروع برنامه:04:54:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اذان صبح

اذان صبح: 05:25 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

قرار

بحث پیرامون مباحث مذهبی

 • شروع برنامه:06:29:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

روز از نو- خبر(زنده)

اطلاع رسانی از مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

رهنما

توصیه ها و رهنمودهای رهبر كبیر انقلاب(ره)

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:44:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

ایستگاه نود و هشت- خبر(زنده)

قراره برای رفتن به كوهی كه قله اش ثروت و موفقیت است كوله بارتان را ببندید در این كوله بار چه چیزهایی می گذارید تا توشه راهتان شود و برای رسیدن به قله كمكتان كند؟

 • شروع برنامه:09:44:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسطنزاپ كاسبی

بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی (هزینه های فرهنگی) در قالب طنز

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

#خبر

پخش اخبار روز

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

روی خط بازار

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

كالای ایرانی

تولید پوشاك(زنانه)

 • شروع برنامه:11:54:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان ظهر

اذان: 12:18، موذن: استاد مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

راه ابریشم

مقصد صادراتی محصولات دانش بنیان

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

#خبر

پخش اخبار روز

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

انتخاب با شماست

ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:13:29:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ارمغان طبیعت(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

#خبر

پخش اخبار روز

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقتصاد مجازی(تكرار)

رهگیری كاربران در تبلیغات اینترنتی

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

#خبر

پخش اخبار روز

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

اقتصاد و فرهنگ

بحث كاركرد تعامل بین فرهنگ و پیشرفت اقتصادی

 • شروع برنامه:15:29:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

رادیو انتخاب

چالش های پیشروی مجلس اینده در حوزه های مختلف

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

دكه(تكرار)

بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی (هزینه های فرهنگی) در قالب طنز

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما

كارآفرینی در روستای حصار زیرك‌

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راه پیشرفت

توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

اذان: 18:07، موذن: استاد مرحوم شیخ محمد طوخی

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رهیافت(زنده)

سالگرد ابلاغ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ساعت صنعت(تكرار)

بهره گیری از فناوری روز دنیا در صنعت ژنراتور برقی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

ارمغان طبیعت(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش(تكرار)

نمایشی پیرامون مباحث اقتصادی

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك:98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:54 دقیقه

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها