جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب آفتابی(تكرار)

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

كنستانتره سرب- میزان تولید و ظرفیت های افزایش تولید

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(تكرار)

زنان، مدیران خاموش اقتصاد خانواده، شما با این جمله موافقید یا مخالف؟

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تدبیر(تكرار)

مدیریت پیشین منمابع انسانی

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

ارمغان طبیعت(تكرار)

اصلاح نژاد در پرورش گوسفند

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:24:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

روزی پاك(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اذان صبح

اذان صبح: 04:58 موذن: استاد مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما(تكرار)

بیمه قالیبافان روستایی

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حجره(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال- فروشگاه مواد غذایی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

جشن رهایی

رهایی از تعلقات مالی و دنیوی، تا كجا حاضرید از دلبستگی هایتان(تعلقات تون) بگذرید؟

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رویش

مدیریت دانش مشتری

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

در امتحان های مختلف مالی و پولی(اقتصادی) شما و خانواده چطور عمل می كنید؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

كالای ایرانی(زنده)

ارتقا صنعت سرب و روی- تعیین مشكلات و كمبود ها

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

آموزش صادرات(تكرار)

ویژگی های ظاهری كالای صادراتی

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

عیار(تكرار)

اذان ظهر: 13:07موذن: استاد محمدحسین سعیدیان- احكام معاملات در فقه و حقوق اسلام

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خوشه چین

برندسازی برنج

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقتصاد مجازی

خدمات و پیامك های ارزش افزوده

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

چالش

بسته حمایت از تولید

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فولاد ایرانی

بررسی دستورالعمل اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار فولاد

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تدبیر

مدیریت كسب و كار در حوزه صنعت مبلمان منبت- قسمت دوم

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

تشریح مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری و دلایل آن، نقش بانك مركزی به عنوان سیاست گذار و نهاد ناظر در پیشگیری از بروز مسائل پولی و بانكی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما

اشتغال و كارآفرینی روستایی و خوشه های صنعتی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

جشن رهایی(تكرار)

رهایی از تعلقات مالی و دنیوی، تا كجا حاضرید از دلبستگی هایتان(تعلقات تون) بگذرید؟

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رهیافت

اذان مغرب: 20:04 موذن: استاد كریم منصوری- راهكارهای كنترل رشد نقدینگی در كشور

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ساعت صنعت

توانمندی كشور در صنایع دفاعی ایران

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)

وضعیت قاچاق فیلم در كشور

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها