جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(تكرار)

خانم ها چه نقشی در بهره وری و بهبود شرایط اقتصاد خانواده دارند؟

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

نود و هشتی ها(تكرار)

به نظر شما اجرای قانون رفع موانع تولید چگونه موجب تحول و رونق اقتصادی می شود؟

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:44:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

روستای ما(تكرار)

روستای گایكان

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخلاق در تجارت(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح: 5:34

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حجره(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

روز از نو(زنده)

به نظر شما نظم و برنامه ریزی چقدر برای رسیدن به اهداف مالی و كاریمون موثره؟

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رویش

افزایش شانس استارتاپ برای جذب سرمایه

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

آیا شما یه خانواده موفق اقتصادی هستین؟ نشونه های یه خانواده موفق در اقتصاد و مسایل مالی چیه؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

كالای ایرانی(زنده)

فرآورده های پتروشیمی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:04:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر: 11:58

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

عیار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه

مسابقه اقتصادی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خوشه چین

جایگاه پژوهش و فناوری در خدمات كشاورزی كشور

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقتصاد مجازی

اقتصاد خویش فرما در فضای مجازی

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

چالش

فرآورده های پتروشیمی هیات مدیره اتحادیه فرآورده های نفتی آیا طرح كارورزی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان بیكار به درستی عمل كرده؟

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تدبیر

مدیریت كسب و كار در حوزه تولید صنایع دستی(زیورالات)

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 17:11- موذن: استاد محمدحسین سبزعلی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما

روستای اسلام آباد

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رهیافت(زنده)

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ساعت صنعت

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

فرآورده های پتروشیمی