جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب آفتابی(تكرار)

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

وضعیت تولید قطعات پلاستیكی و باك خودرو

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(تكرار)

تناسب مالی چقدر در ازدواج اهمیت دارد؟

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

نود و هشتی ها(تكرار)

قانون اصلاح شده چك چه می گوید؟ میزان بازدارندگی آن در برابر جرائم مربوط به چك چقدر است؟ راهكارهای پیشنهادی برای به حداقل رساندن جرائم چك چیست؟

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:44:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

اقتصاد در نهج البلاغه(تكرار)

فرازی از خطبه های نهج البلاغه

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:29:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح: 05:13 موذن: استاد شهید حسن دانش

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روستای ما(تكرار)

روستای امامزاده بزم

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

روزی پاك(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

روز از نو

اطلاع رسانی از مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

رویش

معرفی كسب و كارهای حوزه بوم گردی

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

می گویند فلانی دود چراغ خورده به چه معناست؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(زنده)

سهم هر فرد در حمایت از تولید- مشكلات قطعه سازان خودرو

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

اذان ظهر: 11:49، موذن: استاد مرحوم حسین صبحدل- مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

عیار(تكرار)

بحث پیرامون احكام شرعی

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

آموزش صادرات(تكرار)

ویژگیهای كالاهای صادراتی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

ارمغان طبیعت

مدیریت تغذیه شتر مرغ

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

اقتصاد مجازی(تكرار)

نهادهای بین المللی شفافیت در سامانه های تجارت الكترونیكی و چالش‌های تعامل با آنها

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

خانه تا كارخانه

طرح معین چیست و چه كمكی برای صنعتگران صنایع خرد و كوچك می كند؟

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

اقتصاد برتر(تكرار)

ماهیت اقتصاد اسلامی از دیدگاه شهید صدر

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

راه ابریشم

معرفی ظرفیت های تجاری دریایی ایران

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 17:17، موذن: استاد محمدحسین سعیدیان- امام حسن عسكری علیه السلام فرمودند: دو خصلت است كه بالاتر از آنها چیزی نیست ایمان به خدا و سود رساندن به برادران(دوستان و آشنایان) برداشت شما از این حدیث چیست و چگونه به آن عمل خواهید كرد؟

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

روستای ما

روستای فهلیان

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

روی خط اقتصاد

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

رهیافت

پنج پیشنهاد افزایش جذابیت و اثرگذاری ساز و كار عرضه نفت در بورس

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

در انتظار باران(تكرار)

نشانه های حتمی ظهور

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ

راهكارهای صیانت از مالكیت فكری ادبی و هنری

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها