جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب آفتابی(تكرار)

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

وضعیت تولید دستگاههای صوتی و تصویری

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(تكرار)

با درآمد كم چه جوری قللك داشته باشیم؟ روش پس انداز چقدر مهمه آیا روش خاصی داره؟ افراد و خانواده ها چه جوری باید مدل پس انداز برای خودشون داشته باشن؟

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

نود و هشتی ها(تكرار)

بررسی و تحلیل استدلالهای مربوط به افزایش قیمت خشكبار در بازار- آیا اصولا بازار خشكبارنیاز به تنظیم و نظارت دارد؟ نظارت بر این بازار چگونه و با چه سازو كاری انجام می شود

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

روستای ما(تكرار)

استارتاپ ها در روستا، روستای الولك

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:14:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

اقتصاد در نهج البلاغه(تكرار)

فرازی از خطبه های نهج البلاغه

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح: 05:35 موذن: استاد مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

روزی پاك(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

روز از نو

اطلاع رسانی از مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

رویش

معرفی كسب و كار باشگاه های ورزشی

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وقتی!

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(زنده)

سهم هر فرد در حمایت از تولید

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:04:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

اذان ظهر: 11:58 موذن: استاد مرحوم محمد آقاتی- مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

عیار(تكرار)

بحث پیرامون احكام شرعی

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

آموزش صادرات(تكرار)

روش های حمل دریایی كالاهای صادراتی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

ارمغان طبیعت

جیره غذایی مرغ تخم گذار

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

اقتصاد مجازی(تكرار)

محدود كردن پیام رسانهای خارجی به نفع منافع ملی و اقتصادی یا به زیان آن؟

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

خانه تا كارخانه

نخبه پروری در بنگاه های كوچك و متوسط

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

اقتصاد برتر(تكرار)

ماهیت اقتصاد اسلامی از دیدگاه شهید صدر

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

راه ابریشم

رقبای ماه در صادرات محصولات دانش‌بنیان كدام كشورها هستند

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 17:12 موذن: استاد شهید محسن حاجی حسنی كارگر- یك میلیارد و صد میلیون دلار برای تكمیل ظرفیت خالی صنعت پوشاك و نساجی از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد. بنظر شما برای تكمیل ظرفیت صنایع نساجی و پوشاك چه اقدامات دیگری نیاز است؟

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

روستای ما

روستای ابر

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

روی خط اقتصاد

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

رهیافت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

در انتظار باران(تكرار)

مفهوم عدالت اقتصادی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ

مناظره موافقان و مخالفان تاسیس باغ كتاب

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها