جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

شب آفتابی(تكرار)

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

وطن ساز(تكرار)

معرفی كار آفرین درحوزه مراكز مسافرتی- معرفی كار آفرین در حوزه درهای هوشمند

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ما می توانیم(تكرار)

الگو گیری از دوران دفاع مقدس در عملی سازی اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخلاق در تجارت(تكرار)

ترغیب به كار در فرهنگ اسلامی

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:39:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح: 5:18

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

روستای ما(تكرار)

روستای مهر چین

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حجره(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال- عطاری

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

روز از نو(زنده)

به نظر شما در این روزهای پایانی سال یك خرید خوب چه خریدی است؟

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رویش

پرورش مدیران و سرپرستان كسب و كار

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

شما در خانه بیشتر اشیاء قدیمی و آنتیك دارید یا اشیاء مدرن و امروزی؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

كالای ایرانی(زنده)

تولید لوستر و روشنایی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

عیار(تكرار)

اذان ظهر: 12:18 موذن: استاد مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی- احكام مكاسب حرام

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه

مسابقه اقتصادی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خوشه چین

بررسی پرونده حقوقی-قضایی اجرای پروژه خطوط فشار قوی برق در اراضی زراعی و حقوق

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقتصاد مجازی

سواد مجازی

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

چالش

چالش های ساختاری در نظام مهندسی كشور

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تدبیر

مدیریت كسب و كار در بخش تولید تجهیزات دانش بنیان(ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی)- قسمت دوم

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 18:13- موذن: استاد حمیدرضا احمدی وفا- به نظر شما در فعالیتهای اقتصادی منافع ملی رو باید در نظر گرفت یا منافع شخصی رو؟

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما

روستای هاجر آباد

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رهیافت(زنده)

یك بام و دو هوای دولت در نرخ ارز- چرا بانك مركزی اصلاح قیمت را از خود شروع نمیكند؟

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ساعت صنعت

توانمندی كشور در صنعت ریخته گری

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ

بررسی فرصت های اقتصادی زیورآلات از جنس طلا

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

تولید لوستر و روشنایی