جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

شب آفتابی(تكرار)

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

وطن ساز(تكرار)

معرفی یك كارآفرین در حوزه مشاور خدمات فنی و مهندسی و یك كارآفرین در حوزه حمل و نقل هوشمند

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سرزمین من(تكرار)

نقش بنزین در آلایندگی هوا

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح: 04:29

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تریبون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما(تكرار)

بوم گردی روستایی و روستای قطرم

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حجره(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

روز از نو(زنده)

به نظر شما چگونه می شود فرهنگی را كه عامل پیروزی در هشت سال دفاع مقدس بود احیا كرد؟

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رویش

فرهنگ سازمانی و نقش رهبران

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

در تابستان امسال چه قدر برای ورزش هزینه كردید و چرا؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

كالای ایرانی(زنده)

موانع تولید لوله و پروفیل در كشور

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:04:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر: 11:57

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

ویژه برنامه عیار سرخ

ویژه محرم

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسابقه

مسابقه اقتصادی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خوشه چین

مرحله داشت و نگهداری از كشت پاییزه گندم

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقتصاد مجازی(تكرار)

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

چالش

بهترین شیوه های تولید برق در ایران

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 27860098

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اقتصاد در نهج البلاغه(تكرار)

مروری بر خطبه های اقتصادی نهج البلاغه- نامه‌ حضرت علی (ع) به مالك اشتر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 18:18- موذن: استاد كریم منصوری- به نظر شما چگونه می توان بهره وری آموزشی را در مدارس افزایش داد؟

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما

بوم گردی روستایی و روستای باقره

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

رهیافت(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ساعت صنعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

موانع تولید لوله و پروفیل در كشور