جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب آفتابی(تكرار)

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

وضعیت تولید سیستم های تهویه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(تكرار)

شما برای خودتان و خانواده در مسایل مالی و كاری چقدر تلاش می كنید؟

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 05:29:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 29 دقیقه

نود و هشتی ها(تكرار)

اذان صبح: 04:50 موذن: استاد قاسم رضیعی- بنظر شما دولت چه سهمی از بهای مسكن رو اون هم با چه ساز و كاری تسهیلات بده بهتره؟

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روستای ما(تكرار)

روستای پاچی میانایا یا پاچ میانا

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

روزی پاك(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

روز از نو

به نظر شما پول در چه بخش های اقتصادی در كشور هست(صنعت، كشاورزی، تجارت و بازرگانی و...)؟

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

رویش

معرفی كسب و كارهای حوزه دریا

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

منظور از حكایت حكایته موش و قالبه پنیر چیه؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(زنده)

سهم هر فرد در حمایت از تولید ملی- تامین منابع مالی برای تولیدكنندگان

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

اذان ظهر: 11:50موذن: استاد رحیم خاكی- مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

ویژه برنامه عیار سرخ(تكرار)

علل شكل گیری حادثه كربلا

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

آموزش صادرات(تكرار)

حمل و نقل بین المللی كالا

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

ارمغان طبیعت

چگونه هزینه های پرورش بوقلمون رو پایین بیاوریم؟

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

اقتصاد مجازی(تكرار)

راهكارهای دستیابی به شفافیت مالی در اقتصاد مجازی- قسمت دوم

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

خانه تا كارخانه

در چه حوزه ایی و به چه صورت در صنایع كوچك و متوسط می شود جایگاه بین المللی كسب كرد؟

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

اقتصاد برتر(تكرار)

اندیشه های اقتصادی شهید محمدباقر صدر

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

راه ابریشم

توصیه به فعالان اقتصادی در مراوده با امارات

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 17:44 موذن: استاد حسینعلی شریف- در شرایط امروز كه ما در جنگ اقتصادی هستیم فرماندهان این جنگ مسؤلان و مدیران دستگاههای اقتصادی اند.برای تقویت انگیزه این مسؤلان و مدیران شما چه پیشنهادهایی دارید؟

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

روستای ما

توانمندی در حوزه محصولات كشاورزی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

روی خط اقتصاد

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

رهیافت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

در انتظار باران(تكرار)

وظایف یاران و منتظران موعود

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ

مالكیت فكری، تهدیدها و فرصت های اقتصادی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها