جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(تكرار)

نظر شما در مورد اشتغال بانوان در مشاغل سخت چیست؟

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تدبیر(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

ارمغان طبیعت(تكرار)

سابقه‌ی پرورش گوسفند

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح: 04:48 موذن: استاد سیدمرتضی سادات فاطمی

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روزی پاك(تكرار)

بركت مال حلال

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما(تكرار)

روستای آب لاق

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حجره(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

روز از نو

به نظر شما شروع هر كار یا تصمیمی چه هزینه هایی داره؟ میشه این هزینه ها رو سرمایه گذاری در نظر گرفت؟

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رویش

راهكارهای تقویت نام و نشان تجاری

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

زمانی كه آقایون شغلشون رو از دست میدن اعضای خانواده چطور باید این شرایط رو مدیریت كنند؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

كالای ایرانی(زنده)

وضعیت تولید انواع الیاف صنایع نساجی در كشور

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه

مسابقه اقتصادی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

عیار(تكرار)

بحث پیرامون احكام شرعی

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر: 13:02 موذن: استاد مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خوشه چین

جایگاه داروهای گیاهی در بخش كشاورزی

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقتصاد مجازی

نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

چالش

ناتوانی در شفافیت مالی و عدم اجرای درست سیاست های اقتصادی مقاومتی

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تدبیر

مدیریت كسب و كار در حوزه صنعت گردشگری- قسمت سوم

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

به نظر شما چرا تولید كنندگان از بیمه تامین اجتماعی به عنوان یكی از مشكلات تولید یاد می كنند؟

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما

روستای امیر آباد

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

روی خط اقتصاد

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب: 20:05 موذن: استاد حمیدرضا احمدی وفا

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

رهیافت(زنده)

پیوستن به اتحادیه اوراسیا و فرصتهای آن

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ساعت صنعت

صادرات و خدمات فنی و مهندسی در صنعت حمل و نقل ریلی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)

بررسی تاثیر اقتصاد اطلاعات بر سایر بخش های اقتصادی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

وضعیت تولید انواع الیاف صنایع نساجی در كشور