جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(تكرار)

ذهن ما چقدر میتواند در موفقیت یا شكستمان تاثیر داشته باشد؟

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:09:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

نود و هشتی ها(تكرار)

بنظر شما طرح رجیستری تا چه حد می تونه به شفاف سازی واردات فروش و مالیات واردات موبایل كمك كنه؟

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:34:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

روستای ما(تكرار)

روستای ایرندگان

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخلاق در تجارت(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح: 5:44

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حجره(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

روز از نو(زنده)

با آدم های بدخلق، عصبی و پریشان، با اونهایی كه دائم میگن نه نمیشه و خلاصه واسه هر چیزی بهانه ای دارند، چه كار باید كرد؟

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رویش

اصول حسابداری برای كارآفرینان

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

چرا بعضی از همسران و یا سایر اعضای خانواده خیلی اختلافات پولی و مالی با هم دارن؟ در این جور مواقع چه باید كرد؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

كالای ایرانی(زنده)

تكنولوژی تولید و دانش روز تابلو برق

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

عیار(تكرار)

اذان ظهر: 12:16 موذن: استاد محمدجواد پناهی- احكام مكاسب

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه

مسابقه اقتصادی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خوشه چین

برنامه جامع كاهش ضایعات پس از برداشت محصولات كشاورزی

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقتصاد مجازی

اقتصاد مجازی در مناطق روستایی

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

چالش

بازدهی كشاورزی در مقابل آبی كه مصرف می شود- صادرات آب و خاك- تناسب آب و میزان ایجاد شغل در كشاورزی

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تدبیر

مدیریت كسب و كار در حوزه تولید و توزیع تجهیزات ساختمانی- قسمت دوم

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 17:41- موذن: استاد عبدالحسن محمدپور- شما فكر می كنید در بودجه كشور نسبت هزینه های جاری به كل هزینه ها چقدره و این نسبت چه تاثیری در اقتصاد كشورمون داره؟

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما

روستای كهلو علیا

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رهیافت(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ساعت صنعت

بهره گیری از تكنولوژی و فناوری روز دنیا در صنعت تجهیزات آزمایشگاهی پزشكی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

تكنولوژی تولید و دانش روز تابلو برق