جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

سهم من در حمایت از كالای ایرانی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(تكرار)

از نو كیسه قرض مكن قرض كردی خرج نكن

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تدبیر(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

ارمغان طبیعت(تكرار)

پرواربندی در پرورش گوسفند

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

روزی پاك(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اذان صبح

اذان صبح: 04:53 موذن: استاد قاسم رضیعی

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما(تكرار)

زیر ساخت های اشتغال روستایی- قسمت سوم

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

در انتظار باران(تكرار)

اقتصاد زمان ظهور

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

شاخه های طلایی

آخرین تحقیقات درباره كاشت و تولید انگور در كشور

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

گلستانه

هر آنچه باید درباره انواع رزها بدانیم

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

وطن ساز

اولین كسب و كارهای اشتراكی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

چرتكه(زنده)

رابطه بین مستاجر و صاحبخانه

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

بهارستان

مجلس و حمایت از صنایع داخلی و بومی مثل صنایع دستی ، فرش دست باف

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

عیار(تكرار)

اذان ظهر: 13:08 موذن: استاد رحیم خاكی- احكام معاملات در فقه و حقوق اسلام

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سفره ایرانی

استان كردستان و معرفی ظرفیت های غذایی استان

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

كار و نوا

اشعار و ترانه های كار كردی در بیان احساسات انسانی و وصف طبیعت

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

یاد ایام(تكرار)

مروری بر زندگی و فعالیت های اقتصادی بزرگان و پیشكسوتان

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

اقتصاد تعطیل نیست

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

در انتظار باران(تكرار)

اقتصاد زمان ظهور

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ما میتوانیم

اذان مغرب: 20:11 موذن: استاد حسینعلی شریف- بهره گیری از حضور آزادگان در حوزه های اقتصادی و نظامی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چشم انداز

ارزیابی اجرا و دست یابی به اهداف برنامه ششم در راستای تحقق سند چشم انداز

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)

بررسی چالش فعالان صنعت چاپ در حوزه مواد اولیه

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب آفتابی(تكرار)

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها