جدول پخش

راديو آوا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ادامه بخش شبانگاهی

ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:4 ساعت

بخش سحرگاهی

ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اذان صبح: 5:22 موذن: شیخ محمد حسین ابوزید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:4 ساعت

بخش صبحگاهی(زنده)

ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:4 ساعت

بخش نیمروزی(زنده)

ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اذان ظهر: 12:18 موذن: محمدحسین سعیدیان

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:4 ساعت

بخش عصرگاهی(زنده)

ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:4 ساعت

بخش شامگاهی(زنده)

ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اذان مغرب: 18:09 موذن: آقاتی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

بخش شبانگاهی

پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام