جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راز نگین سرخ- قسمت 12(تكرار)

حوادث این داستان گوشه ای از فراز و نشیب دفاع مقدس از آغازین روزها تا هنگام آزادسازی خرمشهر

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش راه و بیراه- قسمت 8(تكرار)

فرشاد پسر حاج صادق همراه با نامزدش به دنبال خانه ای هستند تا زندگیشان را شروع كنند اما به دلیل مشكلات مالی فرشاد راضی به اجاره كردن خانه ای نیست و...

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حافظ هفت- قسمت 37(تكرار)

سفرنامه مقام معظم رهبری به استان فارس

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش سرنوشت- قسمت 8(تكرار)

جاوید راد خانواده اش را در تصادفی از دست داده و تنها دخترش نیز همراه نوه اش از ایران رفته است. او در رابطه با اموالش تصمیماتی گرفته كه هنوز با كسی در میان نگذاشته و...

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش ققنوس- قسمت 8(تكرار)

خلیل مظفری صاحب یك شركت ساخت و ساز است او با كلاهبرداری افرادی را كه بدهكارند در مخمصه قرار میدهد تا بدین وسیله بتواند دارایی هایشان را بدست آورد و...

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش راه نجات- قسمت 8(تكرار)

خانواده حق پرست صاحب كارخانه ای در شهر ساوه هستند و میخواهند در روستای خود نیز كارخانه ای تاسیس كنند. پسرشان رضا به زودی صاحب دوقلویی میشود و...

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 04:11 موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كوچه سید علی عكاس(تكرار)

وجه تسمیه كوچه های قدیم تهران

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام اول، خط آخر(نمایش)

برنامه مستند نمایشی در خصوص آسیب های اجتماعی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گمشده(تكرار)

مردی كیفی پر از پول پیدا میكند و به دنبال صاحب كیف میگردد و آن را پیدا می كند اما...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تالار پذیرایی پایتخت- قسمت 24

این نمایش در خصوص اصلاحات ارضی شاه و درآوردن زمین های كشاورزی از دست مالكان و تقسیم آن بین رعیت هاست كه بعد از مدتی...

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هشتصد درجه مقاومت

سیامك و دوستش محقق رشته شیمی‌اند. آنها تحقیقی درباره سرامیك انجام داده اند و تحویل مسئول تحقیقات كارخانه كاشی سازی داده اند. مسئول تحقیقات، مرد نادرستی است و باعث زندانی شدن آنها می شود و...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سیفو

پس از آزادی خرمشهر، تصمیم گرفته می شود در صورت مساعد بودن وضعیت ورود به خاك عراق، مناطق اشغالی باقی مانده در جنوب فتح شود و.....

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش خواب چهل آیینه- قسمت 9

آقا محمدحسین روحی عالم برجسته خودش را برای مراسم ختم قرآن در ماه رمضان آمده میكند. این مراسم در باغ طلعتی هر سال برگزار میشود اما یكی از تجار تهرانی میخواهد آن باغ را بخرد و...

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راز نگین سرخ- قسمت 12

حوادث این داستان گوشه ای از فراز و نشیب دفاع مقدس از آغازین روزها تا هنگام آزادسازی خرمشهر

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش راه و بیراه- قسمت 9

فرشاد پسر حاج صادق همراه با نامزدش به دنبال خانه ای هستند تا زندگیشان را شروع كنند اما به دلیل مشكلات مالی فرشاد راضی به اجاره كردن خانه ای نیست و...

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شغل شریف- قسمت 1

مجموعه داستانی با رویكرد مسائل اجتماعی درباره خانواده و سبك زندگی

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 13:01 موذن: عبدالحسن محمدپور

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش سرنوشت- قسمت 9

جاوید راد خانواده اش را در تصادفی از دست داده و تنها دخترش نیز همراه نوه اش از ایران رفته است. او در رابطه با اموالش تصمیماتی گرفته كه هنوز با كسی در میان نگذاشته و...

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش راه و بیراه- قسمت 9

فرشاد پسر حاج صادق همراه با نامزدش به دنبال خانه ای هستند تا زندگیشان را شروع كنند اما به دلیل مشكلات مالی فرشاد راضی به اجاره كردن خانه ای نیست و...

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش ققنوس- قسمت 9

خلیل مظفری صاحب یك شركت ساخت و ساز است او با كلاهبرداری افرادی را كه بدهكارند در مخمصه قرار میدهد تا بدین وسیله بتواند دارایی هایشان را بدست آورد و...

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هشتصد درجه مقاومت

سیامك و دوستش محقق رشته شیمی‌اند. آنها تحقیقی درباره سرامیك انجام داده اند و تحویل مسئول تحقیقات كارخانه كاشی سازی داده اند. مسئول تحقیقات، مرد نادرستی است و باعث زندانی شدن آنها می شود و...

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش راه نجات- قسمت 9

خانواده حق پرست صاحب كارخانه ای در شهر ساوه هستند و میخواهند در روستای خود نیز كارخانه ای تاسیس كنند. پسرشان رضا به زودی صاحب دوقلویی میشود و...

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تالار پذیرایی پایتخت- قسمت 24

این نمایش در خصوص اصلاحات ارضی شاه و درآوردن زمین های كشاورزی از دست مالكان و تقسیم آن بین رعیت هاست كه بعد از مدتی...

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش خواب چهل آیینه- قسمت 9

آقا محمدحسین روحی عالم برجسته خودش را برای مراسم ختم قرآن در ماه رمضان آمده میكند. این مراسم در باغ طلعتی هر سال برگزار میشود اما یكی از تجار تهرانی میخواهد آن باغ را بخرد و...

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش سرنوشت- قسمت 9

جاوید راد خانواده اش را در تصادفی از دست داده و تنها دخترش نیز همراه نوه اش از ایران رفته است. او در رابطه با اموالش تصمیماتی گرفته كه هنوز با كسی در میان نگذاشته و...

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راز نگین سرخ- قسمت 12

حوادث این داستان گوشه ای از فراز و نشیب دفاع مقدس از آغازین روزها تا هنگام آزادسازی خرمشهر

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سمت قبله

اذان: 20:31 موذن: شهید محسن حاجی حسنی كارگر

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام اول، خط آخر

برنامه مستند نمایشی در خصوص آسیب های اجتماعی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش زندگی دوباره

زن و شوهری كه به زودی صاحب فرزندی می شوند به دنبال راهی هستند تا نذر خود را ادا كنند و...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تالار پذیرایی پایتخت- قسمت 24

این نمایش در خصوص اصلاحات ارضی شاه و درآوردن زمین های كشاورزی از دست مالكان و تقسیم آن بین رعیت هاست كه بعد از مدتی...

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هشتصد درجه مقاومت(تكرار)

سیامك و دوستش محقق رشته شیمی‌اند. آنها تحقیقی درباره سرامیك انجام داده اند و تحویل مسئول تحقیقات كارخانه كاشی سازی داده اند. مسئول تحقیقات، مرد نادرستی است و باعث زندانی شدن آنها می شود و...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش خواب چهل آیینه- قسمت 9(تكرار)

آقا محمدحسین روحی عالم برجسته خودش را برای مراسم ختم قرآن در ماه رمضان آمده میكند. این مراسم در باغ طلعتی هر سال برگزار میشود اما یكی از تجار تهرانی میخواهد آن باغ را بخرد و...

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.