جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش مرگ پروانه ها- قسمت 3

سینا و همسرش نگین بعد از سال ها به زودی صاحب فرزندی میشوند اما فرزندشان مبتلا به بیماری نادری است و....

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هزار افسان

براساس داستان های هزار و یكشب

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

داستان های انقلاب- قسمت 25

روایتی از فعالیت ها و شور و شوق مبارزات انقلابی مردم

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شاهنامه- طهمورث- قسمت 2

براساس داستان هایی از شاهنامه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نقد و نمایش(تكرار)

نقد و گفتگویی درباره نمایش "بتیوس بیچاره"

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش قصه های صندوق- قسمت 3(تكرار)

ماجرا و اتفاقاتی كه در حوزه رای گیری می افتد و خانواده هایی كه برای رای دادن به پای صندوق آمده اند و...

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش طبیعیش خوبه

روایت گروهی از خانم های خانه دار كه به كارآفرینی دست زده و با كمك شهرداری به پرورش و تكثیر گل و گیاه می پردازند و با این كار فرهنگ رشد و نمود گل و گیاه طبیعی را گسترش می دهند.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش به رنگ قهرمانی(تكرار)

خان میرزا در رشته دندانپزشكی قبول شده اما به خاطر مجروح شدنش در بیمارستانی در شیراز بستری شده از طرفی نورزاده تشكیل جلسه میدهد و میخواهد نعمت به عنوان كمك مربی در تیم ملی باشد اما او میخواهد به همراه داوود به آبادان برود و...

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پری(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جعبه موسیقی(تكرار)

رنامه ای درباره شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذان

اذان: 05:25 موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش تقویم- قسمت 4

سیمین و نبات دو دوست قدیمی با هم قهر هستند تا اینكه تولد متین پسر نبات است و سیمین از عروسش میخواهد راهی پیش روی آن بگذارد و...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آوانما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نمایش همكاران

آقای توكلی به دنبال كارهای اداری خود میرود اما هر بار پرونده اش به تعویق می افتد و...

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

به شرط زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایش مصائب یك زن خانه دار

اتفاقات و ماجراهایی كه برای یك زن خانه دار اتفاق افتاده است و...

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح زیبا

برنامه تفریحی با هنرمندی بازیگران رادیو نمایش

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش یك انتخاب- قسمت 4

بهرام محمودی قصد دارد از حوزه انتخابی شهر خودش نماینده مجلس بشود او تحت تاثیر دوستش همایون و پسرش شروع به تبلیغات می كند و...

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش رد پای گرگ- قسمت 3(تكرار)

افشین و آتنا مامور برهم زدن انتخاب شدند و از ایالت متحده به ایران آمدند و با آرش كه یكی از نخبه ها آی تی بود آشنا شده و او را وارد تیم خود كنند و...

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

من و صحنه

نمایشنامه خوانی دانشجویی

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش خندانه- قسمت 4

اتفاقات و ماجراهایی كه در یك كافه بوجود می آید....

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آوانما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نمایش تقویم- قسمت 4(تكرار)

سیمین و نبات دو دوست قدیمی با هم قهر هستند تا اینكه تولد متین پسر نبات است و سیمین از عروسش میخواهد راهی پیش روی آن بگذارد و...

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذان

اذان: 12:18 موذن: مرحوم محمد غفاری

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ازدواج به صرف لاغری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زورق خیال

درنگی بر داستان های ایران و جهان

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش انتخاب نیما- قسمت 4(تكرار)

نیما میخواهد ازدواج كند و خاله اش نیز پیشنهاد داده به او كمك می كند اما دختری كه نیما معرفی می كند خاله اش خوشش نیامده و این قرار را به هم میزند و....

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نمایش همكاران(تكرار)

آقای توكلی به دنبال كارهای اداری خود میرود اما هر بار پرونده اش به تعویق می افتد و...

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش شهرانه- قسمت 4

اتفاقات و ماجراهایی كه در یك ساختمان بوجود می آید...

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نبرد آردن- قسمت 4

در سال 1944 جنگ تمام میشود و جمع تلفات نیروهای آلمانی غریب سیصد هزار نفر بود و بسیاری نیز زخمی شده بودند از میان آنها فیلد مارشال سرداری كه مورد بی مهری هیتلر قرار گرفت از كار بركنار شد و...

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نماینده صاحب ملك- قسمت 4

زندگی آفاق دچار مشكلات فراوانی شده است. شوهرش به سرطان مبتلا، در محل كار نیز دچار مشكل شده و مردی ادعا می كند كه صاحب ملك فوت كرده و او تنها نماینده صاحب ملك است و ...

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كودك نابغه- قسمت 4

دكتر فرانك متخصص علم ژنتیك با استفاده از لقاح مصنوعی فرزندش را بدنیا آورده او پرستاری را استخدام كرده تا از پسرش نگهداری كند او زمانی كه بزرگ میشود تمام وقتش را در آزمایشگاه پدرش میگذراند و....

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شاهنامه- طهمورث- قسمت 2(تكرار)

براساس داستان هایی از شاهنامه

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش یك انتخاب- قسمت 4

بهرام محمودی قصد دارد از حوزه انتخابی شهر خودش نماینده مجلس بشود او تحت تاثیر دوستش همایون و پسرش شروع به تبلیغات می كند و...

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جهانتاب- قسمت 4

جهان تاب كه دامپزشك است برای كارآموزی به اداره جهاد كشاورزی شهرستان خود می رود در ایل یك بیماری در بین دامها شیوع پیدا كرده جهان تاب برای یاری به مردم ایل راهی آنجا میشود اما...

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش خندانه- قسمت 4(تكرار)

اتفاقات و ماجراهایی كه در یك كافه بوجود می آید....

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 18:07 موذن: مرحوم محمد آقاتی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

استودیو 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش رد پای گرگ- قسمت 4

افشین و آتنا مامور برهم زدن انتخاب شدند و از ایالت متحده به ایران آمدند و با آرش كه یكی از نخبه ها آی تی بود آشنا شده و او را وارد تیم خود كنند و...

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش به رنگ قهرمانی

خان میرزا در رشته دندانپزشكی قبول شده اما به خاطر مجروح شدنش در بیمارستانی در شیراز بستری شده از طرفی نورزاده تشكیل جلسه میدهد و میخواهد نعمت به عنوان كمك مربی در تیم ملی باشد اما او میخواهد به همراه داوود به آبادان برود و...

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش خانواده شیرین- قسمت 33

سام با دو برادر، مادر و پدرش در یك آپارتمان زندگی می كنند و به تازگی همسایه ای جدید برای طبقه پایین آمده و....

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نت كوك

موسیقی فجر

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نقد و نمایش

نقد و گفتگویی درباره نمایش "بتیوس بیچاره"

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش درنگ

داستان هایی از گلستان سعدی

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش قصه های صندوق- قسمت 4

ماجرا و اتفاقاتی كه در حوزه رای گیری می افتد و خانواده هایی كه برای رای دادن به پای صندوق آمده اند و...

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

جعبه موسیقی

برنامه ای درباره شعر و موسیقی