جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

داستان های كوتاه طنز- قسمت 7(تكرار)

این مجموعه، نمایه‌ای است از داستان‌های طنز جوانان در سال‌های اخیر كه آینده‌ای درخشان در داستان طنز را نوید می‌دهد.

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دوست من بهاء الدین(تكرار)

فرازی از زندگی كشكول شیخ بهایی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یك روز عادی- قسمت 3(تكرار)

معلم شیمی یك مدرسه به طور ناگهانی ناپدید میشود و دو تا از شاگردانش تصمیم میگیرند او را پیدا كنند و...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی مثل شما- قسمت 3(تكرار)

واقعیتی از زندگی 7 كارآفرین برتر كشور كه با وجود تمام مشكلات توانستند برگی از اقتصاد ایران را به نام خود ورق بزنند...

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قسم- قسمت 3(تكرار)

بهرنگ در مترو دوست قدیمی اش سعید را میبیند. سعید به دلیل گذشته اش خود را از بهرنگ مخفی می كند و شماره تلفن اشتباه به بهرنگ می دهد اما...

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هزار افسان(تكرار)

براساس داستان های هزار و یك شب

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گل به خودی- قسمت 3(تكرار)

مهرشاد و كامیار دو پسرعموی فوتبالیست هستند كه در یك باشگاه بازی می كنند. كامیار به مهرشاد حسادت داشته و با او در حال رقابت است. مهرشاد به دلیل كارهای خیرش محبوبیت زیادی دارد و...

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 04:50 موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش محاق- قسمت 3(تكرار)

امیر و رویا زوجی كه سه سال از ازدواجشان میگذرد. امیر در شركت پدر رویا كار می كند و نسبت به بعضی اقدامات معاون شركت معترض است و این موضوع را با پدر همسرش در میان میگذارد اما...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آخرین نشان مردی- قسمت 7

حامد دانشجویی كه در حال نوشتن پایان نامه خود است و در هنگام نوشتن پایان نامه اتفاقات و بحث های جالبی پیرامون حامد اتفاق می افتد كه روند نوشتن پایان نامه را تحت تاثیر خود قرار می دهد و...

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گل به خودی- قسمت 4

مهرشاد و كامیار دو پسرعموی فوتبالیست هستند كه در یك باشگاه بازی می كنند. كامیار به مهرشاد حسادت داشته و با او در حال رقابت است. مهرشاد به دلیل كارهای خیرش محبوبیت زیادی دارد و...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش محاق- قسمت 4

امیر و رویا زوجی كه سه سال از ازدواجشان میگذرد. امیر در شركت پدر رویا كار می كند و نسبت به بعضی اقدامات معاون شركت معترض است و این موضوع را با پدر همسرش در میان میگذارد اما...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

داستان های كوتاه طنز- قسمت 8

این مجموعه، نمایه‌ای است از داستان‌های طنز جوانان در سال‌های اخیر كه آینده‌ای درخشان در داستان طنز را نوید می‌دهد.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 13:03 موذن: عبدالحسن محمدپور

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش درد با درمان

بهمن راننده تاكسی است. او از شرایط كاری اش راضی نیست و همیشه عصبانی است و این مشكلش را نیز به خانه انتقال داده و با همسر و پسرش بحث می كند و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ارغوان هنر

برنامه تحلیلی درباره تئاتر، سینما و هنر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یك روز عادی- قسمت 4

معلم شیمی یك مدرسه به طور ناگهانی ناپدید میشود و دو تا از شاگردانش تصمیم میگیرند او را پیدا كنند و...

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی مثل شما- قسمت 4

واقعیتی از زندگی 7 كارآفرین برتر كشور كه با وجود تمام مشكلات توانستند برگی از اقتصاد ایران را به نام خود ورق بزنند...

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آخرین نشان مردی- قسمت 7

حامد دانشجویی كه در حال نوشتن پایان نامه خود است و در هنگام نوشتن پایان نامه اتفاقات و بحث های جالبی پیرامون حامد اتفاق می افتد كه روند نوشتن پایان نامه را تحت تاثیر خود قرار می دهد و...

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 20:04 موذن: شهید محسن حاجی حسنی كارگر

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قسم- قسمت 4

بهرنگ در مترو دوست قدیمی اش سعید را میبیند. سعید به دلیل گذشته اش خود را از بهرنگ مخفی می كند و شماره تلفن اشتباه به بهرنگ می دهد اما...

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هزار افسان

براساس داستان های هزار و یك شب

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گل به خودی- قسمت 4

مهرشاد و كامیار دو پسرعموی فوتبالیست هستند كه در یك باشگاه بازی می كنند. كامیار به مهرشاد حسادت داشته و با او در حال رقابت است. مهرشاد به دلیل كارهای خیرش محبوبیت زیادی دارد و...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آخرین نشان مردی- قسمت 7(تكرار)

حامد دانشجویی كه در حال نوشتن پایان نامه خود است و در هنگام نوشتن پایان نامه اتفاقات و بحث های جالبی پیرامون حامد اتفاق می افتد كه روند نوشتن پایان نامه را تحت تاثیر خود قرار می دهد و...

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گل به خودی- قسمت 4(تكرار)

مهرشاد و كامیار دو پسرعموی فوتبالیست هستند كه در یك باشگاه بازی می كنند. كامیار به مهرشاد حسادت داشته و با او در حال رقابت است. مهرشاد به دلیل كارهای خیرش محبوبیت زیادی دارد و...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

نمایش محاق- قسمت 4(تكرار)

امیر و رویا زوجی كه سه سال از ازدواجشان میگذرد. امیر در شركت پدر رویا كار می كند و نسبت به بعضی اقدامات معاون شركت معترض است و این موضوع را با پدر همسرش در میان میگذارد اما...