جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شانزده سال- قسمت 19(تكرار)

روایت تاریخ سلطنت رضا شاه از سال 1304 تا 1320

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ننه عبدو(تكرار)

لعیا كه در انتظار آمدن پسرش است هر روز به كنار دریا رفته و منتظر او می نشیند، اما همه فكر می كنند كه او دیوانه شده و...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

عصمت- قسمت 10(تكرار)

براساس خاطراتی از شهید عصمت پورانوری

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دیر است- قسمت 2(تكرار)

محوریت زندگی یزدگرد و رفتن او به آسیاب

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش درمان برای رسیدن به رستگاری- قسمت 2(تكرار)

جمشید رستگار به همراه دخترش سارا وارد یك روستا به نام سلمان كوه می شوند. در این روستا شخصی به نام رستم زندگی می كند كه به تمام روستاییان كمك می كند و...

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گره(تكرار)

در روستایی آنفولانزای مرغی آمده و تمام روستا قرنطینه شده است. مردم روستا نمی خواهند مرغ هایشان را از بین ببرند، به همین خاطر شبانه...

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش من همه را می بینم(تكرار)

زن و شوهری در رستوران با هم دعوا می كنند، پیرمردی نزدیكشان می آید تا مرد را آرام كند اما ناگهان با هم درگیر می شوند و...

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 05:19 موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش مواجهه- قسمت 1(تكرار)

امیر و سپیده زوجی كه هنوز فرزندی ندارند و پزشكان مشكل را از همسرش امیر میدانند و سپیده نیز فرزندی را جز فرزند خودشان نمی خواهد و...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

لشگر خوبان- قسمت 46

خاطرات مهدی قلی رضایی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عصر بارانی- قسمت 2

اشكان به دلیل اعتیاد و بی مسئولیتی در كارش اخراج می شود. دوستش فرهاد به او پیشنهاد می دهد كه از طریق صفحات مجازی از شخصی كلاهبرداری كنند و...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جاده های ابری- قسمت 7

بار پارچه كارخانه اسدالله، خان خاندان سالاری زمانی كه باید به مقصد می رسید نرسید. اسدالله خان پیگیر این موضوع شد و فهمید كه داماد و پسر خواهرش كارشكنی كرده اند و...

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شانزده سال- قسمت 20

روایت تاریخ سلطنت رضا شاه از سال 1304 تا 1320

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كوره راه

شاهد به دنبال كار میگردد و به اجبار آبدارچی شركتی میشود اما ناگهان در آنجا یكی از دوستان دوران دانشگاهش را میبیند و...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 12:18 موذن: عبدالحسن محمدپور

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

عصمت- قسمت 11

براساس خاطراتی از شهید عصمت پورانوری

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش تابلوی نفیس

ناصر كه پدرش برای معالجه به خارج از كشور رفته از پژمان میخواهد كه هر چه زودتر دفتری كه پدرش به او اجاره داده را تخلیه كند و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش درمان برای رسیدن به رستگاری- قسمت 3

جمشید رستگار به همراه دخترش سارا وارد یك روستا به نام سلمان كوه می شوند. در این روستا شخصی به نام رستم زندگی می كند كه به تمام روستاییان كمك می كند و...

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قلاب كار

سمیرا به دنبال كار میگیردد اما به دلیل نداشتن سابقه كاری پیدا نمی كند.او و مادرش با هم زندگی می كنند، عروسی سمیرا نزدیك است و باید جهیزیه تهیه كنند و...

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كوره راه

شاهد به دنبال كار میگردد و به اجبار آبدارچی شركتی میشود اما ناگهان در آنجا یكی از دوستان دوران دانشگاهش را میبیند و...

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شانزده سال- قسمت 20

روایت تاریخ سلطنت رضا شاه از سال 1304 تا 1320

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 18:12 موذن: شهید محسن حاجی حسنی كارگر

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عصر بارانی- قسمت 2

اشكان به دلیل اعتیاد و بی مسئولیتی در كارش اخراج می شود. دوستش فرهاد به او پیشنهاد می دهد كه از طریق صفحات مجازی از شخصی كلاهبرداری كنند و...

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

لشگر خوبان- قسمت 46

خاطرات مهدی قلی رضایی

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فوت آشپزی

عطا ورشكسته شده اما همسر و فرزندش از این موضوع بی خبر هستند تا اینكه همسرش تصمیم میگیرد مهمانی ترتیب دهد و لیستی تهیه كرده تا عطا به آشپز بدهد اما...

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش مواجهه- قسمت 2

امیر و سپیده زوجی هستند كه هنوز فرزندی ندارند و پزشكان مشكل را از امیر می دانند. سپیده فرزندی را جز فرزند خودشان نمی خواهد و...

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جاده های ابری- قسمت 7

بار پارچه كارخانه اسدالله، خان خاندان سالاری زمانی كه باید به مقصد می رسید نرسید. اسدالله خان پیگیر این موضوع شد و فهمید كه داماد و پسر خواهرش كارشكنی كرده اند و...

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قلاب كار

سمیرا به دنبال كار میگیردد اما به دلیل نداشتن سابقه كاری پیدا نمی كند. او و مادرش با هم زندگی می كنند، عروسی سمیرا نزدیك است و باید جهیزیه تهیه كنند و...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

لشگر خوبان- قسمت 46(تكرار)

خاطرات مهدی قلی رضایی

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عصر بارانی- قسمت 2(تكرار)

اشكان به دلیل اعتیاد و بی مسئولیتی در كارش اخراج می شود. دوستش فرهاد به او پیشنهاد می دهد كه از طریق صفحات مجازی از شخصی كلاهبرداری كنند و...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جاده های ابری- قسمت 7(تكرار)

بار پارچه كارخانه اسدالله، خان خاندان سالاری زمانی كه باید به مقصد می رسید نرسید. اسدالله خان پیگیر این موضوع شد و فهمید كه داماد و پسر خواهرش كارشكنی كرده اند و...

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.