جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش لحظه های بی قرار- قسمت 3(تكرار)

سعید همسرش را ده سال پیش از دست داده و تصمیم دارد با یكی از همكارانش ازدواج كند. خواهرش سارا با او مخالفت می كند و پس از اینكه سعید از رویا خواستگاری میكند فردای آن روز رویا ناپدید میشود و...

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اعترافات شهر خدا- قسمت 5(تكرار)

سفرنامه حج

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كافه دریا- قسمت 3(تكرار)

عارف بعد از اتمام تحصیلات به جنوب نزد خانواده اش بازمیگردد و میخواهد بعد از ازدواج با دنیا مجددا به تهران بازگردد اما مادر دنیا با این خواسته او مخالف است و...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شیر در قفس(تكرار)

در باغ وحشی تمام حیوانات به یك نوع بیماری مبتلا می شوند كه تمام متخصصان نمی توانند راهی برای بهبود آنان بیابند در آخر پیرمردی با استفاده از روش های سنتی و داروهای گیاهی حال حیوانات را خوب می كند و...

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرصت- قسمت 3(تكرار)

الهام با همسرش نوید دچار اختلاف شده به همین دلیل نزد مشاور میرود و درخواست كمك میكند و زندگی اش را تعریف می كند...

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یك جفت چشم آبی- قسمت 3(تكرار)

آلفرید دختر نوزده ساله ای كه با پدرش زندگی میكند. پدرش كشیش است و مدتی است بخشی از كلیسا تخریب شده، كشیش طی نامه ای میخواهد شخصی برای ترمیم فرستاده شود و پسری جوان از لندن برای اینكار می آید و...

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

با درام نویسان معاصر(تكرار)

با درام نویسان معاصر ایران با هدف معرفی فعالیت‌های درام نویسان ایرانی در آیتم‌های گفت‌وگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه‌نویسی است

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 04:57 موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش راهی به معروف(تكرار)

فرازی از زندگی مشاهیر و بزرگان تاریخ ایران و اسلام

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ای كاش گل سرخ نبود- قسمت 3

شرح زندگانی پر فراز و نشیب زنی به نام گللر كه به آسایشگاه ختم میشود...

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بر محور عشق- قسمت 1

داستان هایی با محوریت عشق و درس هایی درباره زندگی

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ماندن- قسمت 4

شامل هفت داستان كوتاه اقلیمی با محوریت اقلیم همدان

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش لحظه های بی قرار- قسمت 4

سعید همسرش را ده سال پیش از دست داده و تصمیم دارد با یكی از همكارانش ازدواج كند. خواهرش سارا با او مخالفت می كند و پس از اینكه سعید از رویا خواستگاری میكند فردای آن روز رویا ناپدید میشود و...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اعترافات شهر خدا- قسمت 6

سفرنامه حج

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 13:08 موذن: حسینعلی شریف

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كافه دریا- قسمت 4

عارف بعد از اتمام تحصیلات به جنوب نزد خانواده اش بازمیگردد و میخواهد بعد از ازدواج با دنیا مجددا به تهران بازگردد اما مادر دنیا با این خواسته او مخالف است و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آستان كریم

عرفه روزی است كه حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود خوانده و سفره های احسان خود را برایشان گسترانیده است...

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرصت- قسمت 4

الهام با همسرش نوید دچار اختلاف شده به همین دلیل نزد مشاور میرود و درخواست كمك میكند و زندگی اش را تعریف می كند...

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یك جفت چشم آبی- قسمت 4

آلفرید دختر نوزده ساله ای كه با پدرش زندگی میكند. پدرش كشیش است و مدتی است بخشی از كلیسا تخریب شده، كشیش طی نامه ای میخواهد شخصی برای ترمیم فرستاده شود و پسری جوان از لندن برای اینكار می آید و...

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ماندن- قسمت 4

شامل هفت داستان كوتاه اقلیمی با محوریت اقلیم همدان

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كوچه باغ بیشه ای

وجه تسمیه كوچه های قدیم تهران.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ای كاش گل سرخ نبود- قسمت 3

شرح زندگانی پر فراز و نشیب زنی به نام گللر كه به آسایشگاه ختم میشود...

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كافه دریا- قسمت 4

عارف بعد از اتمام تحصیلات به جنوب نزد خانواده اش بازمیگردد و میخواهد بعد از ازدواج با دنیا مجددا به تهران بازگردد اما مادر دنیا با این خواسته او مخالف است و...

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 20:06 موذن: استاد محمد حسین سعیدیان

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فرصت- قسمت 4

الهام با همسرش نوید دچار اختلاف شده به همین دلیل نزد مشاور میرود و درخواست كمك میكند و زندگی اش را تعریف می كند...

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

با درام نویسان معاصر

با درام نویسان معاصر ایران با هدف معرفی فعالیت‌های درام نویسان ایرانی در آیتم‌های گفت‌وگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه‌نویسی است

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ای كاش گل سرخ نبود- قسمت 3(تكرار)

شرح زندگانی پر فراز و نشیب زنی به نام گللر كه به آسایشگاه ختم میشود...

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بر محور عشق- قسمت 1(تكرار)

داستان هایی با محوریت عشق و درس هایی درباره زندگی

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

ماندن- قسمت 4(تكرار)

شامل هفت داستان كوتاه اقلیمی با محوریت اقلیم همدان