جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ریام- قسمت 10(تكرار)

مقاومت زنان دشت آزادگان در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش غریبه(تكرار)

مراد پنج سال پیش به خاطر ارتقاء اوضاع زندگی به همراه خانواده اش روستا را ترك كرده و به تهران آمده است اما ...

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش خاطرات فردا- قسمت 1(تكرار)

جوانی با خسرو موحد مصاحبه میكند اما به هر طریقی اجازه نمیدهند كه این مصاحبه پخش شود و...

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عكاس- قسمت 5(تكرار)

پرویز عكاس است و به دلیل خستگی سفرهای كاری اش از پا درآمده و دیگر نمی تواند كار كند. او از دست پسرش احسان به دلیل اینكه شغل مناسبی ندارد ناراحت است و...

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چشمان یعقوب- قسمت 1(تكرار)

نگاهی كوتاه به زندگی شهید مدافع حرم رضا كارگر برزی

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عدالت- قسمت 1(تكرار)

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 04:01 موذن: استاد محمدكاظم محمدزاده

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش افرا- قسمت 1(تكرار)

ایرج مدام از این شاخه به آن شاخه میرود و جدیت در كارهایش ندارد و میخواهد با دختر عمویش افرا ازدواج كند اما با آمدن دكتر خطیب و پسرش همه چی تغییر می كند و...

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هزار افسان(تكرار)

براساس داستان های هزار و یكشب

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آرزوهای پیش رو- قسمت 1(تكرار)

ویونا وفایی دختر جوانی كه بعد از فارغ التحصیلی در پی آرزوهایش هنر درمانی میرود اما خانواده اش میخواهند او ازدواج كند و...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چشمان یعقوب- قسمت 2

نگاهی كوتاه به زندگی شهید مدافع حرم رضا كارگر برزی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آرزوهای پیش رو- قسمت 2

ویونا وفایی دختر جوانی كه بعد از فارغ التحصیلی در پی آرزوهایش هنر درمانی میرود اما خانواده اش میخواهند او ازدواج كند و...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش زمین خاكی- قسمت 2

اختر زن میانسالی كه به تازگی همسرش را از دست داده است و احساس تنهایی می كند و تصمیم میگیرد دوباره در مدرسه كار كند و...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جانا- قسمت 1

روایت شهید مدافع حرم محرم ترك

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 13:05 موذن: جواد رفیعی

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شامگاه

بعد از اینكه برادر سیدعلی محمد امامی را اعدام كردند او با خلیل طهماسبی و سید مجتبی نواب صفوی عهد می بندند تا پای جان از اهداف و آرمان های خود دفاع كرده و از فدائیان اسلام حمایت كنند و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ارغوان هنر

برنامه تحلیلی درباره تئاتر، سینما و هنر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش خاطرات فردا- قسمت 2

جوانی با خسرو موحد مصاحبه میكند اما به هر طریقی اجازه نمیدهند كه این مصاحبه پخش شود و...

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آوازهای گمشده كویر- قسمت 1

فرازی از زندگی دكتر علی شریعتی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چشمان یعقوب- قسمت 2

نگاهی كوتاه به زندگی شهید مدافع حرم رضا كارگر برزی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عدالت- قسمت 2

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش افرا- قسمت 2

ایرج مدام از این شاخه به آن شاخه میرود و جدیت در كارهایش ندارد و میخواهد با دختر عمویش افرا ازدواج كند اما با آمدن دكتر خطیب و پسرش همه چی تغییر می كند و...

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 20:43 موذن: مرحوم شیخ سید متولی عبدالعال

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هزار افسان

براساس داستان های هزار و یكشب

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آرزوهای پیش رو- قسمت 2

ویونا وفایی دختر جوانی كه بعد از فارغ التحصیلی در پی آرزوهایش هنر درمانی میرود اما خانواده اش میخواهند او ازدواج كند و...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چشمان یعقوب- قسمت 2(تكرار)

نگاهی كوتاه به زندگی شهید مدافع حرم رضا كارگر برزی

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آرزوهای پیش رو- قسمت 2(تكرار)

ویونا وفایی دختر جوانی كه بعد از فارغ التحصیلی در پی آرزوهایش هنر درمانی میرود اما خانواده اش میخواهند او ازدواج كند و...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

نمایش زمین خاكی- قسمت 2(تكرار)

اختر زن میانسالی كه به تازگی همسرش را از دست داده است و احساس تنهایی می كند و تصمیم میگیرد دوباره در مدرسه كار كند و...