جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آبنبات هل دار- قسمت 20(تكرار)

داستانی سرشار از عناصر آشنای دهه شصت كه در قالبی طنز بیان‌شده و یادآور روزهای سخت جنگ تحمیلی است.

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سراغی از من- قسمت 3(تكرار)

پیرمردهایی كه چشم براه فرزندانشان هستند و در آسایشگاه بسر میبرند و اتفاقاتی كه برایشان پیش می آید...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تی لم- قسمت 13(تكرار)

داستان درباره زندگی یك جوان دانشجوی عدالت‌خواه به نام كیومرث است كه در سال 1329 در استان سوادكوه روستای تی لم متولد می‌شود و تا مرگ او را كه در همان دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رخ می‌دهد را در برمی‌گیرد.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دره سبز- قسمت 3(تكرار)

مهتاب به همراه كارفرمایش به منطقه بكری میروند تا از هتل های توریستی منطقه عكس بگیرند مهتاب آنجا با یكی از خویشاوندانش آشنا میشود و...

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آب هرگز نمی میرد- قسمت 24(تكرار)

خاطرات سردار جانباز میرزا محمد سلگی

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش اسپارتاكوس- قسمت 3(تكرار)

اسپارتاكوس برده رومی و رهبر انقلاب ضد برده‌داری بود. او در اصل از مردم تراسی بود كه در رم در مدرسه تعلیم گلادیاتورها كار می‌كرد. اسپارتاكوس برضد برده‌داری، رهبری قیامی را بعهده گرفت و خبر آن به سرعت در سراسر ایتالیا پیچید و...

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نفس مطمئنه- قسمت 5(تكرار)

فرازی از زندگی آیت اله دستغیب

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان

اذان: 05:35 موذن: مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش چون پرده درافتد- قسمت 4

مجید تهرانی برای ثبت نام در دانشكده حقوق به شهر قم می رود و با پسری به نام سخا حمیدی آشنا میشود و ماجرا از همان جا شروع میشود...

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دریافت- قسمت 5

وحید امینی كارگردان تئاتر و نامزدش پروین قصد دارند ایران را ترك كنند و در یك شبكه ماهواره ای كار كنند آنها در ایران تئاتری را برای آموزش بچه ها روی صحنه می برند و...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قاب خالی- قسمت 4

بهزاد میخواهد برای زندگی به امریكا برود و مادرش را راضی میكند همراهش بیاید اما قایقی كه آنها در آن هستند دچار مشكل شده و...

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آبنبات هل دار- قسمت 21

داستانی سرشار از عناصر آشنای دهه شصت كه در قالبی طنز بیان‌شده و یادآور روزهای سخت جنگ تحمیلی است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سراغی از من- قسمت 4

پیرمردهایی كه چشم براه فرزندانشان هستند و در آسایشگاه بسر میبرند و اتفاقاتی كه برایشان پیش می آید...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 11:58 موذن: حسین رضائیان

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تی لم- قسمت 14

داستان درباره زندگی یك جوان دانشجوی عدالت‌خواه به نام كیومرث است كه در سال 1329 در استان سوادكوه روستای تی لم متولد می‌شود و تا مرگ او را كه در همان دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رخ می‌دهد را در برمی‌گیرد.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دره سبز- قسمت 4

مهتاب به همراه كارفرمایش به منطقه بكری میروند تا از هتل های توریستی منطقه عكس بگیرند مهتاب آنجا با یكی از خویشاوندانش آشنا میشود و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آب هرگز نمی میرد- قسمت 25

خاطرات سردار جانباز میرزا محمد سلگی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش اسپارتاكوس- قسمت 4

اسپارتاكوس برده رومی و رهبر انقلاب ضد برده‌داری بود. او در اصل از مردم تراسی بود كه در رم در مدرسه تعلیم گلادیاتورها كار می‌كرد. اسپارتاكوس برضد برده‌داری، رهبری قیامی را بعهده گرفت و خبر آن به سرعت در سراسر ایتالیا پیچید و...

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 17:12 موذن: استاد كریم منصوری

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سراغی از من- قسمت 4

پیرمردهایی كه چشم براه فرزندانشان هستند و در آسایشگاه بسر میبرند و اتفاقاتی كه برایشان پیش می آید...

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آبنبات هل دار- قسمت 21

داستانی سرشار از عناصر آشنای دهه شصت كه در قالبی طنز بیان‌شده و یادآور روزهای سخت جنگ تحمیلی است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش چون پرده درافتد- قسمت 4

مجید تهرانی برای ثبت نام در دانشكده حقوق به شهر قم می رود و با پسری به نام سخا حمیدی آشنا میشود و ماجرا از همان جا شروع میشود...

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قاب خالی- قسمت 4

بهزاد میخواهد برای زندگی به امریكا برود و مادرش را راضی میكند همراهش بیاید اما قایقی كه آنها در آن هستند دچار مشكل شده و...

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نفس مطمئنه- قسمت 6

فرازی از زندگی آیت اله دستغیب

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دره سبز- قسمت 4

مهتاب به همراه كارفرمایش به منطقه بكری میروند تا از هتل های توریستی منطقه عكس بگیرند مهتاب آنجا با یكی از خویشاوندانش آشنا میشود و...

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آب هرگز نمی میرد- قسمت 25

خاطرات سردار جانباز میرزا محمد سلگی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش اسپارتاكوس- قسمت 4

اسپارتاكوس برده رومی و رهبر انقلاب ضد برده‌داری بود. او در اصل از مردم تراسی بود كه در رم در مدرسه تعلیم گلادیاتورها كار می‌كرد. اسپارتاكوس برضد برده‌داری، رهبری قیامی را بعهده گرفت و خبر آن به سرعت در سراسر ایتالیا پیچید و...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش چون پرده درافتد- قسمت 4(تكرار)

مجید تهرانی برای ثبت نام در دانشكده حقوق به شهر قم می رود و با پسری به نام سخا حمیدی آشنا میشود و ماجرا از همان جا شروع میشود...

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دریافت- قسمت 5(تكرار)

وحید امینی كارگردان تئاتر و نامزدش پروین قصد دارند ایران را ترك كنند و در یك شبكه ماهواره ای كار كنند آنها در ایران تئاتری را برای آموزش بچه ها روی صحنه می برند و...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قاب خالی- قسمت 4(تكرار)

بهزاد میخواهد برای زندگی به امریكا برود و مادرش را راضی میكند همراهش بیاید اما قایقی كه آنها در آن هستند دچار مشكل شده و...

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.