جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سوران سرد- قسمت 24(تكرار)

قصه ای درباره جنگ، جنگ انسان با طبیعت و جنگ انسان با تمناهای نفس

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش زنگ تفریح- قسمت 3(تكرار)

با آمدن معلم ورزش جدید در مدرسه ماجرا و اتفاقاتی می افتد و...

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش خانه سه طبقه- قسمت 4(تكرار)

خانواده سرابی، افشار و توران خانم در خانه ای سه طبقه قدیمی زندگی میكنند. خانم سرابی به دلیل كمر درد از همسرش میخواهد خانه یشان را بفروشند در این میان یكی از همسایه ها كه در املاك كار میكند تصمیم میگیرد آنها را برای فروش راضی كند اما...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش میان صخره و سنگ- قسمت 3(تكرار)

آرون در یك شركت مهندسی كار می كند اما یك روز با رئیسش بحث می كند و از كار استعفا داده تصمیم میگیرد تا به دنبال كار مورد علاقه اش برود و...

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش صخره برایتون- قسمت 3(تكرار)

آیدا كارگر كارخانه بافندگی به طور اتفاقی با فرد هیل آشنا میشود و در جایی كه قرار باهم دارند ناپدید شده و متوجه میشود كه گروه گنگستری او را كشته اند و...

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آشنای غریب- قسمت 3(تكرار)

ایرج پس از سال ها به ایران بازمیگردد. او برای كاری ماشین دوستش را قرض میگیرد و بدون اینكه كسی اطلاع داشته باشد برای كاری به حومه تهران میرود و...

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

با درام نویسان معاصر(تكرار)

با درام نویسان معاصر ایران با هدف معرفی فعالیت‌های درام نویسان ایرانی در آیتم‌های گفت‌وگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه‌نویسی است

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 05:11، موذن: حمیدرضا احمدی وفا

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش داماد سعادتمند(تكرار)

مجتبی كه حسابدار یك شركت است در زندگی نیز مانند كار معامله می كند اما همه چیز آنطور كه او میخواهد پیش نمیرود...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

من پسر شاه نیستم- قسمت 4

مستندی داستانی كه از مبارزات تقی رفیع زاده از دوره نوجوانی بر علیه رژیم شاه

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آشنای غریب- قسمت 4

ایرج پس از سال ها به ایران بازمیگردد. او برای كاری ماشین دوستش را قرض میگیرد و بدون اینكه كسی اطلاع داشته باشد برای كاری به حومه تهران میرود و...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 11:49، موذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نیمه گمشده- قسمت 4

با قتل زن جوانی سروان محرابی و همكارش رسولی مامور رسیدگی پرونده شدند و در همان تحقیقات اولیه مشخص شد قتل با برنامه ریزی انتخاب شده و...

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سوران سرد- قسمت 25

قصه ای درباره جنگ، جنگ انسان با طبیعت و جنگ انسان با تمناهای نفس

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش زنگ تفریح- قسمت 4

با آمدن معلم ورزش جدید در مدرسه ماجرا و اتفاقاتی می افتد و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش خانه سه طبقه- قسمت 5

خانواده سرابی، افشار و توران خانم در خانه ای سه طبقه قدیمی زندگی میكنند. خانم سرابی به دلیل كمر درد از همسرش میخواهد خانه یشان را بفروشند در این میان یكی از همسایه ها كه در املاك كار میكند تصمیم میگیرد آنها را برای فروش راضی كند اما...

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش میان صخره و سنگ- قسمت 4

آرون در یك شركت مهندسی كار می كند اما یك روز با رئیسش بحث می كند و از كار استعفا داده تصمیم میگیرد تا به دنبال كار مورد علاقه اش برود و...

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش صخره برایتون- قسمت 4

آیدا كارگر كارخانه بافندگی به طور اتفاقی با فرد هیل آشنا میشود و در جایی كه قرار باهم دارند ناپدید شده و متوجه میشود كه گروه گنگستری او را كشته اند و...

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 17:18، موذن: علی قاسم آبادی

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سوران سرد- قسمت 25

قصه ای درباره جنگ، جنگ انسان با طبیعت و جنگ انسان با تمناهای نفس

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سفر شگفت انگیز- قسمت 1

سه دوست قدیمی كه اطلاع پیدا میكنند كه استادشان فوت كرده تصمیم میگیرند كه به مراسم خاكسپاری استادشان بروند و...

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

من پسر شاه نیستم- قسمت 4

مستندی داستانی كه از مبارزات تقی رفیع زاده از دوره نوجوانی بر علیه رژیم شاه

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش زنگ تفریح- قسمت 4

با آمدن معلم ورزش جدید در مدرسه ماجرا و اتفاقاتی می افتد و...

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش میان صخره و سنگ- قسمت 4

آرون در یك شركت مهندسی كار می كند اما یك روز با رئیسش بحث می كند و از كار استعفا داده تصمیم میگیرد تا به دنبال كار مورد علاقه اش برود و...

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

با درام نویسان معاصر

با درام نویسان معاصر ایران با هدف معرفی فعالیت‌های درام نویسان ایرانی در آیتم‌های گفت‌وگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه‌نویسی است

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

من پسر شاه نیستم- قسمت 4(تكرار)

مستندی داستانی كه از مبارزات تقی رفیع زاده از دوره نوجوانی بر علیه رژیم شاه

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آشنای غریب- قسمت 4(تكرار)

ایرج پس از سال ها به ایران بازمیگردد. او برای كاری ماشین دوستش را قرض میگیرد و بدون اینكه كسی اطلاع داشته باشد برای كاری به حومه تهران میرود و...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

نمایش نیمه گمشده- قسمت 4(تكرار)

با قتل زن جوانی سروان محرابی و همكارش رسولی مامور رسیدگی پرونده شدند و در همان تحقیقات اولیه مشخص شد قتل با برنامه ریزی انتخاب شده و...