جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شانزده سال- قسمت 18(تكرار)

روایت تاریخ سلطنت رضا شاه از سال 1304 تا 1320

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش این قافله عمر- قسمت 5(تكرار)

كامی پسربچه ای است كه در محله لبو فروشی می كند. او پدر و مادرش را از دست داده و با خواهر و برادرش زندگی می كند. آن ها شرایط مالی خوبی ندارند، برادر بزرگش نیز اعتیاد دارد و مدام از آن ها پول می گیرد و...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

عصمت- قسمت 9(تكرار)

براساس خاطراتی از شهید عصمت پورانوری

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دیر است- قسمت 1(تكرار)

محوریت زندگی یزدگرد و رفتن او به آسیاب

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش درمان برای رسیدن به رستگاری- قسمت 1(تكرار)

جمشید رستگار به همراه دخترش سارا وارد یك روستا به نام سلمان كوه می شوند. در این روستا شخصی به نام رستم زندگی می كند كه به تمام روستاییان كمك می كند و...

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش طلوعی دیگر- قسمت 5(تكرار)

با پیروزی انقلاب اسلامی، شیعیان یمن هیئتی را به ایران می فرستند و این اقدام باعث می شود كه دولت عربستان فردی را به استان سعده بفرستد و مدرسه وهابی را تاسیس كند...

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ننه هاجر(تكرار)

درباره مادران شهدای مفقودالاثر و سختی هایی كه متحمل می شوند.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 05:20 موذن: محمد جواد پناهی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نجات حقیقت(تكرار)

رضا كه برای عكاسی به جبهه رفته بود درگیر اتفاقاتی می شود كه همه چیز را تغییر می دهد. او بعد از بیست سال نمایشگاهی از عكس هایش می گذارد و...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

لشگر خوبان- قسمت 45

خاطرات مهدی قلی رضایی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عصر بارانی- قسمت 1

اشكان به دلیل اعتیاد و بی مسئولیتی در كارش اخراج می شود. دوستش فرهاده به او پیشنهاد می دهد كه از طریق صفحات مجازی از شخصی كلاهبرداری كنند و...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جاده های ابری- قسمت 6

بار پارچه كارخانه اسدالله، خان خاندان سالاری زمانی كه باید به مقصد می رسید نرسید. اسدالله خان پیگیر این موضوع شد و فهمید كه داماد و پسر خواهرش كارشكنی كرده اند و...

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شانزده سال- قسمت 19

روایت تاریخ سلطنت رضا شاه از سال 1304 تا 1320

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ننه عبدو

لعیا كه در انتظار آمدن پسرش است هر روز به كنار دریا رفته و منتظر او می نشیند، اما همه فكر می كنند كه او دیوانه شده و...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 12:18 موذن: حسینعلی شریف

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

عصمت- قسمت 10

براساس خاطراتی از شهید عصمت پورانوری

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دیر است- قسمت 2

محوریت زندگی یزدگرد و رفتن او به آسیاب

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش درمان برای رسیدن به رستگاری- قسمت 2

جمشید رستگار به همراه دخترش سارا وارد یك روستا به نام سلمان كوه می شوند. در این روستا شخصی به نام رستم زندگی می كند كه به تمام روستاییان كمك می كند و...

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گره

در روستایی آنفولانزای مرغی آمده و تمام روستا قرنطینه شده است. مردم روستا نمی خواهند مرغ هایشان را از بین ببرند، به همین خاطر شبانه...

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ننه عبدو

لعیا كه در انتظار آمدن پسرش است هر روز به كنار دریا رفته و منتظر او می نشیند، اما همه فكر می كنند كه او دیوانه شده و...

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شانزده سال- قسمت 20

روایت تاریخ سلطنت رضا شاه از سال 1304 تا 1320

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 18:11 موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عصر بارانی- قسمت 1

اشكان به دلیل اعتیاد و بی مسئولیتی در كارش اخراج می شود. دوستش فرهاده به او پیشنهاد می دهد كه از طریق صفحات مجازی از شخصی كلاهبرداری كنند و...

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

لشگر خوبان- قسمت 45

خاطرات مهدی قلی رضایی

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش من همه را می بینم

زن و شوهری در رستوران با هم دعوا می كنند، پیرمردی نزدیكشان می آید تا مرد را آرام كند اما ناگهان با هم درگیر می شوند و...

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش مواجهه- قسمت 1

امیر و سپیده زوجی هستند كه هنوز فرزندی ندارند و پزشكان مشكل را از امیر می دانند. سپیده فرزندی را جز فرزند خودشان نمی خواهد و...

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جاده های ابری- قسمت 6

بار پارچه كارخانه اسدالله، خان خاندان سالاری زمانی كه باید به مقصد می رسید نرسید. اسدالله خان پیگیر این موضوع شد و فهمید كه داماد و پسر خواهرش كارشكنی كرده اند و...

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گره

در روستایی آنفولانزای مرغی آمده و تمام روستا قرنطینه شده است. مردم روستا نمی خواهند مرغ هایشان را از بین ببرند، به همین خاطر شبانه...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

لشگر خوبان- قسمت 45(تكرار)

خاطرات مهدی قلی رضایی

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عصر بارانی- قسمت 1(تكرار)

اشكان به دلیل اعتیاد و بی مسئولیتی در كارش اخراج می شود. دوستش فرهاده به او پیشنهاد می دهد كه از طریق صفحات مجازی از شخصی كلاهبرداری كنند و...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جاده های ابری- قسمت 6(تكرار)

بار پارچه كارخانه اسدالله، خان خاندان سالاری زمانی كه باید به مقصد می رسید نرسید. اسدالله خان پیگیر این موضوع شد و فهمید كه داماد و پسر خواهرش كارشكنی كرده اند و...

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.