جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش روزهای بی آینه- قسمت 5(تكرار)

حسین لشگری خلبان است و به خواستگاری منیژه میرود و قرار است پس از اتمام تحصیل منیژه برای زندگی به شهر دزفول بروند و...

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

توپچنار- قسمت 15(تكرار)

داستانی نمایشی كه ماجرای معلم نهضت سواد آموزی است كه با ورودش به روستای توپچنار شاهد تحولات مثبت زیادی در آن منطقه میشود و...

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش تونل وحشت- قسمت 5(تكرار)

مهتاب یكی از بیماران آسایشگاه اعصاب و روان با كمك یكی از خدمه از آسایشگاه فرار میكند. او به دلیل استفاده از مواد مخدر در آنجا بستری بود و در این مدت دخترش را ندیده بود و...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سفر آخر(تكرار)

فرخ عصبانی از رد شدن طرح پروژه اش قصد رفتن از ایران را دارد سعید دوست فرخ او را به بازی می كشاند تا زمان بگذرد و پروژه فرخ به نتیجه برساند و...

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش در سكوتی مرگبار(تكرار)

اتفاقاتی كه بعد از بمباران هیروشیما برای مردم بوجود آمد...

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كمدی انسانی- قسمت 5(تكرار)

پسر بزرگ خانواده به جنگ رفته و كوچك ترین پسر خانواده به همراه مادر و خواهرش روزگار را میگذرانند و اتفاقاتی كه در این زمان برایشان می افتد....

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

راوی سوم شخص(تكرار)

برنامه تركیبی، نمایشی با موضوع آسیب های اجتماعی

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 04:52 موذن: استاد محمد حسین سعیدیان

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش افق های روشن(تكرار)

امیرقصد دارد برای دریافت پول بیشتر از تحقیقاتش به خارج سفر كند اشكان دوست امیر با فراهم كردن شرایط اجرائی برای تحقیقات امیر در ایران مانع مهاجرت او می شود و...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

زمستان بی شازده- قسمت 13

ماجرای پسری نوجوان كه در شهرستان ورامین زندگی می كند و به خاطر مهاجرت به تهران زندگی اش دچار تغییراتی میشود و...

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بی سرانجام- قسمت 6

نوشین با همسر و دو فرزندش زندگی میكند و از یك سال پیش از طریق نامه ای مطلع میشود پدرش به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان است و این موضوع را از خانواده اش مخفی می كند اما...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صبح چهار فصل

ساختمانی به نام چهار فصل كه با ورود زوج رادیویی به نام (امیر و یاسی) و الهام گرفتن آنها از افراد این ساختمان قصه‌های تازه رادیویی شكل می‌گیرد...

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سرو بلند گوراب- قسمت 7

این داستان در یك روستا به وقوع پیوسته و از فعالیت های پدر و تربیت اخلاقی و دینی مادر صحبت می كند...

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش روزهای بی آینه- قسمت 6

حسین لشگری خلبان است و به خواستگاری منیژه میرود و قرار است پس از اتمام تحصیل منیژه برای زندگی به شهر دزفول بروند و...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اعترافات شهر خدا- قسمت 1

سفرنامه حج

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 13:09 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش الماس سفید- قسمت 1

فرید در قالیشویی دایی اش مشغول كار است اما بعد از چند بار سرقت دایی اش حیدر او را اخراج می كند و فرید نزد یكی از دوستانش هوشنگ میرود و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عمو سبحان

یعقوب كلی بدهی دارد و همسرش ملیحه نیز باردار است. یعقوب به سراغ دوستش اسكندر میرود تا بتواند بدهی اش را بگیرد اسكندر در مقابل بدهی كلید ماشینش را میدهد و...

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش رهایی

در سال 1952 ارنستو دانشجوی پزشكی است و تصمیم دارد برای مردم كونگو كاری كند تا بتوانند دوباره آزادی خود را بدست آورند و...

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كمدی انسانی- قسمت 6

پسر بزرگ خانواده به جنگ رفته و كوچك ترین پسر خانواده به همراه مادر و خواهرش روزگار را میگذرانند و اتفاقاتی كه در این زمان برایشان می افتد....

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سرو بلند گوراب- قسمت 7

این داستان در یك روستا به وقوع پیوسته و از فعالیت های پدر و تربیت اخلاقی و دینی مادر صحبت می كند...

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ساكنین هتل رویا

حامد به اتفاق پدر و مادرش ساكن هتل رویاست او مدام با مادرش جروبحث میكند واعتقاد دارد كه عامل تمام سختیهایی كه می كشند مادرش است و...

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

زمستان بی شازده- قسمت 13

ماجرای پسری نوجوان كه در شهرستان ورامین زندگی می كند و به خاطر مهاجرت به تهران زندگی اش دچار تغییراتی میشود و...

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش الماس سفید- قسمت 1

فرید در قالیشویی دایی اش مشغول كار است اما بعد از چند بار سرقت دایی اش حیدر او را اخراج می كند و فرید نزد یكی از دوستانش هوشنگ میرود و...

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 20:12 موذن: مرحوم حسین صبحدل

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش رهایی

در سال 1952 ارنستو دانشجوی پزشكی است و تصمیم دارد برای مردم كونگو كاری كند تا بتوانند دوباره آزادی خود را بدست آورند و...

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام اول، خط آخر

برنامه مستند نمایشی در خصوص آسیب های اجتماعی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش تپه زاغه

"ماجرا و اتفاقاتی كه برای توریست ها در شهرهای مختلف ایران بوجود می آید... "

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

زمستان بی شازده- قسمت 13(تكرار)

ماجرای پسری نوجوان كه در شهرستان ورامین زندگی می كند و به خاطر مهاجرت به تهران زندگی اش دچار تغییراتی میشود و...

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بی سرانجام- قسمت 6(تكرار)

نوشین با همسر و دو فرزندش زندگی میكند و از یك سال پیش از طریق نامه ای مطلع میشود پدرش به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان است و این موضوع را از خانواده اش مخفی می كند اما...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سرو بلند گوراب- قسمت 7(تكرار)

داستان نمایشی است كه در یك روستا به وقوع پیوسته و از فعالیت های پدر و تربیت اخلاقی و دینی مادر صحبت می كند...