جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ملاقات در فكه- قسمت 24

زندگینامه شهید حسن باقری

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش رفیق قدیمی- قسمت 2(تكرار)

سرگرد میثاقی مامور نفوذ به شركتی میشود كه در كار پولشویی است او به رفیق قدیمی اش حامد كه حسابدار آن شركت است میگوید خلافكار است و....

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هزار افسان(تكرار)

براساس داستان های هزار و یكشب

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش در كوچه پس كوچه های شهر(تكرار)

آدم هایی كه به كما رفته اند و اتفاقاتی كه برایشان افتاده....

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش ماهی- قسمت 2

گذر مجتبی جراح قلب به روستایی در شمال ایران افتاد و در آنجا زنی به اسم ماهی را دید كه مشكل قلب دارد و او را از سالها قبل میشناسد....

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش با چشمان بسته- قسمت 3

فون پارسون از جنگ جهانی دوم بازگشته و تمام این مدت خود را در اتاق حبس كرده و پدرش رابرت به سراغ یكی از دوستان روانپزشكش به نام والتر می رود اما...

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش به رنگ قهرمانی(تكرار)

داوود توسط نعمت از علت مرگ تقی و غلام با خبر شد و موضوع را با برادرانش در میان گذاشت و از طرفی از فدراسیون میخواهد كه داوود مربی آنجا شود و....

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 04:46 موذن: حمیدرضا احمدی وفا

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بی بال پریدن- قسمت 3(تكرار)

براساس حوادثی واقعی درباره ترور

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جعبه موسیقی(تكرار)

برنامه ای درباره شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زورق خیال

درنگی بر داستان های ایران و جهان

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح زیبا

برنامه تفریحی با هنرمندی بازیگران رادیو نمایش

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

زنگ اول

به مناسبت بازگشایی مدارس در مهر

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش دختر خورشید- قسمت 3

فریده فرزندی معلول بدنیا آورد او با همسرش كریم بسیار خوب با موضوع برخورد كردند و فریده تصمیم میگیرد تمام تلاشش را در تربیت فرزندش بكار بگیرد...

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش خورشید و خاكستر

ماه از آسمان به زمین افتاد و پیش از خاك در میان گرفت قرص ماه را دامان فاطمه(س)

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش ماهی- قسمت 2(تكرار)

گذر مجتبی جراح قلب به روستایی در شمال ایران افتاد و در آنجا زنی به اسم ماهی را دید كه مشكل قلب دارد و او را از سالها قبل میشناسد....

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آوانما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذان

اذان: 11:50 موذن: استاد سیدمرتضی سادات فاطمی

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نمایش در پناه آفتاب- قسمت 24

مسلمانان وارد كوفه میشوند اما ناگهان مردی آنها را خطاب قرار داده و از مسلمانان بد می گوید آنها نزد آن مرد میروند تا او را از اشتباه در بیاورند و....

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش جاده آفتاب- قسمت 2

تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: بهادر ابراهیمی، احمد گنجی نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بی بال پریدن- قسمت 4

براساس حوادثی واقعی درباره ترور

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زورق خیال(تكرار)

درنگی بر داستان های ایران و جهان

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش اعتماد به خود

نازی تمام جهزیه خود را از مارك های چینی تهیه كرده، مسلم همسرش از این موضوع ناراضی است اما نازی حرف او را قبول نكرده و همین باعث مشكلات زیادی میشود...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نت كوك(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

میان برنامه

موسیقی درخواستی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

موج 107.5

خبر فرهنگی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نمایش مرغ دریایی مارسی- قسمت 3

زندگی نامه زین الدین زیدان فوتبالیست معروف فرانسوی از دوران كودكی تا ستاره شدنش و وقایعی كه در طول مدت زندگی حرفه ایش اتفاق می افتد....

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش دختر خورشید- قسمت 3(تكرار)

فریده فرزندی معلول بدنیا آورد او با همسرش كریم بسیار خوب با موضوع برخورد كردند و فریده تصمیم میگیرد تمام تلاشش را در تربیت فرزندش بكار بگیرد...

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

باشگاه نمایش

مسابقه تلفنی

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 17:49 موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش جاده آفتاب- قسمت 2(تكرار)

تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: بهادر ابراهیمی، احمد گنجی نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

عصر خودمونی

جنگ تفریحی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش رفیق قدیمی- قسمت 3

سرگرد میثاقی مامور نفوذ به شركتی میشود كه در كار پولشویی است او به رفیق قدیمی اش حامد كه حسابدار آن شركت است میگوید خلافكار است و....

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش به رنگ قهرمانی

داوود و برادرانش متوجه شدند كه كرم پنهان كاری میكند و احمد نورزاده هم خبر داد كه از او درخواست شده رئیس فدراسیون دوو میدانی شود و میخواهد داوود را به عنوان مربی پیشنهاد بدهد....

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نمای نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هزار افسان

براساس داستان های هزار و یكشب

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش در كوچه پس كوچه های شهر

آدم هایی كه به كما رفته اند و اتفاقاتی كه برایشان افتاده....

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

من و صحنه

نمایشنامه خوانی دانشجویی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جعبه موسیقی

برنامه ای درباره شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

نمایش شاهزاده سرخ پوش- قسمت 3

شاه دختی اهل علم و كمال به تمام خواستگارانش جواب منفی میدهد و سپس قلعه ای ساخته و در راه قلعه موانعی میگذارد و شرط ازدواج را گذر از موانع قرار می هد و...