جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش كاغذهای پشت خاكریز- قسمت 4(تكرار)

محمدحسین به تازگی با رعنا ازدواج كرده او بعد از مراسم عروسی به جبهه میرود. آنها تصمیم میگیرند برای هم نامه نوشته و از احوال هم با خبر باشند تا اینكه رعنا در یكی از نامه هایش خبری به او می دهد و...

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش سال های دور- قسمت 4(تكرار)

حمید در حال ساخت و ساز ملك پدر زنش است. در این میان مبالغ خرید مصالح را تسویه نكرده و چند روزی وقت میخواهد تا بدهی اش را پرداخت كند اما...

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش به یونس بگو- قسمت 4(تكرار)

سعید در جنگ تحمیلی به شدت آسیب دیده و علاوه بر آن حافظه اش را از دست داده خاله مونس با یادآوری خاطرات گذشته سعی میكند به بازگشت حافظه سعید كمك كند و...

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش فصل مشترك- قسمت 4(تكرار)

اردلان در رشته فیلمسازی مشغول به كار است و در كارش موفق است تا اینكه پسر عمویش پدرام برای مدتی از اتریش به ایران می آید و اتفاقاتی را برای اردلان بوجود می آورد و...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دار مكافات- قسمت 2(تكرار)

مادر و دختری روستایی تصمیم میگیرند قالی ببافند تا از طریق فروش اون پدر خانواده را بستری كنند تا اعتیادش را ترك كند. شخصی خریدار این قالی ها میشود اما منوچهر پدر خانواده از این كار ناراضی است و...

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قلندر- قسمت 4(تكرار)

درگیری دو پهلوان با عده ای راهزن بر سر دزدیده شدن كتیبه ای به خط امام حسین (ع) در ماه محرم

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هفت نامه- قسمت 4(تكرار)

وقتی مجوزهای لازم برای تفحص در اطراف بصره و مناطق عملیاتی كربلای 5 صادر می شود گروه های تفحص كار خود را شروع می كنند. رسول و فیاض نیز در میان آنها هستند كه ناگهان كوله پشتی‌ای را پیدا می كنند...

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی اذان: 04:32

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نمایش خاطرات ایران- قسمت 16(تكرار)

خاطرات ایران ترابی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یك شصت و یك- قسمت 4(تكرار)

صبا دختر جوان دانش آموخته رشته نمایش بر اثر سانحه رانندگی حافظه خود را از دست میدهد و شهرزاد دوستش به او پیشنهاد می دهد كه پروژه ای را كه قبل از تصادف قصد انجام آن را داشته به اتمام برساند و...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پلك های باز، چشمان بسته- قسمت 5

درباره مردی نویسنده است كه یكی از طرفدارانش سعی می كند با تهدید او را وادار كند كه دوباره بنویسد كه در نهایت این تهدید به مرگ نویسنده منجر می شود…

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش چشمان سیاه- قسمت 5

شهرزاد زن جوانی كه برای نجات از كابوس های شبانه مجبور بود اولین قصه زندگی خود را به پایان برساند و...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش عروس اروند- قسمت 5

احمد یك سال قبل از شروع جنگ تحمیلی با دختری از بصره ازدواج كرده است. در روزهای جنگ احمد میخواهد با اعلام بارداری همسرش جلوی حرف و حدیث نزدیكانش را بگیرد او با مادرش به بازار میرود تا برای همسرش چشم روشنی بگیرد اما ناگهان انفجاری رخ میدهد و...

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش پناه آخر- قسمت 5

طیبه خانم چهل روز است همسرش را در تصادفی از دست داده او هر سال در ماه محرم مراسم عزاداری ابوعبدالله را در خانه اش برپا میكند اما امسال در اولین روز اتفاق عجیبی می افتد و...

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش كاغذهای پشت خاكریز- قسمت 5

محمدحسین به تازگی با رعنا ازدواج كرده او بعد از مراسم عروسی به جبهه میرود. آنها تصمیم میگیرند برای هم نامه نوشته و از احوال هم با خبر باشند تا اینكه رعنا در یكی از نامه هایش خبری به او می دهد و...

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش سال های دور- قسمت 5

حمید در حال ساخت و ساز ملك پدر زنش است. در این میان مبالغ خرید مصالح را تسویه نكرده و چند روزی وقت میخواهد تا بدهی اش را پرداخت كند اما...

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش به یونس بگو- قسمت 5

سعید در جنگ تحمیلی به شدت آسیب دیده و علاوه بر آن حافظه اش را از دست داده خاله مونس با یادآوری خاطرات گذشته سعی میكند به بازگشت حافظه سعید كمك كند و...

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

موذن: آقای عبدالحسن محمدپور اذان: 11:56

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش فصل مشترك- قسمت 5

اردلان در رشته فیلمسازی مشغول به كار است و در كارش موفق است تا اینكه پسر عمویش پدرام برای مدتی از اتریش به ایران می آید و اتفاقاتی را برای اردلان بوجود می آورد و...

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آسیب- قسمت 1

احمد رزمنده جنگ تحمیلی با دختری به نام ندا نامزد كرده است. ندا در بمباران شب یلدا كرمانشاه آسیب میبیند و پدر ندا به خانواده احمد خبر میدهد كه از نظر آنها این نامزدی بهم خورده است و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قلندر- قسمت 5

درگیری دو پهلوان با عده ای راهزن بر سر دزدیده شدن كتیبه ای به خط امام حسین (ع) در ماه محرم

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هفت نامه- قسمت 5

وقتی مجوزهای لازم برای تفحص در اطراف بصره و مناطق عملیاتی كربلای 5 صادر می شود گروه های تفحص كار خود را شروع می كنند. رسول و فیاض نیز در میان آنها هستند كه ناگهان كوله پشتی‌ای را پیدا می كنند...

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش خاطرات ایران- قسمت 17

خاطرات ایران ترابی

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

موذن: شهید محسن حاجی حسنی كارگر اذان: 18:13

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش یك شصت و یك- قسمت 5

صبا دختر جوان دانش آموخته رشته نمایش بر اثر سانحه رانندگی حافظه خود را از دست میدهد و شهرزاد دوستش به او پیشنهاد می دهد كه پروژه ای را كه قبل از تصادف قصد انجام آن را داشته به اتمام برساند و...

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فاطمه فاطمه- قسمت 2

داستان دخترى به نام فاطمه كه سرطان روده دارد. پدر فاطمه به طرز مشكوكى به قتل رسیده و...

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پلك های باز، چشمان بسته- قسمت 5

درباره مردی نویسنده است كه یكی از طرفدارانش سعی می كند با تهدید او را وادار كند كه دوباره بنویسد كه در نهایت این تهدید به مرگ نویسنده منجر می شود…

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش خاطرات ایران- قسمت 17

خاطرات ایران ترابی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش چشمان سیاه- قسمت 5

شهرزاد زن جوانی كه برای نجات از كابوس های شبانه مجبور بود اولین قصه زندگی خود را به پایان برساند و...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پلك های باز، چشمان بسته- قسمت 5(تكرار)

درباره مردی نویسنده است كه یكی از طرفدارانش سعی می كند با تهدید او را وادار كند كه دوباره بنویسد كه در نهایت این تهدید به مرگ نویسنده منجر می شود…

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش چشمان سیاه- قسمت 5(تكرار)

شهرزاد زن جوانی كه برای نجات از كابوس های شبانه مجبور بود اولین قصه زندگی خود را به پایان برساند و ...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش عروس اروند- قسمت 5(تكرار)

احمد یك سال قبل از شروع جنگ تحمیلی با دختری از بصره ازدواج كرده است. در روزهای جنگ احمد میخواهد با اعلام بارداری همسرش جلوی حرف و حدیث نزدیكانش را بگیرد او با مادرش به بازار میرود تا برای همسرش چشم روشنی بگیرد اما ناگهان انفجاری رخ میدهد و...

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش پناه آخر- قسمت 5(تكرار)

طیبه خانم چهل روز است همسرش را در تصادفی از دست داده او هر سال در ماه محرم مراسم عزاداری ابوعبدالله را در خانه اش برپا میكند اما امسال در اولین روز اتفاق عجیبی می افتد و...

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.