جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آفرت- قسمت 13

داستان دختری جوان و روستایی به نام فرنگیس كه در یكی از مناطق كرمانشاه زندگی و در خانه ارباب كار می كند...

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دخترم نگار- قسمت 4(تكرار)

سعید بعد از مرگ همسرش به اصرار اطرافیان با ملیحه ازدواج می كند و دخترش نگار از این وصلت ناراضی است و...

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش محافظ(تكرار)

مصطفی و جواد بعنوان محافظان دكتر مفتح انتخاب شده اند اما دكتر مفتح احساس می كند، محافظ باعث محدودیت می شود...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جشن تولد- قسمت 4(تكرار)

پرهام فرزند مرتضی در شب تولدش شروع به جیغ زدن میكند و این كار وی باعث ناراحتی همه می شود. پدربزرگش حدس می زند كه او اوتیسم دارد و…

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش روز شغال- قسمت 4(تكرار)

ادوارد یك آدمكش است. او در سال 1966 اجیر میشود تا رئیس جمهور فرانسه -شارل دوگل- را ترور كند...

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نیمه تاریك- قسمت 4(تكرار)

بزرگترین آرزوی یاور محمودی ستاره شدن در جهان فوتبال است تا اینكه مسعودی -بازیكن سابق فوتبال- به طور اتفاقی به شهر آنها آمده و او را می بیند و...

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كوكب هدایت(تكرار)

خادم و كلیددار حرم حضرت معصومه (س)، شبی آن بانوی بزرگوار را میبیند كه وی را نهیب میزند تا برخیزد و چراغی را سر گلدسته حرم روشن كند و...

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

با درام نویسان معاصر(تكرار)

با درام نویسان معاصر ایران با هدف معرفی فعالیت‌های درام نویسان ایرانی در آیتم‌های گفت‌وگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه‌نویسی است

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 05:39 موذن: مرحوم حسین صبحدل

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قرار بانه- قسمت 7

روایت فعالان بانه، معرفی شهرستان بانه، انقلاب اسلامی در بانه

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نیمه تاریك- قسمت 5

بزرگترین آرزوی یاور محمودی ستاره شدن در جهان فوتبال است تا اینكه مسعودی -بازیكن سابق فوتبال- به طور اتفاقی به شهر آنها آمده و او را می بیند و...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش تحت نظر- قسمت 11

در دهه پنجاه خسرو مباشر خلیل خان -ارباب روستا- به سراغ عزیز رسولی میرود تا او را راضی كند كه نزد ارباب برود و با عذرخواهی از او بخواهد دوباره سركار خود بازگردد اما...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 12:01 موذن: مرحوم شیخ راغب مصطفی غلوش

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آفرت- قسمت 14

داستان دختری جوان و روستایی به نام فرنگیس كه در یكی از مناطق كرمانشاه زندگی و در خانه ارباب كار می كند...

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دخترم نگار- قسمت 5

سعید بعد از مرگ همسرش به اصرار اطرافیان با ملیحه ازدواج می كند و دخترش نگار از این وصلت ناراضی است و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آرام جان- قسمت 1

امیرحسین رئیس شركتی است و سرش بسیار شلوغ است همسر و فرزندش برایش تولد میگیرند و مادرش كه به خواست خودش به خانه سالمندان رفته میخواهد به پسرش سری بزند و...

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جشن تولد- قسمت 5

پرهام فرزند مرتضی در شب تولدش شروع به جیغ زدن میكند و این كار وی باعث ناراحتی همه می شود. پدربزرگش حدس می زند كه او اوتیسم دارد و…

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش روز شغال- قسمت 5

ادوارد یك آدمكش است. او در سال 1966 اجیر میشود تا رئیس جمهور فرانسه -شارل دوگل- را ترور كند...

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 17:14 موذن: حسینعلی شریف

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آفرت- قسمت 14

داستان دختری جوان و روستایی به نام فرنگیس كه در یكی از مناطق كرمانشاه زندگی و در خانه ارباب كار می كند...

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش چمدان

سحر با همسرش اختلاف پیدا كرده و به خانه خواهرش میرود اما خواهرش تصمیمی میگیرد و از دخترش برای حل این مشكل كمك میگیرد...

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قرار بانه- قسمت 7

روایت فعالان بانه، معرفی شهرستان بانه، انقلاب اسلامی در بانه

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دخترم نگار- قسمت 5

سعید بعد از مرگ همسرش به اصرار اطرافیان با ملیحه ازدواج می كند و دخترش نگار از این وصلت ناراضی است و...

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جشن تولد- قسمت 5

پرهام فرزند مرتضی در شب تولدش شروع به جیغ زدن میكند و این كار وی باعث ناراحتی همه می شود. پدربزرگش حدس می زند كه او اوتیسم دارد و…

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

راوی سوم شخص

برنامه تركیبی، نمایشی با موضوع آسیب های اجتماعی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قرار بانه- قسمت 7(تكرار)

روایت فعالان بانه، معرفی شهرستان بانه، انقلاب اسلامی در بانه

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نیمه تاریك- قسمت 5(تكرار)

بزرگترین آرزوی یاور محمودی ستاره شدن در جهان فوتبال است تا اینكه مسعودی -بازیكن سابق فوتبال- به طور اتفاقی به شهر آنها آمده و او را می بیند و...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

نمایش تحت نظر- قسمت 11(تكرار)

در دهه پنجاه خسرو مباشر خلیل خان -ارباب روستا- به سراغ عزیز رسولی میرود تا او را راضی كند كه نزد ارباب برود و با عذرخواهی از او بخواهد دوباره سركار خود بازگردد اما...