جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مرد- قسمت 2(تكرار)

داستان زندگی سردار حاج احمد متوسلیان

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پناهگاه- قسمت 2(تكرار)

اتفاق هایی كه در بهار شصت و هفت زمان جنگ روی داده است...

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نشانی قلب من است- قسمت 24(تكرار)

غلامرضا جانباز دفاع مقدس طی سانحه ای دچار مرگ مغزی می شود و قلب او به امیر كه مدتهاست در لیست پیوند قلب قرار دارد اهدا می شود. بعد از مدتی قلب شروع به گفتگو با امیر میكند و...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فقط غلام حسین باش- قسمت 3(تكرار)

روایت جانباز سرافراز حسین رفیعی

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شبح كفتار- قسمت 3(تكرار)

ادنان با پسرش مقابل كلبه یشان قوطی خالی پیدا می كنند كه متعلق به عراقی ها است و فكر می كنند باد آن قوطی را به آنجا آورده باشد اما فردا دو نظامی به آنجا می آیند و خبری را به آنها می دهند و...

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش مرد- قسمت 2(تكرار)

داستان زندگی سردار حاج احمد متوسلیان

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش اگر برادرم نیامد- قسمت 3(تكرار)

هاشم و خانواده اش از خرمشهر به شوش دانیال مهاجرت كردند. هاشم به پیشنهاد دوستش سلیم كه در كارخانه كاغذ سازی مشغول كار است به شوش آمده و قرار بود مشغول به كار شود اما...

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 04:31 موذن: محمد جواد پناهی

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

با درام نویسان معاصر(تكرار)

با درام نویسان معاصر ایران با هدف معرفی فعالیت‌های درام نویسان ایرانی در آیتم‌های گفت‌وگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه‌نویسی است

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

من عاشق افسانه نیستم- قسمت 5

داستان جوانی را بازگو میكند كه 45 روز در خاك عراق خود را زنده نگه میدارد و در نهایت به ایران میرسد

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش مرد- قسمت 3

داستان زندگی سردار حاج احمد متوسلیان

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یاقوت های سرخ- قسمت 4

خاطرات اسرای جنگ تحمیلی

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 11:56 موذن: حسینعلی شریف

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مرد- قسمت 3

داستان زندگی سردار حاج احمد متوسلیان

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پناهگاه- قسمت 3

اتفاق هایی كه در بهار شصت و هفت زمان جنگ روی داده است...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نشانی قلب من است- قسمت 25

غلامرضا جانباز دفاع مقدس طی سانحه ای دچار مرگ مغزی می شود و قلب او به امیر كه مدتهاست در لیست پیوند قلب قرار دارد اهدا می شود. بعد از مدتی قلب شروع به گفتگو با امیر میكند و...

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فقط غلام حسین باش- قسمت 4

روایت جانباز سرافراز حسین رفیعی

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شبح كفتار- قسمت 4

ادنان با پسرش مقابل كلبه یشان قوطی خالی پیدا می كنند كه متعلق به عراقی ها است و فكر می كنند باد آن قوطی را به آنجا آورده باشد اما فردا دو نظامی به آنجا می آیند و خبری را به آنها می دهند و...

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مرد- قسمت 3

داستان زندگی سردار حاج احمد متوسلیان

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 18:15 موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش اگر برادرم نیامد- قسمت 4

هاشم و خانواده اش از خرمشهر به شوش دانیال مهاجرت كردند. هاشم به پیشنهاد دوستش سلیم كه در كارخانه كاغذ سازی مشغول كار است به شوش آمده و قرار بود مشغول به كار شود اما...

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

من عاشق افسانه نیستم- قسمت 5

داستان جوانی را بازگو میكند كه 45 روز در خاك عراق خود را زنده نگه میدارد و در نهایت به ایران میرسد

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پناهگاه- قسمت 3

اتفاق هایی كه در بهار شصت و هفت زمان جنگ روی داده است...

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش فقط غلام حسین باش- قسمت 4

روایت جانباز سرافراز حسین رفیعی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

با درام نویسان معاصر

با درام نویسان معاصر ایران با هدف معرفی فعالیت‌های درام نویسان ایرانی در آیتم‌های گفت‌وگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه‌نویسی است

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

من عاشق افسانه نیستم- قسمت 5(تكرار)

داستان جوانی را بازگو میكند كه 45 روز در خاك عراق خود را زنده نگه میدارد و در نهایت به ایران میرسد

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش مرد- قسمت 3(تكرار)

داستان زندگی سردار حاج احمد متوسلیان

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

نمایش یاقوت های سرخ- قسمت 4(تكرار)

خاطرات اسرای جنگ تحمیلی