جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش توهمات خانوادگی(تكرار)

حسن گمان میكند ارثی بزرگ به باجناقش رسیده و میتواند از این طریق كار و كاسبی برای خود راه بیندازد اما این توهمات حسن است...

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فرزندان ایرانیم- قسمت 14(تكرار)

خاطره هایی از دوره آموزش زمان جنگ

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دهكده(تكرار)

وحید بعد از تمام شدن درسش به روستای خود برمیگردد و متوجه میشود بخاطر اینكه روستا نمونه طرح گردشگری شده بسیاری از درخت های روستا را قطع كرده اند و...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فقط غلام حسین باش- قسمت 10(تكرار)

روایت جانباز سرافراز حسین رفیعی

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش داستان عمارت- قسمت 1(تكرار)

تیمور و خانواده اش هر سال تعطیلات نزد دوستش مهران و رامین در شیراز میروند. اما مهران و رامین تصمیم دارند امسال بی خبر به خانه تیمور بروند و تعطیلات را در خانه آنها باشند اما...

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یك امضاء و این همه دردسر- قسمت 1(تكرار)

سه دوست دانشجوی ادبیات فارسی هستند یكی از آنها همسرش باردار است و میخواهد انتقالی بگیرد اما مدیر گروه ادبیات دكتر ادیبان با این انتقالی موافق نیست و...

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

با درام نویسان معاصر(تكرار)

با درام نویسان معاصر ایران با هدف معرفی فعالیت‌های درام نویسان ایرانی در آیتم‌های گفت‌وگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه‌نویسی است

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 04:48 موذن: دكتر قاسم رضیعی

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سیزده به در پای چغازنبیل- قسمت 1(تكرار)

قمر الملوك ناگهان تصمیم گرفت به سفر برود و در روز سیزده به در پای چغازنبیلی باشد كه با همسرش آشنا شده بود و به یاد آن روز عكس سلفی بگیرد...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قطره ای از دریا- قسمت 2

خاطراتی از عملیات مرصاد

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ز مثل زندگی- قسمت 2

امید و سمیرا به دلیل یك سری اتفاقات تصمیم به جدایی میگیرند. سمیرا با فرزندش رها به خانه مادربزرگش سر پل ذهاب میرود اما همان شب زلزله می آید و...

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عید امسال- قسمت 1

مراد و همسرش سوگل در قرعه كشی صد میلیون برنده میشوند و ماجراهای این خانواده از همان روز شروع میشود...

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فرزندان ایرانیم- قسمت 15

خاطره هایی از دوره آموزش زمان جنگ

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش میر نوروزی- قسمت 1

روستایی خود را برای نوروز آماده می كند و ریش سفیدان و اهالی روستا میخواهند برنامه میر نوروزی را امسال برگزار كنند و...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 12:12 موذن: مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فقط غلام حسین باش- قسمت 11

روایت جانباز سرافراز حسین رفیعی

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش داستان عمارت- قسمت 2

تیمور و خانواده اش هر سال تعطیلات نزد دوستش مهران و رامین در شیراز میروند. اما مهران و رامین تصمیم دارند امسال بی خبر به خانه تیمور بروند و تعطیلات را در خانه آنها باشند اما...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یك امضاء و این همه دردسر- قسمت 2

سه دوست دانشجوی ادبیات فارسی هستند یكی از آنها همسرش باردار است و میخواهد انتقالی بگیرد اما مدیر گروه ادبیات دكتر ادیبان با این انتقالی موافق نیست و...

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سیزده به در پای چغازنبیل- قسمت 2

قمر الملوك ناگهان تصمیم گرفت به سفر برود و در روز سیزده به در پای چغازنبیلی باشد كه با همسرش آشنا شده بود و به یاد آن روز عكس سلفی بگیرد...

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عید امسال- قسمت 1

مراد و همسرش سوگل در قرعه كشی صد میلیون برنده میشوند و ماجراهای این خانواده از همان روز شروع میشود...

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فرزندان ایرانیم- قسمت 15

خاطره هایی از دوره آموزش زمان جنگ

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 18:32 موذن: استاد كریم منصوری

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش میر نوروزی- قسمت 1

روستایی خود را برای نوروز آماده می كند و ریش سفیدان و اهالی روستا میخواهند برنامه میر نوروزی را امسال برگزار كنند و...

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قطره ای از دریا- قسمت 2

خاطراتی از عملیات مرصاد

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

با درام نویسان معاصر

با درام نویسان معاصر ایران با هدف معرفی فعالیت‌های درام نویسان ایرانی در آیتم‌های گفت‌وگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه‌نویسی است

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش داستان عمارت- قسمت 2

تیمور و خانواده اش هر سال تعطیلات نزد دوستش مهران و رامین در شیراز میروند. اما مهران و رامین تصمیم دارند امسال بی خبر به خانه تیمور بروند و تعطیلات را در خانه آنها باشند اما...

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سیزده به در پای چغازنبیل- قسمت 2

قمر الملوك ناگهان تصمیم گرفت به سفر برود و در روز سیزده به در پای چغازنبیلی باشد كه با همسرش آشنا شده بود و به یاد آن روز عكس سلفی بگیرد...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قطره ای از دریا- قسمت 2(تكرار)

خاطراتی از عملیات مرصاد

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش ز مثل زندگی- قسمت 2(تكرار)

امید و سمیرا به دلیل یك سری اتفاقات تصمیم به جدایی میگیرند. سمیرا با فرزندش رها به خانه مادربزرگش سر پل ذهاب میرود اما همان شب زلزله می آید و...

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.