جدول پخش

راديو جوان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اینجا شب نیست(زنده)

جنگ شبانه- مهمترین تصمیم زندگی تون چی بوده است؟

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مینای مهتاب

ترانه و موسیقی درخواستی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یك انتخاب

تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفت گنبد(تكرار)

هفت گنبد ادب و هنر- موضوع امروز: ابوریحان بیرونی اثر محمد احیایی

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

موسیقی شب(تكرار)

موسیقی كلاسیك

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راهكار

گفتگوی طنز

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كیمیای خیال(تكرار)

بازخوانی رمان آهنگساز اثر فرانسوا ساگان

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نو ترانه(تكرار)

ترانه های درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبستان(تكرار)

شعر و ادب پارسی

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشكات(تكرار)

تفسیر قرآن كریم توسط حجت الاسلام قرائتی- جزء 12 سوره مباركه هود

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به رنگ سپیده

ویژه اذان صبح- اذان صبح به افق تهران: 05:25- موذن: آقای حسینعلی شریف

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نت عاشقی(تكرار)

موسیقی دفاع مقدس

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تسنیم(تكرار)

قرائت یك صفحه از قرآن كریم- صفحه 249 قرآن كریم آیات 1 تا 5 سوره مباركه رعد

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

چشام بازه(تكرار)

طنز ورزشی صبحگاهی برای شروع یك روز تازه

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

جوان ایرانی سلام(زنده)

برنامه صبحگاهی همراه با بخش های متنوع، خبرهای روز، خبرهای هواشناسی، اقتصادی، ورزشی...

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

روز شمار انتخابات

ویژه برنامه انتخابات

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

كاوشگر(زنده)

علمی تحقیقاتی- موضوع امروز: رشد كودكان

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

موج همدلی

همراه با مردم گیلان

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راهكار

گفتگوی طنز

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

فصل اول

اصول و شیوه های درست كسب و كار- رابطه خوب با مشتری- رعایت چه مواردی از نظر مشتری اهمیت بیشتری دارد؟

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

و اما ورزش(زنده)

مرور خبرهای ورزشی ایران و جهان

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سمفونی جوانی

ترانه های درخواستی شنونده ها

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع آثار نماز اول وقت- اذان ظهر به افق تهران: 12:18- موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سوال از شما، پاسخ از قرآن

طرح سوالهای روز جوانان و دریافت پاسخهای قرآنی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نو آفرین

خبرهای خوب حوزه علمی و فناوری كشور

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دال(زنده)

گفتگو در حوزه اجتماع، فرهنگ و سیاست- اقدامات جدید بانك مركزی برای مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چوب خط

مسابقه و سرگرمی

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

عبور از تاریخ

مرور تاریخ ایران- اشرف افغان و فرجام او

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شكوه حماسه

نوآوریهای رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس- دستاوردهای دفاعی موشكی در دهه گذشته

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر من(زنده)

جنگ فرهنگی هنری- توجه به رویدادهای فرهنگی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نو ترانه

ترانه و شعر و موسیقی درخواستی شنونده ها

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

وكیل الملة

ویژه برنامه انتخابات

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

رادیو همراه

تلفن همراه و فناوری های نوین در حوزه تلفن های هوشمند و كاركرد آن

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

خط آزاد

جنگ عصرگاهی با موضوع جوگیر شدن

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

به افق ماه

برنامه اذانگاهی- اذان مغرب به افق تهران: 18:07- موذن: استاد كریم منصوری

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سوال از شما، پاسخ از قرآن

طرح پرسشهای روز جوانان و ارائه پاسخ از آیات قرآن

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خط آزاد(زنده)

ادامه جنگ عصرگاهی با موضوع جو گیر شدن

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

دورآباد

ویژه برنامه انتخابات

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایستگاه ورزش(زنده)

بررسی رویدادهای ورزشی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پا به پای آفتاب

سیره امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

كیلومتر 88

اجتماعی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

موج همدلی

همراه با مردم گیلان

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شمارش معكوس(تكرار)

سبك زندگی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ده بعلاوه یك

برنامه ای از گروه سیاسی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آپارتمان شماره 11

ویژه برنامه انتخابات

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گردونه

برنامه ای از گروه سیاسی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج دانش(زنده)

كنكور

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

اینجا شب نیست(زنده)

جنگ شبانه