جدول پخش

راديو جوان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

اینجا شب نیست

جنگ شبانه

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مترونوم(تكرار)

برنامه اختصاصی موسیقی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار افسان

بازخوانی افسانه های ایران و جهان

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش وسوسه

نویسنده: علیرضا مهربان و تهیه كننده: محمد مهاجر- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مینای مهتاب(تكرار)

پخش موسیقی و ترانه های درخواستی شنوندگان- ترانه تقدیمی: مرز خوشبختی- خواننده: علی لهراسبی

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نت عاشقی(تكرار)

موسیقی دفاع مقدس

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به رنگ سپیده

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان صبح به افق تهران: 4:01- موذن: مرحوم شیخ راغب مصطفی غلوش

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مشكات

تفسیر قرآن توسط حجت الاسلام محسن قرائتی- آیات 149 تا 153 سوره مباركه نساء- جزء 5

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راهكار(تكرار)

طنز

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كیمیای خیال(تكرار)

بازخوانی رمان اگر خوشید برنگردد- نوشته: شارل فردینان راموز(قسمت ششم)

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبستان(تكرار)

فرهنگ و ادب پارسی- غزلی از سعدی شاعر همه زمانها و مكانها- كهن شود همه كس را به روزگار ارادت مگر مرا كه همان عشق اولست و زیادت

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تسنیم(تكرار)

تلاوت صفحه 8 از قرآن كریم- آیات 49 تا 57 سوره مباركه بقره- محل نزول: مدینه

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

چشام بازه

برنامه طنز صبحگاهی- ماشینهای تو خیابون ویترین خیابان یك شهر هستند. ماشینهای كثیف چهره شهر رو زشت می كنند.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

جوان ایرانی سلام

برنامه صبحگاهی همراه با بخش های متنوع، خبرهای روز، خبرهای هواشناسی، اقتصادی، ورزشی و...

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

كاوشگر

علمی-تحلیلی- نفت كشها

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دو كلام حرف یواش(تكرار)

طنز اجتماعی

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سی و دو

شعر و ترانه و موسیقی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

و اما ورزش(زنده)

تازه ها و اخبار دنیای رشته های گوناگون ورزشی- فوتبال و ...

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سمفونی جوونی

ترانه های درخواستی شنونده ها

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خط خبر

بازخوانی خبرهای روز ایران و جهان

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رادیوچی(تكرار)

علمی

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

فصل اول

راهكارهای توانمند سازی جوانان- برای ایجاد شادی و نشاط در بین نوجوانان و جوانان چكار باید كرد؟ توجه به این مساله ما را از چه خطرهایی دور می كند؟

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان ظهر به افق تهران: 13:05- موذن: مرحوم حسین صبحدل

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چوب خط

طنز و مسابقه

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

عبور از تاریخ

بررسی تاریخ ایران- در كتاب تذكره الملوك مینورسكی آمده: شاه عباس كبیر با درایت ترین و استراتژیست برجسته ایران بود.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شكوه حماسه

شرح نوآوری های رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر من

جنگ فرهنگی، هنری

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نو ترانه

ترانه های درخواستی و پیشنهاد مخاطبان

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

رادیو همراه

برنامه ای درباره تلفن همراه و فناوری های نوین

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فوق برنامه

كنكور

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

خط آزاد(زنده)

جنگ عصرگاهی- موضوع امروز: گفتگو با خود

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پا به پای آفتاب

سیره حضرت امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایستگاه ورزش

خبر و ورزش

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فوق برنامه

كنكور

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

كیلومتر 88

اجتماعی- عزت ملی- چه چیزهایی رو مظهر و مصداق عزت ملی می دانید؟

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شمارش معكوس

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

به افق ماه

برنامه اذانگاهی- اذان مغرب به افق تهران: 20:43- موذن: آقای عبدالحسین محمدپور

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راهداری

سفر و امنیت جاده ها

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نبض

پزشكی-علمی- سلامتی- مسمومیت های گوارشی در فصل تابستان

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گردونه

برنامه ای از گروه سیاسی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

موج دانش

كنكور

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راهكار

طنز- فروشنده ای كه وزن اجناس رو رعایت نكنه از شاعری كه وزن قافیه اش رو رعایت نكنه كارش خرابتره. موضوع راهكار امشب: ترازو

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

مینای مهتاب

ترانه و موسیقی درخواستی- ترانه تقدیمی: سربلند- خواننده: ناصر عبداللهی