جدول پخش

راديو جوان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

اینجا شب نیست

جنگ شبانه

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مترونوم

طرح مباحث تخصصی در حوزه موسیقی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار افسان

قصه های كهن ایران و جهان

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

ضامن معتبر

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مینای مهتاب(تكرار)

پخش موسیقی و ترانه های درخواستی شنوندگان- ترانه كردی

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راهكار(تكرار)

طنز- یادآوری

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كیمیای خیال

بازخوانی رمان "ضیافت" نوشته: گراهام گرین

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نت عاشقی(تكرار)

پخش موسیقی و ترانه با موضوع دفاع مقدس

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به رنگ سپیده

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان صبح به افق تهران: 4:50- موذن: آقای جواد رفیعی

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مشكات

تلاوت و تفسیر آیاتی از قرآن كریم- آیات 116 تا 119 از سوره مباركه آل عمران

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبستان(تكرار)

شعر و ادب پارسی- بیدل دهلوی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تسنیم

تلاوت ترتیل صفحه 516- سوره مباركه حجرات، آیات 5 تا 11

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

چشام بازه

برنامه طنز صبحگاهی- هل دادن

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

جوان ایرانی سلام

برنامه صبحگاهی همراه با بخش های متنوع، خبرهای روز، خبرهای هواشناسی، اقتصادی، ورزشی و...

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

كاوشگر

برنامه علمی-تحلیلی

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

دو كلام حرف یواش

طنز اجتماعی- محافظ طبیعت باشیم

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سی و دو

موسیقی و ترانه های منتخب

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

و اما ورزش(زنده)

تازه ها و اخبار دنیای رشته های گوناگون ورزشی- فوتبال و ...

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سمفونی جوانی

شعرخوانی و پخش موسیقی- ترانه "بی تو" از علی لهراسبی

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خط خبر(زنده)

بررسی اخبار روز

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رادیوچی

برنامه علمی

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان ظهر به افق تهران: 13:03- موذن: مرحوم محمد غفاری

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

فصل اول

آموزش و ترویج عفاف و حجاب- نقش خانواده ها در ترویج حجاب

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چوب خط

مسابقه، تفریح و سرگرمی

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

عبور از تاریخ

بررسی تاریخ ایران- در عصر صفویه و دوره شاه صفی اول و اتفاقهایی كه در دوره سلطنت 13 ساله او افتاد.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شكوه حماسه

شرح نوآوری های رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر من(زنده)

فرهنگ، ادب و هنر- برنامه ریزی سینما در سال 98

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نو ترانه

ترانه، شعر و موسیقی- ترانه "صدایم كن" از علیرضا افتخاری

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

رادیو همراه(زنده)

برنامه ای درباره تلفن همراه و فناوری های نوین

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فوق برنامه

كنكور

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

خط آزاد(زنده)

طنز عصرگاهی- خوش اخلاقی

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پا به پای آفتاب

ویژه امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایستگاه ورزش

خبر و ورزش

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نبض

علمی و پزشكی- لوزه سوم

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

به افق ماه

ویژه اذانگاهی- اذان مغرب به افق تهران: 20:04- موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

كیلومتر 88

اجتماعی

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شمارش معكوس

اهمیت نوع نگرش ما به سال جدید

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راهداری

سفر و امنیت جاده ها

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فوق برنامه

كنكور

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گردونه

بیان مهم ترین اخبار روز- سفر نخست وزیر عراق به كشور ایران

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

موج دانش

كنكور و آمادگی برای كنكور

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راهكار

طنز

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیا حرف بزنیم

ایجاد فضای تعامل بین اعضای خانواده

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

مینای مهتاب

ترانه و آهنگ های درخواستی شنوندگان