جدول پخش

راديو جوان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

اینجا شب نیست

جنگ شبانگاهی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بی قرار- قسمت ششم

پسری كه یك مغازه خدمات چاپ دارد با صاحب مغازه به مشكل بر می خورد و...

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مینای مهتاب

پخش موسیقی و ترانه های درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گل یا پوچ

بررسی درستی یا نادرستی خبرهای منتشر شده در فضای مجازی

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبستان

خوانش شعر و حكایت

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كیمیای خیال

بازخوانی یك رمان

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نت عاشقی

پخش موسیقی با موضوع دفاع مقدس همراه با پخش صدای شهید آوینی و خوانش شعر

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به رنگ سپیده

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان صبح: 05:13- موذن: سادات فاطمی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مشكات

تلاوت و تفسیر آیاتی از قرآن كریم- سوره مباركه اعراف

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تسنیم

تلاوت ترتیل یك صفحه از قرآن كریم

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صفر تا صد

علم ورزش

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

جوان گشت(زنده)

سفر با امواج رادیویی به شهرهای گوناگون

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

كاوشگر

برنامه علمی-تحلیلی با موضوعات گوناگون

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سوال یك عدد، جواب یك سبد

مسابقه ای مفرح با بخش های طنز و ادبی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

و اما ورزش(زنده)

تازه ها و اخبار دنیای رشته های گوناگون ورزشی

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

با من ورق بزن

معرفی كتاب و بیان نكات داستان نویسی

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع نماز اول وقت- اذان ظهر به افق تهران: 11:49- موذن: مرحوم طوخی

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شكوه حماسه

آشنایی با دستاوردهای نظامی ایران و افتخارات رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

دایره

چالش ها و مسائل زندگی مشترك با موضوع آیا این زندگی حق من است؟

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به چپ چپ، به راست راست

خاطرات سربازی- دوره های مهارت آموزی سربازان، مسابقه میان سربازان، گفتگو با سربازان، درد دل سربازان و...

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گل یا پوچ

بررسی درستی یا نادرستی اخبار و شایعه های مطرح شده در فضای مجازی

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر من

بررسی موضوعات و اتفاقات فرهنگی، ادبی و هنری

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اشك باران

موسیقی و خوانش شعر

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خانه ام همین جاست

مجله صوتی با موضوع دفاع مقدس با بخش های معرفی كتاب، خاطرات رزمندگان، معرفی شهیدان و...

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رادیو همراه(زنده)

برنامه ای درباره فناوری های نو و تلفن همراه

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نت عاشقی

پخش موسیقی و سرود با موضوع دفاع مقدس همراه با پخش صدای شهید مرتضی آوینی

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

به افق ماه

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان مغرب: 17:17- موذن: احمدی وفا

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خط آزاد

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:18:52:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج جوونی

پخش برنامه ای مفرح از شهر تویسركان در استان همدان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نبض

آشنایی با بیماری ها و راه های درمان آنها

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نسیما

ویژه برنامه شهادت امام حسن عسكری(ع)

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سینما هویت

بررسی تولیدات هالیوود

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

از نزدیك

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج دانش

برنامه ریزی برای كنكور سراسری

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آتش پنهان

مستندی درباره افرادی كه در دام اعتیاد گرفتار شده اند- مواد مخدر صنعتی جدید و روانگردان ها

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

مینای مهتاب

پخش موسیقی و ترانه درخواستی شنوندگان