جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

راديو جوان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

اینجا شب نیست

جنگ شبانگاهی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

كنكور جوان

اطلاعات مشاوره برای موفقیت در آزمون سراسری

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مینای مهتاب

پخش موسیقی و ترانه های درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گل یا پوچ(تكرار)

بررسی درستی یا نادرستی اخبار و شایعه های مطرح شده در فضای مجازی

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مشكات

تلاوت و تفسیر آیاتی از قرآن كریم

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نت عاشقی

پخش موسیقی با موضوع دفاع مقدس همراه با پخش صدای شهید آوینی و خوانش شعر

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به رنگ سپیده

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع انتظار فرج- اذان صبح: 04:53- موذن: مرحوم آقاتی

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبستان

خوانش شعر و حكایت

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كیمیای خیال

بازخوانی یك رمان

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تسنیم

تلاوت ترتیل یك صفحه از قرآن كریم

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صفر تا صد

علم ورزش

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

جوان گشت(زنده)

سفر به نقاط مختلف كشور از طریق امواج رادیویی

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نوبت عاشقی

گلگشتی در سوره های قرآن و تاملی در آیات آن

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آنچه شما ساخته اید

پخش آیتم ها و برنامك های ارسالی شنوندگان

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

رنگین كمان(زنده)

برنامه مفرح صبح جمعه

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

رادیو همراه(زنده)

برنامه ای درباره تكنولوژی های نوین و تلفن همراه

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

با من ورق بزن

معرفی كتاب و بیان نكات داستان نویسی

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع حس و حال نماز اول وقت- اذان ظهر به افق تهران: 13:08- موذن: كرمی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آبی روشن

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسیر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مترونوم

بررسی چالش های ابعاد گوناگون موسیقی

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نقشه گنج

كارآفرینی و تبلیغات

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پیچك

آیا تا به حال فكر كسی را خوانده اید یا كسی فكر شما را خوانده است؟

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نیلوفرانه

مهدویت و انتظار برای ظهور- شعر انتظار و...

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

توپ(زنده)

طنز ورزش های توپی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ساز و صدا

مسابقه در حوزه موسیقی- بخش آواز سنتی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:18:52:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

چهار چهار دو

بررسی اتفاقات دنیای فوتبال

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نت عاشقی

پخش موسیقی با موضوع دفاع مقدس همراه با پخش صدای شهید آوینی و خوانش شعر

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

به افق ماه

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان مغرب: 20:11- موذن: مرحوم صبحدل

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نبض

آشنایی با بیماری ها و راه های درمان آن ها

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج جوونی(زنده)

اجرای برنامه مفرح از پارك های تهران

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

چرا، چگونه و به چه دلیل؟

با حضور محمدحسین شكوهی(مشاور كنكور)، 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پرواز پروانه ها

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

مینای مهتاب

پخش موسیقی و ترانه های درخواستی