جدول پخش

رادیو معارف
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اخبار ایران و جهان از واحد مركزی خبر

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نجوای عاشقان

دعای عرفه امام حسین علیه السلام

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بر بال سخن

فایده یاری اهل بیت و امام حسین علیهم السلام

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

باغ تماشا

نمایش سلام بر ابراهیم

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

فقه پویا(تكرار)

تبیین مبانی فقهی و حقوقی گفتمان های نظام و مسائل نو پدید

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اشك فرات

شرح زیارت اربعین

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سیره پیشوایان(تكرار)

تاریخ و سیره امام موسی كاظم علیه السلام

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حقیقت جاودان

مروری بر خطابه های حضرت سید الشهداء

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

زمزم احكام(تكرار)

بیان احكام شرعی و پاسخگویی به استفتائات مخاطبان

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح نیاز

ویژه برنامه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آیین حكمت

شرح نهایه الحكمه

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پارسایان

الگوی اخلاق اسلامی با نگاهی به زندگی بزرگان

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

زیارت وارث

پخش زیارت وارث

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بر كرانه فرات

تحلیل نهضت حضرت سیدالشهدا

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مكارم خوبان

درس اخلاق

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

مهربان باشیم(زنده)

مجله صبحگاهی- موضوع امروز: كارهایی كه بهتون سپرده میشه رو چه جوری انجام میدین؟ با دقت یا سرسری؟

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

در مسیر بهشت

ویژه اربعین حسینی

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

صبح روشن

مباحث اجتماعی با محوریت الگوی سبك زندگی دینی- موضوع امروز: آثار كمال گرایی و كمال طلبی

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

كلام امام

برگزیده سخنان حضرت امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار معارفی

انعكاس آخرین اخبار معارفی ایران و جهان

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

زمزم احكام

پاسخ مراجع عظام تقلید و یا نمایندگان آن ها به سوالات شرعی شنوندگان

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تا آسمان

ویژه برنامه اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفر عشق

ویژه اربعین حسینی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صحیفه

شرح صحیفه سجادیه

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بیانات رهبری

بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانش آموختگان دانشگاه امام حسین(ع)

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

روایت عشق

سبك زندگی شهدا از زبان مادران و همسران شهدا- شهید مسعود علی محمدی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نقد و نظر

نقد و بررسی موضوعات علمی و اجتماعی روز

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راز سرنوشت

راز سرنوشت اصحاب معصومان علیهم السلام

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار كوتاه

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

در مسیر بهشت

ویژه اربعین حسینی

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پارسایان(تكرار)

الگوی اخلاق اسلامی با نگاهی به زندگی بزرگان

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

زمزم احكام(تكرار)

بیان احكام شرعی و پاسخگویی به استفتائات مخاطبان

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

به رنگ خدا

سبك زندگی مومنانه با محوریت آیات و روایات- موضوع: حمایت از دین

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام ولایت(تكرار)

گزیده سخنان مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر جهان اسلام

رویدادهای خبری جهان اسلام

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

باغ تماشا(تكرار)

نمایش سلام بر ابراهیم

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یار مهربان

مسابقه كتابخوانی- نام كتاب: پسرك فلافل فروش

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دو چهرگان

نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حقیقت جاودان(تكرار)

مروری بر خطابه های حضرت سید الشهداء

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پنجره

موضوع: سفرهای ناصرالدین شاه

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

كلام ناب

گزیده سخنان اندیشمندان انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار معارفی

اخبار معارفی

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گفتگوی 21

گفتگو با مسئولان و كارشناسان پیرامون موضوعات روز

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بر كرانه فرات(تكرار)

تحلیل نهضت حضرت سیدالشهدا

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فقه آل محمد- آیت الله مكارم شیرازی

خارج فقه- بحث حج- محرمات احرام

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

در مسیر بهشت

ویژه اربعین حسینی

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اشك فرات

شرح زیارت اربعین

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

كلام امام(تكرار)

برگزیده سخنان حضرت امام خمینی(ره)