جدول پخش

رادیو معارف
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 01:20:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبستان

جنگ معارفی شبانه

 • شروع برنامه:01:20:00
 • پایان برنامه: 01:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شاهد(تكرار)

پیام و منش شهدا

 • شروع برنامه:01:25:00
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

خلوت انس

مناجات توسط مداحان نامی كشور

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برای بیداری

تبیین گفتمان‌ های انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

باغ تماشا(تكرار)

سبك زندگی دینی در قالب نمایش رادیویی

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

حدیث خوبان(تكرار)

شرح چهل حدیث حضرت امام خمینی رحمه الله علیه

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

زلال تاریخ(تكرار)

تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

منشور امیر(تكرار)

شرح حكمت های نهج البلاغه

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیشگامان(تكرار)

سیره اقتصادی و سیاسی بزرگان دین

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

زمزم احكام(تكرار)

تبیین احكام شرعی و پاسخگویی به استفتائات مخاطبان

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تسبیح

ویژه برنامه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای صباح

پخش دعای پر فیض صباح

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

بر كرانة نور

تفسیر قرآن كریم، سوره مباركه تغابن

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مكارم خوبان

درس اخلاق

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تنفس صبح

هر روز صبح قرائت یك صفحه از قرآن كریم

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مهربان باشیم(زنده)

برنامه صبحگاهی با نگاه به ضرب المثل های رایج فارسی در حوزه سبك زندگی دینی

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجله روز

تبیین، بررسی و نقد مسائل و دغدغه های روز- تبیین گفتمان های مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح روشن

مباحث اجتماعی سبك زندگی دینی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر معارفی

انعكاس آخرین اخبار معارفی ایران و جهان

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پرسمان قرآنی(تكرار)

پاسخ به پرسش های قرآنی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

منشور امیر

شرح حكمت های نهج البلاغه

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شاهد

پیام و منش شهدا

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

زمزم احكام

پاسخ مراجع عظام تقلید و یا نمایندگان آن ها به سوالات شرعی شنوندگان

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تا آسمان

ویژه برنامه اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر كوتاه

خبر كوتاه

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام حرم

برنامه های فرهنگی آستان های مقدس

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

چراغ مطالعه

معرفی تازه های نشر در حوزه های معارف اسلامی و فرهنگی

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

منادیان ولایت

دیدگاه فقها درباره ولایت فقیه

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برای بیداری(تكرار)

تبیین گفتمان‌ های انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پیك هدایت

شرح نامه های معصومان علیهم السلام

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام ولایت

گزیده ای كوتاه از بیانات رهبر فرزانه انقلاب(مدظله)

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نقد و نظر

نقد و بررسی موضوعات علمی و اجتماعی روز

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سیره پیشوایان

تاریخ و سیره امام جعفر صادق علیه السلام

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پرسمان خانواده

پاسخ به سؤالات تربیتی در حوزه خانواده

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دسیسه

صهیونیست شناسی

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر كوتاه

خبر كوتاه

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

به رنگ خدا(زنده)

سبك زندگی مؤمنانه با محوریت آیات و روایات

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جرعه

شرح احادیث كتاب اصول كافی

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

باغ تماشا

سبك زندگی دینی در قالب نمایش رادیویی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر جهان اسلام

رویدادهای خبری جهان اسلام

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

زندگی با قرآن

شرح آیات كاربردی قرآن كریم

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روایت طلوع(تكرار)

نقش شیعه در تولید و شكوفایی علوم

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

پخش صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نهضت روح الله

تبیین شخصیت امام راحل و تاثیر رهبری حكیمانه حضرت امام (ره) در بنیانگذاری، پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

من فاطمه هستم

شخصیت شناسی حضرت زهرا (س) از نگاه قرآن و عترت

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اندیشه های ماندگار

گزیده سخنان اندیشمندان انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر معارفی

انعكاس آخرین اخبار معارفی ایران و جهان

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گفتگوی 21

گفتگو با مسئولان و كارشناسان پیرامون موضوعات روز

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

بر كرانة نور(تكرار)

تفسیر قرآن كریم، سوره مباركه تغابن

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رواق معرفت

كلام جدید، تاریخ مندی قرآن كریم

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فقه اهل بیت

درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مبانی فقاهت

درس خارج اصول فقه

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فقه آل محمد(ص)

مبحث فقه حج