جدول پخش

رادیو معارف
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اخبار ایران و جهان از واحد مركزی خبر

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

خلوت انس

مناجات توسط مداحان نامی كشور

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

طوبی

سبك زندگی اسلامی در قالب نمایش های كوتاه رادیویی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

زلال تاریخ(تكرار)

تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بر بال سخن

سخنرانی

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صحیفه(تكرار)

شرح صحیفه سجادیه

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پارسایان

الگوی اخلاق اسلامی با اشاره به زندگی بزرگان

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

زمزم احكام(تكرار)

پاسخ مراجع عظام تقلید و یا نمایندگان آن ها به سوالات شرعی شنوندگان

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح نیاز

ویژه برنامه اذان صبح

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای صباح

پخش دعای صباح

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

پرسمان قرآنی(تكرار)

پاسخ به پرسش های قرآنی

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مبانی فقاهت

مباحث استصحاب

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

بر كرانة نور

تفسیر قرآن كریم، سوره مباركه قلم

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

مهربان باشیم(زنده)

مجله صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند رادیویی پنجره

مستند رادیویی با موضوعات: فرهنگی، اجتماعی، تاریخی ، سیاسی و ...

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نگارستان

شرح زندگی مفاخر دینی و ملی

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

صبح روشن

مباحث اجتماعی سبك زندگی دینی

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

كلام امام

برگزیده سخنان حضرت امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر معارفی

انعكاس آخرین اخبار معارفی ایران و جهان

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

شفا

طب سنتی و اسلامی

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جرعه

شرح احادیث كتاب اصول كافی

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بر بال سخن(تكرار)

سخنرانی

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

زمزم احكام

پاسخ مراجع عظام تقلید و یا نمایندگان آن ها به سوالات شرعی شنوندگان

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تا آسمان

ویژه برنامه اذان ظهر

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صحیفه

شرح صحیفه سجادیه

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام ولایت

گزیده ای كوتاه از بیانات رهبر فرزانه انقلاب(مدظله)

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

آخرین اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

فقه پویا

تبیین مبانی فقهی و حقوقی گفتمان های نظام و مسائل نو پدید

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سیره پیشوایان

تاریخ و سیره امام موسی كاظم علیه السلام

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند رادیویی پنجره(تكرار)

مستند رادیویی با موضوعات: فرهنگی، اجتماعی، تاریخی ، سیاسی و ...

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پارسایان(تكرار)

الگوی اخلاق اسلامی با اشاره به زندگی بزرگان

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دلیل راه

ارزش های اخلاقی و تاثیر آن بر رفتارهای اجتماعی

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر

خبر كوتاه

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

پرسمان خانواده

پاسخ به سؤالات تربیتی در حوزه خانواده

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

به رنگ خدا

سبك زندگی مؤمنانه با محوریت آیات و روایات

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام ولایت(تكرار)

گزیده ای كوتاه از بیانات رهبر فرزانه انقلاب(مدظله)

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر جهان اسلام

رویدادهای خبری جهان اسلام

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

طوبی(تكرار)

سبك زندگی اسلامی در قالب نمایشهای كوتاه رادیویی

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مكارم خوبان

درس اخلاق

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

زمزم احكام(تكرار)

پاسخ مراجع عظام تقلید و یا نمایندگان آن ها به سوالات شرعی شنوندگان

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بر آستان بندگی

اذانگاهی مغرب- التماس دعا

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

كلام ناب

گزیده سخنان اندیشمندان انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار معارفی

اخبار معارفی

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گفتگوی 21

گفتگو با مسئولان و كارشناسان پیرامون موضوعات روز

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

بر كرانة نور(تكرار)

تفسیر قرآن كریم، سوره مباركه قلم

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فقه آل محمد(ص)

قواعد فقهیه

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

صبح روشن(تكرار)

مباحث اجتماعی سبك زندگی دینی

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

كلام امام(تكرار)

برگزیده سخنان حضرت امام خمینی(ره)