جدول پخش

رادیو صبا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز فارسی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چه خبر؟

اخبار شنیدنی و جالب ایران و جهان از نگاه طنز

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

زنگ انشاهای متنوع و طنزگونه در قالب نمایش

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چهل تیكه

برنامه ای صبحگاهی شاد و مفرح به همراه آیتم های مختلف طنز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبامك

خواندن پیامك های مخاطبان با اجرای محمد اوزی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صبح صبا(زنده)

برنامه زنده صبحگاهی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شكر شكن

به چالش كشیدن مسائل اجتماعی به طنز

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دو در بیست

مسابقه ای شاد و هیجان انگیز با دو شركت كننده در 20 دقیقه

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند خوبان

روایتی از خاطرات طنز رزمندگان دفاع مقدس

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر

اذان ظهر: 11:58- موذن: محمد عبدالوهاب طنطاوی

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سینما صبا

دیالوگ های ماندگار فیلم های سینمایی و سریال های پرمخاطب- فیلم زن زیادی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جدی نگیرید، جدی بگیرید

نگاهی به موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی روز از دیدگاه طنز

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راپورتچی

طنزهای ایران و جهان

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زیر گذر طنز

معرفی طنزپردازان ایرانی به همراه آثارشان

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رادیكاتور

طنز اخلاق اجتماعی، برداشت آزاد از داستان روباه و زاغ

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

طنز و طنزآوران

معرفی طنزپردازان

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یادم تو را فراموش

مسابقه ای با رویكرد طنز در راستای تمركز ذهن

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میزگرد

بیان مسائل مختلف از زبان كودكان از دنیای بچه ها

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روی خط

گفتگو با دانشمندان، هنرمندان و ... در قالب طنز

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبای شما، صدای شما

آیتم سازی توسط مخاطبان

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

چهار راه

مسابقه اطلاعات عمومی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صباهنگ

پخش ترانه های شاد و درخواستی مخاطبان

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آن سوی آفتاب- ویژه اذان مغرب

اذان مغرب: 17:12- موذن: مرحوم حسین صبحدل

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

همپای صبا(زنده)

مسابقه اطلاعات عمومی، ایران شناسی و...

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

عصر صبا

معرفی مشاغل در جامعه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آپاراتچی

معرفی فیلم های كمدی ایران و جهان

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه بی سابقه

مسابقه نمایشی به صورت طنز در قالب نمایشی شاد

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

كلینیك خنده

آیتم های مختلف

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سینما صبا

دیالوگ های ماندگار فیلم های سینمایی و سریال های پر مخاطب- فیلم ورود آقایان ممنوع

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دور دنیا در 15 دقیقه

معرفی موزه ون‌گوگ

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار افسان

داستان: پرنده 9 سر

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یادم تو را فراموش

مسابقه ای با رویكرد طنز در راستای تمركز ذهن

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میزگرد

بیان مسائل مختلف از زبان كودكان از دنیای بچه ها

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز ادبیات فارسی با اجرای امیرحسین مدرس

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.