جدول پخش

رادیو صبا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز فارسی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چه خبر؟

اخبار شنیدنی و جالب ایران و جهان از نگاه طنز

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

زنگ انشاهای متنوع و طنزگونه در قالب نمایش

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

چهل تیكه

برنامه ای صبحگاهی شاد و مفرح به همراه آیتم های مختلف طنز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبامك

خواندن پیامك های مخاطبان با اجرای محمد اوزی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

عسل خند

آیتم های مختلف طنز

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سكانس صدا

گفتگویی صمیمی با دوبلورها

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صباتیك

مسابقه مفرح در حوزه اطلاعات عمومی، فرهنگی و هنری

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كیف كوك

مسابقه طنز رادیویی مفرح و مهیج

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

طنز و طنز آوران

معرفی طنزپردازان

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر

اذان ظهر: 12:19- موذن: استاد محمدجواد پناهی

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند خوبان

روایتی از خاطرات طنز رزمندگان دفاع مقدس

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مثل خند

معانی و ریشه ضرب المثل های ایرانی به همراه كاربرد امروزی آنها در روایتی طنز

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راپورتچی

طنزهای ایران و جهان

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زیر گذر طنز

معرفی طنزپردازان ایرانی به همراه آثارشان

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برد برد

مسابقه

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

رادیكاتور

برداشت آزاد از داستان روباه و زاغ(طنز اخلاق اجتماعی)

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روی خط

گفتگو با هنرمندان، دانشمندان و بازیگران در قالب طنز

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دست چین

آیتم های مختلف طنز

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبای شما، صدای شما

آیتم سازی توسط مخاطبان

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یك روز خط خطی

بیان ناهنجاری های جامعه با زبان طنز

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبا پلیس

مسابقه 30 دقیقه ای با دو شركت كننده با محوریت قوانین راهنمایی و رانندگی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

عسل خند(تكرار)

آیتم های مختلف طنز

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

زنگ انشاهای متنوع و طنزگونه در قالب نمایش

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آن سوی آفتاب- ویژه اذان مغرب

اذان مغرب: 18:12- موذن: حسینعلی شریف

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صباگو

مسابقه در قالب مجریگری

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شكوفه های لبخند(تكرار)

گلچینی از قطعات نمایشی در حوزه طنز و لطیفه گویی به همراه موسیقی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دور دنیا در 15 دقیقه

معرفی اماكن و جاذبه های دیدنی و گردشگری ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جدی نگیرید، جدی بگیرید

نگاهی به موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی روز از دیدگاه طنز

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار افسان

داستان: شاهزاده جوان

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبای شما، صدای شما

آیتم سازی توسط مخاطبان

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز ادبیات فارسی با اجرای امیرحسین مدرس

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.