جدول پخش

رادیو صبا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

طنز و منز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

موضوعات متنوع اجتماعی در زنگ انشا

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یادم تو را فراموش

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی و تمركز ذهن

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جدی نگیرید، جدی بگیرید

گفت و گوی طنز در قالب نمایش

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نقل و نقلستان

گفت و گو با طنزپردازان كشور

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آقا باش، خانم باش

میزان شناخت همسران از یكدیگر

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راز صبا

نمایش طنز در مورد حیوانات

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جورچین

گزیده ای از برنامه های رادیو صبا

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه بی سابقه

مسابقه نمایشی طنز

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 5:25

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مثل خند

ضرب المثل های ایران و جهان در قالب نمایش طنز رادیویی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

ورودیه صبحگاهی

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چه خبر؟

اخبار شیرین و شنیدنی ایران و جهان

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

موضوعات متنوع اجتماعی در زنگ انشا

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

صبح صبا

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از طنز چه خبر

اخبار طنز كشور

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كیف كوك

مسابقه تلفنی

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبامك

تعامل پیامكی با مخاطبان

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برد برد

مسابقه بیست سوالی

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

طنز و طنز آوران

طنز كهن(نظم و نثر)

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش

یازده نود و هشت

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میزگرد

میزگردی با حضور كودكان در مورد موضوعات روز اجتماعی

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

شكوه بندگی

اذان ظهر: 12:18

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك حدیث یك زندگی

نمایشی در مورد فضایل اخلاقی

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حرف تو حرف

نمایش های طنز در حوزه اخلاق و موضوعات روز اجتماعی

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یادم تورا فراموش

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی و تمركز ذهن

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جدی نگیرید، جدی بگیرید

گفت و گوی طنز در قالب نمایش

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دور دنیا در 15 دقیقه

نمایش طنز با موضوع جهانگردی و ایرانگردی

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دست چین

گلچینی از برنامه های طنز

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سینما صبا

تلفیق فیلم های سینما با ترانه های شاد

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روی خط

گفت و گوی خیالی و طنز با مشاهیر جهان

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

همپای صبا

مسابقه پیامكی

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

عصر صبا

نمایندگی خودرو

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كارت قرمز

طنز فوتبالی در قالب نمایش و آیتم های متنوع

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دست انداز

استندآپ كمدی

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

برداشت دوم

پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

در حوالی عشق

اذان مغرب: 18:07

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صبا كارتون

طنز كارتونی

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

موضوعات اجتماعی طنز در زنگ انشا

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جورچین

گزیده ای از برنامه های رادیو صبا

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

برداشت دوم

پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه از پخش

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كیف كوك

مسابقه تلفنی

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه از پخش

 • شروع برنامه:22:25:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برد برد

مسابقه بیست سوالی

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راپورتچی

روایت بخش هایی از تاریخ از دریچه طنز

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دو در بیست

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

صبا نت

شوخی با اهالی موسیقی