جدول پخش

رادیو صبا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

ترتیل آیت الكرسی، سرود جمهوری اسلامی، آرم برنامه

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز فارسی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چه خبر؟

اخبار جالب و شنیدنی ایران و جهان از نگاه طنز

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

زنگ انشاء های متنوع و طنزگونه در قالب نمایش

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبا چی میگه

آیتم های مختلف طنز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

صبح صبا

برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كیف كوك

مسابقه طنز رادیویی مفرح و مهیج

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه از پخش

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبامك

خواندن پیامك های مخاطبان و پاسخ منظوم به آنها

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برد برد

مسابقه تلفنی بیست سوالی

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

طنز و طنزآوران

معرفی طنزپردازان كهن ایران و نمایش طنز

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راپورتچی

حوادث شیرین تاریخی

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه از پخش

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند خوبان

خاطرات طنز دفاع مقدس

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر

اذان ظهر: 12:18- موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

حرف تو حرف

نمایش كوتاه طنز

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میزگرد

گفتگو طنز با خردسالان

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بومرنگ

برنامه ای با آیتم های نمایشی طنز

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خط خاطره

نگاه طنز به برنامه های خاطره انگیز رادیو

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روی خط

نمایش طنز، گفتگوی خیالی با هنرمندان جهان

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یادم تو را فراموش

مسابقه طنز تلفنی و میدانی با مخاطبان

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جدی نگیرید، جدی بگیرید

نگاهی به موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی روز از دیدگاه طنز

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

همپای صبا(زنده)

مسابقه اطلاعات عمومی، هوش و طنز

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه بی سابقه

مسابقه نمایشی به صورت طنز در قالب نمایش

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كارت قرمز

بررسی رویدادهای ورزشی و مباحث اجتماعی با رویكرد طنز

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راز صبا

نمایش طنز در قالب موضوعات اجتماعی و فرهنگی

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب

اذان مغرب: 18:06- موذن: عبدالحسن محمدپور

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

عصر صبا

برنامه شاد عصرگاهی، معرفی مشاغل

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آپاراتچی

معرفی فیلم های كمدی ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مثل خند

معانی ضرب المثل های ایرانی به همراه كاربرد امروزی آنها

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سینما صبا

دیالوگ های ماندگار فیلم های سینمایی

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زیر گذر طنز

معرفی طنزپردازان ایرانی به همراه آثارشان

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار افسان

داستان: كمال و مرد بازرگان

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی(تكرار)

گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز فارسی

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه از پخش

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.