جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

رادیو صبا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

ترتیل آیت الكرسی، سرود جمهوری اسلامی، آرم برنامه

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز فارسی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چه خبر؟

اخبار شنیدنی و جالب ایران و جهان از نگاه طنز- موضوع: سلفی

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

زنگ انشاهای متنوع و طنزگونه در قالب نمایش

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چهل تیكه

برنامه صبحگاهی شاد به همراه آیتم های طنز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

صبح صبا(زنده)

جنگ شاد صبحگاهی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كیف كوك

مسابقه طنز رادیویی مفرح و مهیج

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبامك

خواندن پیامك های مخاطبان و پاسخ منظوم به آنها

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

برد برد

مسابقه تلفنی بیست سئوالی

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

حرف تو حرف

نمایش كوتاه طنز

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میزگرد

گفتگو طنز با خردسالان

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جدی نگیرید، جدی بگیرید

نمایش طنز- موضوع: ساخت و ساز

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راپورتچی

حوادث شیرین تاریخی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بومرنگ

طنز نمایشی با آیتم های متنوع

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر

اذان ظهر: 13:08- موذن: رحیم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند خوبان

خاطرات طنز دفاع مقدس

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صبا كارتون

كارتون های ماندگار و پر خاطره دهه 60 همراه با مخاطبان

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روی خط

نمایش طنز (گفتگوی خیالی) با هنرمندان جهان

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یادم تو را فراموش

مسابقه طنز تلفنی و میدانی با مخاطبان

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خط خاطره

نگاه طنز به برنامه های خاطره انگیز رادیو

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زیر گذر طنز

معرفی طنزپردازان ایران و جهان و اجرای یكی از آنها- موضوع: مردم معمولی

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جورواجور

آیتم های طنز

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا(تكرار)

زنگ انشاهای متنوع و طنزگونه در قالب نمایش

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چه خبر؟

اخبار جالب و شنیدنی ایران و جهان از نگاه طنز

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سه كنج

ضرب المثل های ایرانی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

همپای صبا(زنده)

مسابقه اطلاعات عمومی، هوش، طنز

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه بی سابقه

مسابقه نمایشی به صورت طنز در قالب نمایشی شاد

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صباهنگ(زنده)

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

ویژه تابستان عصر صبا

برنامه شاد عصرگاهی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جدی نگیرید، جدی بگیرید

نمایش طنز

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب

اذان مغرب: 20:06- موذن: مرحوم محمد غفاری

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كارت قرمز

بررسی رویدادهای ورزشی و مباحث اجتماعی با رویكرد طنز

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار افسان

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون اشعار و حكایت های شیرین فارسی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.