جدول پخش

رادیو صبا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

ترتیل آیت الكرسی، سرود جمهوری اسلامی، آرم برنامه

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز فارسی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چه خبر؟

اخبار جالب و شنیدنی ایران و جهان از نگاه طنز- موضوع: تخم مرغ

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

زنگ انشاهای متنوع و طنزگونه در قالب نمایش- موضوع: رضایت از زندگی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چهل تیكه

آیتم های مختلف طنز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

صبح صبا

برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دو در بیست

مسابقه ای با دو شركت كننده در 20 دقیقه

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبامك

خواندن پیامك های مخاطبان و پاسخ منظوم به آنها

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برد برد

مسابقه تلفنی بیست سئوالی

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جدی نگیرید، جدی بگیرید

نگاهی به موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی در قالب طنز- موضوع: ساخت و ساز

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر

اذان ظهر: 11:49- موذن: مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند خوبان

خاطرات طنز دفاع مقدس

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

حرف تو حرف

موضوعات اجتماعی و فرهنگی از نگاه طنز

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میزگرد

گفتگو طنز با خردسالان

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راپورتچی

حوادث شیرین تاریخی

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مثل خند

معانی و ریشه ضرب المثل های ایرانی در روایتی طنز- با دم كنده رفتیم شما هم ده آباد كن نیستید

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روی خط

گفتگوی خیالی هنرمندان جهان در قالب نمایش

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خط خاطره

نگاه طنز به برنامه های خاطره انگیز رادیو

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یادم تو را فراموش

مسابقه طنز تلفنی و میدانی با مخاطبان

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

طنز و طنز آوران

معرفی طنزپردازان كهن ایران و نمایش طنز

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

همپای صبا(زنده)

مسابقه اطلاعات عمومی، هوش و طنز

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه بی سابقه

مسابقه نمایشی به صورت طنز در قالب نمایش

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب

اذان مغرب: 17:18- موذن: استاد جواد پناهی

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زیر گذر طنز

معرفی طنزپردازان ایران و جهان

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

عصر صبا

برنامه شاد عصرگاهی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سینما صبا

دیالوگ های ماندگار فیلم های سینمایی

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

زنگ انشاهای متنوع و طنزگونه در قالب نمایش

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آپاراتچی

معرفی فیلم های كمدی ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جدی نگیرید، جدی بگیرید

نگاهی به موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی روز از دیدگاه طنز

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كارت قرمز

طنزهای ورزشی و اجتماعی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

طاقچه

ضرب المثل های ایرانی

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صبا كارتون

كارتون های ماندگار و پرخاطره دهه 60

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی(تكرار)

گزیده ای از متون اشعار و حكایتهای شیرین فارسی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.