جدول پخش

رادیو صبا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

ادامه رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

زنگ ساعت، سرود و تلاوت قرآن

پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایات پندآموز ادبیات فارسی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چه خبر؟

اخبار جالب و شنیدنی ایران و جهان از نگاه طنز- بیماری های مجازی

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

موضوع انشا

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چهل تیكه

برنامه صبحگاهی شاد و مفرح به همراه آیتم های مختلف طنز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبامك

خواندن پیامك با اجرای محمد اوزی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صبح صبا(زنده)

برنامه صبحگاهی شاد

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آپاراتچی

معرفی فیلم های كمدی ایران و جهان- فیلم من سالوادور نیستم

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دست چین

آیتم های طنز

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صباگو

مسابقه در قالب مجریگری

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

طنز و ترانه

پخش ترانه های شاد

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سینما صبا

دیالوگ های ماندگار فیلم های سینمایی و سریال های پر مخاطب- لیلی با من است

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راپورتچی

طنزهای ایران و جهان

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

طنز و طنزآوران

معرفی طنز پردازان

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر

موذن: مرحوم محمد آقاتی اذان ظهر: 12:58

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند خوبان

خاطرات دفاع مقدس

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مثل خند

معانی ریشه ضرب المثل های ایرانی به همراه كاربرد امروزی آن ها در روایتی طنز- عشق پیری گر بجنبد

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یادم تو را فراموش

مسابقه ای با رویكرد طنز در راستای تمركز ذهن

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میزگرد

بیان مسائل مختلف از زبان كودكان و دنیای بچه ها

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روی خط

گفتگو در قالب طنز با نورمن(بازیگر كمدی)

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبای شما، صدای شما

آیتم سازی توسط مخاطبان

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صباخند

لطیفه های كوتاه

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نیم صبا

آشنایی با حكایت و لطایف ادبی و معرفی آثار طنزنویسان كهن و معاصر با اجرای ناصر فیض

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كارت قرمز

بررسی رویدادهای ورزشی و مباحث اجتماعی با رویكرد طنز

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

طنز و منز

آشنایی مخاطبان با طنزنویسان جهان

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه بی سابقه

مسابقه طنز در قالب نمایشی شاد

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صباهنگ(زنده)

پخش ترانه های شاد

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

عصر صبا(زنده)

معرفی مشاغل در جامعه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند خوبان

خاطرات دفاع مقدس

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

آنسوی آفتاب- ویژه اذان مغرب

موذن: محمدرضا احمدی وفا اذان مغرب: 19:22

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

طاقچه

ضرب المثل های ایرانی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دور دنیا در 15 دقیقه

معرفی روستای زرین دشت

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صبا كارتون

كارتون های ماندگار و پر خاطره دهه 60 همراه با مخاطبان مرور می شود

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بومرنگ

موضوع: مد

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روی خط

گفتگو در قالب طنز با شاردن خاورشناس

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یادم تو را فراموش(تكرار)

مسابقه ای با رویكرد طنز در راستای تمركز ذهن

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میزگرد

بیان مسائل مختلف از زبان كودكان از دنیای بچه ها

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایات پندآموز ادبیات فارسی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.