جدول پخش

شبکه پویا
 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ خردسال

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:02:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

کارگردان: ابوالفضل صالحی نویسنده: ساعد باقری انیماتور: مجید سلیم آبادی موسیقی: حسن ریاحی تکنیک: ویدئو کلیپ مدت: 1 کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1390

 • شروع برنامه:08:02:31
 • پایان برنامه: 08:06:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:06:05
 • پایان برنامه: 08:06:35
 • طول برنامه:

حدیث

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:06:35
 • پایان برنامه: 08:06:55
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:06:55
 • پایان برنامه: 08:11:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

ترانه‌های اتل متل-خروس ما

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:11:48
 • پایان برنامه: 08:12:37
 • طول برنامه:

نقاشی کنیم

کارگردان: Kristiansen, Mathias Hattrem Olesen, Marius Andersen, Nick Simons, Stein Georg Lillemoen موسیقی: Robert LundGren, A/D UNION تکنیک: دو بعدی مدت: 1 دقیقه‌ای کشور سازنده: نروژ سال ساخت: 2017 شرکت سازنده: EARTHTREE

 • شروع برنامه:08:12:37
 • پایان برنامه: 08:13:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:13:55
 • پایان برنامه: 08:14:49
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:14:49
 • پایان برنامه: 08:15:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:15:09
 • پایان برنامه: 08:27:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

تو هدیه‌ خدایی - قسمت 60

مدت: 6 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: گروه خردسال شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:27:03
 • پایان برنامه: 08:29:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:29:06
 • پایان برنامه: 08:30:01
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:30:01
 • پایان برنامه: 08:30:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:30:21
 • پایان برنامه: 08:37:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

کندویی‌ها - قسمت 19

کارگردان: David Willing, Ray Merritt نویسنده: David Willing، Bridget Hurst، Kate Scott، Ian Carney، Kerry Swash انیماتور: Mark Williams, Ani Mathew, Michael Earnest موسیقی: Ben Lee-Delisle تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 72 مدت: 7 دقیقه‌ای کشور سازند

 • شروع برنامه:08:37:56
 • پایان برنامه: 08:39:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:39:26
 • پایان برنامه: 08:43:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

ماجراهای سعید

کارگردان: محمد امین حامد انیماتور: هاجر بحرینیان، ابراهیم شمس موسیقی: مازیار زارع تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 26 مدت: 4 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: صداوسیمای مرکز اصفهان

 • شروع برنامه:08:43:42
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 08:51:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

شهر قصه - قسمت 103

کارگردان: عماد شمس‌الهی- میثم حسینی انیماتور: عماد شمس‌الهی، فرانک شرق‌آرا- سمیرا خوشبین، طهورا زاغه، بهاره وثوقی، عباس طالبی، بهمن فرهادیان موسیقی: سروش حاتمی تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 240 مدت: 9 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه

 • شروع برنامه:08:51:18
 • پایان برنامه: 08:51:53
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:51:53
 • پایان برنامه: 08:56:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

کاردستی‌های مهدپویا-خروس‎

همراه با بچه‌های مهدپویا یک کاردستی زیبا می‌سازیم: یک خروس جالب

 • شروع برنامه:08:56:51
 • پایان برنامه: 08:58:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:58:54
 • پایان برنامه: 08:59:39
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:59:39
 • پایان برنامه: 08:59:59
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:59:59
 • پایان برنامه: 09:11:11
 • طول برنامه:11 دقیقه

مهدکودک خانم زرافه - قسمت 9

کارگردان: Josep Viciana نویسنده: Josep Viciana, Ian Carney, Teo Tarras انیماتور: Gloria Calás,… موسیقی: Josep Roig تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 50 مدت: 12 دقیقه‌ای کشور سازنده: اسپانیا سال ساخت: 2007 شرکت سازنده: Agogo Media, Neptuno Films, Televisió de Cat

 • شروع برنامه:09:11:11
 • پایان برنامه: 09:12:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:12:41
 • پایان برنامه: 09:14:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ‌های مهدپویا- لباس گرم

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:14:41
 • پایان برنامه: 09:15:01
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:15:01
 • پایان برنامه: 09:26:17
 • طول برنامه:11 دقیقه

فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 3

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:26:17
 • پایان برنامه: 09:27:02
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:27:02
 • پایان برنامه: 09:29:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

باغ‌وحش عروسکی

کارگردان: Hidekazu Ohara نویسنده: Kaori Kita موسیقی: Akiko Fujita تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 26 مدت: 2 دقیقه‌‌ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 2011 شرکت سازنده: Digital Media Lab

 • شروع برنامه:09:29:02
 • پایان برنامه: 09:29:35
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:29:35
 • پایان برنامه: 09:30:13
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:09:30:13
 • پایان برنامه: 09:30:33
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:30:33
 • پایان برنامه: 09:43:46
 • طول برنامه:13 دقیقه

پهلوانان پویا - قسمت 31

کارگردان: اسماعیل جعفری، سارا روستاپور نویسنده: سپیده شاه‌حسینی، ساناز شاه‌حسینی موسیقی: فراز تلالو تکنیک: رئال تعداد قسمت: 30 مدت: 14 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1397 تهیه شده در: کانال پویا شاعر: حمزه صالحی

 • شروع برنامه:09:43:46
 • پایان برنامه: 09:45:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:45:04
 • پایان برنامه: 09:56:04
 • طول برنامه:11 دقیقه

تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 16

کارگردان: Andy Burns, Vito Bruno, Bill Brown, Barry JC Purves نویسنده: Steve Roberts انیماتور: Steve Boot, Tim Collings, Paul Couvela موسیقی: Andrew McCrorie-Shand تکنیک: تلفیقی تعداد قسمت: 50 مدت: 10 دقیقه‌ای کشور سازنده: انگلستان سال ساخت: 2016 شرکت ساز

 • شروع برنامه:09:56:04
 • پایان برنامه: 09:56:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:56:13
 • پایان برنامه: 09:57:00
 • طول برنامه:

نقاشی کنیم

کارگردان: Kristiansen, Mathias Hattrem Olesen, Marius Andersen, Nick Simons, Stein Georg Lillemoen موسیقی: Robert LundGren, A/D UNION تکنیک: دو بعدی مدت: 1 دقیقه‌ای کشور سازنده: نروژ سال ساخت: 2017 شرکت سازنده: EARTHTREE

 • شروع برنامه:09:57:00
 • پایان برنامه: 09:59:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:59:03
 • پایان برنامه: 09:59:45
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:09:59:45
 • پایان برنامه: 10:00:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:00:05
 • پایان برنامه: 10:09:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

خدا چه آفریده؟ - قسمت 63

نویسنده: فاطمه سادات حسن‌زاده تکنیک: رئال تعداد قسمت: 142 مدت: 5 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1395 تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:10:09:51
 • پایان برنامه: 10:11:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:11:21
 • پایان برنامه: 10:14:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

مولانگ

کارگردان: Marie-Caroline Villand, Stephanie Miziak نویسنده: Balthazar Chapuis, Marie-Caroline Villand انیماتور: Stéphane Cronier, Mélanie Perrin, Nathalie Robert, Jean-Matthieu Tanguy,… موسیقی: Nicholas Varley تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 100 مدت: 2 دقیقه‌ا

 • شروع برنامه:10:14:40
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:25:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

نقاش کوچولو - قسمت 63

کارگردان: بابک نظری نویسنده: هدا مسعودی، هدیه شاهرودی، سمیرا خسروجردی، مسعود اصلانی، آرش برهان، احمد تجویدی انیماتور: فاطمه نیرینی، وحید اصفهانی، داریوش نوری، جواد قربان پور موسیقی: شاندیز مهرآبادی تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 104 مدت: 12 دقیقه‌ای

 • شروع برنامه:10:25:57
 • پایان برنامه: 10:26:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:26:30
 • پایان برنامه: 10:28:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:10:28:47
 • پایان برنامه: 10:30:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:30:09
 • پایان برنامه: 10:37:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

کایلو - قسمت 65

کارگردان: Greg Bailey نویسنده: Karen Moonah موسیقی: Richard Evans, Hayden Whiting تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 54 مدت: 7 دقیقه‌ای کشور سازنده: محصول مشترک کانادا و آفریقای جنوبی سال ساخت: 2010 شرکت سازنده: CINAR, Cookie Jar Entertainment

 • شروع برنامه:10:37:35
 • پایان برنامه: 10:40:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ خرگوش کوچولو

کارگردان: آرزو ذینلی، زهرا آزادی‌جم موسیقی: حسام ساروخانی تکنیک: کات اوت کامپیوتری تهیه شده در: خانۀ پویانمایی انقلاب اسلامی، سازمان اوج کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:10:40:47
 • پایان برنامه: 10:42:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:42:44
 • پایان برنامه: 10:56:04
 • طول برنامه:13 دقیقه

قصه‌های جورواجور - قسمت 11

کارگردان: فرخ یکدانه نویسنده: فرخ یکدانه انیماتور: نیلوفر ضیایی، سحر صادقی‌گزنی، ندا ستاری، پویا برهان، محمد حیدری موسیقی: سیدحامد سادات‌کیائی تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 26 مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1390 تهیه شد

 • شروع برنامه:10:56:04
 • پایان برنامه: 10:56:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:56:37
 • پایان برنامه: 10:59:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:10:59:42
 • پایان برنامه: 11:00:02
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:00:02
 • پایان برنامه: 11:07:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

شهر قصه - قسمت 104

کارگردان: عماد شمس‌الهی انیماتور: عماد شمس‌الهی، فرانک شرق‌آرا- سمیرا خوشبین، طهورا زاغه، بهاره وثوقی، عباس طالبی، بهمن فرهادیان موسیقی: سروش حاتمی تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 240 مدت: 9 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: مرکز

 • شروع برنامه:11:07:09
 • پایان برنامه: 11:15:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:15:01
 • پایان برنامه: 11:27:08
 • طول برنامه:12 دقیقه

فسقلی‌های باغچه - قسمت 4

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:27:08
 • پایان برنامه: 11:27:41
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:27:41
 • پایان برنامه: 11:31:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:11:31:53
 • پایان برنامه: 11:33:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:33:15
 • پایان برنامه: 11:45:09
 • طول برنامه:11 دقیقه

تو هدیه‌ خدایی - قسمت 60

مدت: 6 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: گروه خردسال شبکه کودک

 • شروع برنامه:11:45:09
 • پایان برنامه: 11:46:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:46:31
 • پایان برنامه: 11:54:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

کندویی‌ها - قسمت 20

کارگردان: David Willing, Ray Merritt نویسنده: David Willing، Bridget Hurst، Kate Scott، Ian Carney، Kerry Swash انیماتور: Mark Williams, Ani Mathew, Michael Earnest موسیقی: Ben Lee-Delisle تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 72 مدت: 7 دقیقه‌ای کشور سازند

 • شروع برنامه:11:54:05
 • پایان برنامه: 11:54:54
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:54:54
 • پایان برنامه: 11:59:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:11:59:39
 • پایان برنامه: 11:59:59
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:59:59
 • پایان برنامه: 12:08:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

آفتاب‌گردون - قسمت 63

کارگردان: مرتضی ترقی نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین مهدی فاطمی منش، زهرا برزگری، رامین جهان‌پور، مریم یوسفی، علی باباجانی، زیبا برجی‌فلاح، زهرا عبدی، مهدی فاطمی‌منش، معصومه میرابوطالبی موسیقی: حامد جهانبخش تکنیک: زنده عروسکی تعداد قسمت: 180 مدت: 7 دقیقه‌ا

 • شروع برنامه:12:08:27
 • پایان برنامه: 12:08:49
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:08:49
 • پایان برنامه: 12:11:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

کاردستی‌های مهدپویا-خانه-2

همراه با بچه‌های مهدپویا یک کاردستی زیبا می‌سازیم: یک خانه ساده

 • شروع برنامه:12:11:26
 • پایان برنامه: 12:12:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:12:50
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

جشن نماز

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:23:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

جشن نماز

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:23:51
 • پایان برنامه: 12:24:26
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:24:26
 • پایان برنامه: 12:25:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوم نوم

تکنیک: تلفیقی-دوبعدی تعداد قسمت: 24 مدت: 1/5 دقیقه‌ای کشور سازنده: روسیه سال ساخت: 2011 شرکت سازنده: ZeptoLab, ToonBox

 • شروع برنامه:12:25:34
 • پایان برنامه: 12:26:07
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:26:07
 • پایان برنامه: 12:29:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:12:29:40
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:41:40
 • طول برنامه:11 دقیقه

مهدکودک خانم زرافه - قسمت 10

کارگردان: Josep Viciana نویسنده: Josep Viciana, Ian Carney, Teo Tarras انیماتور: Gloria Calás,… موسیقی: Josep Roig تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 50 مدت: 12 دقیقه‌ای کشور سازنده: اسپانیا سال ساخت: 2007 شرکت سازنده: Agogo Media, Neptuno Films, Televisió de Cat

 • شروع برنامه:12:41:40
 • پایان برنامه: 12:43:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:43:10
 • پایان برنامه: 12:44:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ‌های مهدپویا- چشم-3

وقتی می‌خوای بخوابی پلکا آروم هم‌میان یه دنیا خوابای خوب پیش تو کم‌کم میان   این موهای کوچولو رو پلکای تو، مژه‌اس هم یه عالم قشنگه هم این که پُر فایده‌اس   وقتایی که گرد و خاک به سمت چشمات میرن این مژه‌ها خیلی زود راهشونو می‌بندن   چشما شبیه تیله‌ن گرد و

 • شروع برنامه:12:44:41
 • پایان برنامه: 12:45:01
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:45:01
 • پایان برنامه: 12:56:04
 • طول برنامه:11 دقیقه

توییرلی‌ ووها - قسمت 15

کارگردان: Andy Burns, Vito Bruno, Bill Brown, Barry JC Purves نویسنده: Steve Roberts انیماتور: Steve Boot, Tim Collings, Paul Couvela موسیقی: Andrew McCrorie-Shand تکنیک: تلفیقی تعداد قسمت: 50 مدت: 10 دقیقه‌ای کشور سازنده: انگلستان سال ساخت: 2016 شرکت ساز

 • شروع برنامه:12:56:04
 • پایان برنامه: 12:56:53
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:56:53
 • پایان برنامه: 12:59:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:12:59:43
 • پایان برنامه: 13:00:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:00:03
 • پایان برنامه: 13:09:39
 • طول برنامه:9 دقیقه

خدا چه آفریده؟ - قسمت 62

نویسنده: فاطمه سادات حسن‌زاده تکنیک: رئال تعداد قسمت: 142 مدت: 5 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1395 تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:13:09:39
 • پایان برنامه: 13:11:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:11:09
 • پایان برنامه: 13:13:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ گربه ملوس

کارگردان: ناهید صمدی‌امین انیماتور: سحر یاسین‌پور تکنیک: دو بعدی مدت: 2 دقیقه و 30 ثانیه تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:13:13:39
 • پایان برنامه: 13:13:59
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:13:59
 • پایان برنامه: 13:24:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

نقاش کوچولو - قسمت 62

کارگردان: بابک نظری نویسنده: هدا مسعودی، هدیه شاهرودی، سمیرا خسروجردی، مسعود اصلانی، آرش برهان، احمد تجویدی انیماتور: فاطمه نیرینی، وحید اصفهانی، داریوش نوری، جواد قربان پور موسیقی: شاندیز مهرآبادی تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 104 مدت: 12 دقیقه‌ای

 • شروع برنامه:13:24:59
 • پایان برنامه: 13:25:32
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:25:32
 • پایان برنامه: 13:30:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:13:30:01
 • پایان برنامه: 13:37:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

کایلو - قسمت 64

کارگردان: Greg Bailey نویسنده: Karen Moonah موسیقی: Richard Evans, Hayden Whiting تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 54 مدت: 7 دقیقه‌ای کشور سازنده: محصول مشترک کانادا و آفریقای جنوبی سال ساخت: 2010 شرکت سازنده: CINAR, Cookie Jar Entertainment

 • شروع برنامه:13:37:56
 • پایان برنامه: 13:39:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:39:26
 • پایان برنامه: 13:40:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ‌های مهدپویا

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:40:47
 • پایان برنامه: 13:41:07
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:41:07
 • پایان برنامه: 13:55:21
 • طول برنامه:14 دقیقه

قصه‌های جورواجور - قسمت 10

کارگردان: فرخ یکدانه نویسنده: فرخ یکدانه انیماتور: نیلوفر ضیایی، سحر صادقی‌گزنی، ندا ستاری، پویا برهان، محمد حیدری موسیقی: سیدحامد سادات‌کیائی تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 26 مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1390 تهیه شد

 • شروع برنامه:13:55:21
 • پایان برنامه: 13:56:16
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:56:16
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن پویا به نهال

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:14:00:50
 • پایان برنامه: 14:03:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

کارگردان: ابوالفضل صالحی نویسنده: ساعد باقری انیماتور: مجید سلیم آبادی موسیقی: حسن ریاحی تکنیک: ویدئو کلیپ مدت: 1 کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1390

 • شروع برنامه:14:03:21
 • پایان برنامه: 14:07:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:14:07:56
 • پایان برنامه: 14:08:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:14:08:21
 • پایان برنامه: 14:30:21
 • طول برنامه:22 دقیقه

کارآگاه گجت - قسمت 16

کارگردان: Phillip Stamp, William Gordon, Geri Bertolo, David Watson, Pedram Goshtasbpour,… نویسنده: Bruno Bianchi, Jean Chalopin, Andy Heyward, Evan Thaler Hickey, Josh Saltzman,… انیماتور: Scott Baltjes, Craig Coady, Marc Fagan, Anthony Lynch, Evan Madin

 • شروع برنامه:14:30:21
 • پایان برنامه: 14:30:44
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:14:30:44
 • پایان برنامه: 14:32:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:14:32:17
 • پایان برنامه: 14:32:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:14:32:42
 • پایان برنامه: 14:57:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 18

کارگردان: Gorō Miyazaki نویسنده: Hiroyuki Kawasaki تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 22 مدت: 25 دقیقه‌ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 2014 شرکت سازنده: Polygon Pictures, Studio Ghibli

 • شروع برنامه:14:57:00
 • پایان برنامه: 14:57:23
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:14:57:23
 • پایان برنامه: 15:01:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:15:01:35
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:23:26
 • طول برنامه:21 دقیقه

یک‌دوسه‌خنده

کارگردان: احسان مهدی تکنیک: رئال تعداد قسمت: 65 مدت: 22 دقیقه‌ای سال ساخت: 1395 تهیه شده در: شبکه نهال

 • شروع برنامه:15:23:26
 • پایان برنامه: 15:23:49
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:23:49
 • پایان برنامه: 15:28:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:15:28:01
 • پایان برنامه: 15:28:26
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:28:26
 • پایان برنامه: 15:43:26
 • طول برنامه:15 دقیقه

قندک و مثل‌ها - قسمت 19و20

کارگردان: Leszek Molski نویسنده: Ewa Martynkien انیماتور: Tomasz Biskup تکنیک: تلفیقی مدت: 7 دقیقه‌ای کشور سازنده: لهستان سال ساخت: 2012 شرکت سازنده: MiniMini +

 • شروع برنامه:15:43:26
 • پایان برنامه: 15:43:51
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:43:51
 • پایان برنامه: 15:55:02
 • طول برنامه:11 دقیقه

توربو و دوستان - قسمت 8

کارگردان: Anthony Chun, Nate Clesowich, Anthony Lioi, Juno John Lee, Chris Prynoski, Phil Allora, Michael Moloney نویسنده: Madison Bateman, Devin Bunje, Sam Cherington, Nick Stanton, Eric Trueheart, Todd Garfield,... انیماتور: Tim Prendergast, David Herns

 • شروع برنامه:15:55:02
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:00:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:16:00:15
 • پایان برنامه: 16:55:15
 • طول برنامه:55 دقیقه

مل‌مل - قسمت 14

تکنیک: زنده-عروسکی تعداد قسمت: 90 مدت: 60 دقیقه‌ای تهیه شده در: شبکه کودک

 • شروع برنامه:16:55:15
 • پایان برنامه: 16:57:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی فیلم پاندای کونگ فوکار-3

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:16:57:02
 • پایان برنامه: 16:57:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:16:57:25
 • پایان برنامه: 16:58:17
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:16:58:17
 • پایان برنامه: 17:00:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:17:00:25
 • پایان برنامه: 17:22:03
 • طول برنامه:21 دقیقه

قهرمانان تنیس - قسمت 149

کارگردان: Takayuki Hamana, Yûichi Abe,... نویسنده: Daisuke Habara موسیقی: Tarô Iwashiro تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 168 مدت: 22 دقیقه‌ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 2001 شرکت سازنده: Interchannel, Marvelous Entertainment, Nelke Planning Company

 • شروع برنامه:17:22:03
 • پایان برنامه: 17:24:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:17:24:22
 • پایان برنامه: 17:28:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:17:28:51
 • پایان برنامه: 17:29:41
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:17:29:41
 • پایان برنامه: 17:52:23
 • طول برنامه:22 دقیقه

ماشیناسورها - قسمت 66

کارگردان: Donna Brockopp, Michael Mullen , Dan Riba ,… نویسنده: Steven Altiere , Luke Giordano , Jeremy Shipp ,… انیماتور: Elyse Hartey, Erik Kling, Rajesh Aakula, Pooneh Nasrollahnia,… موسیقی: Jake Monaco تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 65 مدت: 23

 • شروع برنامه:17:52:23
 • پایان برنامه: 17:56:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:17:56:27
 • پایان برنامه: 17:59:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:17:59:27
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

بسته تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:29:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

بسته اذانگاهی مغرب

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:18:29:00
 • پایان برنامه: 18:31:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:31:08
 • پایان برنامه: 18:51:14
 • طول برنامه:20 دقیقه

من هنرمندم

کارگردان: فرشید یحیوی نویسنده: شفیقه نیک‌جهان، سونیا بدری موسیقی: میلاد پاویز تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 260 مدت: 22 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1397 تهیه شده در: شبکه نهال شاعر: افشین اعلا (تیتراژ آغازین)، کامیار حجتی (ا

 • شروع برنامه:18:51:14
 • پایان برنامه: 18:51:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:51:50
 • پایان برنامه: 18:55:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ

کارگردان: سید مهران علوی موسیقی: امید رهبران، گروه سرود وصال مدت: 4 دقیقه و 12 ثانیه کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1397 تهیه شده در: مأوا شاعر: قاسم صرافان

 • شروع برنامه:18:55:58
 • پایان برنامه: 18:58:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:58:31
 • پایان برنامه: 18:59:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:18:59:42
 • پایان برنامه: 19:00:07
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:00:07
 • پایان برنامه: 19:23:33
 • طول برنامه:23 دقیقه

تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 14

کارگردان: Maggie Geddes نویسنده: Jon Stephens, Judy Malmgren فیلمنامه: John Tatoulis انیماتور: Simon Ashford, Helen McAdam, Martin Coombe, Peter McDonald, Steve French, Steve Robinson,... موسیقی: Tassos Ioannides تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 39 مدت: 24 دقیق

 • شروع برنامه:19:23:33
 • پایان برنامه: 19:24:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی فیلم عصر یخبندان-5

فیلم سینمایی «عصر یخبندان-5» به کارگردانی «مایک تورمیر» محصول سال 2016 استودیوی بلو اسکای و فاکس انیمیشن قرن بیستم است که به مدت 1 ساعت و 34 دقیقه تولید شده است. آهنگساز این فیلم «جان دبنی» و کلیپ موسیقی پیش‌رو در 1 دقیقه تدوین شده است.

 • شروع برنامه:19:24:33
 • پایان برنامه: 19:28:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:28:58
 • پایان برنامه: 19:29:36
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:19:29:36
 • پایان برنامه: 19:30:01
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:30:01
 • پایان برنامه: 19:52:01
 • طول برنامه:22 دقیقه

کارآگاه گجت - قسمت 16

کارگردان: Phillip Stamp, William Gordon, Geri Bertolo, David Watson, Pedram Goshtasbpour,… نویسنده: Bruno Bianchi, Jean Chalopin, Andy Heyward, Evan Thaler Hickey, Josh Saltzman,… انیماتور: Scott Baltjes, Craig Coady, Marc Fagan, Anthony Lynch, Evan Madin

 • شروع برنامه:19:52:01
 • پایان برنامه: 19:53:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:53:58
 • پایان برنامه: 19:59:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:19:59:38
 • پایان برنامه: 20:00:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:20:00:03
 • پایان برنامه: 20:12:43
 • طول برنامه:12 دقیقه

مهارت‌های زندگی - قسمت 314

کارگردان: فرخ یکدانه، ارشاد رهبر، مهراب ناصری، بهروز روستایی، مرتضی محمدی نویسنده: فرخ یکدانه، منوچهر اکبرلو، مهدی شاه‌پیری، برزویه نوروزی، امین حسینیون و... انیماتور: نیلوفر ضیائی، سحر صادقی، میترا خارستانی، مهشید کسائی موسیقی: بهرنگ قدرتی تکنیک: سه‌بعدی

 • شروع برنامه:20:12:43
 • پایان برنامه: 20:14:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:20:14:02
 • پایان برنامه: 20:14:44
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:20:14:44
 • پایان برنامه: 20:15:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:20:15:09
 • پایان برنامه: 20:29:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

شکرستان - قسمت 15

کارگردان: بابک نظری، سعید ضامنی نویسنده: مهدی اسماعیلی موسیقی: استاد جلال ذوالفنون تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 90 مدت: 15 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:20:29:50
 • پایان برنامه: 20:30:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:20:30:13
 • پایان برنامه: 20:31:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:20:31:41
 • پایان برنامه: 20:32:06
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:20:32:06
 • پایان برنامه: 20:49:29
 • طول برنامه:17 دقیقه

ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 13

کارگردان: صمد غلامزاده نویسنده: فهیمه کیوان، صمد غلامزاده انیماتور: حسام نصرتی، مصطفی هدایتی موسیقی: محمد حسینیان تکنیک: سه بعدی تعداد قسمت: 26 مدت: 10 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1390 تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:20:49:29
 • پایان برنامه: 20:51:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:20:51:04
 • پایان برنامه: 20:51:42
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:20:51:42
 • پایان برنامه: 20:54:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ کتاب

اون چیه که لباسی ورق‌ورق پوشـیده؟ هزار‌هـــزار تا لغت تو دامنــش خوابیده؟   پیرهنش از کــــاغذه، روپوشــــش از مقــوا، رو پیرهنش می‌کِشن گاهی شکل‌های زیبا   اون کیه که هر جایی می‌تونه یارت باشه؟ هر جای دنــیا باشی راحـت کنارت باشه؟   کتاب همیشه هر‌جا یه د

 • شروع برنامه:20:54:56
 • پایان برنامه: 20:55:19
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:20:55:19
 • پایان برنامه: 20:59:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:20:59:48
 • پایان برنامه: 21:00:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:21:00:13
 • پایان برنامه: 21:24:31
 • طول برنامه:24 دقیقه

راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 18

کارگردان: Gorō Miyazaki نویسنده: Hiroyuki Kawasaki تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 22 مدت: 25 دقیقه‌ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 2014 شرکت سازنده: Polygon Pictures, Studio Ghibli

 • شروع برنامه:21:24:31
 • پایان برنامه: 21:28:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:21:28:56
 • پایان برنامه: 21:29:48
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:21:29:48
 • پایان برنامه: 21:59:48
 • طول برنامه:30 دقیقه

بسته شبانگاهی - قسمت 154

قصه‌هایی که اغلب در این بخش قرار می‌گیرند از مجموعه‌هایی نظیر هزار و یک داستان، شب‌های شیرین، تیپ و تاپ و غیره هستند و لالایی‌های محلی ایرانی هم در ادامۀ آن پخش می‌شود.

 • شروع برنامه:21:59:48
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

شب بخیر بچه‌ها

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها