جدول پخش

شبکه پویا
 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ خردسال

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:02:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

کارگردان: ابوالفضل صالحی نویسنده: ساعد باقری انیماتور: مجید سلیم آبادی موسیقی: حسن ریاحی تکنیک: ویدئو کلیپ مدت: 1 کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1390

 • شروع برنامه:08:02:31
 • پایان برنامه: 08:08:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:08:27
 • پایان برنامه: 08:08:49
 • طول برنامه:

حدیث

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:08:49
 • پایان برنامه: 08:09:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:09:09
 • پایان برنامه: 08:12:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

مامان گلی - قسمت 1

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:08:12:11
 • پایان برنامه: 08:12:56
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:12:56
 • پایان برنامه: 08:13:54
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:13:54
 • پایان برنامه: 08:14:27
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:14:27
 • پایان برنامه: 08:15:21
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:15:21
 • پایان برنامه: 08:15:41
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:15:41
 • پایان برنامه: 08:29:53
 • طول برنامه:14 دقیقه

نقاشی‌نقاشی - قسمت 35

کارگردان: محمدحسین الفت‌پور نویسنده: نفیسه شریعتی تکنیک: دو بعدی مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1396 تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:08:29:53
 • پایان برنامه: 08:30:26
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:30:26
 • پایان برنامه: 08:31:08
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:31:08
 • پایان برنامه: 08:36:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

کندویی‌ها - قسمت 62

کارگردان: David Willing, Ray Merritt نویسنده: David Willing، Bridget Hurst، Kate Scott، Ian Carney، Kerry Swash انیماتور: Mark Williams, Ani Mathew, Michael Earnest موسیقی: Ben Lee-Delisle تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 72 مدت: 7 دقیقه‌ای کشور سازند

 • شروع برنامه:08:36:45
 • پایان برنامه: 08:37:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:37:05
 • پایان برنامه: 08:39:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ دو دوست

کارگردان: ناهید صمدی‌امین انیماتور: سجاد اسماعیل‌بیگی تکنیک: دو بعدی مدت: 2 دقیقه و 35 ثانیه کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1394 تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:08:39:43
 • پایان برنامه: 08:41:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:41:13
 • پایان برنامه: 08:44:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

مامان گلی - قسمت 2

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:08:44:41
 • پایان برنامه: 08:45:01
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:45:01
 • پایان برنامه: 08:55:32
 • طول برنامه:10 دقیقه

نقاش کوچولو - قسمت 123

کارگردان: بابک نظری نویسنده: هدا مسعودی، هدیه شاهرودی، سمیرا خسروجردی، مسعود اصلانی، آرش برهان، احمد تجویدی انیماتور: فاطمه نیرینی، وحید اصفهانی، داریوش نوری، جواد قربان پور موسیقی: شاندیز مهرآبادی تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 104 مدت: 12 دقیقه‌ای

 • شروع برنامه:08:55:32
 • پایان برنامه: 08:56:07
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:56:07
 • پایان برنامه: 08:58:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

دیپ‌داپ

کارگردان: Steve Roberts نویسنده: Steve Roberts انیماتور: Dave Mc Kenna موسیقی: Ben Bartlett تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 52 مدت: 3 دقیقه‌ای کشور سازنده: انگلستان سال ساخت: 2011 شرکت سازنده: Ragdoll productions

 • شروع برنامه:08:58:38
 • پایان برنامه: 08:59:11
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:59:11
 • پایان برنامه: 08:59:49
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:59:49
 • پایان برنامه: 09:00:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:00:09
 • پایان برنامه: 09:06:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوست ما رمی خرسه - قسمت 9

تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 11 مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: چین شرکت سازنده: Nanning Fengzhi Entertainment Co.,Ltd

 • شروع برنامه:09:06:26
 • پایان برنامه: 09:07:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:07:56
 • پایان برنامه: 09:12:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

مامان گلی - قسمت 3

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:09:12:50
 • پایان برنامه: 09:14:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:14:20
 • پایان برنامه: 09:15:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:15:38
 • پایان برنامه: 09:22:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 37

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:22:46
 • پایان برنامه: 09:23:06
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:23:06
 • پایان برنامه: 09:25:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

باغ‌وحش عروسکی

کارگردان: Hidekazu Ohara نویسنده: Kaori Kita موسیقی: Akiko Fujita تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 26 مدت: 2 دقیقه‌‌ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 2011 شرکت سازنده: Digital Media Lab

 • شروع برنامه:09:25:06
 • پایان برنامه: 09:25:51
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:25:51
 • پایان برنامه: 09:28:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ سیاه و سفید

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:28:26
 • پایان برنامه: 09:28:59
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:28:59
 • پایان برنامه: 09:29:48
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:09:29:48
 • پایان برنامه: 09:40:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

موچولوها - قسمت 20

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:40:03
 • پایان برنامه: 09:41:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:41:33
 • پایان برنامه: 09:44:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ گربه ملوس

کارگردان: ناهید صمدی‌امین انیماتور: سحر یاسین‌پور تکنیک: دو بعدی مدت: 2 دقیقه و 30 ثانیه تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:09:44:03
 • پایان برنامه: 09:45:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوم نوم

تکنیک: تلفیقی-دوبعدی تعداد قسمت: 24 مدت: 1/5 دقیقه‌ای کشور سازنده: روسیه سال ساخت: 2011 شرکت سازنده: ZeptoLab, ToonBox

 • شروع برنامه:09:45:11
 • پایان برنامه: 09:45:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:45:31
 • پایان برنامه: 09:56:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 14

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:56:25
 • پایان برنامه: 09:58:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ‌های نوید و ندا

کارگردان: مجید آرمند نویسنده: ماقوتی تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 32 مدت: 3 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: گروه تلویزیونی شاهد

 • شروع برنامه:09:58:51
 • پایان برنامه: 09:59:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:09:59:56
 • پایان برنامه: 10:00:16
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:00:16
 • پایان برنامه: 10:22:56
 • طول برنامه:22 دقیقه

مهد‌پویا - قسمت 20

کارگردان: سارا روستاپور نویسنده: سپیده شاه‌حسینی، ساناز شاه‌حسینی انیماتور: علی زارع موسیقی: فراز تلألو، خوانندگان خردسال: هومان زینعلی، مریم اوتادی، شادلین جواهردشتی تکنیک: تلفیقی تعداد قسمت: 90 مدت: 25 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت:

 • شروع برنامه:10:22:56
 • پایان برنامه: 10:24:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:24:26
 • پایان برنامه: 10:25:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:25:24
 • پایان برنامه: 10:27:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ شادی

کارگردان: ناهید صمدی‌امین انیماتور: رعنا عابدی مدت: 2 دقیقه و 37 ثانیه کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:10:27:59
 • پایان برنامه: 10:29:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:10:29:41
 • پایان برنامه: 10:30:01
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:30:01
 • پایان برنامه: 10:39:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

واندا و فضایی - قسمت 38

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:39:56
 • پایان برنامه: 10:40:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:40:31
 • پایان برنامه: 10:42:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ چوپان و بره

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:42:54
 • پایان برنامه: 10:44:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

یاپ یاپس

کارگردان: Matthew Fernandes نویسنده: Matthew Fernandes, Mike Geiger, Jason Thompson,… انیماتور: Tara Donovan, Matthew Lajoie, Beryl Wu موسیقی: Damon de Szegheo تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 45 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: کانادا سال ساخت: 2013 شرکت

 • شروع برنامه:10:44:56
 • پایان برنامه: 10:53:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

اتل متل یه جنگل - قسمت 20

کارگردان: حسین صفارزادگان نویسنده: لیدا فضلی، مونا شاهی، موسسه فیلمنامه نویسی ترمه انیماتور: علی نیکو رزم، مریم جمالی، مریم مکی‌نژاد، نیما غضنفری، مهدی توانا موسیقی: یوسف قربانی تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 156 مدت: 10 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری

 • شروع برنامه:10:53:33
 • پایان برنامه: 10:57:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ پیراهن پرستاره

کارگردان: پروین تجوید انیماتور: سعید جلالیه موسیقی: سعید شایان تکنیک: دو بعدی مدت: 03:53 کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1382 تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا شاعر: اسدالله شعبانی

 • شروع برنامه:10:57:27
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 10:59:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:10:59:55
 • پایان برنامه: 11:00:15
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:00:15
 • پایان برنامه: 11:12:15
 • طول برنامه:12 دقیقه

خدا چه آفریده-3 - قسمت 20

نویسنده: فاطمه سادات حسن‌زاده تکنیک: رئال تعداد قسمت: 142 مدت: 5 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1395 تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:11:12:15
 • پایان برنامه: 11:12:38
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:12:38
 • پایان برنامه: 11:14:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

باغ‌وحش عروسکی

کارگردان: Hidekazu Ohara نویسنده: Kaori Kita موسیقی: Akiko Fujita تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 26 مدت: 2 دقیقه‌‌ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 2011 شرکت سازنده: Digital Media Lab

 • شروع برنامه:11:14:38
 • پایان برنامه: 11:14:58
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:14:58
 • پایان برنامه: 11:22:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 38

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:22:11
 • پایان برنامه: 11:22:46
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:22:46
 • پایان برنامه: 11:26:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

کاردستی‌های مهدپویا-انگور

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:26:08
 • پایان برنامه: 11:28:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ گربه ملوس

کارگردان: ناهید صمدی‌امین انیماتور: سحر یاسین‌پور تکنیک: دو بعدی مدت: 2 دقیقه و 30 ثانیه تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:11:28:38
 • پایان برنامه: 11:29:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:11:29:43
 • پایان برنامه: 11:30:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:30:03
 • پایان برنامه: 11:44:42
 • طول برنامه:14 دقیقه

نقاشی‌نقاشی - قسمت 36

کارگردان: محمدحسین الفت‌پور نویسنده: نفیسه شریعتی تکنیک: دو بعدی مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1396 تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:11:44:42
 • پایان برنامه: 11:45:02
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:45:02
 • پایان برنامه: 11:52:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

کندویی‌ها - قسمت 63

کارگردان: David Willing, Ray Merritt نویسنده: David Willing، Bridget Hurst، Kate Scott، Ian Carney، Kerry Swash انیماتور: Mark Williams, Ani Mathew, Michael Earnest موسیقی: Ben Lee-Delisle تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 72 مدت: 7 دقیقه‌ای کشور سازند

 • شروع برنامه:11:53:42
 • پایان برنامه: 11:55:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان

کارگردان: ملوس مراد انیماتور: نگین طاهری تکنیک: دو بعدی تهیه شده در: گروه خردسال مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:11:55:59
 • پایان برنامه: 11:59:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:11:59:58
 • پایان برنامه: 12:00:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:00:18
 • پایان برنامه: 12:06:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوست ما رمی خرسه - قسمت 10

تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 11 مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: چین شرکت سازنده: Nanning Fengzhi Entertainment Co.,Ltd

 • شروع برنامه:12:06:25
 • پایان برنامه: 12:07:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:07:18
 • پایان برنامه: 12:10:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

مولانگ

کارگردان: Marie-Caroline Villand, Stephanie Miziak نویسنده: Balthazar Chapuis, Marie-Caroline Villand انیماتور: Stéphane Cronier, Mélanie Perrin, Nathalie Robert, Jean-Matthieu Tanguy,… موسیقی: Nicholas Varley تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 100 مدت: 2 دقیقه‌ا

 • شروع برنامه:12:10:03
 • پایان برنامه: 12:10:19
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:10:19
 • پایان برنامه: 12:15:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

مامان گلی - قسمت 4

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:12:15:06
 • پایان برنامه: 12:15:26
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:15:26
 • پایان برنامه: 12:26:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

قصه‌های ریرا - قسمت 20

کارگردان: بابک نظری نویسنده: آناهیتا تیموریان، مزدک صالحی، احمد صحیحی، ثنا سمیعی، مینا حسین‌آبادی، صدف امین‌رنجبر انیماتور: کاظم میراحمدی، ملیکا زرین‌فام، شراره عبدالهی، بابک تقوی، بهنام تقوی موسیقی: امید فتح‌الهی تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 115

 • شروع برنامه:12:26:04
 • پایان برنامه: 12:26:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:26:37
 • پایان برنامه: 12:29:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:12:29:50
 • پایان برنامه: 12:30:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:30:10
 • پایان برنامه: 12:40:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

نقاش کوچولو - قسمت 124

کارگردان: بابک نظری نویسنده: هدا مسعودی، هدیه شاهرودی، سمیرا خسروجردی، مسعود اصلانی، آرش برهان، احمد تجویدی انیماتور: فاطمه نیرینی، وحید اصفهانی، داریوش نوری، جواد قربان پور موسیقی: شاندیز مهرآبادی تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 104 مدت: 12 دقیقه‌ای

 • شروع برنامه:12:40:54
 • پایان برنامه: 12:45:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

مامان گلی - قسمت 5

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:12:45:25
 • پایان برنامه: 12:45:45
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:45:45
 • پایان برنامه: 12:56:23
 • طول برنامه:10 دقیقه

سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 13

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:56:23
 • پایان برنامه: 12:57:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:57:34
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

جشن نماز

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:07:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

جشن نماز

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:07:47
 • پایان برنامه: 13:08:11
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:08:11
 • پایان برنامه: 13:09:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ‌های مهدپویا- چشم

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:09:37
 • پایان برنامه: 13:11:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:11:07
 • پایان برنامه: 13:14:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

ترو ترو

کارگردان: Éric Cazes, Stéphane Lezoray نویسنده: Marie-Luz Drouet انیماتور: Michael Bataille, Stéphanie Delmas, Philippe Grivot, Stéphanie Kloutz, Olivier Nicolas, François Bertin موسیقی: Francis Médoc, Frédéric Durieux تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 38 مدت: 4

 • شروع برنامه:13:14:43
 • پایان برنامه: 13:15:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:15:03
 • پایان برنامه: 13:27:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

خدا چه آفریده-3 - قسمت 19

نویسنده: فاطمه سادات حسن‌زاده تکنیک: رئال تعداد قسمت: 142 مدت: 5 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1395 تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:13:27:51
 • پایان برنامه: 13:28:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:28:24
 • پایان برنامه: 13:30:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:13:30:22
 • پایان برنامه: 13:40:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

واندا و فضایی - قسمت 37

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:40:17
 • پایان برنامه: 13:40:26
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:40:26
 • پایان برنامه: 13:43:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

مولانگ

کارگردان: Marie-Caroline Villand, Stephanie Miziak نویسنده: Balthazar Chapuis, Marie-Caroline Villand انیماتور: Stéphane Cronier, Mélanie Perrin, Nathalie Robert, Jean-Matthieu Tanguy,… موسیقی: Nicholas Varley تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 100 مدت: 2 دقیقه‌ا

 • شروع برنامه:13:43:46
 • پایان برنامه: 13:44:06
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:44:06
 • پایان برنامه: 13:52:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

اتل متل یه جنگل - قسمت 19

کارگردان: حسین صفارزادگان نویسنده: لیدا فضلی، مونا شاهی، موسسه فیلمنامه نویسی ترمه انیماتور: علی نیکو رزم، مریم جمالی، مریم مکی‌نژاد، نیما غضنفری، مهدی توانا موسیقی: یوسف قربانی تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 156 مدت: 10 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری

 • شروع برنامه:13:52:38
 • پایان برنامه: 13:52:58
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:52:58
 • پایان برنامه: 13:56:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

مامان گلی - قسمت 6

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:13:56:55
 • پایان برنامه: 13:57:28
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:57:28
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن پویا به نهال

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:14:00:50
 • پایان برنامه: 14:03:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

کارگردان: ابوالفضل صالحی نویسنده: ساعد باقری انیماتور: مجید سلیم آبادی موسیقی: حسن ریاحی تکنیک: ویدئو کلیپ مدت: 1 کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1390

 • شروع برنامه:14:03:21
 • پایان برنامه: 14:09:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:14:09:50
 • پایان برنامه: 14:10:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:14:10:10
 • پایان برنامه: 15:23:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

سینمایی سامرا

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها