جدول پخش

شبکه پویا
 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ خردسال

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:02:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

سَر زد از اُفُق مِهرِ خاوران  فروغِ دیدۀ حق‌باوران بهمن، فَرِّ ایمانِ ماست پیامت، ای امام! «استقلال، آزادی»، نقشِ جانِ ماست شهیدان!پیچیده در گوش زمانْ، فریادتان   پاینده مانی و جاودان جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:08:02:31
 • پایان برنامه: 08:06:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:06:05
 • پایان برنامه: 08:06:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:06:50
 • پایان برنامه: 08:10:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

مامان گلی - قسمت 1

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:08:10:17
 • پایان برنامه: 08:11:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوم نوم

تکنیک: تلفیقی-دوبعدی تعداد قسمت: 24 مدت: 1/5 دقیقه‌ای کشور سازنده: روسیه سال ساخت: 2011 شرکت سازنده: ZeptoLab, ToonBox

 • شروع برنامه:08:11:24
 • پایان برنامه: 08:11:57
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:11:57
 • پایان برنامه: 08:15:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:15:09
 • پایان برنامه: 08:15:29
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:15:29
 • پایان برنامه: 08:29:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

نقاشی‌نقاشی - قسمت 87

کارگردان: محمدحسین الفت‌پور نویسنده: نفیسه شریعتی تکنیک: دو بعدی مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1396 تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:08:29:50
 • پایان برنامه: 08:30:23
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:30:23
 • پایان برنامه: 08:33:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:33:30
 • پایان برنامه: 08:33:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:33:50
 • پایان برنامه: 08:39:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 38

کارگردان: Bruno Desraisses نویسنده: Violaine Donadello – Szapary, Mireille Pertusot- Philippe Poirier انیماتور: Animation chile stedio موسیقی: Dame Blanche تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 96 مدت: 5 دقیقه‌ای کشور سازنده: محصول مشترک ایتالیا و انگلستان شرکت سازن

 • شروع برنامه:08:39:20
 • پایان برنامه: 08:43:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

مامان گلی - قسمت 2

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:08:43:53
 • پایان برنامه: 08:45:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:45:11
 • پایان برنامه: 08:53:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوستان جنگل-4 - قسمت 3

کارگردان: کیانوش عابدی، مهرداد حسینی نویسنده: بهنام ساعد، مهسا الهوردی، لاله جعفری انیماتور: شبنم حاجیلو، مژده نیکخواه، سوما رمضانی‌فرد، فرزاد طاهری، علی معصومی، مطهره پیله‌وریان، محدثه پیله‌وریان، آذر فرقانی، مریم جمالی، محمدتقی دریاباز، مینا اصلانی، ایم

 • شروع برنامه:08:53:10
 • پایان برنامه: 08:54:00
 • طول برنامه:

نقاشی کنیم

کارگردان: Kristiansen, Mathias Hattrem Olesen, Marius Andersen, Nick Simons, Stein Georg Lillemoen موسیقی: Robert LundGren, A/D UNION تکنیک: دو بعدی مدت: 1 دقیقه‌ای کشور سازنده: نروژ سال ساخت: 2017 شرکت سازنده: EARTHTREE

 • شروع برنامه:08:54:00
 • پایان برنامه: 08:54:35
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:54:35
 • پایان برنامه: 08:56:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:56:15
 • پایان برنامه: 08:56:48
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:08:56:48
 • پایان برنامه: 08:59:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:59:41
 • پایان برنامه: 09:00:01
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:00:01
 • پایان برنامه: 09:11:57
 • طول برنامه:11 دقیقه

داربی و تیگر و پو - قسمت 10

کارگردان: David Hartman ، Don MacKinnon نویسنده: Eileen Cabiling ، Erika Grediaga ، Nicole Dubuc ، Brian Hohlfeld و... انیماتور: Jonathan Sakamoto ، Ken Loh ، Ben Shupe ، Diego Garritano و... موسیقی: Andy Sturmer تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 44 مد

 • شروع برنامه:09:11:57
 • پایان برنامه: 09:13:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:13:27
 • پایان برنامه: 09:15:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ ماهی

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:15:16
 • پایان برنامه: 09:15:36
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:15:36
 • پایان برنامه: 09:20:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

موفی - قسمت 5

کارگردان: Monica Fibbi, Francesco Misseri, Gion Maria Misseri نویسنده: Monica Fibbi, Francesco Misseri, Makiko Mashimo انیماتور: Stefano Giannelli, Rita Bozzo, Stefania Demichell, Martina Prest, Eleonora Pacciani موسیقی: Beatstreet Production تکنیک: عروسک

 • شروع برنامه:09:20:09
 • پایان برنامه: 09:20:54
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:20:54
 • پایان برنامه: 09:23:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

باهم‌بازی

کارگردان: ابوذر حیدری تکنیک: رئال مدت: 3 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: خانه هنری رسانه‌ای دیما

 • شروع برنامه:09:23:58
 • پایان برنامه: 09:24:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:24:18
 • پایان برنامه: 09:26:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

باغ‌وحش عروسکی

کارگردان: Hidekazu Ohara نویسنده: Kaori Kita موسیقی: Akiko Fujita تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 26 مدت: 2 دقیقه‌‌ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 2011 شرکت سازنده: Digital Media Lab

 • شروع برنامه:09:26:18
 • پایان برنامه: 09:26:51
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:26:51
 • پایان برنامه: 09:29:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:09:29:42
 • پایان برنامه: 09:30:02
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:30:02
 • پایان برنامه: 09:38:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 21

کارگردان: محسن نظرپور نویسنده: مهناز یزدانی انیماتور: مهناز یزدانی، حدیث پویانی پارسا، محمد کاظمی، محسن نظرپور، کیانوش کوجانی، میلاد معلومی، مهدی کاظمی، مجتبی رضایی تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 26 مدت: 7 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:09:38:10
 • پایان برنامه: 09:43:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

مامان گلی - قسمت 3

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:09:43:01
 • پایان برنامه: 09:44:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ نمره بیست

کارگردان: ملوس مراد انیماتور: وحید نورعلی‌رضایی تکنیک: دو بعدی مدت: 2 دقیقه و 10 ثانیه کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1394 تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:09:44:53
 • پایان برنامه: 09:45:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:45:13
 • پایان برنامه: 09:56:14
 • طول برنامه:11 دقیقه

داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 37

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:56:14
 • پایان برنامه: 09:56:47
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:09:56:47
 • پایان برنامه: 10:00:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:10:00:55
 • پایان برنامه: 10:27:48
 • طول برنامه:26 دقیقه

مهد‌پویا - قسمت 72

کارگردان: سارا روستاپور نویسنده: سپیده شاه‌حسینی، ساناز شاه‌حسینی انیماتور: علی زارع موسیقی: فراز تلألو، خوانندگان خردسال: هومان زینعلی، مریم اوتادی، شادلین جواهردشتی تکنیک: تلفیقی تعداد قسمت: 90 مدت: 25 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت:

 • شروع برنامه:10:27:48
 • پایان برنامه: 10:28:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:28:21
 • پایان برنامه: 10:32:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:10:32:57
 • پایان برنامه: 10:44:51
 • طول برنامه:11 دقیقه

ماشین کوکی‌ها - قسمت 9

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:44:51
 • پایان برنامه: 10:45:11
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:45:11
 • پایان برنامه: 10:53:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

ببعی - قسمت 45

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:53:31
 • پایان برنامه: 10:55:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:10:55:02
 • پایان برنامه: 10:59:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:10:59:50
 • پایان برنامه: 11:00:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:00:10
 • پایان برنامه: 11:08:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 16

کارگردان: مجيد شاکري نویسنده: سعيد شاکري، عليرضا نعيما، مينا حقيقي، سحر گلناري، رضا حیدری، اعظم الفت انیماتور: ناصر مقدم، امير عطري، نوشين آذرآز، نازنين زندسرابي، الهه رجب زاده، سعيده حسيني، اميد شيباني، حميد موسوي، راحله موسوي شاد، منصوره صداقت، ميترا با

 • شروع برنامه:11:08:03
 • پایان برنامه: 11:09:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:09:33
 • پایان برنامه: 11:11:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

بندبندی‌ها

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:11:10
 • پایان برنامه: 11:14:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

مامان گلی - قسمت 4

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:11:14:57
 • پایان برنامه: 11:15:17
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:15:17
 • پایان برنامه: 11:20:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

موفی - قسمت 6

کارگردان: Monica Fibbi, Francesco Misseri, Gion Maria Misseri نویسنده: Monica Fibbi, Francesco Misseri, Makiko Mashimo انیماتور: Stefano Giannelli, Rita Bozzo, Stefania Demichell, Martina Prest, Eleonora Pacciani موسیقی: Beatstreet Production تکنیک: عروسک

 • شروع برنامه:11:20:09
 • پایان برنامه: 11:20:44
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:20:44
 • پایان برنامه: 11:25:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

ترانه‌های اتل متل - دریا

کارگردان: پروین تجوید انیماتور: مجتبی پرنده‌غیبی موسیقی: سعید ذهنی تکنیک: دو بعدی کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1380 تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا شاعر: سپیده ذهنی

 • شروع برنامه:11:25:12
 • پایان برنامه: 11:25:45
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:25:45
 • پایان برنامه: 11:30:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:11:30:08
 • پایان برنامه: 11:30:28
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:30:28
 • پایان برنامه: 11:44:49
 • طول برنامه:14 دقیقه

نقاشی‌نقاشی - قسمت 87

کارگردان: محمدحسین الفت‌پور نویسنده: نفیسه شریعتی تکنیک: دو بعدی مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1396 تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:11:44:49
 • پایان برنامه: 11:45:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:45:09
 • پایان برنامه: 11:50:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 39

کارگردان: Bruno Desraisses نویسنده: Violaine Donadello – Szapary, Mireille Pertusot- Philippe Poirier انیماتور: Animation chile stedio موسیقی: Dame Blanche تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 96 مدت: 5 دقیقه‌ای کشور سازنده: محصول مشترک ایتالیا و انگلستان شرکت سازن

 • شروع برنامه:11:50:42
 • پایان برنامه: 11:51:27
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:51:27
 • پایان برنامه: 11:53:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

یاپ یاپس

کارگردان: Matthew Fernandes نویسنده: Matthew Fernandes, Mike Geiger, Jason Thompson,… انیماتور: Tara Donovan, Matthew Lajoie, Beryl Wu موسیقی: Damon de Szegheo تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 45 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: کانادا سال ساخت: 2013 شرکت

 • شروع برنامه:11:53:42
 • پایان برنامه: 11:55:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ‌های مهدپویا- وسایل نقلیه

واسه سفر نیازه: وسیله نقلیه! وسیله‌ای که ما رو به هر جایی می‌بره   بعضی باباهای ما، یدونه ماشین دارن با اون ماشین همیشه ما رو سفر می‌برن   وسیلۀ دیگه‌ای واسه مسافرت هست بزرگتر از ماشینه، خیلی بزرگ و گنده‌ست   اسمش چیه؟نگاه کن! این اتوبوسه جونم اسباب بازیش

 • شروع برنامه:11:55:17
 • پایان برنامه: 11:55:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:11:55:50
 • پایان برنامه: 12:00:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:12:00:08
 • پایان برنامه: 12:00:28
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:00:28
 • پایان برنامه: 12:12:22
 • طول برنامه:11 دقیقه

داربی و تیگر و پو - قسمت 11

کارگردان: David Hartman ، Don MacKinnon نویسنده: Eileen Cabiling ، Erika Grediaga ، Nicole Dubuc ، Brian Hohlfeld و... انیماتور: Jonathan Sakamoto ، Ken Loh ، Ben Shupe ، Diego Garritano و... موسیقی: Andy Sturmer تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 44 مد

 • شروع برنامه:12:12:22
 • پایان برنامه: 12:12:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:12:42
 • پایان برنامه: 12:14:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان

کارگردان: ملوس مراد انیماتور: نگین طاهری تکنیک: دو بعدی تهیه شده در: گروه خردسال مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:12:14:59
 • پایان برنامه: 12:15:19
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:15:19
 • پایان برنامه: 12:21:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

دهکده شمالی - قسمت 10

کارگردان: Oscar Sarramia نویسنده: Anna Espinach تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 35 مدت: 6 دقیقه‌ای کشور سازنده: اسپانیا سال ساخت: 2016 شرکت سازنده: Imagic Telecom

 • شروع برنامه:12:21:17
 • پایان برنامه: 12:22:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:22:47
 • پایان برنامه: 12:25:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

مولانگ

کارگردان: Marie-Caroline Villand, Stephanie Miziak نویسنده: Balthazar Chapuis, Marie-Caroline Villand انیماتور: Stéphane Cronier, Mélanie Perrin, Nathalie Robert, Jean-Matthieu Tanguy,… موسیقی: Nicholas Varley تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 100 مدت: 2 دقیقه‌ا

 • شروع برنامه:12:25:56
 • پایان برنامه: 12:26:29
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:26:29
 • پایان برنامه: 12:29:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:12:29:54
 • پایان برنامه: 12:30:14
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:30:14
 • پایان برنامه: 12:38:17
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوستان جنگل-4 - قسمت 4

کارگردان: کیانوش عابدی، مهرداد حسینی نویسنده: بهنام ساعد، مهسا الهوردی، لاله جعفری انیماتور: شبنم حاجیلو، مژده نیکخواه، سوما رمضانی‌فرد، فرزاد طاهری، علی معصومی، مطهره پیله‌وریان، محدثه پیله‌وریان، آذر فرقانی، مریم جمالی، محمدتقی دریاباز، مینا اصلانی، ایم

 • شروع برنامه:12:38:17
 • پایان برنامه: 12:42:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

مامان گلی - قسمت 5

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:12:42:22
 • پایان برنامه: 12:45:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ دنیای زیبا

شب‌ها که آسمون می‌شه ستاره بارون روزها که خورشید می‌کنه افق رو گلگون   شب‌های مهتابی روزهای آفتابی   ماه و فلک چه خوشگله سر تو بالا کن دنیا پر از قشنگیه چشماتو وا کن   باد بهاری بانگ قناری   خورشید مرداد تابستون شاد   برگ‌های پاییز پاییز گل‌ریز   برف زمست

 • شروع برنامه:12:45:11
 • پایان برنامه: 12:45:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:45:31
 • پایان برنامه: 12:55:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 36

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:55:37
 • پایان برنامه: 12:57:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

باغ‌وحش عروسکی

کارگردان: Hidekazu Ohara نویسنده: Kaori Kita موسیقی: Akiko Fujita تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 26 مدت: 2 دقیقه‌‌ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 2011 شرکت سازنده: Digital Media Lab

 • شروع برنامه:12:57:37
 • پایان برنامه: 12:59:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:12:59:38
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

جشن نماز

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:10:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

جشن نماز

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:10:49
 • پایان برنامه: 13:11:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:11:09
 • پایان برنامه: 13:13:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

دیپ‌داپ

کارگردان: Steve Roberts نویسنده: Steve Roberts انیماتور: Dave Mc Kenna موسیقی: Ben Bartlett تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 52 مدت: 3 دقیقه‌ای کشور سازنده: انگلستان سال ساخت: 2011 شرکت سازنده: Ragdoll productions

 • شروع برنامه:13:13:54
 • پایان برنامه: 13:14:14
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:14:14
 • پایان برنامه: 13:22:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 15

کارگردان: مجيد شاکري نویسنده: سعيد شاکري، عليرضا نعيما، مينا حقيقي، سحر گلناري، رضا حیدری، اعظم الفت انیماتور: ناصر مقدم، امير عطري، نوشين آذرآز، نازنين زندسرابي، الهه رجب زاده، سعيده حسيني، اميد شيباني، حميد موسوي، راحله موسوي شاد، منصوره صداقت، ميترا با

 • شروع برنامه:13:22:33
 • پایان برنامه: 13:23:06
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:23:06
 • پایان برنامه: 13:28:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:13:28:03
 • پایان برنامه: 13:40:07
 • طول برنامه:12 دقیقه

ماشین کوکی‌ها - قسمت 8

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:40:07
 • پایان برنامه: 13:40:27
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:40:27
 • پایان برنامه: 13:49:37
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببعی - قسمت 44

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:49:37
 • پایان برنامه: 13:54:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

مامان گلی - قسمت 6

کارگردان: مهدی نیک‌روش تکنیک: رئال تعداد قسمت: 90 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: شبکه پویا

 • شروع برنامه:13:54:31
 • پایان برنامه: 13:55:04
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:13:55:04
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن پویا به نهال

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:14:00:50
 • پایان برنامه: 14:03:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

سَر زد از اُفُق مِهرِ خاوران  فروغِ دیدۀ حق‌باوران بهمن، فَرِّ ایمانِ ماست پیامت، ای امام! «استقلال، آزادی»، نقشِ جانِ ماست شهیدان!پیچیده در گوش زمانْ، فریادتان   پاینده مانی و جاودان جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:14:03:21
 • پایان برنامه: 14:06:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:14:06:38
 • پایان برنامه: 14:06:58
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:14:06:58
 • پایان برنامه: 14:27:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

فوتبال رباتی - قسمت 31

کارگردان: Gordon Chin تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 52 مدت: 22 دقیقه‌ای کشور سازنده: چین سال ساخت: 2010 شرکت سازنده: Puzzle Animation Studio, Ltd.

 • شروع برنامه:14:27:01
 • پایان برنامه: 14:27:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:14:27:24
 • پایان برنامه: 14:32:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:14:32:17
 • پایان برنامه: 14:54:01
 • طول برنامه:21 دقیقه

رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 29

کارگردان: Takayoshi Tanazawa نویسنده: Kōta Fukihara موسیقی: Kan Sawada تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 111 مدت: 20 دقیقه‎ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 2013 تا 2018 شرکت سازنده: TMS Entertainment

 • شروع برنامه:14:54:01
 • پایان برنامه: 14:55:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:14:55:26
 • پایان برنامه: 15:00:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:15:00:16
 • پایان برنامه: 15:00:36
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:00:36
 • پایان برنامه: 15:19:09
 • طول برنامه:18 دقیقه

یک‌دوسه‌خنده - قسمت 4

کارگردان: احسان مهدی تکنیک: رئال تعداد قسمت: 65 مدت: 22 دقیقه‌ای سال ساخت: 1395 تهیه شده در: شبکه نهال

 • شروع برنامه:15:19:09
 • پایان برنامه: 15:20:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:20:36
 • پایان برنامه: 15:22:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید

فیلم سینمایی «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1» به کارگردانی «دین دبلویس، کریس سندرز» به مدت 1 ساعت و 37 دقیقه محصول شرکت دریم‌ورکز، در سال 2010 ساخته شده است. آهنگساز این فیلم «جان پاول» است و کلیپ موسیقی پیش‌رو در 1 دقیقه و 49 ثانیه تدوین شده است.

 • شروع برنامه:15:22:26
 • پایان برنامه: 15:23:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:23:21
 • پایان برنامه: 15:26:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رود رانر

کارگردان: چاک جونز نویسنده: مایکل ماتز سال ساخت: 1948 شرکت سازنده: کمپانی برادران وارنر

 • شروع برنامه:15:26:00
 • پایان برنامه: 15:26:23
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:26:23
 • پایان برنامه: 15:29:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:15:29:46
 • پایان برنامه: 15:30:06
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:30:06
 • پایان برنامه: 15:41:32
 • طول برنامه:11 دقیقه

ریون ناقلای کوچولو - قسمت 20

کارگردان: Josselin Ronse نویسنده: Jan Strathmann موسیقی: Alex Komlew تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 26 مدت: 12 دقیقه‌ای کشور سازنده: آلمان سال ساخت: 2016 شرکت سازنده: 2 Minutes Animation, Akkord Film Produktion GmbH

 • شروع برنامه:15:41:32
 • پایان برنامه: 15:41:54
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:41:54
 • پایان برنامه: 15:44:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ یا رب

کارگردان: محمدرضا مرادی موسیقی: مصطفی طایی مدت: 3 دقیقه و 3 ثانیه سال ساخت: 1391 تهیه شده در: شبکه هدهد فارسی شاعر: محمدعلی ذبیحی

 • شروع برنامه:15:44:49
 • پایان برنامه: 15:45:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:45:09
 • پایان برنامه: 15:57:06
 • طول برنامه:11 دقیقه

خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 20

کارگردان: Xing Xuhui, Ding Liang نویسنده: Huida Lin, Rachel Xu, Tianlong Ye انیماتور: Alex Peng, Qiang Wamg, Ansong Mao, Uncle Mo, Bim Liu,… تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 104 مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: چین سال ساخت: 2012 شرکت سازنده: Fantawild A

 • شروع برنامه:15:57:06
 • پایان برنامه: 15:57:29
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:15:57:29
 • پایان برنامه: 16:00:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:16:00:33
 • پایان برنامه: 16:21:32
 • طول برنامه:20 دقیقه

کارآگاه نجار - قسمت 9

کارگردان: روح‌الله ظریف نویسنده: سپیده شاه‌حسینی، ساناز شاه‌حسینی، علی گودرزی موسیقی: فراز تلالو، خواننده: علیرضا مجیدی تکنیک: رئال مدت: 22 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1396 تهیه شده در: شبکه کودک کانال نهال شاعر: امیرسلطان احمدی شر

 • شروع برنامه:16:21:32
 • پایان برنامه: 16:23:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:16:23:44
 • پایان برنامه: 16:28:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

گروه تحقیق

کارگردان: Vladimir Zadorozhnyj تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 14 مدت: 5 دقیقه‌ای کشور سازنده: محصول مشترک اوکراین و سیشل سال ساخت: 2013

 • شروع برنامه:16:28:08
 • پایان برنامه: 16:28:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:16:28:31
 • پایان برنامه: 16:29:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:16:29:56
 • پایان برنامه: 16:30:16
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:16:30:16
 • پایان برنامه: 16:42:20
 • طول برنامه:12 دقیقه

افسانه‌های ملل - قسمت 20

کارگردان: اهورا شهبازی نویسنده: مصطفی رحمان‌دوست، سیده زهرا موسوی، جابر ابراهیم‌پور انیماتور: صادق حسن‌وند، شهرزاد اکرمی، نگار خلیلی‌فر، نیلوفر اکرمی، نسیم قاسم‌زاده موسیقی: آرمین رهبر تکنیک: کات اوت تعداد قسمت: 52 مدت: 10 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسل

 • شروع برنامه:16:42:20
 • پایان برنامه: 16:43:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:16:43:48
 • پایان برنامه: 16:44:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

رالف

کارگردان: Frédéric Dybowski , Arnold Gransac نویسنده: Jan Van Rijsselberge Screenwriter : Frédéric Mintoff انیماتور: Anmation Services (HONG KONG) LID موسیقی: Tom Keenlyside , John Mitchell تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 104 مدت: 1 دقیقه‌ای کشور سازنده: فرانس

 • شروع برنامه:16:44:56
 • پایان برنامه: 16:45:16
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:16:45:16
 • پایان برنامه: 16:59:19
 • طول برنامه:14 دقیقه

قصه‌های مثنوی - قسمت 3

کارگردان: مریم جبینی، مهدی خرمیان نویسنده: داریوش دماوندی انیماتور: آفرین سمنانی، محمدرضا درخشان، آسیه هندی موسیقی: رضا حمزه‌ای تکنیک: عروسکی تک فریم (استاپ موشن) تعداد قسمت: 13 مدت: 13 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1382 شرکت سازنده:

 • شروع برنامه:16:59:19
 • پایان برنامه: 16:59:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:16:59:42
 • پایان برنامه: 17:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:17:01:10
 • پایان برنامه: 17:22:36
 • طول برنامه:21 دقیقه

ربات‌های مبدل - قسمت 19

کارگردان: David Hartman نویسنده: Adam Beechen, Steven Melching, Mairghread Scott انیماتور: Meghan Rose Burelson, Anshul Chauhan, Aram Lakhotia,… موسیقی: Kevin Kiner, Kevin Manthei تکنیک: تلفیقی تعداد قسمت: 26 مدت: 22 دقیقه‌ای کشور سازنده: امریکا سال ساخت:

 • شروع برنامه:17:22:36
 • پایان برنامه: 17:23:33
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:17:23:33
 • پایان برنامه: 17:25:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

شکرستان

کارگردان: بابک نظری، سعید ضامنی نویسنده: مهدی اسماعیلی موسیقی: استاد جلال ذوالفنون تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 90 مدت: 15 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:17:25:21
 • پایان برنامه: 17:25:44
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:17:25:44
 • پایان برنامه: 17:30:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:17:30:12
 • پایان برنامه: 17:30:32
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:17:30:32
 • پایان برنامه: 17:53:13
 • طول برنامه:22 دقیقه

پیمان دوستی - قسمت 19

کارگردان: Kôzô Kuzuha تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 33 مدت: 22 دقیقه‌ای کشور سازنده: ژاپن سال ساخت: 1995 شرکت سازنده: Nippon Animation

 • شروع برنامه:17:53:13
 • پایان برنامه: 17:54:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:17:54:41
 • پایان برنامه: 17:56:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار

فیلم سینمایی «پاندای کونگ‌فوکار3» به کارگردانی «جنیفر یو نلسون» و «الساندرو کارلونی» به مدت 1 ساعت و 35 دقیقه محصول استودیو انیمیشن‌سازی دریم‌ورکز، در امریکا سال 2016 ساخته شده است. آهنگساز این فیلم «هانس زیمر» است و کلیپ موسیقی پیش‌رو در 1 دقیقه و 47 ثان

 • شروع برنامه:17:56:28
 • پایان برنامه: 17:56:51
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:17:56:51
 • پایان برنامه: 18:00:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:18:00:04
 • پایان برنامه: 18:00:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:00:24
 • پایان برنامه: 18:22:34
 • طول برنامه:22 دقیقه

باخانمان - قسمت 21

کارگردان: Hiroshi Saitô, Shigeo Koshi نویسنده: Mei Katô, Hector Malot, Akira Miyazaki, Kasuke Satô انیماتور: Megumi Endô, Yukiyoshi Hane, Yoshishige Kosako, Jôji Manabe, Yoshiyuki Momose,… موسیقی: Takeo Watanabe تکنیک: سل انیمیشن تعداد قسمت: 52 مدت: 22 دق

 • شروع برنامه:18:22:34
 • پایان برنامه: 18:23:29
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:23:29
 • پایان برنامه: 18:25:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترافیک

کارگردان: علی درخشی نویسنده: علی درخشی انیماتور: مهران ایرانلو، محمدحسین شجاعی، صادق جوادی، مهدی قمورلو، نعیم تدین موسیقی: هوتن پورزکی تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 20 مدت: 2 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران سال ساخت: 1388 تهیه شده در: مرکز پویانمای

 • شروع برنامه:18:25:43
 • پایان برنامه: 18:27:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:27:15
 • پایان برنامه: 18:30:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:18:30:06
 • پایان برنامه: 18:30:26
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:30:26
 • پایان برنامه: 18:51:34
 • طول برنامه:21 دقیقه

کتاب وحش - قسمت 3

تکنیک: رئال تعداد قسمت: 26 مدت: 22 دقیقه‌ای کشور سازنده: امریکا سال ساخت: 2004 شرکت سازنده: Bellum Entertainment, Longneedle Entertainment, Midori Entertainment

 • شروع برنامه:18:51:34
 • پایان برنامه: 18:53:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:53:02
 • پایان برنامه: 18:55:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ جهان زیبا

ماهی‌ها توی آبن، پرنده‌ها تو هوا آهوها رو زمینن، تو این جهان زیبا   دریا کنار روده، جنگل کنار کوهه کنار هم قشنگن، دنیا چه با شکوهه!   آب، جاری و روونه، خاک رختخواب باغه باد، بازیگوش شیطون! آتیش چه سرخ و داغه   ابرا تو دست باده، بارون تو مشت ابره مزرعه زیر

 • شروع برنامه:18:55:24
 • پایان برنامه: 18:55:47
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:18:55:47
 • پایان برنامه: 18:59:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:18:59:40
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:22:03
 • طول برنامه:22 دقیقه

باگز خرگوشه - قسمت 7

کارگردان: Erik Kuska نویسنده: Kevin Fleming, Rob Janas, Erik Kuska, Kevin Kramer,… موسیقی: Joshua Funk تکنیک: دو بعدی تعداد قسمت: 40 مدت: 10 دقیقه‌ای کشور سازنده: امریکا سال ساخت: 2015-2018 شرکت سازنده: Warner Bros. Animation

 • شروع برنامه:19:22:03
 • پایان برنامه: 19:23:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:23:31
 • پایان برنامه: 19:24:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

دزد ناشی

کارگردان: Nassos Vakalis نویسنده: Santosh Sawant, Nassos Vakalis, Steven Kasper, Kostas Christides, Parshuram Ramachandran, Len Simon, Kelly Ward انیماتور: Sashin Salve, Vishwajeet Shinde, Vikrant Shitole, Govind Phansekar, Shailesh Pawar موسیقی: Kostas C

 • شروع برنامه:19:24:57
 • پایان برنامه: 19:28:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:28:47
 • پایان برنامه: 19:29:43
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:19:29:43
 • پایان برنامه: 19:30:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:30:03
 • پایان برنامه: 19:46:03
 • طول برنامه:16 دقیقه

خانه ما-5 - قسمت 23

کارگردان: بهروز یغمائیان نویسنده: لاله بندانی، مهکامه یغمائیان، بهروز سالمی، گلچهره صادق زاده، معصومه سلیمی، صبری ذکری تکنیک: عروسکی تک فریم (استاپ موشن) تعداد قسمت: 104 کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:19:46:03
 • پایان برنامه: 19:46:53
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:46:53
 • پایان برنامه: 19:49:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

برنارد

کارگردان: José Luis Ucha Enríquez و Claudio Biern Lliviria نویسنده: Screen21 انیماتور: Aaron Lim و RG Animation Studios موسیقی: Oscar Maceda Rodríguez تکنیک: تلفیق سه بعدی کامپیوتری و سل انیمیشن تعداد قسمت: 56 مدت: 3 دقیقه‌ای کشور سازنده: کرۀ جنوبی، اسپان

 • شروع برنامه:19:49:52
 • پایان برنامه: 19:51:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:51:20
 • پایان برنامه: 19:57:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

بره ناقلا

کارگردان: ریچارد گولزووسکی، کریستوفر سدلر نویسنده: جان اسپارکز، جاستین فلچر، کیت هاربر، ریچارد وبر، جو آلن انیماتور: ریچارد گولزووسکی، آلیسون اسنودن، دیوید فاین موسیقی: مارک توماس تکنیک: عروسکی تک فریم (استاپ موشن) کشور سازنده: انگلستان سال ساخت: 2007-201

 • شروع برنامه:19:57:39
 • پایان برنامه: 19:59:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:19:59:02
 • پایان برنامه: 19:59:58
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:19:59:58
 • پایان برنامه: 20:00:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:08:51
 • طول برنامه:8 دقیقه

ماجراهای پلانکی - قسمت 12

کارگردان: اهورا شهبازی نویسنده: شیوا حاجیانی، مهدی مداحی‌گیوی انیماتور: امیر دهقان‌پور، نرگس عسگری، مینا حسین‌نژاد، مریم جعفری، النا سپهیار، نسیم قاسم‌زاده، هاجر منتظری، علیرضا علیوردی، فائزه صالحی‌یزدی، فاطمه نیّرینی، سمیرا هاشمی موسیقی: کیارش بختیاری، آ

 • شروع برنامه:20:08:51
 • پایان برنامه: 20:10:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:20:10:16
 • پایان برنامه: 20:12:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

شهر اسباب‌بازی‌

تکنیک: سه بعدی کامپیوتری تعداد قسمت: 16 مدت: 5 دقیقه‌ای کشور سازنده: امریکا سال ساخت: 2014 شرکت سازنده: Wil Film/CBeebies

 • شروع برنامه:20:12:32
 • پایان برنامه: 20:14:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی فیلم شازده کوچولو

فیلم سینمایی «شازده کوچولو» به کارگردانی «مارک ازبرن» به مدت 1 ساعت و 45 دقیقه محصول مشترک فرانسه و کانادا در سال 2015 است. آهنگسازان این فیلم «هانس زیمر» و «ریچارد هاروی» هستند و کلیپ موسیقی پیش‌رو در 1 دقیقه و 59 ثانیه توسط «احسان لشگری» تدوین شده است.

 • شروع برنامه:20:14:54
 • پایان برنامه: 20:15:14
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:20:15:14
 • پایان برنامه: 20:27:01
 • طول برنامه:11 دقیقه

رنگ نیرنگ - قسمت 10

کارگردان: شاهین بهزادی نویسنده: شاهین بهزادی، شاعر: شکوه قاسم‌نیا و افسانه شعبان‌نژاد انیماتور: آناهیتا نژادبختیاری، فرشاد غفوری، ابراهیم موحدی، حمید برزویی، رسول شیری، مسیح رضوی، مهرداد شاهوردی موسیقی: آرمین رهبر تکنیک: تلفیقی مدت: 10 دقیقه‌ای کشور سازند

 • شروع برنامه:20:27:01
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اذانگاهی مغرب

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:00:23
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:21:00:23
 • پایان برنامه: 21:03:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:21:03:50
 • پایان برنامه: 21:25:28
 • طول برنامه:21 دقیقه

هایـدی - قسمت 31

کارگردان: Jérome Mouscadet, Katell FRANCE, Eric CAZES Hans BOURLON, Hans Ulrich STOEF نویسنده: Johanna Spyri, Christel Gonnard, Jan Van Rijsselberge,… موسیقی: David Vadant, Romain Allender, Patrick Sigwalt, Johan Vanden Eede تکنیک: سه بعدی کامپیوتری مدت:

 • شروع برنامه:21:25:28
 • پایان برنامه: 21:26:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:21:26:56
 • پایان برنامه: 21:29:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

شکرستان

کارگردان: بابک نظری، سعید ضامنی نویسنده: مهدی اسماعیلی موسیقی: استاد جلال ذوالفنون تکنیک: کات اوت کامپیوتری تعداد قسمت: 90 مدت: 15 دقیقه‌ای کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در: مرکز پویانمایی صبا

 • شروع برنامه:21:29:06
 • پایان برنامه: 21:32:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی پرتال پویا pooyatv.ir // نشانی پرتال نهال nahaltv.ir // شبکه پویا در پیام‌رسان سروش Sapp.ir/pooyatv // شبکه نهال در پیام‌رسان سروش sapp.ir/nahaltv // نشانی پست الکترونیک پویا pooyatv@irib.ir // نشانی پست الکترونیک نهال nahaltv@irib.ir // پیامک پویا

 • شروع برنامه:21:32:56
 • پایان برنامه: 21:35:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:21:35:47
 • پایان برنامه: 21:59:56
 • طول برنامه:24 دقیقه

شب بخیر بچه‌ها - قسمت 9

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:21:59:56
 • پایان برنامه: 22:00:06
 • طول برنامه:

ول شب بخیر بچه‌ها

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها