جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:02:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

مجموعه زیر همکف

تهیه کننده : رضا جودی کارگردان : بهمن گودرزی بازیگران : بهادر مالکی - هومن شاهی - ویدا جوان

 • شروع برنامه:00:02:38
 • پایان برنامه: 00:06:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:06:10
 • پایان برنامه: 00:08:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه های حفظ و ترویج زبان و ادبیات فارسی

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:08:13
 • پایان برنامه: 00:14:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:14:13
 • پایان برنامه: 01:03:16
 • طول برنامه:49 دقیقه

اقوام ایرانی

مدت برنامه 49 دقیقه [خلاصه برنامه] ييلاق عشاير لندي در استان چهارمحال و بختياري

 • شروع برنامه:01:03:16
 • پایان برنامه: 01:08:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:08:29
 • پایان برنامه: 01:35:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

روایت فتح

مدت برنامه 28 دقیقه - گلستان بر سيل تکراری [خلاصه برنامه] مستندي درباره امداد رساني به سيل زدگان استان گلستان در فروردين 1398

 • شروع برنامه:01:35:59
 • پایان برنامه: 01:36:33
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:36:33
 • پایان برنامه: 01:38:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت برنامه 2 دقیقه - نوبت سي و يکم [خلاصه برنامه] اقتصاد ، مشکلات ، راه حل ها - اين قسمت : زنجيره ارزش زعفران

 • شروع برنامه:01:38:47
 • پایان برنامه: 01:42:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:42:25
 • پایان برنامه: 02:42:37
 • طول برنامه:1 ساعت

مجموعه سرگذشت

تهیه کننده :بهروز مفید کارگزدان : سید جمال سید حاتمی بازیگران : نازنین فراهانی - مسعود مهدوی و امیر حسین صابری فرد

 • شروع برنامه:02:42:37
 • پایان برنامه: 02:46:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:02:46:29
 • پایان برنامه: 02:48:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت 2 دقیقه - نوبت سي و يکم [خلاصه برنامه] معجزه شفافيت - شفافيت اطلاعات کشاورزي در کشور کلمبيا

 • شروع برنامه:02:48:13
 • پایان برنامه: 02:50:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:02:50:03
 • پایان برنامه: 03:37:20
 • طول برنامه:47 دقیقه

دستپخت

[قسمت] 23 مدت برنامه 48 دقیقه تکراری [خلاصه برنامه] طبخ آش کدو سبز تهیه کننده : سید وحید حسینی

 • شروع برنامه:03:37:20
 • پایان برنامه: 03:39:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:03:39:38
 • پایان برنامه: 03:42:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت برنامه 3 دقیقه - نوبت سي و يکم [خلاصه برنامه] اقتصاد ، مشکلات ، راه حل ها - اين قسمت : سامانه حدنگار کشاورزي

 • شروع برنامه:03:42:03
 • پایان برنامه: 03:43:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:03:43:22
 • پایان برنامه: 04:13:43
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند ایران - یزد

مدت برنامه 31 دقیقه جاذبه هاي تاريخي و معماري استان يزد

 • شروع برنامه:04:13:43
 • پایان برنامه: 04:16:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:16:58
 • پایان برنامه: 04:46:13
 • طول برنامه:29 دقیقه

در امتداد فلق

تهیه کننده : مهران رستمی کارگردان : جواد مزدآبادی

 • شروع برنامه:04:46:13
 • پایان برنامه: 04:52:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:52:05
 • پایان برنامه: 04:55:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

گزیده بیانات مقام معظم رهبری

مدت برنامه 3 دقیقه - نماز جمعه مصلی حضور مردم در تشييع پيکر شهيد سليماني و دست قدرت الهي

 • شروع برنامه:04:55:02
 • پایان برنامه: 04:55:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:55:21
 • پایان برنامه: 05:41:54
 • طول برنامه:46 دقیقه

تسبیح صبا

[موضوع] معارفي پيش اذان [مجري] حسن سلطاني [خلاصه برنامه] دعا و مناجات و تلاوت قرآن توجه : زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 05:43:00 مي باشد

 • شروع برنامه:05:41:54
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک اذان صبح

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 05:47:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به وقت تهران

موذن : استاد قاسم رضيعي

 • شروع برنامه:05:47:41
 • پایان برنامه: 05:57:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

تسبیح صبا

نماز جماعت : به امامت حجت الاسلام عبدا...

 • شروع برنامه:05:57:47
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

[موضوع] سرود جمهوري اسلامي

 • شروع برنامه:06:01:06
 • پایان برنامه: 06:01:19
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:01:19
 • پایان برنامه: 06:11:26
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

[موضوع] دعاي عهد

 • شروع برنامه:06:11:26
 • پایان برنامه: 06:11:36
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:11:36
 • پایان برنامه: 06:13:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه مصلی

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:13:46
 • پایان برنامه: 06:14:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:14:03
 • پایان برنامه: 08:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

دعای پرفیض ندبه

تهیه کننده اکبر نیکدست

 • شروع برنامه:08:14:00
 • پایان برنامه: 08:17:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:17:34
 • پایان برنامه: 08:34:53
 • طول برنامه:17 دقیقه

در امتداد فلق

تهیه کننده : مهران رستمی کارگردان : جواد مزدآبادی

 • شروع برنامه:08:34:53
 • پایان برنامه: 08:47:07
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:47:07
 • پایان برنامه: 09:49:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

مجموعه سرگذشت

تهیه کننده :بهروز مفید کارگزدان : سید جمال سید حاتمی بازیگران : نازنین فراهانی - مسعود مهدوی و امیر حسین صابری فرد

 • شروع برنامه:09:49:01
 • پایان برنامه: 09:56:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:09:56:52
 • پایان برنامه: 09:58:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

ميان برنامه آنچه درباره ما مي گويند

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:09:58:36
 • پایان برنامه: 10:01:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:01:53
 • پایان برنامه: 10:56:45
 • طول برنامه:54 دقیقه

طرحی برای فردا

مدت برنامه 55 دقیقه سخنرانی آقای رحیم پور ازغدی [خلاصه برنامه] بزرگداشت رزمندگان بدون مرز

 • شروع برنامه:10:56:45
 • پایان برنامه: 10:56:55
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:56:55
 • پایان برنامه: 10:59:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه بیانات مقام معظم رهبری

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:59:43
 • پایان برنامه: 11:13:13
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:13:13
 • پایان برنامه: 11:53:27
 • طول برنامه:40 دقیقه

شما و سیما

مدت برنامه 41 دقیقه نگاهی به روند تولیدات سیما فرهاد فخربخش و ندا آشتیانی

 • شروع برنامه:11:53:27
 • پایان برنامه: 12:08:26
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:08:26
 • پایان برنامه: 12:10:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه این روزهای خدایی

مدت برنامه 2 دقیقه [خلاصه برنامه] فرازي از بيانات مقام معظم رهبري در نماز جمعه 27 دي ماه تهران

 • شروع برنامه:12:10:35
 • پایان برنامه: 12:11:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:11:25
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت سوره مبارکه بقره آيات 153 الي 157 - قاري : کريم منصوري

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:00
 • پایان برنامه: 12:20:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

موذن : مرحوم موذن زاده

 • شروع برنامه:12:20:42
 • پایان برنامه: 12:22:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعاي سلامتي ( فرج ) امام زمان عليه السلام

 • شروع برنامه:12:22:13
 • پایان برنامه: 12:22:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:22:30
 • پایان برنامه: 13:46:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

ورزش و مردم

تهیه کننده و مجري پیمان یوسفی

 • شروع برنامه:13:46:30
 • پایان برنامه: 13:58:26
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:13:58:26
 • پایان برنامه: 13:59:11
 • طول برنامه:

یک آیه

سوره انبياء آيه 92 - اين پيامبران بزرگي که به آن ها اشاره کرديم و پيروان آن ها ، همه امت واحدي بودند و پيرو يک هدف و من پروردگار شما هستم ، مرا پرستش کنيد

 • شروع برنامه:13:59:11
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار نيمروزي

[زنده] [موضوع] اخبار

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:01:10
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:15:01:10
 • پایان برنامه: 15:02:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تبیین و تحلیل آسیب های اجتماعی

[قسمت] 8 تکراري - تغيير رفتار ( افسردگي ، پر خوري )

 • شروع برنامه:15:02:11
 • پایان برنامه: 16:07:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

مجموعه سرگذشت

تهیه کننده :بهروز مفید کارگزدان : سید جمال سید حاتمی بازیگران : نازنین فراهانی - مسعود مهدوی و امیر حسین صابری فرد

 • شروع برنامه:16:07:28
 • پایان برنامه: 16:09:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

تبیین و تحلیل آسیب های اجتماعی

[قسمت] 8 تکراري - تغيير رفتار ( افسردگي ، پر خوري )

 • شروع برنامه:16:09:29
 • پایان برنامه: 16:26:42
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:26:42
 • پایان برنامه: 17:39:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

مجموعه زیر همکف

تهیه کننده : رضا جودی کارگردان : بهمن گودرزی بازیگران : بهادر مالکی - هومن شاهی - ویدا جوان

 • شروع برنامه:17:39:58
 • پایان برنامه: 17:41:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:41:03
 • پایان برنامه: 17:42:00
 • طول برنامه:

تیک تاک اذان مغرب

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 17:46:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت تهران

موذن : مرحوم موذن زاده

 • شروع برنامه:17:46:20
 • پایان برنامه: 17:47:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعاي سلامتي ( فرج ) امام زمان عليه السلام

 • شروع برنامه:17:47:51
 • پایان برنامه: 17:53:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:53:49
 • پایان برنامه: 18:03:09
 • طول برنامه:9 دقیقه

ادامه مجموعه زیر همکف

تهیه کننده : رضا جودی کارگردان : بهمن گودرزی بازیگران : بهادر مالکی - هومن شاهی - ویدا جوان

 • شروع برنامه:18:03:09
 • پایان برنامه: 18:08:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:08:11
 • پایان برنامه: 18:55:11
 • طول برنامه:47 دقیقه

خطبه های نماز جمعه تهران

تهیه کننده : حسن کمالی

 • شروع برنامه:18:55:11
 • پایان برنامه: 18:58:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:58:33
 • پایان برنامه: 18:59:18
 • طول برنامه:

یک آیه

سوره انبياء آيه 92 - اين پيامبران بزرگي که به آن ها اشاره کرديم و پيروان آن ها ، همه امت واحدي بودند و پيرو يک هدف و من پروردگار شما هستم ، مرا پرستش کنيد

 • شروع برنامه:18:59:18
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

[زنده] [موضوع] اخبار

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:23:08
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:23:08
 • پایان برنامه: 19:33:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتي بنادر

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:33:08
 • پایان برنامه: 19:39:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:39:21
 • پایان برنامه: 20:43:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

مسابقه سبقت

تهیه کننده افشین حسین مجري خانی سیلوش عقدایی

 • شروع برنامه:20:43:21
 • پایان برنامه: 20:51:28
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:20:51:28
 • پایان برنامه: 20:58:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

خط امام ( ره )

مدت برنامه 7 دقیقه [خلاصه برنامه] کلام امام ( ره ) درمورد " فطرت انسان به دنبال کمال مطلق "

 • شروع برنامه:20:58:19
 • پایان برنامه: 20:58:29
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:20:58:29
 • پایان برنامه: 20:59:14
 • طول برنامه:

یک آیه

سوره انبياء آيه 92 - اين پيامبران بزرگي که به آن ها اشاره کرديم و پيروان آن ها ، همه امت واحدي بودند و پيرو يک هدف و من پروردگار شما هستم ، مرا پرستش کنيد

 • شروع برنامه:20:59:14
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مشروح اخبار

[زنده] [موضوع] اخبار

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:08:49
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:22:08:49
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تبیین و تحلیل آسیب های اجتماعی

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:04:51
 • طول برنامه:54 دقیقه

مجموعه سرگذشت

تهیه کننده :بهروز مفید کارگزدان : سید جمال سید حاتمی

 • شروع برنامه:23:04:51
 • پایان برنامه: 23:09:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

تبیین و تحلیل آسیب های اجتماعی

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:23:09:50
 • پایان برنامه: 23:22:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:23:22:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

مناظره

تهیه کننده علیرضا اسکندري مجري مرتضی حیدري