جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:27:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

ادامه ثریا

تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی

 • شروع برنامه:01:32:13
 • پایان برنامه: 02:15:18
 • طول برنامه:43 دقیقه

دستپخت

تهیه کننده و کارگردان : سید وحید حسینی

 • شروع برنامه:02:15:18
 • پایان برنامه: 02:27:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:02:27:15
 • پایان برنامه: 03:19:44
 • طول برنامه:52 دقیقه

مجموعه نجوا

کارگردان : ابراهیم شیبانی تهیه کننده : سعید شاهسواری بازیگران : مسعود کرامتی ، محمد علی نجفی ، احمد حامد ، سجاد افشاریان و نغمه ارجمند

 • شروع برنامه:03:19:44
 • پایان برنامه: 03:28:19
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:03:28:19
 • پایان برنامه: 04:19:11
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند آب و جان

تهیه کننده و کارگردان : عبدالخالق طاهری

 • شروع برنامه:04:19:11
 • پایان برنامه: 04:26:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:04:26:00
 • پایان برنامه: 05:13:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 47 دقیقه اذان صبح به افق تهران ساعت 5:13 می باشد

 • شروع برنامه:05:17:30
 • پایان برنامه: 05:31:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

ادامه تسبیح صبا

مدت : 14 دقیقه نمازجماعت به امامت مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:05:33:15
 • پایان برنامه: 05:43:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

یک زندگی ساده

تهیه کننده : مریم اشرفی

 • شروع برنامه:05:43:18
 • پایان برنامه: 05:49:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:49:14
 • پایان برنامه: 05:59:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

مدت : 10 دقیقه دعا

 • شروع برنامه:06:01:33
 • پایان برنامه: 06:12:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

نقش تازه

تهیه کننده : حمید نوبهار

 • شروع برنامه:06:19:00
 • پایان برنامه: 06:46:08
 • طول برنامه:27 دقیقه

در امتداد فلق

مدت : 27 دقیقه فعالیتهای حجت الاسلام و المسلمین ایوبی نژاد در روستای جاجا در استان اصفهان

 • شروع برنامه:06:46:08
 • پایان برنامه: 06:53:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:53:36
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه نجوا

کارگردان : ابراهیم شیبانی تهیه کننده : سعید شاهسواری بازیگران : مسعود کرامتی ، محمد علی نجفی ، احمد حامد ، سجاد افشاریان و نغمه ارجمند

 • شروع برنامه:07:49:37
 • پایان برنامه: 07:56:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

شبستان

مدت : 7 دقیقه فالیتهای مسجد موسویه از شهرستان جهرم استان فارس

 • شروع برنامه:08:03:21
 • پایان برنامه: 08:55:55
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند پرواز

مدت : 53 دقیقه بررسی زندگی پرندگان در آمریکای جنوبی

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:26:11
 • طول برنامه:26 دقیقه

اخبار صبحگاهی

مدت : 25 دقیقه

 • شروع برنامه:09:29:40
 • پایان برنامه: 10:19:06
 • طول برنامه:49 دقیقه

سر زمین ما

تهیه کننده : الهام پیرهادی مجری : ایرج میلانی

 • شروع برنامه:10:22:06
 • پایان برنامه: 11:01:40
 • طول برنامه:39 دقیقه

نسخه

تهیه کننده : سيد مجيد حسيني زاد مجری : ساجده سليماني - بابك حسن زاده

 • شروع برنامه:11:03:12
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : هادی صلح جو – علیرضا قوامی

 • شروع برنامه:11:53:30
 • پایان برنامه: 12:02:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

ادامه آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : هادی صلح جو – علیرضا قوامی

 • شروع برنامه:12:02:16
 • پایان برنامه: 12:08:58
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:08:58
 • پایان برنامه: 13:45:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده : احسان نيلي مجری : هرمز شجاعي مهر - زهرا شوقي -عباس طاهريان -فرشته ايزدي - نعيمه خزايي

 • شروع برنامه:13:47:33
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار نمیروزی

مدت : 35 دقیقه

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:58:51
 • طول برنامه:23 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:58:51
 • پایان برنامه: 15:52:03
 • طول برنامه:53 دقیقه

مجموعه نجوا

کارگردان : ابراهیم شیبانی تهیه کننده : سعید شاهسواری بازیگران : مسعود کرامتی ، محمد علی نجفی ، احمد حامد ، سجاد افشاریان و نغمه ارجمند

 • شروع برنامه:15:52:03
 • پایان برنامه: 16:00:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:00:45
 • پایان برنامه: 16:35:45
 • طول برنامه:35 دقیقه

خانه ملت

تهیه کننده و مجری : ساسان گلستانه

 • شروع برنامه:16:35:45
 • پایان برنامه: 16:42:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:42:49
 • پایان برنامه: 17:09:13
 • طول برنامه:26 دقیقه

کلاس یک

تهیه کننده : محمد رضا ضرغامی مجری : هومن ستوده

 • شروع برنامه:17:09:13
 • پایان برنامه: 17:17:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاف تا قبله

مدت : 8 دقیقه تلاوت قرآن کریم - سوره مبارکه مریم

 • شروع برنامه:17:21:20
 • پایان برنامه: 17:27:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاف تا قبله

مدت : 7 دقیقه نماز جماعت : آیت الله علوی گرگانی دعای فرج

 • شروع برنامه:17:31:42
 • پایان برنامه: 17:43:45
 • طول برنامه:12 دقیقه

مشارکتی مشهد

مدت : 12 دقیقه پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:11:24
 • طول برنامه:21 دقیقه

جای پای او

تهیه کننده : محمد جواد رئیسی کارگردان : افشین ایمانی - جواد صافی

 • شروع برنامه:18:20:53
 • پایان برنامه: 18:48:46
 • طول برنامه:27 دقیقه

درسهایی از قرآن

کارگردان : جواد آل احمد تهیه کننده : محمد توسل

 • شروع برنامه:18:53:55
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عصرگاهی

مدت : 20 دقیقه

 • شروع برنامه:19:28:15
 • پایان برنامه: 19:38:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

فانوس دریایی

مدت : 10 دقیقه مشارکتی سازمان کشتیرانی و بنادر کشور

 • شروع برنامه:19:40:23
 • پایان برنامه: 20:04:23
 • طول برنامه:24 دقیقه

چشم به راه

مدت : 24 دقیقه پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:04:23
 • پایان برنامه: 20:18:21
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:18:21
 • پایان برنامه: 20:48:21
 • طول برنامه:30 دقیقه

اشعه ایکس

تهیه کننده : افشین حسین خانی مجری : سیاوش عقدایی

 • شروع برنامه:20:48:30
 • پایان برنامه: 20:54:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

مداحی شهادت امام حسن عسگری (ع)

مدت : 6 دقیقه مداح : میثم مطیعی

 • شروع برنامه:20:54:25
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اخبار شبانگاهی

مدت : 60 دقیقه

 • شروع برنامه:22:00:09
 • پایان برنامه: 22:05:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

مداحی شهادت امام حسن عسگری (ع)

مدت : 6 دقیقه مداح محمد رضا طاهری

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:56:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 46 دقیقه

سینمایی برای بهترین دوستم

مدت : 106 دقیقه یک گروه خلافکار اقدام به دفن غیر قانونی زباله های هسته ای می کردند و ...