جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:21:10
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه به علاوه چهل

تهیه کننده : مجید نادری - شکیبانیا

 • شروع برنامه:00:21:10
 • پایان برنامه: 00:30:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:00:30:58
 • پایان برنامه: 00:55:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند بهار زیر آبهای خلیج فارس

مدت : 25 دقیقه مستندی درباره آبزیان خلیج فارس

 • شروع برنامه:00:55:53
 • پایان برنامه: 01:11:51
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:01:11:51
 • پایان برنامه: 01:52:13
 • طول برنامه:40 دقیقه

دستپخت

تهیه کننده : سید وحید حسینی

 • شروع برنامه:01:52:13
 • پایان برنامه: 02:02:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:02:02:33
 • پایان برنامه: 02:55:04
 • طول برنامه:52 دقیقه

مجموعه خاک گرم

کارگردان : جواد ارشاد سرابی تهیه کننده : فریبا بانک توکلی بازیگران : دانیال حکیمی ، فرشته سرابندی ، بهرام ابراهیمی و بهزاد فراهانی

 • شروع برنامه:02:55:04
 • پایان برنامه: 03:05:23
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:03:05:23
 • پایان برنامه: 03:37:24
 • طول برنامه:32 دقیقه

ایران دیاری برای تمام فصول

مدت : 32 دقیقه خراسان رضوی - سر زمین خوشید - قسمت اول

 • شروع برنامه:03:37:24
 • پایان برنامه: 03:38:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:03:38:43
 • پایان برنامه: 04:02:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

اوج هیجان

مدت : 24 دقیقه دوچرخه سواری در کوهستان

 • شروع برنامه:04:02:51
 • پایان برنامه: 04:03:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:04:03:57
 • پایان برنامه: 04:34:44
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازارهای سنتی ایران

مدت : 31 دقیقه جایگاه بازار در شهر اسلامی قسمت دوم

 • شروع برنامه:04:34:44
 • پایان برنامه: 04:40:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:04:40:46
 • پایان برنامه: 05:22:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 41 دقیقه اذان صبح به افق تهران ساعت 5:22 می باشد

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 05:26:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

موذن : استاد سعیدیان

 • شروع برنامه:05:26:42
 • پایان برنامه: 05:38:43
 • طول برنامه:12 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 12 دقیقه نماز جماعت : حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی

 • شروع برنامه:05:38:43
 • پایان برنامه: 05:44:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:44:24
 • پایان برنامه: 05:48:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست

مدت : 4 دقیقه 40 سالگی انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:05:48:12
 • پایان برنامه: 05:48:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:48:25
 • پایان برنامه: 05:58:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

مدت : 10 دقیقه دعا

 • شروع برنامه:05:58:33
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:05:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:05:49
 • پایان برنامه: 07:46:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

صبح بخیر ایران

تهیه کننده : علي هنرور مجریان :امير حسين بابازاده- محمد علي واحدي - مبينا نصيري - بابك حسن زاده - رحمان نظام اسلامي - عبدالرضا امير احمدي

 • شروع برنامه:07:46:36
 • پایان برنامه: 07:57:46
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:07:57:46
 • پایان برنامه: 08:00:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ امام رضا (ع)

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:08:00:01
 • پایان برنامه: 08:01:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:08:01:48
 • پایان برنامه: 08:02:02
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:02:02
 • پایان برنامه: 08:30:51
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند ایران

تهیه کننده : حسین طاهری

 • شروع برنامه:08:30:51
 • پایان برنامه: 08:34:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:34:19
 • پایان برنامه: 08:54:19
 • طول برنامه:20 دقیقه

چهل ستاره

مدت : 20 دقیقه ساخت تجهیزات دیالیز

 • شروع برنامه:08:54:19
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار صبحگاهی

مدت : 25 دقیقه

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:29:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:29:03
 • پایان برنامه: 10:04:03
 • طول برنامه:35 دقیقه

حرف حساب

تهیه کننده : علی ملکی مجری : اسفندیاری

 • شروع برنامه:10:04:03
 • پایان برنامه: 10:16:17
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:16:17
 • پایان برنامه: 11:07:27
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه خاک گرم

کارگردان : جواد ارشاد سرابی تهیه کننده : فریبا بانک توکلی بازیگران : دانیال حکیمی ، فرشته سرابندی ، بهرام ابراهیمی و بهزاد فراهانی

 • شروع برنامه:11:07:27
 • پایان برنامه: 11:09:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:11:09:09
 • پایان برنامه: 11:49:09
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : هادی صلح جو - علیرضا قوامی

 • شروع برنامه:11:49:09
 • پایان برنامه: 11:50:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:11:50:56
 • پایان برنامه: 11:57:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

پلاک یک

مدت : 6 دقیقه آیین شکرانه بهربرداری 41000 اشتغال مستقیم - بنیاد برکت

 • شروع برنامه:11:57:17
 • پایان برنامه: 12:04:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:04:46
 • پایان برنامه: 12:16:46
 • طول برنامه:12 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده :احسان نيلي مجری : هرمز شجاعي مهر -عباس طاهريان -فرشته ايزدي

 • شروع برنامه:12:16:46
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

قاف تا قبله

تیک تاک

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : مرحوم موذن زاده

 • شروع برنامه:12:22:41
 • پایان برنامه: 12:30:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاف تا قبله

مدت : 8 دقیقه نماز جماعت : آیت الله سبحانی

 • شروع برنامه:12:30:10
 • پایان برنامه: 12:30:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:30:18
 • پایان برنامه: 13:51:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده :احسان نيلي مجری : هرمز شجاعي مهر -عباس طاهريان -فرشته ايزدي

 • شروع برنامه:13:51:57
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار نیمروزی

مدت : 35 دقیقه

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 15:03:33
 • طول برنامه:28 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:03:33
 • پایان برنامه: 15:51:57
 • طول برنامه:48 دقیقه

مجموعه خاک گرم

کارگردان : جواد ارشاد سرابی تهیه کننده : فریبا بانک توکلی بازیگران : دانیال حکیمی ، فرشته سرابندی ، بهرام ابراهیمی و بهزاد فراهانی

 • شروع برنامه:15:51:57
 • پایان برنامه: 16:03:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:03:30
 • پایان برنامه: 16:37:19
 • طول برنامه:33 دقیقه

ویژه برنامه پخش

مجری : مبینا نصیری تهیه کننده : مجید بهرامی مقدم

 • شروع برنامه:16:37:19
 • پایان برنامه: 16:41:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:41:22
 • پایان برنامه: 17:15:46
 • طول برنامه:34 دقیقه

چرا انقلاب

مدت : 35 دقیقه بررسی چرایی شکل گیری انقلاب اسلامی از نگاه مبارزان سیاسی

 • شروع برنامه:17:15:46
 • پایان برنامه: 17:18:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:18:20
 • پایان برنامه: 17:23:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران بیست

مدت : 5 دقیقه سلامت عمومی 40 سالگی انقلاب

 • شروع برنامه:17:23:27
 • پایان برنامه: 17:23:45
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:23:45
 • پایان برنامه: 17:38:57
 • طول برنامه:15 دقیقه

دستاورد چهل

مدت : 15 دقیقه آشنایی با بهزیستی استان ایلام

 • شروع برنامه:17:38:57
 • پایان برنامه: 17:47:23
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:47:23
 • پایان برنامه: 18:07:48
 • طول برنامه:20 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده و مجری : علی ضیاء

 • شروع برنامه:18:07:48
 • پایان برنامه: 18:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

قاف تا قبله

تیک تاک

 • شروع برنامه:18:09:00
 • پایان برنامه: 18:13:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : استاد سلیمی

 • شروع برنامه:18:13:27
 • پایان برنامه: 18:14:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

قاف تا قبله

دعای فرج

 • شروع برنامه:18:14:41
 • پایان برنامه: 18:18:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:18:18:50
 • پایان برنامه: 18:51:50
 • طول برنامه:33 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده و مجری : علی ضیاء

 • شروع برنامه:18:51:50
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عصرگاهی

مدت : 20 دقیقه

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:25:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:25:28
 • پایان برنامه: 20:23:11
 • طول برنامه:57 دقیقه

مستند روایت رهبری

مدت : 58 دقیقه پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:23:11
 • پایان برنامه: 20:26:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:26:47
 • پایان برنامه: 20:32:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران بیست

مدت : 6 دقیقه رتبه جهانی و آموزش عالی و پرورش نخبگان 40 سالگی انقلاب

 • شروع برنامه:20:32:20
 • پایان برنامه: 20:32:33
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:32:33
 • پایان برنامه: 20:47:33
 • طول برنامه:15 دقیقه

ساعت صفر

مدت : 15 دقیقه بخش مشارکت - هلال احمر

 • شروع برنامه:20:47:33
 • پایان برنامه: 20:47:41
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:47:41
 • پایان برنامه: 20:52:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

علم تا ثروت

مدت : 5 دقیقه پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:52:41
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:59:56
 • طول برنامه:59 دقیقه

اخبار شبانگاهی

مدت : 60 دقیقه

 • شروع برنامه:21:59:56
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:53:24
 • طول برنامه:48 دقیقه

مجموعه خاک گرم

کارگردان : جواد ارشاد سرابی تهیه کننده : فریبا بانک توکلی بازیگران : دانیال حکیمی ، فرشته سرابندی ، بهرام ابراهیمی و بهزاد فراهانی

 • شروع برنامه:22:53:24
 • پایان برنامه: 23:05:52
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:05:52
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:54 دقیقه

ثریا

تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی