جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:05
 • طول برنامه:

ادامه دستپخت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:00:05
 • پایان برنامه: 00:17:12
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:00:17:12
 • پایان برنامه: 01:16:55
 • طول برنامه:59 دقیقه

مجموعه دودکش

کارگردان: محمدحسین لطیفی تهیه‌کننده : زینب تقوایی بازیگران هومن برق نورد - سیما تیرانداز - امیرحسین رستمی - الناز حبیبی - بهنام تشکر

 • شروع برنامه:01:16:55
 • پایان برنامه: 01:17:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:01:17:31
 • پایان برنامه: 01:40:28
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند سینا یک

مدت : 23 دقیقه [خلاصه برنامه] مستندي درباره خودکفايي درتعميرات اساسي دکل هاي حفاري

 • شروع برنامه:01:40:28
 • پایان برنامه: 01:51:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:01:51:45
 • پایان برنامه: 02:41:30
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه بوی باران

تهیه کننده : محمد رضا تخت کشیان کارگردان : محمود معظمی بازیگران : رضا کیانیان - مهدی سلوکی -نرگس محمدی - رویا نونهالی - مریم کاویانی

 • شروع برنامه:02:41:30
 • پایان برنامه: 02:52:54
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:02:52:54
 • پایان برنامه: 03:27:57
 • طول برنامه:35 دقیقه

غرش شیرها

مدت : 35 دقیقه [خلاصه برنامه] زندگي شير ها در آفريقا

 • شروع برنامه:03:27:57
 • پایان برنامه: 03:35:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:03:35:13
 • پایان برنامه: 04:17:54
 • طول برنامه:42 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 43 دقیقه [موضوع] معارفي [مجري] علي جباري

 • شروع برنامه:04:17:54
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک اذان

تيک تاک ويژه اذان

 • شروع برنامه:04:19:00
 • پایان برنامه: 04:24:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

مدت : 5 دقیقه

 • شروع برنامه:04:24:00
 • پایان برنامه: 04:35:17
 • طول برنامه:11 دقیقه

تسبیح صیا

مدت : 11 دقیقه

 • شروع برنامه:04:35:17
 • پایان برنامه: 04:36:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:36:42
 • پایان برنامه: 04:38:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنچه باید بدانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:13
 • پایان برنامه: 04:39:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:04:39:59
 • پایان برنامه: 05:04:32
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند صدف

مدت : 25 دقیقه [موضوع] حجاب [خلاصه برنامه] رعايت حجاب در اسلام

 • شروع برنامه:05:04:32
 • پایان برنامه: 05:05:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:05:32
 • پایان برنامه: 05:07:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

تجربه چین - فرهنگ کاری

[موضوع] تجربه چين در توسعه اقتصادي

 • شروع برنامه:05:07:48
 • پایان برنامه: 05:08:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:08:05
 • پایان برنامه: 05:40:25
 • طول برنامه:32 دقیقه

زندگی در کویر جاریست

مدت : 32 دقیقه مهار شن هاي روان در کوير ايران

 • شروع برنامه:05:40:25
 • پایان برنامه: 05:43:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:43:09
 • پایان برنامه: 05:48:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

از کجا شروع کنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:21
 • پایان برنامه: 05:49:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:49:10
 • پایان برنامه: 05:59:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

مدت : 10 دقیقه دعاي عهد

 • شروع برنامه:05:59:18
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

تصویر و موسیقی ملایم

موسيقي تصوير

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

[موضوع] سرود جمهوري اسلامي

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:03:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:03:23
 • پایان برنامه: 07:59:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 56 دقیقه

صبح بخیر ایران

تهیه کننده : علي هنرور مجریان :امير حسين بابازاده- محمد علي واحدي - مبينا نصيري - بابك حسن زاده - رحمان نظام اسلامي - عبدالرضا امير احمدي

 • شروع برنامه:07:59:34
 • پایان برنامه: 07:59:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:07:59:42
 • پایان برنامه: 08:01:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا ( ع )

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:01:28
 • پایان برنامه: 08:01:52
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:01:52
 • پایان برنامه: 08:24:49
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند سینا یک

مدت : 23 دقیقه

 • شروع برنامه:08:24:49
 • پایان برنامه: 08:26:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:26:11
 • پایان برنامه: 08:49:45
 • طول برنامه:23 دقیقه

قصه رسیدن

مدت : 24 دقیقه

 • شروع برنامه:08:49:45
 • پایان برنامه: 08:57:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:57:40
 • پایان برنامه: 08:59:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

فرصت ویژه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:28
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:24:10
 • طول برنامه:24 دقیقه

اخبار صبحگاهی

مدت : 25 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:09:24:10
 • پایان برنامه: 09:33:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:33:29
 • پایان برنامه: 10:33:40
 • طول برنامه:1 ساعت

مجموعه دودکش

مدت : 60 دقیقه [قسمت آخر [خلاصه برنامه] پوريا پس از بهبودي از بيمارستان مرخص ميشود و .....

 • شروع برنامه:10:33:40
 • پایان برنامه: 10:35:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:35:41
 • پایان برنامه: 10:38:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک فرصت ویژه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:38:04
 • پایان برنامه: 10:38:23
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:38:23
 • پایان برنامه: 10:58:52
 • طول برنامه:20 دقیقه

قانون و قضا

مدت : 20 دقیقه مستند گزارش سفر رييس محترم قوه قضائيه به استان مرکزي

 • شروع برنامه:10:58:52
 • پایان برنامه: 10:59:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:59:05
 • پایان برنامه: 11:00:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:35
 • پایان برنامه: 11:00:55
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:11:00:55
 • پایان برنامه: 11:41:34
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : علیرضا قوامی

 • شروع برنامه:11:41:34
 • پایان برنامه: 11:42:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:11:42:42
 • پایان برنامه: 11:47:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخلاق در بازار

مدت : 6 دقیقه

 • شروع برنامه:11:47:53
 • پایان برنامه: 11:48:11
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:11:48:11
 • پایان برنامه: 13:04:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده : احسان نيلي مجری : هرمز شجاعي مهر -عباس طاهريان -فرشته ايزدي

 • شروع برنامه:13:04:25
 • پایان برنامه: 13:06:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:06:35
 • پایان برنامه: 13:09:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاف تا قبله - تلاوت قرآن کریم

مدت : 3 دقیقه

 • شروع برنامه:13:09:30
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:

قاف تا قبله - تیک تاک اذان

[موضوع] تيک تاک ويژه اذان

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:14:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه

 • شروع برنامه:13:14:41
 • پایان برنامه: 13:22:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاف تا قبله - اقامه نماز جماعت ظهر به امامت آیت ا.

مدت : 7 دقیقه نماز جماعت ظهر به امامت آيت الله سبحاني(مسجد مقدس جمکران)

 • شروع برنامه:13:22:10
 • پایان برنامه: 13:23:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

قاف تا قبله - دعای فرج

دعاي فرج

 • شروع برنامه:13:23:40
 • پایان برنامه: 13:25:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:25:13
 • پایان برنامه: 13:32:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

چند نفس با نور

مدت : 7 دقیقه

 • شروع برنامه:13:32:20
 • پایان برنامه: 13:32:53
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:32:53
 • پایان برنامه: 13:43:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهر امید و زندگی

مدت : 11 دقیقه نگاهي به فعاليتهاي شهرداري مشهد

 • شروع برنامه:13:43:33
 • پایان برنامه: 13:56:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:56:00
 • پایان برنامه: 13:58:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

فرصت ویژه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:14
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:55:28
 • طول برنامه:55 دقیقه

اخبار نیمروزی

مدت : 55 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:14:55:28
 • پایان برنامه: 14:56:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:56:18
 • پایان برنامه: 15:01:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران دی اچ

مدت : 5 دقیقه دفع حشرات

 • شروع برنامه:15:01:45
 • پایان برنامه: 15:13:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:13:03
 • پایان برنامه: 16:02:30
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه بوی باران

مدت : 49 دقیقه [قسمت] 26 تکرار [خلاصه برنامه] سياوش که متوجه ميشود يک فرزند ديگري دارد و .......

 • شروع برنامه:16:02:30
 • پایان برنامه: 16:02:49
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:02:49
 • پایان برنامه: 16:38:01
 • طول برنامه:35 دقیقه

حرف حساب

تهیه کننده : علی ملکی مجری : کیا داود اسفندیاری

 • شروع برنامه:16:38:01
 • پایان برنامه: 16:38:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:38:09
 • پایان برنامه: 16:39:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

از کجا شروع کنم - فرش بافی

[موضوع] توليد فرش

 • شروع برنامه:16:39:45
 • پایان برنامه: 16:42:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:42:03
 • پایان برنامه: 16:43:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه مهاجرت گسترده ملخ ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:47
 • پایان برنامه: 16:43:54
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:43:54
 • پایان برنامه: 17:15:28
 • طول برنامه:31 دقیقه

کارنامه صد

تهیه کننده : خانم ابراهیمی

 • شروع برنامه:17:15:28
 • پایان برنامه: 17:16:04
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:16:04
 • پایان برنامه: 17:17:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

از کجا شروع کنم - نشا کاری

[موضوع] توليد نشا

 • شروع برنامه:17:17:45
 • پایان برنامه: 17:18:36
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:18:36
 • پایان برنامه: 17:29:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

جشنواره فیلم شهر

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:29:08
 • پایان برنامه: 17:29:41
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:29:41
 • پایان برنامه: 17:32:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

چی هست چی نیست - مجوزهای کسب و کار

مدت : 3 دقیقه

 • شروع برنامه:17:32:51
 • پایان برنامه: 17:41:04
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:41:04
 • پایان برنامه: 18:46:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده و مجری : سید علی ضیاء

 • شروع برنامه:18:46:20
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:19:21
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار

مدت : 20 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:19:19:21
 • پایان برنامه: 19:27:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:27:09
 • پایان برنامه: 20:29:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

ثریا

تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی

 • شروع برنامه:20:29:06
 • پایان برنامه: 20:30:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:30:15
 • پایان برنامه: 20:31:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنچه باید بدانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:46
 • پایان برنامه: 20:35:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:35:28
 • پایان برنامه: 20:39:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاف تا قبله - تلاوت قرآن کریم

مدت : 4 دقیقه

 • شروع برنامه:20:39:27
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:

قاف تا قبله - تیک تاک اذان

تيک تاک ويژه اذان

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:44:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت تهران

مدت : 4 دقیقه

 • شروع برنامه:20:44:20
 • پایان برنامه: 20:51:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاف تا قبله - اقامه نماز جماعت مغرب به امامت آیت ا

مدت : 8 دقیقه نماز جماعت مغرب به امامت آيت الله نوري همداني

 • شروع برنامه:20:51:58
 • پایان برنامه: 20:56:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:56:34
 • پایان برنامه: 20:58:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

فرصت ویژه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:22
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:58:54
 • طول برنامه:58 دقیقه

مشروح اخبار

مدت : 59 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:21:58:54
 • پایان برنامه: 21:59:02
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:21:59:02
 • پایان برنامه: 22:01:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم - صادرات به عراق

[موضوع] رونق توليد - صادرات به عراق

 • شروع برنامه:22:01:13
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:02:51
 • طول برنامه:52 دقیقه

مجموعه بوی باران

مدت : 53 دقیقه [قسمت] 27

 • شروع برنامه:23:02:51
 • پایان برنامه: 23:13:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:13:14
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:46 دقیقه

دستپخت

تهیه کننده و کارگردان : سید وحید حسینی