جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:54:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 54 دقیقه

ثریا

تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی

 • شروع برنامه:01:54:18
 • پایان برنامه: 01:55:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:01:55:29
 • پایان برنامه: 02:41:18
 • طول برنامه:45 دقیقه

دستپخت

تهیه کننده و مجری : سید وحید حسینی

 • شروع برنامه:02:41:18
 • پایان برنامه: 02:47:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:02:47:44
 • پایان برنامه: 03:38:47
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه دنگ و فنگ روزگار

تهیه کننده : امیر حسین طالبی کارگردان : جواد مزد آبادی بازیگران : سیروس گرجستانی - محمد نادری - بیژن بنفشه خواه - محمد فیلی - زهرا داود نژاد

 • شروع برنامه:03:38:47
 • پایان برنامه: 03:40:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:03:40:11
 • پایان برنامه: 04:06:41
 • طول برنامه:26 دقیقه

راز کوهستان

مدت : 27 دقیقه یک روز آبی قایقرانی در رودخانه

 • شروع برنامه:04:06:41
 • پایان برنامه: 04:07:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:04:07:53
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تسبیح صبا

اوقات شرعی امروز 4:49:00 اذان صبح به افق تهران 13:02:00 اذان ظهر به وقت تهران 20:05:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 04:53:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

مدت : 4 دقیقه موذن : استاد خدام حسینی

 • شروع برنامه:04:53:12
 • پایان برنامه: 05:13:22
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه تسبیح صبا

نماز جماعت : به امامت مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:05:13:22
 • پایان برنامه: 05:14:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:14:58
 • پایان برنامه: 05:39:58
 • طول برنامه:25 دقیقه

شمیم بهشت

مدت : 25 دقیقه معرفی امام زادگان سید ابراهیم ع و سید تاج الدین ع در شیراز

 • شروع برنامه:05:39:58
 • پایان برنامه: 05:40:45
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:40:45
 • پایان برنامه: 05:48:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

واکس پاپ

مدت 8 دقیقه کمک به سیل زدگان

 • شروع برنامه:05:48:13
 • پایان برنامه: 05:48:26
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:48:26
 • پایان برنامه: 05:58:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

اوقات شرعی امروز 4:49:00 اذان صبح به افق تهران 13:02:00 اذان ظهر به وقت تهران 20:05:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:05:58:34
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:01:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:01:24
 • پایان برنامه: 06:51:35
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح بخیر ایران

تهیه کننده علی هنرور مجري :امیر حسین بابازاده - محمد علی واحدي - مبینا نصیري - بابک حسن زاده - رحمان نظام اسلامی - عبدالرضا امیر احمدي -

 • شروع برنامه:06:51:35
 • پایان برنامه: 06:58:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:58:31
 • پایان برنامه: 07:53:48
 • طول برنامه:55 دقیقه

سفرنامه صبا

تهیه کننده : اقبال واحدی

 • شروع برنامه:07:53:48
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:02:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

اوقات شرعی امروز 13:02:00 اذان ظهر به وقت تهران 20:05:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:08:02:07
 • پایان برنامه: 08:02:23
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:02:23
 • پایان برنامه: 08:52:23
 • طول برنامه:50 دقیقه

سرزمین ما

تهیه کننده پیرهادي مجري ایرج میلانی

 • شروع برنامه:08:52:23
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار صبحگاهی

مدت 25 دقیقه اوقات شرعی امروز 13:02:00 اذان ظهر به وقت تهران 20:05:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:32:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:32:00
 • پایان برنامه: 09:56:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

قصه های دریا

مدت 25 دقیقه روستای رودیک و کوه های مریخی در چابهار

 • شروع برنامه:09:56:53
 • پایان برنامه: 10:05:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:05:35
 • پایان برنامه: 10:57:32
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه دنگ و فنگ روزگار

تهیه کننده : امیر حسین طالبی کارگردان : جواد مزد آبادی بازیگران : سیروس گرجستانی - محمد نادری - بیژن بنفشه خواه - محمد فیلی - زهرا داود نژاد

 • شروع برنامه:10:57:32
 • پایان برنامه: 10:57:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:57:50
 • پایان برنامه: 11:36:04
 • طول برنامه:38 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : هادی صلح جو – علیرضا قوامی

 • شروع برنامه:11:36:04
 • پایان برنامه: 11:47:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:11:47:43
 • پایان برنامه: 12:57:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده : احسان نيلي مجری : هرمز شجاعي مهر -عباس طاهريان -فرشته ايزدي

 • شروع برنامه:12:57:13
 • پایان برنامه: 12:58:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:58:18
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاف تا قبله

تلاوت قرآن کریم

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:06:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : مرحوم موذن زاده

 • شروع برنامه:13:06:41
 • پایان برنامه: 13:17:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

قاف تا قبله

نماز جماعت ظهر به امامت حجت الاسلام والمسلمین ذاکری و صلوات شعبانبه

 • شروع برنامه:13:17:59
 • پایان برنامه: 13:20:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:20:21
 • پایان برنامه: 13:25:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

پلاک یک

مدت 5 دقیقه چهارمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا

 • شروع برنامه:13:25:02
 • پایان برنامه: 13:32:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:32:21
 • پایان برنامه: 13:49:03
 • طول برنامه:16 دقیقه

ایرانگرد

تهیه و اجرا : جواد قارایی

 • شروع برنامه:13:49:03
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار نیمروزی

مدت : 35 دقیقه اوقات شرعی امروز 20:05:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 15:02:09
 • طول برنامه:27 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:02:09
 • پایان برنامه: 15:52:52
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه دنگ و فنگ روزگار

تهیه کننده : امیر حسین طالبی کارگردان : جواد مزد آبادی بازیگران : سیروس گرجستانی - محمد نادری - بیژن بنفشه خواه - محمد فیلی - زهرا داود نژاد

 • شروع برنامه:15:52:52
 • پایان برنامه: 15:58:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:58:15
 • پایان برنامه: 16:02:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ

مدت : 4 دقیقه کالای ایرانی

 • شروع برنامه:16:02:08
 • پایان برنامه: 16:10:48
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:10:48
 • پایان برنامه: 16:44:55
 • طول برنامه:34 دقیقه

خانه ملت

مدت 34 دقیقه گزارش مصوبات مجلس شورای اسلامی

 • شروع برنامه:16:44:55
 • پایان برنامه: 16:45:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:45:09
 • پایان برنامه: 16:49:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

واقعه طبس

مدت 5 دقیقه بیانات مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:16:49:44
 • پایان برنامه: 17:41:56
 • طول برنامه:52 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:41:56
 • پایان برنامه: 18:05:29
 • طول برنامه:23 دقیقه

کرکس در آتش

مدت 24 دقیقه بررسی واقعه حمله نظامی آمریکا در طبس

 • شروع برنامه:18:05:29
 • پایان برنامه: 18:05:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:18:05:42
 • پایان برنامه: 18:11:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

از کجا شروع کنم

مدت 6 دقیقه شرکت تعاونی آزمایشگاه پزشکی

 • شروع برنامه:18:11:34
 • پایان برنامه: 18:12:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:18:12:21
 • پایان برنامه: 18:19:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایرانی که ندیده اید

مدت 7 دقیقه معرفی جاذبه گردشگری هادی شهر آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:18:19:19
 • پایان برنامه: 18:19:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:18:19:37
 • پایان برنامه: 18:47:33
 • طول برنامه:27 دقیقه

درس هایی از قران

کارگردان : جواد آل احمد

 • شروع برنامه:18:47:33
 • پایان برنامه: 18:47:41
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:18:47:41
 • پایان برنامه: 18:53:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

موج

مدت 6 دقیقه رویکرد شبکه های فارسی زبان بیگانه در خصوص آزادی بیان ادعایی غرب

 • شروع برنامه:18:53:46
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عصرگاهی

مدت : 20 دقیقه

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:22:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:22:46
 • پایان برنامه: 19:33:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

فانوس دریایی

مدت 11 دقیقه هلال احمر بخش مشارکت

 • شروع برنامه:19:33:11
 • پایان برنامه: 19:33:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:33:24
 • پایان برنامه: 19:43:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت

مدت 10 دقیقه بخش مشارکت

 • شروع برنامه:19:43:41
 • پایان برنامه: 19:49:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:49:02
 • پایان برنامه: 19:56:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ

مدت 8 دقیقه قبله آخر الزمانی ها راوی : احمد بابایی

 • شروع برنامه:19:56:37
 • پایان برنامه: 19:57:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:57:20
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاف تا قبله

تلاوت قران کریم سوره مبارکه اسرا

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:09:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت تهران

مدت : 4 دقیقه موذن : مرحوم اقاتی

 • شروع برنامه:20:09:20
 • پایان برنامه: 20:09:38
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:09:38
 • پایان برنامه: 20:49:38
 • طول برنامه:40 دقیقه

خشت بهشت

مدت : 40 دقیقه پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:49:38
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:57:04
 • طول برنامه:57 دقیقه

اخبار شبانگاهی

مدت : 57 دقیقه

 • شروع برنامه:21:57:04
 • پایان برنامه: 22:15:43
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:15:43
 • پایان برنامه: 23:05:28
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه دنگ و فنگ روزگار

تهیه کننده : امیر حسین طالبی کارگردان : جواد مزد آبادی بازیگران : سیروس گرجستانی - محمد نادری - بیژن بنفشه خواه - محمد فیلی - زهرا داود نژاد

 • شروع برنامه:23:05:28
 • پایان برنامه: 23:07:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:07:38
 • پایان برنامه: 23:19:36
 • طول برنامه:11 دقیقه

هشتگ

مدت : 12 دقیقه مسابقه آنلاین روبیکا

 • شروع برنامه:23:19:36
 • پایان برنامه: 23:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:21:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:38 دقیقه

سینمایی طوفان شن

مدت : 93 دقیقه ماجرای عملیات ناموفق آمریکا در صحرای طبس