جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:19:18
 • طول برنامه:19 دقیقه

خانه ملت

مدت برنامه 36 دقیقه [مجري] ساسان گلستانه [خلاصه برنامه] بررسي فعاليت ها و آمادگي وزارت کشور براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي

 • شروع برنامه:00:19:18
 • پایان برنامه: 00:20:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:20:49
 • پایان برنامه: 00:24:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

پلاک یک

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:24:18
 • پایان برنامه: 00:31:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:31:01
 • پایان برنامه: 00:36:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ

مدت برنامه 5 دقیقه دعوت مجريان سيما از مردم براي حضور در انتخابات

 • شروع برنامه:00:36:06
 • پایان برنامه: 00:43:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:43:38
 • پایان برنامه: 01:45:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ملک سلیمان

مدت برنامه 62 دقیقه تکراری - [مجري] دلاوري [ميهمان] گفتگو با سردار حجازي [خلاصه برنامه] ويژه شهادت سردار سليماني

 • شروع برنامه:01:45:59
 • پایان برنامه: 01:58:44
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:58:44
 • پایان برنامه: 02:13:11
 • طول برنامه:14 دقیقه

صندلی من

مدت برنامه 15 دقیقه - [موضوع] انتخابات مجلس از منظر مردم تهران [خلاصه برنامه] برنامه صندلي من - شهر ري - استان تهران

 • شروع برنامه:02:13:11
 • پایان برنامه: 02:30:17
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:02:30:17
 • پایان برنامه: 03:22:02
 • طول برنامه:51 دقیقه

عصر بخیر ایران

تهیه کننده داریوش دلیري مجري پدرام کریمی - مهدي توتونچی - عبدالرضا امیر احمدي

 • شروع برنامه:03:22:02
 • پایان برنامه: 03:31:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:03:31:58
 • پایان برنامه: 04:05:43
 • طول برنامه:33 دقیقه

در امتداد فلق

تهیه کننده : مهران رستمی کارگردان : جواد مزدآبادی

 • شروع برنامه:04:05:43
 • پایان برنامه: 04:11:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:11:49
 • پایان برنامه: 04:26:48
 • طول برنامه:14 دقیقه

صندلی من

مدت برنامه 15 دقیقه - [موضوع] انتخابات [خلاصه برنامه] انتخابات مجلس از منظر مردم تهران

 • شروع برنامه:04:26:48
 • پایان برنامه: 04:31:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:31:22
 • پایان برنامه: 05:20:51
 • طول برنامه:49 دقیقه

تسبیح صبا

مدت برنامه 50 دقیقه [مجري] حسن سلطاني - توجه : زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 05:22:00 مي باشد

 • شروع برنامه:05:20:51
 • پایان برنامه: 05:22:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک اذان صبح

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 05:26:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

موذن : قاسم رضيعي

 • شروع برنامه:05:26:41
 • پایان برنامه: 05:36:39
 • طول برنامه:9 دقیقه

تسبیح صبا

[مجري] حسن سلطاني نماز جماعت : به امامت حجت الاسلام و المسلمين عبدالله

 • شروع برنامه:05:36:39
 • پایان برنامه: 05:37:04
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:37:04
 • پایان برنامه: 05:39:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

انتخاب اصلح

مدت برنامه 3 دقیقه [موضوع] ويژه انتخابات مجلس - [خلاصه برنامه] ويژگيهاي انتخاب اصلح ازمنظرامام خميني

 • شروع برنامه:05:39:42
 • پایان برنامه: 05:39:52
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:39:52
 • پایان برنامه: 05:49:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

برنامه ترکیبی دعوت به انتخابات

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:49:13
 • پایان برنامه: 05:49:23
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:49:23
 • پایان برنامه: 05:59:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:59:30
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:01:06
 • پایان برنامه: 06:01:33
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:01:33
 • پایان برنامه: 06:51:38
 • طول برنامه:50 دقیقه

دعای پر فیض ندبه

مدت برنامه 51 دقیقه [خلاصه برنامه] دعاي ندبه حرم مطهر شاهچراغ با نواي "حاج عباس حيدر زاده "

 • شروع برنامه:06:51:38
 • پایان برنامه: 06:54:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:54:32
 • پایان برنامه: 06:58:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

گزیده بیانات رهبری

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:58:25
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:04:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اخبار انتخابات

[زنده]

 • شروع برنامه:07:04:50
 • پایان برنامه: 07:59:50
 • طول برنامه:55 دقیقه

خیابان ایران

[زنده] مدت برنامه 58 دقیقه تهیه کننده : مجید بهرامی مجری : مهدی آقا بیگی - امیر احمدی - محیا اسناوندی - عباس طاهریان ویژه روز انتخابات

 • شروع برنامه:07:59:50
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار انتخابات

[زنده]

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:59:43
 • طول برنامه:54 دقیقه

خیابان ایران

[زنده] مدت برنامه 55 دقیقه - تهیه کننده : مجید بهرامی مجری : مهدی آقا بیگی - امیر احمدی - محیا اسناوندی - عباس طاهریان ویژه روز انتخابات

 • شروع برنامه:08:59:43
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

اخبار انتخابات

[زنده]

 • شروع برنامه:09:13:00
 • پایان برنامه: 09:59:57
 • طول برنامه:46 دقیقه

خیابان ایران

[زنده] مدت برنامه 47 دقیقه تهیه کننده : مجید بهرامی مجری : مهدی آقا بیگی - امیر احمدی - محیا اسناوندی - عباس طاهریان ویژه روز انتخابات

 • شروع برنامه:09:59:57
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:11:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

اخبار انتخابات

[زنده]

 • شروع برنامه:10:11:00
 • پایان برنامه: 10:59:57
 • طول برنامه:48 دقیقه

خیابان ایران

[زنده] مدت برنامه 49 دقیقه - تهیه کننده : مجید بهرامی مجری : مهدی آقا بیگی - امیر احمدی - محیا اسناوندی - عباس طاهریان ویژه روز انتخابات

 • شروع برنامه:10:59:57
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:09:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

اخبار انتخابات

[زنده]

 • شروع برنامه:11:09:58
 • پایان برنامه: 11:59:57
 • طول برنامه:49 دقیقه

خیابان ایران

[زنده] مدت برنامه 50 دقیقه تهیه کننده : مجید بهرامی مجری : مهدی آقا بیگی - امیر احمدی - محیا اسناوندی - عباس طاهریان ویژه روز انتخابات

 • شروع برنامه:11:59:57
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:11:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

اخبار انتخابات

[زنده]

 • شروع برنامه:12:11:05
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خیابان ایران

تهیه کننده : مجید بهرامی مجری : مهدی آقا بیگی - امیر احمدی - محیا اسناوندی - عباس طاهریان ویژه روز انتخابات

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

موذن : مرحوم موذن زاده

 • شروع برنامه:12:22:42
 • پایان برنامه: 12:24:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:24:13
 • پایان برنامه: 12:59:58
 • طول برنامه:35 دقیقه

خیابان ایران

[زنده] مدت برنامه 36 دقیقه تهیه کننده : مجید بهرامی مجری : مهدی آقا بیگی - امیر احمدی - محیا اسناوندی - عباس طاهریان ویژه روز انتخابات

 • شروع برنامه:12:59:58
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:11:26
 • طول برنامه:11 دقیقه

اخبار انتخابات

[زنده]

 • شروع برنامه:13:11:26
 • پایان برنامه: 13:59:45
 • طول برنامه:48 دقیقه

خیابان ایران

[زنده] - مدت برنامه 48 دقیقه تهیه کننده : مجید بهرامی مجری : مهدی آقا بیگی - امیر احمدی - محیا اسناوندی - عباس طاهریان ویژه روز انتخابات

 • شروع برنامه:13:59:45
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:54:53
 • طول برنامه:54 دقیقه

اخبار نیمروزی

[زنده] [موضوع] اخبار

 • شروع برنامه:14:54:53
 • پایان برنامه: 18:09:50
 • طول برنامه:3 ساعت و 14 دقیقه

خیابان ایران

[زنده] تهیه کننده : مجید بهرامی مجری : مهدی آقا بیگی - امیر احمدی - محیا اسناوندی - عباس طاهریان ویژه روز انتخابات

 • شروع برنامه:18:09:50
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:

تیک تاک اذان مغرب

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:14:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت تهران

موذن : مرحوم موذن زاده

 • شروع برنامه:18:14:20
 • پایان برنامه: 18:15:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:51
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

خیابان ایران

تهیه کننده : مجید بهرامی مجری : مهدی آقا بیگی - امیر احمدی - محیا اسناوندی - عباس طاهریان ویژه روز انتخابات

 • شروع برنامه:18:58:00
 • پایان برنامه: 18:58:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:58:25
 • پایان برنامه: 18:59:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

سوره مائده آيه 119 - پاداش راستگويي در قيامت

 • شروع برنامه:18:59:34
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:19:15
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار

[زنده] [موضوع] اخبار

 • شروع برنامه:19:19:15
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

خیابان ایران

[زنده] مدت برنامه 84 دقیقه تهیه کننده : مجید بهرامی مجری : مهدی آقا بیگی - امیر احمدی - محیا اسناوندی - عباس طاهریان ویژه روز انتخابات

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 20:58:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:20:58:25
 • پایان برنامه: 20:59:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

سوره مائده آيه 119 - پاداش راستگويي در قيامت

 • شروع برنامه:20:59:34
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:02:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

مشروح اخبار

[زنده] [موضوع] اخبار

 • شروع برنامه:22:02:45
 • پایان برنامه: 23:51:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 48 دقیقه

خیابان ایران

[زنده] مدت برنامه 105 دقیقه

 • شروع برنامه:23:51:41
 • پایان برنامه: 23:57:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:23:57:08
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

ملک سلیمان

مدت برنامه 63 دقیقه - تکراری [مجري] دلاوري [ميهمان] گفتگو با سردار حجازي [خلاصه برنامه] ويژه شهادت سردار سليماني