جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:39:51
 • طول برنامه:39 دقیقه

ادامه مناظره

تهیه کننده : علیرضا اسکندری مجری : مرتضی حیدری

 • شروع برنامه:00:39:51
 • پایان برنامه: 00:43:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:00:43:08
 • پایان برنامه: 01:34:16
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند پرواز

مدت : 51 دقیقه کره زمین از چشم اندازی دیگر و نگاه پرندگان

 • شروع برنامه:01:34:16
 • پایان برنامه: 01:40:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:01:40:07
 • پایان برنامه: 02:31:10
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه خاک گرم

کارگردان : جواد ارشاد سرابی تهیه کننده : فریبا بانک توکلی بازیگران : دانیال حکیمی ، فرشته سرابندی ، بهرام ابراهیمی و بهزاد فراهانی

 • شروع برنامه:02:31:10
 • پایان برنامه: 02:38:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:02:38:58
 • پایان برنامه: 03:07:42
 • طول برنامه:28 دقیقه

ایران دیاری برای تمام فصول

مدت : 29 دقیقه معرفی اماکن استان قم

 • شروع برنامه:03:07:42
 • پایان برنامه: 03:11:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:03:11:44
 • پایان برنامه: 03:16:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران بیست

مدت : 5 دقیقه سلامت عمومی ویژه چهل سالگی انقلاب

 • شروع برنامه:03:16:51
 • پایان برنامه: 03:19:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:03:19:08
 • پایان برنامه: 03:43:04
 • طول برنامه:23 دقیقه

اوج هیجان

مدت : 24 دقیقه قایق سواری در آبهای خروشان نروژ و ...

 • شروع برنامه:03:43:04
 • پایان برنامه: 03:46:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:03:46:43
 • پایان برنامه: 04:23:23
 • طول برنامه:36 دقیقه

بازارهای سنتی ایران

مدت : 37 دقیقه مستندی از بازار تهران

 • شروع برنامه:04:23:23
 • پایان برنامه: 04:26:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:04:26:27
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 52 دقیقه زمان اذان صبح به افق تهران ساعت : 05:19:00 می باشد

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:22:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

موذن : مرحوم آقاتی

 • شروع برنامه:05:22:36
 • پایان برنامه: 05:32:36
 • طول برنامه:10 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 10 دقیقه نماز جماعت : حجت الاسلام و المسلمین روحانی فر

 • شروع برنامه:05:32:36
 • پایان برنامه: 05:32:44
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:32:44
 • پایان برنامه: 05:39:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

شبستان

مدت : 7 دقیقه فعالیتهای مسجد روستای موسویه شهرستان جهرم - استان فارس

 • شروع برنامه:05:39:56
 • پایان برنامه: 05:48:53
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:48:53
 • پایان برنامه: 05:59:01
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

مدت : 10 دقیقه دعا

 • شروع برنامه:05:59:01
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:04:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:04:02
 • پایان برنامه: 07:57:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 53 دقیقه

صبح بخیر ایران

تهیه کننده : علي هنرور مجریان :امير حسين بابازاده- محمد علي واحدي - مبينا نصيري - بابك حسن زاده - رحمان نظام اسلامي - عبدالرضا امير احمدي

 • شروع برنامه:07:57:38
 • پایان برنامه: 07:57:46
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:07:57:46
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ امام رضا (ع)

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:02:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:08:02:07
 • پایان برنامه: 08:05:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:05:01
 • پایان برنامه: 08:24:37
 • طول برنامه:19 دقیقه

چهل ستاره

مدت : 20 دقیقه تولید و تکنولوژی سیم و کابل در ایران

 • شروع برنامه:08:24:37
 • پایان برنامه: 08:26:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:26:40
 • پایان برنامه: 08:56:15
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ایران

تهیه کننده : حمید مجتهدی

 • شروع برنامه:08:56:15
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار صبحگاهی

مدت : 25 دقیقه

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:33:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:33:21
 • پایان برنامه: 10:13:21
 • طول برنامه:40 دقیقه

حرف حساب

تهیه کننده : علی ملکی مجری : اسفندیاری

 • شروع برنامه:10:13:21
 • پایان برنامه: 10:14:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:14:33
 • پایان برنامه: 10:18:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست

مدت : 4 دقیقه شاخص توسعه انرژی ویژه 40 سالگی انقلاب

 • شروع برنامه:10:18:02
 • پایان برنامه: 10:31:30
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:31:30
 • پایان برنامه: 11:23:03
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه خاک گرم

کارگردان : جواد ارشاد سرابی تهیه کننده : فریبا بانک توکلی بازیگران : دانیال حکیمی ، فرشته سرابندی ، بهرام ابراهیمی و بهزاد فراهانی

 • شروع برنامه:11:23:03
 • پایان برنامه: 11:30:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:11:30:51
 • پایان برنامه: 12:10:51
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : ندا ملکی

 • شروع برنامه:12:10:51
 • پایان برنامه: 12:12:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:12:27
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاف تا قبله

مدت : 6 دقیقه تلاوت قرآن کریم تیک تاک اذان

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : مرحوم موذن زاده

 • شروع برنامه:12:22:41
 • پایان برنامه: 12:29:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاف تا قبله

مدت : 7 دقیقه نماز جماعت : حجت الاسلام و المسلمین ذاکری

 • شروع برنامه:12:29:27
 • پایان برنامه: 12:38:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:38:51
 • پایان برنامه: 13:54:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده : احسان نيلي مجری : هرمز شجاعي مهر -عباس طاهريان -فرشته ايزدي

 • شروع برنامه:13:54:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار نیمروزی

مدت : 35 دقیقه

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:59:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:59:53
 • پایان برنامه: 15:50:57
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه خاک گرم

کارگردان : جواد ارشاد سرابی تهیه کننده : فریبا بانک توکلی بازیگران : دانیال حکیمی ، فرشته سرابندی ، بهرام ابراهیمی و بهزاد فراهانی

 • شروع برنامه:15:50:57
 • پایان برنامه: 15:57:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:57:05
 • پایان برنامه: 16:01:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

طلیعه

مدت : 5 دقیقه حکایتی از انگیزه ، تلاش و امید جانبازان جنگ تحمیلی

 • شروع برنامه:16:01:30
 • پایان برنامه: 16:01:38
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:01:38
 • پایان برنامه: 16:31:38
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه برنامه پخش

مدت : 30 دقیقه

 • شروع برنامه:16:31:38
 • پایان برنامه: 16:39:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:39:29
 • پایان برنامه: 16:53:51
 • طول برنامه:14 دقیقه

سیمای آبادی

مدت : 15 دقیقه مراسم معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی در سال 97

 • شروع برنامه:16:53:51
 • پایان برنامه: 16:59:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:59:51
 • پایان برنامه: 17:31:11
 • طول برنامه:31 دقیقه

کارنامه صد

تهیه کننده : خانم ابراهیمی

 • شروع برنامه:17:31:11
 • پایان برنامه: 17:40:28
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:40:28
 • پایان برنامه: 18:10:48
 • طول برنامه:30 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده و مجری : علی ضیاء

 • شروع برنامه:18:10:48
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

قاف تا قبله

تیک تاک اذان

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:16:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : مرحوم غلوش

 • شروع برنامه:18:16:54
 • پایان برنامه: 18:22:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:18:22:23
 • پایان برنامه: 18:51:53
 • طول برنامه:29 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده و مجری : علی ضیاء

 • شروع برنامه:18:51:53
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عصرگاهی

مدت : 20 دقیقه

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:24:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:24:23
 • پایان برنامه: 19:34:23
 • طول برنامه:10 دقیقه

ساعت صفر

مدت 10 دقیقه بخش مشارکت هلال احمر

 • شروع برنامه:19:34:23
 • پایان برنامه: 19:37:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:37:10
 • پایان برنامه: 19:47:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

بنیاد برکت

مدت : 10 دقیقه پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:47:10
 • پایان برنامه: 19:56:02
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:56:02
 • پایان برنامه: 20:49:19
 • طول برنامه:53 دقیقه

دستپخت

تهیه کننده و کارگردان : سید وحید حسینی

 • شروع برنامه:20:49:19
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:58:22
 • طول برنامه:58 دقیقه

اخبار شبانگاهی

مدت : 59 دقیقه

 • شروع برنامه:21:58:22
 • پایان برنامه: 22:09:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:09:00
 • پایان برنامه: 22:55:22
 • طول برنامه:46 دقیقه

مجموعه خاک گرم

کارگردان : جواد ارشاد سرابی تهیه کننده : فریبا بانک توکلی بازیگران : دانیال حکیمی ، فرشته سرابندی ، بهرام ابراهیمی و بهزاد فراهانی

 • شروع برنامه:22:55:22
 • پایان برنامه: 23:03:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:03:05
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:56 دقیقه

نگاه یک

تهیه کننده : حسن نهضت مجری : مهدی مهدی قلی