جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:20:34
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه دستپخت

تهیه کننده و کارگردان : سید وحید حسینی

 • شروع برنامه:00:20:34
 • پایان برنامه: 00:37:10
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:37:10
 • پایان برنامه: 01:26:27
 • طول برنامه:49 دقیقه

ملک سلیمان

مدت : 49 دقیقه [موضوع] تکرار ملک سليمان [مجري] -دلاوري [خلاصه برنامه] گفتگو با سردار عبدالله عراقي تکراری

 • شروع برنامه:01:26:27
 • پایان برنامه: 01:32:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:32:27
 • پایان برنامه: 01:36:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پرچم ایرانی

مدت : 4 دقیقه [موضوع] نماهنگ پرچم ايراني

 • شروع برنامه:01:36:18
 • پایان برنامه: 01:36:38
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:36:38
 • پایان برنامه: 01:51:38
 • طول برنامه:15 دقیقه

صندلی من - همدان

تهیه کننده : مجتبی آذری

 • شروع برنامه:01:51:38
 • پایان برنامه: 01:51:48
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:51:48
 • پایان برنامه: 01:54:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ روز سرنوشت

مدت : 3 دقیقه [موضوع] نماهنگ روز سرنوشت [خلاصه برنامه] نماهنگ روز سرنوشت

 • شروع برنامه:01:54:57
 • پایان برنامه: 01:55:08
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:55:08
 • پایان برنامه: 02:59:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

عصر بخیر ایران

مدت : 64 دقیقه [مجري] شيران تهیه کننده : داریوش دلیری [ميهمان] آرش ميراسماعيلي تکراری

 • شروع برنامه:02:59:09
 • پایان برنامه: 03:02:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:03:02:21
 • پایان برنامه: 03:04:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید - نوبت سی و پنجم

مدت : 2 دقیقه [موضوع] هزينه کانديدا [خلاصه برنامه] هزينه کانديدا

 • شروع برنامه:03:04:36
 • پایان برنامه: 03:04:47
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:03:04:47
 • پایان برنامه: 03:37:57
 • طول برنامه:33 دقیقه

خیابان ایران

تهیه کننده : مجید بهرامی

 • شروع برنامه:03:37:57
 • پایان برنامه: 03:38:08
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:03:38:08
 • پایان برنامه: 03:52:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاش ایرانی

مدت : 15 دقیقه کشاورزی دانش بنیان علف های هرز

 • شروع برنامه:03:52:40
 • پایان برنامه: 03:58:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ فصل شکوفایی

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:03:58:15
 • پایان برنامه: 04:05:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماینده تاریک ، نماینده روشن

مدت : 7 دقیقه [موضوع] انتخابات نمايندگان [خلاصه برنامه] انتخاب نمايندگان مجلس و اطلاع در خصوص عملکرد شناخت مردم نسبت به نماينده

 • شروع برنامه:04:05:29
 • پایان برنامه: 04:06:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:06:37
 • پایان برنامه: 04:34:19
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ایران (کرمان)

تهیه کننده : طاهری

 • شروع برنامه:04:34:19
 • پایان برنامه: 04:40:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:40:09
 • پایان برنامه: 05:25:02
 • طول برنامه:44 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 45 دقیقه [مجري] جباري توجه : زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 05:26:00 مي باشد

 • شروع برنامه:05:25:02
 • پایان برنامه: 05:26:00
 • طول برنامه:

تیک تاک اذان صبح

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:26:00
 • پایان برنامه: 05:31:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

مدت : 5 دقیقه [موضوع] اذان [خلاصه برنامه] اذان صبح موذن : محمدپور

 • شروع برنامه:05:31:07
 • پایان برنامه: 05:41:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 10 دقیقه نماز جماعت : به امامت آيت ا... علم الهدي

 • شروع برنامه:05:41:07
 • پایان برنامه: 05:41:17
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:41:17
 • پایان برنامه: 05:46:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

شبستان

تهیه کننده : مهران رستمی کارگردان : مصطفی تقی زاده

 • شروع برنامه:05:46:19
 • پایان برنامه: 05:49:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:49:22
 • پایان برنامه: 05:59:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

مدت : 10 دقیقه [موضوع] دعاي عهد

 • شروع برنامه:05:59:30
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

تصویر و موسیقی ملایم

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:05:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:05:16
 • پایان برنامه: 06:11:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ سمفونی خورشید و باران

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:11:24
 • پایان برنامه: 06:13:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:13:47
 • پایان برنامه: 07:59:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

صبح بخیر ایران

تهیه کننده : داریوش دلیری مجریان : پدرام کریمی - مهدی توتونچی

 • شروع برنامه:07:59:01
 • پایان برنامه: 08:00:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:00:11
 • پایان برنامه: 08:01:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا ( ع )

[موضوع] صلوات خاصه امام رضا ( ع )

 • شروع برنامه:08:01:24
 • پایان برنامه: 08:01:41
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:01:41
 • پایان برنامه: 08:21:45
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان مردم - خراسان شمالی

تهیه کننده : شفیعی

 • شروع برنامه:08:21:45
 • پایان برنامه: 08:24:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:24:16
 • پایان برنامه: 08:44:50
 • طول برنامه:20 دقیقه

ارتش جمهوری اسلامی ایران

تهیه کننده : حمید رضا تندرو

 • شروع برنامه:08:44:50
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار صبحگاهي

[زنده]

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:25:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:09:25:10
 • پایان برنامه: 09:30:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ من ایرانیم

مدت : 5 دقیقه [موضوع] نماهنگ من ايرانيم

 • شروع برنامه:09:30:17
 • پایان برنامه: 09:35:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:09:35:36
 • پایان برنامه: 10:30:06
 • طول برنامه:54 دقیقه

خیابان ایران

تهیه کننده : مجید بهرامی مجری : عبدارضا امیر احمدی

 • شروع برنامه:10:30:06
 • پایان برنامه: 10:31:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:31:44
 • پایان برنامه: 10:36:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

گزارش صحبت های انتخاباتی مردم در راهپیمایی 22 بهمن

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:36:07
 • پایان برنامه: 10:41:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ انتخابات 98

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:41:20
 • پایان برنامه: 10:41:39
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:41:39
 • پایان برنامه: 10:56:39
 • طول برنامه:15 دقیقه

صندلی من

تهیه کننده : مجتبی آذری

 • شروع برنامه:10:56:39
 • پایان برنامه: 10:59:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:59:15
 • پایان برنامه: 11:04:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ فصل شکوفایی

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:04:50
 • پایان برنامه: 11:05:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:05:09
 • پایان برنامه: 11:46:03
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفتاب شرقی

مدت : 41 دقیقه تهیه کننده : سعید عباسی [مجري] قوامي کارشناس : حجت الاسلام والمسلمين محمدي شاهرودي

 • شروع برنامه:11:46:03
 • پایان برنامه: 11:48:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:48:09
 • پایان برنامه: 11:53:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه های انتخابات - حضور

مدت : 6 دقیقه [موضوع] سومين مجلس شوراي اسلامي [خلاصه برنامه] سومين مجلس شوراي اسلامي

 • شروع برنامه:11:53:52
 • پایان برنامه: 12:07:07
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:07:07
 • پایان برنامه: 12:10:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

فرازی از وصیت نامه شهید سلیمانی

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:10:59
 • پایان برنامه: 12:11:49
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:11:49
 • پایان برنامه: 12:17:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کريم

[خلاصه برنامه] سوره ضحي 1 تا 8 قاري عبدالباسط

 • شروع برنامه:12:17:03
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

تیک تاک اذان ظهر

[موضوع] تيک تاک اذان ظهر [خلاصه برنامه] تيک تاک اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه [موضوع] اذان ظهر [خلاصه برنامه] اذان ظهر_مرحوم موذن زاده(تصاوير مساجد تهران )

 • شروع برنامه:12:22:42
 • پایان برنامه: 12:24:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:24:13
 • پایان برنامه: 12:24:32
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:24:32
 • پایان برنامه: 13:43:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده : علی اصغر صدیقی مجریان : هرمز شجاعی مهر -عباس طاهریان - فرشته ایزدي- ساجده سلیمانی - محمد رضا حسینیان - نعیمه خزایی

 • شروع برنامه:13:43:52
 • پایان برنامه: 13:58:14
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:13:58:14
 • پایان برنامه: 13:59:11
 • طول برنامه:

یک آیه

[موضوع] سوره حجرات آيه 10

 • شروع برنامه:13:59:11
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار نيمروزي

[زنده] [موضوع] اخبار

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:49:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:14:49:15
 • پایان برنامه: 14:51:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید - نوبت سی و پنجم

مدت : 2 دقیقه [موضوع] نظارت نمايندگان [خلاصه برنامه] نظارت نمايندگان

 • شروع برنامه:14:51:20
 • پایان برنامه: 14:56:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ ما ایستاده ایم

مدت : 5 دقیقه [موضوع] ايستاده ايم تا آخرين نفس [خلاصه برنامه] کليپ ما ايستاده ايم

 • شروع برنامه:14:56:45
 • پایان برنامه: 15:08:12
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:15:08:12
 • پایان برنامه: 16:13:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

عصر بخیر ایران

تهیه کننده : داریوش دلیری مجری : میلاد شیران

 • شروع برنامه:16:13:51
 • پایان برنامه: 16:17:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:17:50
 • پایان برنامه: 16:23:58
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ سمفونی خورشید و باران

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:23:58
 • پایان برنامه: 16:24:15
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:24:15
 • پایان برنامه: 16:59:15
 • طول برنامه:35 دقیقه

جشنواره کار آفرینی سیما

تهیه کننده داود صالحی مجري کیاداود اسفندیاري و حمید پارسا

 • شروع برنامه:16:59:15
 • پایان برنامه: 17:03:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:03:02
 • پایان برنامه: 17:05:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید - نوبت سی و پنجم

مدت : 2 دقیقه [موضوع] تعارض منافع [خلاصه برنامه] تعارض منافع

 • شروع برنامه:17:05:27
 • پایان برنامه: 17:16:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:16:38
 • پایان برنامه: 17:59:58
 • طول برنامه:43 دقیقه

خیابان ایران

تهیه کننده : مجید بهرامی مجری: مهدی آقا بیگی - عبدارضا امیر احمدی

 • شروع برنامه:17:59:58
 • پایان برنامه: 18:00:48
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:00:48
 • پایان برنامه: 18:04:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کريم

[خلاصه برنامه] سوره آل عمران 96 تا 99 قاري منشاوي

 • شروع برنامه:18:04:57
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک اذان مغرب

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:06:00
 • پایان برنامه: 18:10:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت تهران

[موضوع] اذان [خلاصه برنامه] موذن : مرحوم موذن زاده

 • شروع برنامه:18:10:20
 • پایان برنامه: 18:11:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:11:51
 • پایان برنامه: 18:12:15
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:12:15
 • پایان برنامه: 18:46:14
 • طول برنامه:33 دقیقه

خیابان ایران

تهیه کننده : مجید بهرامی مجری: مهدی آقا بیگی - عبدارضا امیر احمدی

 • شروع برنامه:18:46:14
 • پایان برنامه: 18:58:14
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:58:14
 • پایان برنامه: 18:59:11
 • طول برنامه:

یک آیه

[موضوع] سوره حجرات آيه 10

 • شروع برنامه:18:59:11
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عصرگاهی

[زنده] [موضوع] اخبار

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:25:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:25:40
 • پایان برنامه: 19:40:41
 • طول برنامه:15 دقیقه

صندلی من

مدت : 15 دقیقه [قسمت] 15 [خلاصه برنامه] انتخابات مجلس از نگاه مردم کرمانشاه

 • شروع برنامه:19:40:41
 • پایان برنامه: 19:48:41
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:48:41
 • پایان برنامه: 20:39:28
 • طول برنامه:50 دقیقه

ملک سلیمان

تهیه کننده مهدي سموعی مجري محمد دلاوري

 • شروع برنامه:20:39:28
 • پایان برنامه: 20:39:38
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:20:39:38
 • پایان برنامه: 20:43:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

راه نشان

مدت : 4 دقیقه معرفی شهدای شاخص مجلس شورای اسلامی شهید عباسعلی ناطق نوری

 • شروع برنامه:20:43:43
 • پایان برنامه: 20:58:15
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:20:58:15
 • پایان برنامه: 20:59:12
 • طول برنامه:

یک آیه

[موضوع] سوره حجرات آيه 10

 • شروع برنامه:20:59:12
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:57:58
 • طول برنامه:57 دقیقه

اخبار شبانگاهی

[زنده] [موضوع] اخبار

 • شروع برنامه:21:57:58
 • پایان برنامه: 22:04:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:22:04:34
 • پایان برنامه: 22:07:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ انتخابات 98

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:22:07:14
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 23:20:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

خیابان ایران

تهیه کننده : مجید بهرامی مجری : عبدارضا امیر احمدی

 • شروع برنامه:23:20:58
 • پایان برنامه: 23:34:08
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:23:34:08
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:25 دقیقه

دستپخت

تهیه کننده و کارگردان : سید وحید حسینی