جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:23:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

ثریا

تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی

 • شروع برنامه:01:23:15
 • پایان برنامه: 01:38:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:01:38:00
 • پایان برنامه: 02:55:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی دانش آموز جدید

ژوبر معلم یک دبستان است و با آمدن یک دانش آموز جدید به نام مایز و و مشکلات جدیدی بوجود می آید و ...

 • شروع برنامه:02:56:12
 • پایان برنامه: 03:37:01
 • طول برنامه:40 دقیقه

پشت صحنه مجموعه گسل

کارگردان : علیرضا بذر افشان -تهیه کننده : محسن چگینی - بازیگران : سام درخشانی ، بیژن امکانیان ، فلور نظری ، محمد فیلی و مهتاج نجومی-

 • شروع برنامه:03:38:20
 • پایان برنامه: 04:20:52
 • طول برنامه:42 دقیقه

بزرگان سنگ

درباره ورزش صخره نوردی و گفتگو با ورزشکاران این رشته

 • شروع برنامه:04:20:52
 • پایان برنامه: 04:27:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:04:27:13
 • پایان برنامه: 05:45:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

تسبیح صبا

اذان صبح به افق تهران ساعت 5:27 می باشد

 • شروع برنامه:05:49:01
 • پایان برنامه: 05:59:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:06:01:47
 • پایان برنامه: 06:40:37
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند ایران

تهیه کننده : حسین طاهری

 • شروع برنامه:06:40:37
 • پایان برنامه: 06:50:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:06:50:06
 • پایان برنامه: 07:38:52
 • طول برنامه:48 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده : حسین خانی مجری : علی ضیا موضوع برنامه : فرهنگی هنری اجتماعی

 • شروع برنامه:07:41:18
 • پایان برنامه: 07:57:07
 • طول برنامه:15 دقیقه

سر زمین ما

تهیه کننده : پیر هادی - مجری : ایرج میلانی

 • شروع برنامه:07:57:07
 • پایان برنامه: 08:02:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:08:02:12
 • پایان برنامه: 08:43:49
 • طول برنامه:41 دقیقه

سر زمین ما

تهیه کننده : پیر هادی - مجری : ایرج میلانی

 • شروع برنامه:08:43:49
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار صبحگاهی

بخش اول خبری شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:36:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:09:36:15
 • پایان برنامه: 09:57:57
 • طول برنامه:21 دقیقه

برنامه کودک و نوجوان

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:10:00:17
 • پایان برنامه: 10:41:59
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه گمگشته

یوسف با همه تلاشی که می کند هنوز موفق به پیدا کردن مادرش نمی شود ...

 • شروع برنامه:10:41:59
 • پایان برنامه: 10:50:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:10:50:59
 • پایان برنامه: 12:20:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

خانواده یک

تهیه کننده مصطفی شریفی مجری : کریمی - شجاعی مهر

 • شروع برنامه:12:23:50
 • پایان برنامه: 12:50:39
 • طول برنامه:26 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : یاسر دعاگو

 • شروع برنامه:12:50:39
 • پایان برنامه: 13:10:13
 • طول برنامه:19 دقیقه

قاف تا قبله

اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:57 می باشد تلاوت قرآن کریم : سوره مبارکه مائده اقامه نماز بقه امامت حجت الاسلام و المسلمین ذاکری

 • شروع برنامه:13:10:13
 • پایان برنامه: 13:34:13
 • طول برنامه:24 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : یاسر دعاگو

 • شروع برنامه:13:34:13
 • پایان برنامه: 13:57:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار نیمروزی

بخش دوم خبری شبکه یک سیما - مشروح اخبار

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:46:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:14:46:50
 • پایان برنامه: 15:21:50
 • طول برنامه:35 دقیقه

خانه ملت

تهیه کننده و مجری : ساسانه گلستانه گزارش و گفتگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

 • شروع برنامه:15:21:50
 • پایان برنامه: 15:31:23
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:15:31:23
 • پایان برنامه: 16:17:18
 • طول برنامه:45 دقیقه

پشت صحنه مجموعه گسل

کارگردان : علیرضا بذر افشان -تهیه کننده : محسن چگینی - بازیگران : سام درخشانی ، بیژن امکانیان ، فلور نظری ، محمد فیلی و مهتاج نجومی-

 • شروع برنامه:16:17:18
 • پایان برنامه: 16:26:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:16:26:24
 • پایان برنامه: 16:55:41
 • طول برنامه:29 دقیقه

برنامه کودک و نوجوان

کارتون سگ گله - دهکده پر ماجرا - ماجراهای حاکم و حاتم

 • شروع برنامه:16:59:07
 • پایان برنامه: 18:04:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

تا جمعه

تهیه کننده : هنرور مجری : میلاد شیران

 • شروع برنامه:18:04:48
 • پایان برنامه: 18:12:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:18:12:46
 • پایان برنامه: 18:44:56
 • طول برنامه:32 دقیقه

درسهایی از قرآن

سخنان حجت الاسلام والمسلیمن قرائتی

 • شروع برنامه:18:44:56
 • پایان برنامه: 18:56:56
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:19:43
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار شبانگاهی

بخش سوم خبری شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:19:19:43
 • پایان برنامه: 19:33:26
 • طول برنامه:13 دقیقه

قاف تا قبله

اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:21 می باشد اقامه نماز به امامت حجت الاسلام و المسلمین علی اکبری

 • شروع برنامه:19:33:26
 • پایان برنامه: 19:52:41
 • طول برنامه:19 دقیقه

تامین برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:19:53:36
 • پایان برنامه: 20:46:49
 • طول برنامه:53 دقیقه

دستپخت

مسابقه آشپزی تهیه کننده : وحید حسینی

 • شروع برنامه:20:46:49
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:05
 • طول برنامه:1 ساعت

اخبار شبانگاهی

مشروح اخبار - بخش پایانی اخبار شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:22:00:05
 • پایان برنامه: 22:06:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

آگهی بازرگانی - تیزرهای شبکه

 • شروع برنامه:22:06:27
 • پایان برنامه: 22:33:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

سینما یک - معرفی فیلم

معرفی فیلم سینمایی مرگ جویان

 • شروع برنامه:22:33:20
 • پایان برنامه: 22:44:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:22:44:15
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سینما یک - سینمایی مرگ جویان

چند دانشجوی پزشکی تصمیم می گیرند تا لحظاتی از مرگ را تجربه کنندو ...