جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:19:02
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه این شب ها

تهیه کننده : یونس قاسمی مجری : مجید یراق بافان

 • شروع برنامه:00:19:02
 • پایان برنامه: 00:19:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:19:21
 • پایان برنامه: 00:49:31
 • طول برنامه:30 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده و مجری : علي ضيا

 • شروع برنامه:00:49:31
 • پایان برنامه: 00:55:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:00:55:20
 • پایان برنامه: 01:47:15
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه پناه آخر

بازیگران : بیژن امکانیان ، عباس غزالی ، امین زندگانی ، حدیث میر امینی و کاوه خداشناس تهیه کننده : داود شاه بابایی کارگردان : داریوش یاری

 • شروع برنامه:01:47:15
 • پایان برنامه: 01:47:23
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:47:23
 • پایان برنامه: 01:49:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:01:49:39
 • پایان برنامه: 01:51:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:01:51:33
 • پایان برنامه: 02:26:54
 • طول برنامه:35 دقیقه

جستجوگران پارسه

تهیه کننده : عبدالحمید ارجمند کارگردان : فرشاد اکتسابی

 • شروع برنامه:02:26:54
 • پایان برنامه: 02:27:11
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:02:27:11
 • پایان برنامه: 02:58:16
 • طول برنامه:31 دقیقه

در آینه سنگ

کارگردان : سعید ابراهیم زاده تهیه کننده : مجید جلیل زاده

 • شروع برنامه:02:58:16
 • پایان برنامه: 02:58:33
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:02:58:33
 • پایان برنامه: 03:32:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

میراث جاودان

کارگردان : عباس صالح مدرسه ای

 • شروع برنامه:03:32:39
 • پایان برنامه: 03:32:56
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:03:32:56
 • پایان برنامه: 04:02:47
 • طول برنامه:29 دقیقه

در امتداد فلق

تهیه کننده : مهران رستمی کارگردان : مصطفی تقی زاده

 • شروع برنامه:04:02:47
 • پایان برنامه: 04:03:11
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:03:11
 • پایان برنامه: 04:04:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنچه باید بدانیم

مدت : 2 دقیقه [موضوع] موشن گرافيک بيان احکام شرعي [خلاصه برنامه] احکام اسراف

 • شروع برنامه:04:04:42
 • پایان برنامه: 04:06:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:04:06:37
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

تسبیح صبا

[مجري] مهدي آقا بيگي

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 04:57:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : مرحوم موذن زاده

 • شروع برنامه:04:57:41
 • پایان برنامه: 05:15:41
 • طول برنامه:18 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 18 دقیقه [موضوع] معارفي [خلاصه برنامه] رازونياز در سحرگاهان

 • شروع برنامه:05:15:41
 • پایان برنامه: 05:15:59
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:15:59
 • پایان برنامه: 05:33:41
 • طول برنامه:17 دقیقه

طرقه

کارگردان : کسری کریمی

 • شروع برنامه:05:33:41
 • پایان برنامه: 05:33:59
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:33:59
 • پایان برنامه: 05:48:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند تلاش ایرانی

تهیه کننده : علی مروی

 • شروع برنامه:05:48:20
 • پایان برنامه: 05:49:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:49:09
 • پایان برنامه: 05:59:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:05:59:16
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

[موضوع] سرود جمهوري اسلامي

 • شروع برنامه:06:01:06
 • پایان برنامه: 06:03:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:06:03:23
 • پایان برنامه: 07:59:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 56 دقیقه

صبح بخیر ایران

تهیه کننده : علي هنرور مجریان :امير حسين بابازاده- محمد علي واحدي -محیا اسناوندی - بابك حسن زاده - رحمان نظام اسلامي - عبدالرضا امير احمدي

 • شروع برنامه:07:59:47
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا ( ع )

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:08:01:46
 • پایان برنامه: 08:05:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:05:33
 • پایان برنامه: 08:09:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

از کجا شروع کنم

تهیثه کننده : خوش نیت

 • شروع برنامه:08:09:43
 • پایان برنامه: 08:13:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:13:23
 • پایان برنامه: 08:41:02
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی مذهبی

تهیه کننده : حجتی

 • شروع برنامه:08:41:02
 • پایان برنامه: 08:42:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:42:54
 • پایان برنامه: 08:48:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

یادداشت

مدت : 5 دقیقه [خلاصه برنامه] تعارض منافع چيست و چطور موجب افزايش فساد مي شود

 • شروع برنامه:08:48:09
 • پایان برنامه: 08:56:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:08:56:59
 • پایان برنامه: 08:59:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 3 دقیقه

 • شروع برنامه:08:59:24
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار صبحگاهی

مدت : 25 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:28:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:09:28:18
 • پایان برنامه: 10:22:14
 • طول برنامه:53 دقیقه

مجموعه پناه آخر

بازیگران : بیژن امکانیان ، عباس غزالی ، امین زندگانی ، حدیث میر امینی و کاوه خداشناس تهیه کننده : داود شاه بابایی کارگردان : داریوش یاری

 • شروع برنامه:10:22:14
 • پایان برنامه: 10:24:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:24:19
 • پایان برنامه: 10:25:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 2 دقیقه [خلاصه برنامه] بدون نفت هم ميشه زندگي کرد

 • شروع برنامه:10:25:26
 • پایان برنامه: 10:25:44
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:25:44
 • پایان برنامه: 10:56:38
 • طول برنامه:30 دقیقه

قصه آب - میقان

تهیه کننده : رضا خوشدل راد

 • شروع برنامه:10:56:38
 • پایان برنامه: 10:56:46
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:10:56:46
 • پایان برنامه: 11:01:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

از کجا شروع کنم

تهیه کننده : خوش نیت

 • شروع برنامه:11:01:49
 • پایان برنامه: 11:02:07
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:02:07
 • پایان برنامه: 11:42:07
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : هادی صلح جو – علیرضا قوامی

 • شروع برنامه:11:42:07
 • پایان برنامه: 11:43:02
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:43:02
 • پایان برنامه: 11:48:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

مدت : 6 دقیقه

 • شروع برنامه:11:48:38
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:

تیک تاک اذان

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:53:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه

 • شروع برنامه:11:53:41
 • پایان برنامه: 12:00:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

مدت : 7 دقیقه

 • شروع برنامه:12:00:27
 • پایان برنامه: 12:01:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

مدت : 2 دقیقه [خلاصه برنامه] دعاي سلامتي امام زمان عليه السلام

 • شروع برنامه:12:01:57
 • پایان برنامه: 12:04:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:04:17
 • پایان برنامه: 12:05:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنچه باید بدانیم

مدت : 2 دقیقه [موضوع] موشن گرافيک بيان احکام شرعي [خلاصه برنامه] احکام اسراف

 • شروع برنامه:12:05:46
 • پایان برنامه: 12:17:13
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:12:17:13
 • پایان برنامه: 13:43:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده : احسان نيلي مجری : هرمز شجاعي مهر -عباس طاهريان -فرشته ايزدي

 • شروع برنامه:13:43:15
 • پایان برنامه: 13:55:54
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:13:55:54
 • پایان برنامه: 13:57:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:13:57:48
 • پایان برنامه: 13:58:12
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:13:58:12
 • پایان برنامه: 13:59:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

مدت : 1 دقیقه

 • شروع برنامه:13:59:15
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار نیمروزی

مدت : 45 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:45:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:14:45:13
 • پایان برنامه: 14:47:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:14:47:30
 • پایان برنامه: 14:54:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:14:54:54
 • پایان برنامه: 15:48:51
 • طول برنامه:53 دقیقه

مجموعه پناه آخر

بازیگران : بیژن امکانیان ، عباس غزالی ، امین زندگانی ، حدیث میر امینی و کاوه خداشناس تهیه کننده : داود شاه بابایی کارگردان : داریوش یاری

 • شروع برنامه:15:48:51
 • پایان برنامه: 15:54:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:15:54:02
 • پایان برنامه: 16:01:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

مجله دامپزشکی

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:01:02
 • پایان برنامه: 16:01:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:01:20
 • پایان برنامه: 16:35:20
 • طول برنامه:34 دقیقه

جشنواره کار آفرینی سیما

تهیه کننده : علی ملکی مجری : حمید پارسا ، کیا داود اسفندیاری

 • شروع برنامه:16:35:20
 • پایان برنامه: 16:37:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:37:36
 • پایان برنامه: 16:40:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

جشنواره کار آفرینی

مدت : 3 دقیقه [موضوع] جشنواره کار آفريني [خلاصه برنامه] جشنواره کار آفريني دانش آموزي

 • شروع برنامه:16:40:04
 • پایان برنامه: 16:50:32
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:16:50:32
 • پایان برنامه: 17:18:50
 • طول برنامه:28 دقیقه

کلاس یک

تهیه کننده : محمد رضا ضرغامی مجری : هومن ستوده جو

 • شروع برنامه:17:18:50
 • پایان برنامه: 17:18:58
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:18:58
 • پایان برنامه: 17:30:58
 • طول برنامه:12 دقیقه

مشارکتی هلال احمر

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:30:58
 • پایان برنامه: 17:33:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:33:32
 • پایان برنامه: 17:38:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

مدت : 5 دقیقه

 • شروع برنامه:17:38:32
 • پایان برنامه: 17:39:00
 • طول برنامه:

تیک تاک اذان مغرب

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:39:00
 • پایان برنامه: 17:43:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه

 • شروع برنامه:17:43:33
 • پایان برنامه: 17:45:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:17:45:03
 • پایان برنامه: 17:45:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:17:45:21
 • پایان برنامه: 18:48:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

فرمول یک

تهیه کننده و مجری : علی ضیا

 • شروع برنامه:18:48:30
 • پایان برنامه: 18:55:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:55:50
 • پایان برنامه: 18:57:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 2 دقیقه

 • شروع برنامه:18:57:44
 • پایان برنامه: 18:58:08
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:18:58:08
 • پایان برنامه: 18:59:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

مدت : 1 دقیقه

 • شروع برنامه:18:59:11
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عصرگاهی

مدت : 20 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:28:47
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:28:47
 • پایان برنامه: 19:47:42
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند مینی بوس

کارگردان : ابوذر حیدری تهیه کننده : کامران مجیدی

 • شروع برنامه:19:47:42
 • پایان برنامه: 19:48:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:48:31
 • پایان برنامه: 19:50:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 3 دقیقه

 • شروع برنامه:19:50:56
 • پایان برنامه: 19:56:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:19:56:45
 • پایان برنامه: 20:46:45
 • طول برنامه:50 دقیقه

پایش

تهیه کننده : الهام پیرهادی مجری : سعید توکلی

 • شروع برنامه:20:46:45
 • پایان برنامه: 20:56:33
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:20:56:33
 • پایان برنامه: 20:57:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

مدت : 1 دقیقه

 • شروع برنامه:20:57:40
 • پایان برنامه: 20:58:04
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:20:58:04
 • پایان برنامه: 20:59:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

مدت : 1 دقیقه

 • شروع برنامه:20:59:07
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:57:32
 • طول برنامه:57 دقیقه

اخبار شبانگاهی

مدت : 58 دقیقه [زنده]

 • شروع برنامه:21:57:32
 • پایان برنامه: 22:02:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:22:02:18
 • پایان برنامه: 22:07:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

یاریگران

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:22:07:18
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 23:11:03
 • طول برنامه:56 دقیقه

مجموعه پناه آخر

بازیگران : بیژن امکانیان ، عباس غزالی ، امین زندگانی ، حدیث میر امینی و کاوه خداشناس تهیه کننده : داود شاه بابایی کارگردان : داریوش یاری

 • شروع برنامه:23:11:03
 • پایان برنامه: 23:22:09
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه يک شبکه هر ايراني ، سايت ، www.tv1.ir ، پيامک 300001

 • شروع برنامه:23:22:09
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

این شب ها

تهیه کننده : یونس قاسمی مجری : مجید یراق بافان