جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:41:22
 • طول برنامه:41 دقیقه

ادامه پایش

مجری : کیا داود اسفندیاری تهیه کننده : مسعود با نصیری

 • شروع برنامه:00:42:01
 • پایان برنامه: 00:56:02
 • طول برنامه:14 دقیقه

خلوت دل

مدت : 14 دقیقه موسیقی سنتی با صدای مختاباد و گویندگی بی نیاز

 • شروع برنامه:00:58:12
 • پایان برنامه: 01:40:10
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه پرستاران

مدت : 42 دقیقه یک اتوبوس با تعدادی مسافر تصادف می کند شرایط مسافران مساعد نیست و پزشکان اورژانس ...

 • شروع برنامه:01:44:27
 • پایان برنامه: 02:35:22
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند آب و جان

تهیه کننده و کارگردان : عبدالخالق طاهری

 • شروع برنامه:02:36:58
 • پایان برنامه: 03:20:57
 • طول برنامه:43 دقیقه

مجموعه ایراندخت

تهیه کننده : مصطفی شریفی کارگردان : محمد رضا ورزی بازیگران : سام قریبیان – سعید نیکپور – اندیشه فولادوند – حسین پاکدل – شایسته ایرانی

 • شروع برنامه:03:22:30
 • پایان برنامه: 03:57:40
 • طول برنامه:35 دقیقه

علم ورزش

مدت : 35 دقیقه بررسی علمی بدن انسان در ورزشهای مختلف

 • شروع برنامه:03:57:40
 • پایان برنامه: 04:06:04
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:04:06:04
 • پایان برنامه: 05:09:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 63 دقیقه اذان صبح به افق تهران ساعت 4:48 می باشد نماز جماعت : آیت الله شاهرودی

 • شروع برنامه:05:09:10
 • پایان برنامه: 05:19:28
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:05:19:28
 • پایان برنامه: 05:47:12
 • طول برنامه:27 دقیقه

نما

مدت : 28 دقیقه تصاویر مهیج و دیدنی ورزشی و سرگرمی

 • شروع برنامه:05:49:26
 • پایان برنامه: 05:59:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

مدت : 10 دقیقه

 • شروع برنامه:06:03:08
 • پایان برنامه: 06:24:36
 • طول برنامه:21 دقیقه

کودک و نوجوان

مدت : 21 دقیقه کارتون شهر عسلی - مدادهای رنگی

 • شروع برنامه:06:24:36
 • پایان برنامه: 06:30:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:30:29
 • پایان برنامه: 08:24:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 54 دقیقه

صبح بخیر ایران

تهیه کننده : علی هنرور مجریان : عباس طاهریان - امیر حسین بابازاده - محمد علی واحدی - مبینا نصیری - محیا اسناوندی - بابک حسن زاده - رحمان نظام اسلامی

 • شروع برنامه:08:25:38
 • پایان برنامه: 08:58:19
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند ایران - لرستان

تهیه کننده: حسین طاهری

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:27:03
 • طول برنامه:27 دقیقه

اخبار صبحگاهی

مدت : 25 دقیقه

 • شروع برنامه:09:27:03
 • پایان برنامه: 09:35:53
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:35:53
 • پایان برنامه: 10:14:11
 • طول برنامه:38 دقیقه

مجموعه پرستاران

مدت : 36 دقیقه تصادف راننده ی که با مصرف مشروبات الکلی با زن و ...

 • شروع برنامه:10:14:11
 • پایان برنامه: 10:28:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:28:40
 • پایان برنامه: 12:06:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

سیمای خانواده

تهیه کننده : احسان نیلی مجریان : هرمز شجاعی مهر - زهرا شوقی-محمد امين نبي الهي - - فرشته ايزدي

 • شروع برنامه:12:06:32
 • پایان برنامه: 12:13:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:13:33
 • پایان برنامه: 13:17:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی مجری : هادي صلح جو - عليرضا قوامی

 • شروع برنامه:13:19:27
 • پایان برنامه: 13:52:04
 • طول برنامه:32 دقیقه

نسخه

تهیه کننده : سيد مجيد حسيني زاد مجری : ساجده سليماني - بابك حسن زاده

 • شروع برنامه:13:52:04
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:51:33
 • طول برنامه:51 دقیقه

اخبار نیمروزی

مدت : 35 دقیقه

 • شروع برنامه:14:51:33
 • پایان برنامه: 15:00:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:00:34
 • پایان برنامه: 15:21:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

قانون و قضا

مدت : 20 دقیقه موضوع برنامه : تامین خواسته - قسمت سوم

 • شروع برنامه:15:21:01
 • پایان برنامه: 15:29:43
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:29:43
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه ایراندخت

تهیه کننده : مصطفی شریفی کارگردان : محمد رضا ورزی بازیگران : سام قریبیان – سعید نیکپور – اندیشه فولادوند – حسین پاکدل – شایسته ایرانی

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:32:46
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:32:46
 • پایان برنامه: 17:10:42
 • طول برنامه:37 دقیقه

طنزپردازان

مدت : 38 دقیقه معرفی و نمایش بخشهایی از فیلم های کمدی جری لوئیس

 • شروع برنامه:17:10:42
 • پایان برنامه: 17:17:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:17:02
 • پایان برنامه: 18:09:22
 • طول برنامه:52 دقیقه

شکرستان

مدت : 52 دقیقه اقدام سلطان شکرستان برای استعمال دخانیات و لو رفتن موضوع و ...

 • شروع برنامه:18:09:22
 • پایان برنامه: 18:22:35
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:18:22:35
 • پایان برنامه: 18:45:18
 • طول برنامه:22 دقیقه

جهنم در بیابان یکم

مدت : 26 دقیقه پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:18:45:18
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عصرگاهی

مدت : 20 دقیقه

 • شروع برنامه:19:23:35
 • پایان برنامه: 19:38:35
 • طول برنامه:15 دقیقه

نگاهی دیگر

مدت : 15 دقیقه بخش مشارکت - دانشگاه علوم پزشکی

 • شروع برنامه:19:38:35
 • پایان برنامه: 19:44:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:44:24
 • پایان برنامه: 19:54:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

فانوس دریایی - بنادر

تهیه کننده : مهدوی

 • شروع برنامه:19:57:51
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قاف تا قبله

مدت : 15 دقیقه اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:05 می باشد تلاوت قرآن کریم - سوره مبارکه مائده

 • شروع برنامه:20:17:30
 • پایان برنامه: 20:44:10
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند دوما

مدت : 27 دقیقه گزارش ارسالی خبرنگار صدا و سیما آقای مرآتی از سوریه شهر دوما

 • شروع برنامه:20:44:10
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:59:28
 • طول برنامه:59 دقیقه

اخبار شبانگاهی

مدت : 60 دقیقه

 • شروع برنامه:21:59:28
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 23:08:27
 • طول برنامه:53 دقیقه

مجموعه ایراندخت

تهیه کننده : مصطفی شریفی کارگردان : محمد رضا ورزی بازیگران : سام قریبیان – سعید نیکپور – اندیشه فولادوند – حسین پاکدل – شایسته ایرانی

 • شروع برنامه:23:08:27
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:39 دقیقه

ثریا

مدت : 80 دقیقه