جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:04:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

میدان بهارستان

[کارگردان] حميد غفارزاده [تهيه کننده] مرتضي يعقوبي [مجري] محمد سلوکي [ميهمان] سردار عليرضا افشار ر

 • شروع برنامه:00:08:25
 • پایان برنامه: 00:21:52
 • طول برنامه:13 دقیقه

گام دوم

[کارگردان] حميد غفارزاده [تهيه کننده] مرتضي يعقوبي [ميهمان] دکتر حجت الاسلام نجف لکزايي رئيس دانشگ

 • شروع برنامه:00:53:33
 • پایان برنامه: 02:20:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی سفرت بسلامت

[ کارگردان] Jon Turteltaub [ خلاصه ] چهار جامائيان براي اولين بار تيم تشکيل دادند تا در بازي هاي ا

 • شروع برنامه:02:43:04
 • پایان برنامه: 03:36:10
 • طول برنامه:53 دقیقه

خلاصه سریال از سرنوشت

[کارگردان]عليرضا بذرافشان-محمد رضاخردمندان [تهيه کننده]اکبر تحويليان [بازيگر]پوريا پور سرخ -مجيد و

 • شروع برنامه:03:42:11
 • پایان برنامه: 03:47:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

مستندپرگار

موضوع: موقعيت جغرافيايي ومکان هاي ديدني مدر سه چهار باغ در اصفهان را به تصوير مي کشد

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 05:56:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 56 دقیقه

دو رکعت

[قالب] ترکيبي [تهيه کننده] پخش شبکه دو [موضوع] خانواده و دين [پيامک برنامه] 30000224 ، ارتباط با

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

[قالب] نماهنگ [ موضوع] سرود جمهوري اسلامي ايران

 • شروع برنامه:06:01:21
 • پایان برنامه: 06:35:51
 • طول برنامه:34 دقیقه

سخنراني

[موضوع] زمينه سازي ظهور [تهيه کننده] سعيد پور فرج [ميهمان] سخنران حجت الاسلام عالي [خلاصه] زمينه س

 • شروع برنامه:07:02:58
 • پایان برنامه: 07:28:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

پله سي و هفت

[کارگردان] امير حسين در بهاني [تهيه کننده] محمد رضا صباحي [مجري] مهدي معين -آرش عالي داعي [ميهمان]

 • شروع برنامه:07:39:04
 • پایان برنامه: 12:04:28
 • طول برنامه:4 ساعت و 25 دقیقه

فرداي بهتر-ويژه انتخابات

[زنده] [ تهيه کننده ] احسان ارغواني [ مجري ] محسن آزادي [ موضوع ] ويژه برنامه يازدهمين انتخابات مجل

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

[ مؤذن ] استاد مؤذن زاده اردبيلي

 • شروع برنامه:12:34:44
 • پایان برنامه: 13:04:44
 • طول برنامه:30 دقیقه

فردای بهتر-ویژه انتخابات

[زنده] [ تهيه کننده ] احسان ارغواني [ مجري ] محسن آزادي [ موضوع ] ويژه برنامه يازدهمين انتخابات مجل

 • شروع برنامه:13:04:44
 • پایان برنامه: 13:49:44
 • طول برنامه:45 دقیقه

خلاصه سریال از سرنوشت

[کارگردان]عليرضا بذرافشان-محمد رضاخردمندان [تهيه کننده]اکبر تحويليان [بازيگر]پوريا پور سرخ -مجيد و

 • شروع برنامه:13:49:44
 • پایان برنامه: 15:51:18
 • طول برنامه:2 ساعت و 1 دقیقه

فردای بهتر -ویژه انتخابات

[زنده] [ تهيه کننده ] احسان ارغواني [ مجري ] محسن آزادي [ موضوع ] ويژه برنامه يازدهمين انتخابات مجلس شواری اسلامی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:58:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 58 دقیقه

فرداي بهتر- ويژه انتخابات

[زنده] [ تهيه کننده ] احسان ارغواني [ مجري ] محسن آزادي [ موضوع ] ويژه برنامه يازدهمين انتخابات مجل

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:14:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[ مؤذن] استاد آقاتي

 • شروع برنامه:18:35:05
 • پایان برنامه: 20:17:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

فرداي بهتر- ويژه انتخابات

[زنده] [ تهيه کننده ] احسان ارغواني [ مجري ] محسن آزادي [ موضوع ] ويژه برنامه يازدهمين انتخابات مجل

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:55:52
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:55:52
 • پایان برنامه: 20:59:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:59:20
 • پایان برنامه: 21:01:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ پنجره اميد

[ موضوع ] موسيقي و تصوير شرکت پرشور مردم در انتخابات

 • شروع برنامه:21:01:32
 • پایان برنامه: 21:02:08
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:02:08
 • پایان برنامه: 22:26:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

فرداي بهتر - ويژه انتخابات

[زنده] [ تهيه کننده ] احسان ارغواني [ مجري ] محسن آزادي [ موضوع ] ويژه برنامه يازدهمين انتخابات مجل

 • شروع برنامه:22:26:22
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ هم قسم

[ شاعر ] قاسم صرافان [ موسيقي ] پويان اعتصامي [ کاري از ] ميلاد هاروني

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار سراسري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گام دوم

[کارگردان] حميد رضا غفارزاده [تهيه کننده] مرتضي يعقوبي [ميهمان] محمد حسين هاشميان [خلاصه] گفتگوي

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:09:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:09:25
 • پایان برنامه: 23:12:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ايران

[ خواننده ] محسن کشاورز [ موضوع ] دعوت به انتخابات

 • شروع برنامه:23:12:21
 • پایان برنامه: 23:12:34
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:12:34
 • پایان برنامه: 23:22:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

نما دو

[تهيه کننده] هادي خدادي [ميهمان] سردار اشتري رئيس پليس کشور [خلاصه] گزارشي از همايش سالروز تشکيل ک

 • شروع برنامه:23:22:34
 • پایان برنامه: 23:30:58
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:30:58
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی ارباب الوار

[خلاصه] داستان جواني بنام دنيل دانشجوي پزشکي که به محض فوت غير منتظره ي پدرش دانشکده ي پزشکي را ر