جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:31:21
 • طول برنامه:31 دقیقه

کوی محبت

[زنده] [ تهيه کننده و مجري ] مصطفي موسوي [ موضوع ] ارتباط با عتبات عاليات در مناسبت هاي مذهبي با حض

 • شروع برنامه:00:31:21
 • پایان برنامه: 00:37:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:37:11
 • پایان برنامه: 00:38:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:38:28
 • پایان برنامه: 00:40:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

همگام با جابر

[ موضوع ] استفاده از فرصت زيارت و آشنايي با ائمه اطهار ( عليه السلام )

 • شروع برنامه:00:40:06
 • پایان برنامه: 00:46:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

حسين شهادت مي دهد

[ تهيه کننده ] سازمان بسيج صدا و سيما [ موضوع ] پيرامون حماسه عاشورا و رشادت سيد الشهدا امام حسين

 • شروع برنامه:00:46:14
 • پایان برنامه: 00:46:37
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:46:37
 • پایان برنامه: 00:47:29
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:47:29
 • پایان برنامه: 00:47:42
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:47:42
 • پایان برنامه: 01:52:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

زنده باد زندگي

[تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [موضوع] کارآفريني [خلاصه]به گفتگو با مهمانان درمورد کار آفريني

 • شروع برنامه:01:52:30
 • پایان برنامه: 01:53:22
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:01:53:22
 • پایان برنامه: 01:54:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] معجزه شفافيت

 • شروع برنامه:01:54:31
 • پایان برنامه: 01:55:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:01:55:50
 • پایان برنامه: 02:00:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:00:48
 • پایان برنامه: 02:45:33
 • طول برنامه:44 دقیقه

سريال نوار زرد

[ قسمت ] 10 [ کارگردان ] پوريا آذربايجاني [ بازيگران ] امير آقايي - بهاره کيان افشار - سيروس گرجس

 • شروع برنامه:02:45:33
 • پایان برنامه: 02:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:47:00
 • پایان برنامه: 02:47:49
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:47:49
 • پایان برنامه: 02:49:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد در توليد عسل

 • شروع برنامه:02:49:47
 • پایان برنامه: 02:51:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:51:18
 • پایان برنامه: 02:52:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:52:45
 • پایان برنامه: 02:52:58
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:52:58
 • پایان برنامه: 03:40:52
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند جنگلهاي پر باران

[ موضوع ] مستندي در مورد حيوانات در جنگل هاي استوايي ( ميمون و خفاش )

 • شروع برنامه:03:40:52
 • پایان برنامه: 03:42:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:42:21
 • پایان برنامه: 03:42:56
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:42:56
 • پایان برنامه: 03:44:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد سواحل دريا

 • شروع برنامه:03:44:47
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

دورکعت

[زنده] [قالب] ترکيبي [تهيه کننده] پخش شبکه دو [مجري] سيد عليرضا مرتضوي [موضوع] خانواده و دين [پ

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 04:52:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

[مؤذن] استاد مؤذن زاده

 • شروع برنامه:04:52:10
 • پایان برنامه: 04:52:47
 • طول برنامه:

ذکر روز چهار شنبه

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:04:52:47
 • پایان برنامه: 04:58:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت صبح

[ اقامه نماز به امامت ] حجت الاسلام والمسلمين رييسي

 • شروع برنامه:04:58:34
 • پایان برنامه: 05:45:08
 • طول برنامه:46 دقیقه

دورکعت

[زنده] [قالب] ترکيبي [تهيه کننده] پخش شبکه دو [مجري] سيد عليرضا مرتضوي [موضوع] خانواده و دين [پ

 • شروع برنامه:05:45:08
 • پایان برنامه: 05:45:31
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:05:45:31
 • پایان برنامه: 05:45:44
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:05:45:44
 • پایان برنامه: 05:56:58
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند دانستني ها

مستندي از ساخت چوب هاي چوگان و فرآورده هاي منجمد انواع ماهي، است.

 • شروع برنامه:05:56:58
 • پایان برنامه: 05:58:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:05:58:27
 • پایان برنامه: 05:59:16
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:05:59:16
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

موسيقي وتصويرطبيعت

[موضوع] موسيقي همراه با تصوير طبيعت

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

[قالب] نماهنگ [ موضوع] سرود جمهوري اسلامي ايران

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:01:21
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:01:21
 • پایان برنامه: 06:35:08
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنراني

[ سخنران ] حجت الاسلام حيدري کاشاني [ موضوع ] خانواده ، جامعه و تربيت مهدوي

 • شروع برنامه:06:35:08
 • پایان برنامه: 06:35:50
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

سه روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:06:35:50
 • پایان برنامه: 06:36:32
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:36:32
 • پایان برنامه: 07:21:32
 • طول برنامه:45 دقیقه

چلچله

[زنده] [ تهيه کننده] رحيم صادق پور [ مجري] سيد محمود رضا قديريان [ موضوع] صبح و نشاط صبحگاهي به ه

 • شروع برنامه:07:21:32
 • پایان برنامه: 07:22:14
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:22:14
 • پایان برنامه: 07:23:06
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:23:06
 • پایان برنامه: 07:24:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] معجزه شفافيت

 • شروع برنامه:07:24:15
 • پایان برنامه: 07:30:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:30:04
 • پایان برنامه: 07:30:27
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:30:27
 • پایان برنامه: 07:54:32
 • طول برنامه:24 دقیقه

خيمه عشق

[ موضوع ] موسيقي و تصاوير پياده روي عظيم اربعين به سوي کربلاي معلي

 • شروع برنامه:07:54:32
 • پایان برنامه: 07:55:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:55:49
 • پایان برنامه: 07:57:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

همگام با جابر

[ موضوع ] استفاده از فرصت زيارت و آشنايي با ائمه اطهار ( عليه السلام )

 • شروع برنامه:07:57:39
 • پایان برنامه: 08:03:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حسين شهادت مي دهد

[ تهيه کننده ] سازمان بسيج صدا و سيما [ موضوع ] پيرامون حماسه عاشورا و رشادت سيد الشهدا امام حسين

 • شروع برنامه:08:03:00
 • پایان برنامه: 08:03:42
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

سه روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:08:03:42
 • پایان برنامه: 08:08:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:08:49
 • پایان برنامه: 08:09:02
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:09:02
 • پایان برنامه: 08:18:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

نما دو

[ تهيه کننده ] هادي خدادي [ موضوع ] گزارشي از برگزاري همايش شب شعر عاشورايي خط خون

 • شروع برنامه:08:18:30
 • پایان برنامه: 08:18:53
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:18:53
 • پایان برنامه: 08:47:09
 • طول برنامه:28 دقیقه

حبيب محراب

[ موضوع ] سالگرد شهادت چهارمين شهيد محراب ( حجت الاسلام اشرفي اصفهاني ) و مصاحبه با فرزندشان

 • شروع برنامه:08:47:09
 • پایان برنامه: 08:49:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافيک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:49:11
 • پایان برنامه: 08:49:53
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

سه روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:08:49:53
 • پایان برنامه: 08:59:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

مدافع حرم

[ تهيه کننده ] بنياد حفظ و نشر آثار و ارزش هاي دفاع مقدس [ موضوع ] زندگينامه شهيد مدافع حرم حجت ا

 • شروع برنامه:08:59:27
 • پایان برنامه: 09:00:26
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:00:26
 • پایان برنامه: 09:00:49
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:00:49
 • پایان برنامه: 09:02:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد در توليد عسل

 • شروع برنامه:09:02:47
 • پایان برنامه: 09:10:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:10:44
 • پایان برنامه: 09:12:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيتراژ سيماي کودک

شروع برنامه کودک

 • شروع برنامه:09:12:07
 • پایان برنامه: 09:14:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

ماجراهاي کاتي

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ خلاصه ] کاتي مشغول گوش دادن خبر است و اين کار خوبي ا

 • شروع برنامه:09:14:27
 • پایان برنامه: 09:24:14
 • طول برنامه:9 دقیقه

قصه هاي ريرا

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ تهيه کننده و کارگردان ] بابک نظري [ خلاصه ] ريرا با د

 • شروع برنامه:09:24:14
 • پایان برنامه: 09:33:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

پيپ و دنياي بزرگ

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ خلاصه ] سنجاب که غذايش را داخل لانه اش گذاشته بود حال

 • شروع برنامه:09:33:55
 • پایان برنامه: 09:44:48
 • طول برنامه:10 دقیقه

تينگا تينگا

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ خلاصه ] فيل ها در ابتدا خرطوم نداشتند . و هيچ بويي را

 • شروع برنامه:09:44:48
 • پایان برنامه: 09:53:46
 • طول برنامه:8 دقیقه

جيب جيب

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ تهيه کننده ] آزيتا رضايي [ خلاصه ] بعضي از دو قلو ها

 • شروع برنامه:09:53:46
 • پایان برنامه: 09:54:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

پياده روي اربعين

[ موضوع ] فراخوان تصاوير پياده روي عظيم به سوي کربلاي معلي در ايام اربعين حسيني

 • شروع برنامه:09:54:50
 • پایان برنامه: 09:56:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:56:07
 • پایان برنامه: 09:57:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد سواحل دريا

 • شروع برنامه:09:57:58
 • پایان برنامه: 09:58:50
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:58:50
 • پایان برنامه: 10:09:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:10:09:20
 • پایان برنامه: 10:09:33
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:10:09:33
 • پایان برنامه: 11:14:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

زنده باد زندگي

[زنده] [تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [موضوع] کارآفريني [خلاصه]به گفتگو با مهمانان درمورد کار

 • شروع برنامه:11:14:33
 • پایان برنامه: 11:22:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:22:37
 • پایان برنامه: 11:23:19
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

سه روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:11:23:19
 • پایان برنامه: 11:44:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرده عشاق

[ تهيه کننده ] محسن سال افزون [ مجري ] خانم فاطمه محمدي [ مهمان برنامه] مرتضي نمکي ( مديحه سرا و ت

 • شروع برنامه:11:44:00
 • پایان برنامه: 11:44:23
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:44:23
 • پایان برنامه: 11:44:41
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:44:41
 • پایان برنامه: 11:49:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کريم

تلاوت قرآن سوره بقره آيات دويست وشانزده تادويست وهجده قاري استاد رضائيان

 • شروع برنامه:11:49:33
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:

تيک تاک

تصاوير همراه با تيک تاک

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:54:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

[مؤذن] استاد فاطمي

 • شروع برنامه:11:54:44
 • پایان برنامه: 12:01:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

[ اقامه نماز به امامت ] حجت الاسلام و المسلمين ذاکري

 • شروع برنامه:12:01:26
 • پایان برنامه: 12:01:39
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:01:39
 • پایان برنامه: 12:11:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

کوي محبت

[زنده] [ تهيه کننده و مجري ] مصطفي موسوي [ موضوع ] ارتباط با عتبات عاليات در مناسبت هاي مذهبي با حض

 • شروع برنامه:12:11:39
 • پایان برنامه: 12:12:21
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

سه روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:12:12:21
 • پایان برنامه: 12:22:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:22:45
 • پایان برنامه: 13:07:30
 • طول برنامه:44 دقیقه

سريال نوار زرد

[ قسمت ] 10 [ کارگردان ] پوريا آذربايجاني [ بازيگران ] امير آقايي - بهاره کيان افشار - سيروس گرجس

 • شروع برنامه:13:07:30
 • پایان برنامه: 13:13:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:13:17
 • پایان برنامه: 13:13:30
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:13:30
 • پایان برنامه: 13:43:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

اوج يادگيري

[تهيه کننده] علي عبدالرحمان [مجري] عليرضا عندليب فرد[خلاصه] به آموزش در دروس، مشاوره برنامه هاي تح

 • شروع برنامه:13:43:35
 • پایان برنامه: 13:44:34
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:44:34
 • پایان برنامه: 13:45:16
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

سه روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:13:45:16
 • پایان برنامه: 13:53:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:53:59
 • پایان برنامه: 14:33:11
 • طول برنامه:39 دقیقه

آقا و خانم پارسي

[ تهيه کننده ] امير حسين آذر [ کارگردان ] عبدالرحيم صاحب الفصول [ مجري ] دکتر اسماعيل آذر [ موضوع ]

 • شروع برنامه:14:33:11
 • پایان برنامه: 14:35:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد در توليد عسل

 • شروع برنامه:14:35:09
 • پایان برنامه: 14:35:32
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:14:35:32
 • پایان برنامه: 14:49:13
 • طول برنامه:13 دقیقه

موکب

[ تهيه کننده ] حسن عنايتي [ موضوع ] پياده روي عظيم کربلاي معلي به همراه تصاوير پذيرايي موکبين از زا

 • شروع برنامه:14:49:13
 • پایان برنامه: 14:49:55
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

سه روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:14:49:55
 • پایان برنامه: 14:50:47
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:14:50:47
 • پایان برنامه: 14:52:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد سواحل دريا

 • شروع برنامه:14:52:38
 • پایان برنامه: 15:03:28
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:15:03:28
 • پایان برنامه: 15:04:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيتراژ سيماي کودک

شروع برنامه کودک

 • شروع برنامه:15:04:29
 • پایان برنامه: 15:16:17
 • طول برنامه:11 دقیقه

مهارتهاي زندگي

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ خلاصه ] مهران پسري است که همه را مسخره مي کند و براي

 • شروع برنامه:15:16:17
 • پایان برنامه: 15:25:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

پرفسور بالتازار

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ خلاصه ] مايک ، يکي از ماموران انتظامي پر تلاش سرزمين

 • شروع برنامه:15:25:40
 • پایان برنامه: 15:38:07
 • طول برنامه:12 دقیقه

آزمايشگاه پر ماجرا

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ تهيه کننده و کارگردان ] [ خلاصه ] بچه ها يک چراغ جادو

 • شروع برنامه:15:38:07
 • پایان برنامه: 15:53:21
 • طول برنامه:15 دقیقه

شهر به شهر

[ تهيه کننده] جواد خاني [موضوع] گردش و مسابقه [ خلاصه] اين برنامه توسط نوجوانان به معرفي جاذبه هاي

 • شروع برنامه:15:53:21
 • پایان برنامه: 15:57:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

گروه بچه هاي مسجد

[ تهيه کننده و کارگردان ] طاها عنايتي [ موضوع ] آماده سازي بچه ها براي شرکت در پياده روي اربعين

 • شروع برنامه:15:57:46
 • پایان برنامه: 15:58:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله تصاوير اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:15:58:56
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پياده روي اربعين

[ موضوع ] فراخوان تصاوير پياده روي عظيم به سوي کربلاي معلي در ايام اربعين حسيني

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار جوانه ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:20:58
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:20:58
 • پایان برنامه: 17:05:43
 • طول برنامه:44 دقیقه

سريال نوار زرد

[ قسمت ] 10 [ کارگردان ] پوريا آذربايجاني [ بازيگران ] امير آقايي - بهاره کيان افشار - سيروس گرجس

 • شروع برنامه:17:05:43
 • پایان برنامه: 17:11:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:11:34
 • پایان برنامه: 17:13:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافيک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:13:36
 • پایان برنامه: 17:13:59
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:13:59
 • پایان برنامه: 17:16:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] صنعت توليد بلدرچين

 • شروع برنامه:17:16:16
 • پایان برنامه: 17:25:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:25:50
 • پایان برنامه: 17:45:50
 • طول برنامه:20 دقیقه

اوج يادگيري

[زنده] [تهيه کننده] علي عبدالرحمان [مجري] عليرضا عندليب فرد[خلاصه] به آموزش در دروس، مشاوره برنامه

 • شروع برنامه:17:45:50
 • پایان برنامه: 17:46:00
 • طول برنامه:

تيک تاک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:46:00
 • پایان برنامه: 17:51:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[مؤذن] شهيد استاد حسني کارگر

 • شروع برنامه:17:51:14
 • پایان برنامه: 17:51:55
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:51:55
 • پایان برنامه: 18:01:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

اوج يادگيري

[زنده] [تهيه کننده] علي عبدالرحمان [مجري] عليرضا عندليب فرد[خلاصه] به آموزش در دروس، مشاوره برنامه

 • شروع برنامه:18:01:55
 • پایان برنامه: 18:02:18
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:02:18
 • پایان برنامه: 18:12:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

کوي محبت

[زنده] [ تهيه کننده و مجري ] مصطفي موسوي [ موضوع ] ارتباط با عتبات عاليات در مناسبت هاي مذهبي با حض

 • شروع برنامه:18:12:18
 • پایان برنامه: 18:13:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:13:35
 • پایان برنامه: 18:14:17
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

سه روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:18:14:17
 • پایان برنامه: 18:24:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:24:50
 • پایان برنامه: 18:25:03
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:25:03
 • پایان برنامه: 19:10:25
 • طول برنامه:45 دقیقه

کام شيرين

[ تهيه کننده و کارگردان] مرتضي يعقوبي [ مجري] ثريا بنا کار [کارشناسان] ،دکتر محمد کاظم زاده و دکتر

 • شروع برنامه:19:10:25
 • پایان برنامه: 19:15:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:15:31
 • پایان برنامه: 19:26:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:26:09
 • پایان برنامه: 19:26:22
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:26:22
 • پایان برنامه: 20:02:34
 • طول برنامه:36 دقیقه

هزار راه نرفته

[ تهيه کننده ] ناهيد سادات شريفي [ مشاوران ] دکتر فرشته موتابي و دکتر شهريار شهيدي [ موضوع ] بحث پي

 • شروع برنامه:20:02:34
 • پایان برنامه: 20:03:16
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

سه روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:20:03:16
 • پایان برنامه: 20:13:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

سفرايمن

[زنده] [ تهيه کننده ] فرهاد ناصح [ از محل ] شلمچه [ با حضور ] فرماندهان ميداني منطقه و پليس راهور ک

 • شروع برنامه:20:13:16
 • پایان برنامه: 20:13:39
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:13:39
 • پایان برنامه: 20:21:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:21:13
 • پایان برنامه: 20:29:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:29:42
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:55:40
 • پایان برنامه: 20:56:28
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:56:28
 • پایان برنامه: 20:57:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] معجزه شفافيت

 • شروع برنامه:20:57:37
 • پایان برنامه: 20:58:36
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:58:36
 • پایان برنامه: 20:59:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:59:39
 • پایان برنامه: 21:01:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

کربلا

[ قالب] نماهنگ [ تدوين] رضا فلاح فر [ تصوير] آرش شعبان نژاد [ موضوع] اربعين حسيني

 • شروع برنامه:21:01:30
 • پایان برنامه: 21:21:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

کوي محبت

[زنده] [ تهيه کننده و مجري ] مصطفي موسوي [ موضوع ] ارتباط با عتبات عاليات در مناسبت هاي مذهبي با حض

 • شروع برنامه:21:21:30
 • پایان برنامه: 21:22:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:22:47
 • پایان برنامه: 21:25:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

همگام با جابر

[ موضوع ] استفاده از فرصت زيارت و آشنايي با ائمه اطهار ( عليه السلام )

 • شروع برنامه:21:25:02
 • پایان برنامه: 21:25:44
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

سه روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:21:25:44
 • پایان برنامه: 21:30:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:30:09
 • پایان برنامه: 21:30:22
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:30:22
 • پایان برنامه: 22:18:22
 • طول برنامه:48 دقیقه

سريال نوار زرد

[ قسمت ] 11 [ کارگردان ] پوريا آذربايجاني [ بازيگران ] امير آقايي - بهاره کيان افشار - سيروس گرج

 • شروع برنامه:22:18:22
 • پایان برنامه: 22:22:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:22:40
 • پایان برنامه: 22:23:39
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:23:39
 • پایان برنامه: 22:24:02
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:24:02
 • پایان برنامه: 22:29:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:29:42
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اخبار سراسري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:25:23
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:25:23
 • پایان برنامه: 23:29:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ خيال خوش عاشقي

[ خواننده ] صابر خراساني [ نام ترانه ] خيال خوش عاشقي

 • شروع برنامه:23:29:05
 • پایان برنامه: 23:29:47
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

سه روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:23:29:47
 • پایان برنامه: 23:40:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:40:35
 • پایان برنامه: 23:40:48
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:40:48
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:19 دقیقه

کوی محبت

[زنده] [ تهيه کننده و مجري ] مصطفي موسوي [ موضوع ] ارتباط با عتبات عاليات در مناسبت هاي مذهبي با حض