جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:00:03:35
 • پایان برنامه: 00:25:13
 • طول برنامه:21 دقیقه

کام شيرين

[ تهيه کننده و کارگردان] مرتضي يعقوبي [ مجري] ثريا بنا کار [کارشناسان] مژده منادي ،امير زيارتي ومج

 • شروع برنامه:00:25:26
 • پایان برنامه: 01:31:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

زنده باد زندگي

[تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [موضوع] کارآفريني [خلاصه]به گفتگو با مهمانان درمورد کار آفريني

 • شروع برنامه:01:31:20
 • پایان برنامه: 01:37:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:01:38:09
 • پایان برنامه: 02:06:07
 • طول برنامه:27 دقیقه

سريال بازي نقاب ها

[ کارگردان] سيروس حسن پور [ بازيگران] آزيتا حاجيان، جعفر دهقان ، بابک انصاري و منوچهر آذر [قسمت] 1

 • شروع برنامه:02:09:46
 • پایان برنامه: 02:32:04
 • طول برنامه:22 دقیقه

سريال بازي نقاب ها

[ کارگردان] سيروس حسن پور [ بازيگران] آزيتا حاجيان، جعفر دهقان ، بابک انصاري و منوچهر آذر [قسمت] 1

 • شروع برنامه:02:32:04
 • پایان برنامه: 02:37:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:37:16
 • پایان برنامه: 03:03:11
 • طول برنامه:25 دقیقه

تارگرد

[ قالب] ترکيبي [ تهيه کننده] امير يوسفي [ مجري] فريد محمدي [ موضوع] معرفي کار آفرينان برتر ايراني ب

 • شروع برنامه:03:03:11
 • پایان برنامه: 03:27:26
 • طول برنامه:24 دقیقه

خيمه عشق

[ موضوع] مستندي در مورد پياده روي اربعين

 • شروع برنامه:03:27:26
 • پایان برنامه: 04:00:12
 • طول برنامه:32 دقیقه

نيمه پنهان

[ کارگردان] ياسر انتظامي [ مجري] زينب ابوطالبي [ موضوع] گفتگو با قدسيه بهرامي در مورد شهيد محمد عب

 • شروع برنامه:04:00:25
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

دورکعت

[زنده] [قالب] ترکيبي [تهيه کننده] پخش شبکه دو [مجري] سيد عبدالرضا رضوي [موضوع] خانواده و دين [پيا

 • شروع برنامه:05:04:07
 • پایان برنامه: 05:45:07
 • طول برنامه:41 دقیقه

دورکعت

[زنده] [قالب] ترکيبي [تهيه کننده] پخش شبکه دو [مجري] سيد عبدالرضا رضوي [موضوع] خانواده و دين [پيا

 • شروع برنامه:05:45:20
 • پایان برنامه: 05:59:26
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستندآزمايشات علمي

[ موضوع] مستندي علمي در مورد آزمايش انتقال نور

 • شروع برنامه:06:01:21
 • پایان برنامه: 06:34:33
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنراني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:34:46
 • پایان برنامه: 06:56:01
 • طول برنامه:21 دقیقه

از لاک جيغ تا خدا

[تهيه کننده] هاشم تفکري [موضوع] عفاف و حجاب [ خلاصه] اين برنامه گفتگو با بانويي که پس از رجوع کرد

 • شروع برنامه:06:59:56
 • پایان برنامه: 08:14:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

از فراز الوند

[زنده] [قالب] ترکيبي [تهيه کننده] حميد معدنچي و مجتبي احمدي [مجريان] محمود رضا قديريان و محيا اس

 • شروع برنامه:08:16:08
 • پایان برنامه: 08:25:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

نما دو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:26:58
 • پایان برنامه: 08:52:53
 • طول برنامه:25 دقیقه

تارگرد

[ قالب] ترکيبي [ تهيه کننده] امير يوسفي [ مجري] فريد محمدي [ موضوع] معرفي کار آفرينان برتر ايراني ب

 • شروع برنامه:08:52:53
 • پایان برنامه: 08:58:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

مجله شيرازه

[ موضوع] معرفي مجله تصويري شيرازه

 • شروع برنامه:08:59:37
 • پایان برنامه: 09:24:43
 • طول برنامه:25 دقیقه

نشان ارادت

[ تهيه کننده] پويان هدايتي [ مجري] مونا اورعي [ مهمان] حسام نواب صفوي [ موضوع] گفتگو با مهمان برنا

 • شروع برنامه:09:28:24
 • پایان برنامه: 09:40:08
 • طول برنامه:11 دقیقه

شهر بازي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:45:08
 • پایان برنامه: 09:55:58
 • طول برنامه:10 دقیقه

ماجراهاي جيک کوچولو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:55:58
 • پایان برنامه: 10:09:36
 • طول برنامه:13 دقیقه

ماجراهاي کوشا

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:10:09:36
 • پایان برنامه: 10:21:17
 • طول برنامه:11 دقیقه

ماهي فضايي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:10:21:30
 • پایان برنامه: 11:26:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

زنده باد زندگي

[زنده] [تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [موضوع] کارآفريني [خلاصه]به گفتگو با مهمانان درمورد کار

 • شروع برنامه:11:28:55
 • پایان برنامه: 11:44:55
 • طول برنامه:16 دقیقه

يک فنجان سلامت

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:53:37
 • پایان برنامه: 12:00:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

اقامه نمازجماعت ظهربه امامت حجت الاسلام و المسلمين عباسپور از دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا

 • شروع برنامه:12:00:30
 • پایان برنامه: 12:06:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

طرح بشارت

[ موضوع] مسابقه پيامکي طرح ملي حفظ قرآن کريم، بشارت 1452

 • شروع برنامه:12:06:06
 • پایان برنامه: 12:12:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ عقيق

[ موضوع] بيانات رهبر معظم انقلاب مد ظله العالي در مورد پياده روي زائران در اربعين حسيني

 • شروع برنامه:12:14:18
 • پایان برنامه: 12:42:16
 • طول برنامه:27 دقیقه

سريال بازي نقاب ها

[ کارگردان] سيروس حسن پور [ بازيگران] آزيتا حاجيان، جعفر دهقان ، بابک انصاري و منوچهر آذر [قسمت] 1

 • شروع برنامه:12:43:34
 • پایان برنامه: 13:05:52
 • طول برنامه:22 دقیقه

سريال بازي نقاب ها

[ کارگردان] سيروس حسن پور [ بازيگران] آزيتا حاجيان، جعفر دهقان ، بابک انصاري و منوچهر آذر [قسمت] 1

 • شروع برنامه:13:07:04
 • پایان برنامه: 13:32:35
 • طول برنامه:25 دقیقه

اوج يادگيري

[تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [موضوع] کارآفريني [خلاصه]به گفتگو با مهمانان درمورد کار آفريني

 • شروع برنامه:13:34:26
 • پایان برنامه: 13:59:33
 • طول برنامه:25 دقیقه

دست هاي سربي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:14:03:55
 • پایان برنامه: 14:26:55
 • طول برنامه:23 دقیقه

کام شيرين

[ تهيه کننده و کارگردان] مرتضي يعقوبي [ مجري] ثريا بنا کار [کارشناسان] مژده منادي ،امير زيارتي ومج

 • شروع برنامه:14:27:54
 • پایان برنامه: 14:54:16
 • طول برنامه:26 دقیقه

کام شيرين

[ تهيه کننده و کارگردان] مرتضي يعقوبي [ مجري] ثريا بنا کار [کارشناسان] مژده منادي ،امير زيارتي ومج

 • شروع برنامه:14:56:48
 • پایان برنامه: 15:02:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:15:06:30
 • پایان برنامه: 15:18:23
 • طول برنامه:11 دقیقه

ياکاري

[ قالب] انيميشن [ رده سني] کودک و نوجوان [موضوع] راهي به سوي دره [ خلاصه] افراد قبيله براي گرفتن ق

 • شروع برنامه:15:18:23
 • پایان برنامه: 15:32:17
 • طول برنامه:13 دقیقه

مهارت هاي زندگي

[ قالب] انيميشن [ رده سني] کودک ونوجوان [ کارگردان] محراب ناصري [ موضوع] راز دايي سهراب [ خلاصه] د

 • شروع برنامه:15:32:17
 • پایان برنامه: 15:51:41
 • طول برنامه:19 دقیقه

رباتهاي مبارز

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:15:51:41
 • پایان برنامه: 15:57:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

لذت دانايي

[ قالب] انيميشن [ رده سني] کودک ونوجوان [ موضوع] پيچ

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبارجوانه ها

[زنده]

 • شروع برنامه:16:13:30
 • پایان برنامه: 16:41:28
 • طول برنامه:27 دقیقه

سريال بازي نقاب ها

[ کارگردان] سيروس حسن پور [ بازيگران] آزيتا حاجيان، جعفر دهقان ، بابک انصاري و منوچهر آذر [قسمت] 1

 • شروع برنامه:16:44:10
 • پایان برنامه: 17:06:28
 • طول برنامه:22 دقیقه

سريال بازي نقاب ها

[ کارگردان] سيروس حسن پور [ بازيگران] آزيتا حاجيان، جعفر دهقان ، بابک انصاري و منوچهر آذر [قسمت] 1

 • شروع برنامه:17:09:14
 • پایان برنامه: 17:38:38
 • طول برنامه:29 دقیقه

اوج ياد گيري

[زنده] [تهيه کننده] علي عبدالرحمان [مجري] عليرضا عندليب فرد[خلاصه] به آموزش در دروس، مشاوره برنامه

 • شروع برنامه:17:42:28
 • پایان برنامه: 17:50:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت مغرب

اقامه نماز جماعت مغرب؛ به امامت آيت الله نوري همداني ؛ در صحن مسجد جمکران

 • شروع برنامه:17:53:29
 • پایان برنامه: 18:48:29
 • طول برنامه:55 دقیقه

عصر خانواده

[زنده] [تهيه کننده] علي اکبر کريمي [موضوع ] خانواده [خلاصه] به گفتگو با مهمانان در مورد سبک زندگي

 • شروع برنامه:19:01:28
 • پایان برنامه: 19:42:01
 • طول برنامه:40 دقیقه

اقيانوس آرام

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:45:26
 • پایان برنامه: 20:06:13
 • طول برنامه:20 دقیقه

از لاک جيغ تا خدا

[تهيه کننده] هاشم تفکري [موضوع] عفاف و حجاب [ خلاصه] اين برنامه گفتگو با بانويي که پس از رجوع کرد

 • شروع برنامه:20:07:25
 • پایان برنامه: 20:17:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

نمادو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:19:16
 • پایان برنامه: 20:29:42
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:59:16
 • پایان برنامه: 21:24:30
 • طول برنامه:25 دقیقه

نشان ارادت

[ تهيه کننده] پويان هدايتي [ مجري] مونا اورعي [ مهمانان] محمد مقامي، زهرا سعيدي [ موضوع] گفتگو با م

 • شروع برنامه:21:30:17
 • پایان برنامه: 22:17:36
 • طول برنامه:47 دقیقه

سريال بازي نقاب ها

[ کارگردان] سيروس حسن پور [ بازيگران] آزيتا حاجيان، جعفر دهقان ، بابک انصاري و منوچهر آذر

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:25:36
 • طول برنامه:55 دقیقه

اخبار سراسري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:34:27
 • پایان برنامه: 23:57:27
 • طول برنامه:23 دقیقه

کام شيرين

[ تهيه کننده و کارگردان] مرتضي يعقوبي [ مجري] ثريا بنا کار [کارشناسان] مژده منادي ،امير زيارتي ومج