جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:00:03:15
 • پایان برنامه: 01:15:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

بن ویل

[ تهيه کننده] روبرت مي ، جان کيلکر [ خلاصه] ارولا به تازگي همسر خود را از دست داده، همسر او به بيما

 • شروع برنامه:01:25:57
 • پایان برنامه: 02:13:09
 • طول برنامه:47 دقیقه

آیینه خانه

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:26:07
 • پایان برنامه: 03:16:50
 • طول برنامه:50 دقیقه

طبیعت سیصدو شصت درجه

[ تهيه کننده و مجري ] پرهام ديباج [ کارشناس ] دکتر هوشنگ جزي ( مدير کل دفتر آبخيز داري و حفاظت خاک

 • شروع برنامه:03:19:23
 • پایان برنامه: 03:46:43
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند کاوش

[خلاصه] گزارشي مستند از بررسي تيم جستجوگر بر روي پسر بچه اي که در هنگام بازي اسکيت تصادف مي کند.

 • شروع برنامه:03:50:01
 • پایان برنامه: 03:59:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

فوت کوزه گری

[موضوع] کار آفريني [ خلاصه] گزارشي از کار آفريني که در عر ضه محصولات خانگي و خشک کردن ميوه به ا

 • شروع برنامه:04:00:10
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

دورکعت

[زنده] [قالب] ترکيبي [تهيه کننده] پخش شبکه دو [مجري] عبد الرضا رضوی [موضوع] خانواده و دين [پي

 • شروع برنامه:06:01:21
 • پایان برنامه: 06:31:02
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنراني

[ کارشناس] حجت الاسلام و المسلمين ماندگاري [ موضوع] آموزه هاي تقوا از نگاه قرآن کريم

 • شروع برنامه:06:31:02
 • پایان برنامه: 06:32:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:32:52
 • پایان برنامه: 06:33:05
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:33:05
 • پایان برنامه: 07:18:05
 • طول برنامه:45 دقیقه

چلچله

[زنده] [ تهيه کننده] رحيم صادق پور [ مجري] سيد محمود رضا قديريان [ موضوع] موسيقي ايراني

 • شروع برنامه:07:18:05
 • پایان برنامه: 07:20:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:20:32
 • پایان برنامه: 07:20:45
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:20:45
 • پایان برنامه: 08:00:24
 • طول برنامه:39 دقیقه

سريال خانواده جديد

[ قسمت] 45 [کارگردان] kim hyung suk [ خلاصه] يانگسيل قصد دارد نزد چانگه اعتراف کند، اما يون هي ما

 • شروع برنامه:08:00:24
 • پایان برنامه: 08:03:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:03:49
 • پایان برنامه: 08:06:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:06:16
 • پایان برنامه: 08:31:25
 • طول برنامه:25 دقیقه

خیابان داور

[زنده] [ تهیه کننده ] مرتضی یعقوبی [ مجری ] ثریا بناکار [ موضوع ] معرفی کاندیداهای پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم

 • شروع برنامه:08:31:25
 • پایان برنامه: 08:34:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:34:50
 • پایان برنامه: 08:35:03
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:35:03
 • پایان برنامه: 09:00:39
 • طول برنامه:25 دقیقه

مبارزه

[ تهيه کننده و کارگردان ] عليرضا نوراني [ موضوع ] گزارشي از افتتاح بزرگترين مرکز نگهداري و بازپروري

 • شروع برنامه:09:00:39
 • پایان برنامه: 09:00:52
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:00:52
 • پایان برنامه: 09:09:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

نما دو

[تهيه کننده] هادي خدادي [موضوع] گزارشي از هشمين کنگره شعر فاطمي

 • شروع برنامه:09:09:55
 • پایان برنامه: 09:10:08
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:10:08
 • پایان برنامه: 09:25:09
 • طول برنامه:15 دقیقه

شهداي نيروي انتظامي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:25:09
 • پایان برنامه: 09:26:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولين ها

[ موضوع] ايران در پيشرفت نانو تکنولوژي

 • شروع برنامه:09:26:35
 • پایان برنامه: 09:29:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

ما ايراني ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:29:05
 • پایان برنامه: 09:29:47
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:29:47
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:20:10
 • طول برنامه:50 دقیقه

محله گل و بلبل

[ تهيه کننده] مسلم آقاجانزاده [ رده سني] کودک و نوجوان [ موضوع] فضاي مجازي [ خلاصه] اين برنامه آي

 • شروع برنامه:10:20:10
 • پایان برنامه: 10:21:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:10:21:24
 • پایان برنامه: 10:24:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:10:24:24
 • پایان برنامه: 10:24:37
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:10:24:37
 • پایان برنامه: 11:29:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

زنده باد زندگي

[زنده] [تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [موضوع] کارآفريني [خلاصه]به گفتگو با مهمانان درمورد کار

 • شروع برنامه:11:29:37
 • پایان برنامه: 11:32:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:32:04
 • پایان برنامه: 11:32:17
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:32:17
 • پایان برنامه: 11:48:12
 • طول برنامه:15 دقیقه

يک فنجان سلامت

[ تهيه کننده] وحيد رستگار [ مجري] پوريا پويا [ موضوع] مشکلات دندان و ناهنجاري هاي آن [ کارشناس] دک

 • شروع برنامه:11:48:12
 • پایان برنامه: 11:50:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

ما ايراني ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:50:28
 • پایان برنامه: 11:50:41
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:50:41
 • پایان برنامه: 12:00:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

نما دو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:00:41
 • پایان برنامه: 12:05:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

ايران بيست

[ قالب] موشن گرافيک [ موضوع] فرهنگ و سانه

 • شروع برنامه:12:05:20
 • پایان برنامه: 12:06:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

طرح بشارت

[ موضوع] مسابقه پيامکي طرح ملي حفظ قرآن کريم، بشارت 1452

 • شروع برنامه:12:06:42
 • پایان برنامه: 12:11:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرباز کوچک امام

[ موضوع ] مسابقه بزرگ کتاب خواني با محوريت کتاب سرباز کوچک امام

 • شروع برنامه:12:11:37
 • پایان برنامه: 12:11:55
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:11:55
 • پایان برنامه: 12:17:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کريم

[قاري] استاد محمد جوادپناهي [ سوره ] آل عمران [ آيات] 26 تا 29

 • شروع برنامه:12:17:39
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

تيک تاک

تصاوير همراه با تيک تاک

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:23:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

[مؤذن] محمد حسين سعيديان

 • شروع برنامه:12:23:17
 • پایان برنامه: 12:30:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

اقامه نماز ظهر به امامت آيت الله سبحاني

 • شروع برنامه:12:30:37
 • پایان برنامه: 12:30:50
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:30:50
 • پایان برنامه: 13:15:50
 • طول برنامه:45 دقیقه

آئينه خانه

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:15:50
 • پایان برنامه: 13:17:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:17:28
 • پایان برنامه: 13:37:28
 • طول برنامه:20 دقیقه

انتهای خیابان الوند

[زنده] [ تهیه کننده ] مرتضی یعقوبی [ مجری ] ثریا بناکار [ موضوع ] معرفی کاندیداهای پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم

 • شروع برنامه:13:37:28
 • پایان برنامه: 13:40:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:40:42
 • پایان برنامه: 13:40:55
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:40:55
 • پایان برنامه: 14:22:56
 • طول برنامه:42 دقیقه

سريال خانواده جديد

[ قسمت] 46 [کارگردان] kim hyung suk [ خلاصه] سيوانگ و مال سوک به موضوع اول هر دو خانواده تبديل

 • شروع برنامه:14:22:56
 • پایان برنامه: 14:27:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:14:27:19
 • پایان برنامه: 14:27:32
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:14:27:32
 • پایان برنامه: 15:01:22
 • طول برنامه:33 دقیقه

نماز جمعه قم

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:15:01:22
 • پایان برنامه: 15:03:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:15:03:08
 • پایان برنامه: 15:03:21
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:15:03:21
 • پایان برنامه: 15:04:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيتراژ سيماي کودک

شروع برنامه کودک

 • شروع برنامه:15:04:22
 • پایان برنامه: 15:08:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

ببين و بساز

[تهيه کننده و کارگردان] محمد زارعان [طراحي و اجراي کاردستي] مازيار رنجبر [موضوع] با استفاده از خمير

 • شروع برنامه:15:08:13
 • پایان برنامه: 15:38:03
 • طول برنامه:29 دقیقه

قصه هاي ريزه ميزه

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:15:38:03
 • پایان برنامه: 15:42:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

زندگي حشرات

[ قالب] انيميشن [ رده سني] کودک و نوجوان [ موضوع] کرم خاکي

 • شروع برنامه:15:42:52
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

شهر به شهر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار جوانه ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:11:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:11:38
 • پایان برنامه: 16:20:46
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:20:46
 • پایان برنامه: 16:20:59
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:20:59
 • پایان برنامه: 17:06:22
 • طول برنامه:45 دقیقه

سريال تاريکي شب روشنايي روز

[ کارگردان] حجت قاسم زاده اصل [ بازيگران] فرهاد قائميان،حميد رضا آذرنگ، مهرداد ضيايي و مائده طهم

 • شروع برنامه:17:06:22
 • پایان برنامه: 17:07:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:07:42
 • پایان برنامه: 17:08:41
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:08:41
 • پایان برنامه: 17:09:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:09:57
 • پایان برنامه: 17:10:49
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:10:49
 • پایان برنامه: 17:30:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

خیابان جام جم

[زنده] [ تهيه کننده ] کيوان بخشي [ مجري ] امير جوشقاني ، حسين عباسي [ موضوع ] جشنواره تلويزيوني جام جم

 • شروع برنامه:17:30:49
 • پایان برنامه: 17:31:02
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:31:02
 • پایان برنامه: 17:41:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

چهل چراغ انقلاب

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:41:02
 • پایان برنامه: 17:42:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:42:41
 • پایان برنامه: 17:47:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:47:55
 • پایان برنامه: 17:48:08
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:48:08
 • پایان برنامه: 18:11:27
 • طول برنامه:23 دقیقه

عصر خانواده

[زنده] [تهيه کننده] علي اکبر کريمي [موضوع ] خانواده [خلاصه] به گفتگو با مهمانان در مورد سبک زندگي

 • شروع برنامه:18:11:27
 • پایان برنامه: 18:11:40
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:11:40
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:

تيک تاک

تيک تاک همراه با تصاوير

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:16:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[مؤذن ] استاد طوخي

 • شروع برنامه:18:16:11
 • پایان برنامه: 18:16:53
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:16:53
 • پایان برنامه: 18:43:34
 • طول برنامه:26 دقیقه

عصر خانواده

[زنده] [تهيه کننده] علي اکبر کريمي [موضوع ] خانواده [خلاصه] به گفتگو با مهمانان در مورد سبک زندگي

 • شروع برنامه:18:43:34
 • پایان برنامه: 18:47:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:47:26
 • پایان برنامه: 18:48:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:48:42
 • پایان برنامه: 18:49:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:49:58
 • پایان برنامه: 18:50:11
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:50:11
 • پایان برنامه: 19:40:58
 • طول برنامه:50 دقیقه

محله گل و بلبل

[ تهيه کننده] مسلم آقاجانزاده [ رده سني] کودک و نوجوان [ موضوع] فضاي مجازي [ خلاصه] اين برنامه آ

 • شروع برنامه:19:40:58
 • پایان برنامه: 19:41:57
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:41:57
 • پایان برنامه: 19:43:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:43:47
 • پایان برنامه: 19:45:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:45:26
 • پایان برنامه: 20:10:23
 • طول برنامه:24 دقیقه

خيابان داور

[ قالب] مستند [ کارگردان] ميلاد محمدي [ موضوع] بررسي تاريخ ايران

 • شروع برنامه:20:10:23
 • پایان برنامه: 20:20:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:20:41
 • پایان برنامه: 20:22:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:22:19
 • پایان برنامه: 20:23:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولين ها

[ موضوع] ايران ، اولين پيشرفت روباتيک

 • شروع برنامه:20:23:42
 • پایان برنامه: 20:29:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:29:42
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:52
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:55:52
 • پایان برنامه: 20:57:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:57:25
 • پایان برنامه: 20:58:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:58:25
 • پایان برنامه: 21:00:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:00:04
 • پایان برنامه: 21:00:17
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:00:17
 • پایان برنامه: 21:25:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

نگي که نگفتي

[زنده] [تهيه کننده] مجتبي احمدي [مجري] ژيلا صادقي [ موضوع] استقلال و حس ماهيت اجتماعي [ خلاصه] پ

 • شروع برنامه:21:25:17
 • پایان برنامه: 21:29:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ سلام به آينده

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:29:53
 • پایان برنامه: 21:32:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:32:12
 • پایان برنامه: 21:32:25
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:32:25
 • پایان برنامه: 22:17:24
 • طول برنامه:44 دقیقه

سريال تاريکي شب روشنايي روز

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:17:24
 • پایان برنامه: 22:18:16
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:18:16
 • پایان برنامه: 22:25:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ پايان انتظار

[ خواننده ] بهرام حصيري [ آهنگساز ] جمال جهانشاد [ شاعر ] مشفق کاشاني

 • شروع برنامه:22:25:43
 • پایان برنامه: 22:26:32
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:26:32
 • پایان برنامه: 22:29:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:29:42
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:26:17
 • طول برنامه:56 دقیقه

اخبار سراسري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:26:17
 • پایان برنامه: 23:26:30
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:26:30
 • پایان برنامه: 23:35:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

نما دو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:35:40
 • پایان برنامه: 23:39:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

ايران بيست

[ موضوع] ايران ، رتبه هاي جهاني، آموزش عالي و پروش نخبگان

 • شروع برنامه:23:39:29
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

ورزش از نگاه دو

[زنده] [ تهيه کننده] امير مصدق [ مجري] پوريا تابان [موضوع] گفتگو با مسئولين و بازيکنان رشته هاي مخت