جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:22:42
 • طول برنامه:22 دقیقه

هزار راه نرفته

[ تهيه کننده ] ناهيد سادات شريفي [ مشاوران ] دکتر فرشته موتابي و دکتر شهريار شهيدي [ موضوع ] بحث پي

 • شروع برنامه:00:22:42
 • پایان برنامه: 00:24:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:24:11
 • پایان برنامه: 00:25:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:25:28
 • پایان برنامه: 00:31:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

حسين شهادت مي دهد

[ تهيه کننده ] سازمان بسيج صدا و سيما [ موضوع ] پيرامون حماسه عاشورا و رشادت سيد الشهدا امام حسين

 • شروع برنامه:00:31:02
 • پایان برنامه: 00:31:25
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:31:25
 • پایان برنامه: 00:31:38
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:00:31:38
 • پایان برنامه: 01:37:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

زنده باد زندگی

[تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [موضوع] کارآفريني [خلاصه]به گفتگو با مهمانان درمورد کار آفريني

 • شروع برنامه:01:37:40
 • پایان برنامه: 01:39:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] صنعت توليد بلدرچين

 • شروع برنامه:01:39:57
 • پایان برنامه: 01:40:20
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:01:40:20
 • پایان برنامه: 01:47:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:01:47:12
 • پایان برنامه: 02:27:55
 • طول برنامه:40 دقیقه

سريال نوار زرد

[ قسمت ] 9 [ کارگردان ] پوريا آذربايجاني [ بازيگران ] امير آقايي - بهاره کيان افشار - سيروس گرجس

 • شروع برنامه:02:27:55
 • پایان برنامه: 02:33:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:33:22
 • پایان برنامه: 02:34:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:34:41
 • پایان برنامه: 02:36:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد سواحل دريا

 • شروع برنامه:02:36:32
 • پایان برنامه: 02:38:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:38:03
 • پایان برنامه: 02:43:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

[ خواننده ] حسن خانچي و نيما علامه [ نام ترانه ] رهسپار

 • شروع برنامه:02:43:08
 • پایان برنامه: 02:43:31
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:43:31
 • پایان برنامه: 02:50:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:02:50:23
 • پایان برنامه: 03:41:49
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند نجات والها

[ خلاصه ] به زندگي وال ها و مطالعه و تحقيق والها توسط غواصان در زيرآب وآزاد کردن آنها مي پردازد.

 • شروع برنامه:03:41:49
 • پایان برنامه: 03:43:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:43:18
 • پایان برنامه: 03:44:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] معجزه شفافيت

 • شروع برنامه:03:44:27
 • پایان برنامه: 03:44:40
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:44:40
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

دورکعت

[زنده] [قالب] ترکيبي [تهيه کننده] پخش شبکه دو [مجري] احمد شفا زاده [موضوع] خانواده و دين [پيامک

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 04:51:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

[مؤذن] استاد آقاتي

 • شروع برنامه:04:51:48
 • پایان برنامه: 04:52:40
 • طول برنامه:

ذکر روز سه شنبه

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:04:52:40
 • پایان برنامه: 04:59:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

[ اقامه نماز صبح به امامت ] آيت الله شاهرودي

 • شروع برنامه:04:59:20
 • پایان برنامه: 05:45:54
 • طول برنامه:46 دقیقه

دورکعت

[زنده] [قالب] ترکيبي [تهيه کننده] پخش شبکه دو [مجري] احمد شفا زاده [موضوع] خانواده و دين [پيامک

 • شروع برنامه:05:45:54
 • پایان برنامه: 05:46:17
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:05:46:17
 • پایان برنامه: 05:46:30
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:05:46:30
 • پایان برنامه: 05:57:47
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند دانستنيها

[موضوع] دستاوردهاي علمي [خلاصه] گزارشي از دستاوردهاي علمي در مورد چترهاي نجات و دود کش ها است.

 • شروع برنامه:05:57:47
 • پایان برنامه: 05:59:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:05:59:16
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

موسيقي وتصويرطبيعت

[موضوع] موسيقي همراه با تصوير طبيعت

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

[قالب] نماهنگ [ موضوع] سرود جمهوري اسلامي ايران

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:01:21
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:01:21
 • پایان برنامه: 06:32:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنراني

[ تهيه کننده ] سعيد پور فرج [ سخنران ] حجت الاسلام حيدري کاشاني [ موضوع ] خانواده ، جامعه و تربيت م

 • شروع برنامه:06:32:04
 • پایان برنامه: 06:33:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:33:21
 • پایان برنامه: 06:34:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:34:50
 • پایان برنامه: 06:35:32
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

چهار روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:06:35:32
 • پایان برنامه: 06:36:02
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:06:36:02
 • پایان برنامه: 07:21:02
 • طول برنامه:45 دقیقه

چلچله

[زنده] [ تهيه کننده] رحيم صادق پور [ مجري] سيد محمود رضا قديريان [ موضوع] صبح و نشاط صبحگاهي به ه

 • شروع برنامه:07:21:02
 • پایان برنامه: 07:22:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:22:43
 • پایان برنامه: 07:25:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] صنعت توليد بلدرچين

 • شروع برنامه:07:25:00
 • پایان برنامه: 07:30:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:30:25
 • پایان برنامه: 07:30:48
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:30:48
 • پایان برنامه: 07:45:58
 • طول برنامه:15 دقیقه

خيمه عشق

[ تهيه کننده ] حسن عنايتي [ موضوع ] فعاليت موکب قم در راهپيمايي عظيم اربعين

 • شروع برنامه:07:45:58
 • پایان برنامه: 07:47:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:47:15
 • پایان برنامه: 07:49:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:49:02
 • پایان برنامه: 07:53:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافيک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:07:53:23
 • پایان برنامه: 07:54:05
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

چهار روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:07:54:05
 • پایان برنامه: 07:55:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد سواحل دريا

 • شروع برنامه:07:55:56
 • پایان برنامه: 08:00:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:00:46
 • پایان برنامه: 08:00:59
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:00:59
 • پایان برنامه: 08:39:34
 • طول برنامه:38 دقیقه

کام شيرين

[ تهيه کننده و کارگردان] مرتضي يعقوبي [ مجري] ثريا بنا کار [کارشناسان] ،دکتر محمد کاظم زاده و دکتر

 • شروع برنامه:08:39:34
 • پایان برنامه: 08:41:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:41:05
 • پایان برنامه: 08:43:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد در توليد عسل

 • شروع برنامه:08:43:03
 • پایان برنامه: 08:45:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافيک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:45:05
 • پایان برنامه: 08:45:28
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:45:28
 • پایان برنامه: 08:57:49
 • طول برنامه:12 دقیقه

مدافع حرم

[ تهيه کننده ] سپاه حضرت سيد الشهدا استان تهران [ موضوع ] زندگينامه شهيد مدافع حرم حسين اميدواري

 • شروع برنامه:08:57:49
 • پایان برنامه: 08:58:48
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:08:58:48
 • پایان برنامه: 09:04:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

حسين شهادت مي دهد

[ تهيه کننده ] سازمان بسيج صدا و سيما [ موضوع ] پيرامون حماسه عاشورا و رشادت سيد الشهدا امام حسين

 • شروع برنامه:09:04:35
 • پایان برنامه: 09:05:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

پياده روي اربعين

[ موضوع ] فراخوان تصاوير پياده روي عظيم به سوي کربلاي معلي در ايام اربعين حسيني

 • شروع برنامه:09:05:39
 • پایان برنامه: 09:14:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:14:16
 • پایان برنامه: 09:15:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيتراژ سيماي کودک

شروع برنامه کودک

 • شروع برنامه:09:15:39
 • پایان برنامه: 09:17:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

ماجراهاي کاتي

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ خلاصه ] کاتي و دوستانش مشغول مطالعه روزنامه هستند و مع

 • شروع برنامه:09:17:59
 • پایان برنامه: 09:27:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

قصه هاي ريرا

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ تهيه کننده و کارگردان ] بابک نظري [ خلاصه ] تولد مادر

 • شروع برنامه:09:27:32
 • پایان برنامه: 09:37:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

پيپ و دنياي بزرگ

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ موضوع ] سهم مساوي براي همه

 • شروع برنامه:09:37:13
 • پایان برنامه: 09:47:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

تينگا تينگا

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ خلاصه ] ستاره ها و ماه که از آسمان رفته اند همه جا تار

 • شروع برنامه:09:47:47
 • پایان برنامه: 09:55:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

جيب جيب

[ تهيه کننده ] آزيتا رضايي [ کارگردان ] سيد مجتبي ظريفيان [ خلاصه ] وسيله مورد نياز بر نابينايان عص

 • شروع برنامه:09:55:59
 • پایان برنامه: 09:57:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] معجزه شفافيت

 • شروع برنامه:09:57:08
 • پایان برنامه: 09:58:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:09:58:49
 • پایان برنامه: 10:03:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ اربعين تا اربعين

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي اربعين سيما [ موضوع ] سرود به همراه تصاوير پياده روي عظيم اربعين حسيني

 • شروع برنامه:10:03:50
 • پایان برنامه: 10:04:32
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

چهار روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:10:04:32
 • پایان برنامه: 10:15:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:10:15:11
 • پایان برنامه: 11:20:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

زنده باد زندگي

[زنده] [تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [موضوع] کارآفريني [خلاصه]به گفتگو با مهمانان درمورد کار

 • شروع برنامه:11:20:11
 • پایان برنامه: 11:20:34
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:20:34
 • پایان برنامه: 11:23:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:23:46
 • پایان برنامه: 11:43:40
 • طول برنامه:19 دقیقه

پرده عشاق

[ تهيه کننده ] محسن سال افزون [ مجري ] خانم فاطمه محمدي [ مهمان برنامه] سيد مصطفي مصطفي ( مديحه سر

 • شروع برنامه:11:43:40
 • پایان برنامه: 11:44:22
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

چهار روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:11:44:22
 • پایان برنامه: 11:44:40
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:11:44:40
 • پایان برنامه: 11:49:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کريم

[قاري] استاد حسن رضائيان [سوره] شوري [آيات] 19 الي 23

 • شروع برنامه:11:49:53
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:

تيک تاک

تصاوير همراه با تيک تاک

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:55:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

[مؤذن] محمد حسين سعيديان

 • شروع برنامه:11:55:17
 • پایان برنامه: 12:01:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

[ اقامه نماز به امامت ] حجت الاسلام و المسلمين ذاکري

 • شروع برنامه:12:01:59
 • پایان برنامه: 12:02:12
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:02:12
 • پایان برنامه: 12:04:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:04:08
 • پایان برنامه: 12:17:29
 • طول برنامه:13 دقیقه

کوي محبت

[زنده] [ تهيه کننده و مجري ] مصطفي موسوي [ موضوع ] ارتباط با عتبات عاليات در مناسبت هاي مذهبي با حض

 • شروع برنامه:12:17:29
 • پایان برنامه: 12:18:28
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:18:28
 • پایان برنامه: 12:19:10
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

چهار روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:12:19:10
 • پایان برنامه: 12:26:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:12:26:41
 • پایان برنامه: 13:07:24
 • طول برنامه:40 دقیقه

سريال نوار زرد

[ قسمت ] 9 [ کارگردان ] پوريا آذربايجاني [ بازيگران ] امير آقايي - بهاره کيان افشار - سيروس گرجس

 • شروع برنامه:13:07:24
 • پایان برنامه: 13:12:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:12:58
 • پایان برنامه: 13:15:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] صنعت توليد بلدرچين

 • شروع برنامه:13:15:15
 • پایان برنامه: 13:15:38
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:15:38
 • پایان برنامه: 13:15:51
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:15:51
 • پایان برنامه: 13:45:20
 • طول برنامه:29 دقیقه

اوج يادگيري

[تهيه کننده] علي عبدالرحمان [مجري] عليرضا عندليب فرد[خلاصه] به آموزش در دروس، مشاوره برنامه هاي تح

 • شروع برنامه:13:45:20
 • پایان برنامه: 13:47:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد در توليد عسل

 • شروع برنامه:13:47:18
 • پایان برنامه: 13:49:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافيک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:49:20
 • پایان برنامه: 13:50:02
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

چهار روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:13:50:02
 • پایان برنامه: 13:54:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:13:54:51
 • پایان برنامه: 14:23:07
 • طول برنامه:28 دقیقه

حبيب محراب

[ موضوع ] سالگرد شهادت چهارمين شهيد محراب ( حجت الاسلام اشرفي اصفهاني ) و مصاحبه با فرزندشان

 • شروع برنامه:14:23:07
 • پایان برنامه: 14:24:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:14:24:54
 • پایان برنامه: 14:25:17
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:14:25:17
 • پایان برنامه: 14:32:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمادو

[ تهيه کننده ] هادي خدادي [ موضوع ] گزارشي از برگزاري همايش سه ساله هاي حسيني

 • شروع برنامه:14:32:55
 • پایان برنامه: 14:33:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:14:33:55
 • پایان برنامه: 14:34:37
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

چهار روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:14:34:37
 • پایان برنامه: 14:50:43
 • طول برنامه:16 دقیقه

يک فنجان سلامت

[ تهيه کننده ] وحيد رستگار [ مجري ] معصومه پارسا مهر [ کارشناس ] دکتر محمد تقي زندي پور [ موضوع ] ب

 • شروع برنامه:14:50:43
 • پایان برنامه: 14:52:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد سواحل دريا

 • شروع برنامه:14:52:34
 • پایان برنامه: 14:53:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

پياده روي اربعين

[ موضوع ] فراخوان تصاوير پياده روي عظيم به سوي کربلاي معلي در ايام اربعين حسيني

 • شروع برنامه:14:53:38
 • پایان برنامه: 15:04:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:15:04:22
 • پایان برنامه: 15:05:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيتراژ سيماي کودک

شروع برنامه کودک

 • شروع برنامه:15:05:23
 • پایان برنامه: 15:27:45
 • طول برنامه:22 دقیقه

تندر

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ خلاصه ] تندر و دوستانش به دنبال خودروي شکارچيان هستند

 • شروع برنامه:15:27:45
 • پایان برنامه: 15:40:09
 • طول برنامه:12 دقیقه

بچه هاي مدرسه والت

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ خلاصه ] پربوسي پسر نوجواني است که براي کمک به پدرش ، ن

 • شروع برنامه:15:40:09
 • پایان برنامه: 15:52:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

مثل نامه

[ قالب ] انيميشن [ رده سني ] کودک و نوجوان [ خلاصه ] پسر بچه چوپان به دروغ درخواست کمک مي کند تا مر

 • شروع برنامه:15:52:51
 • پایان برنامه: 15:57:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

سفير آفتاب

[ کارگردان ] امير عباس شيراني [ موضوع ] اجراي سرود و راهپيمايي بچه ها به سمت کربلاي معلي

 • شروع برنامه:15:57:28
 • پایان برنامه: 15:58:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله تصاوير اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:15:58:38
 • پایان برنامه: 15:59:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

پياده روي اربعين

[ موضوع ] فراخوان تصاوير پياده روي عظيم به سوي کربلاي معلي در ايام اربعين حسيني

 • شروع برنامه:15:59:42
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار جوانه ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:20:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:20:37
 • پایان برنامه: 17:01:20
 • طول برنامه:40 دقیقه

سريال نوار زرد

[ قسمت ] 9 [ کارگردان ] پوريا آذربايجاني [ بازيگران ] امير آقايي - بهاره کيان افشار - سيروس گرجس

 • شروع برنامه:17:01:20
 • پایان برنامه: 17:07:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:07:15
 • پایان برنامه: 17:14:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:14:20
 • پایان برنامه: 17:44:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

اوج ياد گيري

[زنده] [تهيه کننده] علي عبدالرحمان [مجري] عليرضا عندليب فرد[خلاصه] به آموزش در دروس، مشاوره برنامه

 • شروع برنامه:17:44:20
 • پایان برنامه: 17:44:38
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:44:38
 • پایان برنامه: 17:47:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن کريم

تلاوت قرآن سوره لقمان آيات سي وسه الي آخر قاري احمد ابوالقاسمي

 • شروع برنامه:17:47:49
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:

تيک تاک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:52:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[موذن ] استاد محمد جواد پناهي

 • شروع برنامه:17:52:47
 • پایان برنامه: 17:57:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز جماعت مغرب

[ اقامه نماز مغرب ؛ به امامت ] رهبر معظم انقلاب ( مدظله العالي).

 • شروع برنامه:17:57:45
 • پایان برنامه: 17:57:58
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:57:58
 • پایان برنامه: 17:59:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:59:15
 • پایان برنامه: 18:14:41
 • طول برنامه:15 دقیقه

کوي محبت

[زنده] [ تهيه کننده و مجري ] مصطفي موسوي [ موضوع ] ارتباط با عتبات عاليات در مناسبت هاي مذهبي با حض

 • شروع برنامه:18:14:41
 • پایان برنامه: 18:16:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:16:28
 • پایان برنامه: 18:17:10
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

چهار روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:18:17:10
 • پایان برنامه: 18:23:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:23:46
 • پایان برنامه: 18:33:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

نما دو

[ تهيه کننده ] هادي خدادي [ موضوع ] گزارش دوربين خبري شبکه دو از مسائل روز سراسر کشور

 • شروع برنامه:18:33:46
 • پایان برنامه: 18:35:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:35:27
 • پایان برنامه: 18:36:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] معجزه شفافيت

 • شروع برنامه:18:36:36
 • پایان برنامه: 18:37:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:37:55
 • پایان برنامه: 18:44:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ اربعين حسيني

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي اربعين سيما [ موضوع ] سرود به همراه تصاوير پياده روي عظيم اربعين حسيني

 • شروع برنامه:18:44:04
 • پایان برنامه: 18:44:27
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:44:27
 • پایان برنامه: 19:09:02
 • طول برنامه:24 دقیقه

بچه هاي مدرسه دارالحکمه

[ موضوع ] پياده روي عظيم زائرين کربلاي حسيني توسط بچه هاي مدرسه دارالحکمه و حجت الاسلام پناهيان

 • شروع برنامه:19:09:02
 • پایان برنامه: 19:10:01
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:10:01
 • پایان برنامه: 19:11:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:11:18
 • پایان برنامه: 19:19:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

موشن گرافيک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:19:25
 • پایان برنامه: 19:20:07
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

چهار روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:19:20:07
 • پایان برنامه: 19:28:13
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:19:28:13
 • پایان برنامه: 20:03:13
 • طول برنامه:35 دقیقه

هزار راه نرفته

[ تهيه کننده ] ناهيد سادات شريفي [ مشاوران ] دکتر فرشته موتابي و دکتر شهريار شهيدي [ موضوع ] بحث پي

 • شروع برنامه:20:03:13
 • پایان برنامه: 20:05:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد سواحل دريا

 • شروع برنامه:20:05:04
 • پایان برنامه: 20:15:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

سفر ايمن

[زنده] [ تهيه کننده ] فرهاد ناصح [ از محل ] شلمچه [ با حضور ] فرماندهان ميداني منطقه و پليس راهور ک

 • شروع برنامه:20:15:04
 • پایان برنامه: 20:15:46
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

چهار روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:20:15:46
 • پایان برنامه: 20:23:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:23:05
 • پایان برنامه: 20:29:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:29:42
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

اعلام اکنون

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:55:30
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:55:30
 • پایان برنامه: 20:57:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

[ تهيه کننده ] ستاد رسانه اي رونق توليد [ موضوع ] اقتصاد در توليد عسل

 • شروع برنامه:20:57:28
 • پایان برنامه: 20:57:51
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:57:51
 • پایان برنامه: 20:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافيک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:59:30
 • پایان برنامه: 21:01:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:01:26
 • پایان برنامه: 21:21:26
 • طول برنامه:20 دقیقه

کوي محبت

[زنده] [ تهيه کننده و مجري ] مصطفي موسوي [ موضوع ] ارتباط با عتبات عاليات در مناسبت هاي مذهبي با حض

 • شروع برنامه:21:21:26
 • پایان برنامه: 21:22:08
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

چهار روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:21:22:08
 • پایان برنامه: 21:23:07
 • طول برنامه:

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:23:07
 • پایان برنامه: 21:24:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:24:26
 • پایان برنامه: 21:30:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:30:27
 • پایان برنامه: 22:15:12
 • طول برنامه:44 دقیقه

سريال نوار زرد

[ قسمت ] 10 [ کارگردان ] پوريا آذربايجاني [ بازيگران ] امير آقايي - بهاره کيان افشار - سيروس گرجس

 • شروع برنامه:22:15:12
 • پایان برنامه: 22:20:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:20:30
 • پایان برنامه: 22:22:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:22:01
 • پایان برنامه: 22:22:24
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:22:24
 • پایان برنامه: 22:29:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:29:49
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:

زنگ خبر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اخبار سراسري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:33:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:33:45
 • پایان برنامه: 23:34:08
 • طول برنامه:

آرم استيشن اربعين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:34:08
 • پایان برنامه: 23:37:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ جاذبه عشق

[ اجرا] محمد حسين مهدي پناه [ شاعر] امير حسين الفت [ تنظيم] مهدي شکارچي [ تدوين] فرزان دانايي

 • شروع برنامه:23:37:48
 • پایان برنامه: 23:38:30
 • طول برنامه:

روز شمار اربعين

چهار روز مانده تا اربعين

 • شروع برنامه:23:38:30
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:21 دقیقه

کوی محبت

[زنده] [ تهيه کننده و مجري ] مصطفي موسوي [ موضوع ] ارتباط با عتبات عاليات در مناسبت هاي مذهبي با حض