جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:44:46
 • طول برنامه:44 دقیقه

کام شیرین

[تهيه کننده] مرتضي يعقوبي [مجري] ثريا بناکار [کارشناس] دکتر مجيد مظفر(روانشناس)، [موضوع] گفتگو در

 • شروع برنامه:00:44:58
 • پایان برنامه: 01:49:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

زنده باد زندگی

[تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [موضوع] کارآفريني [خلاصه]به گفتگو با مهمانان درمورد کار آفريني

 • شروع برنامه:02:01:05
 • پایان برنامه: 02:50:14
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال بی قرار

[کارگردان] فلوراسام [ بازيگران] محمد رضا شريفي نيا، لاله اسکندري ، سارا خوئيني ها و پژمان بازغي

 • شروع برنامه:02:59:40
 • پایان برنامه: 03:29:45
 • طول برنامه:30 دقیقه

در حلقه رندان

[ تهيه کننده] يوسف بچاري [ مجريان] صابر قديمي ، سعيد طلايي و عليرضا لبش [ موضوع] گفتگو با شاعر و طن

 • شروع برنامه:03:30:40
 • پایان برنامه: 03:59:34
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند شاهد عینی

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:03:59:47
 • پایان برنامه: 05:57:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 57 دقیقه

دورکعت

[زنده] [قالب] ترکيبي [تهيه کننده] پخش شبکه دو [مجري] سيد عليرضا مرتضوي [موضوع] خانواده و دين [پيا

 • شروع برنامه:06:01:21
 • پایان برنامه: 06:31:37
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنراني

[ تهيه کننده] سعيد پورفرج [ کارشناس] حجت الاسلام والمسلمين بي آزار تهراني [ موضوع] پيرامون شرح دعا

 • شروع برنامه:06:35:58
 • پایان برنامه: 06:56:31
 • طول برنامه:20 دقیقه

دست آفريده ها

[ کارگردان] عباس اردکاني [ موضوع] مستندي در مورد هنر چرم دوزي و صنايع دستي مردم در استان اردبيل

 • شروع برنامه:07:01:31
 • پایان برنامه: 07:51:58
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح و زندگي

[ قالب] ترکيبي [موضوع] تفريحي و سرگرمي [خلاصه] اين برنامه شامل: نماهنگ، گزيده اي از فيلم هاي منتخب

 • شروع برنامه:07:55:28
 • پایان برنامه: 08:19:58
 • طول برنامه:24 دقیقه

ديار ماندگار

[تهيه کننده و کارگردان ] امير مزرعتي [موضوع ] مستندي در مورد آثار تاريخي ، باستاني و جاذبه هاي

 • شروع برنامه:08:21:50
 • پایان برنامه: 08:31:52
 • طول برنامه:10 دقیقه

سناباد

[کارگردان] الياس صادق زاده [ موضوع] مستندي در مورد هنر فيروزه کوبي در سناباد

 • شروع برنامه:08:48:43
 • پایان برنامه: 09:17:54
 • طول برنامه:29 دقیقه

در حلقه رندان

[ تهيه کننده] يوسف بچاري [ مجريان] صابر قديمي ، سعيد طلايي و عليرضا لبش [ موضوع] گفتگو با شاعر و

 • شروع برنامه:09:23:54
 • پایان برنامه: 10:13:39
 • طول برنامه:49 دقیقه

محله گل و بلبل

[ تهيه کننده] مسلم آقاجانزاده [ رده سني] کودک و نوجوان [ موضوع] بي تفاوتي [ خلاصه] اين برنامه

 • شروع برنامه:10:17:36
 • پایان برنامه: 11:22:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

زنده باد زندگي

[زنده] [تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [موضوع] کارآفريني [خلاصه]به گفتگو با مهمانان درمورد کار

 • شروع برنامه:11:27:19
 • پایان برنامه: 11:43:18
 • طول برنامه:15 دقیقه

يک فنجان سلامت

[تهيه کننده] وحيد رستگار [ مجري] معصومه پارسامهر [کارشناس] دکتر کاميار عباسي (متخصص پروتزهاي دندان)

 • شروع برنامه:12:22:00
 • پایان برنامه: 13:12:15
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال بی قرار

[کارگردان] فلوراسام [ بازيگران] محمد رضا شريفي نيا، لاله اسکندري ، سارا خوئيني ها و پژمان بازغي

 • شروع برنامه:13:13:54
 • پایان برنامه: 13:43:54
 • طول برنامه:30 دقیقه

اوج یادگیری

[تهيه کننده] علي عبدالرحمان [مجري] عليرضا عندليب فرد [خلاصه] به آموزش در دروس، مشاوره برنامه هاي

 • شروع برنامه:13:44:25
 • پایان برنامه: 14:01:18
 • طول برنامه:16 دقیقه

دات آی آر

[ تهيه کننده] ابوالفضل صفري [ مجري] آريا طاهري [ موضوع] گفتگو با مهمان در مورد توليد بتن سبک سازه

 • شروع برنامه:14:02:41
 • پایان برنامه: 14:40:21
 • طول برنامه:37 دقیقه

کام شیرین

[تهيه کننده] مرتضي يعقوبي [مجري] ثريا بناکار [کارشناس] دکتر رضا ناظری (روانشناس)، [موضوع] گفتگو در

 • شروع برنامه:14:44:19
 • پایان برنامه: 14:56:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

کام شیرین

[تهيه کننده] مرتضي يعقوبي [مجري] ثريا بناکار [کارشناس] دکتر رضا ناظری (روانشناس)، [موضوع] گفتگو در

 • شروع برنامه:14:56:55
 • پایان برنامه: 15:05:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:15:05:33
 • پایان برنامه: 15:17:35
 • طول برنامه:12 دقیقه

ياکاري

[ قالب] انيميشن [ رده سني] کودک ونوجوان [ موضوع] ليندن که بچه نيست

 • شروع برنامه:15:18:19
 • پایان برنامه: 15:30:58
 • طول برنامه:12 دقیقه

مهارت های زندگی

[قالب] انيميشن [رده سني] کودک و نوجوان [کارگردان] محراب ناصري [موضوع] آزار نرساندن به حيوانات

 • شروع برنامه:15:35:26
 • پایان برنامه: 15:52:56
 • طول برنامه:17 دقیقه

شهر به شهر

[تهيه کننده و کارگردان] جواد خاني [موضوع] گردش و مسابقه [ خلاصه] اين برنامه توسط نوجوانان به معرفي

 • شروع برنامه:15:53:40
 • پایان برنامه: 15:58:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

لذت دانايي

[تهيه کننده] روانبخش صادقي [ رده سني] نوجوان [ موضوع] آموزش در مورد مولکول

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار جوانه ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:12:03
 • پایان برنامه: 16:20:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:20:44
 • پایان برنامه: 16:48:55
 • طول برنامه:28 دقیقه

سريال بي قرار

[کارگردان] فلوراسام [ بازيگران] محمد رضا شريفي نيا، لاله اسکندري ، سارا خوئيني ها و پژمان بازغي

 • شروع برنامه:16:53:43
 • پایان برنامه: 17:10:04
 • طول برنامه:16 دقیقه

سريال بي قرار

[کارگردان] فلوراسام [ بازيگران] محمد رضا شريفي نيا، لاله اسکندري ، سارا خوئيني ها و پژمان بازغي

 • شروع برنامه:17:15:41
 • پایان برنامه: 17:22:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:17:22:58
 • پایان برنامه: 17:52:58
 • طول برنامه:30 دقیقه

اوج ياد گيري

[زنده] [تهيه کننده] علي عبدالرحمان [مجري] عليرضا عندليب فرد[خلاصه] به آموزش در دروس، مشاوره برنامه

 • شروع برنامه:17:52:58
 • پایان برنامه: 18:01:28
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:01:41
 • پایان برنامه: 18:42:49
 • طول برنامه:41 دقیقه

عصر خانواده

[زنده] [تهيه کننده] علي اکبر کريمي [موضوع ] خانواده [خلاصه] به گفتگو با مهمانان در مورد سبک زندگي

 • شروع برنامه:18:42:49
 • پایان برنامه: 18:48:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:48:48
 • پایان برنامه: 18:57:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:57:50
 • پایان برنامه: 19:47:07
 • طول برنامه:49 دقیقه

محله گل و بلبل

[ تهيه کننده] مسلم آقاجانزاده [ رده سني] کودک و نوجوان [موضوع] بازرس خوشحال [ خلاصه] اين برنامه

 • شروع برنامه:19:48:36
 • پایان برنامه: 20:17:51
 • طول برنامه:29 دقیقه

در حلقه رندان

[ تهيه کننده] يوسف بچاري [ مجريان] صابر قديمي ، سعيد طلايي و عليرضا لبش [ موضوع] گفتگو با شاعر و

 • شروع برنامه:20:17:51
 • پایان برنامه: 20:29:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

آگهی بازرگانی

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:58:35
 • پایان برنامه: 21:23:26
 • طول برنامه:24 دقیقه

اقیانوس آرام

[ رده سني ] کودک ونوجوان [ موضوع] گفتگو ي مهمان برنامه علي سليماني با نوجوان درباره سعي و تلاش در راه رسيدن به اهداف

 • شروع برنامه:21:23:26
 • پایان برنامه: 21:30:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:30:40
 • پایان برنامه: 21:51:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال بی قرار

[کارگردان] فلوراسام [ بازيگران] محمد رضا شريفي نيا، لاله اسکندري ، سارا خوئيني ها و پژمان

 • شروع برنامه:21:51:35
 • پایان برنامه: 21:57:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:21:57:25
 • پایان برنامه: 22:20:52
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال بی قرار

[کارگردان] فلوراسام [ بازيگران] محمد رضا شريفي نيا، لاله اسکندري ، سارا خوئيني ها و پژمان

 • شروع برنامه:22:20:52
 • پایان برنامه: 22:29:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اخبار سراسری

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:26:32
 • پایان برنامه: 23:32:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

[قالب]نماهنگ [موضوع] ولادت حضرت عبدالعظيم حسني

 • شروع برنامه:23:32:38
 • پایان برنامه: 23:42:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

نمادو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:42:38
 • پایان برنامه: 23:53:28
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:53:41
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

کام شیرین

[تهيه کننده] مرتضي يعقوبي [مجري] ثريا بناکار [کارشناس] دکتر رضا ناظری (روانشناس)، [موضوع] گفتگو در مورد خود مراقبتي در خانواده