جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:13:08
 • طول برنامه:13 دقیقه

آيينه خانه

[تهيه کننده] سعيد ستودگان [مجري] مهدي حاجي [کارشناس] حجت الاسلام و المسلمين شهاب مرادي [ موضوع] ويژ

 • شروع برنامه:00:14:00
 • پایان برنامه: 01:15:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

زنده باد زندگي

[تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [موضوع] کارآفريني [خلاصه] به گفتگو با مهمانان درمورد کار آفريني

 • شروع برنامه:01:26:10
 • پایان برنامه: 02:13:35
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال بخش قلب

[کارگردان] Park Hong-kyun [قسمت] 1 [خلاصه] دکتر پس از دوره تبعيد به عنوان رئيس بخش جراحي قلب و عر

 • شروع برنامه:02:18:24
 • پایان برنامه: 03:14:32
 • طول برنامه:56 دقیقه

تصوير زندگي

[قالب] ترکيبي [تهيه کننده] محمود محمودي [مجري] محسن آزادي [مهمانان] امير حسين بزرگ زادگان (عکاس)مصط

 • شروع برنامه:03:15:07
 • پایان برنامه: 04:02:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

دو رکعت

[قالب] ترکيبي [تهيه کننده] رحيم صادق پور [مجري] سيد عليرضا مرتضوي [موضوع] خانواده و دين [پيامک بر

 • شروع برنامه:04:16:56
 • پایان برنامه: 04:34:20
 • طول برنامه:17 دقیقه

دو رکعت

[قالب] ترکيبي [تهيه کننده] رحيم صادق پور [مجري] سيد عليرضا مرتضوي [موضوع] خانواده و دين [پيامک بر

 • شروع برنامه:04:37:05
 • پایان برنامه: 04:50:27
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند نشانه ها

[موضوع] مستندي درباره شگفتي هاي دريا بر اساس آيات و روايات

 • شروع برنامه:04:57:28
 • پایان برنامه: 05:51:26
 • طول برنامه:53 دقیقه

مستندنوا

[موضوع] مستندي درباره وقوع رعد و برق و شرايط ايجاد آن

 • شروع برنامه:06:01:21
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند درياي پارس

[تهيه کننده و کارگردان ] ابوالفضل صفاري [خلاصه ] مستندي از ويژگي هاي طبيعي ، جغرافيايي و معرفي جاذ

 • شروع برنامه:06:40:40
 • پایان برنامه: 06:54:38
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند نقاشي در طبيعت

[موضوع] نقاشي [خلاصه] مستندي از کشيدن نقاشي طبيعت در فضاي باز است.

 • شروع برنامه:06:57:15
 • پایان برنامه: 07:10:02
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند نقاشي در طبيعت

[موضوع] نقاشي [خلاصه] مستندي از کشيدن نقاشي طبيعت در فضاي باز است.

 • شروع برنامه:07:20:30
 • پایان برنامه: 07:44:34
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال جاده یاس

[کارگردان] ايلي ف حبيب [ قسمت] 29[ خلاصه] هيام متوجه رفتار مشکوک سمير شده و اين موضوع را با حاج

 • شروع برنامه:07:47:11
 • پایان برنامه: 08:05:24
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال جاده یاس

[کارگردان] ايلي ف حبيب [ قسمت] 29[ خلاصه] هيام متوجه رفتار مشکوک سمير شده و اين موضوع را با حاج

 • شروع برنامه:08:10:23
 • پایان برنامه: 08:27:25
 • طول برنامه:17 دقیقه

از لاک جيغ تا خدا

[تهيه کننده] هاشم تفکري [موضوع] عفاف و حجاب [ خلاصه] اين برنامه گفتگو با بانويي که پس از رجوع کرد

 • شروع برنامه:08:30:22
 • پایان برنامه: 08:40:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

نما دو

[تهیه کننده] هادی خدادی [ موضوع] اهدای خون [ خلاصه] گزارشی مردمی درباره اهمیت و ارزش اهدای خون در جامعه، است.

 • شروع برنامه:08:41:14
 • پایان برنامه: 09:25:46
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال بخش قلب

[کارگردان] Park Hong-kyun [قسمت] 1 [خلاصه] دکتر پس از دوره تبعيد به عنوان رئيس بخش جراحي قلب و

 • شروع برنامه:09:33:47
 • پایان برنامه: 09:46:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

شهر بازی

[قالب] انيميشن [ رده سني] کودک [ موضوع] دوست خجالتي [ خلاصه] مهربان به همراه دوستانش

 • شروع برنامه:09:46:00
 • پایان برنامه: 09:59:04
 • طول برنامه:13 دقیقه

آقای زارع و خرگوش سمج

[کارگردان] عليرضا عباچي نژاد [ قالب] انيميشن [ رده سني] کودک [ موضوع] مترسک [ خلاصه] کشاورز

 • شروع برنامه:09:59:04
 • پایان برنامه: 10:09:26
 • طول برنامه:10 دقیقه

ماهی فضایی

[قالب] انيميشن [ رده سني] کودک [ موضوع] روز آفتابي [خلاصه] در روز گرم تابستاني براي دوست

 • شروع برنامه:10:09:26
 • پایان برنامه: 10:28:21
 • طول برنامه:18 دقیقه

يادگاري هاي مادر بزرگ

[کارگردان] امير فيضي [موضوع] تولدت مبارک عيدي [ خلاصه] روز تولد عيدي است و گمان مي کند که ديگران

 • شروع برنامه:10:33:24
 • پایان برنامه: 11:30:51
 • طول برنامه:57 دقیقه

زنده باد زندگي

[تهيه کننده و مجري] محمد جعفر خسروي [موضوع] کارآفريني [خلاصه]به گفتگو با مهمانان درمورد کار آفريني

 • شروع برنامه:11:36:24
 • پایان برنامه: 11:49:24
 • طول برنامه:13 دقیقه

شهدای نیروی انتظامی

[کارگردان] حامد بهرامي [ موضوع] ياد و خاطره شهداء [خلاصه] گزارشي از زندگي

 • شروع برنامه:11:52:18
 • پایان برنامه: 12:16:24
 • طول برنامه:24 دقیقه

سريال جاده ياس

[کارگردان] ايلي ف حبيب [ قسمت] 30 [ خلاصه] سامي سراغ لبني مي رود تا مطمئن شود مساله ارتباط با موساد

 • شروع برنامه:12:18:20
 • پایان برنامه: 12:38:16
 • طول برنامه:19 دقیقه

سريال جاده ياس

[کارگردان] ايلي ف حبيب [ قسمت] 30 [ خلاصه] سامي سراغ لبني مي رود تا مطمئن شود مساله ارتباط با موساد

 • شروع برنامه:12:38:29
 • پایان برنامه: 12:54:36
 • طول برنامه:16 دقیقه

یک فنجان سلامت

[تهيه کننده] وحيد رستگار [مجري] معصومه پارسا مهر [کارشناس] دکتر احمد رئيس السادات (متخصص طب

 • شروع برنامه:12:59:18
 • پایان برنامه: 13:04:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کريم

[قاري] استاد احمد ابوالقاسمي [سوره] فصلت [آيات] 30 الي 36

 • شروع برنامه:13:09:37
 • پایان برنامه: 13:16:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

اقامه نماز به امامت حجت الاسلام و المسلمين عباسپور از دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا

 • شروع برنامه:13:19:50
 • پایان برنامه: 13:39:48
 • طول برنامه:19 دقیقه

از لاک جيغ تا خدا

[تهيه کننده] هاشم تفکري [موضوع] عفاف و حجاب [ خلاصه] اين برنامه گفتگو با بانويي که پس از رجوع کرد

 • شروع برنامه:13:52:48
 • پایان برنامه: 14:48:22
 • طول برنامه:55 دقیقه

تصوير زندگي

[زنده] [تهيه کننده] محمود محمودي [مجري] محسن آزادي [موضوع] خانواده [خلاصه] به گفتگو با کارشناسان در

 • شروع برنامه:14:57:01
 • پایان برنامه: 15:08:55
 • طول برنامه:11 دقیقه

یا کاری

[قالب] انيميشن [ رده سني] کودک [ موضوع] هديه قبيله [ خلاصه] کمان چوبي ناراحت است چون

 • شروع برنامه:15:12:53
 • پایان برنامه: 15:25:08
 • طول برنامه:12 دقیقه

هوشی در تعطیلات

[قالب] انيميشن [ رده سني] کودک [ موضوع] نجاري [ خلاصه] هوشي پسر بچه اي باهوش و

 • شروع برنامه:15:25:08
 • پایان برنامه: 15:38:31
 • طول برنامه:13 دقیقه

مهارت هاي زندگي

[قالب] انيميشن [ رده سني] کودک [کارگردان] مرتضي محمدي [ موضوع] شغل آينده پوريا [خلاصه] پوريا تصميم

 • شروع برنامه:15:38:31
 • پایان برنامه: 15:57:28
 • طول برنامه:18 دقیقه

شهر به شهر

[تهيه کننده و کارگردان] جواد خاني [موضوع] گردش و مسابقه [ خلاصه] اين برنامه توسط نوجوانان به معرفي

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار جوانه ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:16:12:01
 • پایان برنامه: 16:56:33
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال بخش قلب

[کارگردان] Park Hong-kyun [قسمت] 1 [خلاصه] دکتر پس از دوره تبعيد به عنوان رئيس بخش جراحي قلب و

 • شروع برنامه:17:05:20
 • پایان برنامه: 17:30:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

اوج يادگيري

[زنده] [تهيه کننده] علي عبدالرحمان [مجري] عليرضا عندليب فرد[خلاصه] به آموزش در دروس، مشاوره برنامه

 • شروع برنامه:17:34:17
 • پایان برنامه: 17:44:24
 • طول برنامه:10 دقیقه

ما مي توانيم

[موضوع] کار آفريني [ خلاصه] گزارشي از کار آفريني و اقتصاد مقاومتي در استان کردستان شهرستان مريوان،

 • شروع برنامه:17:52:40
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:18:01:13
 • پایان برنامه: 18:40:16
 • طول برنامه:39 دقیقه

گلچین آدمهای خوب شهر

[قالب] ترکیبی [تهيه کننده] علي اکبر کريمي[مجري] محمود رضا قديريان [مهمان] سروش صلواتیان

 • شروع برنامه:18:48:35
 • پایان برنامه: 18:57:49
 • طول برنامه:9 دقیقه

فوت کوزه گري

[موضوع] کارآفريني[خلاصه] گزارشي از بانواني که از طريق قالي بافي وآموزش به هنرجويان به اشتغال زايي و

 • شروع برنامه:19:03:29
 • پایان برنامه: 19:17:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سوغات جنگل

[کارگردان] امير سلطان احمدي [ موضوع] سطح توقع اطرافيان [ خلاصه] دوست پرستو قرار است از استراليا باز

 • شروع برنامه:19:22:05
 • پایان برنامه: 20:06:07
 • طول برنامه:44 دقیقه

سريال جاده ياس

[کارگردان] ايلي ف حبيب [ قسمت] 30 [ خلاصه] سامي سراغ لبني مي رود تا مطمئن شود مساله ارتباط با موساد

 • شروع برنامه:20:09:37
 • پایان برنامه: 20:20:24
 • طول برنامه:10 دقیقه

نما دو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:24:17
 • پایان برنامه: 20:29:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:58:02
 • طول برنامه:28 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:20:59:59
 • پایان برنامه: 21:19:59
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسابقه تلفني قدم به قدم

[زنده] [تهيه کننده] ابراهيم بهادري [مجريان] مجتبي نظري، بهنام قرباني

 • شروع برنامه:21:32:51
 • پایان برنامه: 21:53:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال بخش قلب

[کارگردان] Park Hong-kyun [قسمت] 2 [خلاصه] هاي سنوک دختر جواني که براي رزيدنتي بخش قلب

 • شروع برنامه:21:56:11
 • پایان برنامه: 22:20:03
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال بخش قلب

[کارگردان] Park Hong-kyun [قسمت] 2 [خلاصه] هاي سنوک دختر جواني که براي رزيدنتي بخش قلب

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اخبار سراسري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000

 • شروع برنامه:23:33:23
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:26 دقیقه

آیینه خانه

[تهيه کننده] سعيد ستودگان [مجري] مهدي حاجي [کارشناس] حجت الاسلام و المسلمين شهاب مرادي [ موضوع] ويژ