جدول پخش

شبکه سه
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

میدان انقلاب

[قسمت] 9 [مجري] دکتر وحيد يامي‌پور [کارشناسان] خانم حسینی و آقای مرادی [موضوع] بررسي دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ؛ کاري از گروه فرهنگ و معارف اسلامي شبکه سه سيما

 • شروع برنامه:00:07:48
 • پایان برنامه: 00:08:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:00:08:18
 • پایان برنامه: 00:10:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

ویژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:00:10:09
 • پایان برنامه: 00:11:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فصل دوم عصر جدید

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:00:11:42
 • پایان برنامه: 00:13:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعه گاندو

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:00:13:32
 • پایان برنامه: 00:13:55
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:00:13:55
 • پایان برنامه: 01:21:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

شب آفتابی

[زنده] [مجري] شاهین جمشیدی [گزارشگر] کامران امیدی [موضوع] کارآفرینی با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه کسب و کار [تهيه کننده] محمد جواد طالبی

 • شروع برنامه:01:21:05
 • پایان برنامه: 01:31:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی قبل از تکرار سریال 01:00

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:01:31:17
 • پایان برنامه: 02:26:43
 • طول برنامه:55 دقیقه

مجموعه "گاندو"

[قسمت] 8 [موضوع] تيم امنيتي، جاسوس خارجي را که از مراکز نظامي و حساس عکس و فيلم تهيه مي‌کرد، دستگير مي‌نمايند... [کارگردان] جواد افشار [بازيگران] داريوش فرهنگ، وحيد رهباني، عليرام نورايي، پيام دهکردي، سيدمهرداد ضيايي، رضا توکلي، پندار اکبري و... [تهيه کنن

 • شروع برنامه:02:26:43
 • پایان برنامه: 02:28:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بخش اضافه 01:20

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:02:28:43
 • پایان برنامه: 02:29:06
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:02:29:06
 • پایان برنامه: 02:32:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:02:32:16
 • پایان برنامه: 02:33:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فصل دوم عصر جدید

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:02:33:48
 • پایان برنامه: 02:34:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر ستاره ساز

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:02:34:48
 • پایان برنامه: 02:35:10
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:02:35:10
 • پایان برنامه: 02:41:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي قبل از برنامه ساعت 02:00

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:02:41:07
 • پایان برنامه: 03:26:30
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه "برنا"

[قسمت] 28 [موضوع] برنا به جزيره قشم مي‌رسد، با نقاط ديدني و ماهيگيري آنجا آشنا شده و... [بازيگران] محمودرضا قديريان، آشا محرابي و... [تهيه کننده] پريوش کاشاني

 • شروع برنامه:03:26:30
 • پایان برنامه: 03:26:53
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:03:26:53
 • پایان برنامه: 03:28:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فصل دوم عصر جدید

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:03:28:25
 • پایان برنامه: 03:29:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر ستاره ساز

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:03:29:25
 • پایان برنامه: 03:30:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر طبيب

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:03:30:37
 • پایان برنامه: 03:31:33
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه کتابخوانی

[موضوع] مسابقه بزرگ کتابخواني

 • شروع برنامه:03:31:33
 • پایان برنامه: 03:32:06
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:03:32:06
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

سحرگاهان

[موضوع] مناجات سحرگاهي

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 03:55:13
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:03:55:13
 • پایان برنامه: 04:00:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن

[موضوع] قرائت سوره بقره (آيات 183 تا 185) قاري: شهيد مِنا، محسن حسني کارگر ش

 • شروع برنامه:04:00:04
 • پایان برنامه: 04:01:00
 • طول برنامه:

ذکرروز یکشنبه

يا ذالجلـال والاکرام

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:04:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح به وقت تهران

موذن: منصوري ؛ اذان صبح به افق تهران: 04:01 ؛ طلوع آفتاب: 05:48 ؛ اذان ظهر به افق تهران: 13:05 ؛ غروب آفتاب: 20:22 ؛ اذان مغرب به افق تهران: 20:43 ؛ نيمه شب شرعي: 00:12

 • شروع برنامه:04:04:32
 • پایان برنامه: 04:09:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز یکشنبه

به نام خدايى كه جز به فضل و بخشش او اميد نبستم و جز از عدالت او نهراسم و...

 • شروع برنامه:04:09:05
 • پایان برنامه: 04:15:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

به امامت آيت ا... شاهرودي در مسجد مقدس جمکران

 • شروع برنامه:04:15:38
 • پایان برنامه: 04:20:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

زیارت ائمه (روز یکشنبه)

[موضوع] زيارت مخصوص حضرت علي (‏علیه السلام) و حضرت زهراء (سلام الله علیها)

 • شروع برنامه:04:20:22
 • پایان برنامه: 04:20:35
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:04:20:35
 • پایان برنامه: 05:10:41
 • طول برنامه:50 دقیقه

سمت خدا

[مجري] نجم الدين شريعتي [کارشناس] حجت الاسلام والمسلمين عابديني [موضوع] سيره تربيتي انبياي الهي در قرآن کريم ؛ داستان حضرت شعيب (عليه السلام) [تهيه کننده] عبدالمجيد رکني ؛ شماره پيامک: 20000303 ؛ پيام‌رسان سروش و ايتا: samtekhoda3@ ؛ رايانامه برنامه: Samt

 • شروع برنامه:05:10:41
 • پایان برنامه: 05:12:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رونق تولید

[موضوع] از کجا شروع کنيم ؛ ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:05:12:42
 • پایان برنامه: 05:14:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر مجموعه گاندو

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:05:14:32
 • پایان برنامه: 05:16:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فصل دوم عصر جدید

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:05:16:05
 • پایان برنامه: 05:20:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي قبل از مستند 05:30

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:05:20:47
 • پایان برنامه: 05:56:09
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند روزگار خمینی (ره)

[قسمت] 4 [راوی] علیرام نورایی [موضوع] موضع امام خميني (ره) در روابط با ساير کشورها ؛ «نه شرقي، نه غربي»

 • شروع برنامه:05:56:09
 • پایان برنامه: 05:58:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مجموعه گاندو

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:05:58:10
 • پایان برنامه: 05:59:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فصل دوم عصر جدید

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:05:59:42
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

[موضوع] آغاز برنامه‌هاي صبحگاهي شبکه سه سيما

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:11:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

[موضوع] بيعت با امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)

 • شروع برنامه:06:11:08
 • پایان برنامه: 06:36:30
 • طول برنامه:25 دقیقه

زلال سخن

[موضوع] شرح جامعه کبيره با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين محمدي در مؤسسه قرآن و عترت حضرت علي بن موسي الرضا (عليه السلام) [تهيه کننده] آشتياني

 • شروع برنامه:06:36:30
 • پایان برنامه: 06:38:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:06:38:56
 • پایان برنامه: 06:39:26
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:06:39:26
 • پایان برنامه: 06:47:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

وطن من

[موضوع] معرفي جذابيت‌هاي طبيت ايران براي گردشگري

 • شروع برنامه:06:47:44
 • پایان برنامه: 06:49:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فصل دوم عصر جدید

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:06:49:16
 • پایان برنامه: 06:51:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر مجموعه گاندو

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:06:51:06
 • پایان برنامه: 06:52:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر طبيب

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:06:52:18
 • پایان برنامه: 06:52:34
 • طول برنامه:

کپشن ابتدای سلام صبح بخیر

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:06:52:34
 • پایان برنامه: 07:00:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی قبل از سلام صبح بخیر 07:00

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:07:00:22
 • پایان برنامه: 09:33:20
 • طول برنامه:2 ساعت و 32 دقیقه

سلام، صبح بخیر

[زنده] [مجري] حسين کلهر [موضوع] بررسي مسائل اجتماعي، ورزشي و فرهنگي با محور حال خوب ؛ شماره پيامک: 20000350 [کارگردان] کاوه اميري جاويد [تهيه کننده] ابوالفضل صفري

 • شروع برنامه:09:33:20
 • پایان برنامه: 09:36:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:09:36:30
 • پایان برنامه: 09:37:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:09:37:00
 • پایان برنامه: 09:37:16
 • طول برنامه:

کپشن ابتدای سریال

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:09:37:16
 • پایان برنامه: 09:47:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی قبل از تکرار سریال 09:45

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:09:47:10
 • پایان برنامه: 10:43:57
 • طول برنامه:56 دقیقه

مجموعه "گاندو"

[قسمت] 8 [موضوع] تيم امنيتي، جاسوس خارجي را که از مراکز نظامي و حساس عکس و فيلم تهيه مي‌کرد، دستگير مي‌نمايند... [کارگردان] جواد افشار [بازيگران] داريوش فرهنگ، وحيد رهباني، عليرام نورايي، پيام دهکردي، سيدمهرداد ضيايي، رضا توکلي، پندار اکبري و... [تهيه کنن

 • شروع برنامه:10:43:57
 • پایان برنامه: 10:45:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:10:45:48
 • پایان برنامه: 10:46:18
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:10:46:18
 • پایان برنامه: 10:47:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فصل دوم عصر جدید

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:10:47:50
 • پایان برنامه: 10:48:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر ستاره ساز

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:10:48:50
 • پایان برنامه: 10:49:06
 • طول برنامه:

کپشن ابتدای طبیب

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:10:49:06
 • پایان برنامه: 10:56:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی قبل از طبیب 11:00

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:10:56:14
 • پایان برنامه: 11:32:57
 • طول برنامه:36 دقیقه

طبیب

[زنده] [مجري] پيمان طالبي [کارشناس] دکتر احسان اُطرُج (متخصص اورولوژی) [موضوع] اطلاع‌رساني در حوزه پزشکي و سلامت [تهيه کننده] علي زاهدي ؛ پيام رسان سروش: tabibtv3@ ؛ شماره پيامک: 09190717174

 • شروع برنامه:11:32:57
 • پایان برنامه: 11:34:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:11:34:58
 • پایان برنامه: 11:35:28
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:11:35:28
 • پایان برنامه: 11:36:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعه گاندو

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:11:36:33
 • پایان برنامه: 11:38:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فصل دوم عصر جدید

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:11:38:05
 • پایان برنامه: 11:38:21
 • طول برنامه:

کپشن ابتدای نابرده رنج

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:11:38:21
 • پایان برنامه: 11:41:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی قبل از نابرده رنج 11:30

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:11:41:27
 • پایان برنامه: 12:29:47
 • طول برنامه:48 دقیقه

مجموعه "نابرده رنج"

[قسمت] 4 [موضوع] پدر اسد درگذشت، اسد مي‌خواهد نيمي از بدهي خود را از پول خانه بدهد و بقيه را از منوچهر بگيرد و... [کارگردان] عليرضا بذرافشان [بازيگران] کامبيز ديرباز، سام درخشاني، مينا جعفرزاده، ثريا قاسمي، سياوش طهمورث و...

 • شروع برنامه:12:29:47
 • پایان برنامه: 12:31:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:12:31:39
 • پایان برنامه: 12:32:01
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:12:32:01
 • پایان برنامه: 12:33:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فصل دوم عصر جدید

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:12:33:33
 • پایان برنامه: 12:34:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعه گاندو

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:12:34:38
 • پایان برنامه: 12:34:51
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:12:34:51
 • پایان برنامه: 12:44:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی قبل از خبر 12:45

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:12:44:40
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:01:09
 • طول برنامه:16 دقیقه

اخبار ورزشی

[زنده] [موضوع] گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان

 • شروع برنامه:13:01:09
 • پایان برنامه: 13:01:22
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:13:01:22
 • پایان برنامه: 13:04:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

[موضوع] قرائت سوره انشقاق (آيات 1 تا 9) قاري: عبدالوهاب طنطاوی

 • شروع برنامه:13:04:54
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:

ذکر روز یکشنبه

يا ذالجلـال والاکرام

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:09:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

اذان ظهر به افق تهران: 13:05 ؛ غروب آفتاب: 20:22 ؛ اذان مغرب به افق تهران: 20:43 ؛ نيمه شب شرعي: 00:12

 • شروع برنامه:13:09:50
 • پایان برنامه: 13:16:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

به امامت حجت الاسلام والمسلمين حسيني

 • شروع برنامه:13:16:12
 • پایان برنامه: 13:17:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

با نواي سماواتي

 • شروع برنامه:13:17:50
 • پایان برنامه: 13:18:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:13:18:20
 • پایان برنامه: 13:20:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:13:20:22
 • پایان برنامه: 13:20:38
 • طول برنامه:

کپشن ابتدای سمت خدا

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:13:20:38
 • پایان برنامه: 13:30:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی قبل از سمت خدا 13:30

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:13:30:11
 • پایان برنامه: 14:22:01
 • طول برنامه:51 دقیقه

سمت خدا

[زنده] [مجري] نجم الدين شريعتي [کارشناس] حجت الاسلـام والمسلمين بهشتي [موضوع] مسئولیت همگانی اقامه نماز [تهيه کننده] عبدالمجيد رکني ؛ شماره پيامک: 20000303 ؛ پيام‌رسان سروش و ايتا: samtekhoda3@ ؛ رايانامه برنامه: Samtekhoda@irib.ir

 • شروع برنامه:14:22:01
 • پایان برنامه: 14:25:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:14:25:11
 • پایان برنامه: 14:25:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:14:25:41
 • پایان برنامه: 14:26:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ستاره ساز

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:14:26:41
 • پایان برنامه: 14:27:17
 • طول برنامه:

تیزر ثبت‌نام دوره‌های آموزش مجازی دانشکده صداوسیما

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:14:27:17
 • پایان برنامه: 14:27:33
 • طول برنامه:

کپشن ابتدای سریال

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:14:27:33
 • پایان برنامه: 14:28:06
 • طول برنامه:

آگهي بخش اضافه 14:30

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:14:28:06
 • پایان برنامه: 14:28:59
 • طول برنامه:

آگهي قبل از تکرار سريال 14:30

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:14:28:59
 • پایان برنامه: 15:20:04
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه "گاندو"

[قسمت] 8 [موضوع] تيم امنيتي، جاسوس خارجي را که از مراکز نظامي و حساس عکس و فيلم تهيه مي‌کرد، دستگير مي‌نمايند... [کارگردان] جواد افشار [بازيگران] داريوش فرهنگ، وحيد رهباني، عليرام نورايي، پيام دهکردي، سيدمهرداد ضيايي، رضا توکلي، پندار اکبري و... [تهيه کنن

 • شروع برنامه:15:20:04
 • پایان برنامه: 15:21:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:15:21:55
 • پایان برنامه: 15:22:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:15:22:25
 • پایان برنامه: 15:23:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فصل دوم عصر جدید

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:15:23:57
 • پایان برنامه: 15:24:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر ستاره ساز

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:15:24:57
 • پایان برنامه: 15:25:52
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه کتابخوانی

[موضوع] مسابقه بزرگ کتابخواني

 • شروع برنامه:15:25:52
 • پایان برنامه: 15:26:22
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:15:26:22
 • پایان برنامه: 15:33:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی قبل از دروازه خورشید 15:30

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:15:33:05
 • پایان برنامه: 16:07:58
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند دروازه خورشيد

[قسمت] 2 [موضوع] سفري به ناشناخته‌ترين استان ايران ؛ سيستان و بلوچستان

 • شروع برنامه:16:07:58
 • پایان برنامه: 16:10:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:16:10:23
 • پایان برنامه: 16:10:53
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:16:10:53
 • پایان برنامه: 16:11:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر ستاره ساز

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:16:11:53
 • پایان برنامه: 16:12:15
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:16:12:15
 • پایان برنامه: 17:08:46
 • طول برنامه:56 دقیقه

میدان انقلاب

[مجري] دکتر وحيد يامي‌پور [کارشناس] خانم حسيني و آقاي مرادي [موضوع] بررسي شيوه مديريت و رهبري حضرت امام خميني (ره) و حضرت آيت الله خامنه‌اي در مهم‌ترين رويدادهاي انقلاب اسلامي ؛ کاري از گروه فرهنگ و معارف اسلامي شبکه سه سيما

 • شروع برنامه:17:08:46
 • پایان برنامه: 17:10:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:17:10:48
 • پایان برنامه: 17:11:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:17:11:18
 • پایان برنامه: 17:16:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی قبل از مستند 17:15

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:17:16:18
 • پایان برنامه: 17:55:24
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند روزگار خمینی (ره)

[قسمت] 5 [راوی] علیرام نورایی [موضوع] آمریکا ؛ بررسي دیدگاه‌ها و ويژگي‌هاي امام خميني (ره) [کارگردان] نعمت اللهی

 • شروع برنامه:17:55:24
 • پایان برنامه: 17:57:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:17:57:15
 • پایان برنامه: 17:57:31
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:17:57:31
 • پایان برنامه: 17:59:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر مجموعه گاندو

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:17:59:31
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:10:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار ورزشی

[زنده] [موضوع] گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان

 • شروع برنامه:18:10:50
 • پایان برنامه: 18:11:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:18:11:10
 • پایان برنامه: 18:16:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي قبل از واليبال 18:30

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:18:16:28
 • پایان برنامه: 18:17:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بخش اضافه 18:30

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:18:17:28
 • پایان برنامه: 18:19:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:18:19:30
 • پایان برنامه: 18:34:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

والیبال 2019

[زنده] [مجري] بهزاد کاوياني [موضوع] پخش مستقيم ليگ ملت‌هاي واليبال 2019 جهان بين ايران و روسيه (مجری) در ارومیه (سالن الغدیر) [تهيه کننده] بهزاد کاوياني

 • شروع برنامه:18:34:00
 • پایان برنامه: 19:14:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

والیبال 2019

[زنده] [مجري] بهزاد کاوياني [موضوع] پخش مستقيم ليگ ملت‌هاي واليبال 2019 جهان بين ايران و روسيه (ست اول) در ارومیه (سالن الغدیر) [تهيه کننده] بهزاد کاوياني

 • شروع برنامه:19:14:00
 • پایان برنامه: 19:15:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بین ست اول والیبال 19:00

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:19:15:38
 • پایان برنامه: 19:17:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

والیبال 2019

[زنده] [مجري] بهزاد کاوياني [موضوع] پخش مستقيم ليگ ملت‌هاي واليبال 2019 جهان بين ايران و روسيه (مجری) در ارومیه (سالن الغدیر) [تهيه کننده] بهزاد کاوياني

 • شروع برنامه:19:17:10
 • پایان برنامه: 19:53:20
 • طول برنامه:36 دقیقه

والیبال 2019

[زنده] [مجري] بهزاد کاوياني [موضوع] پخش مستقيم ليگ ملت‌هاي واليبال 2019 جهان بين ايران و روسيه (ست دوم) در ارومیه (سالن الغدیر) [تهيه کننده] بهزاد کاوياني

 • شروع برنامه:19:53:20
 • پایان برنامه: 19:54:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بین ست دوم والیبال 19:30

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:19:54:54
 • پایان برنامه: 19:56:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

والیبال 2019

[زنده] [مجري] بهزاد کاوياني [موضوع] پخش مستقيم ليگ ملت‌هاي واليبال 2019 جهان بين ايران و روسيه (مجری) در ارومیه (سالن الغدیر) [تهيه کننده] بهزاد کاوياني

 • شروع برنامه:19:56:20
 • پایان برنامه: 20:32:44
 • طول برنامه:36 دقیقه

والیبال 2019

[زنده] [مجري] بهزاد کاوياني [موضوع] پخش مستقيم ليگ ملت‌هاي واليبال 2019 جهان بين ايران و روسيه (ست سوم) در ارومیه (سالن الغدیر) [تهيه کننده] بهزاد کاوياني

 • شروع برنامه:20:32:44
 • پایان برنامه: 20:35:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود ای ایران

خواننده: مجید اخشابی

 • شروع برنامه:20:35:33
 • پایان برنامه: 20:35:48
 • طول برنامه:

آگهی تقدیم برنامه (انتها)

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:20:35:48
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هفته چهارم والیبال 2019

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:42:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

والیبال 2019

[زنده] [مجري] بهزاد کاوياني [موضوع] پخش مستقيم ليگ ملت‌هاي واليبال 2019 جهان بين ايران و روسيه (مجری و کارشناسی) در ارومیه (سالن الغدیر) [تهيه کننده] بهزاد کاوياني

 • شروع برنامه:20:42:26
 • پایان برنامه: 20:42:39
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:20:42:39
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:

ذکرروز یکشنبه

ياذالجلـال والاکرام

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:47:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت تهران

موذن: غلوش ؛ غروب آفتاب: 20:22 ؛ اذان مغرب به افق تهران: 20:43 ؛ نيمه شب شرعي: 00:12

 • شروع برنامه:20:47:53
 • پایان برنامه: 20:49:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

با نوای سماواتی

 • شروع برنامه:20:49:32
 • پایان برنامه: 20:49:45
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:20:49:45
 • پایان برنامه: 20:50:01
 • طول برنامه:

کپشن ابتدای سریال

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:20:50:01
 • پایان برنامه: 20:54:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی قبل از سریال 21:00

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:20:54:18
 • پایان برنامه: 21:47:55
 • طول برنامه:53 دقیقه

مجموعه "گاندو"

[قسمت] 9 [موضوع] تیم امنیتی با کنترل مهمانی مرجان شرفی، به هویت میهمانان خارجی آنان پی می‌برند... [کارگردان] جواد افشار [بازيگران] داريوش فرهنگ، وحيد رهباني، عليرام نورايي، پيام دهکردي، سيدمهرداد ضيايي، رضا توکلي، پندار اکبري و... [تهيه کننده] مجتبي اميني

 • شروع برنامه:21:47:55
 • پایان برنامه: 21:49:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] جواز کسب و کار ؛ ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:21:49:55
 • پایان برنامه: 21:52:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید

[موضوع] از کجا شروع کنیم ؛ ويژه شعار سال 1398

 • شروع برنامه:21:52:56
 • پایان برنامه: 21:53:19
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:21:53:19
 • پایان برنامه: 21:54:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فصل دوم عصر جدید

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:21:54:51
 • پایان برنامه: 21:55:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر ستاره ساز

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:21:55:51
 • پایان برنامه: 21:56:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر بدون توقف

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:21:56:54
 • پایان برنامه: 21:57:27
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:21:57:27
 • پایان برنامه: 21:59:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي قبل از خبر 22:00

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:21:59:43
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:17:35
 • طول برنامه:17 دقیقه

اخبار شبانگاهی

[زنده] [موضوع] گزيده خبرهاي ايران و جهان

 • شروع برنامه:22:17:35
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافيک رونق توليد

[موضوع] ويژه شعار سال 1398 شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:20:16
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:22:20:16
 • پایان برنامه: 22:24:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

ضمیر مشترک

[قسمت] 1 [موضوع] طرح مسجد مدرسه

 • شروع برنامه:22:24:52
 • پایان برنامه: 22:25:10
 • طول برنامه:

ميان برنامه

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:22:25:10
 • پایان برنامه: 22:28:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

ميان برنامه دکترين مقاومت

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:22:28:28
 • پایان برنامه: 22:28:44
 • طول برنامه:

کپشن ابتدای عصر جدید

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:22:28:44
 • پایان برنامه: 22:34:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي قبل از برنامه ترکيبي 22:30

شبکه سه شبکه جوان ، سايت، www.tv3.ir ، رايانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستي 3334-13935 ،پيامک 300003

 • شروع برنامه:22:34:04
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

عصر جدید

[قسمت] 9 [مجري] احسان عليخاني [موضوع] استعداديابي در حوزه‌هاي ورزشي، سرگرمي و هنري با حضور داوران: رويا نونهالي، آريا عظيمي‌نژاد، سيدبشير حسيني، امين حيايي [تهيه کننده] حميد قاسمي