جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:00:18
 • پایان برنامه: 00:50:25
 • طول برنامه:50 دقیقه

نوآ: نجات کشتي غرق شده

[موضوع] نجات گشتي [خلاصه برنامه] مراحل نجات کشتي مسافر بري کاستا کنکورديا که در سواحل ايتاليا با يک سخره برخورد کرده بود

 • شروع برنامه:00:53:20
 • پایان برنامه: 01:01:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

سپنج

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:02:36
 • پایان برنامه: 01:07:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني(بخش1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:08:06
 • پایان برنامه: 01:53:05
 • طول برنامه:44 دقیقه

گزينه 4

[موضوع] کنکور و انتخاب رشته [مجري] فرشيد رشيد [ميهمان] آرمان صفوي [خلاصه برنامه] تکرار زنده

 • شروع برنامه:01:56:22
 • پایان برنامه: 02:02:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:04:23
 • پایان برنامه: 03:12:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

سينمايي - بعد از ظهر من با مارگريت

[خلاصه برنامه] داستان فيلم در مورداشنايي يک مرد بي سواد 45 ساله با يک زن پير با سواد95 ساله مي باشد که باعث تغيير نگاه مرد به زندگي ميشود

 • شروع برنامه:03:15:38
 • پایان برنامه: 03:30:38
 • طول برنامه:15 دقیقه

دلنوازان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:34:52
 • پایان برنامه: 03:41:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخنراني هاي TED

[موضوع] سخنراني علمي [خلاصه برنامه] چگونه ميکروب ها در هواپيما جا به جا مي شوند

 • شروع برنامه:03:45:37
 • پایان برنامه: 04:35:55
 • طول برنامه:50 دقیقه

راز حلب

[موضوع] شهر حلب [خلاصه برنامه] برنامه به بررسي جنايات گروه هاي تکفيري تحت حمايت عربستان و امارات و آزاد سازي شهر حلب مي پردازد .

 • شروع برنامه:04:42:45
 • پایان برنامه: 04:48:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:09
 • پایان برنامه: 05:03:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح - حجت الاسلام شجاع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:22
 • پایان برنامه: 05:41:04
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنراني آيت الله مصباح يزدي

[موضوع] سخنراني مذهبي [ميهمان] آيت الله مصباح يزدي [خلاصه برنامه] توجه به کمال مقدمه پيدايش محبت انسان به خدا

 • شروع برنامه:05:43:23
 • پایان برنامه: 05:54:28
 • طول برنامه:11 دقیقه

شهريار ايران

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر(عج)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:14:08
 • پایان برنامه: 06:42:05
 • طول برنامه:27 دقیقه

دلنوازان

[موضوع] شعر و موسيقي [مجري] ژاله صادقيان [خلاصه برنامه] خواننده: امير محمد تفتي زلف نگار

 • شروع برنامه:06:45:33
 • پایان برنامه: 06:55:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

ايما

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:00:37
 • پایان برنامه: 07:15:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

چهارسوي علم

[خلاصه برنامه] طراحي و ساخت محل تجمع مردم براي دعا يا تماشاي کنسرت با هدف بيشترين سازگاري با محيط زيست.

 • شروع برنامه:07:19:47
 • پایان برنامه: 07:26:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

سپنج

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:29:34
 • پایان برنامه: 07:50:21
 • طول برنامه:20 دقیقه

طرح قرآني 1452

[ميهمان] حجت الاسلام يزدان پناه [خلاصه برنامه] تفسير سوره قارعه

 • شروع برنامه:08:00:01
 • پایان برنامه: 09:07:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

طلوع

[زنده] [مجري] شهريار رباني

 • شروع برنامه:09:09:54
 • پایان برنامه: 09:39:54
 • طول برنامه:30 دقیقه

يادگيري آسان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:26
 • پایان برنامه: 09:48:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:48:29
 • پایان برنامه: 11:06:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

شوکران

[موضوع] فقه اسلامي [مجري] فضلي نژاد [ميهمان] آيت الله عليدوست [خلاصه برنامه] گفتگو در باب فقه اسلامي

 • شروع برنامه:11:06:53
 • پایان برنامه: 11:13:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:13:25
 • پایان برنامه: 12:06:03
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي - کارآگاه 1972

[موضوع] فيلم [خلاصه برنامه] مايلو تيندل آرايشگر ايتاليايي قصد ازدواج با مارگريت دختر اندرو وايک نويسنده داستانهاي جنايي را دارد. اندرو که شيفته نمايش و بازي است مايلو را به شرکت در يک سرقت ساختگي از منزلش دعوت مي کند تا بتواند خسارت جواهرات سرقتي را از بي

 • شروع برنامه:12:09:49
 • پایان برنامه: 12:32:49
 • طول برنامه:23 دقیقه

سينمايي - کارآگاه 1972

[موضوع] فيلم [خلاصه برنامه] مايلو تيندل آرايشگر ايتاليايي قصد ازدواج با مارگريت دختر اندرو وايک نويسنده داستانهاي جنايي را دارد. اندرو که شيفته نمايش و بازي است مايلو را به شرکت در يک سرقت ساختگي از منزلش دعوت مي کند تا بتواند خسارت جواهرات سرقتي را از بي

 • شروع برنامه:12:35:04
 • پایان برنامه: 13:05:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

سينمايي - کارآگاه 1972

[موضوع] فيلم [خلاصه برنامه] مايلو تيندل آرايشگر ايتاليايي قصد ازدواج با مارگريت دختر اندرو وايک نويسنده داستانهاي جنايي را دارد. اندرو که شيفته نمايش و بازي است مايلو را به شرکت در يک سرقت ساختگي از منزلش دعوت مي کند تا بتواند خسارت جواهرات سرقتي را از بي

 • شروع برنامه:13:13:50
 • پایان برنامه: 13:21:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر- آيت الله سبحاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:23
 • پایان برنامه: 13:31:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:31:26
 • پایان برنامه: 13:54:08
 • طول برنامه:22 دقیقه

طرح قرآني 1452

[موضوع] تفسير سوره مبارکه قارعه [ميهمان] حجت الاسلام يزدان پناه [خلاصه برنامه] تفسير سوره مبارکه قارعه

 • شروع برنامه:13:54:54
 • پایان برنامه: 14:01:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:01:26
 • پایان برنامه: 15:11:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

مهمان خانه

[زنده] [مجري] امير حسين مدرس

 • شروع برنامه:15:18:20
 • پایان برنامه: 15:26:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:26:23
 • پایان برنامه: 15:50:35
 • طول برنامه:24 دقیقه

مکعب

[خلاصه برنامه] مگس هاي ميوه زيتون بلندترين فله آلمان تاثير جويدن روي حافظه انسان ورزش و سلامتي و...

 • شروع برنامه:15:53:28
 • پایان برنامه: 15:59:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

گزينه 4

[زنده] [موضوع] مشاوره تحصيلي ، تست زني و آشنايي با کنکور [تهيه کننده] سيد محمد رضا ضرغامي [مجري] فرشيد رشيد [خلاصه برنامه] مشاوره تحصيلي ، تست زني و آشنايي با کنکور

 • شروع برنامه:16:44:38
 • پایان برنامه: 16:59:38
 • طول برنامه:15 دقیقه

منبع موثق

[موضوع] بررسي مسائل سياسي و اجتماعي روز با رويکر [مجري] رضا رفيع [خلاصه برنامه] بررسي مسائل سياسي و اجتماعي روز با رويکرد طنز

 • شروع برنامه:17:00:06
 • پایان برنامه: 17:26:40
 • طول برنامه:26 دقیقه

چهارسوي علم

[موضوع] علمي-گردشگري زيست محيطي [خلاصه برنامه] طراحي و ساخت خانه هاي ساحلي و تامين انرژي هاي آن از طريق سلول هاي خورشيدي

 • شروع برنامه:17:26:54
 • پایان برنامه: 17:34:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:34:57
 • پایان برنامه: 18:03:09
 • طول برنامه:28 دقیقه

يادگيري آسان

[زنده] [قسمت] 1 [موضوع] مشاوره تحصيلي ، تست زني و آشنايي با کنکور [تهيه کننده] محمد جواد عبدالرحماني [مجري] محمد مهدي مروي [خلاصه برنامه] مشاوره تحصيلي ، تست زني و آشنايي با کنکور

 • شروع برنامه:18:03:23
 • پایان برنامه: 18:09:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:09:55
 • پایان برنامه: 18:51:01
 • طول برنامه:41 دقیقه

دوران کهن

[موضوع] بازجويي [خلاصه برنامه] در اين قسمت ارتش دنبال سيستم رديابي ناهنجاري است که با آن بتواند زمين را نجات دهد .

 • شروع برنامه:18:51:15
 • پایان برنامه: 18:59:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:59:18
 • پایان برنامه: 19:52:18
 • طول برنامه:53 دقیقه

رو در رو

[زنده] [مجري] آقاي سيد مصطفي حسيني

 • شروع برنامه:19:52:54
 • پایان برنامه: 19:59:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

اخبار

[زنده] [موضوع] اخبار علمي ، فرهنگي ، هنري [خلاصه برنامه] اخبار علمي ، فرهنگي ، هنري

 • شروع برنامه:20:29:24
 • پایان برنامه: 20:41:24
 • طول برنامه:12 دقیقه

فوتون

[مجري] خانم هاشمي

 • شروع برنامه:20:45:24
 • پایان برنامه: 21:03:19
 • طول برنامه:17 دقیقه

تکيه بر نور

[موضوع] سياسي [خلاصه برنامه] ويژه برنامه جنگ 33 روزه در لبنان

 • شروع برنامه:21:06:58
 • پایان برنامه: 21:14:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:15:01
 • پایان برنامه: 22:30:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

پيشران

[زنده] [موضوع] کسب و کار [مجري] سيد مهدي مفيدي راد

 • شروع برنامه:22:34:07
 • پایان برنامه: 22:40:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش18)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:40:58
 • پایان برنامه: 22:55:58
 • طول برنامه:15 دقیقه

منبع موثق

[زنده] [موضوع] بررسي مسائل سياسي و اجتماعي روز با رويکر [مجري] رضا رفيع

 • شروع برنامه:22:56:30
 • پایان برنامه: 23:04:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش19)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:04:33
 • پایان برنامه: 23:46:58
 • طول برنامه:42 دقیقه

تئاتر تلويزيوني - دستهاي آلوده

[موضوع] تئاتر [خلاصه برنامه] ورود محافظان هدر به آپارتمان هوگو وديالوگ هوگو وجسيکا در رابطه با حزب

 • شروع برنامه:23:54:00
 • پایان برنامه: 23:59:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

سپنج

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004