جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:14:17
 • طول برنامه:14 دقیقه

شب های هنر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:21:27
 • پایان برنامه: 00:58:08
 • طول برنامه:36 دقیقه

نفس گرم

[موضوع] سريال [خلاصه برنامه] مليحه با ار تباط تلفني با نا هيد متوجه مي شود او همسر دوم آقا مرتضي است

 • شروع برنامه:00:58:45
 • پایان برنامه: 01:03:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:04:15
 • پایان برنامه: 01:48:53
 • طول برنامه:44 دقیقه

گزينه 4 - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:49:29
 • پایان برنامه: 02:40:23
 • طول برنامه:50 دقیقه

چهارسوي علم

[موضوع] علمي [خلاصه برنامه] نگهبانان دروازه ي حافظه ديجيتالي

 • شروع برنامه:02:40:59
 • پایان برنامه: 03:04:26
 • طول برنامه:23 دقیقه

اتاق شيشه اي

[موضوع] زيبايي طلبي [ميهمان] دکتر رمضاني

 • شروع برنامه:03:05:02
 • پایان برنامه: 03:25:47
 • طول برنامه:20 دقیقه

مکعب

[موضوع] مجله علمي [خلاصه برنامه] دوربين هاي پرنده-کاوشگرها و دنباله دارها-ويروسها و سلولهاي توموري-بيماري آتشک مخصوص درختان-ميوه دانه دار-مرکز رصد شتارگان در آفريقاي جنوبي

 • شروع برنامه:03:26:27
 • پایان برنامه: 03:44:16
 • طول برنامه:17 دقیقه

پرندگان ماهي خوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:00
 • پایان برنامه: 04:14:03
 • طول برنامه:28 دقیقه

بناي بندگي

[موضوع] تفسير سوره اسراء آيه 83 الي 84 [ميهمان] آيت الله ضيا آبادي [خلاصه برنامه] در اين برنامه در خصوص انسان ناسپاس و کفران نعمت و انسان مومن صحبت مي شود.

 • شروع برنامه:04:15:47
 • پایان برنامه: 04:52:55
 • طول برنامه:37 دقیقه

چرخ - بازپخش

[موضوع] محيط زيست [مجري] مقدسيان - فروتن - جهانپناه [ميهمان] دکتر حميد رضا رشيدي - سياوش يالباليان [خلاصه برنامه] محيط زيست آب وتوسعه پايدار - حيات وحش

 • شروع برنامه:04:57:59
 • پایان برنامه: 05:40:10
 • طول برنامه:42 دقیقه

چرخ - بازپخش

[موضوع] محيط زيست [مجري] مقدسيان - فروتن - جهانپناه [ميهمان] دکتر حميد رضا رشيدي - سياوش يالباليان [خلاصه برنامه] محيط زيست آب وتوسعه پايدار - حيات وحش

 • شروع برنامه:05:42:51
 • پایان برنامه: 05:57:17
 • طول برنامه:14 دقیقه

سخنراني هاي TED

[موضوع] سخنراني علمي [ميهمان] پل گرينبرگ [خلاصه برنامه] سخنراني در خصوص صيد اضافي چهار گونه ماهي از منابع اقيانوس ها و درياها و ارايه راه کار هاي مناسب براي جلوگيري از کار

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:02
 • پایان برنامه: 06:50:43
 • طول برنامه:36 دقیقه

نفس گرم

[موضوع] سريال [خلاصه برنامه] مليحه با ار تباط تلفني با نا هيد متوجه مي شود او همسر دوم آقا مرتضي است

 • شروع برنامه:06:51:01
 • پایان برنامه: 06:56:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

مجله تصويري شيرازه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:00:01
 • پایان برنامه: 07:50:55
 • طول برنامه:50 دقیقه

چهارسوي علم

[موضوع] علمي [خلاصه برنامه] نگهبانان دروازه ي حافظه ديجيتالي

 • شروع برنامه:08:00:04
 • پایان برنامه: 09:14:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

طلوع

[زنده] [موضوع] مجله صبحگاهي

 • شروع برنامه:09:16:22
 • پایان برنامه: 09:26:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوتون

[موضوع] اولين کنفرانس مديريت دانش با رويکرد توسعه [مجري] خانم هاشمي [ميهمان] دکتر صائميان- دکتر جزايري [خلاصه برنامه] اولين کنفرانس مديريت دانش با رويکرد توسعه

 • شروع برنامه:09:28:38
 • پایان برنامه: 09:58:36
 • طول برنامه:29 دقیقه

يادگيري آسان (بازپخش)

[موضوع] کنکور [مجري] مهدي مروي [ميهمان] امير مسعودي مدرس رياضي [خلاصه برنامه] مشاوره کنکور و تدريس

 • شروع برنامه:09:59:09
 • پایان برنامه: 10:07:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش3 )

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:07:43
 • پایان برنامه: 10:52:43
 • طول برنامه:45 دقیقه

هنرنامه

[موضوع] نمايش آثار هنرمندان [مجري] خانم ابراهيمي [ميهمان] شهرام بابايي و سپهري و روح الامين و ميرحسيني

 • شروع برنامه:10:57:12
 • پایان برنامه: 11:23:07
 • طول برنامه:25 دقیقه

تيتر 4

[موضوع] سياسي [مجري] عليرضا نعمتي [ميهمان] دکتر ابوالفتح [خلاصه برنامه] بررسي نشريات و مطبوعات جهان

 • شروع برنامه:11:25:14
 • پایان برنامه: 11:47:20
 • طول برنامه:22 دقیقه

پرندگان ماهي خوار

[موضوع] بوتيمار [خلاصه برنامه] در اين برنامه آب هاي اطراف شهر آبادان و مرغان ماهي خوار اين ناحيه به تصوير کشيده مي شود........

 • شروع برنامه:11:53:50
 • پایان برنامه: 12:00:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازجماعت ظهر-حجت الاسلام والمسلمين اخوان-حرم عبدا

[موضوع] نماز ظهر [خلاصه برنامه] نمازجماعت ظهربه امامت حجت الاسلام والمسلمين اخوان-حرم عبدالعظيم حسني(عليه السلام)

 • شروع برنامه:12:03:42
 • پایان برنامه: 12:24:24
 • طول برنامه:20 دقیقه

بناي بندگي

[موضوع] تفسير قرآن کريم [ميهمان] آيت الله ضيائ آبادي [خلاصه برنامه] برنامه به تفسير آيه 86تا89 از سوره اسرا مي پردازد .

 • شروع برنامه:12:24:39
 • پایان برنامه: 12:33:17
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:33:35
 • پایان برنامه: 12:43:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوتون

[موضوع] اولين کنفرانس مديريت دانش با رويکرد توسعه [مجري] خانم هاشمي [ميهمان] دکتر صائميان- دکتر جزايري [خلاصه برنامه] اولين کنفرانس مديريت دانش با رويکرد توسعه

 • شروع برنامه:12:45:47
 • پایان برنامه: 12:56:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:56:21
 • پایان برنامه: 14:11:29
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

شب هاي هنر (بازپخش) موسيقي

[موضوع] موسيقي

 • شروع برنامه:14:12:02
 • پایان برنامه: 14:22:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:22:58
 • پایان برنامه: 15:04:51
 • طول برنامه:41 دقیقه

چهار سوي علم

[موضوع] خواب حيوانات [خلاصه برنامه] دوربين هايي در باغ وحش بصورت مخفي در محل زندگي جانوران نصب ميشود تا شرايط خواب آنها در شب را بررسي کنند

 • شروع برنامه:15:06:32
 • پایان برنامه: 15:15:37
 • طول برنامه:9 دقیقه

کتاب و ديگر هيچ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:16:10
 • پایان برنامه: 15:26:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:27:09
 • پایان برنامه: 15:50:36
 • طول برنامه:23 دقیقه

اتاق شيشه اي

[موضوع] زيبايي طلبي [ميهمان] دکتر رمضاني

 • شروع برنامه:15:51:09
 • پایان برنامه: 15:59:48
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:00:06
 • پایان برنامه: 16:45:07
 • طول برنامه:45 دقیقه

گزينه 4

[زنده] [موضوع] روش تست زني و آشنايي با کنکور [مجري] فرشيد رشيد [ميهمان] رامين نيکخو ، محمود رادمانمهر ، سالار درشکي [خلاصه برنامه] روش تست زني و آشنايي با کنکور

 • شروع برنامه:16:45:48
 • پایان برنامه: 16:56:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوتون

[موضوع] همايش رهبران رشد [مجري] خانم هاشمي [ميهمان] نايبي- مهرابي- ضيايي [خلاصه برنامه] همايش رهبران رشد

 • شروع برنامه:16:57:10
 • پایان برنامه: 17:07:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:08:11
 • پایان برنامه: 17:23:29
 • طول برنامه:15 دقیقه

پنجه کارآمد

[موضوع] معرفي رشته هاي شاخه کشاورزي [ميهمان] يعقوب حسيني - محمد علي عمويي - کبري احمدي [خلاصه برنامه] معرفي رشته هاي کشاورزي

 • شروع برنامه:17:23:36
 • پایان برنامه: 17:32:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

گزيده هنرنامه 3

[موضوع] نمايش آثار نقاشي [مجري] خانم ابراهيمي [ميهمان] پرهام ديده ور

 • شروع برنامه:17:43:47
 • پایان برنامه: 17:49:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمازجماعت مغرب-آيت الله علوي گرگاني-مسجدجمکران

[موضوع] نماز مغرب [خلاصه برنامه] نمازجماعت مغرب به امامت آيت الله علوي گرگاني-مسجدجمکران

 • شروع برنامه:17:52:23
 • پایان برنامه: 18:00:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:00:43
 • پایان برنامه: 18:30:43
 • طول برنامه:30 دقیقه

يادگيري آسان(زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:18:33:42
 • پایان برنامه: 19:48:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

اين . ج .ا .

[مجري] محمد لساني [ميهمان] مصطفي غفاري - احمد توکلي - حسين راغفر - سپنتا نيکنام [خلاصه برنامه] گفتگو پيرامون نحوه ساخت برنامه اين جا و پخش خلاصه چهار قسمت گذشته از آن

 • شروع برنامه:19:49:53
 • پایان برنامه: 19:58:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار

[زنده]

 • شروع برنامه:20:31:08
 • پایان برنامه: 20:41:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:42:13
 • پایان برنامه: 20:52:58
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوتون

[موضوع] همايش رهبران رشد [مجري] خانم هاشمي [ميهمان] نايبي- مهرابي- ضيايي [خلاصه برنامه] همايش رهبران رشد

 • شروع برنامه:20:53:31
 • پایان برنامه: 20:59:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:14:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

شوکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:22
 • پایان برنامه: 22:26:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:26:21
 • پایان برنامه: 22:51:01
 • طول برنامه:24 دقیقه

اتاق شيشه اي

[موضوع] پول و خوشبختي [ميهمان] دکتر محمد زاده

 • شروع برنامه:22:51:34
 • پایان برنامه: 22:59:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب های هنر-شعر

[زنده]