جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:29:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

جشنواره تئاتر(فجر)

[زنده] [موضوع] بررسي جشنواره تئاتر فجر [تهيه کننده] امير قميشي [مجري] رحمت اميني [ميهمان] مهرداد راياني مخصوص . کارگردان - سيد وحيد فخر موسوي . رييس شوراي ارزشيابي و نظارت اداره کل هنر هاي نمايشي - فريبرز دارايي - سعيد زندي . نويسنده و کارگردان تئاتر از ا

 • شروع برنامه:00:29:29
 • پایان برنامه: 00:29:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:29:55
 • پایان برنامه: 00:31:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر نمايندگان شبکه 4درجشنواره جام جم

[خلاصه برنامه] معرفي نمايندگان شبکه 4درچشنواره جام جم

 • شروع برنامه:00:31:24
 • پایان برنامه: 00:32:14
 • طول برنامه:

وله جشنواره جام جم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:32:14
 • پایان برنامه: 00:34:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش21)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:34:26
 • پایان برنامه: 00:34:52
 • طول برنامه:

آرم تايم سريال ارمغان تاريکي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:34:52
 • پایان برنامه: 01:14:50
 • طول برنامه:39 دقیقه

سريال ارمغان تاريکي

[خلاصه برنامه] عموي سارا فوت مي کند و مجيد از شاگردش مي خواهد تا بشرزاد را تعقيب کند اما آنها وي را به گروگان مي گيرند مجيد مجبور مي شود نگاتيوها را به بشر زاد تحويل دهدو....

 • شروع برنامه:01:14:50
 • پایان برنامه: 01:16:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر نمايندگان شبکه 4درجشنواره جام جم

[خلاصه برنامه] معرفي نمايندگان شبکه 4درچشنواره جام جم

 • شروع برنامه:01:16:19
 • پایان برنامه: 01:16:45
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:16:45
 • پایان برنامه: 01:17:35
 • طول برنامه:

وله جشنواره جام جم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:17:35
 • پایان برنامه: 01:18:01
 • طول برنامه:

آرم تايم فيلم سينمايي زندگي آدلاين

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:18:01
 • پایان برنامه: 02:31:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

فيلم سينمايي زندگي آدلاين

[موضوع] زندگي آدلاين [خلاصه برنامه] آدلين متولد سال 1908 است که به همراه دختر و همسرش زندگي مي کنندشوهر او در يک سانحه در زمان کار جان خود را از دست مي دهد و او بافشار روحي شديد در حال رانندگي به درون رودخانه پرتاب مي شود و.....

 • شروع برنامه:02:31:14
 • پایان برنامه: 02:32:04
 • طول برنامه:

وله جشنواره جام جم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:32:04
 • پایان برنامه: 02:32:30
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (3)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:32:30
 • پایان برنامه: 02:33:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر نمايندگان شبکه 4درجشنواره جام جم

[خلاصه برنامه] معرفي نمايندگان شبکه 4درچشنواره جام جم

 • شروع برنامه:02:33:59
 • پایان برنامه: 02:34:25
 • طول برنامه:

آرم تايم سخنراني هاي تد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:34:25
 • پایان برنامه: 02:55:41
 • طول برنامه:21 دقیقه

سخنراني هاي تد

[موضوع] تفکر پشت لينوکس [خلاصه برنامه] به سخنراني علمي در خصوص آشنا کردن مخاطبان با تفکر پشت سيستم عامل منبع باز لينوکس و ديدگاههاي برنامه نويس مي پردازد

 • شروع برنامه:02:55:41
 • پایان برنامه: 02:56:07
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (4)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:56:07
 • پایان برنامه: 02:57:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولين ها-اولين هواپيماي جنگنده ايران

[موضوع] دستاوردهاي ايران بعدازانقلاب اسلامي [خلاصه برنامه] دستاوردهاي ايران بعدازانقلاب اسلامي

 • شروع برنامه:02:57:32
 • پایان برنامه: 02:57:58
 • طول برنامه:

آرم تايم اشک کبود

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:57:58
 • پایان برنامه: 03:31:01
 • طول برنامه:33 دقیقه

اشک کبود

[خلاصه برنامه] اين فيلم در موضوع حيات وحش جزاير پارک ملي درياچه اروميه بوده و در آن مختصري از حيات وحش گذشته آن نيز بازگو مي شود ...

 • شروع برنامه:03:31:01
 • پایان برنامه: 03:31:27
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:31:27
 • پایان برنامه: 03:32:17
 • طول برنامه:

وله جشنواره جام جم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:32:17
 • پایان برنامه: 03:44:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

ميراثي از سناباد

[موضوع] مستند [ميهمان] استاد جواد هارون زاده [خلاصه برنامه] روش ساخت معرق چوب

 • شروع برنامه:03:44:37
 • پایان برنامه: 03:45:03
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:45:03
 • پایان برنامه: 03:45:53
 • طول برنامه:

وله جشنواره جام جم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:45:53
 • پایان برنامه: 03:46:19
 • طول برنامه:

آرم تايم معرفت

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:46:19
 • پایان برنامه: 04:35:24
 • طول برنامه:49 دقیقه

معرفت

[موضوع] مقالات شمس [مجري] دکتر اسماعيل منصوري لاريجاني [ميهمان] دکتر ابراهيمي دنيايي [خلاصه برنامه] به گفتگو با کارشناس برنامه در خصوص مقالات شمس جنبيدن مي پردازد

 • شروع برنامه:04:35:24
 • پایان برنامه: 04:35:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:35:50
 • پایان برنامه: 04:36:40
 • طول برنامه:

وله جشنواره جام جم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:36:40
 • پایان برنامه: 04:37:06
 • طول برنامه:

آرم تايم اخلاق در نهج البلاغه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:37:06
 • پایان برنامه: 05:15:19
 • طول برنامه:38 دقیقه

اخلاق در نهج البلاغه

[موضوع] تفسير نهج البلاغه [ميهمان] حجت الاسلام دکتر ناصر رفيعي [خلاصه برنامه] اخلاق در نهج البلاغه

 • شروع برنامه:05:15:19
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن اذانگاهي(4)-ضحي وشرح-الحصري

[موضوع] توجه خداوند به بندگان و اعطاء نعمتهاي فراوان [خلاصه برنامه] [قاري] شيخ محمود خليل الحصري [سوره] الضحي- الشرح [آيات] از اول تا آخر

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:23:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران باصداي کريم منصوري

[موضوع] اذان [خلاصه برنامه] موذن؛ استاد کريم منصوري

 • شروع برنامه:05:23:00
 • پایان برنامه: 05:24:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:24:27
 • پایان برنامه: 05:34:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

نمازجماعت صبح-مقام معظم رهبري-پادگان نظامي

[موضوع] نمازصبح [خلاصه برنامه] نماز جماعت صبح به امامت مقام معظم رهبري -پادگان نظامي

 • شروع برنامه:05:34:02
 • پایان برنامه: 05:34:28
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:34:28
 • پایان برنامه: 05:39:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

زلال انديشه-مقام معظم رهبري

[خلاصه برنامه] بيانات مقام معظم رهبري در خصوص خوف از حق تعالي

 • شروع برنامه:05:39:06
 • پایان برنامه: 05:39:16
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:39:16
 • پایان برنامه: 05:40:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسابقه بشارت

[موضوع] مسابقه بشارت [خلاصه برنامه] وله سوالات پيامکي طرح ملي حفظ قرآن کريم -بشارت 1452

 • شروع برنامه:05:40:40
 • پایان برنامه: 05:41:06
 • طول برنامه:

آرم تايم کتاب و ديگر هيچ

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:41:06
 • پایان برنامه: 05:51:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

کتاب و ديگر هيچ

[موضوع] کتاب خواني [مجري] تيموري [ميهمان] محمد شيرزاد

 • شروع برنامه:05:51:19
 • پایان برنامه: 05:52:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر نمايندگان شبکه 4درجشنواره جام جم

[خلاصه برنامه] معرفي نمايندگان شبکه 4درچشنواره جام جم

 • شروع برنامه:05:52:48
 • پایان برنامه: 05:57:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

ايران بيست -کشاورزي

[خلاصه برنامه] دستاوردهاي انقلاب در حوزه کشاورزي

 • شروع برنامه:05:57:13
 • پایان برنامه: 05:58:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چرخ -زنده

[خلاصه برنامه] معرفي برنامه چرخ

 • شروع برنامه:05:58:20
 • پایان برنامه: 05:59:08
 • طول برنامه:

تيزر طلوع

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:59:08
 • پایان برنامه: 05:59:58
 • طول برنامه:

وله جشنواره جام جم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:59:58
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:14
 • پایان برنامه: 06:11:29
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:11:29
 • پایان برنامه: 06:11:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:11:55
 • پایان برنامه: 06:16:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

ايران بيست-صنعت خودرو

[موضوع] صنعت خودروسازي [خلاصه برنامه] معرفي دستاوردهاي انقلاب

 • شروع برنامه:06:16:01
 • پایان برنامه: 06:16:49
 • طول برنامه:

تيزر طلوع

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:16:49
 • پایان برنامه: 06:17:34
 • طول برنامه:

تيزر تيتر 4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:17:34
 • پایان برنامه: 06:18:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چرخ -زنده

[خلاصه برنامه] معرفي برنامه چرخ

 • شروع برنامه:06:18:41
 • پایان برنامه: 06:19:07
 • طول برنامه:

آرم تايم مکعب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:19:07
 • پایان برنامه: 06:36:33
 • طول برنامه:17 دقیقه

مکعب

[موضوع] علمي [خلاصه برنامه] پزشکان مي توانند با بررسي وضعيت سلامت ، شيوه زندگي و ويژگي هاي ژنتيکي ، آمادگي جسماني و سن بيولوژيکي را محاسبه کنند

 • شروع برنامه:06:36:33
 • پایان برنامه: 06:36:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:36:59
 • پایان برنامه: 06:42:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

ايران بيست -سلامت عمومي

[موضوع] سلامت عمومي پس از انقلاب اسلامي [خلاصه برنامه] پيشرفت ها و دستاوردهاي حوزه بهداشت و سلامت عمومي در ايران و مقايسه وضعيت قبل و بعد از انقلاب اسلامي

 • شروع برنامه:06:42:11
 • پایان برنامه: 06:42:59
 • طول برنامه:

تيزر طلوع

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:42:59
 • پایان برنامه: 06:44:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چرخ -زنده

[خلاصه برنامه] معرفي برنامه چرخ

 • شروع برنامه:06:44:06
 • پایان برنامه: 06:44:51
 • طول برنامه:

تيزر تيتر 4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:44:51
 • پایان برنامه: 06:45:17
 • طول برنامه:

آرم تايم چهل سالگي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:45:17
 • پایان برنامه: 06:55:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

چهل سالگي

[موضوع] سياسي [ميهمان] سيد کاظم بجنوردي [خلاصه برنامه] در اين برنامه آقاي سيدکاظم بجنوردي به بيان خاطرات خود از دوران پس از انقلاب اسلامي و تضاد بني صدر با انقلابيون و گرو ه هاي حزب اللهي مي پردازد.

 • شروع برنامه:06:55:43
 • پایان برنامه: 06:56:09
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:56:09
 • پایان برنامه: 07:00:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

ايران بيست-فن آوري ارتباطات درايران

[موضوع] فن آوري ارتباطات درايران [خلاصه برنامه] معرفي دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران

 • شروع برنامه:07:00:35
 • پایان برنامه: 07:06:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش 1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:06:47
 • پایان برنامه: 07:07:13
 • طول برنامه:

آرم تايم انسان و طبيعت

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:07:13
 • پایان برنامه: 07:46:25
 • طول برنامه:39 دقیقه

انسان و طبيعت

[موضوع] زنده ماندن در طبيعت [خلاصه برنامه] زنده ماندن در طبيعت

 • شروع برنامه:07:46:25
 • پایان برنامه: 07:46:51
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:46:51
 • پایان برنامه: 07:49:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

کليپ مبارزه با مواد مخدر(اختاپوس)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:49:59
 • پایان برنامه: 07:50:44
 • طول برنامه:

تيزر تيتر 4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:50:44
 • پایان برنامه: 07:51:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چرخ -زنده

[خلاصه برنامه] معرفي برنامه چرخ

 • شروع برنامه:07:51:51
 • پایان برنامه: 07:53:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اين .ج .ا-زنده

[خلاصه برنامه] معرفي برنامه اين .ج.ا

 • شروع برنامه:07:53:29
 • پایان برنامه: 07:59:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:59:41
 • پایان برنامه: 08:00:07
 • طول برنامه:

آرم تايم طلوع-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:00:07
 • پایان برنامه: 09:15:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

طلوع

[زنده] [موضوع] مجله علمي صبحگاهي [تهيه کننده] علي خسروي [مجري] محمد امرايي ، اعظم کريمي [ميهمان] فيروزه آدابي- دکتر محمد رضا اجتهادي-رامين فتوت [خلاصه برنامه] آخرين دستاوردهاي علمي ايران و جهان ، سالروز تولد پرفسور حسابي-کسب و کارهاي نوين

 • شروع برنامه:09:15:07
 • پایان برنامه: 09:15:33
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:15:33
 • پایان برنامه: 09:16:18
 • طول برنامه:

تيزر تيتر 4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:16:18
 • پایان برنامه: 09:22:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش3)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:22:30
 • پایان برنامه: 09:22:56
 • طول برنامه:

آرم تايم رنگ صبح

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:22:56
 • پایان برنامه: 09:48:19
 • طول برنامه:25 دقیقه

رنگ صبح

[موضوع] بزرگترين انقلاب [ميهمان] دکتر شهريار زرشناس-منوچهر محمدي-شاه حسيني -ملکوتيان -ميناوند [خلاصه برنامه] به تفاوت انقلاب اسلامي ايران با انقلاب هاي جهان مي پردازد

 • شروع برنامه:09:48:19
 • پایان برنامه: 09:48:26
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:48:26
 • پایان برنامه: 10:00:46
 • طول برنامه:12 دقیقه

ميراثي از سناباد

[موضوع] مستند [ميهمان] استاد جواد هارون زاده [خلاصه برنامه] روش ساخت معرق چوب

 • شروع برنامه:10:00:46
 • پایان برنامه: 10:01:12
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:01:12
 • پایان برنامه: 10:02:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چرخ -زنده

[خلاصه برنامه] معرفي برنامه چرخ

 • شروع برنامه:10:02:19
 • پایان برنامه: 10:08:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش4)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:08:31
 • پایان برنامه: 10:08:57
 • طول برنامه:

آرم تايم زاويه -بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:08:57
 • پایان برنامه: 11:23:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

زاويه - بازپخش

[موضوع] سن ازدواج [مجري] رحيم پور ازغدي [ميهمان] طيبه سياوشي-فرشته روح افزا [خلاصه برنامه] تاملي در طرح افزايش سن ازدواج

 • شروع برنامه:11:23:18
 • پایان برنامه: 11:24:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چرخ -زنده

[خلاصه برنامه] معرفي برنامه چرخ

 • شروع برنامه:11:24:25
 • پایان برنامه: 11:24:51
 • طول برنامه:

آرم تايم کتاب و ديگر هيچ

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:24:51
 • پایان برنامه: 11:35:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

کتاب و ديگر هيچ

[موضوع] کتاب خواني [مجري] تيموري [ميهمان] محمد شيرزاد

 • شروع برنامه:11:35:04
 • پایان برنامه: 11:41:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:41:16
 • پایان برنامه: 11:41:42
 • طول برنامه:

آرم تايم اخلاق در نهج البلاغه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:41:42
 • پایان برنامه: 12:12:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخلاق در نهج البلاغه

[موضوع] زمان غيبت امام زمان [ميهمان] ناصر رفيعي

 • شروع برنامه:12:12:34
 • پایان برنامه: 12:12:39
 • طول برنامه:

آرم استيشن عادي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:12:39
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن اذانگاهي(3)-فصلت-عبدالباسط

[موضوع] پاداش بهشت براي رستگاران و خداوندشاهد اعمال ما مي باشد [خلاصه برنامه] [قاري] استاد شيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد [سوره] فصلت [آيات] 30 الي 35

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر(2) -موذن حسين علي شريف

[موضوع] موذن : استاد حسين علي شريف [خلاصه برنامه] آماده شدن اقشلر مختلف مردم براي نمازهمراه بااذان باصداي شريف

 • شروع برنامه:12:22:22
 • پایان برنامه: 12:28:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازجماعت ظهر-حجت الاسلام والمسلمين حسيني-حسينه شه

[موضوع] نماز ظهر [خلاصه برنامه] نماز جماعت ظهر به امامت حجت الاسلام والمسلمين حسيني - حسينه شهداي بسيج

 • شروع برنامه:12:28:39
 • پایان برنامه: 12:30:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:30:06
 • پایان برنامه: 12:30:32
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:30:32
 • پایان برنامه: 12:30:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:30:58
 • پایان برنامه: 12:31:43
 • طول برنامه:

تيزر تيتر 4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:31:43
 • پایان برنامه: 12:37:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:37:55
 • پایان برنامه: 12:38:21
 • طول برنامه:

آرم تايم چهل سالگي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:38:21
 • پایان برنامه: 12:48:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

چهل سالگي

[موضوع] سياسي [ميهمان] سيد کاظم بجنوردي [خلاصه برنامه] در اين برنامه آقاي سيدکاظم بجنوردي به بيان خاطرات خود از دوران پس از انقلاب اسلامي و تضاد بني صدر با انقلابيون و گرو ه هاي حزب اللهي مي پردازد.

 • شروع برنامه:12:48:47
 • پایان برنامه: 12:54:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:54:59
 • پایان برنامه: 12:55:25
 • طول برنامه:

آرم تايم جشنواره تئاتر- بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:55:25
 • پایان برنامه: 14:10:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

جشنواره تئاتر فجر - بازپخش

[موضوع] تئاتر فجر [مجري] رحمت اميني [ميهمان] مهرداد راياني مخصوص . کارگردان - سيد وحيد فخر موسوي . رييس شوراي ارزشيابي و نظارت اداره کل هنر هاي نمايشي - فريبرز دارايي - سعيد زندي . نويسنده و کارگردان تئاتر از استان [خلاصه برنامه] بررسي جشنواره تئاتر فجر

 • شروع برنامه:14:10:25
 • پایان برنامه: 14:16:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:16:37
 • پایان برنامه: 14:17:03
 • طول برنامه:

آرم تايم چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:17:03
 • پایان برنامه: 15:00:57
 • طول برنامه:43 دقیقه

چهار سوي علم

[موضوع] آرزمايشگران [خلاصه برنامه] به تحليل و بررسي آزمايشات تجربي مسابقه رانندگي با جعبه ,ساختن يخ در ماکروفر مي پردازد

 • شروع برنامه:15:00:57
 • پایان برنامه: 15:07:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:07:09
 • پایان برنامه: 15:07:35
 • طول برنامه:

آرم تايم کتاب 4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:07:35
 • پایان برنامه: 15:53:06
 • طول برنامه:45 دقیقه

کتاب4

[موضوع] زبان فارسي زبان مادري [مجري] عريضي [ميهمان] دکتر قزوه

 • شروع برنامه:15:53:06
 • پایان برنامه: 16:00:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:00:08
 • پایان برنامه: 16:00:34
 • طول برنامه:

آرم تايم يادگيري آسان -زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:00:34
 • پایان برنامه: 16:30:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

يادگيري آسان (زنده)

[زنده] [موضوع] آشنايي با کنکور و روش تست زني [تهيه کننده] محمد عبدالرحماني [مجري] محمد مهدي مروي [ميهمان] سالار درشکي ، رامين نيکخو ، امير حسين شاهاني [خلاصه برنامه] آشنايي با کنکور و روش تست زني

 • شروع برنامه:16:30:34
 • پایان برنامه: 16:36:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:36:46
 • پایان برنامه: 16:44:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

گزيده هنر نامه (1)

[موضوع] نقد هنر هاي تجسمي [مجري] بهار ابراهيمي [ميهمان] حافظ روحاني [خلاصه برنامه] اين برنامه گزارشي از نمايشگاه هاي هنرهاي تجسمي در تهران و نقد برخي از آثار به نمايش در آمده است.

 • شروع برنامه:16:44:43
 • پایان برنامه: 16:52:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:52:55
 • پایان برنامه: 16:53:21
 • طول برنامه:

آرم تايم فوتون

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:53:21
 • پایان برنامه: 17:03:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوتون

[موضوع] بررسي رويکردهاي علمي روز [خلاصه برنامه] بررسي رويکردهاي علمي روز

 • شروع برنامه:17:03:39
 • پایان برنامه: 17:09:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:09:51
 • پایان برنامه: 17:10:17
 • طول برنامه:

آرم تايم آينده ايران

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:10:17
 • پایان برنامه: 18:07:22
 • طول برنامه:57 دقیقه

آينده ايران

[موضوع] آينده دين درايران [ميهمان] دکترشجاعي زند [خلاصه برنامه] بررسي نظريه عرفي سازي ودين در ايران

 • شروع برنامه:18:07:22
 • پایان برنامه: 18:07:44
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:07:44
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن اذانگاهي(5)-نساء-حصان

[موضوع] پاداش نماز, خسته نشدن از تعقيب دشمنان و قضاوت کردن [خلاصه برنامه] [قاري] شيخ عبدالعزيز حصان [سوره] نساء [آيات ] 103 الي 107

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:16:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران باصداي حسن رضائيان

[موضوع] اذان [خلاصه برنامه] موذن ؛ استاد حسن رضائيان

 • شروع برنامه:18:16:28
 • پایان برنامه: 18:16:54
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:16:54
 • پایان برنامه: 18:17:20
 • طول برنامه:

آرم تايم سريال ارمغان تاريکي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:17:20
 • پایان برنامه: 18:57:18
 • طول برنامه:39 دقیقه

سريال ارمغان تاريکي

[خلاصه برنامه] عموي سارا فوت مي کند و مجيد از شاگردش مي خواهد تا بشرزاد را تعقيب کند اما آنها وي را به گروگان مي گيرند مجيد مجبور مي شود نگاتيوها را به بشر زاد تحويل دهدو....

 • شروع برنامه:18:57:18
 • پایان برنامه: 18:58:03
 • طول برنامه:

تيزر تيتر 4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:58:03
 • پایان برنامه: 18:58:33
 • طول برنامه:

آرم تايم نمودار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:58:33
 • پایان برنامه: 19:53:38
 • طول برنامه:55 دقیقه

نمودار

[موضوع] تحصيلات تکميلي [مجري] مصطفي امامي [ميهمان] دکتر طهرانچي [خلاصه برنامه] رييس دانشگاه آزاد

 • شروع برنامه:19:53:38
 • پایان برنامه: 19:59:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:59:50
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

آرم خبر

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار

[زنده]

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:25:26
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:25:26
 • پایان برنامه: 20:31:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:31:38
 • پایان برنامه: 20:32:04
 • طول برنامه:

آرم تايم تيتر4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:32:04
 • پایان برنامه: 20:59:50
 • طول برنامه:27 دقیقه

تيتر 4

[موضوع] نشريات جهان [مجري] نعمتي داور پناه -احمديان [ميهمان] عليرضا شيخ عطار(کارشناس مسائل بين الملل)-دکترحنبيد احد(کارشناس سياسي) [خلاصه برنامه] بررسي نشريات جهان

 • شروع برنامه:20:59:50
 • پایان برنامه: 21:00:16
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:00:16
 • پایان برنامه: 21:06:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:06:28
 • پایان برنامه: 21:06:54
 • طول برنامه:

آرم تايم چرخ-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:06:54
 • پایان برنامه: 22:21:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

چرخ

[زنده] [موضوع] مجله علمي [تهيه کننده] الهه بهبودي [مجري] محمد رضا مقدسيان ، عبدالحسين رجبي فروتن

 • شروع برنامه:22:21:54
 • پایان برنامه: 22:22:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:22:20
 • پایان برنامه: 22:24:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

کليپ مبارزه با مواد مخدر (قاب سفيد1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:24:17
 • پایان برنامه: 22:25:05
 • طول برنامه:

تيزر طلوع

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:25:05
 • پایان برنامه: 22:31:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:31:17
 • پایان برنامه: 22:31:43
 • طول برنامه:

آرم تايم رنگ صبح

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:31:43
 • پایان برنامه: 22:51:48
 • طول برنامه:20 دقیقه

رنگ صبح

[موضوع] پيروزي انقلاب اسلامي در ايران [ميهمان] شاه حسيني رجبي ملکوتيان محمدي [خلاصه برنامه] نقش مردم در انقلاب

 • شروع برنامه:22:51:48
 • پایان برنامه: 22:52:14
 • طول برنامه:

اعلام برنامه (18)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:52:14
 • پایان برنامه: 22:53:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولين ها-توليد اولين نوزادشبيه سازي شده درايران

[موضوع] دستاوردهاي ايران بعدازانقلاب اسلامي [خلاصه برنامه] دستاوردهاي ايران بعدازانقلاب اسلامي

 • شروع برنامه:22:53:26
 • پایان برنامه: 22:59:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش18)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:59:38
 • پایان برنامه: 23:00:04
 • طول برنامه:

آرم تايم شب هاي هنر-شب تئاتر-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:00:04
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب های هنر- شب های تئاتر

[زنده] [موضوع] جشنواره تئاتر [تهيه کننده] امير قميشي [مجري] رحمت اميني [ميهمان] نادر برهاني مرند [خلاصه برنامه] بررسي تئاتر جشنواره