جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:03:18
 • پایان برنامه: 00:50:11
 • طول برنامه:46 دقیقه

نوابغ عکاسي

[موضوع] تاريخ عکاسي [خلاصه برنامه] عکاسي جنگ

 • شروع برنامه:00:55:51
 • پایان برنامه: 02:10:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

اين . ج . ا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:14:57
 • پایان برنامه: 04:09:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 54 دقیقه

سينمايي - بينوايان

[موضوع] فيلم سينمايي بر اساس رمان بينو [خلاصه برنامه] ژان وارژان که از زندان آزاد شده و زندگي شرافتمندانه اي داردبه مادر کودکي بنام کوزت قول مي دهد که از فرزند او نگهداري کند اما بازرس ژاول دائم در حال تعقيب اوست...

 • شروع برنامه:04:11:04
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

معرفت

[مجري] منصوري لاريجاني [ميهمان] دکتر ديناني [خلاصه برنامه] علت فاعلي و علت غايي، آيا علت فاعلي براي غايت هست يا بالعکس

 • شروع برنامه:05:01:15
 • پایان برنامه: 05:08:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

معرفت

[مجري] منصوري لاريجاني [ميهمان] دکتر ديناني [خلاصه برنامه] علت فاعلي و علت غايي، آيا علت فاعلي براي غايت هست يا بالعکس

 • شروع برنامه:05:12:26
 • پایان برنامه: 05:41:27
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنراني آيت الله مصباح يزدي

[موضوع] سخنراني مذهبي [ميهمان] آيت الله مصباح يزدي [خلاصه برنامه] عوامل پيدايش محبت و مراتب دوست داشتن خدا

 • شروع برنامه:05:44:06
 • پایان برنامه: 05:59:43
 • طول برنامه:15 دقیقه

سخنراني هاي TED

[خلاصه برنامه] مزاياي غيرمنتظره جشن گرفتن شکست ها

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر(عج)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:14:12
 • پایان برنامه: 06:48:02
 • طول برنامه:33 دقیقه

دلنوازان

[موضوع] موسيقي سنتي [مجري] ژاله صادقيان [خلاصه برنامه] گنج صبوري با صداي علي رستميان

 • شروع برنامه:06:56:03
 • پایان برنامه: 07:22:53
 • طول برنامه:26 دقیقه

چهارسوي علم

[موضوع] انرژي جهاني [خلاصه برنامه] اين مجموعه به معرفي انرژي هاي جايگزين آينده مي پردازد و مثالهايي جهاني از موارد کاربرد آنها ارائه ميدهد

 • شروع برنامه:07:29:26
 • پایان برنامه: 07:46:33
 • طول برنامه:17 دقیقه

طرح قرآني 1452 بازپخش

[موضوع] تفسير جزء30 [ميهمان] دکتر مکوند [خلاصه برنامه] توضيح سوره عاديات ومعرفي کتب تفسيري

 • شروع برنامه:08:00:10
 • پایان برنامه: 09:15:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

طلوع

[زنده] [مجري] شهريار رباني

 • شروع برنامه:09:20:22
 • پایان برنامه: 09:50:18
 • طول برنامه:29 دقیقه

يادگيري آسان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:50
 • پایان برنامه: 09:58:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني(بخش8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:58:22
 • پایان برنامه: 10:53:25
 • طول برنامه:55 دقیقه

زاويه

[موضوع] بررسي وضعيت اقتصاد ايران [مجري] سميعي قايمي نيا [ميهمان] حسن سبحاني مجيد شاکري [خلاصه برنامه] اقتصاد نوليبراليستي در ايران ومسايل آن

 • شروع برنامه:10:53:57
 • پایان برنامه: 11:03:08
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني(بخش9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:03:26
 • پایان برنامه: 11:56:09
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي - اليور تويست

[موضوع] فيلم

 • شروع برنامه:11:58:19
 • پایان برنامه: 13:01:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سينمايي - اليور تويست

[موضوع] فيلم

 • شروع برنامه:13:12:50
 • پایان برنامه: 13:19:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر- حجت الاسلام حسيني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:13
 • پایان برنامه: 13:28:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني(بخش11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:28:45
 • پایان برنامه: 13:46:53
 • طول برنامه:18 دقیقه

طرح قرآني 1452

[موضوع] تفسير جز30 [ميهمان] دکتر مکوند [خلاصه برنامه] توضيح سوره عاديات ومعرفي کتب تفسيري

 • شروع برنامه:13:47:25
 • پایان برنامه: 13:58:01
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني(بخش12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:58:19
 • پایان برنامه: 15:03:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

مهمان خانه

[زنده] [مجري] امير حسين مدرس

 • شروع برنامه:15:08:50
 • پایان برنامه: 15:39:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

يک فيلم يک پزشک ( جشنواره سلامت)

[موضوع] جشنواره فيلم سلامت [مجري] امين نبي الهي [ميهمان] حميدرضانمازي

 • شروع برنامه:15:40:28
 • پایان برنامه: 15:51:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

پنجه کارآمد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:52:13
 • پایان برنامه: 16:03:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني(بخش14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:03:20
 • پایان برنامه: 16:43:20
 • طول برنامه:40 دقیقه

گزينه 4

[زنده] [موضوع] مشاوره تحصيلي ، تست زني و آشنايي با کنکور [مجري] فرشيد رشيد [خلاصه برنامه] مشاوره تحصيلي ، تست زني و آشنايي با کنکور

 • شروع برنامه:16:44:06
 • پایان برنامه: 17:10:57
 • طول برنامه:26 دقیقه

چهارسوي علم

[موضوع] انرژي جهاني [خلاصه برنامه] ضرورت استفاده از انرژي خورشيديدر منطقي مانند اتيوپي

 • شروع برنامه:17:11:29
 • پایان برنامه: 17:18:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني(بخش15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:18:31
 • پایان برنامه: 17:48:31
 • طول برنامه:30 دقیقه

يادگيري آسان

[زنده]

 • شروع برنامه:17:49:02
 • پایان برنامه: 17:59:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي بازرگاني(بخش16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:00:09
 • پایان برنامه: 18:54:45
 • طول برنامه:54 دقیقه

شيخ بهايي

[موضوع] شيخ بهايي [خلاصه برنامه] خراجگزار عثماني-اورمان بيگ- فردي مستبد است و زودتر ازموعد قصد جمع آوري ماليات را دارد او وارد روستايي در منطقه جبل عامل مي شود و قصد جمع آوري خراج دارد...

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

اخبار

[زنده] [موضوع] اخبار علمي ، فرهنگي ، هنري [خلاصه برنامه] اخبار علمي ، فرهنگي ، هنري

 • شروع برنامه:20:29:12
 • پایان برنامه: 20:39:08
 • طول برنامه:9 دقیقه

فوتون

[مجري] هاشمي

 • شروع برنامه:20:48:18
 • پایان برنامه: 21:09:03
 • طول برنامه:20 دقیقه

مکعب

[خلاصه برنامه] در اين برنامه موضوعاتي چون دوربين هاي پرنده ،کاوشگرها و دنباله دارها...

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

چرخ

[زنده]

 • شروع برنامه:22:32:26
 • پایان برنامه: 22:52:15
 • طول برنامه:19 دقیقه

عالم آل محمد(ص)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:26
 • پایان برنامه: 23:41:52
 • طول برنامه:43 دقیقه

تئاتر - دستهاي آلوده

[موضوع] تئاتر [خلاصه برنامه] هوگو لويي را مي کشد

 • شروع برنامه:23:49:11
 • پایان برنامه: 23:54:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

گوناگون

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004