جدول پخش

شبکه پنج
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار ایران و جهان

آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران و جهـان

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:32:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:00:32:45
 • پایان برنامه: 00:35:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 2 دقیقه

 • شروع برنامه:00:35:19
 • پایان برنامه: 00:35:40
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:00:35:40
 • پایان برنامه: 01:34:38
 • طول برنامه:58 دقیقه

مسابقه پنج ستاره-بازپخش

مدت: 59 دقیقه-مجری:حمید گودرزی-موضوع:مسابقه سرگرمی

 • شروع برنامه:01:34:38
 • پایان برنامه: 01:39:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:01:39:02
 • پایان برنامه: 01:49:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

پنج ضلعی

مدت 10 دقیقه-

 • شروع برنامه:01:49:07
 • پایان برنامه: 01:53:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر

خواب آرام-زندوکیلی***

 • شروع برنامه:01:53:40
 • پایان برنامه: 01:56:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 2 دقیقه

 • شروع برنامه:01:56:14
 • پایان برنامه: 01:56:35
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:01:56:35
 • پایان برنامه: 02:40:55
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه هشدار برای کبرا 11-بازپخش

مدت 44 دقیقه-محصول کشور آلمان-ژانر:جنایی-پلیسی*

 • شروع برنامه:02:40:55
 • پایان برنامه: 02:43:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:02:43:45
 • پایان برنامه: 02:46:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

رویا-آسرایی***

 • شروع برنامه:02:46:19
 • پایان برنامه: 02:46:40
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:02:46:40
 • پایان برنامه: 03:22:44
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند 5

مدت 36 دقيقه-قالب:مستند حيات وحش-موضوع: گریز به حیات وحش سوئد- محصول :كشور :انگلستان- سال توليد:2015-

 • شروع برنامه:03:22:44
 • پایان برنامه: 03:26:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:03:26:39
 • پایان برنامه: 03:33:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

ایستگاه

ایستگاه

 • شروع برنامه:03:33:40
 • پایان برنامه: 03:34:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 1 دقیقه

 • شروع برنامه:03:34:42
 • پایان برنامه: 03:35:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:03:35:03
 • پایان برنامه: 04:17:39
 • طول برنامه:42 دقیقه

حوادث واقعی

مدت: 42 دقیقه-قالب: مستند-موضوع:سقوط بهمن-محصول کشور آمریکا-سال 2006-

 • شروع برنامه:04:17:39
 • پایان برنامه: 04:23:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:04:23:09
 • پایان برنامه: 04:24:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 1 دقیقه

 • شروع برنامه:04:24:11
 • پایان برنامه: 04:24:32
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:04:24:32
 • پایان برنامه: 05:07:05
 • طول برنامه:42 دقیقه

تا نیایش-بازپخش

مدت:42 دقيقه-قالب:گفتگو محور-مجری: مجید یراق بافان-كارشناس مذهبي : دکترسیدمحسن میرباقری-تهيه كننده:عليرضا هنرمند-

 • شروع برنامه:05:07:05
 • پایان برنامه: 05:08:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:05:08:23
 • پایان برنامه: 05:18:44
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است.

 • شروع برنامه:05:18:44
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:

ذکر روز

ذکر روز

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:24:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

موذن: غلوش

 • شروع برنامه:05:24:21
 • پایان برنامه: 05:26:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

فرازی از سخن

حجت الاسلام عالی**

 • شروع برنامه:05:26:28
 • پایان برنامه: 05:32:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت صبح

اقامه نماز جماعت صبح به امامت حجت الاسلام رئیسی

 • شروع برنامه:05:32:15
 • پایان برنامه: 05:36:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

حریم کبریا

دعا**

 • شروع برنامه:05:36:57
 • پایان برنامه: 05:41:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:05:41:45
 • پایان برنامه: 05:52:42
 • طول برنامه:10 دقیقه

رمز موفقیت

مدت 11 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-موضوع:کارآفرینی-مدادهای رنگی و سیاه-تهیه کننده:قاسم یوسفی

 • شروع برنامه:05:52:42
 • پایان برنامه: 05:56:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:05:56:30
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

سفر برای وطن-نوری***

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:02
 • پایان برنامه: 06:03:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:03:36
 • پایان برنامه: 06:07:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

دوست دارم زندگی رو-سیروان خسروی

 • شروع برنامه:06:07:13
 • پایان برنامه: 06:07:34
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:07:34
 • پایان برنامه: 06:29:15
 • طول برنامه:21 دقیقه

سودای مهارت

مدت 22 دقیقه-قالب:مستند ورزشی- محصول سال 2011 اتریش-

 • شروع برنامه:06:29:15
 • پایان برنامه: 06:32:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:32:08
 • پایان برنامه: 06:56:35
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال کارتونی ژول ورن

مدت: 24 دقیقه-محصول کشور ایتالیا-سال 2013**

 • شروع برنامه:06:56:35
 • پایان برنامه: 07:01:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:07:01:08
 • پایان برنامه: 07:03:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 2 دقیقه

 • شروع برنامه:07:03:42
 • پایان برنامه: 07:04:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:07:04:03
 • پایان برنامه: 07:41:53
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند ایران-زنجان

مدت 38 دقیقه-قالب:مستند-موضوع:زنجان-محصول کشور ایران-سال تولید 1395

 • شروع برنامه:07:41:53
 • پایان برنامه: 07:49:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:07:49:10
 • پایان برنامه: 08:10:14
 • طول برنامه:21 دقیقه

برنا

مدت 21 دقیقه-قالب:مستند-

 • شروع برنامه:08:10:14
 • پایان برنامه: 08:16:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:08:16:37
 • پایان برنامه: 08:22:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایستگاه

چتربازی***

 • شروع برنامه:08:22:59
 • پایان برنامه: 08:25:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

آرامش-بهنام صفوی***

 • شروع برنامه:08:25:49
 • پایان برنامه: 08:27:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:08:27:14
 • پایان برنامه: 08:30:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 3 دقیقه

 • شروع برنامه:08:30:24
 • پایان برنامه: 08:30:45
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:08:30:45
 • پایان برنامه: 09:33:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

به خانه بر می گردیم-بازپخش

مدت 64 دقیقه:محور های مرتبط با خانه و خانواده-مجریان : ملیحه بسطامی و فاطمه صبا راد********

 • شروع برنامه:09:33:48
 • پایان برنامه: 09:37:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:09:37:48
 • پایان برنامه: 09:41:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

لحظه شیرین-زندوکیلی***

 • شروع برنامه:09:41:13
 • پایان برنامه: 09:42:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:09:42:40
 • پایان برنامه: 09:51:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

رمز موفقیت

مدت 10 دقیقه-قالب:مستند-موضوع:کارآفزینی-بلور و کریستال-

 • شروع برنامه:09:51:30
 • پایان برنامه: 09:52:15
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 1 دقیقه

 • شروع برنامه:09:54:06
 • پایان برنامه: 10:34:12
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجموعه نگهبان زمین-بازپخش

مدت 40 دقیقه-قالب:نمایشی-با بازی نیما شاهرخ شاهی، سیاوش طهمورث و شیوا خسرومهر-

 • شروع برنامه:10:34:12
 • پایان برنامه: 10:37:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:10:37:20
 • پایان برنامه: 10:40:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

تهران-سینا حجازی**

 • شروع برنامه:10:40:19
 • پایان برنامه: 10:50:09
 • طول برنامه:9 دقیقه

پنج ضلعی

مدت 10 دقیقه-

 • شروع برنامه:10:50:09
 • پایان برنامه: 10:51:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:10:51:36
 • پایان برنامه: 10:54:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 2 دقیقه

 • شروع برنامه:10:54:10
 • پایان برنامه: 10:54:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:10:54:31
 • پایان برنامه: 11:48:49
 • طول برنامه:54 دقیقه

دوران

مدت 54 دقیقه-قالب:مستند-موضوع:سیاسی-محصول کشور ایران-سال تولید 1397-***********

 • شروع برنامه:11:48:49
 • پایان برنامه: 12:00:04
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:12:00:04
 • پایان برنامه: 12:06:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

در استان

مدت برنامه: 8 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-موضوع:مشکلات خیابان ویلا(شهر قدس)-

 • شروع برنامه:12:06:04
 • پایان برنامه: 12:07:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:12:07:11
 • پایان برنامه: 12:17:32
 • طول برنامه:10 دقیقه

بر کرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است.

 • شروع برنامه:12:17:32
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

ذكر روز

ذكر روز

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران-زنده

حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

 • شروع برنامه:12:22:47
 • پایان برنامه: 12:30:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر- (زنده)

حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

 • شروع برنامه:12:30:44
 • پایان برنامه: 12:33:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

حریم کبریا

دعا

 • شروع برنامه:12:33:34
 • پایان برنامه: 12:34:09
 • طول برنامه:

حدیث

حدیث

 • شروع برنامه:12:34:09
 • پایان برنامه: 12:34:27
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:12:34:27
 • پایان برنامه: 12:36:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

وصیت نامه شهدا

شهید پازوکی**

 • شروع برنامه:12:36:29
 • پایان برنامه: 12:36:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:12:36:50
 • پایان برنامه: 13:18:34
 • طول برنامه:41 دقیقه

تا نیایش

مدت:42 دقيقه-قالب:گفتگو محور-مجری: مجید یراق بافان-كارشناس مذهبي : حجت الاسلام علی ثمری-تهيه كننده:عليرضا هنرمند-

 • شروع برنامه:13:18:34
 • پایان برنامه: 13:18:52
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:13:18:52
 • پایان برنامه: 13:21:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 3 دقیقه

 • شروع برنامه:13:21:54
 • پایان برنامه: 13:22:15
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:13:22:15
 • پایان برنامه: 14:11:15
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه تکیه بر باد-قسمت1

مدت 49 دقیقه-محصول کشور ایران-سال تولید 1391-ژانر:خانوادگی-بازیگران:فرامرز قزیبیان،مهدی فخیم زاده،افسانه پاکرو،شهرام عبدولی،اشکان خطیبی***

 • شروع برنامه:14:11:15
 • پایان برنامه: 14:13:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:14:13:34
 • پایان برنامه: 14:15:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 2 دقیقه

 • شروع برنامه:14:15:19
 • پایان برنامه: 14:15:40
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:14:15:40
 • پایان برنامه: 15:10:34
 • طول برنامه:54 دقیقه

مسابقه پنج ستاره-بازپخش

مدت: 55 دقیقه-مجری:حمید گودرزی-موضوع:مسابقه سرگرمی

 • شروع برنامه:15:10:34
 • پایان برنامه: 15:13:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:15:13:40
 • پایان برنامه: 16:19:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

دست خط-بازپخش

مدت 66 دقیقه-قالب:گفتگو محور-موضوع:گفتگو با حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی-تهیه کننده:مریم حداد***

 • شروع برنامه:16:19:17
 • پایان برنامه: 16:21:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:21:15
 • پایان برنامه: 16:24:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایستگاه

ایستگاه***

 • شروع برنامه:16:24:59
 • پایان برنامه: 16:28:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران بیست

آموزش و پرورش کودکان***

 • شروع برنامه:16:28:36
 • پایان برنامه: 16:31:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:31:54
 • پایان برنامه: 16:39:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

در شهر

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-

 • شروع برنامه:16:39:24
 • پایان برنامه: 16:42:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:42:08
 • پایان برنامه: 16:45:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

قرص قمر-بهنام بانی***

 • شروع برنامه:16:45:02
 • پایان برنامه: 16:46:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:46:27
 • پایان برنامه: 16:53:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 7 دقیقه

 • شروع برنامه:16:53:13
 • پایان برنامه: 16:53:34
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:53:34
 • پایان برنامه: 18:10:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

به خانه بر می گردیم-زنده

مدت 77 دقیقه:محور های مرتبط با خانه و خانواده-مجریان

 • شروع برنامه:18:10:32
 • پایان برنامه: 18:11:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:11:10
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:

برکرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است.

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:17:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

موذن:فاطمی

 • شروع برنامه:18:17:09
 • پایان برنامه: 18:19:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

حریم کبریا

دعا**

 • شروع برنامه:18:19:20
 • پایان برنامه: 18:23:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:23:09
 • پایان برنامه: 18:26:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 3 دقیقه

 • شروع برنامه:18:26:14
 • پایان برنامه: 18:26:36
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:26:36
 • پایان برنامه: 18:29:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات امام خمینی(ره)

بیانات امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:18:29:52
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار 18.30

آخرین خبرهای سیاسی ؛اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 18:58:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:58:06
 • پایان برنامه: 19:56:47
 • طول برنامه:58 دقیقه

خیابان جام جم-زنده

مدت 59 دقیقه-ویژه برنامه جشنواره تلویزیونی جام جم-مجری:امیر جوشقانی-

 • شروع برنامه:19:56:47
 • پایان برنامه: 19:57:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:19:57:05
 • پایان برنامه: 19:59:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 2 دقیقه

 • شروع برنامه:19:59:39
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تهران بیست-زنده

مدت 50 دقیقه-قالب:گفتگوی ترکیبی-مجری:محمد دلاوری-تهیه کننده:مصطفی پورحامدی

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 20:58:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

حامد همایون***

 • شروع برنامه:20:58:43
 • پایان برنامه: 21:00:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:21:00:29
 • پایان برنامه: 21:25:29
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه برخط شو-زنده

مدت 25 دقیقه-قالب:سرگرمی-مجری:بهروز تشکر***

 • شروع برنامه:21:25:29
 • پایان برنامه: 21:25:47
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:21:25:47
 • پایان برنامه: 21:30:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 5 دقیقه

 • شروع برنامه:21:30:36
 • پایان برنامه: 21:30:57
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:21:30:57
 • پایان برنامه: 22:45:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

ورزشگاه-زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:17
 • پایان برنامه: 22:47:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:22:47:04
 • پایان برنامه: 22:58:07
 • طول برنامه:11 دقیقه

رمز موفقیت

مدت 11 دقیقه-قالب:مستند-موضوع:تولید انواع صابونهای گیاهی و دست ساز در نوشهر-تهیه کننده:قاسم یوسفی**

 • شروع برنامه:22:58:07
 • پایان برنامه: 22:59:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:22:59:50
 • پایان برنامه: 23:01:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 1 دقیقه

 • شروع برنامه:23:01:07
 • پایان برنامه: 23:01:28
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:23:01:28
 • پایان برنامه: 23:39:12
 • طول برنامه:37 دقیقه

مجموعه نگهبان زمین-قسمت 3

مدت 38 دقیقه-قالب:نمایشی-با بازی نیما شاهرخ شاهی، سیاوش طهمورث و شیوا خسرومهر-*****

 • شروع برنامه:23:39:12
 • پایان برنامه: 23:40:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:23:40:46
 • پایان برنامه: 23:48:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

در شهر

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-موضوع:

 • شروع برنامه:23:48:16
 • پایان برنامه: 23:48:34
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:23:48:34
 • پایان برنامه: 23:54:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 6 دقیقه

 • شروع برنامه:23:54:57
 • پایان برنامه: 23:55:19
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5@ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:23:55:19
 • پایان برنامه: 23:59:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

بیانات مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:23:59:55
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

اخبار ایران و جهان

آخرین خبرهای سیاسی ؛اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان**