جدول پخش

شبکه پنج
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار ایران و جهان

آخرین خبرهای سیاسی ؛اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان -

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:31:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:00:31:20
 • پایان برنامه: 00:44:49
 • طول برنامه:13 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 14 دقیقه

 • شروع برنامه:00:44:49
 • پایان برنامه: 00:45:14
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:00:45:14
 • پایان برنامه: 01:07:29
 • طول برنامه:22 دقیقه

آدرنالین

مدت22 دقیقه-قالب:مستند-محصول سال1396 ایران-

 • شروع برنامه:01:07:29
 • پایان برنامه: 01:08:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:01:08:03
 • پایان برنامه: 01:17:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 9 دقیقه

 • شروع برنامه:01:17:06
 • پایان برنامه: 01:17:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:01:17:31
 • پایان برنامه: 01:51:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

مهندسی خانه های رویایی

مدت 35 دقیقه-قالب:مستند-

 • شروع برنامه:01:51:59
 • پایان برنامه: 01:52:49
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:01:52:49
 • پایان برنامه: 02:52:59
 • طول برنامه:1 ساعت

مجموعه جونگ میونگ-بازپخش قسمت35

مدت 60 دقیقه-قالب:نمایشی-محصول سال2015 کشور کره جنوبی-

 • شروع برنامه:02:52:59
 • پایان برنامه: 02:53:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:02:53:24
 • پایان برنامه: 03:01:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 8 دقیقه

 • شروع برنامه:03:01:21
 • پایان برنامه: 03:01:46
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:03:01:46
 • پایان برنامه: 03:49:13
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند 5

مدت: 48 دقیقه- قالب: مستند-موضوع:آبی وحشی بی انتها- محصول کشور انگلستان- سال تولید: 2012-

 • شروع برنامه:03:49:13
 • پایان برنامه: 03:50:01
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:03:50:01
 • پایان برنامه: 04:00:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است.

 • شروع برنامه:04:00:46
 • پایان برنامه: 04:01:00
 • طول برنامه:

ذکر روز

ذکر روز

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:06:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

طلوع آفتاب 05:48- اذان ظهر 13:05- غروب آفتاب 20:22- اذان مغرب 20:43-

 • شروع برنامه:04:06:01
 • پایان برنامه: 04:08:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

جان کلام

حجت الاسلام ناصری

 • شروع برنامه:04:08:34
 • پایان برنامه: 04:12:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز جماعت صبح

اقامه نماز جماعت صبح

 • شروع برنامه:04:12:41
 • پایان برنامه: 04:13:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:04:13:42
 • پایان برنامه: 05:00:53
 • طول برنامه:47 دقیقه

تانیایش -بازپخش

مدت:47 دقيقه-قالب:گفتگو محور-مجری: مجید یراق بافان-کارشناس:حجت الاسلام علی ثمری- موضوع:اخلاق عملی-

 • شروع برنامه:05:00:53
 • پایان برنامه: 05:01:27
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:05:01:27
 • پایان برنامه: 05:09:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 8 دقیقه

 • شروع برنامه:05:09:15
 • پایان برنامه: 05:09:40
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:05:09:40
 • پایان برنامه: 05:52:53
 • طول برنامه:43 دقیقه

حوادث واقعی

مدت 43 دقیقه-قالب:مستند-موضوع:سقوط هواپیما در دریا-محصول سال 2013 انگلستان-

 • شروع برنامه:05:52:53
 • پایان برنامه: 05:53:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:05:53:18
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 7 دقیقه

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:02
 • پایان برنامه: 06:04:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:04:23
 • پایان برنامه: 06:26:04
 • طول برنامه:21 دقیقه

سودای مهارت

مدت 22 دقیقه-محصول سال2012 اتریش-

 • شروع برنامه:06:26:04
 • پایان برنامه: 06:26:29
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:26:29
 • پایان برنامه: 06:31:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 4 دقیقه

 • شروع برنامه:06:31:00
 • پایان برنامه: 06:31:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:06:31:25
 • پایان برنامه: 08:37:16
 • طول برنامه:2 ساعت و 5 دقیقه

یه روز تازه -زنده

مدت: 128 دقیقه- قالب: ترکیبی- مجری ها: محمدرضا باقری- وحید رونقی نوتاش- مژده خنجری میانه-***

 • شروع برنامه:08:37:16
 • پایان برنامه: 08:39:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:08:39:42
 • پایان برنامه: 09:07:35
 • طول برنامه:27 دقیقه

مهندسی خانه های رویایی

مدت 28 دقیقه-قالب:مستند-

 • شروع برنامه:09:07:35
 • پایان برنامه: 09:09:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:09:09:25
 • پایان برنامه: 10:18:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

به خانه برمیگردیم- بازپخش

مدت 69 دقیقه-قالب:ترکیبی-موضوع:خانواده- مجریان:زینب پورابراهیم و قاسم بی نیاز-

 • شروع برنامه:10:18:42
 • پایان برنامه: 10:19:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:10:19:42
 • پایان برنامه: 10:25:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 6 دقیقه

 • شروع برنامه:10:25:52
 • پایان برنامه: 10:26:17
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:10:26:17
 • پایان برنامه: 11:33:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

مجموعه جونگ میونگ-بازپخش قسمت35

مدت 68 دقیقه-قالب:نمایشی-محصول سال2015 کشور کره جنوبی-

 • شروع برنامه:11:33:57
 • پایان برنامه: 11:37:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:11:37:19
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

رمز موفقیت

مدت 12 دقیقه-قالب:مستند-کارآفرینی-موضوع:تولید درب و کابینت-

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:49:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:11:49:25
 • پایان برنامه: 11:55:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 6 دقیقه

 • شروع برنامه:11:55:30
 • پایان برنامه: 12:03:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

در استان

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-موضوع: حمایت از تولید ملی

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:04:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:12:04:25
 • پایان برنامه: 12:52:17
 • طول برنامه:47 دقیقه

تانیایش

مدت:47 دقيقه-قالب:گفتگو محور-مجری: مجید یراق بافان-کارشناس:حجت الاسلام علی سرلک-موضوع:خانواده موفق-

 • شروع برنامه:12:52:17
 • پایان برنامه: 12:53:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:12:53:44
 • پایان برنامه: 13:04:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

بر کرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است.

 • شروع برنامه:13:04:29
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:

ذكر روز

ذكر روز

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:10:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

غروب آفتاب 20:22- اذان مغرب 20:43- نیمه شب: 00:12**

 • شروع برنامه:13:10:13
 • پایان برنامه: 13:16:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

اقامه نماز جماعت ظهر به امامت حجت الاسلام حسینی

 • شروع برنامه:13:16:33
 • پایان برنامه: 13:21:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

حریم کبریا

دعا***

 • شروع برنامه:13:21:17
 • پایان برنامه: 13:21:59
 • طول برنامه:

حدیث

حدیث

 • شروع برنامه:13:21:59
 • پایان برنامه: 13:24:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

وصیت نامه شهدا

شهید خرازی***

 • شروع برنامه:13:24:02
 • پایان برنامه: 13:26:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:13:26:54
 • پایان برنامه: 14:13:58
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه دختری به نام آهو-قسمت 7

مدت 47 دقیقه-قالب:نمایی؛طنز-محصول سال ۱۳۹۱ به کارگردانی قدرت‌الله صلح‌میرزایی--

 • شروع برنامه:14:13:58
 • پایان برنامه: 14:14:23
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:14:14:23
 • پایان برنامه: 14:20:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 6 دقیقه

 • شروع برنامه:14:20:33
 • پایان برنامه: 14:20:58
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:14:20:58
 • پایان برنامه: 14:52:32
 • طول برنامه:31 دقیقه

کاوش

مدت 32 دقیقه-قالب:مستند-محصول سال 2012 فرانسه -

 • شروع برنامه:14:52:32
 • پایان برنامه: 14:55:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:14:55:40
 • پایان برنامه: 14:59:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 4 دقیقه

 • شروع برنامه:14:59:39
 • پایان برنامه: 15:00:04
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:15:00:04
 • پایان برنامه: 15:44:57
 • طول برنامه:44 دقیقه

رنگین کمان

مدت:45 دقیقه-قالب:ترکیبی-موضوع:کودک و نوجوان-

 • شروع برنامه:15:44:57
 • پایان برنامه: 15:49:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:15:49:23
 • پایان برنامه: 15:54:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 5 دقیقه

 • شروع برنامه:15:54:00
 • پایان برنامه: 15:54:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:15:54:25
 • پایان برنامه: 16:39:41
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند 5

مدت 45 دقیقه- قالب: مستند-موضوع:آبی وحشی بی انتها-محصول کشور انگلستان- سال تولید: 2012-

 • شروع برنامه:16:39:41
 • پایان برنامه: 16:41:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:41:54
 • پایان برنامه: 16:52:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 11 دقیقه

 • شروع برنامه:16:52:50
 • پایان برنامه: 16:53:15
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:16:53:15
 • پایان برنامه: 18:09:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

به خانه برمیگردیم- زنده

مدت 76 دقیقه-قالب:ترکیبی-موضوع:خانواده- مجریان:ژیلا امیرشاهی و قاسم بی نیاز-

 • شروع برنامه:18:09:12
 • پایان برنامه: 18:11:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:11:13
 • پایان برنامه: 18:18:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

در شهر

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-موضوع: حال خوب شهر

 • شروع برنامه:18:18:13
 • پایان برنامه: 18:19:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:19:33
 • پایان برنامه: 18:29:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 10 دقیقه

 • شروع برنامه:18:29:55
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار 18.30

آخرین خبرهای سیاسی ؛اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 18:56:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:18:56:34
 • پایان برنامه: 19:02:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 6 دقیقه

 • شروع برنامه:19:02:49
 • پایان برنامه: 19:03:14
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:19:03:14
 • پایان برنامه: 20:08:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

مجموعه جونگ میونگ-بارپخش قسمت35

مدت 63 دقیقه-قالب:نمایشی-محصول سال2015 کشور کره جنوبی-

 • شروع برنامه:20:08:09
 • پایان برنامه: 20:11:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:20:11:44
 • پایان برنامه: 20:14:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 3 دقیقه

 • شروع برنامه:20:14:10
 • پایان برنامه: 20:14:35
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:20:14:35
 • پایان برنامه: 20:39:53
 • طول برنامه:25 دقیقه

دماوند

مدت 25 دقیقه-قالب:گفتگو محور-مجری:شهریار ربانی-

 • شروع برنامه:20:39:53
 • پایان برنامه: 20:42:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:20:42:10
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:

برکرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:47:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

نیمه شب شرعی 00:12 - اذان صبح 04:01 - طلوع آفتاب : 05:48-

 • شروع برنامه:20:47:44
 • پایان برنامه: 20:55:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت مغرب

اقامه نماز جماعت مغرب به امامت آیت الله نوری همدانی

 • شروع برنامه:20:55:22
 • پایان برنامه: 20:57:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:20:57:08
 • پایان برنامه: 21:02:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 6دقیقه

 • شروع برنامه:21:02:49
 • پایان برنامه: 21:03:14
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:21:03:14
 • پایان برنامه: 22:27:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

فیلم سینمایی خان هشتم

مدت84 دقیقه-قالب:نمایشی-محصول سال1392 ایران-

 • شروع برنامه:22:27:05
 • پایان برنامه: 22:28:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:22:28:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

فال خوب حال خوب

مدت 12 دقیقه-قالب:مستند-

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 22:42:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:22:42:01
 • پایان برنامه: 22:49:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

در شهر

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-موضوع: حمایت از تولید ملی

 • شروع برنامه:22:49:31
 • پایان برنامه: 22:49:56
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:22:49:56
 • پایان برنامه: 23:53:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

مجموعه جونگ میونگ-قسمت 36

مدت 63 دقیقه-قالب:نمایشی-محصول سال2015 کشور کره جنوبی-

 • شروع برنامه:23:53:16
 • پایان برنامه: 23:54:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

نشانی سایت شبکه:www.tv5.ir - نشانی فضای مجازی شبکه:irib_tv5 @ - تلفن گویای شبکه پنج :27865000 - سامانه پیامکی:10005

 • شروع برنامه:23:54:09
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 6 دقیقه