جدول پخش

شبکه پنج
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:29:55
 • طول برنامه:29 دقیقه

اخبار ایران و جهان-زنده

آخرین خبرهای سیاسی ؛اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان

 • شروع برنامه:00:29:55
 • پایان برنامه: 00:33:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:00:33:15
 • پایان برنامه: 00:39:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 7 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:00:39:55
 • پایان برنامه: 01:08:50
 • طول برنامه:28 دقیقه

قصه های سفید و سیاه

مدت 29 دقیقه-قالب:مستند نمایشی-رده سنی:عام-گروه:خانواده-موضوع:اعتیاد و خانواده-تهیه کننده:مریم هاشمیان

 • شروع برنامه:01:08:50
 • پایان برنامه: 01:11:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:01:11:33
 • پایان برنامه: 01:32:22
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسیر بهشت-بازپخش

مدت 21 دقیقه-قالب:مستند-رده سنی:عام-گروه:معارف-موضوع:گفتگو با تازه مسلمان شدگان-کارگردان:محمد جان ودادی

 • شروع برنامه:01:32:22
 • پایان برنامه: 01:35:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:01:35:03
 • پایان برنامه: 01:39:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 5 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:01:39:53
 • پایان برنامه: 02:30:35
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند 5

مدت 51 دقیقه-قالب: مستند-رده سنی:عام-گروه:تامین برنامه- موضوع:قلمرو پنهان- سال تولید:2012 انگلستان

 • شروع برنامه:02:30:35
 • پایان برنامه: 02:32:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:02:32:58
 • پایان برنامه: 02:34:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 1 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:02:34:34
 • پایان برنامه: 03:22:42
 • طول برنامه:48 دقیقه

مجموعه توطئه در 365 روز-بازپخش قسمت 4

مدت 48 دقیقه- قالب:حادثه ای- رده سنی:عام- گروه:تامین برنامه- موضوع:درام- تولید سال:2012 استرالیا

 • شروع برنامه:03:22:42
 • پایان برنامه: 03:23:07
 • طول برنامه:

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:03:23:07
 • پایان برنامه: 03:29:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ مسیر عاشقی

کلیپ مسیر عاشقی

 • شروع برنامه:03:29:26
 • پایان برنامه: 03:31:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:03:31:17
 • پایان برنامه: 03:32:08
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 1 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:03:32:08
 • پایان برنامه: 04:17:59
 • طول برنامه:45 دقیقه

حوادث واقعی

مدت 46 دقیقه-قالب:مستند-رده سنی:عام-گروه:تامین برنامه-موضوع:سقوط کوهنورد-محصول سال 2006 انگلستان-

 • شروع برنامه:04:17:59
 • پایان برنامه: 04:21:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:04:21:35
 • پایان برنامه: 04:32:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

رمز موفقیت

مدت 10 دقیقه-قالب:مستند کارآفرینی-رده سنی:عام-گروه:اقتصاد-موضوع:طراحی و تولید تجهیزات سنگین-تهیه کننده:قاسم یوسفی-

 • شروع برنامه:04:32:10
 • پایان برنامه: 04:35:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:04:35:03
 • پایان برنامه: 04:35:44
 • طول برنامه:

برگی از یک نوشته

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:04:35:44
 • پایان برنامه: 04:47:31
 • طول برنامه:11 دقیقه

برکرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است.

 • شروع برنامه:04:47:31
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:

ذکر روز

ذکر روز www.tv5.ir

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 04:53:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

موذن: استاد کرمی-

 • شروع برنامه:04:53:12
 • پایان برنامه: 04:57:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

عطر ماندگار

مقام معظم رهبری*** www.tv5.ir

 • شروع برنامه:04:57:07
 • پایان برنامه: 05:03:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

اقامه نماز جماعت صبح به امامت مرحوم آیت الله شاهرودی

 • شروع برنامه:05:03:45
 • پایان برنامه: 05:05:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

حریم کبریا

دعا*** www.tv5.ir

 • شروع برنامه:05:05:56
 • پایان برنامه: 05:11:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:05:11:39
 • پایان برنامه: 05:58:21
 • طول برنامه:46 دقیقه

تانیایش-بازپخش

مدت 47 دقيقه-قالب:گفتگو محور-مخاطب:عام-گروه معارف-مجری: محبوبه عزیزی-کارشناس:دکتر سویزی-موضوع:دین و خانواده-

 • شروع برنامه:05:58:21
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:02
 • پایان برنامه: 06:03:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:06:03:22
 • پایان برنامه: 06:05:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ ایها الخادمون

کلیپ ایها الخادمون

 • شروع برنامه:06:05:40
 • پایان برنامه: 06:07:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:06:07:16
 • پایان برنامه: 06:08:07
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 1 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:06:08:07
 • پایان برنامه: 06:52:41
 • طول برنامه:44 دقیقه

ایستگاه

مدت 44 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تامین برنامه-موضوع:دوربین مخفی؛صحنه های ورزشی و انیمیشن****

 • شروع برنامه:06:52:41
 • پایان برنامه: 06:57:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:06:57:26
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 2 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:38:03
 • طول برنامه:38 دقیقه

آن سوی دوربین

مدت 38 دقیقه-قالب:مستند-رده سنی:عام-گروه:تامین برنامه-موضوع:پشت صحنه فیلم سریع و خشن 6-سال تولید 2013

 • شروع برنامه:07:38:03
 • پایان برنامه: 07:44:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:07:44:00
 • پایان برنامه: 07:49:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ اربعین

نماهنگ اربعین***

 • شروع برنامه:07:49:00
 • پایان برنامه: 07:49:59
 • طول برنامه:

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:07:49:59
 • پایان برنامه: 08:16:13
 • طول برنامه:26 دقیقه

شهر برگ

مدت 26 دقیقه-قالب:مستند ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:سیاسی-مجری:محمد رضا محمدی-

 • شروع برنامه:08:16:13
 • پایان برنامه: 08:27:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:08:27:05
 • پایان برنامه: 08:30:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ اربعین

حنیف طاهری***

 • شروع برنامه:08:30:05
 • پایان برنامه: 08:49:30
 • طول برنامه:19 دقیقه

مسیر-زنده

مدت 19 دقیقه-ویژه راهپیمایی مراسم اربعین حسینی زنده

 • شروع برنامه:08:49:30
 • پایان برنامه: 08:49:55
 • طول برنامه:

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:08:49:55
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 10 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:07:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

به خانه برمی‌گردیم-بازپخش

مدت 67 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:پخش-موضوع:خانواده-مجریان:ژیلا امیر شاهی-زینب پورابراهیم- -تهیه کننده گودرز عزیزی-

 • شروع برنامه:10:07:27
 • پایان برنامه: 10:19:14
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:10:19:14
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 11 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:20:54
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه توطئه در 365 روز-بازپخش قسمت 4

مدت 51 دقیقه- قالب:حادثه ای- رده سنی:عام- گروه:تامین برنامه- موضوع:درام- تولید سال:2012 استرالیا

 • شروع برنامه:11:20:54
 • پایان برنامه: 11:23:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:11:23:21
 • پایان برنامه: 11:27:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ حماسه اربعین

مهدی پناه***

 • شروع برنامه:11:27:14
 • پایان برنامه: 11:34:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:11:34:42
 • پایان برنامه: 11:36:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات امام خمینی(ره)

دعوت به وحدت در قرآن***

 • شروع برنامه:11:36:54
 • پایان برنامه: 11:37:47
 • طول برنامه:

برگی از یک نوشته

برگی از یک نوشته*** www.tv5.ir

 • شروع برنامه:11:37:47
 • پایان برنامه: 11:49:34
 • طول برنامه:11 دقیقه

برکرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است.

 • شروع برنامه:11:49:34
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:

ذکر روز

ذکر روز***

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران-زنده

زنده از حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)-

 • شروع برنامه:11:56:00
 • پایان برنامه: 12:04:56
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت ظهر-زنده

اقامه نماز جماعت ظهر-زنده ازحرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)-

 • شروع برنامه:12:04:56
 • پایان برنامه: 12:09:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

حریم کبریا

دعا*** www.tv5.ir

 • شروع برنامه:12:09:40
 • پایان برنامه: 12:10:22
 • طول برنامه:

حدیث

حدیث*** www.tv5.ir

 • شروع برنامه:12:10:22
 • پایان برنامه: 12:12:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

وصیت نامه شهدا

شهید حدادی*** www.tv5.ir

 • شروع برنامه:12:12:31
 • پایان برنامه: 12:13:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:12:13:31
 • پایان برنامه: 12:59:55
 • طول برنامه:46 دقیقه

تانیایش

مدت 46 دقيقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-موضوع:خداشناسی- مجری:مجید یراق بافان-کارشناس مذهبی:دکتر سیدمحسن میرباقری

 • شروع برنامه:12:59:55
 • پایان برنامه: 13:00:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:13:00:20
 • پایان برنامه: 13:04:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ شعله عشق

حاج غلامرضا زاده***

 • شروع برنامه:13:04:20
 • پایان برنامه: 13:06:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:13:06:18
 • پایان برنامه: 13:12:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

در استان

مدت برنامه: 6 دقیقه-قالب:مستند گزارشی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-موضوع:مشکلات دامداری در مناطق مسکونی شریف آباد پاکدشت -تهیه کننده:فرشید محمودی-

 • شروع برنامه:13:12:43
 • پایان برنامه: 13:15:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:13:15:50
 • پایان برنامه: 13:20:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

ارتباط مستقیم-راهپیمایی اربعین

ارتباط مستقیم-راهپیمایی اربعین-مرز میرجاوه

 • شروع برنامه:13:20:56
 • پایان برنامه: 13:25:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ عرش الله

کلیپ عرش الله***

 • شروع برنامه:13:25:02
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 5 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:41:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

تماشاخانه-خرس قطبی کوچولو

مدت 72 دقیقه-قالب:نمایشی-انیمیشن-رده سنی:کودک-گروه:تامین برنامه-کارگردان:پیت دی ریکر- Thilo Rothkirch نویسنده:Piet De Rycker, Rolf Giesen, Hans de Beer, Bert Schricker, Thomas Wittenburg موسیقی:Nick Glennie-Smith, Hans Zimmer تکنیک:دو بعدی کشور سازنده:آلم

 • شروع برنامه:14:41:44
 • پایان برنامه: 14:46:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:14:46:09
 • پایان برنامه: 14:53:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

در شهر

مدت برنامه 7 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-موضوع:شورای مسکن استان تهران-تهیه کننده:فرشید محمودی

 • شروع برنامه:14:53:33
 • پایان برنامه: 14:55:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:14:55:49
 • پایان برنامه: 15:04:36
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 9 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:15:04:36
 • پایان برنامه: 15:30:51
 • طول برنامه:26 دقیقه

کاوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:51
 • پایان برنامه: 15:39:47
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:15:39:47
 • پایان برنامه: 15:46:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

در شهر نجف

مدت برنامه 7 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-موضوع:شهر نجف مراسم اربعین حسینی-تهیه کننده:فرشید محمودی-

 • شروع برنامه:15:46:29
 • پایان برنامه: 15:46:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:15:46:50
 • پایان برنامه: 15:51:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ هوای کربلا

مهدوی نژاد***

 • شروع برنامه:15:51:35
 • پایان برنامه: 15:55:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:15:55:01
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 5 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

زنگ پنجم-زنده

مدت 30 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی: نوجوانان- گروه:تهران و شهروندی- موضوع:کنکور سراسری-مجری:علی رضا عندلیب فرد-

 • شروع برنامه:16:30:25
 • پایان برنامه: 16:30:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:16:30:50
 • پایان برنامه: 16:33:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

ارتباط مستقیم-پیاده روی اربعین

ارتباط مستقیم-پیاده روی اربعین-مرز مهران

 • شروع برنامه:16:33:55
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 11 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:44:10
 • طول برنامه:59 دقیقه

به خانه برمی‌گردیم-زنده

مدت 67 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:پخش-موضوع:خانواده-مجریان:ملیحه بسطامی-محمد نظری-تهیه کننده گودرز عزیزی-

 • شروع برنامه:17:44:10
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:

برکرانه نور

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید همراه با پخش تصاویر شهدایی که تاریخ شهادتشان همزمان با تاریخ پخش است

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:49:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

موذن: استاد منصوری-

 • شروع برنامه:17:49:08
 • پایان برنامه: 17:49:34
 • طول برنامه:

حدیث

حدیث*** www.tv5.ir

 • شروع برنامه:17:49:34
 • پایان برنامه: 17:50:30
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 1 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:17:50:30
 • پایان برنامه: 17:57:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

به خانه برمی‌گردیم-زنده

مدت 67 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:پخش-موضوع:خانواده-مجریان:ملیحه بسطامی-محمد نظری-تهیه کننده گودرز عزیزی-

 • شروع برنامه:17:57:55
 • پایان برنامه: 18:17:55
 • طول برنامه:20 دقیقه

قرار-زنده

مدت 20 دقیقه-قالب:مذهبی-زنده-گروه:پخش-مجری:سید رضا نواب و تهیه کنندگی سید یوسف موسوی

 • شروع برنامه:18:17:55
 • پایان برنامه: 18:19:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:18:19:56
 • پایان برنامه: 18:26:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

در شهر

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه :تهران و شهروندی-موضوع: -تهیه کننده:فرشید محمودی

 • شروع برنامه:18:26:41
 • پایان برنامه: 18:28:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:18:28:01
 • پایان برنامه: 18:29:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 2 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:18:29:56
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار 18.30

آخرین خبرهای سیاسی ؛اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 18:58:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:18:58:16
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 2 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:46:26
 • طول برنامه:46 دقیقه

مجموعه توطئه در 365 روز-بازپخش قسمت 4

مدت 46 دقیقه- قالب:حادثه ای- رده سنی:عام- گروه:تامین برنامه- موضوع:درام- تولید سال:2012 استرالیا

 • شروع برنامه:19:46:26
 • پایان برنامه: 19:46:51
 • طول برنامه:

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:19:46:51
 • پایان برنامه: 19:50:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ شعله عشق

نماهنگ شعله عشق***

 • شروع برنامه:19:50:51
 • پایان برنامه: 19:58:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

در شهر

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه :تهران و شهروندی-موضوع:دسترسی به محیط شهری برای معلولین- تهیه کننده:فرشید محمودی

 • شروع برنامه:19:58:14
 • پایان برنامه: 19:59:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:19:59:24
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 1 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:26:25
 • طول برنامه:26 دقیقه

تهرانگرد

مدت: 26 دقیقه-قالب: مستند-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-موضوع:گردشگری تهران-کارگردان:صادق شمسایی و تهیه‌کننده: سجاد مشحون

 • شروع برنامه:20:26:25
 • پایان برنامه: 20:26:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:20:26:50
 • پایان برنامه: 20:42:17
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسیر-زنده

مدت 15 دقیقه-ویژه راهپیمایی مراسم اربعین حسینی زنده

 • شروع برنامه:20:42:17
 • پایان برنامه: 20:43:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 1 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:20:43:48
 • پایان برنامه: 20:57:37
 • طول برنامه:13 دقیقه

سوگ طبشن

مدت 14 دقیقه-قالب:مذهبی-رده سنی:عام-گروه:تامین برنامه-موضوع:تعذیه خوانی-محصول ایران-سال تولید 1398

 • شروع برنامه:20:57:37
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:28:31
 • طول برنامه:28 دقیقه

مسیر بهشت

مدت 28 دقیقه-قالب:مستند-رده سنی:عام-گروه:معارف-موضوع:گفتگو با تازه مسلمان شدگان-کارگردان:محمد جان ودادی

 • شروع برنامه:21:28:31
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:13:30
 • طول برنامه:43 دقیقه

صدای صلح

مدت 43 دقیقه-قالب:مستند-رده سنی:عام-گروه:تامین برنامه-موضوع:پیاده روی اربعین-تهیه کننده:سیدمجتبی خیام الحسینی-محصول ایران-

 • شروع برنامه:22:13:30
 • پایان برنامه: 22:14:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:22:14:50
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قرار-زنده

مدت 15 دقیقه-قالب:مذهبی-زنده-مسیر نجف تا کربلا-گروه:پخش-مجری:سید رضا نواب و تهیه کنندگی سید یوسف موسوی

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:55:25
 • طول برنامه:25 دقیقه

چراغ

مدت 25 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-موضوع:حجاب و عفاف- مجری:المیرا سماواتی- سال تولید:1398 ایران-

 • شروع برنامه:22:55:25
 • پایان برنامه: 22:58:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:22:58:14
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 2 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:47:14
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه توطئه در 365 روز-قسمت 5

مدت 47 دقیقه- قالب:حادثه ای- رده سنی:عام- گروه:تامین برنامه- موضوع:درام- تولید سال:2012 استرالیا

 • شروع برنامه:23:47:14
 • پایان برنامه: 23:54:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

در شهر

مدت برنامه: 7 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه :تهران و شهروندی-موضوع: تهیه کننده:فرشید محمودی

 • شروع برنامه:23:54:04
 • پایان برنامه: 23:54:29
 • طول برنامه:

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:23:54:29
 • پایان برنامه: 23:55:05
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

مدت آگهی 1 دقیقه www.tv5.ir

 • شروع برنامه:23:55:05
 • پایان برنامه: 23:55:33
 • طول برنامه:

میان برنامه

www.tv5.ir

 • شروع برنامه:23:55:33
 • پایان برنامه: 23:59:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

بترسید از مرگ غافلگیر***

 • شروع برنامه:23:59:55
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

اخبار ایران و جهان-زنده

آخرین خبرهای سیاسی ؛اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان