جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

رو به روی ماه - قسمت 120

مدت:70دقیقه/قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:ادبیات

 • شروع برنامه:00:13:45
 • پایان برنامه: 01:02:10
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند 7-علم و زندگی

مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:01:02:55
 • پایان برنامه: 01:18:04
 • طول برنامه:15 دقیقه

راز آرماگدون-قسمت5

مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : سیاسی/

 • شروع برنامه:01:19:15
 • پایان برنامه: 01:54:40
 • طول برنامه:35 دقیقه

ايران - قزوين-قسمت10

مدت:35دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه:پخش/ موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 08:07:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:08:09:00
 • پایان برنامه: 08:24:45
 • طول برنامه:15 دقیقه

انگشتر سحرآميز - قسمت 15

مدت:16دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع:آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه:پخش/موضوع:تربیتی/

 • شروع برنامه:08:25:25
 • پایان برنامه: 08:41:55
 • طول برنامه:16 دقیقه

سنگان - قسمت 11

مدت:17دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک/گروه تأمین برنامه/ موضوع :کودک/

 • شروع برنامه:08:41:55
 • پایان برنامه: 08:54:45
 • طول برنامه:12 دقیقه

مثل يك بازي - قسمت 37

مدت:13دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:سرگرمی-تخیلی/

 • شروع برنامه:09:00:40
 • پایان برنامه: 09:29:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

طرح - رنگ - نقاشي - قسمت 128

مدت:29دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک/گروه:آموزش عمومی/موضوع: خلاقیت/

 • شروع برنامه:09:30:51
 • پایان برنامه: 09:57:41
 • طول برنامه:26 دقیقه

تا فردا - قسمت 10

مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:10:00:05
 • پایان برنامه: 11:25:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صبحي ديگر

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه: آموزش عمومی/ موضوع : خانواده/

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:03:40
 • طول برنامه:33 دقیقه

حديث سرو - قسمت 5

مدت:34دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی : عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع : زندگینامه/

 • شروع برنامه:12:04:46
 • پایان برنامه: 12:11:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربين 7

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:12:12:35
 • پایان برنامه: 12:17:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

قالب : اذانگاهی/تلاوت آیاتی از قرآن کریم/

 • شروع برنامه:12:26:53
 • پایان برنامه: 12:32:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران ما - قسمت 102

مدت:5دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام /گروه : پخش/موضوع : گردشگری/

 • شروع برنامه:12:34:25
 • پایان برنامه: 13:18:20
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند 7 - فاجعه

مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:13:18:20
 • پایان برنامه: 13:28:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر دستان - قسمت 7

مدت:10دقیقه/قالب:مسنند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:13:30:50
 • پایان برنامه: 14:55:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

دكتر سلام - قسمت 129

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:15:01:14
 • پایان برنامه: 15:42:55
 • طول برنامه:41 دقیقه

برنامه كودك - قسمت 82

مدت:42دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:15:42:55
 • پایان برنامه: 15:55:46
 • طول برنامه:12 دقیقه

مثل یك بازی - قسمت 37

مدت:13دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:سرگرمی-تخیلی/

 • شروع برنامه:15:56:20
 • پایان برنامه: 16:03:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین 7

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:16:04:58
 • پایان برنامه: 16:30:18
 • طول برنامه:25 دقیقه

سرزمین ستاره ها - قسمت 25

مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی:عام/ گروه:تأمین برنامه/ موضوع : زندگی نامه/

 • شروع برنامه:16:35:02
 • پایان برنامه: 16:56:58
 • طول برنامه:21 دقیقه

صنعت - پیشه - زندگی - قسمت 36

مدت:22دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:پخش/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:16:57:32
 • پایان برنامه: 17:05:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی ایران - قسمت 69

مدت:8دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:17:05:13
 • پایان برنامه: 17:24:13
 • طول برنامه:19 دقیقه

مجله کشاورزی - قسمت 17

مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/گروه : پخش/ موضوع : کشاورزی/

 • شروع برنامه:17:29:56
 • پایان برنامه: 18:03:36
 • طول برنامه:33 دقیقه

حدیث سرو - قسمت 5

مدت:34دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی : عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع : زندگینامه/

 • شروع برنامه:18:06:37
 • پایان برنامه: 18:11:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

قالب : اذانگاهی/تلاوت آیاتی از قرآن کریم/

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:17:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

قالب : اذانگاهی/اذان مغرب به افق تهران

 • شروع برنامه:18:18:00
 • پایان برنامه: 18:27:33
 • طول برنامه:9 دقیقه

همراز - قسمت 19

مدت:10دقیقه/قالب:نمایشی/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع : اجتماعی فرهنگی/

 • شروع برنامه:18:30:32
 • پایان برنامه: 19:06:39
 • طول برنامه:36 دقیقه

كارنامه 20 - قسمت 274

مدت:36دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:کنکوری/

 • شروع برنامه:19:06:54
 • پایان برنامه: 19:33:44
 • طول برنامه:26 دقیقه

تا فردا - قسمت 10

مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:19:35:31
 • پایان برنامه: 20:00:51
 • طول برنامه:25 دقیقه

راز كوهستان - قسمت 2

مدت:25دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:ماجراجویی/

 • شروع برنامه:20:03:04
 • پایان برنامه: 20:43:04
 • طول برنامه:40 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:47:56
 • پایان برنامه: 20:55:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

علم سينما - قسمت 12

مدت:8دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:هنری/

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:48:30
 • طول برنامه:48 دقیقه

موتور جست و جو - قسمت 1

مدت:48دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:21:49:43
 • پایان برنامه: 21:58:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

كار آفرین - قسمت 15

مدت:9دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش : عمومی/ رده سنی : عام/ گروه : پخش / موضوع : اقتصادی/

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پرسشگر - زنده

مدت:60دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/

 • شروع برنامه:23:01:15
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:58 دقیقه

رویای خاک - قسمت 19

مدت:61دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه : آموزش عمومی/ موضوع : دفاع مقدس/