جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:12:40
 • طول برنامه:12 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت302

مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:00:12:40
 • پایان برنامه: 00:16:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:00:16:30
 • پایان برنامه: 00:20:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:20:59
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

دکتر سلام - قسمت265

مدت:39دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:50
 • پایان برنامه: 01:07:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:07:22
 • پایان برنامه: 01:57:46
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند هفت - رخدادهای بزرگ طبیعت

مدت:60دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:01:57:46
 • پایان برنامه: 01:58:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

مدت:2دقیقه/سرود جمهوری اسلامی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

مدت:2دقیقه/سرود جمهوری اسلامی

 • شروع برنامه:07:01:02
 • پایان برنامه: 07:02:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:07:02:05
 • پایان برنامه: 07:32:43
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفت رنگ - قسمت28

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:07:32:43
 • پایان برنامه: 07:35:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:07:35:15
 • پایان برنامه: 07:39:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

روزهای بهارستان

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:07:39:28
 • پایان برنامه: 07:40:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 07:57:45
 • طول برنامه:17 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت302

مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:07:57:45
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا -ع

مدت:2دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:08:01:11
 • پایان برنامه: 08:04:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:08:04:24
 • پایان برنامه: 08:05:16
 • طول برنامه:

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:08:05:16
 • پایان برنامه: 08:05:45
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:08:05:45
 • پایان برنامه: 08:28:51
 • طول برنامه:23 دقیقه

من می تونم - قسمت96

مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:08:28:51
 • پایان برنامه: 08:33:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:08:33:38
 • پایان برنامه: 08:38:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

کاردستی

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:هنری/

 • شروع برنامه:08:38:10
 • پایان برنامه: 08:40:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:08:40:41
 • پایان برنامه: 08:51:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

آموزش ورزش

مدت:11دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع: ورزشی/

 • شروع برنامه:08:51:27
 • پایان برنامه: 08:54:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:08:54:36
 • پایان برنامه: 08:58:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

صفر تا صد

مدت:4دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:08:58:35
 • پایان برنامه: 08:59:27
 • طول برنامه:

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:08:59:27
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:16:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

مدت:77دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:10:16:40
 • پایان برنامه: 10:17:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:10:17:40
 • پایان برنامه: 10:25:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

فوت و فن - قسمت36

مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:10:25:30
 • پایان برنامه: 10:29:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

حضور

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:10:29:30
 • پایان برنامه: 10:31:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:10:31:58
 • پایان برنامه: 10:32:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:10:32:30
 • پایان برنامه: 11:02:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت287

مدت:30دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:11:02:55
 • پایان برنامه: 11:03:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:11:03:24
 • پایان برنامه: 11:08:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

صفر تا صد

مدت:5دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:11:08:09
 • پایان برنامه: 11:11:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

حضور

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: انتخابات/

 • شروع برنامه:11:11:29
 • پایان برنامه: 11:14:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:11:14:36
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:58:13
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند هفت - سفر به اعماق

مدت:5043دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:11:58:13
 • پایان برنامه: 12:03:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:12:03:36
 • پایان برنامه: 12:05:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

برای ایران

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه: آموزش رسمی/ موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:12:05:17
 • پایان برنامه: 12:07:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:12:07:12
 • پایان برنامه: 12:11:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

بیانات رهبری

مدت:4دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:12:11:44
 • پایان برنامه: 12:12:04
 • طول برنامه:

کلام امیر

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:12:12:04
 • پایان برنامه: 12:17:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:12:17:44
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

مدت:4دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:12:22:07
 • پایان برنامه: 12:28:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

مدت:7دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:12:28:57
 • پایان برنامه: 12:31:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

نجوای دل

اذانگاهی/ دعا و نیایش /

 • شروع برنامه:12:31:43
 • پایان برنامه: 12:33:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:12:33:40
 • پایان برنامه: 12:35:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:12:35:07
 • پایان برنامه: 12:35:35
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:12:35:35
 • پایان برنامه: 13:02:52
 • طول برنامه:27 دقیقه

چهل شاهد - قسمت27

مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:عمومی/موضوع:فرهنگی-هنری/

 • شروع برنامه:13:02:52
 • پایان برنامه: 13:05:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

برای ایران

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه: آموزش رسمی/ موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:13:05:01
 • پایان برنامه: 13:05:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:13:05:37
 • پایان برنامه: 13:14:08
 • طول برنامه:8 دقیقه

ماهر باش - قسمت7

مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:13:14:08
 • پایان برنامه: 13:15:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:13:15:38
 • پایان برنامه: 13:18:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

آشپزهای کوچولو

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه : تامین برنامه/موضوع :آشپزی/

 • شروع برنامه:13:18:30
 • پایان برنامه: 13:23:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:13:23:03
 • پایان برنامه: 13:27:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

صفر تاصد

مدت:5دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:13:27:50
 • پایان برنامه: 13:29:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:13:29:39
 • پایان برنامه: 13:30:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:13:30:10
 • پایان برنامه: 14:13:02
 • طول برنامه:42 دقیقه

دکتر سلام - زنده

مدت:42دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:13:02
 • پایان برنامه: 14:18:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:14:18:03
 • پایان برنامه: 14:20:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:14:20:18
 • پایان برنامه: 14:20:45
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:14:20:45
 • پایان برنامه: 14:49:34
 • طول برنامه:28 دقیقه

مسیر برتر - قسمت93

مدت:29دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:14:49:34
 • پایان برنامه: 14:51:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:14:51:01
 • پایان برنامه: 14:51:46
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:14:51:46
 • پایان برنامه: 14:55:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

صفر تا صد

مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:14:55:29
 • پایان برنامه: 14:59:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:14:59:34
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

یقه هفت - قسمت28

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:56:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

ماگرام

مدت:11دقیقه/قالب:مستند گزارشی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان/گروه: آموزش رسمی/موضوع:علمی-فرهنگی/

 • شروع برنامه:15:56:30
 • پایان برنامه: 15:59:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:15:59:37
 • پایان برنامه: 16:00:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:16:00:10
 • پایان برنامه: 16:45:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:16:45:10
 • پایان برنامه: 16:48:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:16:48:00
 • پایان برنامه: 16:49:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:16:49:52
 • پایان برنامه: 16:50:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:16:50:25
 • پایان برنامه: 17:09:33
 • طول برنامه:19 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت303

مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:17:09:33
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:44:33
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسیر برتر - قسمت94

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:17:44:33
 • پایان برنامه: 17:49:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:17:49:30
 • پایان برنامه: 17:56:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

دست های خلاق

مدت:7دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/ گروه: پخش/ موضوع :هنری/

 • شروع برنامه:17:56:29
 • پایان برنامه: 17:56:54
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:17:56:54
 • پایان برنامه: 17:57:17
 • طول برنامه:

کلام امیر

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:17:57:17
 • پایان برنامه: 18:04:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

مدت:7دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:18:04:36
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:09:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:18:09:54
 • پایان برنامه: 18:10:44
 • طول برنامه:

امر به معروف

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:18:10:44
 • پایان برنامه: 18:11:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:18:11:09
 • پایان برنامه: 18:20:09
 • طول برنامه:9 دقیقه

فوت و فن - قسمت226

مدت:9دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:18:20:09
 • پایان برنامه: 18:20:44
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:18:20:44
 • پایان برنامه: 18:27:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

صفر تا صد

مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:18:27:44
 • پایان برنامه: 18:29:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:18:29:36
 • پایان برنامه: 18:30:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:18:30:05
 • پایان برنامه: 18:59:05
 • طول برنامه:29 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت 226

مدت:29دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:59:05
 • پایان برنامه: 19:00:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

برای ایران

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه: آموزش رسمی/ موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:19:00:42
 • پایان برنامه: 19:02:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:19:02:43
 • پایان برنامه: 19:04:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:19:04:35
 • پایان برنامه: 19:05:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:19:05:05
 • پایان برنامه: 19:51:57
 • طول برنامه:46 دقیقه

یقه هفت

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:19:51:57
 • پایان برنامه: 19:54:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: اقتصادی/

 • شروع برنامه:19:54:01
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

صفر تا صد

مدت:4دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 19:59:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:19:59:52
 • پایان برنامه: 20:00:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:20:00:20
 • پایان برنامه: 20:33:27
 • طول برنامه:33 دقیقه

رویش - زنده

مدت:33دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه: آموزش رسمی/موضوع: مسابقه/

 • شروع برنامه:20:33:27
 • پایان برنامه: 20:43:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

ماگرام

مدت:10دقیقه/قالب:مستند گزارشی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان/گروه: آموزش رسمی/موضوع:علمی-فرهنگی/

 • شروع برنامه:20:43:27
 • پایان برنامه: 20:57:54
 • طول برنامه:14 دقیقه

ماهرانه - قسمت10

مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:20:57:54
 • پایان برنامه: 20:58:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:20:58:30
 • پایان برنامه: 21:00:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:21:00:22
 • پایان برنامه: 21:00:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:21:00:50
 • پایان برنامه: 21:57:42
 • طول برنامه:56 دقیقه

خونه اینجاست - زنده

مدت:57دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع: اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:57:42
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:07:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:22:07:50
 • پایان برنامه: 22:12:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

صفر تا صد

مدت:5دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:22:12:37
 • پایان برنامه: 22:14:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:22:14:29
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:38:32
 • طول برنامه:23 دقیقه

من می تونم - قسمت30

مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:22:38:32
 • پایان برنامه: 22:39:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:22:39:40
 • پایان برنامه: 22:50:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام مهارت - قسمت20

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:22:50:11
 • پایان برنامه: 22:52:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: اقتصادی/

 • شروع برنامه:22:52:21
 • پایان برنامه: 22:52:57
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:22:52:57
 • پایان برنامه: 23:02:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوت و فن - قسمت226

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:23:02:57
 • پایان برنامه: 23:04:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:23:04:49
 • پایان برنامه: 23:05:15
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:23:05:15
 • پایان برنامه: 23:55:15
 • طول برنامه:50 دقیقه

آزمایشگران - قسمت5

مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/

 • شروع برنامه:23:55:15
 • پایان برنامه: 23:57:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

آرم ، اعلام برنامه ، تیزر و ...

 • شروع برنامه:23:57:46
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

صفر تا صد

مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه: ستاد مهارت/موضوع:مهارت/