جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:05:46
 • پایان برنامه: 00:54:41
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند هفت - گردش زمین

مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:00:54:42
 • پایان برنامه: 01:28:08
 • طول برنامه:33 دقیقه

خلاقیت در معماری - قسمت9

مدت:34دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه :مهارتها/موضوع:هنر معماری/

 • شروع برنامه:01:28:08
 • پایان برنامه: 01:45:41
 • طول برنامه:17 دقیقه

حرفه مستند ساز - قسمت5

مدت:17دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:08:01:02
 • پایان برنامه: 08:07:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت آیاتی از قرآن کریم/

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:22:50
 • طول برنامه:12 دقیقه

کشاورزی دانش بنیان-قسمت5

مدت:13دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کشاورزی/

 • شروع برنامه:08:25:05
 • پایان برنامه: 08:32:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

کار آفرین-قسمت12

مدت:08دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش : عمومی/ رده سنی :عام/ گروه:پخش / موضوع : اقتصادی/

 • شروع برنامه:08:40:05
 • پایان برنامه: 09:14:10
 • طول برنامه:34 دقیقه

آخ جون کارتون-قسمت13

مدت:34دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:09:15:20
 • پایان برنامه: 09:23:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

گلهاي برتر

مدت:9دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:ورزشی/

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صبحی دیگر-زنده

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:11:00:25
 • پایان برنامه: 11:32:40
 • طول برنامه:32 دقیقه

آزمایش های عجیب-قسمت39

مدت:32دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:پخش/موضوع : علمی/

 • شروع برنامه:11:35:31
 • پایان برنامه: 11:41:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلام مطهر

مدت:6دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:54:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران

 • شروع برنامه:11:54:13
 • پایان برنامه: 12:00:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

نماز جماعت ظهر

 • شروع برنامه:12:01:53
 • پایان برنامه: 12:09:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

سخنرانی امام خمینی-ره

مدت:8دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:12:10:54
 • پایان برنامه: 12:16:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

بیان-قسمت25

مدت:6دقیقه/قالب:مستند/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/نوع آموزش :عمومی/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:12:17:39
 • پایان برنامه: 12:24:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:13:12
 • طول برنامه:43 دقیقه

همیشه خونه-قسمت58

مدت:43دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/موضوع:خانواده و سبک زندگی/مجری:فاطمه آل عباس/

 • شروع برنامه:13:14:38
 • پایان برنامه: 13:25:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر دستان-قسمت10

مدت:11دقیقه/قالب:مسنند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

دکتر سلام-زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:15:10
 • پایان برنامه: 14:50:17
 • طول برنامه:35 دقیقه

آخ جون کارتون-قسمت14

مدت:35دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:14:50:17
 • پایان برنامه: 14:55:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مشاور-زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مشاوره/

 • شروع برنامه:15:40:24
 • پایان برنامه: 15:47:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:15:50:18
 • پایان برنامه: 15:55:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

از کجا شروع کنم-قسمت22

مدت:5دقیقه/قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:نوجوان و جوان/گروه: تأمین برنامه/ موضوع :اقتصادی/

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:44:10
 • طول برنامه:44 دقیقه

موتور جستجو-قسمت61

مدت:45دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:16:45:25
 • پایان برنامه: 16:50:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

من می تونم-قسمت12

مدت:5دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:17:00:30
 • پایان برنامه: 17:29:17
 • طول برنامه:28 دقیقه

کارنامه بیست-قسمت196

مدت:29دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:17:33:03
 • پایان برنامه: 17:38:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم/

 • شروع برنامه:17:46:55
 • پایان برنامه: 17:52:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلام مطهر

مدت:6دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:18:00:05
 • پایان برنامه: 18:40:05
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسیر برتر-زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:20:55
 • طول برنامه:35 دقیقه

کارنامه بیست-قسمت197

مدت:36دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:46:44
 • طول برنامه:16 دقیقه

حرفه مستند ساز-قسمت6

مدت:17دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:19:46:44
 • پایان برنامه: 19:51:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

حاشیه فرات-قسمت4

مدت:6دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:مناسبتی/

 • شروع برنامه:20:00:10
 • پایان برنامه: 20:45:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

فرصت برابر-زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:49:57
 • پایان برنامه: 20:56:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:46:45
 • طول برنامه:46 دقیقه

موتور جستجو-قسمت62

مدت:47دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:21:47:12
 • پایان برنامه: 21:56:04
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلان هفت

مدت:9دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:فرهنگی هنری/

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

همیشه خونه-زنده

مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/موضوع:خانواده و سبک زندگی/مجری:فاطمه آل عباس/

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:26:45
 • طول برنامه:26 دقیقه

دکتر سلام-قسمت112

مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:58:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

یه لقمه نون-قسمت8

مدت:29دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/