جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:27:01
 • طول برنامه:27 دقیقه

جشنواره خیابا جام جم

مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:طرح و برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:00:27:01
 • پایان برنامه: 01:09:10
 • طول برنامه:42 دقیقه

زندگیمون قصه نبود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:09:10
 • پایان برنامه: 01:09:35
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:01:09:35
 • پایان برنامه: 01:22:43
 • طول برنامه:13 دقیقه

صنایع دستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:43
 • پایان برنامه: 01:23:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:01:23:13
 • پایان برنامه: 01:49:30
 • طول برنامه:26 دقیقه

حلقه گمشده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:49:30
 • پایان برنامه: 01:55:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:01:55:24
 • پایان برنامه: 01:56:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

شب خوش /

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا -ع

مدت:1دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:08:01:11
 • پایان برنامه: 08:01:58
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:08:01:58
 • پایان برنامه: 08:03:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:08:03:03
 • پایان برنامه: 08:09:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:08:09:30
 • پایان برنامه: 08:36:55
 • طول برنامه:27 دقیقه

هفت رنگ-قسمت54

مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:08:36:55
 • پایان برنامه: 08:40:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:08:40:35
 • پایان برنامه: 09:05:52
 • طول برنامه:25 دقیقه

آخ جون کارتون-قسمت145

مدت:25دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:09:05:52
 • پایان برنامه: 09:08:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:09:08:26
 • پایان برنامه: 09:17:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

گلهاي برتر-قسمت19

مدت:8دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:ورزشی/

 • شروع برنامه:09:17:00
 • پایان برنامه: 09:22:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:09:22:49
 • پایان برنامه: 09:29:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:09:29:50
 • پایان برنامه: 09:30:32
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:09:30:32
 • پایان برنامه: 10:56:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

صبحی دیگر-زنده

مدت:86دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:10:56:34
 • پایان برنامه: 11:00:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:11:00:48
 • پایان برنامه: 11:01:35
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:11:01:35
 • پایان برنامه: 11:03:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:11:03:33
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:28:25
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزگاری ایران-قسمت44

مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:11:28:25
 • پایان برنامه: 11:28:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:11:28:50
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

چشم اندازي به صنايع دستي ايران-قسمت4

مدت:13دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/ گروه: پخش/ موضوع : فرهنگی/

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 11:49:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:11:49:20
 • پایان برنامه: 12:05:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مدرسه حفظ-قسمت77

مدت:16دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آموزش قرآن/

 • شروع برنامه:12:05:40
 • پایان برنامه: 12:11:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخنرانی امام خمینی-ره

مدت:6دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:12:11:40
 • پایان برنامه: 12:12:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:12:12:00
 • پایان برنامه: 12:17:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم/سوره انبیاء-شیخ راغب مصطفی غلوش/

 • شروع برنامه:12:17:37
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

قالب:اذانگاهی/

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران

 • شروع برنامه:12:22:42
 • پایان برنامه: 12:29:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

نماز جماعت ظهر/

 • شروع برنامه:12:29:39
 • پایان برنامه: 12:33:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلام مطهر

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:12:33:44
 • پایان برنامه: 12:34:13
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:12:34:13
 • پایان برنامه: 12:40:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:12:40:40
 • پایان برنامه: 13:16:06
 • طول برنامه:35 دقیقه

از سرزمین شمالی-قسمت1

مدت:35دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:13:16:06
 • پایان برنامه: 13:20:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:13:20:49
 • پایان برنامه: 13:29:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:13:29:50
 • پایان برنامه: 13:30:32
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:13:30:32
 • پایان برنامه: 14:10:32
 • طول برنامه:40 دقیقه

دکتر سلام-زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:10:32
 • پایان برنامه: 14:13:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:14:13:58
 • پایان برنامه: 14:20:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:14:20:25
 • پایان برنامه: 14:48:25
 • طول برنامه:28 دقیقه

آخ جون کارتون-قسمت146

مدت:28دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:14:48:25
 • پایان برنامه: 14:53:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:14:53:23
 • پایان برنامه: 14:59:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:14:59:50
 • پایان برنامه: 15:00:32
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:15:00:32
 • پایان برنامه: 15:40:32
 • طول برنامه:40 دقیقه

مشاور-زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مشاوره/

 • شروع برنامه:15:40:32
 • پایان برنامه: 15:42:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:15:42:22
 • پایان برنامه: 15:51:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

پیام مهارت-قسمت41

مدت:9دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:15:51:47
 • پایان برنامه: 15:53:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:15:53:48
 • پایان برنامه: 16:00:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:16:00:15
 • پایان برنامه: 16:25:10
 • طول برنامه:24 دقیقه

من می تونم-قسمت19

مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:16:25:10
 • پایان برنامه: 16:27:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:16:27:30
 • پایان برنامه: 16:39:26
 • طول برنامه:11 دقیقه

هنر دستان-قسمت13

مدت:12دقیقه/قالب:مسنند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:16:39:26
 • پایان برنامه: 16:40:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:16:40:40
 • پایان برنامه: 16:49:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلان هفت

مدت:8دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:فرهنگی هنری/

 • شروع برنامه:16:49:10
 • پایان برنامه: 16:55:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:16:55:38
 • پایان برنامه: 17:00:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:17:00:05
 • پایان برنامه: 17:18:30
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزگاری ایران-قسمت44

مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:17:18:30
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:46:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

مدرسه حفظ-قسمت77

مدت:16دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آموزش قرآن/

 • شروع برنامه:17:46:20
 • پایان برنامه: 17:52:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین هفت

مدت:6دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:17:52:20
 • پایان برنامه: 17:53:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:17:53:47
 • پایان برنامه: 18:01:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

افلاکیان-قسمت7

مدت:8دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه:پخش/موضوع : معارفی/

 • شروع برنامه:18:01:49
 • پایان برنامه: 18:03:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان مقام معظم رهبري

مدت:2دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:18:03:55
 • پایان برنامه: 18:11:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم/سوره حمد-استاد منشاوی/

 • شروع برنامه:18:11:41
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

قالب:اذانگاهی/

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:15:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب به افق تهران

 • شروع برنامه:18:15:34
 • پایان برنامه: 18:16:33
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:18:16:33
 • پایان برنامه: 18:21:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:18:21:50
 • پایان برنامه: 18:56:50
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسیر برتر-زنده

مدت:35دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:56:50
 • پایان برنامه: 18:57:15
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:18:57:15
 • پایان برنامه: 19:32:15
 • طول برنامه:35 دقیقه

کارنامه بیست-قسمت315

مدت:35دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:19:32:15
 • پایان برنامه: 19:36:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:19:36:42
 • پایان برنامه: 19:55:33
 • طول برنامه:18 دقیقه

زنگ هفت-زنده

مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان/گروه:پخش/موضوع:مسابقه/

 • شروع برنامه:19:55:33
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

خیابان جام جم-زنده

مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:طرح و برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:58:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:20:58:27
 • پایان برنامه: 21:05:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:21:05:44
 • پایان برنامه: 21:50:44
 • طول برنامه:45 دقیقه

فرصت برابر-زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:21:50:44
 • پایان برنامه: 21:53:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:21:53:34
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

قند پهلو-قسمت1

مدت:60دقیقه/قالب:مسابقه/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:آموزش رسمی/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:56
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:23:00:56
 • پایان برنامه: 23:08:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:8دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:23:08:53
 • پایان برنامه: 23:15:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:23:15:20
 • پایان برنامه: 23:39:40
 • طول برنامه:24 دقیقه

سرگذشت طبيعت-قسمت6

مدت:24دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/

 • شروع برنامه:23:39:40
 • پایان برنامه: 23:49:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

پیام مهارت-قسمت41

مدت:9دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:23:49:05
 • پایان برنامه: 23:50:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:23:50:10
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاش ایرانی-قسمت29

مدت:14دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/ رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:اقتصادی/