جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:03
 • طول برنامه:15 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت174

مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:00:15:03
 • پایان برنامه: 00:17:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:00:17:13
 • پایان برنامه: 00:17:46
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:00:17:46
 • پایان برنامه: 01:02:10
 • طول برنامه:44 دقیقه

ایرانگرد - قسمت55

مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:طبیعت و گردشگری/

 • شروع برنامه:01:02:10
 • پایان برنامه: 01:04:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:01:04:21
 • پایان برنامه: 01:04:52
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:01:04:52
 • پایان برنامه: 01:59:49
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند هفت-سرزمین دریاچه آبخیز

مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:طبیعت/

 • شروع برنامه:01:59:49
 • پایان برنامه: 02:00:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

مدت:2دقیقه/سرود جمهوری اسلامی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

مدت:2دقیقه/سرود جمهوری اسلامی

 • شروع برنامه:07:01:02
 • پایان برنامه: 07:02:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:07:02:40
 • پایان برنامه: 07:34:35
 • طول برنامه:31 دقیقه

هفت رنگ-قسمت164

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:07:34:35
 • پایان برنامه: 07:35:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:07:35:50
 • پایان برنامه: 07:39:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

کاردستی

مدت:4دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:هنری/

 • شروع برنامه:07:39:50
 • پایان برنامه: 07:40:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:07:40:20
 • پایان برنامه: 07:57:49
 • طول برنامه:17 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت174

مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:07:57:49
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا -ع

مدت:2دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:08:01:11
 • پایان برنامه: 08:02:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:08:02:21
 • پایان برنامه: 08:04:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:08:04:32
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:35:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

من می تونم - قسمت108

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:08:35:52
 • پایان برنامه: 08:36:15
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:08:36:15
 • پایان برنامه: 08:46:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام مهارت

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:08:46:50
 • پایان برنامه: 08:47:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: اقتصادی/

 • شروع برنامه:08:47:58
 • پایان برنامه: 08:57:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

ماهر باش - قسمت14

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:08:57:51
 • پایان برنامه: 08:59:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:08:59:56
 • پایان برنامه: 09:00:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:09:00:25
 • پایان برنامه: 10:27:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارتهای تخصصی/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:10:27:20
 • پایان برنامه: 10:30:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:10:30:27
 • پایان برنامه: 10:30:55
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:10:30:55
 • پایان برنامه: 10:51:58
 • طول برنامه:21 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت174

مدت:20دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:10:51:58
 • پایان برنامه: 10:55:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:10:55:05
 • پایان برنامه: 10:55:35
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:10:55:35
 • پایان برنامه: 11:44:48
 • طول برنامه:49 دقیقه

چگونه کشف کنیم - قسمت4

مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:11:44:48
 • پایان برنامه: 11:45:15
 • طول برنامه:

کلام امیر

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:11:45:15
 • پایان برنامه: 11:49:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:11:49:40
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:54:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:11:54:05
 • پایان برنامه: 12:02:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

مدت:7دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:12:02:01
 • پایان برنامه: 12:03:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

آفتاب

اذانگاهی/ احادیث از ائمه معصومین (ع)/

 • شروع برنامه:12:03:43
 • پایان برنامه: 12:10:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

بیان - قسمت6

مدت:7دقیقه/قالب:مستند/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/نوع آموزش :عمومی/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:12:10:53
 • پایان برنامه: 12:16:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:12:16:18
 • پایان برنامه: 12:24:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

من می تونم - قسمت1

مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:12:24:33
 • پایان برنامه: 12:26:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:12:26:11
 • پایان برنامه: 12:29:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:12:29:29
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:03
 • طول برنامه:30 دقیقه

راز سر به مهر - قسمت1

مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:معارف اسلامی/

 • شروع برنامه:13:00:03
 • پایان برنامه: 13:02:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: اقتصادی/

 • شروع برنامه:13:02:20
 • پایان برنامه: 13:08:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

دست های خلاق

مدت:5دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/ گروه: پخش/ موضوع :هنری/

 • شروع برنامه:13:08:08
 • پایان برنامه: 13:09:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

روز شمار اربعین

میان برنامه/

 • شروع برنامه:13:09:20
 • پایان برنامه: 13:10:07
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:13:10:07
 • پایان برنامه: 13:24:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

راه پیمایی اربعین - زنده

مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی/

 • شروع برنامه:13:24:05
 • پایان برنامه: 13:26:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

چند بار مصرف

مدت:2دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:13:26:16
 • پایان برنامه: 13:29:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:13:29:37
 • پایان برنامه: 13:30:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:13:30:05
 • پایان برنامه: 14:14:46
 • طول برنامه:44 دقیقه

دکتر سلام - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:14:46
 • پایان برنامه: 14:15:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:14:15:58
 • پایان برنامه: 14:27:08
 • طول برنامه:11 دقیقه

نهضت - قسمت1

مدت:10دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:14:27:08
 • پایان برنامه: 14:30:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:14:30:08
 • پایان برنامه: 14:30:35
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:14:30:35
 • پایان برنامه: 15:07:40
 • طول برنامه:37 دقیقه

خلاقیت در معماری - قسمت40

مدت:37دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه :مهارتها/موضوع:هنر معماری/

 • شروع برنامه:15:07:40
 • پایان برنامه: 15:08:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:15:08:05
 • پایان برنامه: 15:18:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام مهارت

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:15:18:43
 • پایان برنامه: 15:22:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:15:22:03
 • پایان برنامه: 15:22:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:15:22:30
 • پایان برنامه: 15:53:43
 • طول برنامه:31 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت175

مدت:30دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:15:53:43
 • پایان برنامه: 15:56:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:15:56:53
 • پایان برنامه: 16:00:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:16:00:19
 • پایان برنامه: 16:00:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:16:00:50
 • پایان برنامه: 16:32:36
 • طول برنامه:31 دقیقه

سرزمین نخبگان - قسمت17

مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:16:32:36
 • پایان برنامه: 16:33:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:16:33:05
 • پایان برنامه: 16:54:40
 • طول برنامه:21 دقیقه

دور و نزدیک - قسمت5

مدت:22دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:اقتصادی-اجتماعی/

 • شروع برنامه:16:54:40
 • پایان برنامه: 17:02:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

کی میگه ریاضی سخته - قسمت57

مدت:8دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:آموزش ریاضی/

 • شروع برنامه:17:02:55
 • پایان برنامه: 17:03:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:17:03:25
 • پایان برنامه: 17:22:37
 • طول برنامه:19 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت175

مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارتهای تخصصی/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:17:22:37
 • پایان برنامه: 17:23:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:17:23:25
 • پایان برنامه: 17:25:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: اقتصادی/

 • شروع برنامه:17:25:28
 • پایان برنامه: 17:29:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:17:29:39
 • پایان برنامه: 17:30:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:17:30:10
 • پایان برنامه: 17:41:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

مسیر برتر - زنده

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:17:41:10
 • پایان برنامه: 17:41:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:17:41:50
 • پایان برنامه: 17:42:15
 • طول برنامه:

کلام امیر

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:17:42:15
 • پایان برنامه: 17:47:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:17:47:42
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:52:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:17:52:51
 • پایان برنامه: 17:55:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

آداب زیارت اربعین

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسال/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی/

 • شروع برنامه:17:55:33
 • پایان برنامه: 18:15:33
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسیر برتر - زنده

مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:15:33
 • پایان برنامه: 18:15:51
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:18:15:51
 • پایان برنامه: 18:17:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: اقتصادی/

 • شروع برنامه:18:17:40
 • پایان برنامه: 18:25:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

فوت و فن - قسمت103

مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:18:25:39
 • پایان برنامه: 18:26:27
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:18:26:27
 • پایان برنامه: 18:29:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:18:29:41
 • پایان برنامه: 18:30:06
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:18:30:06
 • پایان برنامه: 18:58:07
 • طول برنامه:28 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت143

مدت:30دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:58:07
 • پایان برنامه: 19:00:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

همگام با جابر

مدت:3دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسال/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی/

 • شروع برنامه:19:00:06
 • پایان برنامه: 19:00:41
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:19:00:41
 • پایان برنامه: 19:04:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:19:04:29
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

از من بپرس - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:53:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیاده روی اربعین

مدت:5دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسال/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی/

 • شروع برنامه:19:53:29
 • پایان برنامه: 19:55:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:معاونت سیما/موضوع: اقتصادی/

 • شروع برنامه:19:55:19
 • پایان برنامه: 19:56:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:19:56:18
 • پایان برنامه: 19:59:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:19:59:38
 • پایان برنامه: 20:00:05
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:20:00:05
 • پایان برنامه: 20:19:55
 • طول برنامه:19 دقیقه

چترنجات - قسمت4

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:20:19:55
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:47:47
 • طول برنامه:22 دقیقه

من می تونم - قسمت109

مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:مهارت های تخصصی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:20:47:47
 • پایان برنامه: 20:53:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیاده روی اربعین

مدت:5دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسال/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی/

 • شروع برنامه:20:53:04
 • پایان برنامه: 20:55:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:20:55:07
 • پایان برنامه: 20:58:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

میوه آرایی

مدت:3دقیقه/قالب : میان برنامه/نوع آموزش : عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:20:58:03
 • پایان برنامه: 21:01:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:21:01:13
 • پایان برنامه: 21:01:38
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:21:01:38
 • پایان برنامه: 21:43:34
 • طول برنامه:41 دقیقه

یقه هفت - قسمت9

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:43:34
 • پایان برنامه: 21:48:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

کاردستی

مدت:5دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:هنری/

 • شروع برنامه:21:48:43
 • پایان برنامه: 21:49:08
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:21:49:08
 • پایان برنامه: 21:50:07
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:21:50:07
 • پایان برنامه: 21:56:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه :آموزش رسمی/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:56:43
 • پایان برنامه: 21:57:19
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:21:57:19
 • پایان برنامه: 22:00:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:22:00:39
 • پایان برنامه: 22:01:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:22:01:09
 • پایان برنامه: 22:34:41
 • طول برنامه:33 دقیقه

یک سنگ عجیب - قسمت4

مدت:33دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:تخصصی/رده سنی: عام/ گروه: تامین برنامه/ موضوع : نجوم/

 • شروع برنامه:22:34:41
 • پایان برنامه: 22:41:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

علامت پرچم

مدت:6دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: بزرگسال/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی/

 • شروع برنامه:22:41:02
 • پایان برنامه: 22:41:46
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:22:41:46
 • پایان برنامه: 22:48:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

دست های خلاق

مدت:5دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/ گروه: پخش/ موضوع :هنری/

 • شروع برنامه:22:48:06
 • پایان برنامه: 22:48:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:22:48:42
 • پایان برنامه: 22:57:49
 • طول برنامه:9 دقیقه

ماهرانه - قسمت41

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:22:57:49
 • پایان برنامه: 23:01:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:23:01:05
 • پایان برنامه: 23:01:35
 • طول برنامه:

میان برنامه

میان برنامه/

 • شروع برنامه:23:01:35
 • پایان برنامه: 23:42:22
 • طول برنامه:40 دقیقه

فقط مدرسه - قسمت4

مدت:40دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:23:42:22
 • پایان برنامه: 23:47:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

پیام بازرگانی /

 • شروع برنامه:23:47:03
 • پایان برنامه: 23:54:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

فوت و فن - قسمت103

مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:23:54:49
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

ماهر باش - قسمت14

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:مهارت/