جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:05:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

هفت آسمان-قسمت18

مدت:35دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مناسبتی/

 • شروع برنامه:00:06:06
 • پایان برنامه: 00:55:39
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند هفت-ابر حادثه زلزله ها

مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:00:55:39
 • پایان برنامه: 01:00:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:01:01:44
 • پایان برنامه: 01:33:17
 • طول برنامه:31 دقیقه

دکتر سلام-قسمت158

مدت:32دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:01:36:35
 • پایان برنامه: 01:57:57
 • طول برنامه:21 دقیقه

آستان بهشت-قسمت8

مدت:22دقیقه/قالب:مستند/رده سنی:بزرگسال/گروه:پخش/نوع آموزش:عمومی/

 • شروع برنامه:08:05:06
 • پایان برنامه: 08:33:06
 • طول برنامه:28 دقیقه

ایرانگرد - قسمت4

مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:طبیعت و گردشگری/

 • شروع برنامه:08:33:55
 • پایان برنامه: 09:01:33
 • طول برنامه:27 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت71

مدت:28دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 09:25:40
 • طول برنامه:23 دقیقه

داستان تاریخ

مدت:23دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:09:29:51
 • پایان برنامه: 09:37:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:09:37:16
 • پایان برنامه: 10:51:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:10:55:26
 • پایان برنامه: 11:29:58
 • طول برنامه:34 دقیقه

هفت آسمان

مدت:35دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مناسبتی/

 • شروع برنامه:11:38:43
 • پایان برنامه: 11:46:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

نشانه

مدت:7دقیقه/قالب:مستند قرآنی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:علمی معارفی/

 • شروع برنامه:11:46:15
 • پایان برنامه: 11:52:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:11:53:20
 • پایان برنامه: 12:00:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:12:05:05
 • پایان برنامه: 12:13:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

نماز جماعت ظهر

 • شروع برنامه:12:19:56
 • پایان برنامه: 12:27:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:8دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:12:29:21
 • پایان برنامه: 12:52:35
 • طول برنامه:23 دقیقه

نبرد با زندگی - قسمت4

مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی فرهنگی/

 • شروع برنامه:12:53:14
 • پایان برنامه: 12:58:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:12:59:30
 • پایان برنامه: 13:28:22
 • طول برنامه:28 دقیقه

با کریمان

مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:13:30:30
 • پایان برنامه: 14:11:10
 • طول برنامه:40 دقیقه

دکتر سلام - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:11:48
 • پایان برنامه: 14:39:32
 • طول برنامه:27 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت71

مدت:28دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:14:39:59
 • پایان برنامه: 14:56:39
 • طول برنامه:16 دقیقه

آشنایی با صنایع دستی

قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/ گروه: تامین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:14:59:57
 • پایان برنامه: 15:22:33
 • طول برنامه:22 دقیقه

من می تونم

مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:15:25:06
 • پایان برنامه: 15:46:27
 • طول برنامه:21 دقیقه

آستان بهشت

مدت:22دقیقه/قالب:مستند/رده سنی:بزرگسال/گروه:پخش/نوع آموزش:عمومی/

 • شروع برنامه:15:46:57
 • پایان برنامه: 15:56:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلنگر

مدت:10دقیقه/قالب:نمایشی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی-اجتماعی/

 • شروع برنامه:16:00:05
 • پایان برنامه: 16:45:38
 • طول برنامه:45 دقیقه

راهش اینه - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:عمومی/موضوع:کسب و کار/

 • شروع برنامه:16:51:45
 • پایان برنامه: 16:59:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:17:01:26
 • پایان برنامه: 17:06:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلام مطهر

مدت:6دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:17:06:51
 • پایان برنامه: 17:12:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:17:21:08
 • پایان برنامه: 17:26:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:17:26:10
 • پایان برنامه: 17:37:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

پیام مهارت

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:17:37:15
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ما می توانیم

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:18:00:32
 • پایان برنامه: 18:40:32
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسیر برتر

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:45:32
 • پایان برنامه: 19:22:07
 • طول برنامه:36 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت249

مدت:36دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:19:25:30
 • پایان برنامه: 19:56:30
 • طول برنامه:31 دقیقه

زنگ هفت - زنده

مدت:32دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان/گروه:پخش/موضوع:مسابقه/

 • شروع برنامه:20:00:32
 • پایان برنامه: 20:45:32
 • طول برنامه:45 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:45:32
 • پایان برنامه: 20:52:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:56:52
 • طول برنامه:56 دقیقه

دوصفر نود و هشت - قسمت3

مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه: مهارت ها/موضوع: اجتماعی/

 • شروع برنامه:22:00:55
 • پایان برنامه: 22:26:33
 • طول برنامه:25 دقیقه

من می تونم

مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:22:26:56
 • پایان برنامه: 22:32:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

هنر از آغاز

مدت:6دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:22:32:57
 • پایان برنامه: 22:43:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:22:43:16
 • پایان برنامه: 22:51:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلان هفت

مدت:7دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:فرهنگی هنری/

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:43
 • طول برنامه:30 دقیقه

تراز - قسمت7

مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی اجتماعی/

 • شروع برنامه:23:31:05
 • پایان برنامه: 23:54:55
 • طول برنامه:23 دقیقه

زیر یک سقف - قسمت3

مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی-اجتماعی/