جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:12:43
 • طول برنامه:12 دقیقه

ترنم باران

مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی فرهنگی/

 • شروع برنامه:00:15:20
 • پایان برنامه: 01:05:05
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند هفت

مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:01:05:30
 • پایان برنامه: 01:20:16
 • طول برنامه:14 دقیقه

راز آرماگدون - قسمت8

مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : سیاسی/

 • شروع برنامه:01:20:16
 • پایان برنامه: 01:25:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه/

 • شروع برنامه:01:25:20
 • پایان برنامه: 01:57:05
 • طول برنامه:31 دقیقه

ايران - كرمان - قسمت1

مدت:32دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه:پخش/ موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 08:07:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:08:10:15
 • پایان برنامه: 08:25:05
 • طول برنامه:14 دقیقه

حاكم و حاتم - قسمت 10

مدت:15دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: کودک و نوجوان/گروه : پخش/ موضوع : تربیتی– آموزشی/

 • شروع برنامه:08:25:05
 • پایان برنامه: 08:36:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

بهادر - قسمت 31

مدت:11دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:پخش/موضوع:اموزشی

 • شروع برنامه:08:36:25
 • پایان برنامه: 08:54:30
 • طول برنامه:18 دقیقه

آريو - قسمت 12

مدت:18دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع:آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:22:11
 • طول برنامه:22 دقیقه

طرح - رنگ - نقاشي - قسمت 15

مدت:22دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک/گروه:آموزش عمومی/موضوع: خلاقیت/

 • شروع برنامه:09:22:11
 • پایان برنامه: 09:29:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه/

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:56:10
 • طول برنامه:26 دقیقه

ياس اينجاست - قسمت 7

مدت:26دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:10:00:05
 • پایان برنامه: 11:25:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صبحي ديگر

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع : خانواده/

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:15:30
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند 7 - پیشرفته ترین ترن هوایی

مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:12:16:08
 • پایان برنامه: 12:24:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

كار آفرين - قسمت 11

مدت:8دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش : عمومی/ رده سنی : عام/ گروه : پخش / موضوع : اقتصادی/

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:46:20
 • طول برنامه:21 دقیقه

ترنم باران - قسمت 19

مدت:21دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی فرهنگی/

 • شروع برنامه:12:46:57
 • پایان برنامه: 12:52:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه/

 • شروع برنامه:12:52:19
 • پایان برنامه: 13:01:39
 • طول برنامه:9 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:13:12:20
 • پایان برنامه: 13:19:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه/

 • شروع برنامه:13:20:40
 • پایان برنامه: 13:28:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربين 7

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:13:30:40
 • پایان برنامه: 14:53:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

دكتر سلام - قسمت 136

مدت:83دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:40:40
 • طول برنامه:40 دقیقه

برنامه كودك - قسمت 89

مدت:41دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:15:43:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربين 7

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:15:55:20
 • پایان برنامه: 16:34:10
 • طول برنامه:38 دقیقه

از سرزمين شمالي - قسمت 4

مدت:40دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:16:35:20
 • پایان برنامه: 16:57:15
 • طول برنامه:21 دقیقه

صنعت - پيشه - زندگي - قسمت 36

مدت:22دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:پخش/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:40:05
 • طول برنامه:40 دقیقه

کارنامه 20 - قسمت 14

مدت:40دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:کنکوری/

 • شروع برنامه:17:40:25
 • پایان برنامه: 18:04:33
 • طول برنامه:24 دقیقه

من می تونم - قسمت 28

مدت:24دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:18:05:35
 • پایان برنامه: 18:33:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

خروج - قسمت 1

مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع حیات وحش/

 • شروع برنامه:18:33:25
 • پایان برنامه: 19:08:25
 • طول برنامه:35 دقیقه

كارنامه 20 - قسمت 10

مدت:35دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:کنکوری/

 • شروع برنامه:19:08:45
 • پایان برنامه: 19:30:20
 • طول برنامه:21 دقیقه

سی پال - قسمت 4

مدت:22دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:19:30:42
 • پایان برنامه: 19:45:37
 • طول برنامه:14 دقیقه

آزمایشهای عجیب - قسمت 35

مدت:15دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:پخش/موضوع : علمی/

 • شروع برنامه:19:46:35
 • پایان برنامه: 19:53:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربين 7

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:20:01:22
 • پایان برنامه: 20:06:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:12:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب به افق تهران

 • شروع برنامه:20:16:25
 • پایان برنامه: 20:56:25
 • طول برنامه:40 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:21:00:35
 • پایان برنامه: 21:51:30
 • طول برنامه:50 دقیقه

نگهبانان طبيعت - قسمت 5

مدت:50دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:زیست محیطی/

 • شروع برنامه:22:00:13
 • پایان برنامه: 23:00:13
 • طول برنامه:1 ساعت

پرسشگر - زنده

مدت:60دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع: اجتماعی/

 • شروع برنامه:23:00:35
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

رویای خاک - قسمت 21

مدت:60دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه : آموزش عمومی/ موضوع : دفاع مقدس/