جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:02:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:00:02:29
 • پایان برنامه: 00:20:29
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت56

مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:00:20:29
 • پایان برنامه: 00:20:57
 • طول برنامه:

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:00:20:57
 • پایان برنامه: 00:28:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:00:28:10
 • پایان برنامه: 01:07:46
 • طول برنامه:39 دقیقه

دکتر سلام - قسمت42

مدت:39دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:01:07:46
 • پایان برنامه: 01:08:24
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:01:08:24
 • پایان برنامه: 01:42:52
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند هفت - دلفین ها

مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:01:42:52
 • پایان برنامه: 01:43:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

شب خوش/

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران/

 • شروع برنامه:07:01:02
 • پایان برنامه: 07:01:49
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:07:01:49
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:35:24
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفت صبح-قسمت40

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:07:35:24
 • پایان برنامه: 07:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزگاری ایران-قسمت56

مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا -ع

مدت:2دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:08:01:11
 • پایان برنامه: 08:04:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:08:04:41
 • پایان برنامه: 08:10:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:08:10:05
 • پایان برنامه: 08:45:33
 • طول برنامه:35 دقیقه

تهرانگرد-قسمت84

مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/ موضوع: تاریخی-گردشگری/

 • شروع برنامه:08:45:33
 • پایان برنامه: 08:46:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:08:46:00
 • پایان برنامه: 08:49:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

هفت ترفند

قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:08:49:48
 • پایان برنامه: 08:53:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:08:53:10
 • پایان برنامه: 09:00:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:09:00:10
 • پایان برنامه: 10:28:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

صبحی دیگر-زنده

مدت:88دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:10:28:32
 • پایان برنامه: 10:30:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:10:30:20
 • پایان برنامه: 10:46:35
 • طول برنامه:16 دقیقه

آخ جون کارتون-قسمت66

مدت:16دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:10:46:35
 • پایان برنامه: 10:50:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

کاردستی

قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:10:50:05
 • پایان برنامه: 10:53:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:10:53:38
 • پایان برنامه: 11:00:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:11:00:30
 • پایان برنامه: 11:40:04
 • طول برنامه:39 دقیقه

مشاعره-قسمت73

مدت:39دقیقه/قالب:مسابقه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/ گروه: آموزش رسمی/ موضوع : ادبی/

 • شروع برنامه:11:40:04
 • پایان برنامه: 11:43:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میوه آرایی

قالب : ترکیبی/نوع آموزش : عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:11:43:00
 • پایان برنامه: 11:43:28
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:11:43:28
 • پایان برنامه: 11:53:08
 • طول برنامه:9 دقیقه

میراثی از سناباد-قسمت7

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:تامین برنامه/موضوع:هنر/

 • شروع برنامه:11:53:08
 • پایان برنامه: 11:53:32
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:11:53:32
 • پایان برنامه: 12:00:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:12:00:30
 • پایان برنامه: 12:28:02
 • طول برنامه:27 دقیقه

قصه رسیدن-قسمت25

مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:12:28:02
 • پایان برنامه: 12:28:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:12:28:30
 • پایان برنامه: 12:38:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام مهارت-قسمت15

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:12:38:50
 • پایان برنامه: 12:39:15
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:12:39:15
 • پایان برنامه: 12:47:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین هفت

مدت:8دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:12:47:45
 • پایان برنامه: 12:48:32
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:12:48:32
 • پایان برنامه: 12:56:19
 • طول برنامه:7 دقیقه

سخنرانی امام خمینی-ره

مدت:8دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:12:56:19
 • پایان برنامه: 13:04:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

قرآن

مدت:8دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:13:04:42
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

قالب :اذانگاهی/

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:10:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

مدت:4دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:13:10:13
 • پایان برنامه: 13:18:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

مدت:1دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:13:18:09
 • پایان برنامه: 13:24:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

افلاکیان

مدت:6دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه:پخش/موضوع : معارفی/

 • شروع برنامه:13:24:22
 • پایان برنامه: 13:31:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:13:31:10
 • پایان برنامه: 14:15:54
 • طول برنامه:44 دقیقه

دکتر سلام-زنده

مدت:89دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:15:54
 • پایان برنامه: 14:18:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:14:18:18
 • پایان برنامه: 14:25:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:14:25:10
 • پایان برنامه: 14:41:25
 • طول برنامه:16 دقیقه

آخ جون کارتون-قسمت66

مدت:23دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:14:41:25
 • پایان برنامه: 14:53:21
 • طول برنامه:11 دقیقه

چشم اندازي به صنايع دستي ايران-قسمت3

مدت:12دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/ گروه: پخش/ موضوع : فرهنگی/

 • شروع برنامه:14:53:21
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:46:43
 • طول برنامه:46 دقیقه

یقه هفت

مدت:47دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:15:46:43
 • پایان برنامه: 15:48:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:15:48:57
 • پایان برنامه: 15:53:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

دستان خلاق

مدت:5دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/ گروه: پخش/ موضوع : فرهنگی/

 • شروع برنامه:15:53:42
 • پایان برنامه: 16:00:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:16:00:30
 • پایان برنامه: 16:28:02
 • طول برنامه:27 دقیقه

خسته نباشيد-قسمت22

مدت:27دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:16:28:02
 • پایان برنامه: 16:28:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:16:28:30
 • پایان برنامه: 16:38:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

میراثی از سناباد-قسمت3

مدت:11دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:تامین برنامه/موضوع:هنر/

 • شروع برنامه:16:38:20
 • پایان برنامه: 16:38:43
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:16:38:43
 • پایان برنامه: 16:46:43
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین هفت

مدت:8دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:16:46:43
 • پایان برنامه: 16:50:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:16:50:15
 • پایان برنامه: 17:08:20
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزگاری ایران-قسمت57

مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:17:08:20
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:41:45
 • طول برنامه:31 دقیقه

تهرانگرد-قسمت84

مدت:32دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/ موضوع: تاریخی-گردشگری/

 • شروع برنامه:17:41:45
 • پایان برنامه: 17:44:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

میوه آرایی

قالب : ترکیبی/نوع آموزش : عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:17:44:40
 • پایان برنامه: 17:47:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:17:47:04
 • پایان برنامه: 17:52:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

هنر از آغاز-قسمت53

مدت:5دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:17:52:34
 • پایان برنامه: 17:53:08
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:17:53:08
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسیر برتر-زنده

مدت:35دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 18:35:25
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:18:35:25
 • پایان برنامه: 18:42:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

خلاقیت با رنگ-قسمت50

مدت:7دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:خلاقیت/

 • شروع برنامه:18:42:59
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:20:18
 • طول برنامه:35 دقیقه

کارنامه بیست-قسمت69

مدت:35دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:19:20:18
 • پایان برنامه: 19:23:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:19:23:48
 • پایان برنامه: 19:30:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:19:30:25
 • پایان برنامه: 20:15:25
 • طول برنامه:45 دقیقه

فرصت برابر-زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:15:25
 • پایان برنامه: 20:18:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:20:18:55
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام مهارت-قسمت6

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 20:31:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:20:31:15
 • پایان برنامه: 20:33:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان مقام معظم رهبري

قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:20:33:58
 • پایان برنامه: 20:37:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:20:37:05
 • پایان برنامه: 20:43:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

مدت:6دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:20:43:36
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

قالب : اذانگاهی/

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:48:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:20:48:48
 • پایان برنامه: 20:54:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:20:54:32
 • پایان برنامه: 21:00:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:21:00:05
 • پایان برنامه: 21:45:05
 • طول برنامه:45 دقیقه

یقه هفت-زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:45:05
 • پایان برنامه: 21:48:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:21:48:29
 • پایان برنامه: 21:54:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین هفت

مدت:6دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:54:47
 • پایان برنامه: 22:00:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:22:00:30
 • پایان برنامه: 22:47:52
 • طول برنامه:47 دقیقه

داستان علم-قسمت3

مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:22:47:52
 • پایان برنامه: 22:54:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:22:54:23
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:40:42
 • طول برنامه:40 دقیقه

مشاعره-قسمت74

مدت:41دقیقه/قالب:مسابقه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/ گروه: آموزش رسمی/ موضوع : ادبی/

 • شروع برنامه:23:40:42
 • پایان برنامه: 23:42:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:23:42:30
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:17 دقیقه

قصه رسیدن-قسمت25

مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:اقتصادی/