جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:02:49
 • پایان برنامه: 00:46:04
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند

مدت : 43 دقیقه / قالب : مستند / نوع آموزش : عمومی/ رده سنی : جوان و بزرگسال / گروه : تأمین برنامه / موضوع : علم و دانش /

 • شروع برنامه:00:46:28
 • پایان برنامه: 00:59:26
 • طول برنامه:12 دقیقه

هنر دستان - قسمت12

مدت : 13 دقیقه /قالب : مسنند / نوع آموزش : عمومی/ رده سنی : عام / گروه : پخش / موضوع : فرهنگی /

 • شروع برنامه:01:00:14
 • پایان برنامه: 01:14:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

راز آرماگدون - قسمت 22

مدت : 15 دقیقه / قالب : ترکیبی / نوع آموزش : عمومی / رده سنی : عام/ گروه : تأمین برنامه / موضوع : سیاسی /

 • شروع برنامه:01:14:59
 • پایان برنامه: 01:28:46
 • طول برنامه:13 دقیقه

خانه های ایرانی - قسمت11

مدت : 14 دقیقه / قالب : مستند / نوع آموزش : عمومی / رده سنی : عام / گروه : تأمین برنامه / موضوع : تاریخی /

 • شروع برنامه:01:28:48
 • پایان برنامه: 01:58:38
 • طول برنامه:29 دقیقه

یک روز خوب - قسمت 10

مدت : 30 دقیقه / قالب : مستند / نوع آموزش : عمومی / رده سنی : عام / گروه : تأمین برنامه / موضوع : فرهنگی اجتماعی /

 • شروع برنامه:01:59:44
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 08:06:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:08:10:35
 • پایان برنامه: 08:44:30
 • طول برنامه:33 دقیقه

فرمانروایان مقدس - قسمت 16

مدت : 33 دقیقه / قالب : انیمیشن / نوع آموزش : عمومی / رده سنی : کودک / گروه : پخش / موضوع : داستان قرآنی / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:08:44:30
 • پایان برنامه: 08:56:45
 • طول برنامه:12 دقیقه

مهارت های زندگی - قسمت 2

مدت 12 دقیقه / قالب : انیمیشن / نوع آموزش : عمومی / رده سنی : کودک / گروه : تأمین برنامه / موضوع : آموزشی / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران / سال تولید : 1391 /

 • شروع برنامه:08:58:30
 • پایان برنامه: 09:28:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

طرح - رنگ - نقاشی -قسمت 111

مدت : 30 دقیقه / قالب : ترکیبی / نوع آموزش : مهارتی / رده سنی : کودک / گروه : مهارت های تخصصی و آموزش عمومی / موضوع : خلاقیت / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

مدت : 1 ساعت و 25 دقیقه / برنامه زنده / قالب : ترکیبی / نوع آموزش : مهارتی / رده سنی : بزرگسال / گروه : مهارت های تخصصی و آموزش عمومی / موضوع : خانواده /

 • شروع برنامه:10:56:20
 • پایان برنامه: 11:03:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین 7

مدت : 7 دقیقه / قالب : مستند گزارشی- آموزشی/ نوع آموزش : عمومی/ رده سنی : عام / گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:11:05:40
 • پایان برنامه: 11:39:10
 • طول برنامه:33 دقیقه

حدیث سرو - قسمت 2

مدت : 33 دقیقه / قالب : مستند / نوع آموزش : معارف اسلامی / رده سنی : عام / گروه : تأمین برنامه / موضوع : زندگینامه / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:11:41:24
 • پایان برنامه: 11:48:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

اذانگاهی / تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:54:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر به افق تهران

اذانگاهی / اذان ظهر به افق تهران / موذن: محمد حسین سعیدیان

 • شروع برنامه:11:54:14
 • پایان برنامه: 12:02:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

اذانگاهی / نماز جماعت ظهر به امامت مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:30:26
 • طول برنامه:25 دقیقه

لوح و قلم - قسمت 11

مدت : 25 دقیقه / قالب : ترکیبی / نوع آموزش : تخصصی / رده سنی : بزرگسال / گروه : آموزش رسمی / موضوع : آموزشی / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:12:35:05
 • پایان برنامه: 13:27:42
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند 7

مدت : 52 دقیقه / قالب : مستند / نوع آموزش : عمومی/ رده سنی : جوان و بزرگسال / گروه : تأمین برنامه / موضوع : علم و دانش / کشور سازنده : به تناسب وارد شود /

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

دكتر سلام - زنده

مدت : 40 دقیقه / برنامه زنده / قالب : ترکیبی / نوع آموزش : عمومی / رده سنی : بزرگسال / گروه : آموزش عمومی / موضوع : اطلاع رسانی پزشکی/

 • شروع برنامه:14:12:25
 • پایان برنامه: 14:29:45
 • طول برنامه:17 دقیقه

رعنا - قسمت 8

مدت : 17 دقیقه / قالب : انیمیشن / نوع آموزش : مهارتی / رده سنی : کودک و نوجوان / گروه : پخش / موضوع : کودک / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:14:30:15
 • پایان برنامه: 14:58:50
 • طول برنامه:28 دقیقه

طرح - رنگ - نقاشی - قسمت 112

مدت : 28 دقیقه / قالب : ترکیبی / نوع آموزش : مهارتی / رده سنی : کودک / گروه : مهارت های تخصصی و آموزش عمومی / موضوع : خلاقیت / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:15:00:40
 • پایان برنامه: 15:45:40
 • طول برنامه:45 دقیقه

تكنو - زنده

مدت : 45 دقیقه / برنامه زنده / قالب : گفتگو محور / نوع آموزش : عمومی / رده سنی : بزرگسال / گروه : آموزش عمومی / موضوع : اقتصادی /

 • شروع برنامه:15:47:55
 • پایان برنامه: 15:55:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین 7

مدت : 7 دقیقه / قالب : مستند گزارشی- آموزشی/ نوع آموزش : عمومی/ رده سنی : عام / گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:16:00:30
 • پایان برنامه: 16:52:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

همیشه خونه - قسمت 163

مدت : 55 دقیقه / قالب : گفتگو محور / نوع آموزش : عمومی / رده سنی : بزرگسال / گروه : آموزش عمومی / موضوع : خانواده و سبک زندگی / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسیر برتر - زنده

مدت : 30 دقیقه / برنامه زنده / قالب : ترکیبی / نوع آموزش : رسمی / رده سنی : جوان / گروه آموزش رسمی / موضوع : کنکوری /

 • شروع برنامه:17:33:58
 • پایان برنامه: 17:41:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

اذانگاهی / تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:17:50:03
 • پایان برنامه: 17:57:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

افلاكیان

مدت : 7 دقیقه / قالب : میان برنامه / نوع آموزش : عمومی / رده سنی : عام / گروه : پخش / موضوع : معارفی/ کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله کشاورزی - قسمت 22

مدت : 16 دقیقه / قالب : ترکیبی / نوع آموزش : مهارتی / رده سنی : عام/ گروه : پخش / موضوع : کشاورزی/ کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:18:17:38
 • پایان برنامه: 18:25:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین 7

مدت : 8 دقیقه / قالب : مستند گزارشی- آموزشی/ نوع آموزش : عمومی/ رده سنی : عام / گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

كارنامه 20 - قسمت 151

مدت : 35 دقیقه / قالب : آموزشی / نوع آموزش : تخصصی / رده سنی : جوان / گروه : آموزش رسمی / موضوع : کنکوری /

 • شروع برنامه:19:06:27
 • پایان برنامه: 19:31:34
 • طول برنامه:25 دقیقه

کار آفرینان - قسمت 24

مدت : 25 دقیقه / قالب : مستند / نوع آموزش : مهارتی / رده سنی : بزرگسال / گروه : تأمین برنامه / موضوع : دفاع مقدس/ کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:19:32:05
 • پایان برنامه: 19:59:10
 • طول برنامه:27 دقیقه

باورهای غلط -قسمت 32

مدت : 27 دقیقه / قالب : گفتگو محور ترکیبی / نوع آموزش : عمومی / رده سنی : عام / گروه : مهارت های تخصصی و آموزش عمومی / موضوع : فرهنگی / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:20:01:30
 • پایان برنامه: 20:41:30
 • طول برنامه:40 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت : 40 دقیقه / برنامه زنده / قالب : ترکیبی / نوع آموزش : تخصصی / رده سنی : جوان / گروه : آموزش رسمی / موضوع : تربیتی آموزشی /

 • شروع برنامه:20:43:20
 • پایان برنامه: 20:58:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

آزمایشهای عجیب -قسمت 17

مدت : 15 دقیقه / قالب : مستند / نوع آموزش : مهارتی / رده سنی : نوجوان و جوان / گروه: پخش / موضوع : علمی / کشور سازنده : انگلستان /

 • شروع برنامه:21:00:30
 • پایان برنامه: 21:46:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

معلم - قسمت 25

مدت : 45 دقیقه / قالب : نمایشی/ نوع آموزش : مهارتی / رده سنی : عام / گروه : تأمین برنامه / موضوع : تربیتی آموزشی/ کشور سازنده : فرانسه /

 • شروع برنامه:21:51:28
 • پایان برنامه: 21:58:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

پلهای تاریخی ایران -قسمت 22

مدت : 6 دقیقه / قالب : مستند تاریخی / نوع آموزش : عمومی / رده سنی : عام / گروه : پخش / موضوع : تاریخی / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاش ایرانی - قسمت 13

مدت : 18 دقیقه / قالب : مستند / نوع آموزش : مهارتی / رده سنی : عام / گروه : تأمین برنامه / موضوع : اقتصادی / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:22:20:35
 • پایان برنامه: 22:26:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

من می توانم

قالب : ترکیبی / نوع آموزش : مهارتی/ رده سنی : جوانان/ گروه : مهارت های تخصصی و آموزش عمومی/ موضوع:اقتصادی/ کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

سرزمین ستاره ها - قسمت 21

مدت : 28 دقیقه / قالب : مستند / نوع آموزش : عمومی / رده سنی : عام / گروه : تأمین برنامه / موضوع : زندگی نامه / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:52:10
 • طول برنامه:52 دقیقه

رو به روی ماه - قسمت 12

مدت : 52 دقیقه / قالب : ترکیبی / نوع آموزش : عمومی / رده سنی : عام / گروه : مهارت های تخصصی و آموزش عمومی / موضوع : دفاع مقدس / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /

 • شروع برنامه:23:53:47
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

خلاقیت با رنگ - قسمت 42

مدت : 9 دقیقه / قالب : ترکیبی / نوع آموزش : مهارتی / رده سنی : عام / گروه : مهارت های تخصصی و آموزش عمومی / موضوع : خلاقیت / کشور سازنده : جمهوری اسلامی ایران /