جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:43:17
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند 7-اتم 3

مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:10:25
 • طول برنامه:25 دقیقه

یک چکه ماه-قسمت11

مدت:26دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:01:12:20
 • پایان برنامه: 01:27:21
 • طول برنامه:15 دقیقه

راز آرماگدون-قسمت2

مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : سیاسی/

 • شروع برنامه:01:28:41
 • پایان برنامه: 01:58:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

دیاپیر-قسمت1

مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 08:08:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:24:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

انيميشن

مدت:15دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه:پخش/موضوع:مناسبتی

 • شروع برنامه:08:24:40
 • پایان برنامه: 08:35:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

امر به معروف و نهی از منکر

مدت:10دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه:پخش/موضوع: فرهنگی/

 • شروع برنامه:08:35:20
 • پایان برنامه: 09:13:05
 • طول برنامه:37 دقیقه

برنامه كودك - قسمت3

مدت:38دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:09:13:05
 • پایان برنامه: 09:24:20
 • طول برنامه:11 دقیقه

انيميشن

مدت:11دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه:پخش/موضوع:مناسبتی

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:39:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

قنات قصبه - قسمت1

مدت:69دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:تاریخی فرهنگی/

 • شروع برنامه:10:43:00
 • پایان برنامه: 11:03:57
 • طول برنامه:20 دقیقه

ویژه برنامه سردار شهید

مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه: پخش/موضوع:مناسبتی/

 • شروع برنامه:11:05:40
 • پایان برنامه: 11:31:40
 • طول برنامه:26 دقیقه

لوح و قلم - قسمت138

مدت:26دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع:آموزشی/

 • شروع برنامه:11:33:30
 • پایان برنامه: 12:03:20
 • طول برنامه:29 دقیقه

هفت آسمان - قسمت1

مدت:30دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مناسبتی/

 • شروع برنامه:12:03:20
 • پایان برنامه: 12:09:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه/

 • شروع برنامه:12:09:46
 • پایان برنامه: 12:17:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:12:22:05
 • پایان برنامه: 12:28:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

نماز جماعت ظهر

 • شروع برنامه:12:35:20
 • پایان برنامه: 13:19:55
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند هفت - سیاره ها

مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:13:19:55
 • پایان برنامه: 13:28:11
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه/

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

دكتر سلام - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:15:15
 • پایان برنامه: 14:53:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

برنامه كودك - قسمت3

مدت:38 دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:15:00:15
 • پایان برنامه: 15:40:15
 • طول برنامه:40 دقیقه

مشاور - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع مشاوره/

 • شروع برنامه:15:46:20
 • پایان برنامه: 15:54:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربين 7

مدت:8دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:53:20
 • طول برنامه:53 دقیقه

همیشه خونه

مدت:53دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/خانواده و سبک زندگی/مجری:شهرام شکیباوستاره سادات قطبی/

 • شروع برنامه:16:55:05
 • پایان برنامه: 17:28:36
 • طول برنامه:33 دقیقه

حديث سرو - قسمت2

مدت:33دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی : عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع : زندگینامه/

 • شروع برنامه:17:30:25
 • پایان برنامه: 18:02:40
 • طول برنامه:32 دقیقه

هفت آسمان - قسمت2

مدت:32دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مناسبتی/

 • شروع برنامه:18:03:18
 • پایان برنامه: 18:08:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:18:20:36
 • پایان برنامه: 18:28:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

همراز - قسمت1

مدت:8دقیقه/قالب:نمایشی/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع : اجتماعی فرهنگی/

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:03:25
 • طول برنامه:33 دقیقه

كارنامه بیست - قسمت271

مدت:33دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:کنکوری/

 • شروع برنامه:19:04:25
 • پایان برنامه: 19:36:40
 • طول برنامه:32 دقیقه

با کریمان - قسمت5

مدت:32دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:19:37:25
 • پایان برنامه: 20:02:33
 • طول برنامه:25 دقیقه

يك چكه ماه - قسمت12

مدت:25دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:20:03:50
 • پایان برنامه: 20:43:50
 • طول برنامه:40 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:45:45
 • پایان برنامه: 20:51:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

علم سينما - قسمت8

مدت:6دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:هنری/

 • شروع برنامه:20:51:49
 • پایان برنامه: 20:59:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی ایران - قسمت19

مدت:7دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:18:40
 • طول برنامه:18 دقیقه

بياييد اختراع كنيم - قسمت6

مدت:18دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/

 • شروع برنامه:21:20:05
 • پایان برنامه: 21:29:21
 • طول برنامه:9 دقیقه

به خرید - قسمت7

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:اطلاع رسانی/

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاش ایرانی - قسمت12

مدت:15دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/ رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:21:47:10
 • پایان برنامه: 21:53:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربين 7

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

همیشه خونه - زنده

مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/خانواده و سبک زندگی/مجری:شهرام شکیباوستاره سادات قطبی/

 • شروع برنامه:23:00:10
 • پایان برنامه: 23:49:54
 • طول برنامه:49 دقیقه

رو به روي ماه - قسمت118

مدت:50دقیقه/قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:ادبیات

 • شروع برنامه:23:50:15
 • پایان برنامه: 23:59:44
 • طول برنامه:9 دقیقه

كار آفرین - قسمت9

مدت:10دقیقه/قالب:میان برنامه/ نوع آموزش : عمومی/ رده سنی : عام/ گروه : پخش / موضوع : اقتصادی/