جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:31:27
 • طول برنامه:31 دقیقه

دکتر سلام-قسمت67

مدت:32دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:00:31:27
 • پایان برنامه: 01:10:56
 • طول برنامه:39 دقیقه

هفت آسمان-قسمت15

مدت:39دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مناسبتی/

 • شروع برنامه:01:10:56
 • پایان برنامه: 01:58:55
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند هفت-جهان طبیعت

مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:08:01:02
 • پایان برنامه: 08:07:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت آیاتی از قرآن کریم/

 • شروع برنامه:08:10:22
 • پایان برنامه: 08:45:16
 • طول برنامه:34 دقیقه

برنامه کودک - قسمت69

مدت:35دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:08:45:16
 • پایان برنامه: 08:53:24
 • طول برنامه:8 دقیقه

آرزوهای شیرین زبان

مدت:10دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه : پخش/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:08:59:32
 • پایان برنامه: 09:26:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

طرح - رنگ - نقاشی - قسمت75

مدت:28دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک/گروه:آموزش عمومی/موضوع: خلاقیت/

 • شروع برنامه:09:30:30
 • پایان برنامه: 10:47:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

مدت:75دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:10:56:32
 • پایان برنامه: 11:02:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:11:02:46
 • پایان برنامه: 11:42:14
 • طول برنامه:39 دقیقه

هفت آسمان - قسمت15

مدت:40دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:مناسبتی/

 • شروع برنامه:11:43:40
 • پایان برنامه: 11:50:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:11:53:28
 • پایان برنامه: 12:01:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:12:01:44
 • پایان برنامه: 13:00:25
 • طول برنامه:58 دقیقه

همیشه خونه - قسمت13

مدت:60دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/موضوع:خانواده و سبک زندگی/مجری:فرهاد جم/

 • شروع برنامه:13:12:05
 • پایان برنامه: 13:18:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

نماز جماعت ظهر

 • شروع برنامه:13:23:41
 • پایان برنامه: 13:29:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:13:30:43
 • پایان برنامه: 14:09:30
 • طول برنامه:38 دقیقه

دکتر سلام - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:10:38
 • پایان برنامه: 14:18:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:14:21:49
 • پایان برنامه: 14:28:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:14:28:03
 • پایان برنامه: 15:34:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

دعای عرفه

مدت:66دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش :عمومی/گروه:پخش/موضوع:مذهبی-مناسبتی/ویژه روز عرفه/

 • شروع برنامه:15:34:54
 • پایان برنامه: 15:55:52
 • طول برنامه:20 دقیقه

طرح قرآنی بشارت1452

مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:قرآنی/

 • شروع برنامه:15:55:52
 • پایان برنامه: 16:03:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:16:04:08
 • پایان برنامه: 16:47:46
 • طول برنامه:43 دقیقه

موتور جستجو - قسمت75

مدت:43دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:16:48:02
 • پایان برنامه: 16:54:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:16:54:16
 • پایان برنامه: 17:25:57
 • طول برنامه:31 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت132

مدت:60دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:17:26:08
 • پایان برنامه: 17:52:19
 • طول برنامه:26 دقیقه

کارنامه بیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:19
 • پایان برنامه: 18:00:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:18:04:50
 • پایان برنامه: 18:44:50
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسیر برتر - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:45:20
 • پایان برنامه: 19:22:43
 • طول برنامه:37 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت133

مدت:37دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:19:28:27
 • پایان برنامه: 19:34:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:12:53
 • پایان برنامه: 20:32:53
 • طول برنامه:20 دقیقه

فرصت برابر - ادامه

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:38:16
 • پایان برنامه: 20:46:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:20:46:01
 • پایان برنامه: 20:53:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب:میان برنامه/

 • شروع برنامه:20:53:37
 • پایان برنامه: 20:59:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:21:00:29
 • پایان برنامه: 21:44:14
 • طول برنامه:43 دقیقه

موتور جستجو - قسمت76

مدت:43دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:21:44:14
 • پایان برنامه: 21:50:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:21:52:09
 • پایان برنامه: 21:59:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

قالب:میان برنامه/پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:30
 • طول برنامه:1 ساعت

همیشه خونه - زنده

مدت:60دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/موضوع:خانواده و سبک زندگی/مجری:فرهاد جم/

 • شروع برنامه:23:05:53
 • پایان برنامه: 23:51:48
 • طول برنامه:45 دقیقه

رو به روی ماه - قسمت106

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش مهارت/موضوع:ادبیات