جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:46:30
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند 7-دنیای اقیانوسها

مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:00:46:55
 • پایان برنامه: 01:17:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

یه لقمه نون-قسمت27

مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:01:17:52
 • پایان برنامه: 01:32:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

راز آرماگدون-قسمت13

مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : سیاسی/

 • شروع برنامه:01:32:40
 • پایان برنامه: 01:58:55
 • طول برنامه:26 دقیقه

ایران - لرستان-قسمت1

مدت:26دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه:پخش/ موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:08:06:24
 • پایان برنامه: 08:24:49
 • طول برنامه:18 دقیقه

قصه های ریزه میزه-قسمت10

مدت:18دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه : پخش/ موضوع : کودک/

 • شروع برنامه:08:24:49
 • پایان برنامه: 08:29:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

جیرجیر و جانا-قسمت23

مدت:5دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:آموزشی/

 • شروع برنامه:08:29:58
 • پایان برنامه: 08:54:26
 • طول برنامه:24 دقیقه

قصه های شاهنامه-قسمت62

مدت:24دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی-ادبی

 • شروع برنامه:09:00:05
 • پایان برنامه: 09:29:36
 • طول برنامه:29 دقیقه

طرح - رنگ - نقاشی-قسمت65

مدت:29دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک/گروه:آموزش عمومی/موضوع: خلاقیت/

 • شروع برنامه:09:30:43
 • پایان برنامه: 10:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

صبحی دیگر-زنده

مدت:85دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه: آموزش عمومی/ موضوع : خانواده/

 • شروع برنامه:11:00:04
 • پایان برنامه: 11:26:59
 • طول برنامه:26 دقیقه

لوح و قلم-قسمت105

مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش رسمی/موضوع:آموزشی/

 • شروع برنامه:11:30:30
 • پایان برنامه: 12:06:15
 • طول برنامه:35 دقیقه

حدیث سرو-قسمت215

مدت:36دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی : عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع : زندگینامه/

 • شروع برنامه:12:10:36
 • پایان برنامه: 12:16:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

قالب :اذانگاهی/تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:12:16:00
 • پایان برنامه: 12:21:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

قالب :اذانگاهی/اذان ظهر به افق تهران

 • شروع برنامه:12:21:13
 • پایان برنامه: 12:29:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

قالب :اذانگاهی/نماز جماعت ظهر

 • شروع برنامه:12:30:16
 • پایان برنامه: 12:37:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین 7

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:12:38:35
 • پایان برنامه: 13:27:48
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند 7-دنیای اقیانوس ها

مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:13:30:35
 • پایان برنامه: 14:10:35
 • طول برنامه:40 دقیقه

دكتر سلام-زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:13:05
 • پایان برنامه: 14:29:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مثل یك بازی-قسمت15

مدت:16دقیقه/قالب:انیمیشن/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک و نوجوان/گروه:تأمین برنامه/موضوع:سرگرمی-تخیلی/

 • شروع برنامه:14:30:13
 • پایان برنامه: 14:57:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

طرح - رنگ - نقاشی-قسمت67

مدت:27دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:کودک/گروه:آموزش عمومی/موضوع: خلاقیت/

 • شروع برنامه:15:00:07
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

مشاور-زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع مشاوره/

 • شروع برنامه:15:43:55
 • پایان برنامه: 15:50:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین 7

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:15:50:48
 • پایان برنامه: 15:56:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

از كجا شروع كنم ؟-قسمت34

مدت:5دقیقه/قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:نوجوان و جوان/گروه: تأمین برنامه/ موضوع :اقتصادی/

 • شروع برنامه:15:59:39
 • پایان برنامه: 16:53:44
 • طول برنامه:54 دقیقه

همیشه خونه-قسمت229

مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/خانواده و سبک زندگی/مجری:شهرام شکیباوستاره سادات قطبی/

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسیر برتر - زنده

مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:کنکوری/

 • شروع برنامه:17:34:58
 • پایان برنامه: 17:41:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

قالب :اذانگاهی/تلاوت آیاتی از قرآن کریم

 • شروع برنامه:17:47:42
 • پایان برنامه: 18:01:51
 • طول برنامه:14 دقیقه

خانه های ایرانی-قسمت9

مدت:14دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه : تأمین برنامه / موضوع : تاریخی/

 • شروع برنامه:18:04:44
 • پایان برنامه: 18:24:09
 • طول برنامه:19 دقیقه

مجله کشاورزی-قسمت63

مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/گروه : پخش/ موضوع : کشاورزی/

 • شروع برنامه:18:30:40
 • پایان برنامه: 19:36:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

كارنامه 20-قسمت242

مدت:65دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:کنکوری/

 • شروع برنامه:19:36:34
 • پایان برنامه: 20:06:11
 • طول برنامه:29 دقیقه

یه لقمه نون-قسمت28

مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:20:07:21
 • پایان برنامه: 20:47:21
 • طول برنامه:40 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:48:30
 • پایان برنامه: 20:58:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

ایرانی بمان-قسمت10

مدت:10دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:سبک زندگی/

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:24:50
 • طول برنامه:24 دقیقه

من می توانم-قسمت26

مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:21:24:50
 • پایان برنامه: 21:30:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویر انقلابی

قالب : میان برنامه/

 • شروع برنامه:21:30:55
 • پایان برنامه: 21:46:20
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاش ایرانی-قسمت28

مدت:15دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/ رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:21:48:43
 • پایان برنامه: 21:56:43
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربين 7

مدت:8دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

همیشه خونه-زنده

مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:بزرگسال/گروه:عمومی/خانواده و سبک زندگی/مجری:شهرام شکیباوستاره سادات قطبی/

 • شروع برنامه:23:00:30
 • پایان برنامه: 23:49:35
 • طول برنامه:49 دقیقه

رو به روی ماه-قسمت93

مدت:49دقیقه./قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:ادبیات