جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:11:56
 • طول برنامه:11 دقیقه

مجموعه تنهاترین سردار

قالب : نمایشی ، موضوع : امام حسن مجتبی (ع) - قسمت دوازدهم ، مدت : 40 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:00:11:56
 • پایان برنامه: 00:13:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ختم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:13:06
 • پایان برنامه: 00:13:33
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:13:33
 • پایان برنامه: 01:10:01
 • طول برنامه:56 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

قاری : محمدحسین سعیدیان - ترتیل سه زبانه ، موضوع : جزء 23 قرآن کریم ، مدت : 56 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:01:10:01
 • پایان برنامه: 01:11:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات بر پیامبر (ص)

صدای قاریان مختلف

 • شروع برنامه:01:11:22
 • پایان برنامه: 01:12:07
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:12:07
 • پایان برنامه: 01:12:55
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:12:55
 • پایان برنامه: 01:13:22
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:13:22
 • پایان برنامه: 01:22:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

مواهب

سقف محفوظ

 • شروع برنامه:01:22:38
 • پایان برنامه: 01:24:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

حب الحسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:24:04
 • پایان برنامه: 01:24:31
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:24:31
 • پایان برنامه: 01:56:58
 • طول برنامه:32 دقیقه

یاد خدا . بازپخش

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : حجت الاسلام مومنی ، موضوع : سبک زندگی اسلامی ، مدت : 33 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:01:56:58
 • پایان برنامه: 01:57:39
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:39
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

سه شنبه23 مهر ماه

 • شروع برنامه:01:59:00
 • پایان برنامه: 01:59:27
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:27
 • پایان برنامه: 01:59:58
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:58
 • پایان برنامه: 02:26:25
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت محمد بسیونی

سوره ها و آیات : نساء 87 - 76 ، قالب : تلاوت ، مدت : 27 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:26:25
 • پایان برنامه: 02:27:09
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:27:09
 • پایان برنامه: 02:29:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ پیاده روی اربعین

میثم مطیعی

 • شروع برنامه:02:29:47
 • پایان برنامه: 02:30:14
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:14
 • پایان برنامه: 02:56:23
 • طول برنامه:26 دقیقه

شمسه

تهیه کننده : پرویز امیری ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 26 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:56:23
 • پایان برنامه: 02:59:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

مستند محمد حضرت

مستند مسلمان اهل تسنن روسیه

 • شروع برنامه:02:59:20
 • پایان برنامه: 02:59:47
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:47
 • پایان برنامه: 03:00:20
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:20
 • پایان برنامه: 03:30:17
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت ابراهیم شعشاعی

سوره ها و آیات : فاطر 45 - 38 / یس 27 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 30 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:30:17
 • پایان برنامه: 03:30:47
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:47
 • پایان برنامه: 03:31:14
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:14
 • پایان برنامه: 04:04:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند طریق الحسین . بازپخش

قالب : مستند ، موضوع : مستندیاز هیات های استان گلستان در پیاده روی اربعین ، مدت : 33 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:04:00
 • پایان برنامه: 04:04:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:41
 • پایان برنامه: 04:06:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

سه شنبه23 مهر ماه

 • شروع برنامه:04:06:02
 • پایان برنامه: 04:06:29
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:06:29
 • پایان برنامه: 04:20:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

دروس اخلاقی مرحوم آیت ا... مجتهدی تهرانی

قالب : سخنرانی ، سخنران : مرحوم آیت ا... مجتهدی تهرانی ، موضوع : احکام سجده سهو ، مدت : 14 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:20:32
 • پایان برنامه: 04:21:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:00
 • پایان برنامه: 04:30:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

مقام محمود

مناجات و ذکر نماز شب و فضیلت آن

 • شروع برنامه:04:30:02
 • پایان برنامه: 04:30:40
 • طول برنامه:

ذکر روز سه شنبه

یا ارحم الراحمین

 • شروع برنامه:04:30:40
 • پایان برنامه: 04:31:03
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:03
 • پایان برنامه: 04:45:52
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای جواد حسینی

تلاوت در نزد رهبری - فتح 27 الی آخر/ علق

 • شروع برنامه:04:45:52
 • پایان برنامه: 04:46:16
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:16
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 04:51:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

استاد مرتضی فاطمی

 • شروع برنامه:04:51:42
 • پایان برنامه: 04:55:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

زیارت روز سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:52
 • پایان برنامه: 05:01:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی

 • شروع برنامه:05:01:35
 • پایان برنامه: 05:02:01
 • طول برنامه:

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:05:02:01
 • پایان برنامه: 05:02:28
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:28
 • پایان برنامه: 05:02:58
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:58
 • پایان برنامه: 05:10:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : صفحه 294 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:05:10:01
 • پایان برنامه: 05:10:23
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:23
 • پایان برنامه: 05:11:04
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:04
 • پایان برنامه: 05:12:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

سه شنبه23 مهر ماه

 • شروع برنامه:05:12:25
 • پایان برنامه: 05:12:52
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:52
 • پایان برنامه: 05:48:37
 • طول برنامه:35 دقیقه

دروس اخلاقی مرحوم آیت ا... آقا مجتبی تهرانی

قالب : سخنرانی ، سخنران : مرحوم آیت ا... آقا مجتبی تهرانی ، موضوع : قدر نعمت های الهی را بدانیم ، مدت : 39 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:05:48:37
 • پایان برنامه: 05:49:04
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:04
 • پایان برنامه: 05:59:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

محسن فرهمند

 • شروع برنامه:05:59:37
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:07
 • پایان برنامه: 06:01:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:34
 • پایان برنامه: 06:01:55
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:55
 • پایان برنامه: 06:32:01
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترتیل نیم جزء قرآن کریم

مکان : حرم امام رضا (ع) ، موضوع : نیم جزء قرآن کریم ، مدت : 30 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:06:32:01
 • پایان برنامه: 06:32:40
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:40
 • پایان برنامه: 06:33:07
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:07
 • پایان برنامه: 06:58:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

نو گلان قرآنی

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : خانم گرجی ، قالب : ترکیبی ، موضوع : عصای سفید، مدت : 25 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:06:58:08
 • پایان برنامه: 06:58:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:49
 • پایان برنامه: 07:00:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

سه شنبه23 مهر ماه

 • شروع برنامه:07:00:10
 • پایان برنامه: 07:00:37
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:37
 • پایان برنامه: 07:01:08
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:08
 • پایان برنامه: 07:20:23
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای محمد رضا پورزرگری

سوره ها و آیات : نساء 79 - 69 / فجر 30 - 27 ، قالب : تلاوت ، مدت : 19 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:07:20:23
 • پایان برنامه: 07:20:55
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:55
 • پایان برنامه: 07:21:20
 • طول برنامه:

وله اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:20
 • پایان برنامه: 07:21:47
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:47
 • پایان برنامه: 07:59:34
 • طول برنامه:37 دقیقه

سحاب رحمت

قالب : سخنران ، سخنران : آیت ا... جوادی آملی ، موضوع : تفسیر سوره محمد (ص) ، مدت : 38 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:07:59:34
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:43
 • طول برنامه:

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مداح : میثم مطیعی

 • شروع برنامه:08:00:43
 • پایان برنامه: 08:01:10
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:10
 • پایان برنامه: 08:41:04
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه تنهاترین سردار . بازپخش

قالب : نمایشی ، موضوع : امام حسن مجتبی (ع) - قسمت دوازدهم ، مدت : 40 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:08:41:04
 • پایان برنامه: 08:44:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ بی قرار

علی فانی

 • شروع برنامه:08:44:39
 • پایان برنامه: 08:48:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

عربی در سفر

تلفظ صحیح عربی و لهجه و اصطلاحات عراقی

 • شروع برنامه:08:48:30
 • پایان برنامه: 08:50:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:26
 • پایان برنامه: 08:51:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

سه شنبه23 مهر ماه

 • شروع برنامه:08:51:47
 • پایان برنامه: 08:58:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

نکات ناب

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

 • شروع برنامه:08:58:18
 • پایان برنامه: 08:58:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:59
 • پایان برنامه: 09:00:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت تک آیه - حبیب صداقت

فرقان آیه 30

 • شروع برنامه:09:00:18
 • پایان برنامه: 09:00:45
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:45
 • پایان برنامه: 09:57:45
 • طول برنامه:57 دقیقه

روزی بهتر . زنده

تهیه کننده : سید حسین موسوی ، مجری : رضا اسماعیلی ، کارشناس : حجت الاسلام صحت قول ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:09:57:45
 • پایان برنامه: 09:58:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:47
 • پایان برنامه: 09:59:44
 • طول برنامه:

کلام امام

همه باید فدای اسلام شویم

 • شروع برنامه:09:59:44
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر پیاده روی اربعین حسین . زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:00
 • پایان برنامه: 10:17:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:41
 • پایان برنامه: 10:19:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

سه شنبه23 مهر ماه

 • شروع برنامه:10:19:02
 • پایان برنامه: 10:19:29
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:19:29
 • پایان برنامه: 10:23:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

انعکاس

مصاحبه با زوار کشورهای مختلف در مسیر اربعین

 • شروع برنامه:10:23:49
 • پایان برنامه: 10:24:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:24:58
 • پایان برنامه: 10:25:25
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:25
 • پایان برنامه: 10:58:35
 • طول برنامه:33 دقیقه

پرسمان

تهیه کننده : هادی پورحامدی ، مجری : خان فرضی ، کارشناس : خان دکتر سقایت ، قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمان عفاف و حجاب ، مدت : 33، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:10:58:35
 • پایان برنامه: 11:00:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله اربعین

مداحی توسط مردم و مداحان

 • شروع برنامه:11:00:34
 • پایان برنامه: 11:01:01
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:01
 • پایان برنامه: 11:01:31
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:31
 • پایان برنامه: 11:09:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت علی اصغر شعاعی

سوره ها و آیات : حشر 24 - 22 / فجر 30 - 27 ، قالب : تلاوت ، مدت : 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:11:09:03
 • پایان برنامه: 11:09:25
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:09:25
 • پایان برنامه: 11:11:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

اطلاعات اربعین

اطلاعات ضروری سفر اربعین

 • شروع برنامه:11:11:41
 • پایان برنامه: 11:12:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:43
 • پایان برنامه: 11:13:10
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:10
 • پایان برنامه: 11:42:35
 • طول برنامه:29 دقیقه

ایستگاه نیایش

تهیه کننده : رحمان حاصلی ، مجری : سهیل فدایی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین خاکی و بهشتی ، موضوع : نماز و نیایش ، مدت : 29 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:11:42:35
 • پایان برنامه: 11:42:53
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:53
 • پایان برنامه: 11:43:16
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:16
 • پایان برنامه: 11:48:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

مومنون 14 - 1

 • شروع برنامه:11:48:57
 • پایان برنامه: 11:49:20
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:20
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:54:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

استاد كرمي

 • شروع برنامه:11:54:39
 • پایان برنامه: 12:10:39
 • طول برنامه:16 دقیقه

نماز ظهر و احکام

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:12:10:39
 • پایان برنامه: 12:12:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:12:12:16
 • پایان برنامه: 12:12:43
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:43
 • پایان برنامه: 12:13:13
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:13
 • پایان برنامه: 12:20:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : صفحه 293 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:12:20:16
 • پایان برنامه: 12:20:48
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:48
 • پایان برنامه: 12:27:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

نکات ناب

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

 • شروع برنامه:12:27:19
 • پایان برنامه: 12:37:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

تصاویر پیاده روی اربعین حسین . زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:19
 • پایان برنامه: 12:42:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

شیرازه

معرفی کتاب

 • شروع برنامه:12:42:35
 • پایان برنامه: 12:43:16
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:16
 • پایان برنامه: 12:44:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

سه شنبه23 مهر ماه

 • شروع برنامه:12:44:37
 • پایان برنامه: 12:45:04
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:04
 • پایان برنامه: 12:53:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

چراغ هدایت

قالب : سخنرانی ، سخنران : آیت ا... شجاعی ، موضوع : فضائل اباعبدا... الحسین (ع) ، مدت : 09 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:12:53:50
 • پایان برنامه: 12:59:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

داستان پرداخت شد

کمک به زائران پیاده روی اربعین

 • شروع برنامه:12:59:26
 • پایان برنامه: 12:59:53
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:53
 • پایان برنامه: 13:00:24
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:24
 • پایان برنامه: 13:17:13
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت اسماعیل طنطاوی

سوره ها و آیات : فتح 29 - 27 / ضحی / شرح / تین ، قالب : تلاوت ، مدت : 17 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:13:17:13
 • پایان برنامه: 13:17:37
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:17:37
 • پایان برنامه: 13:18:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:39
 • پایان برنامه: 13:19:06
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:06
 • پایان برنامه: 13:43:37
 • طول برنامه:24 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان

مکان : کربلا معلی 1398 ، قالب : سخنرانی ، سخنران : حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان ، موضوع : بیان روایتی جهت دعوت مردم به زیارت ، مدت : 25 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:13:43:37
 • پایان برنامه: 13:44:28
 • طول برنامه:

با قرآن با حسین (ع)

آنونس اربعین

 • شروع برنامه:13:44:28
 • پایان برنامه: 13:44:55
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:55
 • پایان برنامه: 14:26:36
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند محرمان محراب

قالب : مستند ، موضوع : مستندی در خصوص شخصیت مذهبی و انتقلابی شهید محراب اشرفی اصفهانی ، مدت : 42 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:14:26:36
 • پایان برنامه: 14:27:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:27:17
 • پایان برنامه: 14:28:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

سه شنبه23 مهر ماه

 • شروع برنامه:14:28:38
 • پایان برنامه: 14:29:05
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:05
 • پایان برنامه: 15:01:04
 • طول برنامه:31 دقیقه

یاد خدا

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : حجت الاسلام کدخدا رستم ، موضوع : مدارا ، مدت : 32 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:15:01:04
 • پایان برنامه: 15:02:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت تک آیه - حبیب صداقت

فرقان آیه 30

 • شروع برنامه:15:02:23
 • پایان برنامه: 15:02:50
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:50
 • پایان برنامه: 15:57:50
 • طول برنامه:55 دقیقه

با قرآن با حسین

موضوع : ویژه برنامه اربعین حسینی ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:15:57:50
 • پایان برنامه: 15:58:31
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:31
 • پایان برنامه: 15:59:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

سه شنبه23 مهر ماه

 • شروع برنامه:15:59:52
 • پایان برنامه: 16:00:19
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:19
 • پایان برنامه: 16:57:19
 • طول برنامه:57 دقیقه

کنار قدمهای جابر . بازپخش

مکان : کربلای معلی ، موضوع : ویژه برنامه اربعین حسینی ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:16:57:19
 • پایان برنامه: 16:59:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:32
 • پایان برنامه: 16:59:59
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:59
 • پایان برنامه: 17:00:30
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:30
 • پایان برنامه: 17:09:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت سید محمد جواد علمی

سوره ها و آیات : آل عمران 194 - 189 / فجر 30 - 27 ، قالب : تلاوت ، مدت : 09 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:17:09:20
 • پایان برنامه: 17:10:03
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:03
 • پایان برنامه: 17:19:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

تصاویر پیاه روی اربعین حسینی . زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:15
 • پایان برنامه: 17:19:42
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:42
 • پایان برنامه: 17:39:55
 • طول برنامه:20 دقیقه

سوره های سرخ

قالب : مستند ، موضوع روایت مستندی از شهیدان آقاخانی ، مدت : 20 دقیقه ، پخش شبکه قرآن و معارف سیما

 • شروع برنامه:17:39:55
 • پایان برنامه: 17:40:29
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:29
 • پایان برنامه: 17:40:52
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:52
 • پایان برنامه: 17:46:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آقای هاشم روغنی

طور 28 - 17

 • شروع برنامه:17:46:50
 • پایان برنامه: 17:47:25
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:25
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:52:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

استاد حسن رضائیان

 • شروع برنامه:17:52:28
 • پایان برنامه: 18:11:28
 • طول برنامه:19 دقیقه

نماز مغرب و احکام

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:18:11:28
 • پایان برنامه: 18:12:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

گروه محمد رسول ا... (ص) - بین الحرمین

 • شروع برنامه:18:12:54
 • پایان برنامه: 18:13:21
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:21
 • پایان برنامه: 18:13:54
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:54
 • پایان برنامه: 18:20:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : صفحه 293 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:18:20:57
 • پایان برنامه: 18:21:40
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:40
 • پایان برنامه: 18:22:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:21
 • پایان برنامه: 18:23:06
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 24 / مهر / 1398

 • شروع برنامه:18:23:06
 • پایان برنامه: 18:23:33
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:33
 • پایان برنامه: 18:55:33
 • طول برنامه:32 دقیقه

بشارت 1453 . زنده

موضوع : طرح ملی حفظ قرآن کریم ، مدت : 32 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات

 • شروع برنامه:18:55:33
 • پایان برنامه: 18:57:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:46
 • پایان برنامه: 18:58:13
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:13
 • پایان برنامه: 19:30:12
 • طول برنامه:31 دقیقه

یاد خدا . بازپخش

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : حجت الاسلام کدخدا رستم ، موضوع : مدارا ، مدت : 32 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:19:30:12
 • پایان برنامه: 19:31:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:21
 • پایان برنامه: 19:31:48
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:48
 • پایان برنامه: 21:11:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

مسابقه نغمه عشاق

موضوع : ویژه برنامه اربعین حسینی - بخش مسابقه، مدت : 87 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:21:11:48
 • پایان برنامه: 21:12:29
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:29
 • پایان برنامه: 21:13:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

سه شنبه23 مهر ماه

 • شروع برنامه:21:13:50
 • پایان برنامه: 21:14:17
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:14:17
 • پایان برنامه: 22:11:17
 • طول برنامه:57 دقیقه

کنار قدمهای جابر . زنده

مکان : کربلای معلی ، موضوع : ویژه برنامه اربعین حسینی ، مدت : 55 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:22:11:17
 • پایان برنامه: 22:13:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:13:13
 • پایان برنامه: 22:13:40
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:13:40
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:44 دقیقه

نغمه عشاق . زنده

موضوع : ویژه برنامه اربعین حسینی ، مدت : 55 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:22:57:40
 • پایان برنامه: 22:58:28
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:28
 • پایان برنامه: 22:58:55
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:55
 • پایان برنامه: 22:59:16
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:16
 • پایان برنامه: 23:06:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت عبدالباسط

سوره ها و آیات : ضحی / انشراح ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:23:06:01
 • پایان برنامه: 23:06:44
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:06:44
 • پایان برنامه: 23:07:29
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 24 / مهر / 1398

 • شروع برنامه:23:07:29
 • پایان برنامه: 23:07:56
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:07:56
 • پایان برنامه: 23:30:31
 • طول برنامه:22 دقیقه

دعای توسل

مداح : سلحشور ، مکان : مشهد مقدس ، مدت : 23 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:23:30:31
 • پایان برنامه: 23:37:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

نکات ناب

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

 • شروع برنامه:23:37:02
 • پایان برنامه: 23:37:29
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:37:29
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

مجموعه تنهاترین سردار

قالب : نمایشی ، موضوع : امام حسن مجتبی (ع) - قسمت سیزدهم ، مدت : 34 دقیقه ، تامین برنامه