جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:01:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ختم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:01:13
 • پایان برنامه: 00:01:57
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:01:57
 • پایان برنامه: 00:02:29
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:02:29
 • پایان برنامه: 00:02:56
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:02:56
 • پایان برنامه: 01:01:18
 • طول برنامه:58 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

قاری : عباس امام جمعه - ترتیل سه زبانه ، موضوع : جزء 26 قرآن کریم ، مدت : 58 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:01:01:18
 • پایان برنامه: 01:02:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات بر پیامبر (ص)

صدای قاریان مختلف

 • شروع برنامه:01:02:39
 • پایان برنامه: 01:03:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:22
 • پایان برنامه: 01:03:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:37
 • پایان برنامه: 01:04:04
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:04
 • پایان برنامه: 01:38:53
 • طول برنامه:34 دقیقه

حدیث سرو . بازپخش

قالب : مستند ، موضوع : شرح احوال و آثار علامه طباطبایی (ره) ، مدت : 35 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:01:38:53
 • پایان برنامه: 01:39:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:39:09
 • پایان برنامه: 01:39:36
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:39:36
 • پایان برنامه: 01:56:15
 • طول برنامه:16 دقیقه

نشانه ها

دانه ها مواهب الهی

 • شروع برنامه:01:56:15
 • پایان برنامه: 01:59:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

تواشیح و تصاویر

مناظر طبیعت - تسبیح خدا

 • شروع برنامه:01:59:56
 • پایان برنامه: 02:00:23
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:23
 • پایان برنامه: 02:00:54
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:54
 • پایان برنامه: 02:24:29
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت عبدالباسط

سوره ها و آیات : توبه 45 - 36 / شمس ، قالب : تلاوت ، مدت : 23 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:24:29
 • پایان برنامه: 02:24:52
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:24:52
 • پایان برنامه: 02:25:19
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:19
 • پایان برنامه: 02:50:58
 • طول برنامه:25 دقیقه

شمسه . بازپخش

تهیه کننده : پرویز امیری ، کارشناس : استاد یاریگل ، استاد وکیل ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 26 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:50:58
 • پایان برنامه: 02:53:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

آوای نور

تمنا - سید کریم موسوی

 • شروع برنامه:02:53:04
 • پایان برنامه: 02:53:31
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:53:31
 • پایان برنامه: 02:58:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

مهدویت بهار بشریت

حجت الاسلام والمسلمین اسکندری

 • شروع برنامه:02:58:29
 • پایان برنامه: 02:58:56
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:56
 • پایان برنامه: 02:59:29
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:29
 • پایان برنامه: 03:32:57
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت مصطفی اسماعیل

سوره ها و آیات : عنکبوت 45 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 33 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:32:57
 • پایان برنامه: 03:33:31
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:31
 • پایان برنامه: 03:34:14
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:14
 • پایان برنامه: 03:34:56
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:56
 • پایان برنامه: 03:35:23
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:23
 • پایان برنامه: 03:49:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

دروس اخلاقی آیت ا... مجتهدی تهرانی

قالب : سخنرانی ، موضوع : بیان آیات روایات و احادیث اخلاقی ، مدت : 14 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:03:49:38
 • پایان برنامه: 03:49:53
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:49:53
 • پایان برنامه: 03:50:47
 • طول برنامه:

وله - خوشا آنانکه دائم در نمازند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:47
 • پایان برنامه: 03:51:10
 • طول برنامه:

ووله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:10
 • پایان برنامه: 03:59:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای محمد حسین سعیدیان

نساء 76 - 71

 • شروع برنامه:03:59:52
 • پایان برنامه: 04:00:14
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:14
 • پایان برنامه: 04:01:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:05:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

استاد مرحوم آقاتی

 • شروع برنامه:04:05:17
 • پایان برنامه: 04:06:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

غلامرضا زاده

 • شروع برنامه:04:06:53
 • پایان برنامه: 04:12:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای روز یکشنبه

محمد برخورداری

 • شروع برنامه:04:12:32
 • پایان برنامه: 04:19:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی

 • شروع برنامه:04:19:31
 • پایان برنامه: 04:19:58
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:58
 • پایان برنامه: 04:20:28
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:28
 • پایان برنامه: 04:27:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : یوسف 14 - 5 ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:04:27:52
 • پایان برنامه: 04:28:24
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:24
 • پایان برنامه: 04:28:51
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:51
 • پایان برنامه: 04:42:14
 • طول برنامه:13 دقیقه

حدیث مهدوی

قالب : سخنرانی ، سخنران : حجت الاسلام والمسلمین نصوری ، موضوع : سلسله مباحث مهدویت ، مدت : 12 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:42:14
 • پایان برنامه: 04:42:57
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:57
 • پایان برنامه: 04:45:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان آیت ا... فاضل لنکرانی

زهد

 • شروع برنامه:04:45:46
 • پایان برنامه: 04:46:13
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:13
 • پایان برنامه: 04:46:34
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:34
 • پایان برنامه: 05:02:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای مهدی ساعد

سوره ها و آیات : حج 54 - 38 ، قالب : تلاوت ، مدت : 16 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:05:02:42
 • پایان برنامه: 05:03:15
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:15
 • پایان برنامه: 05:04:10
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:10
 • پایان برنامه: 05:04:37
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:37
 • پایان برنامه: 05:37:07
 • طول برنامه:32 دقیقه

بیان حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد . بازپخش

قالب : سخنرانی ، سخنران : حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد ، موضوع : تشریح نشانه های مومن ، مدت : 33 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:05:37:07
 • پایان برنامه: 05:39:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله گام دوم انقلاب

ایران مقتدر

 • شروع برنامه:05:39:54
 • پایان برنامه: 05:40:21
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:21
 • پایان برنامه: 05:58:04
 • طول برنامه:17 دقیقه

دعاي عهد

محمدرضا غلامرضا زاده

 • شروع برنامه:05:58:04
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:07
 • پایان برنامه: 06:01:51
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:51
 • پایان برنامه: 06:02:18
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:18
 • پایان برنامه: 06:02:49
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:49
 • پایان برنامه: 06:19:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت سوره یس

قاری : شهریار پرهیزگار

 • شروع برنامه:06:19:05
 • پایان برنامه: 06:19:37
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:37
 • پایان برنامه: 06:20:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:20
 • پایان برنامه: 06:23:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

سخنان آیت ا... فاضل لنکرانی

انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:06:23:27
 • پایان برنامه: 06:23:54
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:54
 • پایان برنامه: 07:04:02
 • طول برنامه:40 دقیقه

پرسمان . بازپخش

تهیه کننده : هادی پورحامدی ، مجری : علیرضا قوامی ، کارشناس : حجت الاسلام کریمی ، قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمان احکام ، مدت : 40 ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:07:04:02
 • پایان برنامه: 07:04:29
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:29
 • پایان برنامه: 07:05:02
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:02
 • پایان برنامه: 07:12:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت مسعود نوری

سوره ها و آیات :آل عمران 145 - 138 ، قالب : تلاوت ، مدت : 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:07:12:46
 • پایان برنامه: 07:13:21
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:21
 • پایان برنامه: 07:15:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان آیت ا... فاضل لنکرانی

حوزه علمیه و انقلاب

 • شروع برنامه:07:15:57
 • پایان برنامه: 07:16:24
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:16:24
 • پایان برنامه: 07:58:12
 • طول برنامه:41 دقیقه

سحاب رحمت

قالب : سخنرانی ، سخنران : آیت ا... جوادی آملی ، موضوع : تفسیر سوره مبارکه روم ، مدت : 42 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:07:58:12
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:02:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

محمد اصفهانی

 • شروع برنامه:08:02:35
 • پایان برنامه: 08:03:18
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:18
 • پایان برنامه: 08:03:44
 • طول برنامه:

میان برنامه

تصاویر دستاوردهای نظام

 • شروع برنامه:08:03:44
 • پایان برنامه: 08:04:11
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:11
 • پایان برنامه: 08:57:17
 • طول برنامه:53 دقیقه

تلاوت های درخواستی . بازپخش

تهیه کننده : افشار فتوحی ، موضوع : پخش تلاوت های درخواستی بینندگان ، قالب : ترکیبی ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:08:57:17
 • پایان برنامه: 08:59:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام فاضل - آیت ا... فاضل لنکرانی

گسترش اسلام ناب

 • شروع برنامه:08:59:34
 • پایان برنامه: 09:02:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:14
 • پایان برنامه: 09:02:41
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:41
 • پایان برنامه: 09:57:01
 • طول برنامه:54 دقیقه

روزی بهتر . زنده

تهیه کننده : سید افضل میرلوحی ، کارشناس : خانم دکتر خزعلی ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:09:57:01
 • پایان برنامه: 09:59:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام امام

هرکاری انجام دهیم یک روز باید جواب دهیم

 • شروع برنامه:09:59:03
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:52
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:52
 • پایان برنامه: 10:16:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:16:35
 • پایان برنامه: 10:17:02
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:02
 • پایان برنامه: 10:17:32
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:32
 • پایان برنامه: 10:24:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای عباس هاشمی

سوره ها و آیات : بقره 286 - 284 / عصر ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:10:24:47
 • پایان برنامه: 10:25:30
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:30
 • پایان برنامه: 10:31:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای روز یکشنبه

محمد برخورداری

 • شروع برنامه:10:31:09
 • پایان برنامه: 10:31:36
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:36
 • پایان برنامه: 10:38:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

آشنایی با سوره های قرآن کریم

حجت الاسلام والمسلمین رضایی اصفهانی

 • شروع برنامه:10:38:36
 • پایان برنامه: 10:39:18
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:18
 • پایان برنامه: 10:39:45
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:45
 • پایان برنامه: 11:29:18
 • طول برنامه:49 دقیقه

تحول در تفقه

قالب : مستند ، موضوع : مستندی در مورد ایجاد مرکز فقهی ائمه اطهار توسط آیت ا.. فاضل لنکرانی ، مدت : 50 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:11:29:18
 • پایان برنامه: 11:29:45
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:45
 • پایان برنامه: 11:30:06
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:06
 • پایان برنامه: 11:43:33
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای قاسم رضیعی

سوره ها و آیات : اسراء 7 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 13 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:11:43:33
 • پایان برنامه: 11:44:06
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:06
 • پایان برنامه: 11:45:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:18
 • پایان برنامه: 11:45:45
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:45
 • پایان برنامه: 11:58:05
 • طول برنامه:12 دقیقه

پیام آوران وحی

قالب : نمایشی ، موضوع : فیلم حضرت ابراهیم (ع) همراه با آیات مربوط ، مدت : 12 دقیقه ، پخش شبکه قرآن ومعارف سیما

 • شروع برنامه:11:58:05
 • پایان برنامه: 11:58:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:48
 • پایان برنامه: 12:00:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

فتوکلیپ رهبری رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:51
 • پایان برنامه: 12:01:18
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:18
 • پایان برنامه: 12:42:21
 • طول برنامه:41 دقیقه

یاد خدا

تهیه کننده : حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : حجت الاسلام والمسلمین تحریری ، موضوع : صحیفه سجادیه و سبک زندگی ، مدت : 41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:12:42:21
 • پایان برنامه: 12:43:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله گام دوم انقلاب

رونق تولید

 • شروع برنامه:12:43:55
 • پایان برنامه: 12:44:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:09
 • پایان برنامه: 12:48:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

شمیم یار

مسیر بن بست

 • شروع برنامه:12:48:46
 • پایان برنامه: 12:51:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرای معرفت

آیت ا... مظاهری - اهمیت درس اخلاق

 • شروع برنامه:12:51:32
 • پایان برنامه: 12:54:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:15
 • پایان برنامه: 12:54:25
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:25
 • پایان برنامه: 12:54:48
 • طول برنامه:

ووله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:48
 • پایان برنامه: 13:02:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای کریم منصوری

اسراء 81 - 78

 • شروع برنامه:13:02:44
 • پایان برنامه: 13:03:27
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:27
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای قبل از اذان مطهری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:09:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

استاد غلوش

 • شروع برنامه:13:09:45
 • پایان برنامه: 13:25:25
 • طول برنامه:15 دقیقه

نماز ظهر و احکام

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:13:25:25
 • پایان برنامه: 13:27:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:13:27:02
 • پایان برنامه: 13:27:22
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:22
 • پایان برنامه: 13:27:49
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:49
 • پایان برنامه: 13:28:20
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:20
 • پایان برنامه: 13:35:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : یوسف 14 - 5 ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:13:35:44
 • پایان برنامه: 13:36:27
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:27
 • پایان برنامه: 13:36:54
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:54
 • پایان برنامه: 13:43:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

شیرازه

معرفی کتاب

 • شروع برنامه:13:43:56
 • پایان برنامه: 13:45:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:08
 • پایان برنامه: 13:45:44
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:44
 • پایان برنامه: 13:55:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام آوران وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:47
 • پایان برنامه: 13:56:30
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:30
 • پایان برنامه: 13:59:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

سخنان آیت ا... فاضل لنکرانی

علم و عمل

 • شروع برنامه:13:59:55
 • پایان برنامه: 14:00:22
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:22
 • پایان برنامه: 14:00:55
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:55
 • پایان برنامه: 14:24:25
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت محمود علی البناء

سوره ها و آیات : آل عمران 200 - 185 ، قالب : تلاوت ، مدت : 3024 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:14:24:25
 • پایان برنامه: 14:25:07
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:07
 • پایان برنامه: 14:27:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

و خداوند میفرماید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:27:19
 • پایان برنامه: 14:27:46
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:27:46
 • پایان برنامه: 14:59:12
 • طول برنامه:31 دقیقه

بیان حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد

قالب : سخنرانی ، سخنران : حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد ، موضوع : علامتهای مومن ، مدت : 31 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:14:59:12
 • پایان برنامه: 14:59:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:50
 • پایان برنامه: 15:00:17
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:17
 • پایان برنامه: 15:18:06
 • طول برنامه:17 دقیقه

زبان قرآن

تهیه کننده : پرویز امیری ، کارشناس : حجت الاسلام والمسلمین محمدی ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 18 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:15:18:06
 • پایان برنامه: 15:22:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

توان

حمایت از تولید در اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:15:22:46
 • پایان برنامه: 15:23:28
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:23:28
 • پایان برنامه: 15:29:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

موعود در ادیان

حجت الاسلام کلباسی - مهدویت از نگاه قرآن

 • شروع برنامه:15:29:50
 • پایان برنامه: 15:30:17
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:17
 • پایان برنامه: 15:53:51
 • طول برنامه:23 دقیقه

انیمیشن فرمانروایان مقدس

قالب : انیمیشن ، موضوع : داستان پیامبران و فرمانروایان مقدس ، مدت : 24 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:15:53:51
 • پایان برنامه: 15:57:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ شهر بهشت

در مدح امام رضا (ع)

 • شروع برنامه:15:57:30
 • پایان برنامه: 15:58:13
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:13
 • پایان برنامه: 16:00:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:26
 • پایان برنامه: 16:00:53
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:53
 • پایان برنامه: 16:30:48
 • طول برنامه:29 دقیقه

به وقت نوجوانی

قالب : ترکیبی ، مجری : محسن قره شیخلو ، موضوع : تفکر در آفریده های خداوند ، مدت: 30 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:16:30:48
 • پایان برنامه: 16:33:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان آیت ا... فاضل لنکرانی

عاقبت اندیشی

 • شروع برنامه:16:33:01
 • پایان برنامه: 16:33:28
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:28
 • پایان برنامه: 16:33:58
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:58
 • پایان برنامه: 16:41:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت سید محمد صادق مسلمی

سوره ها و آیات : لقمان 34 - 33 ، قالب : تلاوت ، مدت : 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:16:41:37
 • پایان برنامه: 16:42:13
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:13
 • پایان برنامه: 16:43:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:15
 • پایان برنامه: 16:43:42
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:42
 • پایان برنامه: 16:57:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

سراج

قالب : سخنرانی ، سخنرانی : دکتر مجید معارف ، موضوع : اعجاز قرآن ، مدت : 16 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:16:57:50
 • پایان برنامه: 16:59:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:42
 • پایان برنامه: 17:00:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:48
 • پایان برنامه: 17:01:15
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:15
 • پایان برنامه: 17:17:54
 • طول برنامه:16 دقیقه

نشانه ها

دانه ها مواهب الهی

 • شروع برنامه:17:17:54
 • پایان برنامه: 17:18:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:18:24
 • پایان برنامه: 17:20:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سخنان آیت ا... فاضل لنکرانی

قلب انسان

 • شروع برنامه:17:20:02
 • پایان برنامه: 17:20:44
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:44
 • پایان برنامه: 17:21:11
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:11
 • پایان برنامه: 17:21:32
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:32
 • پایان برنامه: 17:50:22
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت حلمی الجمل

سوره ها و آیات : قصار السور ، قالب : تلاوت ، مدت : 29 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:17:50:22
 • پایان برنامه: 17:50:58
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:58
 • پایان برنامه: 17:51:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:41
 • پایان برنامه: 17:52:08
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:08
 • پایان برنامه: 18:33:11
 • طول برنامه:41 دقیقه

یاد خدا . بازپخش

تهیه کننده : حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : حجت الاسلام والمسلمین تحریری ، موضوع : صحیفه سجادیه و سبک زندگی ، مدت : 41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:18:33:11
 • پایان برنامه: 18:33:38
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:38
 • پایان برنامه: 18:34:10
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:10
 • پایان برنامه: 18:50:09
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره ها و آیات : حدید 26 - 16 ، قالب : تلاوت ، مدت : 16 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:18:50:09
 • پایان برنامه: 18:50:41
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:41
 • پایان برنامه: 18:52:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

سخنان آیت ا... فاضل لنکرانی

قلب انسان

 • شروع برنامه:18:52:19
 • پایان برنامه: 18:52:46
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:46
 • پایان برنامه: 19:37:31
 • طول برنامه:44 دقیقه

پرسمان

تهیه کننده : هادی پورحامدی ، مجری : علیرضا قوامی ، کارشناس : حجت الاسلام مهدوی ارفع ، قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمان اخلاقی ، مدت : 40 ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:19:37:31
 • پایان برنامه: 19:37:58
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:37:58
 • پایان برنامه: 19:38:31
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:38:31
 • پایان برنامه: 19:58:47
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای ابراهیم تبسم چهره

سوره ها و آیات : بقره 179 - 168 ، قالب : تلاوت ، مدت : 20 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:19:58:47
 • پایان برنامه: 19:59:16
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:16
 • پایان برنامه: 19:59:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:59
 • پایان برنامه: 20:02:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:12
 • پایان برنامه: 20:02:54
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:54
 • پایان برنامه: 20:21:46
 • طول برنامه:18 دقیقه

احکام نوجوانان . بازپخش

تهیه کننده : علی ویسی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین کریمی ، موضوع : احکام مطهرات و پاک کننده ها ، مدت : 19 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نو جوان

 • شروع برنامه:20:21:46
 • پایان برنامه: 20:22:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:03
 • پایان برنامه: 20:22:30
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:30
 • پایان برنامه: 20:31:11
 • طول برنامه:8 دقیقه

زیارت امین ا...

مداح : میردامادی - مکان : مشهد مقدس ، مدت : 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:20:31:11
 • پایان برنامه: 20:32:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

در محضر قرآن - آیت ا... جوادی آملی

چه کسانی اجازه شفاعت دارند

 • شروع برنامه:20:32:24
 • پایان برنامه: 20:35:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله - رفتن بسوی مسجد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:01
 • پایان برنامه: 20:35:24
 • طول برنامه:

ووله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:24
 • پایان برنامه: 20:41:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو

نبأ 40 - 31

 • شروع برنامه:20:41:51
 • پایان برنامه: 20:42:15
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:15
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:47:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

استاد طنطاوی

 • شروع برنامه:20:47:37
 • پایان برنامه: 20:53:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب

آيت ا... شبيري زنجاني

 • شروع برنامه:20:53:29
 • پایان برنامه: 20:54:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

گروه محمد رسول ا... (ص) - نجف اشرف

 • شروع برنامه:20:54:49
 • پایان برنامه: 20:57:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ - به آیین تکرار

هیچ چیز پاینده نیست

 • شروع برنامه:20:57:42
 • پایان برنامه: 20:58:27
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 27 / خرداد / 1398

 • شروع برنامه:20:58:27
 • پایان برنامه: 20:59:10
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:10
 • پایان برنامه: 21:00:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:12
 • پایان برنامه: 21:00:39
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:39
 • پایان برنامه: 21:45:39
 • طول برنامه:45 دقیقه

رصد . زنده

تهیه کننده : پاک نیت ، مجری : مهدی صفری ، موضوع : رخدادهای قرآنی ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، مدت : 42 ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:21:45:39
 • پایان برنامه: 21:46:37
 • طول برنامه:

میان برنامه

مردم جامعه

 • شروع برنامه:21:46:37
 • پایان برنامه: 21:47:04
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:47:04
 • پایان برنامه: 21:53:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای خمسه عشر

مداح : جواد رفیعی ، مدت : 06 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:21:53:13
 • پایان برنامه: 21:53:51
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:51
 • پایان برنامه: 21:58:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

نکته های ناب - آیت ا... مجتهدی

خوش اخلاقی

 • شروع برنامه:21:58:47
 • پایان برنامه: 21:59:14
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:14
 • پایان برنامه: 22:55:18
 • طول برنامه:56 دقیقه

اسراء

تهیه کننده و مجری : وحید مرتضوی ، موضوع : مسابقه تلفنی قرائت قرآن کریم ، رده سنی : همه مخاطبان ، مدت : 59 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مناسبتها

 • شروع برنامه:22:55:18
 • پایان برنامه: 22:55:54
 • طول برنامه:

وله صدقه

پیامبر اکرم (ص)

 • شروع برنامه:22:55:54
 • پایان برنامه: 22:58:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

حراست از انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:22:58:16
 • پایان برنامه: 23:00:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت تک صفجه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:12
 • پایان برنامه: 23:00:39
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:39
 • پایان برنامه: 23:35:56
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال صاحبدلان

قالب : نمایشی ، فیلمی از محمدحسین لطیفی ، نویسنده : علیرضا طالب زاده ، قسمت یازدهم ، مدت : 35 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:23:35:56
 • پایان برنامه: 23:41:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

نکته های ناب - حجت الاسلام هاشمی نژاد

روزی حلال

 • شروع برنامه:23:41:01
 • پایان برنامه: 23:41:46
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 27 / خرداد / 1398

 • شروع برنامه:23:41:46
 • پایان برنامه: 23:43:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

بخوان

سوره فرقان آیه 63 - خشم

 • شروع برنامه:23:43:46
 • پایان برنامه: 23:44:34
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:44:34
 • پایان برنامه: 23:45:01
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:01
 • پایان برنامه: 23:59:29
 • طول برنامه:14 دقیقه

حیات طیبه

تهیه کننده : وحید علی میرزالو ، قالب : سخنرانی ، کارشناس : استاد ابوالفضل بهرامپور ، موضوع : اعتقاد به معاد ، مدت : 14 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:23:59:29
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

وله ختم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.