جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:01:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ختم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:01:21
 • پایان برنامه: 00:02:06
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:02:06
 • پایان برنامه: 00:03:03
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:03:03
 • پایان برنامه: 00:03:30
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:03:30
 • پایان برنامه: 00:59:22
 • طول برنامه:55 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

قاری : عباس امام جمعه - ترتیل سه زبانه ، موضوع : جزء 04 قرآن کریم ، مدت : 56 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:00:59:22
 • پایان برنامه: 01:00:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات بر پیامبر (ص)

صدای قاریان مختلف

 • شروع برنامه:01:00:43
 • پایان برنامه: 01:01:28
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:28
 • پایان برنامه: 01:16:22
 • طول برنامه:14 دقیقه

نشانه ها

قالب : مستند ، موضوع : شگفتیهای دریا ، مدت : 15 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:01:16:22
 • پایان برنامه: 01:17:04
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:17:04
 • پایان برنامه: 01:17:31
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:17:31
 • پایان برنامه: 02:04:59
 • طول برنامه:47 دقیقه

سعادتمندان . بازپخش

قالب : مستند ، موضوع : مروری بر زندگی آیت ا.. ناصری - قسمت دوم، مدت : 47 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:02:04:59
 • پایان برنامه: 02:05:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:05:42
 • پایان برنامه: 02:06:08
 • طول برنامه:

میان برنامه

تصاویر دستاوردهای نظام

 • شروع برنامه:02:06:08
 • پایان برنامه: 02:06:35
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:06:35
 • پایان برنامه: 02:07:06
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:07:06
 • پایان برنامه: 02:34:46
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت محمد صدیق منشاوی

سوره ها و آیات : اعراف 145 - 117 ، قالب : تلاوت ، مدت : 28 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:34:46
 • پایان برنامه: 02:35:08
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:08
 • پایان برنامه: 02:35:35
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:35
 • پایان برنامه: 03:01:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

شمسه . بازپخش

تهیه کننده : پرویز امیری ، کارشناس : استاد یاریگل ، استاد وکیل ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 26 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:01:15
 • پایان برنامه: 03:01:42
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:42
 • پایان برنامه: 03:02:15
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:02:15
 • پایان برنامه: 03:31:33
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت محمود علی البناء

سوره ها و آیات : طه 47 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 29 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:31:33
 • پایان برنامه: 03:32:12
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:12
 • پایان برنامه: 03:32:39
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:39
 • پایان برنامه: 04:04:13
 • طول برنامه:31 دقیقه

بیان حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری . بازپخش

قالب : سخنرانی ، سخنران :حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری ، موضوع : وظایف منتظران ظهور ، مدت : 32 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:04:13
 • پایان برنامه: 04:04:56
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:56
 • پایان برنامه: 04:05:28
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:28
 • پایان برنامه: 04:05:55
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:55
 • پایان برنامه: 04:06:25
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:06:25
 • پایان برنامه: 04:22:58
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت عبداللطیف شرقاوی

سوره ها و آیات : احقاف 17 - 13 / شمس / زلزال ، قالب : تلاوت ، مدت : 17 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:04:22:58
 • پایان برنامه: 04:23:21
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:21
 • پایان برنامه: 04:23:48
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:48
 • پایان برنامه: 04:36:40
 • طول برنامه:12 دقیقه

دروس اخلاقی آیت ا... مجتهدی تهرانی

قالب : سخنرانی ، موضوع : بیان آیات روایات و احادیث اخلاقی ، مدت : 13 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:36:40
 • پایان برنامه: 04:36:55
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:55
 • پایان برنامه: 04:41:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

صلوات شعبانیه

حسین یزدان پناه

 • شروع برنامه:04:41:41
 • پایان برنامه: 04:42:04
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:04
 • پایان برنامه: 04:48:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت آقای احد اصل محمدی

فرقان 71 - 63

 • شروع برنامه:04:48:39
 • پایان برنامه: 04:49:15
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:15
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 04:54:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

استاد عباس سلیمی

 • شروع برنامه:04:54:32
 • پایان برنامه: 04:57:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای روز چهارشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:27
 • پایان برنامه: 05:04:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی

 • شروع برنامه:05:04:26
 • پایان برنامه: 05:06:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مرحوم صالحی

 • شروع برنامه:05:06:51
 • پایان برنامه: 05:07:18
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:18
 • پایان برنامه: 05:07:49
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:49
 • پایان برنامه: 05:15:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

صفحه 215 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:05:15:41
 • پایان برنامه: 05:16:23
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:23
 • پایان برنامه: 05:21:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

شرح مناجات شعبانیه

آیت ا... علم الهدی

 • شروع برنامه:05:21:08
 • پایان برنامه: 05:24:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

شکوه آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:20
 • پایان برنامه: 05:24:47
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:47
 • پایان برنامه: 05:37:59
 • طول برنامه:13 دقیقه

حدیث مهدوی

قالب : سخنرانی ، سخنران : حجت الاسلام والمسلمین نصوری ، موضوع : سلسله مباحث مهدویت ، مدت : 13 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:05:37:59
 • پایان برنامه: 05:38:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:42
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تواشیح و تصاویر

مناظر طبیعت - با زیرنویس

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 05:43:27
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:27
 • پایان برنامه: 05:52:44
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعاي عهد

زین العابدین - مسجد سهله

 • شروع برنامه:05:52:44
 • پایان برنامه: 05:53:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

روز - زندگی روستایی

 • شروع برنامه:05:53:20
 • پایان برنامه: 05:58:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

نکته های ناب - حجت الاسلام هاشمی نژاد

سرمایه لقمه حلال

 • شروع برنامه:05:58:33
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:07
 • پایان برنامه: 06:01:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:34
 • پایان برنامه: 06:01:55
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:55
 • پایان برنامه: 06:18:37
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت سوره یس

قاری : عباس امام جمعه

 • شروع برنامه:06:18:37
 • پایان برنامه: 06:19:09
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:09
 • پایان برنامه: 06:19:36
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:36
 • پایان برنامه: 07:01:01
 • طول برنامه:41 دقیقه

نوگلان قرآنی

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : مهدی اکبری ، قالب : ترکیبی ، موضوع : حسادت ، مدت : 41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:07:01:01
 • پایان برنامه: 07:01:38
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:38
 • پایان برنامه: 07:02:05
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:05
 • پایان برنامه: 07:02:36
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:36
 • پایان برنامه: 07:11:57
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای سعید مهوشیان

سوره ها و آیات : یس 32 - 20 / کوثر ، قالب : تلاوت ، مدت : 09 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:07:11:57
 • پایان برنامه: 07:12:36
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:36
 • پایان برنامه: 07:13:19
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:19
 • پایان برنامه: 07:14:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:21
 • پایان برنامه: 07:14:48
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:48
 • پایان برنامه: 07:58:54
 • طول برنامه:44 دقیقه

سحاب رحمت

قالب : سخنرانی ، سخنران : آیت ا... آیت ا... جوادی آملی ، موضوع : تفسیر سوره کهف ، مدت : 44 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:07:58:54
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:02:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

محمد اصفهانی

 • شروع برنامه:08:02:35
 • پایان برنامه: 08:03:02
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:02
 • پایان برنامه: 08:53:44
 • طول برنامه:50 دقیقه

اسراء . بازپخش

قالب : مسابقه ، تهیه کننده و مجری : سید وحید مرتضوی ، موضوع : مسابقه قرائت تقلیدی قرآن کریم ، مدت : 51 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:08:53:44
 • پایان برنامه: 08:55:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:04
 • پایان برنامه: 08:59:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

توان

حمایت از تولید در اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:08:59:44
 • پایان برنامه: 09:00:11
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:57:11
 • طول برنامه:57 دقیقه

روزی بهتر . زنده

تهیه کننده : سید افضل میرلوحی ، کارشناس : حجت الاسلام تراشیون ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:09:57:11
 • پایان برنامه: 09:58:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام امام

مسئله معنویات در رأس همه امور است

 • شروع برنامه:09:58:41
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:15:43
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:43
 • پایان برنامه: 10:16:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:16:45
 • پایان برنامه: 10:17:12
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:12
 • پایان برنامه: 10:17:42
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:42
 • پایان برنامه: 10:31:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای حسن رضاییان

سوره ها و آیات : احزاب 48 - 38 ، قالب : تلاوت ، مدت : 14 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:10:31:45
 • پایان برنامه: 10:32:07
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:32:07
 • پایان برنامه: 10:32:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:32:34
 • پایان برنامه: 11:32:24
 • طول برنامه:59 دقیقه

سعادتمندان

قالب : مستند ، موضوع : مروری بر زندگی آیت ا.. علوی گرگانی ، مدت : 60 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:11:32:24
 • پایان برنامه: 11:32:41
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:41
 • پایان برنامه: 11:33:08
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:08
 • پایان برنامه: 12:14:32
 • طول برنامه:41 دقیقه

یاد خدا

قالب : کارشناسی ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس :حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی، موضوع : راههای ایجاد رزق و روزی حلال ، مدت :41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:12:14:32
 • پایان برنامه: 12:15:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:15
 • پایان برنامه: 12:15:57
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:57
 • پایان برنامه: 12:16:24
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:24
 • پایان برنامه: 12:50:31
 • طول برنامه:34 دقیقه

صلای صلاه

مجری : احمد شفازاده ، موضوع : ویژه برنامه اذانگاهی ظهر ، مدت : 34 دقیقه ، پخش شبکه قرآن و معرف سیما

 • شروع برنامه:12:50:31
 • پایان برنامه: 12:50:55
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:55
 • پایان برنامه: 12:55:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

صلوات شعبانیه

حسین یزدان پناه

 • شروع برنامه:12:55:41
 • پایان برنامه: 12:56:04
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:04
 • پایان برنامه: 13:02:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

تلاوت در نزد رهبری - احزاب 48 - 40

 • شروع برنامه:13:02:04
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان مطهری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:06:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

استاد کریم منصوری

 • شروع برنامه:13:06:30
 • پایان برنامه: 13:13:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - قم

 • شروع برنامه:13:13:14
 • پایان برنامه: 13:14:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:13:14:51
 • پایان برنامه: 13:18:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

درس خارج رهبری عطر ماندگار

پرهیز از طعنه زدن

 • شروع برنامه:13:18:20
 • پایان برنامه: 13:18:47
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:47
 • پایان برنامه: 13:19:18
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:18
 • پایان برنامه: 13:27:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

صفحه 215 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:13:27:10
 • پایان برنامه: 13:27:54
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:54
 • پایان برنامه: 13:32:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

شرح مناجات شعبانیه

آیت ا... علم الهدی

 • شروع برنامه:13:32:39
 • پایان برنامه: 13:33:06
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:06
 • پایان برنامه: 13:41:06
 • طول برنامه:8 دقیقه

روزنه

موضوع : گزارش، مدت : 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مناسبتها

 • شروع برنامه:13:41:06
 • پایان برنامه: 13:44:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

تواشیح و تصاویر

مناظر طبیعت با موضوع ائمه اطهار

 • شروع برنامه:13:44:08
 • پایان برنامه: 13:44:35
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:35
 • پایان برنامه: 13:45:08
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:08
 • پایان برنامه: 13:59:56
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت صابر احمد

سوره ها و آیات : احزاب 73 - 69 / انشراح / کوثر ، قالب : تلاوت ، مدت : 15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:13:59:56
 • پایان برنامه: 14:00:26
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:26
 • پایان برنامه: 14:05:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

مرایاد

حسن زائری

 • شروع برنامه:14:05:13
 • پایان برنامه: 14:05:56
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:56
 • پایان برنامه: 14:11:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

آب و آئینه

رمز تعالی جامعه

 • شروع برنامه:14:11:04
 • پایان برنامه: 14:11:31
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:31
 • پایان برنامه: 14:27:18
 • طول برنامه:15 دقیقه

مناجات شعبانیه

مداح : مداح : مهدی سماواتی ، مدت : 16 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:14:27:18
 • پایان برنامه: 14:30:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله گام دوم انقلاب

ایران مقتدر

 • شروع برنامه:14:30:05
 • پایان برنامه: 14:30:32
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:32
 • پایان برنامه: 14:59:26
 • طول برنامه:28 دقیقه

بیان آیت ا.. ناصری

قالب : سخنرانی ، سخنران : آیت ا.. ناصری ، موضوع : وجود مبارک امام زمان (عج) ، مدت : 29 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:14:59:26
 • پایان برنامه: 15:00:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:46
 • پایان برنامه: 15:01:13
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:01:13
 • پایان برنامه: 15:10:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

مواهب

زنبور عسل

 • شروع برنامه:15:10:01
 • پایان برنامه: 15:10:56
 • طول برنامه:

میان برنامه

چهار فصل

 • شروع برنامه:15:10:56
 • پایان برنامه: 15:11:23
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:11:23
 • پایان برنامه: 15:19:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

یک حکایت

ایثار

 • شروع برنامه:15:19:10
 • پایان برنامه: 15:19:52
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:19:52
 • پایان برنامه: 15:27:32
 • طول برنامه:7 دقیقه

شیرازه

معرفی کتاب

 • شروع برنامه:15:27:32
 • پایان برنامه: 15:28:20
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:20
 • پایان برنامه: 15:28:47
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:47
 • پایان برنامه: 15:54:27
 • طول برنامه:25 دقیقه

شمسه

تهیه کننده : پرویز امیری ، کارشناس : استاد یاریگل ، استاد وکیل ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 26 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:15:54:27
 • پایان برنامه: 16:00:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

مهدویت بهار بشریت

حجت الاسلام و المسلمین اسکندری

 • شروع برنامه:16:00:05
 • پایان برنامه: 16:00:32
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:32
 • پایان برنامه: 16:01:02
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:02
 • پایان برنامه: 16:10:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت علی امامی

سوره ها و آیات : واقعه 96 - 75 ، قالب : تلاوت ، مدت : 09 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:16:10:13
 • پایان برنامه: 16:10:45
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:45
 • پایان برنامه: 16:12:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

و خداوند میفرماید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:12:50
 • پایان برنامه: 16:13:33
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:13:33
 • پایان برنامه: 16:15:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:33
 • پایان برنامه: 16:16:00
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:00
 • پایان برنامه: 16:57:25
 • طول برنامه:41 دقیقه

نوگلان قرآنی . بازپخش

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : مهدی اکبری ، قالب : ترکیبی ، موضوع : حسادت ، مدت : 41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:16:57:25
 • پایان برنامه: 16:58:02
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:02
 • پایان برنامه: 16:58:29
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:29
 • پایان برنامه: 17:18:09
 • طول برنامه:19 دقیقه

ویژه برنامه کودک

قالب : انیمیشن ، موضوع : سر دلبران : حکایت بهرام گور - وزیر خائن ، مدت : 20 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:17:18:09
 • پایان برنامه: 17:19:07
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:07
 • پایان برنامه: 17:19:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:34
 • پایان برنامه: 17:48:26
 • طول برنامه:28 دقیقه

اخلاق در نهج البلاغه

قالب : سخنرانی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی ، موضوع : حکمت 254 نهج البلاغه ، مدت : 29 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:17:48:26
 • پایان برنامه: 17:48:53
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:53
 • پایان برنامه: 17:49:14
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:14
 • پایان برنامه: 18:06:17
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای احمد ابوالقاسمی

سوره ها و آیات : انعام 107 - 95 / اخلاص ، قالب : تلاوت ، مدت : 17 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:18:06:17
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:07:43
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:43
 • پایان برنامه: 18:09:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:43
 • پایان برنامه: 18:10:10
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:10
 • پایان برنامه: 18:51:34
 • طول برنامه:41 دقیقه

یاد خدا . بازپخش

قالب : کارشناسی ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس :حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی، موضوع : راههای ایجاد رزق و روزی حلال ، مدت :41 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:18:51:34
 • پایان برنامه: 18:52:01
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:01
 • پایان برنامه: 18:52:32
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:32
 • پایان برنامه: 19:09:48
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره ها و آیات : مائده 56 - 51 / عادیات ، قالب : تلاوت ، مدت : 17 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:19:09:48
 • پایان برنامه: 19:10:33
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:33
 • پایان برنامه: 19:11:00
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:00
 • پایان برنامه: 19:24:02
 • طول برنامه:13 دقیقه

احکام نوجوانان

تهیه کننده : علی ویسی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین کریمی ، موضوع : احکام شکیات نماز ، مدت : 13 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نو جوان

 • شروع برنامه:19:24:02
 • پایان برنامه: 19:24:14
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:14
 • پایان برنامه: 19:24:41
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:41
 • پایان برنامه: 19:53:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

زيارت جامعه كبيره

مداح : حاج مهدی سلحشور ، مکان : حرم رضوی ، مدت : 29 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:19:53:30
 • پایان برنامه: 19:56:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

تصاویر آماده شدن برای نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:38
 • پایان برنامه: 19:57:01
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:01
 • پایان برنامه: 20:03:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاکی

فتح 7 - 1

 • شروع برنامه:20:03:05
 • پایان برنامه: 20:03:39
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:39
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:08:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

استاد مرحوم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:20:08:12
 • پایان برنامه: 20:15:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

آيت ا... شبيري زنجاني

 • شروع برنامه:20:15:28
 • پایان برنامه: 20:15:54
 • طول برنامه:

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:20:15:54
 • پایان برنامه: 20:19:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

درس خارج رهبری عطر ماندگار

پرهیز از طعنه زدن

 • شروع برنامه:20:19:23
 • پایان برنامه: 20:20:06
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:06
 • پایان برنامه: 20:20:51
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 05 / اردیبهشت / 1398

 • شروع برنامه:20:20:51
 • پایان برنامه: 20:21:18
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:18
 • پایان برنامه: 20:57:05
 • طول برنامه:35 دقیقه

پرسمان

تهیه کننده : فرزاد صابر ، مجری : خان فرضی ، کارشناس : خانم سویزی ، قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمان اسلام و زندگی ، مدت : 36 ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:20:57:05
 • پایان برنامه: 20:57:32
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:32
 • پایان برنامه: 21:19:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

حديث كساء

مداح : حاج مرتضي طاهري ، مدت : 21 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:21:19:00
 • پایان برنامه: 21:19:11
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:19:11
 • پایان برنامه: 21:19:38
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:19:38
 • پایان برنامه: 21:59:38
 • طول برنامه:40 دقیقه

رصد . زنده

موضوع : رخدادهای قرآنی ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، مدت : 37 ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:21:59:38
 • پایان برنامه: 22:00:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:40
 • پایان برنامه: 22:01:10
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:10
 • پایان برنامه: 23:00:24
 • طول برنامه:59 دقیقه

تلاوت های درخواستی

تهیه کننده : افشار فتوحی ، مجری : مهدی سیفی ، موضوع : پخش تلاوت های درخواستی بینندگان ، قالب : ترکیبی ، مدت : 59 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:23:00:24
 • پایان برنامه: 23:01:00
 • طول برنامه:

وله صدقه

امام علی (ع)

 • شروع برنامه:23:01:00
 • پایان برنامه: 23:01:27
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:27
 • پایان برنامه: 23:53:43
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال یوسف پیامبر (ع)

قالب : نمایشی ، تهیه کننده و کارگردان : فرج ا... سلحشور - قسمت هجدهم : به زندان افتادن حضرت یوسف (ع)، مدت : 52 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:23:53:43
 • پایان برنامه: 23:55:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

حکمت های علوی

دروغگو

 • شروع برنامه:23:55:55
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

شرح مناجات شعبانیه

آیت ا... علم الهدی