جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:16:46
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجموعه تنهاترین سردار

قالب : نمایشی ، موضوع : امام حسن مجتبی (ع) - قسمت هجدهم : ایجاد جو وحشت و اختناق ، مدت : 44 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:00:16:46
 • پایان برنامه: 00:17:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ختم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:17:56
 • پایان برنامه: 00:18:23
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:18:23
 • پایان برنامه: 01:17:31
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

قاری : محمدحسین سعیدیان - ترتیل سه زبانه ، موضوع : جزء 29 قرآن کریم ، مدت : 59 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:01:17:31
 • پایان برنامه: 01:18:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات بر پیامبر (ص)

صدای قاریان مختلف

 • شروع برنامه:01:18:52
 • پایان برنامه: 01:19:36
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:36
 • پایان برنامه: 01:23:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

تواشیح و تصاویر

طبیعت - استغفار و توبه

 • شروع برنامه:01:23:51
 • پایان برنامه: 01:24:18
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:24:18
 • پایان برنامه: 01:57:52
 • طول برنامه:33 دقیقه

یاد خدا . بازپخش

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : حجت الاسلام کدخدا رستم ، موضوع : تاملی در زیارت اربعین ، مدت : 35 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:01:57:52
 • پایان برنامه: 01:58:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:35
 • پایان برنامه: 01:59:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه29 مهر ماه

 • شروع برنامه:01:59:57
 • پایان برنامه: 02:00:24
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:24
 • پایان برنامه: 02:00:55
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:55
 • پایان برنامه: 02:24:18
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت حجاج رمضان هنداوی

سوره ها و آیات : حجر 99 - 85 / نحل 2 - 1 / حمد / بقره ، قالب : تلاوت ، مدت : 23 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:24:18
 • پایان برنامه: 02:24:50
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:24:50
 • پایان برنامه: 02:29:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

نکته های ناب - حجت الاسلام هاشمی نژاد

روزی حلال

 • شروع برنامه:02:29:55
 • پایان برنامه: 02:30:22
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:22
 • پایان برنامه: 02:56:22
 • طول برنامه:26 دقیقه

شمسه

تهیه کننده : پرویز امیری ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 26 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:56:22
 • پایان برنامه: 02:59:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

آداب زندگی

سبک زندگی ایرانی اسلامی - حریم شخصی

 • شروع برنامه:02:59:21
 • پایان برنامه: 02:59:48
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:48
 • پایان برنامه: 03:00:21
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:21
 • پایان برنامه: 03:29:44
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت محمد صدیق منشاوی

سوره ها و آیات : شعراء 68 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 29 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:29:44
 • پایان برنامه: 03:30:29
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:29
 • پایان برنامه: 03:30:56
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:56
 • پایان برنامه: 04:01:03
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند مسیر بهشت . بازپخش

قالب : مستند ، موضوع : همراه با عباسعلی منجی زائر اربعین از انگلیس ، مدت :30 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:01:03
 • پایان برنامه: 04:01:30
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:30
 • پایان برنامه: 04:02:00
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:00
 • پایان برنامه: 04:16:39
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای سید صادق مسلمی

سوره ها و آیات : شوری 53 - 52 / اعلی 7 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:04:16:39
 • پایان برنامه: 04:17:13
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:13
 • پایان برنامه: 04:17:56
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:56
 • پایان برنامه: 04:19:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه29 مهر ماه

 • شروع برنامه:04:19:18
 • پایان برنامه: 04:19:45
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:45
 • پایان برنامه: 04:41:50
 • طول برنامه:22 دقیقه

دروس اخلاقی مرحوم آیت ا... مهدوی کنی

قالب : سخنرانی ، سخنران : آیت ا... مهدوی کنی ، موضوع : علم و ایمان در اخلاق ، مدت : 22 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:41:50
 • پایان برنامه: 04:43:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:00
 • پایان برنامه: 04:43:38
 • طول برنامه:

ذکر روز دوشنبه

یا قاضی الحاجات

 • شروع برنامه:04:43:38
 • پایان برنامه: 04:44:01
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:01
 • پایان برنامه: 04:50:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت آقای حسن رضائیان

انفطار 19 - 1

 • شروع برنامه:04:50:36
 • پایان برنامه: 04:51:15
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:15
 • پایان برنامه: 04:52:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:00
 • پایان برنامه: 04:56:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

استاد جواد پناهی

 • شروع برنامه:04:56:52
 • پایان برنامه: 04:57:30
 • طول برنامه:

ذکر روز دوشنبه

یا قاضی الحاجات

 • شروع برنامه:04:57:30
 • پایان برنامه: 05:03:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

آیت ا... علم الهدی

 • شروع برنامه:05:03:47
 • پایان برنامه: 05:05:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:05:05:24
 • پایان برنامه: 05:05:51
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:51
 • پایان برنامه: 05:06:21
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:21
 • پایان برنامه: 05:13:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : صفحه 300 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:05:13:31
 • پایان برنامه: 05:13:55
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:55
 • پایان برنامه: 05:14:38
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:38
 • پایان برنامه: 05:14:54
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:54
 • پایان برنامه: 05:15:21
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:21
 • پایان برنامه: 05:50:03
 • طول برنامه:34 دقیقه

دروس اخلاقی مرحوم آیت ا... آقا مجتبی تهرانی

قالب : سخنرانی ، سخنران : مرحوم آیت ا... آقا مجتبی تهرانی ، موضوع : تربیت اسلامی ، مدت :35 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:05:50:03
 • پایان برنامه: 05:50:30
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:30
 • پایان برنامه: 05:59:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعاي عهد

زین العابدین - مسجد سهله

 • شروع برنامه:05:59:47
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:07
 • پایان برنامه: 06:01:34
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:34
 • پایان برنامه: 06:01:55
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:55
 • پایان برنامه: 06:28:21
 • طول برنامه:26 دقیقه

ترتیل نیم جزء قرآن کریم

مکان : حرم امام رضا (ع) ، موضوع : نیم جزء قرآن کریم ، مدت : 26 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:06:28:21
 • پایان برنامه: 06:28:53
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:53
 • پایان برنامه: 06:29:20
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:20
 • پایان برنامه: 06:54:31
 • طول برنامه:25 دقیقه

نو گلان قرآنی

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : خانم گرجی ، قالب : ترکیبی ، موضوع :خوراکی های خوب ، مدت : 25 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:06:54:31
 • پایان برنامه: 06:57:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

انیمیشن دستهای دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:37
 • پایان برنامه: 06:58:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:20
 • پایان برنامه: 06:59:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه29 مهر ماه

 • شروع برنامه:06:59:42
 • پایان برنامه: 07:00:09
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:09
 • پایان برنامه: 07:00:40
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:40
 • پایان برنامه: 07:15:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای قاسم رضیعی

سوره ها و آیات : انبیاء (ع) 108 - 101، قالب : تلاوت ، مدت : 15 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:07:15:32
 • پایان برنامه: 07:16:05
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:16:05
 • پایان برنامه: 07:17:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:15
 • پایان برنامه: 07:20:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

حکمت های علوی

عفو

 • شروع برنامه:07:20:09
 • پایان برنامه: 07:20:36
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:36
 • پایان برنامه: 07:51:22
 • طول برنامه:30 دقیقه

سحاب رحمت

قالب : سخنران ، سخنران : آیت ا... جوادی آملی ، موضوع : تفسیر سوره محمد (ص) ، مدت : 31 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:07:51:22
 • پایان برنامه: 07:54:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:02
 • پایان برنامه: 07:58:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام ثقلین

تکبر

 • شروع برنامه:07:58:26
 • پایان برنامه: 07:59:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله سخنرانی مرحوم آیت ا... مهدوی کنی

اخلاق

 • شروع برنامه:07:59:48
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:43
 • طول برنامه:

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مداح : میثم مطیعی

 • شروع برنامه:08:00:43
 • پایان برنامه: 08:01:10
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:10
 • پایان برنامه: 08:45:16
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه تنهاترین سردار . بازپخش

قالب : نمایشی ، موضوع : امام حسن مجتبی (ع) - قسمت هجدهم : ایجاد جو وحشت و اختناق ، مدت : 44 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:08:45:16
 • پایان برنامه: 08:46:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه29 مهر ماه

 • شروع برنامه:08:46:38
 • پایان برنامه: 08:53:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

نکات ناب

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

 • شروع برنامه:08:53:09
 • پایان برنامه: 08:58:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

زندگی به سبک بندگی

توبه

 • شروع برنامه:08:58:48
 • پایان برنامه: 08:59:31
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:31
 • پایان برنامه: 09:00:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت تک آیه - آقای جعفر فردی

سوره واقعه آیه 25 و 26

 • شروع برنامه:09:00:37
 • پایان برنامه: 09:01:04
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:04
 • پایان برنامه: 09:58:04
 • طول برنامه:57 دقیقه

روزی بهتر . زنده

تهیه کننده : سید حسین موسوی ، مجری : رضا اسماعیلی ، کارشناس : حجت الاسلام صحت قول ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:09:58:04
 • پایان برنامه: 09:59:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام امام

رمز پیروزی ، قیام برای خدا

 • شروع برنامه:09:59:11
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:17:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله گام دوم انقلاب

ایران مقتدر

 • شروع برنامه:10:17:47
 • پایان برنامه: 10:18:30
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:18:30
 • پایان برنامه: 10:19:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه29 مهر ماه

 • شروع برنامه:10:19:52
 • پایان برنامه: 10:20:19
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:19
 • پایان برنامه: 10:52:44
 • طول برنامه:32 دقیقه

پرسمان

تهیه کننده : هادی پورحامدی ، مجری : سید علیرضا قوامی ، کارشناس : حجت الاسلام جباری، قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمان تاریخ اسلام ، مدت : 32 گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:10:52:44
 • پایان برنامه: 10:55:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:24
 • پایان برنامه: 10:55:51
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:51
 • پایان برنامه: 10:56:21
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:21
 • پایان برنامه: 11:05:39
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای محمد جواد پناهی

سوره ها و آیات : یوسف (ع) 92 - 87 / عصر ، قالب : تلاوت ، مدت : 09 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:11:05:39
 • پایان برنامه: 11:06:11
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:06:11
 • پایان برنامه: 11:07:09
 • طول برنامه:

وله سخنرانی مرحوم آیت ا... مهدوی کنی

آخرت

 • شروع برنامه:11:07:09
 • پایان برنامه: 11:07:36
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:36
 • پایان برنامه: 11:37:43
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایستگاه نیایش

تهیه کننده : رحمان حاصلی ، مجری : سهیل فدایی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین خاکی و بهشتی ، موضوع : نماز و نیایش ، مدت : 30 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:11:37:43
 • پایان برنامه: 11:39:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:05
 • پایان برنامه: 11:39:28
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:28
 • پایان برنامه: 11:47:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای کریم منصوری

اسراء 81 - 78

 • شروع برنامه:11:47:24
 • پایان برنامه: 11:47:59
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:59
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:53:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

استاد آقاتي

 • شروع برنامه:11:53:48
 • پایان برنامه: 12:10:48
 • طول برنامه:17 دقیقه

نماز ظهر و احکام

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:12:10:48
 • پایان برنامه: 12:12:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:12:12:50
 • پایان برنامه: 12:13:17
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:17
 • پایان برنامه: 12:13:47
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:47
 • پایان برنامه: 12:20:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : صفحه 300 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:12:20:57
 • پایان برنامه: 12:21:21
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:21
 • پایان برنامه: 12:27:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

نکات ناب

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

 • شروع برنامه:12:27:52
 • پایان برنامه: 12:28:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:54
 • پایان برنامه: 12:32:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

تواشیح و تصاویر

مناظر طبیعت - تسبیح خدا

 • شروع برنامه:12:32:35
 • پایان برنامه: 12:33:02
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:02
 • پایان برنامه: 12:53:53
 • طول برنامه:20 دقیقه

گزارش اربعین در لندن

مراسم اربعین در لندن

 • شروع برنامه:12:53:53
 • پایان برنامه: 12:55:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله سخنرانی مرحوم آیت ا... مهدوی کنی

توجه و تذکر به مسئولین

 • شروع برنامه:12:55:29
 • پایان برنامه: 12:56:12
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:12
 • پایان برنامه: 12:57:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه29 مهر ماه

 • شروع برنامه:12:57:34
 • پایان برنامه: 12:58:01
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:01
 • پایان برنامه: 12:58:32
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:32
 • پایان برنامه: 13:08:42
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت راغب غلوش

سوره ها و آیات : آل عمران 148 - 138 ، قالب : تلاوت ، مدت : 10 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:13:08:42
 • پایان برنامه: 13:09:04
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:04
 • پایان برنامه: 13:09:31
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:31
 • پایان برنامه: 13:26:28
 • طول برنامه:16 دقیقه

مواهب

اثبات پوچ بودن تصادف

 • شروع برنامه:13:26:28
 • پایان برنامه: 13:27:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله گام دوم انقلاب

ایران مقتدر - ما می توانیم

 • شروع برنامه:13:27:37
 • پایان برنامه: 13:28:04
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:04
 • پایان برنامه: 13:38:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

سخنرانی آیت ا... مکارم شیرازی

آفت شجاعت ، حسب و سخاوت

 • شروع برنامه:13:38:33
 • پایان برنامه: 13:39:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:42
 • پایان برنامه: 13:40:09
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:09
 • پایان برنامه: 14:23:07
 • طول برنامه:42 دقیقه

عمار انقلاب . بازپخش

قالب : مستند ، موضوع : مروی بر زندگی آیت ا.. مهدوی کنی ، مدت : 46 دقیقه ، تانین برنامه

 • شروع برنامه:14:23:07
 • پایان برنامه: 14:23:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:23:50
 • پایان برنامه: 14:25:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه29 مهر ماه

 • شروع برنامه:14:25:12
 • پایان برنامه: 14:25:39
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:39
 • پایان برنامه: 14:56:19
 • طول برنامه:30 دقیقه

یاد خدا

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : حجت الاسلام مومنی ، موضوع : سبک زندگی حسینی ، مدت : 31 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:14:56:19
 • پایان برنامه: 14:57:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:57:21
 • پایان برنامه: 14:58:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت تک آیه - آقای جعفر فردی

سوره واقعه آیه 25 و 26

 • شروع برنامه:14:58:27
 • پایان برنامه: 14:58:54
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:54
 • پایان برنامه: 16:28:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

مسابقه نغمه عشاق . بازپخش

قالب : مسابقه ، مجری : هادی ربعی موضوع : مسابقه مداحی نوگلان حسینی، مدت : 90 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:16:28:59
 • پایان برنامه: 16:29:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:42
 • پایان برنامه: 16:31:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه29 مهر ماه

 • شروع برنامه:16:31:04
 • پایان برنامه: 16:31:31
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:31
 • پایان برنامه: 16:56:42
 • طول برنامه:25 دقیقه

نو گلان قرآنی . بازپخش

تهیه کننده : امید حداد نسب ، مجری : خانم گرجی ، قالب : ترکیبی ، موضوع :خوراکی های خوب ، مدت : 25 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:16:56:42
 • پایان برنامه: 16:58:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:55
 • پایان برنامه: 16:59:22
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:22
 • پایان برنامه: 17:29:29
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایستگاه نیایش . بازپخش

تهیه کننده : رحمان حاصلی ، مجری : سهیل فدایی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین خاکی و بهشتی ، موضوع : نماز و نیایش ، مدت : 30 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:17:29:29
 • پایان برنامه: 17:29:47
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:47
 • پایان برنامه: 17:30:10
 • طول برنامه:

وله شروع اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:10
 • پایان برنامه: 17:39:16
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای محمدحسین سعیدیان

لقمان 34 - 26

 • شروع برنامه:17:39:16
 • پایان برنامه: 17:39:39
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:39
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:

دعای قبل از اذان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:44:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

استاد سبزعلی

 • شروع برنامه:17:44:08
 • پایان برنامه: 18:03:08
 • طول برنامه:19 دقیقه

نماز مغرب و احکام

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:18:03:08
 • پایان برنامه: 18:04:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:18:04:45
 • پایان برنامه: 18:05:12
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:12
 • پایان برنامه: 18:05:45
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:45
 • پایان برنامه: 18:12:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

سوره ها و آیات : صفحه 300 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت : 07 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:18:12:55
 • پایان برنامه: 18:13:38
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:38
 • پایان برنامه: 18:14:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:21
 • پایان برنامه: 18:15:06
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 30 / مهر / 1398

 • شروع برنامه:18:15:06
 • پایان برنامه: 18:15:33
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:33
 • پایان برنامه: 18:55:33
 • طول برنامه:40 دقیقه

بشارت 1453 . زنده

موضوع : طرح ملی حفظ قرآن کریم ، مدت : 32 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات

 • شروع برنامه:18:55:33
 • پایان برنامه: 18:57:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار 114 ثانیه - باکس دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:46
 • پایان برنامه: 18:58:13
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:13
 • پایان برنامه: 19:28:53
 • طول برنامه:30 دقیقه

یاد خدا . بازپخش

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : حجت الاسلام مومنی ، موضوع : سبک زندگی حسینی ، مدت : 31 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:19:28:53
 • پایان برنامه: 19:29:09
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:09
 • پایان برنامه: 19:29:36
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:36
 • پایان برنامه: 20:59:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

مسابقه نغمه عشاق

قالب : مسابقه ، مجری : هادی ربیعی ، موضوع : مسابقه مداحی نوگلان حسینی، مدت : 90 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:20:59:36
 • پایان برنامه: 21:00:03
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:03
 • پایان برنامه: 21:00:36
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:36
 • پایان برنامه: 21:08:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای حامدعلیزاده

سوره ها و آیات : بقره 286 - 284 ، قالب : تلاوت ، مدت : 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:21:08:38
 • پایان برنامه: 21:09:13
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:13
 • پایان برنامه: 21:09:56
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:56
 • پایان برنامه: 21:11:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوال پیامکی طرح قرآنی 1453

دوشنبه29 مهر ماه

 • شروع برنامه:21:11:18
 • پایان برنامه: 21:11:45
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:45
 • پایان برنامه: 21:44:10
 • طول برنامه:32 دقیقه

پرسمان . بازپخش

تهیه کننده : هادی پورحامدی ، مجری : سید علیرضا قوامی ، کارشناس : حجت الاسلام جباری، قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمان تاریخ اسلام ، مدت : 32 گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:21:44:10
 • پایان برنامه: 21:44:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:44:42
 • پایان برنامه: 21:45:09
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:09
 • پایان برنامه: 21:56:32
 • طول برنامه:11 دقیقه

زيارت امين ا...

مداح : محمد رضا طاهری ، مکان : مشهد مقدس ، مدت : 11 دقیقه ، پخش شبکه قرآن و معارف سیما

 • شروع برنامه:21:56:32
 • پایان برنامه: 21:59:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:12
 • پایان برنامه: 21:59:39
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:39
 • پایان برنامه: 22:46:02
 • طول برنامه:46 دقیقه

عمار انقلاب

قالب : مستند ، موضوع : مروی بر زندگی آیت ا.. مهدوی کنی ، مدت : 46 دقیقه ، تانین برنامه

 • شروع برنامه:22:46:02
 • پایان برنامه: 22:46:21
 • طول برنامه:

حدیث استغفار

پیامبر (ص) - یکسان بودن توبه کننده با بی گناه

 • شروع برنامه:22:46:21
 • پایان برنامه: 22:46:48
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:48
 • پایان برنامه: 22:59:39
 • طول برنامه:12 دقیقه

پیام آوران وحی

حضرت ابراهیم (ع)

 • شروع برنامه:22:59:39
 • پایان برنامه: 23:00:06
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:06
 • پایان برنامه: 23:00:27
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:27
 • پایان برنامه: 23:34:21
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت شعبان صیاد

سوره ها و آیات : انسان 22 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 34 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:23:34:21
 • پایان برنامه: 23:35:03
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:03
 • پایان برنامه: 23:35:48
 • طول برنامه:

وله اوقات شرعی

اوقات شرعی 30 / مهر / 1398

 • شروع برنامه:23:35:48
 • پایان برنامه: 23:42:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

نکات ناب

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

 • شروع برنامه:23:42:19
 • پایان برنامه: 23:42:46
 • طول برنامه:

وله شروع برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:42:46
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:17 دقیقه

مجموعه تنهاترین سردار

قالب : نمایشی ، موضوع : امام حسن مجتبی (ع) - قسمت هجدهم : ایجاد جو وحشت و اختناق ، مدت : 44 دقیقه ، تامین برنامه