جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:03:37
 • پایان برنامه: 00:26:11
 • طول برنامه:22 دقیقه

حسن الکتاب . بازپخش

قالب : مستند ، موضوع : زندگی مرحوم محمود علی البناء ، مدت : 23 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:00:30:33
 • پایان برنامه: 01:29:55
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

قاری : محمدحسین سعیدیان ، موضوع : جزء 27 قرآن کریم ، مدت : 59 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:01:33:47
 • پایان برنامه: 02:01:53
 • طول برنامه:28 دقیقه

تفسیر قرآن کریم . بازپخش

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... ری شهری ، موضوع : تفسیر سوره حمد ، مدت : 28 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:02:02:51
 • پایان برنامه: 02:32:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت محمد عمران

سوره ها و آیات : فصلت 35 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 30 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:02:34:05
 • پایان برنامه: 02:51:54
 • طول برنامه:17 دقیقه

زبان قرآن . بازپخش

تهیه کننده : پرویز امیری ، کارشناس : حجت الاسلام حمید محمدی ، موضوع : آشنایی با زبان قرآن ، مدت : 18 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:02:52:21
 • پایان برنامه: 03:01:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

مواهب

اثبات اندام ها

 • شروع برنامه:03:02:50
 • پایان برنامه: 03:27:24
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت ابوالعینین شعیشع

سوره ها و آیات : قصص 16 - 5 ، قالب : تلاوت ، مدت : 25 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:03:34:39
 • پایان برنامه: 04:06:53
 • طول برنامه:32 دقیقه

شمسه . بازپخش

تهیه کننده : علی ویسی ، کارشناس : استاد مهدی سیف ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 32 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:04:08:26
 • پایان برنامه: 04:23:21
 • طول برنامه:14 دقیقه

دروس اخلاقی آیت ا... مجتهدی تهرانی

موضوع : بیان احکام شرعی و شرح احادیث اخلاقی ، مدت : 15 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:04:23:41
 • پایان برنامه: 04:37:09
 • طول برنامه:13 دقیقه

مقام محمود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:10
 • پایان برنامه: 04:52:02
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای جواد حسینی

تلاوت در نزد رهبری - عنکبوت 64 - 56 / کوثر

 • شروع برنامه:04:54:00
 • پایان برنامه: 04:59:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

استاد مرحوم حسین صبحدل

 • شروع برنامه:05:00:02
 • پایان برنامه: 05:06:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

آیت ا... علم الهدی

 • شروع برنامه:05:07:12
 • پایان برنامه: 05:16:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعاي عهد

زین العابدین - مسجد سهله

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:59:32
 • طول برنامه:40 دقیقه

سحاب رحمت

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... جوادی آملی ، موضوع : تفسیر سوره مومنون ، مدت : 41 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:06:02:05
 • پایان برنامه: 06:20:37
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت سوره یس

ترتیل حرم حضرت معصومه (س)

 • شروع برنامه:06:23:08
 • پایان برنامه: 06:49:39
 • طول برنامه:26 دقیقه

قلم

قالب : سخنرانی ، کارشناس :حجت الاسام والمسلمین موسوی ، موضوع : نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ، مدت : 27 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:06:50:39
 • پایان برنامه: 07:12:10
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت شحات محمد انور

سوره ها و آیات : جمعه 11 - 9 / لیل / تین / عصر / حمد ، قالب : تلاوت ، مدت : 22 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:07:17:26
 • پایان برنامه: 07:25:46
 • طول برنامه:8 دقیقه

مواهب

حرکت سیارات

 • شروع برنامه:07:27:41
 • پایان برنامه: 07:59:10
 • طول برنامه:31 دقیقه

بیان

قالب : سخنرانی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین انصاریان ، موضوع : قلب سلیم از دیدگاه قرآن و اهل بیت (ع) ، مدت : 31 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:08:03:26
 • پایان برنامه: 08:26:12
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت عبدالفتاح علی طاروطی

سوره ها و آیات : کهف 17 - 1 ، قالب : تلاوت ، مدت : 23 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:08:30:17
 • پایان برنامه: 08:53:46
 • طول برنامه:23 دقیقه

سفری دیگر

قالب : مستند ، موضوع : سفری دیگر ، مدت : 23 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:08:59:49
 • پایان برنامه: 09:56:49
 • طول برنامه:57 دقیقه

روزی بهتر . زنده

تهیه کننده : سید افضل میرلوحی ، رده سنی : جوانان و بزرگسالان ، موضوع : جنگ صبحگاهی ، مدت : 57 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اخبار قرآنی

زنده

 • شروع برنامه:10:23:36
 • پایان برنامه: 10:55:50
 • طول برنامه:32 دقیقه

شمسه . بازپخش

تهیه کننده : علی ویسی ، کارشناس : استاد مهدی سیف ، موضوع : آموزش قرآن کریم ، مدت : 32 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:10:59:18
 • پایان برنامه: 11:22:55
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت سید متولی عبدالعال

سوره ها و آیات : یوسف (ع) 29 - 16 ، قالب : تلاوت ، مدت : 24 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:11:26:09
 • پایان برنامه: 11:56:09
 • طول برنامه:30 دقیقه

1452 . زنده

موضوع : ویژه برنامه طرح قرآنی 1452 حفظ جزء سی قرآن کریم - حج - شهدای دهه اول انقلاب اسلامی ، مدت : 30 دقیقه ، گروه پخش

 • شروع برنامه:11:58:40
 • پایان برنامه: 12:37:27
 • طول برنامه:38 دقیقه

منتخب یاد خدا

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : محمد حسین صیرفی ، کارشناس : حجت الاسلام عظیمی ، موضوع : فواعد قرآنی ، مدت : 39 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تامین برنامه

 • شروع برنامه:12:54:13
 • پایان برنامه: 13:06:32
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

حجرات 18 - 13

 • شروع برنامه:13:12:39
 • پایان برنامه: 13:28:39
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:13
 • پایان برنامه: 13:39:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

نور علی نور

صفحه 63 قرآن کریم ، قالب : تلاوت ، مدت : 08 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:13:42:44
 • پایان برنامه: 14:02:10
 • طول برنامه:19 دقیقه

بنای بندگی

قالب : سخنرانی ، کارشناس : آیت ا... ضیاء آبادی ، موضوع : تفسیر قرآن کریم ، مدت : 19 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:14:05:14
 • پایان برنامه: 14:35:14
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری . بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:36:35
 • پایان برنامه: 14:53:29
 • طول برنامه:16 دقیقه

زبان قرآن

تهیه کننده : پرویز امیری ، کارشناس : حجت الاسلام حمید محمدی ، موضوع : آشنایی با زبان قرآن ، مدت : 17 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت و نغمات دینی

 • شروع برنامه:14:59:46
 • پایان برنامه: 15:53:44
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال یوسف پیامبر (ع)

قالب : نمایشی ، موضوع : قسمت بیست و سوم سریال یوسف پیامبر (ع) ، مدت : 54 دقیقه ، تامین برنامه

 • شروع برنامه:15:58:30
 • پایان برنامه: 16:07:18
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت امیرعلی یادگاری

سوره ها و آیات : انسان 31 - 23 ، قالب : تلاوت ، مدت 09 دقیقه ، گروه برنامه ساز : تلاوت

 • شروع برنامه:16:08:26
 • پایان برنامه: 16:28:26
 • طول برنامه:20 دقیقه

مژده کودکانه

مجری : مهدی اکبری ، موضوع : طرح ملی حفظ 1452 بشارت ، مدت : 20 دقیقه ، گروه برنامه ساز : کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:16:30:14
 • پایان برنامه: 17:02:29
 • طول برنامه:32 دقیقه

درسهایی از قرآن

قالب : سخنرانی ، کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ، موضوع : درسهایی از قرآن ، مدت : 32 دقیقه ، گروه پخش

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:31:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مسابقات تلفنی بشارت . زنده

مضوع : مسابقات تلفنی بشارت ، مدت : 26 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:17:32:30
 • پایان برنامه: 18:03:51
 • طول برنامه:31 دقیقه

پرسمان . بازپخش

تهیه کننده : فرزاد صابر ، مجری : علی اسماعیلی ، کارشناس : حجت الاسلام وحیدپور ، قالب : کارشناسی ، موضوع : پرسمان احکام ، مدت : 31 ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:18:04:29
 • پایان برنامه: 19:59:29
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

طرح قرآنی 1452 . زنده

مجری : وحید مرتضوی ، موضوع : طرح قرآنی 1452 - حفظ جزء سی ام قرآن کریم ، مدت : 115 دقیقه ، گروه برنامه ساز : جلسات و مسابقات

 • شروع برنامه:20:02:36
 • پایان برنامه: 20:09:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو

نبأ 40 - 31

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:15:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

شهید حسنی کارگر

 • شروع برنامه:20:15:12
 • پایان برنامه: 20:31:12
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:48
 • پایان برنامه: 20:41:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز دهه اول ذی الحجه

حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی

 • شروع برنامه:20:47:48
 • پایان برنامه: 20:54:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

وله شهادت امام باقر (ع)

رهبری

 • شروع برنامه:20:54:29
 • پایان برنامه: 21:54:29
 • طول برنامه:1 ساعت

ویژه برنامه اماکن مذهبی . زنده

موضوع : ویژه برنامه اماکن مذهبی - ویژه شهادت امام محمد باقر (ع) ، مدت : 60 دقیقه ، گروه پخش

 • شروع برنامه:22:00:29
 • پایان برنامه: 22:56:39
 • طول برنامه:56 دقیقه

اشراق

تهیه کننده : مهدی حسین زاده ، مجری : احمد شفازاده ، کارشناس : حجت الاسلام ریاضت ، موضوع : شهادت امام باقر (ع) ، مدت : 56 دقیقه ، گروه برنامه ساز : علوم قرآنی

 • شروع برنامه:23:03:17
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:56 دقیقه

راه نشان

تهیه کننده : رحمان حاصلی ، موضوع : جنگ شبانگاهی - شهادت امام باقر (ع) ، مدت : 88 دقیقه ، گروه برنامه ساز : اطلاع رسانی